Byla 2-642-835/2018
Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. birželio 1 d. pretendentų į viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigas konkurso, trečiasis asmuo A. V

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Lijanai Rudzinskaitei, dalyvaujant ieškovui J. K., atsakovės atstovams R. P., advokatei G. S.-D., trečiojo asmens atstovui advokatui T. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybei dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. birželio 1 d. pretendentų į viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigas konkurso, trečiasis asmuo A. V.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2017 m. birželio 1 d. vykusio viešo konkurso į viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigas rezultatus, Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. birželio 1 d. pretendentų į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigas konkurso protokolą Nr. TV-11-(4.11), kuriuo nuspręsta, kad direktoriaus pareigas laimėjo A. V., įpareigojant atsakovę rengti naują konkursą šioms pareigoms užimti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2017 m. birželio 1 d. įvykusiame viešame konkurse VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti, be jo, dalyvavo konkursą laimėjęs trečiasis asmuo A. V., bei kiti pretendentai: S. K., R. S., D. K., V. Š. Vykdant konkursą buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstatymo nuostatų, Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmenų sveikatos priežiūros įstaigų direktoriaus pareigų viešų konkurso organizavimo, konkursų nuostatų. Apie vieno nario paskyrimą į komisiją nėra jokių rašytinių duomenų, be to, jis yra Alytaus miesto savivaldybės vicemero pažįstamas, todėl tikėtina, kad į komisiją pateko nesilaikant komisijos narių skyrimo tvarkos. Komisijos nare buvo paskirta ir VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje dirbanti gydytoja, kurią į komisiją delegavo tuometinis ligoninės vadovas, konkurso laimėtojas trečiasis asmuo, todėl akivaizdu, jog komisija sudaryta neteisėtai, jos nariai buvo šališki, taikė skirtingus vertinimo kriterijus konkurso pretendentams, netinkamai įvertino jų profesinę patirtį, neatsižvelgė į tai, kad trečiasis asmuo komisijai vertinti pateikė galimai ne savo, o profesionalų parengtą veiklos programą, nupirktą už VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės lėšas. Tokiu būdu konkursas vyko jau iš esmės žinant laimėtoją, iš anksto susidarius apie pretendentus nuomonę ir jų nevertinant objektyviai, kas rodo konkursą vykus pažeidžiant teisės normas ir buvus neskaidrų.

6Atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad konkursas buvo organizuotas ir vykdytas vadovaujantis teisės aktų normomis, nustatančiomis aiškią ir nedviprasmišką pretendentų vertinimo tvarką. Ieškovo teiginiai apie komisijos nario P. G. neva artimus ryšius su Alytaus miesto savivaldybės vicemeru bei komisijos šališkumą ir neobjektyvumą yra visiškai nepagrįsti. Šis narys į komisijos sudėtį buvo įtrauktas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-148 patvirtintų nuostatų 13 punkto pagrindu, siekiant užtikrinti konkurso skaidrumą ir nešališkumą. Tuo pačiu tikslu į komisijos sudėtį buvo deleguota ir kita komisijos narė – TLK atstovė Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja D. Š.. V. L. buvo deleguota į komisiją būtent dėl profesinėje sąjungoje užimamų pareigų, kadangi jai, kaip Lietuvos gydytojų sąjungos Alytaus filialo pirmininkei, yra pavesta atstovauti Alytaus filialą santykiuose su kitomis profesinėmis sąjungomis ir susivienijimais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Objektyviai joks kitas subjektas, išskyrus tuometinį VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorių, šios narės į komisiją deleguoti negalėjo.

7Trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas nėra nei materialiai suinteresuotas ginčo dalyku, nei įgaliotas asmuo ginti viešąjį interesą. Jis neskundė nei 2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmenų sveikatos priežiūros įstaigų direktorių pareigų viešų konkursų organizavimo, konkurso nuostatų patvirtinimo“, nei 2017 m. gegužės 26 d. Alytaus savivaldybės mero potvarkio dėl komisijos sudarymo Nr. MP1-74-(4.1), nors tokią teisę turėjo, todėl ieškinys nepagrįstas, kaip ir nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad trečiasis asmuo neva darė įtaką komisijos narei V. L., nes jiedu susiję darbiniais santykiais. Visi šeši pretendentai, dalyvavę konkurse, dirba toje pačioje VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, todėl esant tokiai ieškovo logikai, bet kuris iš pretendentų galėjo daryti įtaką savo kolegei. Be to, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, taikomą iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys atmestinas.

10Byloje kilo ginčas dėl viešo konkurso VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti organizavimo, vykdymo ir rezultatų teisėtumo. Konkursas – tai asmens profesinių, dalykinių ir asmeninių savybių, reikalingų eiti tam tikras pareigas, patikrinimo būdas, kurį atlieka nustatyta tvarka sudaryta konkurso organizacinė komisija, vadovaudamasi konkurso nuostatais. Priimant į darbą konkurso būdu siekiama užtikrinti, kad į konkursines pareigas būtų atrinkti labiausiai kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys asmenys, o pagal konkurso sąlygas pripažintas nugalėtoju asmuo įgyja specialią teisę – teisę sudaryti darbo sutartį. Dėl to konkursą organizuojantis asmuo privalo konkursą organizuoti ir vykdyti nepažeisdamas ne tik atitinkamu aktu nustatytos jo organizavimo tvarkos, bet ir bendrųjų teisės, darbo teisės, konkursų organizavimo principų. Pripažįstant įstatyme nustatytų reikalavimų konkurso organizavimui pažeidimo faktą, turi būti konstatuotas konkretus pretendento teisių pažeidimas. Vien faktas, kad asmuo nelaimėjo konkurso, nesudaro pagrindo panaikinti konkurso rezultatus, jeigu neįrodoma, kad pažeidimą ir pretendento galimybės laimėti šį konkursą netekimą sieja priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013).

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-148 buvo patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešo konkurso direktorių pareigoms organizavimo nuostatai, o Alytaus miesto savivaldybės mero 2017 m. gegužės 26 d. potvarkiu Nr. MP1-74-(4.1) sudaryta viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų direktorių pareigų viešų konkursų komisija (b. l. 9, 19). 2017 m. birželio 1 d. įvykusiame konkurse VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti dalyvavo šeši pretendentai, iš kurių du – ieškovas J. K. bei trečiasis asmuo A. V., kuris ir buvo pripažintas konkursą laimėjusiu pretendentu, surinkusiu 16,57 balo iš 20 galimų (b. l. 10-13, 25-34). Su konkurso rezultatais buvo pasirašytinai supažindinti visi dalyvavę, tačiau konkurso nelaimėję pretendentai, o trečiasis asmuo raštu išreiškė sutikimą eiti konkurse laimėtas pareigas (b. l. 26). Ieškovas nesutinka su konkurso rezultatais, teigdamas, kad tiek jį organizuojant, tiek vykdant nebuvo laikomasi teisės aktų normų, nustatyta aiškių ir vieningų visiems pretendentams vertinimo kriterijų, komisija sudaryta neteisėtai, jos nariai buvo neobjektyvūs ir šališki, netinkamai įvertino pretendentų profesinę patirtį, neatsižvelgė į tai, kad trečiasis asmuo tikėtinai panaudojo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės lėšas konkursinio veiklos plano sudarymui.

12Vertinant trečiojo asmens teiginius apie tai, kad ieškovas nesuinteresuotas ginčo dalyku ir praleido ieškinio senaties terminą, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Ieškovas savo suinteresuotumą grindė nurodydamas aplinkybes, kad viešo konkurso ligoninės direktoriaus pareigoms eiti, kuriame jis dalyvavo, organizavimas, vykdymas ir rezultatai neatitiko įstatymų nuostatų, prieštaravo skaidrumo, objektyvumo ir kitiems principams, keliamiems viešiesiems konkursams. Teismas nustatė, jog 2017 m. liepos 3 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas ieškovo skundas atsakovei, kuriame prašė panaikinti 2017 m. birželio 1 d. įvykusio konkurso į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigas viešą konkursą ir įpareigoti rengti naują konkursą. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi nurodė skundo trūkumus ir nustatė terminą iki 2017 m. liepos 20 d. jiems pašalinti. Ieškovui pateikus patikslintą skundą, Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi atsisakyta priimti skundą kaip neteismingą Kauno apygardos administraciniam teismui, išaiškinant, kad ieškovas gali kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą CPK nustatyta tvarka. Ieškovui patvirtinta 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarties kopija įteikta 2017 m. rugpjūčio 5 d., įsiteisėjo – 2017 m. rugpjūčio 10 d. Alytaus apylinkės teisme 2017 m. rugpjūčio 14 d. gautas ieškovo ieškinys atsakovei. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas konstatavo, jog ieškovas kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą per protingą laiko tarpą nuo paaiškėjusio jo teikiamo procesinio dokumento teismingumo pagrindo.

13Dėl skaidrumo principo taikymo organizuojant ir vykdant konkursą

14Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, jos valstybinio reguliavimo pagrindus, valdymo ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina atitinkamos įstaigos vadovas, tačiau tai nereiškia, kad jis atleidžiamas nuo pareigos konkursą organizuoti nepažeidžiant bendrųjų teisės, darbo teisės, konkursų organizavimo principų, todėl turi būti iš anksto nustatomi aiškūs konkurso dalyvių vertinimo kriterijai ir visiems jiems taikomi tie patys reikalavimai, kad neatsirastų galimybė kuriam nors kandidatui be teisinio pagrindo įgyti pranašumą prieš kitus. Kasacinio teismo išaiškinta, kad skaidrumas, kaip viešo konkurso principas, susideda iš konkurso sąlygų išdėstymo aiškiai ir suprantamai; jų nekintamumo (konkurso sąlygų keitimas galimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka); jų laikymosi tokiu būdu, kad pagal deklaruotas sąlygas sprendimai būtų nuspėjami; vienodo požiūrio į konkurso dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013).

15Nagrinėjamu atveju spręstina, ar skaidrumo principas buvo pažeistas neužtikrinant sprendimų priėmimo pagal deklaruotas konkurso sąlygas bei nevienodai traktuojant pretendentus.

16Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-148 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešo konkurso direktorių pareigoms organizavimo nuostatų I skyriaus 4 punkte įtvirtinta, kad konkurso metu tikrinamos pretendentų į direktoriaus pareigas profesinės, praktinio darbo žinios, įgūdžiai, asmeninės ir dalykinės savybės, IV skyriaus 16 punkte numatyta, jog konkursas susideda iš vadovo veiklos programos vertinimo ir pokalbio, kurio eigai fiksuoti daromas garso įrašas. Nuostatų IV skyriaus 18 punkte detalizuota konkurso tvarka, nurodant, kad pokalbio metu pretendentas atsako į komisijos narių pateiktus klausimus apie įstaigos paskirtį, tikslus, uždavinius, veiklos organizavimo ypatumus. Tikrinama, kaip pretendentas susipažinęs su teisės aktų, nurodytų konkurso programoje, turiniu, jo vadybos įgūdžiai, bendradarbiavimas su aukštesnėmis organizacijomis, užsienio kalbos mokėjimas, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, asmeninės dalykinės savybės ir kt. Komisijos narys kiekvienam pretendentui užduoda tuos pačius klausimus (b. l. 10-13). Šių nuostatų prieduose, be kita ko, nurodytas teisės aktų, kuriuos pretendentas privalo išmanyti, sąrašas bei tai, kad pretendentas turi būti susipažinęs su įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, susijusiais su išvardintais teisės aktais (b. l. 16). Šios aplinkybės patvirtina, kad organizuojant konkursą buvo nustatyta aiški, vienoda pretendentų vertinimo tvarka, visiems buvo žinoma, iš ko susideda konkursas, kokios jų asmeninės savybės ir gebėjimai bus tikrinami, kokio pobūdžio klausimus komisijos nariai gali užduoti, kokius konkrečiai teisės aktus privalo išmanyti. Konkurso dalyviai, tame tarpe ir ieškovas, jokių pretenzijų dėl nustatytos konkurso tvarkos neturėjo, kadangi duomenų apie tai, kad Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T-148 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų direktorių pareigų viešų konkursų organizavimo, konkurso nuostatų patvirtinimo“ bei Alytaus savivaldybės mero 2017 m. gegužės 26 d. potvarkis Nr. MP1-74-(4.1) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų direktorių pareigų viešų konkursų komisijos sudarymo“ įstatymo nustatyta tvarka buvo apskųstas, byloje nepateikta. Iš pokalbio su pretendentais turinio 2017 m. birželio 1 d. įvykusio konkurso komisijos posėdžio metu matyti, kad komisijos nariai supažindino visus pretendentus su konkurso tvarka ir kiekvienam uždavė tuos pačius klausimus. Vykdant konkursą buvo laikomasi nustatytos tvarkos, kiekvienas pretendentas atsakinėjo į visiems vienodus komisijos užduodamus klausimus apie save, savo darbinę veiklą, nuomonę apie atitinkamų įstatymų įgyvendinimo būdus ir kt., pristatinėjo veiklos programą (b. l. 130). Ieškovas, be savo subjektyvaus įsitikinimo dėl konkurso organizavimo ir vykdymo pažeidimų, nepateikė jokių objektyvių duomenų, įrodančių jo teisių pažeidimą.

