Byla 2-834-188/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei M. K. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu (b.l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovės M. K. 1540,00 Lt įsiskolinimą, kurį sudaro 500,00 Lt paskola, 50,00 Lt komisinis mokestis, 990,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2010-01-06 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovei 500,00 Lt. Atsakovė paskolą ir paskolos komisinį mokestį turėjo grąžinti 2010-12-09. Atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė, iki nustatyto termino paskolos negrąžino, nesumokėjo komisinio mokesčio (palūkanų), todėl atsakovei, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2. punktu, paskaičiuoti delspinigiai už 180 dienų, iš viso 990,00 Lt. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2012-03-30 (b.l. 19), CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka, per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovas ir atsakovė 2010-01-06 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9530307 pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (b.l. 4-9). Šia sutartimi ieškovas suteikė atsakovei 500,00 Lt paskolą, paskolos sumą pervedant į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą (b.l. 11). Kaip matyti iš paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 12), už 180 dienų laikotarpį už įsiskolinimą atsakovei paskaičiuoti 990,00 Lt delspinigiai. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus ir ieškovui grąžinusi 500,00 Lt paskolą, bei 50,00 Lt palūkanas (paskolos suteikimo komisinį mokestį), nėra.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui UAB „4finance“ iš atsakovės M. K. priteistina 500,00 Lt paskola ir 50,00 Lt palūkanos už suteiktą paskolą (paskolos suteikimo komisinis mokestis).

7Atsakovei nevykdant reikalavimų, numatytų sutarties 7.2. p., už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų sumos, kas atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, paskaičiavus sutartinius delspinigius nuo 550,00 Lt sumos už 180 pradelstas dienas, sudaro 990,00 Lt (b. l. 1-2, 12). CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismo vertinimu, ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), siekiančios 990,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (500,00 Lt negrąžinta paskola ir 50,00 Lt palūkanos), yra aiškiai per didelės ir neprotingos, todėl mažintinos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad jog atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, bei sudarant sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, į sutarties sudarymo aplinkybes (sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų), į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas patyrė skolos išieškojimo išlaidų iki kreipimosi į teismą. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, į ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, į tai, kad paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei dvejus metus ir per tą laiką atsakovė negrąžino nei dalies paskolos. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 495,00 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2012-03-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Šioje byloje ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų - sumokėjo 50,00 Lt žyminio mokesčio. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 50,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 3).

9Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti iš atsakovės M. K., a. k. (duomenys neskelbtini) 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) negražintą paskolą, 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) palūkanas (paskolos suteikimo komisinį mokestį), 495,00 Lt (keturių šimtų devyniasdešimt penkių litų 00 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2012-03-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

12Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

13Atsakovė M. K. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas UAB „4finance“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai