Byla 2A-741-232/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Jadvygos Mardosevič, Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovų) V. L. ir V. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Diptera“ ieškinį atsakovams V. L. ir V. L. dėl skolos priteisimo ir atsakovės V. L. priešieškinį ieškovei dėl sumokėto avanso grąžinimo, tretieji asmenys – J. K., UAB „Baltijos akmuo“, UAB „Vilniaus žemės grupė“, V. A., T. C., V. C., K. R., M. T. R., N. R., K. D., Č. M., UAB „Baltijos planas“, UAB „REM Group“, UAB „Komantas“, A. G., N. G., S. O., J. O., A. P., R. P., R. K., L. P. įmonė, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, SĮ „Vilniaus planas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas UAB „Diptera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovų solidariai 11 557,90 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2008 m. balandžio 22 d. pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su partneriais: atsakove V. L., trečiaisiais asmenimis: J. K., UAB „Baltijos akmuo“, UAB „Vilniaus žemės grupė“, V. A., T. C., V. C., K. R., M. T. R., N. R., K. D., Č. M., UAB „Baltijos planas“, UAB „REM Group“, UAB „Komantas“, A. G., N. G., S. O., J. O., A. P., R. P., R. K., L. P. įmone. Minėti partneriai susitarė apjungti savo pastangas, žinias, darbą, finansinius išteklius ir siekti bendro tikslo – bendrai vykdyti apie 16 ha žemės sklypo detaliojo planavimo procedūras bei parengti detalųjį planą. Atsakovė ir partneriai įgaliojo ieškovą tvarkyti bendros veiklos einamuosius reikalus ir bendrosios veiklos dokumentaciją kaupti ir administruoti, taip pat atstovauti partnerius, tame tarpe atsakovę, santykiuose su trečiaisiais asmenimis bei įsipareigojo sumokėti ieškovui atlygį pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nurodytas sąlygas. Atsakovė ieškovui 2008 04 22 sumokėjo 11901,05 Lt. Ieškovas teigė, kad remiantis pateiktai rašytiniais įrodymais, tame tarpe 2012 11 19 perdavimo – priėmimo aktu, 2008 04 10 trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties Nr. 2007-13/3/A70-24 „apie 288 Ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalaus plano“ nutraukimo aktu bei Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi, atsakovė skolinga ieškovui 11 557,90 Lt. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovai yra sutuoktiniai, prievolė laikytina solidaria, todėl skola iš atsakovų priteistina solidariai.