17Dėl komisijos sudėties, jos narių objektyvumo ir šališkumo

18Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-148 patvirtintų nuostatų IV skyriaus 13 punkte numatyta, kad konkurso komisija sudaroma ne mažiau kaip iš penkių narių. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Jeigu įstaigoje yra darbuotojų atstovai (profesinė sąjunga ar darbo taryba), vienas iš komisijos narių skiriamas jų teikimu. Viešo konkurso komisija sudaroma Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu (b. l. 11). Alytaus miesto savivaldybė 2017 m. balandžio 18 d. raštu Nr. SD-4846 „Dėl delegavimo“ pateikė trims sveikatos priežiūros įstaigoms – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, VšĮ Alytaus poliklinikai, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui – kurių vadovų pareigoms buvo ketinama skelbti viešus konkursus, prašymą deleguoti į konkurso komisiją vieną įstaigos paskirtą darbuotojų atstovą (b. l. 21). Iš 2017 m. balandžio 18 d. rašto Nr. 22 „Dėl delegavimo“, 2017 m. balandžio 18 d. rašto Nr. SD-734 „Dėl delegavimo“ matyti, kad VšĮ Alytaus poliklinika ir VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras atsakė, jog nedeleguos nario į atsakovei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms komisiją, nes įstaigose nėra profesinės sąjungos ar darbo tarybos (b. l. 56-57). Tuo tarpu VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė raštu Nr. SD-1011 „Dėl delegavimo“ paskyrė atstovę Lietuvos gydytojų sąjungos Alytaus filialo pirmininkę gydytoją V. L. (b. l. 24). Tokiu būdu Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų direktorių pareigų viešų konkursų komisijos pirmininke mero potvarkiu buvo paskirta V. G., Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja, sekretore – A. L., Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos nariais: P. G., Ministro Pirmininko patarėjas sveikatos, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų klausimais, V. J., Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, J. K., Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė, V. L., Lietuvos gydytojų sąjungos Alytaus filialo pirmininkė, S. P., Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, D. Š., Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-148 patvirtintų nuostatų IV skyriaus 14 punkte nustatytas vienintelis apribojimas, taikomas komisijos nariams – jais negali būti asmenys, kurie su pretendentu susiję artimais giminystės ar svainystės ryšiais (pretendentų tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai ir jų vaikai). Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių nenustatyta, o tai, kad komisijos narė V. L. buvo paskirta vieno iš pretendentų, tuo metu ėjusio VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigas, nesudaro pagrindo konstatuoti komisijos narės paskyrimo neteisėtumą. Net jei tuometinis įstaigos direktorius būtų atsisakęs jam tenkančios kompetencijos deleguoti profesinės sąjungos atstovę į komisijos narius, ši aplinkybė nekeistų fakto, jog trečiojo asmens ir komisijos narės, profesinės sąjungos atstovės, darbo vieta yra toje pačioje ligoninėje. Įvertinus 2017 m. birželio 1 d. konkurso protokolą Nr. TV-11-(4.11), veiklos programos, pokalbio, pretendentų vertinimo suvestines