Byla 2-88-901/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų L. K. ir UAB „Šiaulių plentas“

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovei N. R.,

4trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ atstovui T. R.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, atstovaujamo advokato padėjėjo A. D., ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei, atstovaujamai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų L. K. ir UAB „Šiaulių plentas“,

Nustatė

6Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės 1171,50 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 70 Lt žyminio mokesčio ir 1300 Lt atstovavimo išlaidų. Ieškinyje nurodo, kad ieškovas ir L. K. sudarė Transporto priemonių draudimo sutartį (draudimo liudijimo Nr. 93765433), kuria buvo apdraustas automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) 2010-03-08 automobilis, važiuodamas Dubijos gatve, Šiauliuose, įvažiavo į kelyje esančią bei niekaip nepažymėtą duobę. Dėl šio įvykio automobilis buvo sugadintas. Kadangi automobilis buvo apdraustas ieškovo draudimo bendrovėje, ieškovas atlygino L. K. padarytą žalą ir už automobilio remontą išmokėjo 1171,50 Lt dydžio draudimo išmoką bei reikalauja išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, t.y. atsakovo (CK 6.1015 str., LAT 2005-02-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-116/2005, 2007-12-11 nutartis c.b. Nr. 3K-3-554/2007). Pagal CK 6.266 str. žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. Tai civilinės atsakomybės be kaltės principas, praktiškai įteisinta neteisėtų veiksmų tokių atveju prezumpcija (LAT 2006-06-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-422/2006, 2006-10-11 nutartis c.b. 3K-3-518/2006, 2007-12-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-580/2007). Ieškovo teigimu atsakovas yra Dubijos gatvės savininkas, nėra duomenų, kad atsakovas buvo perdavęs Dubijos gatvės valdymą tretiesiems asmenims ir nėra atsakingas už šios gatvės trūkumus ir dėl šių trūkumų padarytą žalą. Nepridėti įrodymai, iš kurių būtų galima spręsti apie nukentėjusiojo asmens tyčią ar didelį neatsargumą. Veiksmų neteisėtumas nesiejamas su daikto valdytojo veikimu ar neveikimu ir jo rūpestingumo klausimas nekeliamas, užtenka objektyvaus daikto su trūkumais valdymo fakto (LAT 2009-03-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2009). Tai, jog eismo įvykio metu automobilis buvo apgadintas patvirtina kartu su ieškiniu pateikti dokumentai. Vadovaujantis tuo kas išdėstyta bei LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis ieškovas mano, kad dėl žalos padarymo 2010-03-08 eismo įvykio matu yra atsakingas atsakovas. Ieškovas su atsakovo atsiliepime nurodytu teiginiu, kad ieškovas nepagrįstai prašo priteisti 6 proc. metines palūkanas, nesutinka, nes šias „procesines“ palūkanas numato CK 6.37 str. 2 d., o jų dydis nustatytas CK 6.210 str. Procesinių palūkanų paskirtis - operatyvaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Šios palūkanos yra skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir jos atlieka kompensacinę funkciją bei skatina skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę.

7Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė su ieškovo ieškiniu nesutinka ir nurodė, kad atsakovas neginčija eismo įvykio atsitikimo fakto, tačiau atsakovui yra neaiškios šio įvykio atsitikimo aplinkybės ir faktai, kurie nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, o remiamasi tik Šiaulių apskrities VPK kelių policijos biuro raštu, apie policijoje registruotą pranešimą dėl Dubijos gatvėje įvykusio eismo įvykio. Pažymi, kad civilinių teisinių santykių subjektai turi ne tik teises, bet ir privalo elgtis atsakingai vadovaujantis protingumo kriterijais, kurie suponuoja vairuotojo, tam tikrų įsipareigojimų visumą. Atsižvelgiant į 2012-01-18 Šiaulių apskrities VPK kelių policijos biuro raštą, kuriame nurodytos įvykio aplinkybės: „...prasikirto padangas į kelyje esančias duobes...“ – atsakovas mano, kad nepakanka faktinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog žala atsirado dėl kelio valdytojo kaltės, o ne dėl vairuotojo kaltės. Kadangi byloje nėra jokių duomenų ar vairuotojas neviršijo saugų greitį, nenurodyta eismo įvykio vietos schema bei faktinės aplinkybės, nėra duomenų apie automobilio stabdymą, oro sąlygas, taip pat nėra aprašytų transporto priemonės apgadinimų, tik nurodyta, kad duobės buvo kelios, įvykis galimai įvyko šviesiu paros metu - todėl atsakovas mano, kad vairuotojas galėjo išvengti duobių pasirinkdamas saugų greitį. Transporto priemonės valdytojas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, elgėsi nepakankamai atsakingai ir atitinkamai saugiai kelyje bei laikėsi kitų pareigų, kurias nustato kelių eismo taisyklės. Nepakanka duomenų įrodyti įstatyme nurodyto objekto (šiuo atveju kelio) sugriuvimo ar kitokių trūkumų ir padarytos žalos priežastinį ryšį. Triplike atsakovas pažymėjo, kad ieškovo priede – kontroliniame lape Nr. 10-0173, kuriame nurodyta: detalės dažymas, dažymo medžiagos bei nurodyti įkainiai, neturi nieko bendra su įvykusiu eismo įvykiu, „kadangi eismo įvykio pasekmė buvo nuleista padanga, kurios dažyti nereikia“, dėl ko atsakovas mano, kad prašoma žalos atlyginimo suma yra nepagrįsta (b.l.56). Dėl prašomų priteisti 6 proc. palūkanų, atsakovas nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nėra nei verslininkas, nei privatus juridinis asmuo (CPK 6.210 str. 2 d.), o savivaldybė - viešasis juridinis asmuo (CK 2.34 str. 2 d.), todėl ieškovo pateiktas reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 proc. metines palūkanas yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Posėdžių metu atsakovo atstovė pažymėjo, kad ieškovas kaip draudimo bendrovė buvo prisiėmęs draudiminę riziką.

