Byla e2-8130-1067/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė, sekretoriaujant Gretai Gaudiešiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų centras“ atstovui direktoriui D. K., ieškovės atstovui advokatui Karoliui Gerbauskui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų ūkas“ atstovui direktoriui K. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų centras“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų ūkas“ dėl skolos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 8107,00 Eur skolą, 303,43 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2015-07-15 ieškovė ir atsakovė sudarė Gargždų padalinio buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 5.1 p. šalys susitarė, kad už teikiamas Buhalterines paslaugas atsakovė mokės kiekvieną mėnesį ieškovei 75,00 Eur (be PVM) bei papildomai po 15,00 Eur (be PVM) už kiekvieną darbuotoją, dirbusį einamąjį mėnesį. Atsakovė įsipareigojo už paslaugas pagal pateiktas ieškovės sąskaitas atsiskaityti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. Taip pat šalys Sutarties 5.3 p. sutarė, kad Sutarties 5.1 p. nurodyta kaina gali būti koreguojama Šalių sutarimu, atsižvelgiant į esminius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbų apimties pasikeitimus, bei kad sąskaitos apmokėjimas laikomas sutikimu dėl kitos paslaugų kainos. 2016 metų rudenį atsakovės atstovas pasiteiravo ieškovės atstovo apie galimybę teikti buhalterines paslaugas ne vien tik atsakovės Gargždų padaliniui, bet perimti visą atsakovės buhalterijos tvarkymą. Ieškovė priėmė pasiūlymą informuodama apie tai elektroniniu paštu su tam tikromis sąlygomis, kurių pagrindinė buvo kainos pasikeitimas: ieškovės siūlymas su pilnu apskaitos vedimu nuo spalio 1 d. būtų 1250 Eur + PVM. Atsakovės atstovė patvirtino gautą pasiūlymą elektroniniu laišku „Viskas tvarkoj. Tinka“. Tokiu būdu Sutarties šalys susitarė dėl didesnės apimties buhalterinių paslaugų teikimo ir jų teikimo kainos. Ieškovė nuo 2016-10-31 išrašydavo kiekvieną mėnesį atsakovei 1512,50 Eur dydžio sąskaitą faktūrą už suteiktas buhalterines paslaugas. Ši suma atitinka minėtą šalių susitarimą dėl 1250,00 Eur + PVM kainos už teikiamas atsakovei paslaugas. Atsakovė šias sąskaitas, nors ir neretai vėluodama, tačiau apmokėdavo. Nei dėl sąskaitų sumos, nei dėl darbų kokybės, nei dėl kokių nors kitų su Sutarties vykdymu susijusių klausimų ginčo tarp šalių nebuvo. Nuo 2017-08-01 atsakovė pradėjo nebeatsiskaityti su ieškove už suteiktas paslaugas. Ieškovės atstovas 2017-12-18 elektroniniu laišku priminė atsakovei dar kartą, kad vėluojama atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir kad minėtam momentui jau susidaręs 7562,50 Eur įsiskolinimas. Minėtu laišku atsakovei buvo nustatytas terminas iki 2018-01-02 sumokėti susidariusią skolą ir atsakovė įspėta, kad to nepadarius nustatytu laiku paslaugų teikimas bus sustabdytas. 2017-12-28 ieškovė elektroniniu laišku pateikė atsakovei eilinę PVM sąskaitą-faktūrą už 2017 m. gruodžio mėnesį teiktas paslaugas. 2018-01-02 elektroniniu laišku atsakovės atstovas nurodė, kad sąskaitos nepriima, nes ji neatitinka sutarties sąlygų, bei yra neatlikti darbai už gruodžio mėnesį. Dėl šio tarp šalių kilusio ginčo ieškovė nutraukė papildomų paslaugų teikimą ir už 2017 m. gruodžio mėnesį pateikė pakoreguotą sąskaitą pradinei kainai, kuri buvo taikoma pagal Sutartį, kai paslaugos buvo teikiamos tik atsakovės Gargždų padaliniui. Tačiau ankstesnės ieškovės išrašytos sąskaitos nuo 2016 m. spalį pasiekto susitarimo dėl papildomų darbų iki pat sąskaitos už 2017 m. lapkričio mėnesį atsakovės buvo priimtos be jokių pastabų nei dėl apimties, nei dėl kainos, o sąskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. spalio mėnesio iki 2017 m. birželio mėnesio – netgi faktiškai atsakovės apmokėtos. Atsakovė nesant visiškai jokio teisinio ir faktinio pagrindo neteisėtai nusprendė nebevykdyti savo priimtų įsipareigojimų ieškovės atžvilgiu ir neapmokėti ieškovės išrašytų ir atsakovės priimtų sąskaitų už paslaugas, teiktas laikotarpiu nuo 2017 m. liepos iki 2017 m. gruodžio mėnesio. Tokiu būdu atsakovė pažeidė savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir pažeidė ieškovės teises ir teisėtus interesus.

5Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Papildomai paaiškino, kad tarp šalių vykusiu elektroniniu susirašinėjimu 2016 m. spalio mėnesį šalys susitarė dėl didesnės apimties buhalterinių paslaugų teikimo. Ieškovė sutiko teikti didesnės apimties paslaugas pasiūliusi didesnę ir pastovią apmokėjimo už paslaugas sumą. Nuo pat 2016-10-01 tvarkė visą atsakovės buhalteriją, išrašinėjo sąskaitas faktūras, gavo iš atsakovės už suteiktas paslaugas apmokėjimus už 9 mėnesius nuo 2016 m. spalio iki 2017 m. liepos būtent po 1512,50 Eur už vieną mėnesį, t.y. sutartą elektroniniu susirašinėjimu atlygį už paslaugas. Nuo 2017-08-01 nebegavo apmokėjimų pagal pateiktas sąskaitas faktūras, susidarė 8107,00 Eur įsiskolinimas pagal 6 išrašytas ir neapmokėtas sąskaitas faktūras.

6Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad 2016 metų rudenį atsakovės atstovas pasiteiravo ieškovės atstovo apie galimybę teikti buhalterines paslaugas papildomai ir kitam įmonės skyriui. Ieškovė sutiko teikti buhalterines paslaugas abiems padaliniams. Nurodo, kad Sutarties 5.1 p. nustatyta atsiskaitymo už šias paslaugas tvarka niekada nesikeitė, kadangi užmokestis už darbų apimtį buvo nustatytas remiantis faktiniu darbuotojų skaičiumi, todėl prisidėjus papildomam Vilniaus skyriaus darbuotojų skaičiui, atsakovė, kaip buvo susitarta šalių pasirašytoje dvišalėje Sutartyje, mokėjo ieškovei kiekvieną mėnesį po 75,00 Eur (be PVM) bei papildomai po 15,00 Eur (be PVM) už kiekvieną darbuotoją, dirbusį einamąjį mėnesį. Paaiškina, kad šalys taip ir nepasiekė susitarimo dėl elektroniniuose laiškuose nurodomos sutarties kainos padidėjimo, bendrovės vadovai sutarė palikti Sutartimi nustatytą paslaugų teikimo kainą. Pažymi, kad Sutarties 9.2 punktas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu, o ne elektroniniu nekonkrečiu neįgaliotų pasirašyti sutartį asmenų susirašinėjimu ir savo pageidavimų išsakymu, todėl mano, kad jokio rašytinio susitarimo dėl sutarties pakeitimo ir/ar papildymo nebuvo. Pažymi, kad atsakovė nėra skolinga už paslaugas ieškovei. Priešingai, atsakovė šiai dienai yra permokėjusi ieškovei už suteiktas paslaugas 1524,60 Eur sumą, t.y. ieškovė yra skolinga atsakovei permokėtą avansu sumą, nes paslaugos nuo 2018-01-01 d. nebuvo teikiamos.

7Atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovei už paslaugas mokėjo atsakovės darbuotoja pagal pačios ieškovės įtrauktas į apskaitą sąskaitas faktūras, nesigilindama į nurodytas sumas, tačiau apmokant pagal Sutartyje numatytus įkainius ir patikrinus kintantį darbuotojų skaičių, nuo kurio priklausė atsiskaitymo už paslaugas dydis, atsakovė apskaičiavo, kad ieškovei už visą laikotarpį jau yra sumokėjusi avansu iš anksto, todėl nėra skolinga. Priešingai, ieškovei yra permokėjusi ir taip pat informavo teismą ir ieškovę apie ieškovės netinkamai ir nekokybiškai teiktas paslaugas, todėl prašo teismo atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Teismas

konstatuoja:

9Ginčas nagrinėjamojoje byloje kilo iš 2015-07-15 UAB „Finansų centras“ ir UAB „Vakarų ūkas“ Gargždų padalinio, Padalinio buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Sutartyje nurodytas Buhalterines paslaugas, o atsakovė įsipareigojo jas priimti ir Sutartyje numatyta tvarka atsiskaityti su ieškove (el. b. I tomas, 33-39 l.). Taigi, sprendžiant dėl ieškinio ir atsakovės atsikirtimų pagrįstumo, svarbu išanalizuoti Sutarties turinį, jos sąlygas, šalių prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su apmokėjimu už suteiktas paslaugas.

10Iš 2015-07-15 Sutarties turinio matyti, jog Sutarties dalykas – buhalterinės paslaugos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte. Sutarties 5.1 punktu atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti ieškovei 75,00 Eur (be PVM) bei papildomai po 15,00 Eur (be PVM) už kiekvieną darbuotoją, dirbusį einamąjį mėnesį. Iš Sutarties turinio matyti, jog šalys Sutarties 5.3 punktu sulygo, jog sutarties 5.1 punkte nurodyta kaina gali būti koreguojama šalių susitarimu, atsižvelgiant į esminius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbų apimties pasikeitimus. Nepavykus susitarti dėl sutarties kainos pakeitimo, Sutartis gali būti nutraukiama, įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Sąskaitos apmokėjimas laikomas sutikimu dėl kitos paslaugų kainos. Sutarties 8.3 punktu šalys nurodė oficialius asmenis susisiekimui ir jų kontaktus: ieškovo atstovais nurodomi direktorius D. K., el. paštas ( - ) bei apskaitos skyriaus vadovė R. K., ( - ), atsakovo atstovais nurodomi direktorius V. R. T., jo el. paštą nurodant ( - ), gamybos vadovas G., nenurodant el. pašto adreso, apskaitininkė I. N., el. paštas ( - ).

11Teismas konstatuoja, kad tarp šalių nėra ginčo dėl buhalterinių paslaugų teikimo apimties ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas nuo pat Sutarties pasirašymo iki 2016 metų spalio mėnesio: ieškovė tinkamai vedė atsakovės Gargždų padalinio buhalterinę apskaitą, atsakovė tinkamai pagal Sutartyje numatytus įkainius apmokėdavo ieškovei už suteiktas paslaugas, pagal pateiktas sąskaitas faktūras.

12Iš esmės ginčas tarp šalių vyksta nesutariant ar 2016 metų spalio mėnesį elektroniniu paštu šalys susitarė dėl Sutarties sąlygų pakeitimo - teikiamų paslaugų apimties didinimo ir kitokio nei Sutartyje numatyto atsiskaitymo už paslaugas – ieškovei teigiant, kad buvo pasiektas susitarimas, o atsakovei priešingai, nurodant, kad Sutartis nebuvo keičiama.