5A. V. L. pareiškė priešieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, o iš ieškovo jos naudai priteisti 11 901,05 Lt sumokėtą avansą bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė neginčijo Jungtinės veikos (partnerystės) sutarties sudarymo fakto ir sutarties tikslo. Nurodė, kad visi partneriai susitarė apjungti savo pastangas, žinias, finansinius išteklius ir siekti bendro tikslo – bendrai vykdyti 16 ha žemės sklypo detaliojo plano planavimo procedūras – parengti detalųjį planą Vilniaus m. N. k. tarp Juodojo kelio ir Minsko plento. Detalusis planas turėjo būti rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 10 12 įsakymu Nr. 30-1893. Atsakovė nurodė, kad minėta teritorija susideda iš partneriams priklausančių žemės sklypų, jos dalis – 2,08 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4162-0800-0048, Vilniaus m. Nemėžio k. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 2.1 punktu ieškovas buvo įgaliotas kaupti ir administruoti partnerių bendros veiklos einamuosius reikalus ir bendros veiklos dokumentaciją, atstovauti partnerius santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Ieškovas privalėjo pasirašyti trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį su Miesto plėtros departamentu ir SĮ „Vilniaus planas“. Sutarties 2.2, 2.3 punktuose buvo aptartos partnerių veiklos išlaidos, kurios turėjo būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais. Sutarties 3.1 punktu ieškovas įsipareigojo dalyvauti pats arba deleguoti savo atstovą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinimo darbo grupės posėdžiuose, koordinuoti detaliojo plano rengimo sutarties rengėjų vykdymo darbus; kitiems partneriams pritarus – priimti tinkamai atliktus detaliojo plano rengimo sutarties vykdymo darbus. Atsakovė nurodė, kad už parengtą ir pilnai suderintą detaliojo plano projektą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 4.1.6 punktą ji įsipareigojo pervesti ieškovui 46 917,90 Lt minėtos sutarties 4.2 punkte nurodyta tvarka. Ji teigė, kad į šią kainą buvo įskaičiuotas topografinis planas, už kurį visų partnerių mokėtina kainą – 18 162,56 Lt su PVM ir 1000 Lt su PVM administracinis mokestis. Atsakovė nurodė, kad ji neturi pagrindo ieškovui sumokėti jo prašomą sumą, kadangi ieškovas pats nevykdė jokių darbų, o buvo tik tarpininkas tarp Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties partnerių ir detalųjį planą vykdysiančių institucijų. Ieškovas nepateikė atsakovei darbus atlikusių subjektų sąskaitų, į kurias ji turėjo sumokėti pinigus per 10 dienų po atliktų darbų aktų, sąskaitų faktūrų pateikimo atsakovei. Ieškovas neįvykdė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi prisiimtų darbų, detalusis planas nebuvo parengtas. Atsakovė teigė, kad 2008 04 10 trišale tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartimi Nr. 2007-13/3, sudaryta tarp ieškovo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir SĮ „Vilniaus planas“, ieškovas įrodinėja savo atliktų darbų apimtis, tačiau šios sutarties objektas buvo apie 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalusis planas, o ne 16 ha žemės sklypo detalusis planas. Atsakovės teigimu, 2008 12 15 atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 07-131/3-1 prieštarauja ieškovo pateiktam 2012 11 19 priėmimo – perdavimo aktui, nes jame pažymėta, kad mokėtojas UAB „Diptera“ ir rengėjas SĮ „Vilniaus planas“ surašė šį aktą apie darbus, atliktus pagal 2008 04 10 sutartį VP 2007-131/3A70-24, darbų pavadinimas – apie 16 ha teritorijos (kvartalas Nr. 3) tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalus planas, kuris iki šiol nėra parengtas ir nepatvirtintas. Ieškovas pateikė sąskaitą Nr. 007842, iš kurios matyti, kad jis SĮ „Vilniaus planas“ turėjo sumokėti 123 430 Lt su PVM, bet sumokėjo tik 49 372,20 Lt avansą. Įrodymų, kad ieškovas pilnai atsiskaitė su rengėju byloje nėra. Atsakovės nuomone, ieškovas nėra parengęs partnerių žemės sklypų detalaus plano pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, su SĮ „Vilniaus planas“ už šiuos darbus nėra atsiskaitęs, todėl neturi reikalavimo teisės į atsakovę ir privalo grąžinti jos sumokėtą avansą. Atsakovė vadovaujasi Civilinio kodekso 6.978 straipsnio 5 dalimi, kad partneris, įnešęs individualiais požymiais apibūdintą daiktą, pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai turi teisę reikalauti grąžinti jam tą daiktą, jeigu dėl to nebus pažeisti kitų partnerių ir kreditorių interesai prašė priešieškinį tenkinti.

6A. V. L. pateiktu atsiliepimu į ieškinį nurodė atsakovės priešieškinio motyvus, kad siekė ieškovės ir jo sklypo detalaus plano sudarymo. Prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

7Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas“ atsiliepime nurodė, kad 2008 04 10 su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir ieškovu sudarė Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr. 2007-131/3/A70-24, kurios objektas apie 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalus planas, rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 10 12 įsakymu Nr. 30-1893. Sutarties projekto parengimo kaina įskaitant PVM – 246 861 Lt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 09 04 įsakymu Nr. 30-1774 buvo pakeistas anksčiau minėtas direktoriaus 2007 10 12 įsakymas Nr. 30-1893, jo 2.2 punkte nurodyta, kad Miesto plėtros departamentui leidžiama planuoti apie 288 ha teritoriją tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, rengiant atskirus šios teritorijos detaliuosius planus, o 3 punkte suformuluotas pavedimas Miesto plėtros departamentui tęsti planavimo procedūras. SĮ „Vilniaus planas“ buvo parengęs minėtos teritorijos detaliojo plano konceptualiąją dalį, kuriai Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė, o ieškovas tęsti detaliojo plano procedūras atsisakė dėl finansinių sunkumų, 2012 11 22 Vilniaus miesto savivaldybės administracija, SĮ „Vilniaus planas“ ir ieškovas sudarė 2008 04 10 trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties Nr. 2007-131/A70/24 nutraukimo aktą, kuriame susitarė dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus darbus, t.y. dėl 123 430 Lt, kuriuos ieškovas apmokėjo. Atsakovė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įsipareigojo apmokėti detaliojo planavimo procedūras 4.1 punkte aptarta tvarka, todėl turi vykdyti sutartinius įsipareigojimus tinkamai. Prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti.

8Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime nurodė, kad 2007 metais ieškovas, atsakovė V. L., tretieji asmenys: J. K., UAB „Baltijos akmuo“, UAB „Vilniaus žemės grupė“, V. A., T. C., V. C., K. R., M. T. R., N. R., K. D., Č. M., UAB „Baltijos planas“, UAB „REM Group“, UAB „Komantas“, A. G., N. G., S. O., J. O., A. P., R. P., R. K., L. P. įmonė susitarė siekti bendro tikslo – bendrai vykdyti detaliojo planavimo procedūras teritorijoje – Vilniaus m. Nemėžio k., tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, kurios bendras plotas apie 16 ha ir tuo pagrindu ieškovas kreipėsi į SĮ „Vilniaus planas“. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 10 12 įsakymu Nr. 30-1893 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detaliojo plano rengimą“ buvo pavesta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui organizuoti apie 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detaliojo plano rengimą. Šio įsakymo 2.1 punktu buvo nustatyta, kad detaliojo plano rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, sklypų ribas ir plotus, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius, suformuoti sklypus nuosavybės grąžinimui, o 2.2 punktu nustatyta, kad atskirų planuojamos teritorijos dalių (kvartalų ir sklypų ar jų grupių) detalieji planai gali būti tvirtinami atskirai. Minėtu įsakymu buvo patvirtintos planavimo sąlygos ir planavimo užduotis detaliojo plano dokumentui rengti. Remiantis šiuo įsakymu 2008 04 10 buvo sudaryta Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis Nr. 2007-131/A70-24 tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, SĮ „Vilniaus planas“ ir ieškovo. Sutarties objektas – apie 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalusis planas. Pagal šią sutartį rengiamas ir ginčo kvartalo 16 ha dydžio dalies detalusis planas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, tarp ieškovo ir V. L., J. K., UAB „Baltijos akmuo“, UAB „Vilniaus žemės grupė“, V. A., T. C., V. C., K. R., M. T. R., N. R., K. D., Č. M., UAB „Baltijos planas“, UAB „REM Group“, UAB „Komantas“, A. G., N. G., S. O., J. O., A. P., R. P., R. K., L. P. įmonės 2008 04 22 buvo pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, kurios dalyviai susitarė apjungti savo pastangas, žinias, darbą, finansinius išteklius ir siekti bendro tikslo – bendrai vykdyti apie 16 ha žemės sklypo detaliojo planavimo procedūras teritorijoje – Vilniaus m. N. k., tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, kurios bendras plotas apie 16 ha. Minėtos sutarties pagrindu partneriai įgaliojo ieškovą tvarkyti bendros veiklos einamuosius reikalus ir dokumentaciją, atstovauti sutarties dalyvius santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir už paslaugas sumokėti ieškovui pagal sutartyje nurodytas sąlygas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 06 20 sprendimu Nr. 1-665 „Dėl pritarimo apie 50 ha teritorijos prie Minsko plento detaliojo plano konceptualiajai daliai“ nusprendus pritarti 50 ha teritorijos prie Minsko plento, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano konceptualiajai daliai ir Administracijos direktoriaus įsakymu leidus 288 ha teritoriją planuoti, rengiant atskirus šios teritorijos planus, 2012 11 22 Vilniaus miesto savivaldybės administracija, SĮ „Vilniaus planas“ ir ieškovas nutarė nutraukti Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr. 2007-131/A70-24 ir pasirašė nutraukimo aktą, kurio 2 punkte nurodė, kad už faktiškai suteiktas paslaugas pagal šią sutartį sutarties nutraukimo momentu ieškovas su SĮ „Vilniaus planas“ yra atsikaitęs. Ieškovas savo paaiškinimuose nurodė, kad pasikeitus aplinkybėms, dalyvių susirinkime buvo nutarta sumokėti SĮ „Vilniaus planas“ įsiskolinimą ir nutraukti Jungtinės veiklos sutartį. Šalys taip pat susitarė, kad skolingi Jungtinės veiklos sutarties dalyviai skolas pagal priedą Nr. 2 turi sumokėti ieškovui į sąskaitą, kadangi ieškovas Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo sutarties Nr. 2007-131/3/A70-24 nutraukimo momentu galutinai padengė skolas iš savo lėšų. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė neatsižvelgė į tai, kad Jungtinės veikos (partnerystės) sutarties koncepcija neįpareigojo ieškovo atlikti detalaus plano paruošimo. Minėta sutartimi partneriai susitarė apjungti savo pastangas, žinias, darbą, finansinius išteklius ir siekti bendro tikslo – bendrai vykdyti detaliojo plano procedūras šioje teritorijoje: V. m. N. k., tarp J. K. ir M. p., bendras teritorijos T2-02 plotas – apie 16 ha. Atsakovė buvo informuota apie detaliojo plano koncepcijos parengimą, tačiau su ieškovu neatsiskaitė. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Priteisė solidariai iš atsakovų V. L. ir V. L. ieškovo UAB „Diptera“ naudai 11 557,90 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme, (2013 m. sausio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 010,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų V. L. ir V. L. valstybės naudai 112,86 Lt, t.y. po 56,43 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas įvertinęs Trišalės sutarties objekto ribas bei visų bylos dalyvių elgesį chronologine tvarka, padarė išvadą, kad visi ieškovo veiksmai atlikti suderinus su partneriais Jungtinės veiklos sutarties tikslui pasiekti, todėl atmetė atsakovų argumentus, kad ieškovas sudarė Trišalę sutartį anksčiau nei Pasirašė Jungtinės veiklos sutartį ir tokiu būdu siekė Jungtinės veiklos partnerių sąskaita parengti didesnio ploto detalųjį planą. Priešingai nei teigia atsakovai, ieškovas Jungtinės veiklos sutartimi nebuvo įpareigotas pats parengti detalųjį planą, o tik įgaliotas tikslu parengti detalųjį planą vykdyti jo rengimo procedūras, atstovaudamas Jungtinės veiklos sutarties partnerius tvarkant bendrus reikalus. Trišalės sutarties pagrindu detalaus plano rengimo pirmąjį etapą – konceptualiąją jo dalį - vykdė jo rengėjas – trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas“. Teismas, atsakovų teiginį, kad ieškovas neatliko jokių veiksmų pagal Jungtinės veiklos sutartį atmetė, nes pagal Trišalę sutartį procedūras vykdė SĮ „Vilniaus planas“, bendradarbiaudamas su ieškovu, o planuojamoje teritorijoje turintys žemės sklypus savininkai, tame tarpe ir atsakovai apie vykdomus planus buvo informuojami tinkamai. Teismas konstatavo, kad, skirtingai nei teigia atsakovai, jiems buvo žinoma detaliojo plano procedūrų eiga, kadangi atsakovė V. L. dalyvavo 2010 01 12 apie 50 ha teritorijos prie Minsko plento (16 ha dalies), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano konceptualiosios dalies pristatymo ir atliktų SPAV procedūrų aptarimo susirinkime, kurio metu buvo pristatyta parengta detaliojo plano koncepcijos dalis – 16 ha kvartalas, dalyvavusieji susirinkime pristatytiems detaliojo plano koncepcijos sprendiniams pritarė, SPAV susirinkimo dalyvius išvados tenkino. 2012 11 22 Vilniaus miesto savivaldybės administracija, SĮ „Vilniaus planas“ ir ieškovas nutarė nutraukti Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr. 2007-131/A70-24 ir pasirašė nutraukimo aktą, kurio 2 punkte nurodė, kad už faktiškai suteiktas paslaugas pagal šią sutartį sutarties nutraukimo momentu ieškovas su SĮ „Vilniaus planas“ yra atsiskaitęs. Teismas konstatavo, kad ieškovui Trišalės sutarties nutraukimo dienai įsiskolinimą SĮ „Vilniaus planas“ sumokėjus iš savo lėšų, Jungtinės veiklos sutarties partneriai, bylos nagrinėjimo atveju – atsakovė V. L., turi atsikaitysi su ieškovu Jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka (46 917,90 Lt / 2 - 11 901, 05 Lt = 11 557,90 Lt) (Jungtinės veiklos sutarties 2.2.3, 2.3, 3.3.3, 4.1.6. 4.3, 5.1 punktai). Atsakovė Jungtinės veiklos sutarties 4.2 punktu buvo įsipareigojusi atlyginti ieškovui už parengtą ir pilnai suderintą projektą arba projekto dalį pagal ieškovo arba rengėjo, šiuo atveju SĮ „Vilniaus planas“ pristatytą darbų aktą ir sąskaitas faktūras per 10 dienų nuo jų gavimo. Teismas padarė išvadą, kad Jungtinės veiklos sutartis, sudaryta vienos atsakovės vardu, buvo sudaryta bendrų šeimos poreikių ir interesų tenkinimui, todėl prievolė kylanti iš Jungtinės veiklos sutarties yra solidarioji sutuoktinių prievolė, todėl priteisė ieškovo naudai 11 557,90 Lt sumą solidariai iš abiejų atsakovų. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