8Tretysis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Nurodė, kad Šiaulių apskrities VPK pateikti raštai yra visiškai neinformatyvūs, patvirtina tik faktą jog atitinkamas įvykis buvo fiksuotas, tačiau byloje nėra pateikta jokios informacijos apie automobilio stabdymą siekiant išvengti kliūties, kokiu greičiu buvo važiuota, ar buvo pasirinktas saugus greitis, atsižvelgiant į kelio, meteorologines sąlygas. Tikėtina, kad visos aukščiau nurodytos aplinkybės net nebuvo nustatinėjamos (teismo reikalavimu autoįvykio medžiaga nepateikta), nors jos galėjo turėti tiesioginės įtakos ieškovo nurodomam žalos dydžiui. Kyla abejonių ar šiuo atveju Šiaulių apskrities VPK sprendė klausimą dėl transporto priemonės vairuotojo veiksmų ir KET nuostatų laikymosi. Žalos kilimui tiesioginės įtakos turėjo ir paties vairuotojo netinkamas elgesys kelyje (neatsargus vairavimas), kadangi pasekmių atsiradimas (mastas) pats savaime paneigia neatidumą, nerūpestingumą, nesaugų greitį. Nesant aukščiau paminėtų atitinkamų duomenų ieškovo ieškinys negali būti tenkinamas. Atsakovas nuo civilinės atsakomybės turėtų būti atleistas arba žalos dydis turėtų būti sumažintas dėl paties vairuotojo neatsargumo vairuojant automobilį. Vien tik pranešimas apie įvykį policijai ir draudiko (ar valdytojo) paaiškinimas, kad automobilis buvo apgadintas važiuojant Šiaulių mieste, Dubijos gatve, ties Nr. 44 namu, važiuojamojoje kelio dalyje esančios duobės, nėra pakankamas konstatuoti, jog automobilis „Peugeot 607", v/n ( - ) buvo apgadintas būtent 2010-03-08 dėl duobės Dubijos gatvės važiuojamojoje dalyje, už ką turėtų būti atsakingas atsakovas.

9Į 2012-04-13 vykusį teismo posėdį kaip ir į ankstesnį 2012-02-27 teismo posėdį neatvyko ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir jo atstovas A. D.. Gautas prašymas civilinę bylą nagrinėti ieškovui ir jo atstovui nedalyvaujant.

10Į 2012-04-13 vykusį teismo posėdį kaip ir į ankstesnį 2012-02-27 teismo posėdį neatvyko tretysis asmuo L. K. (šaukimas įteiktas tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos), liudytojas D. B. (šaukimas įteiktas tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos) bei teismo papildomai kviestas liudytoju pareigūnas (R. D.), atvykęs į 2010-03-08 eismo įvykio vietą (šaukimas įteiktas tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant).

11Atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ atstovams neprieštaraujant byla nagrinėta nedalyvaujant ieškovo atstovui, trečiajam asmeniui L. K. ir liudytojams.

12Ieškinys atmestinas.

13Pagal CPK 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą.

14Iš Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos 2010-03-29 ir 2012-01-18 pranešimų nustatyta, kad „Šiaulių apskrities VPK informacijos žurnale Nr. 4 užregistruotas pranešimas, kad 2010-03-08 apie 19.24 val. Šiauliuose, Dubijos gatvėje ties namu Nr. 44, įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) „prasikirto padangas į kelyje esančias duobes“; apie šį įvykį 2010-03-08 telefonu pranešė D. K.; apžiūrėti įvykio vietą vyko Šiaulių apskrities VPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vyriausiasis patrulis R. D. (šiuo metu pareigūnas pensijoje); registro duomenimis įvykį tyrė draudimo bendrovė (b.l.24,51-54). Minėto autoįvykio fakto atsakovas bei tretysis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ neginčija, tačiau kadangi nėra aiškios šio įvykio atsitikimo aplinkybės ir faktai, t.y. dėl kokių priežasčių atsitiko autoįvykis – ar dėl vairuotojo ar dėl kelio valdytojo kaltės, be to, nėra aišku kas sudaro žalą, todėl mano, kad ieškovas ieškinį reiškia nepagrįstai.

15Ieškovo teigimu autoįvykio metu automobiliui ( - ) buvo padaryta žala, kurios atlyginimui ieškovas 2010-04-16 išmokėjo 1171,50 Lt dydžio draudimo išmoką (b.l.5-23). Ieškovas savo reikalavimus grindžia tik savo atlikto tyrimo medžiaga bei žalos įvertinimu, bei CK 6.266 str. nuostatomis, t.y. žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 str. 1 d. nustatytos aplinkybės, t.y. žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Ieškovo atstovo teigimu, pakanka įrodyti tik žalos bei priežastinio ryšio faktą, be to, pagal ieškinyje nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką šiuo atveju turėtų būti taikytinas civilinės atsakomybės be kaltės principas, praktiškai įteisinta neteisėtų veiksmų tokių atveju prezumpcija. Ieškovo nurodoma teismų praktika negalima remtis, kadangi ieškovo ieškinyje minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse yra iš esmės skirtingos bylos aplinkybės.

16Pagal CK 6.246 str. civilinė atsakomybė atsiranda ,,atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas). Civilinei atsakomybei atsirasti taipogi turi būti priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), kaltė (6.248 str.) bei žala ir nuostoliai (6.249 str.). CK 6.266 straipsnyje įtvirtintu objektyviosios civilinės atsakomybės atveju nustatytinos trys deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos: 1) įstatyme nurodyto objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktas; 2) žalos asmeniui padarymas; 3) įstatyme nurodyto objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų ir padarytos žalos priežastinis ryšys.

17Sutinkamai su LR Vietos savivaldos įstatymo viena iš savarankiškų Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas (aktualios nuo 2010-03-02 iki 2010-05-03 redakcijos 6 str. 32 p.). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-11-10 Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir UAB „Šiaulių kelias“, kurios teises ir pareigas nuo 2010-03-01 perėmė UAB „Šiaulių plentas“, sudarė Šiaulių miesto gatvių su asfaltbetono danga, šaligatvių, pėščiųjų ir dviračių takų taisymo darbų su priežiūra pirkimo sutartį (b.l.64-87), pagal kurią ieškinyje minimo autoįvykio metu būtent UAB „Šiaulių plentas“ buvo atsakingas už Šiaulių miesto gatvių su asfaltbetono danga, šaligatvių, pėščiųjų ir dviračių takų priežiūrą ir taisymo darbus. Minėtos bendrovės atstovas paaiškino, kad Dubijos gatvė yra priskirta B kategorijai, pagal kurią gatvės apžiūra pagal sutartį turi būti vykdoma vieną kartą į savaitę. Tuo laikotarpiu ta gatvė buvo remontuota. Atsakingu asmeniu už galimai padarytą žalą dėl kelių trūkumų yra ne jų savininkas, bet faktinis valdytojas (CK 6.266 str. 2 d.). Kelio valdytojas - tai fizinis arba juridinis asmuo, teisėtu pagrindu valdantis daiktą (Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155, 2 p., toliau - Aprašas). Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos, įskaitant kelius, valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Šiaulių miesto gatvių valdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto savivaldybė buvo perdavus UAB „Šiaulių kelias“, vėliau - UAB „Šiaulių plentas“ (Šiaulių m. kelių valdytoju buvo 2010-03-08 autoįvykio Šiaulių m. metu), todėl ieškovas nepagrįstai ieškinį reiškia Šiaulių miesto savivaldybei. Taigi nėra jau pirmosios civilinės atsakomybės atsakovui sąlygos.

