Byla e2S-1218-565/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas AB DNB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Gilnija“ ir A. V. dėl skolos, nuostolių ir palūkanų priteisimo.

42. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė areštuoti atsakovų turtą, nurodydamas, kad reikalavimo suma atsakovams yra didelė, žala ieškovui atsirado dėl nesąžiningų atsakovų veiksmų, atsakovas UAB „Gilnija“ vengia atsiskaityti, neturi turto, be to, nuo 2010 m. neteikia finansinės atsiskaitomybės dokumentų. Nurodė, kad atsakovo A. V. atsakomybė yra subsidiarioji, todėl atsakovui UAB “Gilnija” neturint turto ar turint jo nepakankamai, likusiai sumai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. V. turto atžvilgiu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

63. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino ir 14 427,70 Eur sumai areštavo atsakovams UAB „Gilnija“ ir subsidiariai A. V. priklausančius nekilnojamuosius ir (arba) kilnojamuosius daiktus, jų esant nepakankamai – pinigines lėšas ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis; leido atsakovui UAB „Gilnija“ iš šių lėšų išmokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams, mokesčius valstybei (savivaldybėms) ir socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu; atsakovui A. V. leido iš areštuotų lėšų disponuoti 300 Eur suma kiekvieną mėnesį.

74. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė, kad duomenų apie atsakovų turtinę padėtį nėra, ieškovo reikalavimas neužtikrintas kokiomis nors kitomis priemonėmis, duomenų apie gerą atsakovo padėtį nėra, todėl sprendė, jog šiuo atveju atsakovams pareikšta 14 427,70 Eur reikalavimų suma yra didelė. Be to, teismas nurodė, kad iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų taip pat matyti, jog atsakovui UAB „Gilnija“ yra iškelta bylų dėl prievolių nevykdymo, todėl teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

95. Atsakovas A. V. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties dalies, kurioje laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos atsakovo A. V. atžvilgiu, ir prašo panaikinti teismo nutartį šioje dalyje. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

105.1. Ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.

115.2. Ieškovas neįrodė, kad galimai jam palankus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu vykdyti.

125.3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia atsakovo teises ir neužtikrina ieškovo interesų, kadangi atsakovas A. V. neturi jokio turto, nedirba, yra 35 proc. nedarbingas ir gauna tik 140 Eur per mėnesį neįgalumo išmoką.

136. Ieškovas AB DNB bankas su atskiruoju skundu nesutiko, prašo jį atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.

146.1. Šiuo atveju atsakovui A. V. kyla pareiga atlyginti ieškovui padarytą žalą tiek kaip įmonės vadovui CK 2.87 str. 5 d. nuostatų pagrindu, tiek kaip dalyviui (akcininkui) CK 2.50 str. 3 d. nuostatų pagrindu.

156.2. Aplinkybė, kad atsakovas A. V. buvo išteisintas dėl baudžiamuoju įstatymu apibrėžtos veikos padarymo jokiu būdu nereiškia, kad jam kaip UAB “Gilnija” vadovui ir akcininkui išnyksta subsidiari pareiga grąžinti dėl netinkamo lizingo sutarties vykdymo atsiradusios skolos bankui.

166.3. Atsakovas neįrodė, kad jo turtinė padėtis gera, dėl atsakovo nesąžiningų ikisutartinių veiksmų yra pagrindas spręsti dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, bei teigti, jog nesiėmus papildomų ieškinio apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, taip pat atsakovas neįrodė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jo atžvilgiu pažeidžia jo teises.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

187. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas atmestamas.

198. Bylos duomenimis, ieškovas AB DNB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Gilnija“ ir A. V. dėl skolos, nuostolių ir palūkanų priteisimo. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį turtą.

209. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė skundžiamą nutartį, kuria pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – 14 427,70 Eur sumai areštavo atsakovui UAB „Gilnija“ ir subsidiariai atsakovui A. V. priklausančius nekilnojamuosius ir (arba) kilnojamuosius daiktus, o jų esant nepakankamai – pinigines lėšas ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis.

2110. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vadovaujamasi bendromis CPK 144 str. normomis, todėl asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones kitai bylos šaliai, privalo tikėtinai pagrįsti savo ieškinio (prašymo) reikalavimą, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1 d.).