11Apeliantai (atsakovai) V. L. ir V. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, o atsakovės V. L. priešieškinį tenkinti, priteisti iš ieškovo atsakovų naudai 11 901,05 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliantai nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė atsakovų argumentus, kad ieškovas sudarė Trišalę sutartį ankščiau nei pasirašė Jungtinės veiklos sutartį ir tokiu būdų siekė Jungtinės veiklos partnerių sąskaita parengti didesnio ploto detalųjį planą. Apeliantu teigimu, Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis Nr.2007-131/3 pasirašyta tarp UAB „Diptera", Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir SĮ „Vilniaus planas" 2008 04 10, t.y. iki Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymo, kuri buvo pasirašyta 2008 04 22. Trišalės sutarties objektas buvo apie 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalusis planas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektas buvo bendrai vykdyti apie 16 ha žemės sklypo detaliojo planavimo procedūras - parengti detalųjį planą Vilniaus m. Nemėžio km. tarp Juodojo kelio ir Minsko plento. Todėl, ieškovas, siekdamas iš partnerių surinkti pinigines lėšas, tikėjosi, kad jis atsiskaitys su Vilniaus miesto savivaldybe ir SĮ „Vilniaus planas" pagal Trišalę sutartį, kurią pasirašė iki Jungtinės veiklos sutarties. Pažymėjo, jog Trišalė sutartis apima ne tą objektą, dėl kurio tartasi, bet ženkliai didesnę teritoriją, o tai reiškia, kad ir atsiskaitymo tvarka tarp ieškovo ir kitų Trišalės sutarties dalyvių, nieko bendro su apeliantais, Jungtinės veiklos sutarties partneriais, neturi. 2012 11 19 priėmimo - perdavimo aktas įrodo, kad ieškovas dar nėra įvykdęs Sutarties sąlygų, nėra gavęs ir nėra apeliantams pateikęs jokių atliktų darbų aktų ir sąskaitų, kurias turėtų apmokėti pagal Sutarties 4.2 punkto reikalavimus, už parengtą žemės sklypų detalųjį planą. Apeliantų nuomone, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 09 04 įsakymas Nr.30-1744, kuriuo leista Miesto plėtros departamentui planuoti apie 288 ha teritoriją tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, rengiant atskirus šios teritorijos detaliuosius planus, taip pat įrodo, kad ieškovas partnerių žemės sklypų detalaus plano pagal Sutartį neparengė, SĮ „Vilniaus planas" už šiuos darbus neapmokėjo, todėl neturi reikalavimo teisės ir privalo grąžinti gautą avansą. Teismas, pasisakydamas, kad Jungtinės veiklos sutarties dalyviai 2012 05 31 susirinkimo metu dėl pasikeitusių objektyvių aplinkybių, partnerių balsų dauguma nutarė sumokėti SĮ „Vilniaus planas" įsiskolinimą ir nutraukti Jungtinės veiklos sutartį, bei susitarė, kad sutarties dalyviai skolas sumoka ieškovui iki 2012 06 04, neteisingai aiškino ir taikė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 6.2 punktą, kuriame nurodyta, kad šią sutartį buvo galima nutraukti tik visų sutarties dalyvių sutarimu, o ne balsų dauguma, todėl nepagrįstai atmetė atsakovų, argumentus, kad ieškovas neteisėtai nutraukė šią sutartį ir neteisėtai reikalauja iš atsakovų skolos. Pažymėjo, kad teismas, priteisdamas iš atsakovų skolą, tai padarė visiškai neteisėtai, nes jei kas nors iš Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dalyvių būtų skolingas ieškovui, šią skolą ieškovas privalėjo reikalauti iš visų dalyvių, o ne iš atskirų partnerių, nes šioje sutartyje dalyvių atsakomybė numatyta solidarioji - pagal sutarties 5.1 punktą partneriai atsako pagal bendras sutartines prievoles solidariai, nuo Sutarties pabaigos momento partneriai taip pat solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal neįvykdytas bendras prievoles.

13Ieškovas UAB „Diptera“ atsiliepimu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-09 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliantų apeliacinį skundą laikyti nepagrįstu ir atmesti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad apeliantai neginčijo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo fakto ir sutarties tikslo. Priešingai, apeliantai teisme nurodė, kad visi partneriai 2008-04-22 sutartimi susitarė apjungti savo pastangas, žinias, darbą, finansinius išteklius ir siekti bendro tikslo-bendrai vykdyti apie 16 ha žemės sklypo detaliojo planavimo procedūras - parengti detalųjį planą Vilniaus m. Nemėžio km. tarp Juodojo kelio ir Minsko plento. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir vertino pateiktus įrodymus, paaiškinimus, kad trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas" atsiliepime, taip pat patvirtino, jog 2008 04 10 su Vilniaus m. savivaldybės administracija ieškovas sudarė Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr. 2007-131/3/A70-24, kuri buvo tinkamai ir laiku įvykdyta, bei pagal kurią atsakovė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įsipareigojo apmokėti detaliojo planavimo procedūras 4.1 punkte aptarta tvarka, todėl atsakovė turėjo tinkamai, sąžiningai, laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovė pažeidė, šias iš sutarties kylančias sutartines pareigas. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir vertino pateiktus įrodymus, kad 2012 11 22 Vilniaus m. savivaldybės administracija, SĮ „Vilniaus planas" ir ieškovas nutarė nutraukti Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo sutartį ir pasirašė nutraukimo aktą, kurio 2 punkte nurodė, kad už faktiškai suteiktas paslaugas pagal šią sutartį sutarties nutraukimo momentu ieškovas su SĮ „Vilniaus planas" už atliktus darbus yra pilnai atsiskaitęs. Teismas teisingai nustatė ir vertino, kad pasikeitus aplinkybėms, dalyvių susirinkime buvo nutarta sumokėti SĮ „Vilniaus planas" įsiskolinimą ir nutraukti Jungtinės veiklos sutartį. Visos šalys sutarė, kad skolingi Jungtinės veiklos sutarties dalyviai skolas pagal priedą Nr. 2 turi sumokėti ieškovui į sąskaitą, kadangi ieškovas Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo sutarties nutraukimo metu galutinai padengė skolas iš savo lėšų. Atsakovė dėl to niekada nereiškė jokių pretenzijų. Be to, visi tretieji asmenys pilnai atsiskaitė su ieškovu, apeliantai vieninteliai nėra su juo atsiskaitę, skola sudaro 11 557,90 Lt. Atsakovei kyla pareiga vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ieškovo atžvilgiu. Ieškovo teigimu, tiek faktinių, tiek teisinių argumentų visuma leidžia konstatuoti atsakovų nesąžiningumą laiku ir tinkamai neatsiskaičius. Teismas teisingai įvertino įrodymus, ir tuo pagrindu taikė ir aiškino teisės normas dėl atsakovų solidariosios prievolės.

14Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu dėl apeliacinio skundo prašė spręsti atsižvelgiant į nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus. Trečiasis asmuo sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais. Nurodė, jog Jungtinės veiklos sutarties dalyviai 2012 05 31 susirinkime nutarė sumokėti SĮ "Vilniaus planas" įsiskolinimą ir nutraukti Jungtinės veiklos sutartį. Taip pat šalys susitarė, kad skolingi Jungtinės veiklos sutarties dalyviai skolas pagal priedą Nr. 2 turi sumokėti į UAB "D?ptera" sąskaitą. Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties Nr. 2007- 131/3/A70-24 nutraukimo momentu UAB "Diptera" galutinai padengė iš savo lėšų įsiskolinimą SĮ "Vilniaus planas". Atsakovė V.L. J. veiklos sutarties 4.2 punktu buvo įsipareigojusi atlyginti ieškovei už parengtą ir pilnai suderintą projektą arba projekto dalį pagal ieškovės arba rengėjo, šiuo atveju SĮ „Vilniaus planas" pristatytą darbų aktą ir sąskaitas faktūras per 10 dienų nuo jų gavimo. Atsakovė domėjosi darbų eiga, buvo susirinkimuose, pati dar 2012 12 12 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, nors dėl Jungtinės veiklos sutarties nutraukimo tik 2012 12 30 buvo sušauktas susirinkimas, todėl atsakovei kyla pareiga vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ieškovės atžvilgiu. Taip pat teismas padarė teisingą išvadą, kad Jungtinės veiklos sutartis, sudaryta vienos atsakovės vardu, buvo sudaryta bendrųjų šeimos poreikių tenkinimui, todėl prievolė kylanti iš Jungtinės veiklos, sutarties yra solidarioji sutuoktinių prievolė, todėl ieškovės naudai priteisė 11 557,90 Lt sumą solidariai iš abiejų atsakovų.

15Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas“ atsiliepimu prašė atmesti apeliacinį skundą. Nurodė, kad 2008-04-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Diptera“ bei SĮ „Vilniaus planas“ sudarė trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr.2007-131/3/A70-24, kurios objektas apie 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalus planas. Pagal šią sutartį buvo rengiamas ir kvartalo Nr.3 (ginčo kvartalo) apie 16 ha dydžio detalus planas. Projektas buvo rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-12 įsakymu Nr.30-1893. Minėtos sutarties projekto parengimo kaina įskaitant PVM – 246 861 Lt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-09-04 įsakymu Nr.30-1744 buvo pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-12 įsakymas Nr.30-1893, jo 2.2 punkte nurodant, kad Miesto plėtros departamentui leidžiama planuoti apie 288 ha teritoriją tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, rengiant atskirus šios teritorijos detaliuosius planus, o 3 punkte suformuotas pavedimas Miesto plėtros departamentui tęsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-10-12 įsakymu Nr.30-1893 pradėtas detaliojo planavimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad tai dienai rengėjas buvo parengęs minėtos teritorijos detaliojo plano konceptualiąją dalį, kuriai Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė, o mokėtojas tęsti detaliojo planavimo procedūras atsisakė dėl finansinių sunkumų, 2012-11-22 Organizatorius, Mokėtojas ir Rengėjas sudarė 2008-04-10 Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties Nr.2007-131/3/A70-24 nutraukimo aktą, kuriame susitarė dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus darbus, t.y. dėl 123 430 Lt, kuriuos Mokėtojas pilnai apmokėjo. Pažymėjo, kad 2008-04-22 ieškovas ir atsakovė pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuria sutarė apjungti savo pastangas, žinias, darbą, finansinius išteklius ir siekti bendro tikslo, bendrai vykdyti apie 16 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detaliojo planavimo procedūras, o atsakovė įsipareigojo skirti 4.1 punkte aptartą piniginį įnašą. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais.

16IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

18Iš šalių ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimų, bylos medžiagos byloje nustatytos tokios, toliau įvardijamos ginčo sprendimui reikalingos faktinės bylos aplinkybės.

19Byloje nėra ginčo, kad atsakovė yra 2,08 ha ploto sklypo, unikalus Nr. 416-0800-0048 esančio Nemėžio kaime, Vilniaus rajone savininkė ir kad minėtas sklypas, kaip ir kitų: nuo antro iki devyniolikto ginčo jungtinės veiklos partnerių sklypai, randasi teritorijoje tarp Juodojo kelio ir Minsko plento ir įeina į teritoriją, kurioje 2007 10 12 Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. 30-1893 Vilniaus miesto plėtros departamentui buvo pavesta organizuoti detaliojo plano parengimą.

20Pirmosios instancijos teismas remdamasis ieškovo paaiškinimais teisme nustatė, kad 2007 metais ieškovas, atsakovė V. L., tretieji asmenys J. K., UAB „Baltijos akmuo“, UAB „Vilniaus žemės grupė“, V. A., T. C., V. C., K. R., M. T. R., N. R., K. D., Č. M., UAB „Baltijos planas“, UAB „REM Group“, UAB „Komantas“, A. G., N. G., S. O., J. O., A. P., R. P., R. K., L. P. įmonė susitarė siekti bendro tikslo – bendrai vykdyti detaliojo planavimo procedūras teritorijoje – Vilniaus m. Nemėžio k., tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, kurios bendras plotas apie 16 ha, ir tuo pagrindu ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, kreipėsi į SĮ „Vilniaus planas“ su prašymu prisijungti prie apie 288 ha teritorijos, esančios Vilniaus mieste tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, į kurią, įeina ir 16 ha, valdomų anksčiau minėtų trečiųjų asmenų žemės sklypų, detaliojo plano rengimo (1 t., b.l. 17, CD psl. 9)