13Iš byloje esančių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad šalių atstovai 2016 m. rudenį telefonu svarstė dėl didesnės apimties buhalterinių paslaugų teikimo, 2016-10-06 ieškovės atstovas siuntė elektroninį laišką atsakovės kontaktiniu adresu ( - ): „Laba diena, Kaip kalbėjome telefonu, galime perimti pilną Vakarų Ūko buhalterijos vedimą nuo 2016 spalio mėn. 1 d. Tačiau už finansinės atskaitomybės 2015 ir 2016 pateikimą būsite atsakingi Jūs. Sutartį dėl pilnos buhalterijos atlikimo pasirašysime nuo 2017-01-01, kai pateiksite 2016 metų galutinius skaičius ir finansinę atskaitomybę už 2015 ir 2016 metus. Šiuo metu paliksime galioti dabartinę sutartį, o sąskaitoje pridėsime papildomus darbus. Atliekamų darbų kiekis neatitiko šiuo metu Jūsų mokamos kainos už Gargždų Vakarų ūką. Mūsų pasiūlymas su pilnu vedimu nuo spalio 1 d būtų 1250 eur + pvm. Laukiame atsakymo“. 2016-10-18 elektroniniu laišku atsakovės atstovė I. N. iš elektroninio pašto ( - ) informavo ieškovę: „Laba diena, Viskas tvarkoj. Tinka. Kai viską susidėliosim ir stosim į normalias vėžias, matysim kiek čia visumoj to darbo bus ir tada dar pasikoreguosim į vieną ar kitą pusę, kad abi pusės būtų patenkintos ir galėtų sėkmingai bendradarbiauti“. Ieškovė iš karto pateikė atsakymą: „Laba diena, Džiugu, kad viskas tinka. Kadangi dabar reikia teikti registrus iki 20 dienos, norėtume gauti sąskaitas ir banko išrašą du kartus per mėnesį. Skenuotas sąskaitas siųskite Reginai. Kiek turite spalio mėnesio sąskaitų jau galite atsiųsti. Dėl kitų klausimų Regina paskambins ir susitarsite.“ (el. b. I tomas, 40-41 l.). 2016-10-28 ieškovės atstovas elektroniniu paštu ( - ) pateikė atsakovės atstovui sąskaitą faktūrą apmokėjimui už paslaugas bei nurodyto turinio informaciją: „Gerb. Gražvidai, Siunčiu Jums prisegtą sąskaitą už spalio mėnesį. Kadangi perėmėme tvarkyti buhalteriją pilnai visos įmonės, kaina didesnė. Kainą sutarėme su Vilniumi. Primename, kad sąskaitą už paslaugas reikia apmokėti per sąskaitoje nurodytą terminą. Apmokėdami įrašykite sąskaitos-faktūros numerį. Šis dokumentas yra PVM sąskaitos-faktūros ORIGINALAS. Jis atitinka visas PVM įstatymo 79, 80 straipsnių ir LRV nutarimo Nr. 780 "Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" nuostatas.“ (el. b. I tomas, 57 l.).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė išrašė sąskaitas faktūras 1512,50 Eur sumai, kurių pateikimą atsakovei apmokėjimui patvirtina elektroniniai laiškai su prisegtomis sąskaitomis faktūromis (el. b. I tomas, 42-55, 57-71 l.);

152016-10-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

162016-11-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

172016-12-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

182017-01-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

192017-02-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

202017-03-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

212017-04-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

222017-05-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

232017-06-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

242017-07-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

252017-08-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

262017-09-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

272017-10-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );

282017-11-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ).

29Ieškovė išrašė ir elektroniniu paštu atsakovei siuntė 2017-12-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. FCA ( - ) 544,50 Eur sumai (el. b. I tomas, 56 l.).

30Iš banko sąskaitos išrašo nustatyta, kad atsakovė 2016-12-22 apmokėjo 2016-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ), 2017-02-13 apmokėjo 2016-11-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ), 2017-03-22 apmokėjo 2016-12-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ); 2017-05-24 apmokėjo 2017-01-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ); 2017-07-12 pervedė ieškovei 1512,50 Eur mokėjimo paskirtį nurodant „už paslaugas“, 2017-07-27 pervedė ieškovei 4537,50 Eur mokėjimo paskirtį nurodant „už paslaugas“, 2017-08-01 apmokėjo 2017-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ). 2017-07-12 ir 2017-07-27 pavedimais pervesta 6050 Eur suma atitinka keturiomis sąskaitomis faktūromis prašomą apmokėti sumą (el. b. I tomas, 72 l.). Paskutinis pavedimas atliktas 2017-08-01, byloje nėra duomenų, kad vėlesnės sąskaitos faktūros buvo apmokėtos. Ieškovo pateikiamais duomenimis liko neapmokėtos šešios sąskaitos faktūros 8107,00 Eur sumai:

312017-07-31 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-08-15;

322017-08-31 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-09-15;

332017-09-29 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-10-15;

342017-10-31 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-11-15;

352017-11-30 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-12-15;

362017-12-29 ( - ) – 544,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2018-01-15.