2211. Preliminariai vertinant ieškovo ieškinį ir kartu su juo pateiktus įrodymus, matyti, kad AB DNB lizingas (kurio teises ir pareigas perėmė ieškovas) ir atsakovas UAB „Gilnija“, kuriam atstovavo atsakovas A. V., 2005 m. gruodžio 29 d. sudarė lizingo sutartį, pagal kurią įmonei buvo perduoti penki šakiniai krautuvai Toyota. Ieškovo, teigimu, 2009 m. balandžio 1 d. šalims sudarius naują lizingo sutartį, atsakovas UAB „Gilnija“ nesumokėjo nei vienos lizingo įmokos, o atsakovas A. V., vienasmeniškai veikdamas įmonės vardu ir būdamas įmonės akcininku, be ieškovo, kaip lizingo davėjo, sutikimo pardavė krautuvus Rusijos įmonei. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šiuo atveju ieškinys laikytinas preliminariai pagrįstu, ir šią išvadą patvirtina Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys, iš kurių matyti, kad civilinė byla pagal ieškovo ieškinį atsakovams dėl skolos priteisimo, kurioje skundžiama nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, jau yra išnagrinėta. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė ieškovui AB DNB bankas subsidiariai iš atsakovo A. V. 14 427,70 Eur nuostolių ir 6 proc. metines palūkanas nuo 14 427,70 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2017 m. spalio 12 d. Taigi išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus galutinį sprendimą, atsižvelgiant į ieškovo ieškinio argumentus, teismų praktiką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-699/2014), į Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis, iš kurių taip pat matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. išduotas vykdomasis dokumentas Nr. e2-12369-905/2017 (dėl priteistos skolos iš atsakovų (skolininkų) UAB „Gilnija“ ir A. V. išieškotojo AB DNB bankas naudai) buvo visiškai įvykdytas, darytina pagrįsta išvada, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus atsakovo A. V. atžvilgiu.

2312. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – egzistuojanti grėsmė, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovas, įrodinėdamas grėsmę galimai jam palankaus sprendimo neįvykdymui ar jo apsunkinimui, nurodė, kad reikalavimo suma atsakovams yra didelė, žala ieškovui atsirado dėl nesąžiningų atsakovų veiksmų, atsakovas UAB „Gilnija“ neturi turto ir vengia atsiskaityti su ieškovu, be to, nuo 2010 m. neteikia finansinės atsiskaitomybės dokumentų, todėl yra grėsmė atsakovo turtinės padėties status quo padėčiai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, be ieškovo nurodytų argumentų dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, didelė ieškinio suma šiuo atveju yra taip pat vienas iš reikšmingų kriterijų, kuris lemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovo A. V. turto atžvilgiu. Teismas pažymi, kad atsakovas A. V. yra fizinis asmuo, duomenų apie šio atsakovo turtą byloje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nebuvo, tačiau pats atsakovas šios bylos nagrinėjimo metu pateikė įrodymus, kad jis neturi jokio asmeninio turto, niekur nedirba ir gauna tik 140 Eur per mėnesį neįgalumo pensiją. Todėl konstatuotina, kad ieškovas ir pats atsakovas įrodė sunkią atsakovo A. V. turtinę padėtį. Pažymėtina, kad ieškovas taip pat nurodė pakankamai pagrįstų argumentų dėl atsakovo A. V. nesąžiningų veiksmų ieškovą ir atsakovą siejančių teisinių santykių kontekste, kurie yra įrodyti baudžiamojoje byloje (t. y. kad klaidinančią informaciją bankui (ieškovui) pateikė būtent A. V. ir jam buvo žinoma apie krautuvų perleidimą kitai įmonei). Todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstai buvo patenkintas. Teismas pažymi, kad šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo, kadangi atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia būtinybės nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str.), pirmosios instancijos teismo taikytas laikinųjų apsaugos priemonių eiliškumas atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismas skundžiama nutartimi leido atsakovui UAB „Gilnija“ iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams, mokesčius valstybei (savivaldybėms) ir socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu, o atsakovui A. V. leido iš areštuotų lėšų disponuoti 300 Eur suma kiekvieną mėnesį, be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais ginčo šalies teisių suvaržymais. Todėl atmestini atsakovo argumentai, kad skundžiama nutartis pažeidžia jo teises ir interesus.

2413. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartis yra pagrįsta, todėl atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas AB DNB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 4. 2. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė areštuoti atsakovų... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovo... 7. 4. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė, kad... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. 5. Atsakovas A. V. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 10. 5.1. Ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.... 11. 5.2. Ieškovas neįrodė, kad galimai jam palankus teismo sprendimo vykdymas... 12. 5.3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia atsakovo teises ir... 13. 6. Ieškovas AB DNB bankas su atskiruoju skundu nesutiko, prašo jį atmesti ir... 14. 6.1. Šiuo atveju atsakovui A. V. kyla pareiga atlyginti ieškovui padarytą... 15. 6.2. Aplinkybė, kad atsakovas A. V. buvo išteisintas dėl baudžiamuoju... 16. 6.3. Atsakovas neįrodė, kad jo turtinė padėtis gera, dėl atsakovo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 19. 8. Bylos duomenimis, ieškovas AB DNB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu... 20. 9. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 21. 10. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 22. 11. Preliminariai vertinant ieškovo ieškinį ir kartu su juo pateiktus... 23. 12. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga... 24. 13. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį palikti...