lenteles, matyti, kad net ir atskaičius V. L. skirtus balus pretendentams, konkurso galutinis rezultatas nepakistų, asmuo, laimėjęs konkursą, liktų tas pats. Be to, komisijos narė atskirose konkurso dalyse trečiojo asmens nevertino maksimaliais ar aukščiausiais balais kitų pretendentų atžvilgiu – už veiklos programą konkurso laimėtojui skyrė 4 balus, o, pavyzdžiui, antrajam pretendentui – 8 balus, trečiajam – 5 balus ir t. t. (b. l. 155-164). Ieškovas teigė, kad komisijos nariai, vertindami pretendentus, neatsižvelgė būtent į tai, jog trečiasis asmuo tikėtinai panaudojo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės lėšas konkursinio veiklos plano sudarymui, tokiu būdu nesąžiningai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir tuo pasinaudojęs, šioje konkurso dalyje pelnė aukščiausius vertinimus. Tuo tarpu įvertinus VšĮ „MTVC“ parengtą VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2015-2016 m. įstaigos veiklos analizę ir trečiojo asmens konkursinę VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo veiklos programą matyti, kad tai yra du skirtingi dokumentai, todėl kvestionuotini ieškovo teiginiai dėl galimai buvusių galimybių trečiajam asmeniui be teisinio pagrindo įgyti pranašumą prieš kitus pretendentus. Teiginiai, kad komisijos narys P. G. yra Alytaus miesto savivaldybės vicemero bendramokslis ir artimas bičiulis, todėl tikėtina, kad jis į komisiją galėjo patekti nesilaikant komisijos narių skyrimo tvarkos, vertintini kritiškai. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-148 patvirtintų nuostatų IV dalies 13 punkte reglamentuota konkurso komisijos sudėtis ir skyrimo tvarka, tačiau nei šiame, nei kituose nuostatų punktuose nėra įtvirtinta, kokia konkrečiai forma privaloma deleguoti komisijos narius. Aplinkybė, kad šis komisijos narys buvo paskirtas žodžiu, o ne raštu, nesudaro pagrindo teigti, jog jis į komisiją įtrauktas neteisėtai. Atsižvelgiant į tai, kad konkurso organizavimo nuostatuose nėra numatyta pareiga deleguoti komisijos narius tik raštu, reikalavimas pateikti tokį raštą ir reikalavimas konkurso rezultatus pripažinti negaliojančiais remiantis šiuo pagrindu, kai nėra ginčijamos konkrečios nurodytos nuostatų normos, nėra pagrindo. Konkurso komisijos nario paskyrimas žodine forma nagrinėjamu atveju nesąlygojo ieškovo teisių pažeidimo, kadangi pretendentams esant lygiaverčiams savo profesine patirtimi ir dalykinėmis savybėmis, visi konkurso komisijos nariai sprendimą dėl tinkamiausio pretendento užimti ligoninės direktoriaus pareigas pagrįstai priėmė savo nuožiūra. Savo poziciją ir nuomonę dėl kiekvieno iš pretendentų komisijos nariai išreiškė balsuodami tokia tvarka, kaip kad yra aiškiai numatyta konkurso nuostatuose, galutinę išvadą pateikiant konkurso komisijos posėdžio protokole. Taigi jokių objektyvių ieškovo poziciją šiuo klausimu patvirtinančių įrodymų nebuvo pateikta, o vien subjektyvi ieškovo nuomonė negali lemti teismo išvados. Priešingai, atsižvelgiant į tai, kad komisija buvo sudaryta iš įvairių sveikatos apsaugos sričių profesionalų ir vietos savivaldos atstovų, darytina išvada, kad tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos išrinkti tinkamiausią asmenį direktoriaus pareigoms eiti bei užtikrinti konkurso skaidrumą.

19Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, neturi pagrindo pritarti ieškovo nuomonei ir nustatyti faktą, kad nebuvo nustatyti aiškūs konkurso dalyvių vertinimo kriterijai, visiems jiems taikomi skirtingi reikalavimai, suteikiant trečiajam asmeniui nepagrįstą pranašumą prieš kitus, nesilaikyta skaidrumo principo reikalavimų organizuojant ir vykdant konkursą į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigas. Ieškovas, pareiškęs reikalavimą atsakovei, šio reikalavimo teisinio pagrindo neįrodė, neginčytinų įrodymų dėl 2017 m. birželio 1 d. vykusio viešo konkurso rezultatų neteisėtumo, teisės aktų, konkurso tvarkos pažeidimų, komisijos narių nekompetentingumo ar šališkų sprendimų vertinant viešo konkurso dalyvius byloje nėra, o vien faktas, kad asmuo nelaimėjo konkurso, nesudaro pagrindo panaikinti konkurso rezultatus (CPK 12 str., 178 str., 183 str., 185 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2013). Priešingas situacijos vertinimas reikštų, kad teismas sprendimą grindžia prielaidomis, kuomet kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas priimdamas sprendimą remtis prielaidomis negali (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2013).

20Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo našta ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka šalims (CPK 12 str., 178 str.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011).

21Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai, įvertinus šalių paaiškinimus bei byloje ištirtus įrodymus, konstatuotina, jog nėra jokio teisinio pagrindo ieškinio tenkinimui, todėl ieškinys atmestinas.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei, trečiajam asmeniui ir valstybei (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 92 str., 93 str.).

24Atsakovės atstovai prašė priteisti 2178,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Iš 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitos-faktūros Serija AM Nr. SR-1143(3.9.)-080 ir atliktų darbų akto Nr. 1 nustatyta, kad 2178,00 Eur išlaidos yra už atsakovės atsiliepimą į ieškinį. Atsakovės patirtos išlaidos už atsiliepimą viršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį - 2097,00 Eur, todėl jos prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant 2097,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

25Trečiojo asmens atstovas prašė priteisti 1815,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Iš 2017 m. lapkričio 3 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. PVM-67-1-TP nustatyta, kad 1815,00 Eur išlaidos yra už teisines konsultacijas, atsiliepimo į ieškinį rengimą ir atstovavimą pirmos instancijos teisme. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl trečiojo asmens prašymas tenkintinas visiškai.

26Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 41,31 Eur, jos priteistinos valstybei iš ieškovo (CPK 96 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo J. K. 2097,00 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei Alytaus miesto savivaldybei.

30Priteisti iš ieškovo J. K. 1815,00 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui A. V.

31Priteisti iš ieškovo J. K. 41,31 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

32Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir... 5. Ieškovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2017 m.... 6. Atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti... 7. Trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei... 8. Teismas... 9. ieškinys atmestinas.... 10. Byloje kilo ginčas dėl viešo konkurso VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Alytaus miesto savivaldybės... 12. Vertinant trečiojo asmens teiginius apie tai, kad ieškovas nesuinteresuotas... 13. Dėl skaidrumo principo taikymo organizuojant ir vykdant konkursą... 14. Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, jos valstybinio reguliavimo... 15. Nagrinėjamu atveju spręstina, ar skaidrumo principas buvo pažeistas... 16. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.... 17. Dėl komisijos sudėties, jos narių objektyvumo ir šališkumo... 18. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.... 19. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, neturi pagrindo... 20. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad... 21. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui ir teismų... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei,... 24. Atsakovės atstovai prašė priteisti 2178,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Iš... 25. Trečiojo asmens atstovas prašė priteisti 1815,00 Eur bylinėjimosi... 26. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 41,31 Eur, jos... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo J. K. 2097,00 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei... 30. Priteisti iš ieškovo J. K. 1815,00 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam... 31. Priteisti iš ieškovo J. K. 41,31 Eur išlaidas, susijusias su procesinių... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...