37Taip pat ieškovės pateikti elektroniniai laiškai atsakovei patvirtina, kad ieškovė nuolat ragindavo apmokėti susikaupusį įsiskolinimą, konkrečiai nurodant kokios sąskaitos faktūros yra neapmokėtos/ vėluojamos apmokėti (el. b. I tomas, 73-80 l.).

382017-12-18 elektroniniu laišku ieškovės atstovas informavo atsakovės atstovą apie susidariusį 7562,50 Eur įsiskolinimą bei įspėjo, kad negavus apmokėjimo iki 2018-01-02 privalės stabdyti Sutarties vykdymą (el. b. I tomas, 81 l.). Šalys teismo posėdžio metu teikdamos paaiškinimus patvirtino, jog ieškovė nebeteikia buhalterinių paslaugų nuo 2018 metų pradžios, atsakovė sudarė sutartį su kita buhalterinių paslaugų įmone.

39Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų pasirašę naują Sutartį dėl pilnos buhalterijos vedimo, kurioje būtų aptartos naujos apmokėjimo sąlygos už teikiamas paslaugas. Atsakovė remiasi Sutarties 9.2 punktu, pagal kurį Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik abiejų Šalių rašytiniu susitarimu, nesutinka, kad elektroniniais laiškais pateikti siūlymai laikytini rašytiniu susitarimu. Taip pat nurodo, kad diskusijos vyko su neįgaliotais asmenimis. Atsakovės paaiškinimais šalys nieko naujo ir konkretaus nesusitarė, esamo susitarimo nepakeitė, todėl ir nebuvo sudarytas joks raštiškas sutarties pakeitimas, kaip reikalavo Sutarties, pasirašytos Šalių įgaliotų atstovų, nuostatos, o bendrovės vadovas nebuvo informuotas apie jokius pasiūlymus dėl sutarties kainos, jų nepriėmė ir nesutiko su jais. Juolab, kad sutarties kaina yra kintanti, priklausomai nuo darbų apimties (darbų apimtis keičiasi pasikeitus darbuotojų skaičiui). Tiek atsiliepime nurodytais motyvais, tiek teikdama paaiškinimus atsakovė nurodė, jog iš ieškovės gautas sąskaitas faktūras apmokėdavo atsakovės darbuotoja, nesigilindama į nurodytų sąskaitose sumų pagrįstumą, todėl atsakovė jei ir mokėdavo tiksliai nurodytą sąskaitose sumą, tačiau laiko, kad už paslaugas buvo permokėta ir kiekvienas didesnis pavedimas laikytinas avansu. Teismui pateiktais darbuotojų sąrašais, dirbtų darbuotojų skaičiumi ir Sutarties 5.1 punktu remdamasi atsakovė grindžia atsikirtimus į ieškinį, pagal kuriuos atsakovė nurodo, kad nėra skolinga, o kaip tik priešingai, dėl mokėjimų avansu yra susidariusi 1524,60 Eur permoka (el. b. I tomas, 99, 165-196 l.), tačiau priešieškinio dėl permokos į bylą neteikė.

40Sprendžiant, ar buvo sudaryta tarp šalių sutartis dėl didesnės apimties darbų ir jų apmokėjimo, teismas atsižvelgia į civilinėje teisėje galiojantį sutarties laisvės principą. Konkreti sutartis gali būti sudaryta tik suderinta šalių valia, nukreipta į pageidaujamų civilinių teisinių santykių sukūrimą, pakeitimą ar nutraukimą. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė pasiūlė ieškovei padidinti buhalterinių paslaugų teikimo apimtis, t.y. atsakovė siekė susitarimo, pagal kurį ieškovė teiktų paslaugas visam juridiniam asmeniui, o ne tik Gargždų padaliniui. Ieškovė iš tokio Sutarties pakeitimo pagrįstai tikėjosi didesnio atlygio. Nesant rašytinio šalių Sutarties pakeitimo, ir šalims priešingai suprantant susitarimo dėl Sutarties pakeitimo faktą teismas vertina visus į bylą pateiktus įrodymus ir ypač kiekvienos iš šalių elgesį.

41Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą ne vienu įrodymu ir jo pagrindu daromomis prielaidomis, bet visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; kt.). Teismai kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimo, byloje galima konstatuoti įrodymų pakankamumą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kapitalo valdymo grupė“ v. UAB „Penki kontinentai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-539/2013). CK 6.183 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis šio straipsnio 1 dalyje nustatyta sutarties išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu. Taigi pagal šią įstatymo normą šalys gali nepaisyti rašytinės sutarties pakeitimo išlygos tuo atveju, kai viena šalis veikė atsižvelgdama į kitos šalies elgesį ir iš to elgesio galima pagrįstai spręsti, jog šalys atsisakė išlygos. Šiuo atveju konstatuotina, kad šalys tarėsi dėl didesnės apimties paslaugų atlikimo, atsakovė gavo papildomas paslaugas, kurios nebuvo nurodytos Sutartyje, t. y. atsakovė reikalavo teikti finansines ataskaitas ne tik už Gargždų, bet ir Vilniaus padalinį, priėmė didesnės apimties ieškovės teikiamas paslaugas. Nors atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad „Ieškovas sutiko teikti buhalterines paslaugas abiems padaliniams“, tačiau tuo pačiu teikia argumentus, kad ieškovės teikiamų paslaugų apimtis nesikeitė, nedidėjo, kito tik darbuotojų skaičius. Tuo pagrindu atsakovė nurodo, kad ieškovei turi būti sumokėta pagal Sutarties 5.1 punktą, t.y. pagal kintantį darbuotojų skaičių, kuris tvarkant abiejų padalinių duomenis tai didėjo tai mažėjo, bet iš esmės ieškovės atliekamų darbų krūvis nesikeitė, o rašytinis susitarimas dėl kitokio apmokėjimo nebuvo sudarytas, kaip to reikalavo šalių Sutarties 9.1 punktas, tačiau teismas su šiais atsakovės argumentais nesutinka. Atsakovė teikia vienas kitam prieštaraujančius argumentus: iš vienos pusės remdamasi Sutarties 9.1 punktu nurodo, kad jokie tarp šalių sudaryti susitarimai dėl Sutartyje aptartų sąlygų pakeitimo, jeigu jie nėra rašytiniai, negalioja, šią taisyklę taikydama išimtinai susitarimui dėl paslaugų kainos įforminimo, tačiau iš kitos pusės patvirtina, kad ieškovė teikė buhalterines paslaugas ne tik Gargždų padaliniui, atsakovė šiomis paslaugomis naudojosi, tačiau nenurodo, kodėl priėmė didesnės apimties paslaugas be rašytinio Sutarties keitimo. Šalių susirašinėjimas elektroniniais laiškais, taip pat vertintinas kaip šalių valios išreiškimas rašytine forma. Atsakovės argumentai, kad elektroniniais laiškais susirašinėjo ir dėl Sutarties sąlygų keitimo tarėsi neįgalioti atsakovės asmenys yra atmestini, remiantis šalių sudarytos Sutarties 8.3 punktu, kuriame nurodyti atsakovės kontaktiniai asmenys bei į bylą pateiktų elektroninių laiškų išrašų analize. Iš laiškų turinio nustatyta, kad didesnės apimties paslaugų teikimą iniciavo atsakovė, ieškovė priėmė pasiūlymą nurodydama savo sąlygas. Tikėtina, kad atsakovei nepriėmus ieškovės sąlygų dėl paslaugų kainos ir finansinės atskaitomybės už 2015 ir 2016 metus atsakingoms institucijoms pateikimo, ieškovė nebūtų sutikusi tvarkyti visos atsakovės buhalterijos. Teismas taip pat vertina į bylą pateiktus įrodymus apie finansinių paslaugų krūvių paskaičiavimus (operacijų vidurkius vienam darbuotojui ir kt.) (el. b. II tomas, 11-14 l.), bei aplinkybes pagal šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, kad teikiant buhalterines paslaugas padaliniui buhalteris siunčia ataskaitas ir yra atsakingas prieš įmonės vyriausiąjį buhalterį, kuris surenka ir susistemina visų padalinių duomenis bei teikia juos valstybinėms institucijoms, tačiau teikiant buhalterines paslaugas visam juridiniam asmeniui didėja buhalterio atsakomybė, taip pat į tai, kad nuo 2016 spalio kito buhalterines paslaugas teikiančio asmens atsakovė neturėjo, iš ieškovės reikalavo teikti ataskaitas valstybinėms institucijoms tiesiogiai, todėl įvertinus visas šias aplinkybes atmestini atsakovės argumentai, jog iš esmės ieškovei darbų apimtis nesikeitė ir nebuvo pagrindo reikalauti didesnio apmokėjimo už paslaugas. Atsakovė negalėjo pagrįsti, kokiu rašytiniu susitarimu tarp šalių remdamasi teikė ieškovei Vilniaus padalinio duomenis tvarkymui bei reikalavo tvarkyti viso juridinio asmens buhalterinę apskaitą. Įvertinus visus šalių pateiktus įrodymus, paaiškinimus, šalių elgesį ir tikruosius ketinimus, konstatuotina, kad 2016 metų spalio mėnesį tarp šalių įvyko susitarimas dėl didesnės apimties buhalterinių paslaugų teikimo, nesudarant rašytinio Sutarties pakeitimo. Tokiu susitarimu šalys prisiėmė papildomus įsipareigojimus.

42Elektroninis šalių susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovė davė sutikimą teikti didesnės apimties paslaugas su tam tikromis išlygomis, iš kurių viena - padidėjusi, tačiau pastovi kaina už paslaugas (1512,50 Eur). Ieškovė iš atsakovės veiksmų suprato, jog ši kaina atsakovei tinka. Nei elektroniniu laišku 2016 spalį pasiūlius kainą, nei kiekvieną mėnesį iki pat 2017 m. gruodžio siunčiant sąskaitas faktūras apmokėjimui, t. y. daugiau nei vienus metus, nebuvo gauta atsakovės pretenzijų nei dėl sąskaitų, nei dėl atliekamų darbų apimties. Manytina, kad atsakovė, kaip juridinis asmuo vykdantis ūkinę komercinę veiklą, gerai išmanantis sutartinius santykius, turėjo reaguoti į pasikeitusias Sutarties sąlygas nedelsdama ir taip išreikšti savo nesutikimą, jeigu manė, kad susitarimas dėl Sutarties pakeitimo neįvyko. Priešingai, atsakovė daugiau nei metus naudojosi ieškovės teikiamomis didesnės apimties paslaugomis ir dėl šių paslaugų nekėlė pretenzijų bei devynis mėnesius mokėjo už paslaugas ieškovės nurodytą 1512,50 Eur kainą. Pažymėtina, kad šalys Sutarties 5.3 punktu sulygo, jog sutarties 5.1 punkte nurodyta kaina gali būti koreguojama šalių susitarimu, atsižvelgiant į esminius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbų apimties pasikeitimus, o sąskaitos apmokėjimas laikomas sutikimu dėl kitos paslaugų kainos. Sąskaitų faktūrų apmokėjimas už devynis paslaugų mėnesius su padidėjusiais apmokėjimo įkainiais konkrečiai sutartos 1512,50 Eur sumos už mėnesį ribose ieškovei leido pagrįstai tikėtis, kad susitarimas dėl kainos už paslaugas pasikeitimo yra įvykęs ir yra tinkamas abiems šalims, todėl ieškovė pagrįstai tikėjosi gauti apmokėjimus pagal likusias sąskaitas faktūras.

43LR CK 6.38 str. 1 dalyje įtvirtinta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 6.38 str. 3 dalyje numatyta, jog kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Ieškovė vykdė savo prievoles pagal šalių sudarytą Sutartį ir papildomą 2016 spalio mėnesio susitarimą dėl didesnės apimties buhalterinių paslaugų teikimo, todėl ir atsakovė privalo vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus. Pagal Sutarties 4.3.2 p. atsakovė įsipareigojo laiku apmokėti ieškovei už suteiktas Buhalterines paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka t. y. iki kito mėnesio 15 d. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų apmokėjusi ieškovei už paslaugas pagal sąskaitas faktūras 2017-07-31 ( - ), 2017-08-31 ( - ), 2017-09-29 ( - ), 2017-10-31 ( - ), 2017-11-30 ( - ), 2017-12-29 ( - ), todėl įvertinus ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo už suteiktas buhalterines paslaugas pagal nurodytas sąskaitas faktūras kaip pagrįstą, iš atsakovės ieškovei priteistinas 8107,00 Eur įsiskolinimas.

44Atsakovė nuo 2017-08-01 ilgą laiką gera valia neatsiskaitydama su ieškove, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, todėl turi prisiimti iš to kilusias neigiamas pasekmes. Sutarties 6.6 p. nurodoma, kad už laiku neapmokėtą sąskaitą ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos skolos sumos, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistini 303,43 Eur delspinigiai.

45CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi 8,00 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (1 dalies 2 punktas). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad šiuo atveju šalys veikė kaip ūkio subjektai, todėl ieškovės prašymu gali būti taikomos minėto įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis, kuris yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, nustatantį palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti 8,00 procentų dydžio metines palūkanas yra pagrįstas, todėl šis reikalavimas tenkinamas ir iš atsakovės priteistinos 8,00 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 8410,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2018-04-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

46Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

47Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos teisinėms paslaugoms apmokėti. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 189,00 Eur žyminis mokestis ir 1000,00 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

48Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

49ieškinį patenkinti visiškai.

50Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų ūkas“, į.k. 300014914, 8107,00 Eur (aštuonių tūkstančių vieno šimto septynių eurų) skolą, 303,43 Eur (trijų šimtų trijų eurų 43 ct) delspinigius, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 8410,43 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-04-12) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 189,00 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt devynių eurų) žyminį mokestį ir 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) advokato pagalbos išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų centras“, į.k. 301791232, naudai.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 8107,00 Eur skolą, 303,43... 5. Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį... 6. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nurodo,... 7. Atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovei už paslaugas... 8. Teismas... 9. Ginčas nagrinėjamojoje byloje kilo iš 2015-07-15 UAB „Finansų centras“... 10. Iš 2015-07-15 Sutarties turinio matyti, jog Sutarties dalykas –... 11. Teismas konstatuoja, kad tarp šalių nėra ginčo dėl buhalterinių paslaugų... 12. Iš esmės ginčas tarp šalių vyksta nesutariant ar 2016 metų spalio... 13. Iš byloje esančių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad šalių... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė išrašė sąskaitas faktūras... 15. 2016-10-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 16. 2016-11-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 17. 2016-12-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 18. 2017-01-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 19. 2017-02-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 20. 2017-03-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 21. 2017-04-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 22. 2017-05-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 23. 2017-06-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 24. 2017-07-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 25. 2017-08-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 26. 2017-09-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 27. 2017-10-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - );... 28. 2017-11-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ).... 29. Ieškovė išrašė ir elektroniniu paštu atsakovei siuntė 2017-12-29 PVM... 30. Iš banko sąskaitos išrašo nustatyta, kad atsakovė 2016-12-22 apmokėjo... 31. 2017-07-31 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-08-15;... 32. 2017-08-31 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-09-15;... 33. 2017-09-29 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-10-15;... 34. 2017-10-31 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-11-15;... 35. 2017-11-30 ( - ) – 1512,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2017-12-15;... 36. 2017-12-29 ( - ) – 544,50 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 2018-01-15.... 37. Taip pat ieškovės pateikti elektroniniai laiškai atsakovei patvirtina, kad... 38. 2017-12-18 elektroniniu laišku ieškovės atstovas informavo atsakovės... 39. Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų pasirašę naują Sutartį dėl pilnos... 40. Sprendžiant, ar buvo sudaryta tarp šalių sutartis dėl didesnės apimties... 41. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui... 42. Elektroninis šalių susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovė davė... 43. LR CK 6.38 str. 1 dalyje įtvirtinta, jog prievolės turi būti vykdomos... 44. Atsakovė nuo 2017-08-01 ilgą laiką gera valia neatsiskaitydama su ieškove,... 45. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 46. Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako. Teismų praktikoje... 47. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 48. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas... 49. ieškinį patenkinti visiškai.... 50. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų ūkas“,... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...