18Autoįvykyje dalyvavęs automobilis priklauso L. K., kuri automobilį buvo apdraudus ieškovo draudimo bendrovėje (draudimo liudijimo Nr. 93765433, b.l.5-6). Automobilį autoįvykio metu vairavo D. B.. Nenustatyta, kad dėl minėto autoįvykio būtų užvesta administracinė byla (kurios teismas ne kartą reikalavo Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos) ar pradėtas ikiteisminis. Teismas neturi duomenų, kad automobilį vairavęs asmuo tame kelio ruože laikytųsi saugaus greičio, kad laikėsi Kelių eismo taisyklių (toliau KET) 19 p., 133-134 p. nuostatų, įpareigojančių vairuotoją kelyje elgtis atidžiai ir rūpestingai, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, sulėtinti greitį ir prireikus sustoti. Kažkokių daugiau dokumentų apart eismo įvykio fakto užfiksavimo policijoje, taip pat transporto priemonės vairuotojo blaivumo patikrinimo (b.l.7), bei ieškovo pateiktos jo paties atlikto tyrimo ir transporto priemonei padarytos žalos įvertinimo medžiagos dėl eismo įvykio teismas neturi. Remiantis eismo įvykio metu galiojusio Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002-12-24 įsakymo Nr. 660 Dėl policijos patrulių veiklos instrukcijos patvirtinimo (aktuali redakcija nuo 2008-01-01 iki 2011-06-19, V.Ž. 2003-03-05, Nr. 23-985) 65.12 ir 88 punktais patruliai, vykdantys eismo priežiūrą, privalo nustatyta tvarka įforminti autoavarijų, KET bei kitų teisės pažeidimų dokumentus ir pagal kompetenciją taikyti administracinio poveikio priemones, atvykus į eismo įvykio, kurio metu buvo sugadintos (apgadintos) transporto priemonės, kelias, kelio statiniai ar kitoks turtas, vietą ir įforminant tokio įvykio dokumentus, būtina apklausti liudytojus autoavarijos vietoje bei paimti jų rašytinius paaiškinimus, o jeigu tokios galimybės nėra, užrašyti jų duomenis, sudaryti autoavarijos vietos schemą, nurodant mastelį ar jos <...> juodraštį <...>, kurie turi pridedami prie autoavarijos medžiagos, apžiūrėti transporto priemones, kurios dalyvavo autoavarijoje, ir schemoje aprašyti jų apgadinimus, išsiaiškinti autoavarijos aplinkybes, nustatyti jos kaltininką ir surašyti jam protokolą ir t.t. Teismas neturi duomenų, kad į įvykio vietą atvykęs patrulis būtų nurodytus reikalavimus įvykdęs, kad būtų surašyta vietos schema, surašytas protokolas, kuriame būtų konstatuota įvykyje dalyvavusio asmens kaltė ar kad jos nebuvo. Šio patrulio kaip liudininko neprašė kviesti nė viena iš šalių (CPK 178 str.), teismo iniciatyva kviestas liudytojas į teismo posėdį neatvyko.

19Vien pranešimo apie įvykį fakto, nesant duomenų, kad ieškovo draustas automobilis žalą patyrė būtent dėl minėto automobilio įvažiavimo į duobes, kai nėra fiksuota nei kokio dydžio, nei kokio gili duobė ar duobės galėjo būti, nesant duomenų, kad tikrai jos nebuvo pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, ir kad žala būtent tokio masto kaip nurodyta ieškinyje, teismas negali konstatuoti, kad ieškovui padaryta nurodyto dydžio žala, taip pat teismas negali konstatuoti, kad tarp galimų kelio trūkumų ir padarytos žalos buvo priežastinis ryšys. Šiuo atveju nebuvo tinkamai surašytas eismo įvykio protokolas, nebuvo konstatuota, kad eismo įvykį dalyvavęs asmuo nebuvo kaltas, įvykį tyrė tik pati draudimo bendrovė, todėl remtis vien tik ieškovo atlikto tyrimo medžiaga, nesant automobilio vairuotojo, savininkės bei į įvykio vietą atvažiavusio pareigūno paaiškinimų būtu neobjektyvu, būtų pažeistas šalių rungimosi principas. Ieškovo atstovas net du kartus vengdamas atvykti į teismo posėdį rodo, kad bylos procesui jis yra abejingas, pareigos įrodinėti, kad nebuvo vairuotojo D. B. tyčios ar didelio neatsargumo (iš VPK pažymų to negalima nustatyti), žalos padarymo fakto dėl tariamų kelio trūkumų, žalos dydžio bei priežastinio ryšio tarp tariamų kelio trūkumų ir padarytos žalos nevykdė. Byloje esančių duomenų neužtenka patvirtinti fakto, kad žala draudėjui atsirado būtent dėl kelio trūkumų, taip pat nėra aišku, kiek ir kam konkrečiai yra išleista remontuojant autoįvykyje dalyvavusį automobilį. Todėl ieškovas neįrodė, kad būtent dėl Dubijos gatvės trūkumų draustam automobiliui padaryta žala, kad dėl šio autoįvykio kaltas atsakovas ir kodėl atsakovo veiksmų ar neveikimo ieškovui padaryta nurodyto dydžio žala. Teisingai atsakovas triplike pastebėjo, kad ieškovo priede – kontroliniame lape Nr. 10-0173, kuriame nurodyta: detalės dažymas, dažymo medžiagos (b.l.16) bei nurodyti įkainiai, neturi nieko bendra su įvykusiu eismo įvykiu, „kadangi eismo įvykio pasekmė buvo nuleista padanga, kurios dažyti nereikia“. Sąskaita-faktūra dėl ratlankio remonto tik 181,50 Lt sumai, pateiktos remonto sąmatos, nesant rašytinių įrodymų, kad faktiškai automobilį remontavusiai bendrovei sumokėtos nurodytos sumos, nelaikytinos tinkamais ir pakankamais tuos faktus patvirtinančiais įrodymais (CPK 178 str., b.l.12-21). Ieškovas neįrodė žalos dydžio (CPK185 str.).

20Draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikui tenka civilinė atsakomybė – įvykus draudiminiam įvykiui jis atlygina atsiradusius nuostolius (CK 6.987 str., 6.994 str.). Šiuo atveju eismo įvykį sukėlė net ne pati automobilio draudikė, t.y. jo savininkė, o tretysis asmuo. Atsakingas draudikas moka eismo įvykio metu nukentėjusiam trečiajam asmeniui tik įrodymais pagrįstos eismo įvykio metu padarytos žalos dydžio draudimo išmoką, kuri neviršija LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytų draudimo sumų, ir turi teisę atmesti nepagrįstas pretenzijas dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo (LR Vyriausybės nutarimo 2008-02-13 Nr. 122 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 40 p.). Šiuo atveju draudimo bendrovė išmokėjo draudimo išmoką automobilio draudėjai neįvertinus, kad nėra pakankamai duomenų dėl eismo įvykio aplinkybių, koks faktiškas žalos dydis, kas kaltas dėl autoįvykio.

21Įvertinus visą byloje esančią medžiagą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus paaiškinimus ir argumentus konstatuotina, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė yra atsakinga už draustam automobiliui ( - ), valst. Nr. ( - ) galimai padarytą ieškinyje nurodyto dydžio žalą, galimai padarytą 2010-03-08 eismo įvykio Dubijos g., Šiauliuose (CPK 185 str.), todėl ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

22Atmetus ieškinį, netenkintinas ir ieškovo prašymas dėl procesinių palūkanų nuo priteistos sumos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 str. 1 d.).

23Ieškovo ieškinį atmetus, iš ieškovo valstybės naudai priteistina 24 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

24Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 260 str., 263 str.-270 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, valstybės naudai 24 Lt (dvidešimt keturis litus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovei N. R.,... 4. trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ atstovui T. R.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės 1171,50... 7. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė su ieškovo ieškiniu nesutinka ir... 8. Tretysis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ su ieškovo ieškiniu nesutinka,... 9. Į 2012-04-13 vykusį teismo posėdį kaip ir į ankstesnį 2012-02-27 teismo... 10. Į 2012-04-13 vykusį teismo posėdį kaip ir į ankstesnį 2012-02-27 teismo... 11. Atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ atstovams... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Pagal CPK 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir... 14. Iš Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos 2010-03-29 ir 2012-01-18... 15. Ieškovo teigimu autoįvykio metu automobiliui ( - ) buvo padaryta žala,... 16. Pagal CK 6.246 str. civilinė atsakomybė atsiranda ,,atlikus veiksmus, kuriuos... 17. Sutinkamai su LR Vietos savivaldos įstatymo viena iš savarankiškų... 18. Autoįvykyje dalyvavęs automobilis priklauso L. K., kuri automobilį buvo... 19. Vien pranešimo apie įvykį fakto, nesant duomenų, kad ieškovo draustas... 20. Draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikui tenka civilinė... 21. Įvertinus visą byloje esančią medžiagą, šalių procesiniuose... 22. Atmetus ieškinį, netenkintinas ir ieškovo prašymas dėl procesinių... 23. Ieškovo ieškinį atmetus, iš ieškovo valstybės naudai priteistina 24 Lt... 24. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 260 str., 263 str.-270 str.,... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, valstybės... 27. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...