21Minėto 2007 10 12 Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo 2.1 punktu buvo nustatyta, kad detaliojo plano rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, sklypų ribas ir plotus, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius, suformuoti sklypus nuosavybės grąžinimui, o 2.2 punktu nustatyta, kad atskirų planuojamos teritorijos dalių (kvartalų ir sklypų ar jų grupių) detalieji planai gali būti tvirtinami atskirai. Minėtu įsakymu patvirtintos planavimo sąlygos ir planavimo užduotis detaliojo plano dokumentui rengti. Remiantis minėtu įsakymu Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama miesto plėtrios departamento sutartyje įvardijama organizatoriumi, SĮ „Vilniaus planas“ sutartyje įvardijamas rengėju ir ieškovas, sutartyje įvardijamas mokėtoju 2008 04 10 sudarė Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį (t.1,b.l.21-23) Nr. 2007-131/A70-24 (toliau tekste Trišalė sutartis). Trišalės sutarties objektas įvardintas šios sutarties 1.1. punkte nurodant jog objektas yra apie 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalusis planas, patikslinant, kad pagal trišalę sutartį rengiamas kvartalo Nr. 3 apie 16 ha dydžio dalies detalusis planas. Trišalės sutarties 4.7. punktu rengėjas (SĮ „Vilniaus planas“) įsipareigojo, vadovaudamasis planavimo užduotimi bei nustatytomis detaliųjų planų rengimo normomis ir taisyklėmis parengti sutarties 1 punkte nurodyto objekto planą. Organizatorius (Vilniaus miesto savivaldybė), trišalės sutarties 4.5. ir 4.6. punktais įsipareigojo teikti kitoms dviem šalims konsultacijas, ir turimą informaciją susijusias su rengiamu Projektu bei rengėjo parengtą ir nustatyta tvarka suderintą Projektą teikti tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Mokėtojas (ieškovas) sutarties 4.13. ir 4.14 punktais įsipareigojo teikti duomenis susijusius su rengiamu projektu, sumokėti Rengėjui už projekto parengimą 246 861 Lt (su PVM) sutartyje nurodytais tvarka ir terminais. Projekto parengimo terminas 2010 08 05. Minėtos sutarties projekto parengimo kaina įskaitant PVM – 246 861 Lt (1 t., b.l. 21-24, 118-121).

222008 04 22 ieškovas, atsakovė V. L. ir tretieji asmenys kiti 16 ha ploto teritorijos sklypų savininkai tretieji asmenys byloje: J. K., UAB „Baltijos akmuo“, UAB „Vilniaus žemės grupė“, V. A., T. C., V. C., K. R., M. T. R., N. R., K. D., Č. M., UAB „Baltijos planas“, UAB „REM Group“, UAB „Komantas“, A. G., N. G., S. O., J. O., A. P., R. P., R. K., L. P. įmonė, sutartyje vadinami partneriais pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (1 t., b.l.5-15, toliau tekste Jungtinės veiklos sutartis). Jungtinės veiklos sutarties tikslai įvardijami šios sutarties 1.1. punkte, kuriame numatyta, kad partneriai susitaria apjungti savo pastangas, žinias, darbą, finansinius išteklius ir siekti bendro tikslo – bendrai vykdyti apie 16 ha žemės sklypo detaliojo planavimo procedūras teritorijoje – Vilniaus m. Nemėžio k., tarp Juodojo kelio ir Minsko plento, kurios bendras plotas apie 16 ha; minėta teritorija susideda iš partneriams priklausančių sklypų, sutarties 1.2. punktas numetė kad teritorijos naudojimo būdas bus gyvenamoji (mažaaukščių statinių teritorija) užstatymo aukštingumas 1-3, užstatymo intensyvumas ne daugiau 0,8. Sutarties 1.3 punkte numatyta, kad Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1893 (Sutarties 1 punktas).

23Jungtinės veiklos sutarties 2.1 punkte nurodyta kad kiti parneriai pavedė ieškovą tvarkyti bendros veiklos einamuosius reikalus ir dokumentaciją, atstovauti Partneriams santykiuose su trečiaisiais asmenimis, taip pat nurodyta kad pirmasis partneris (ieškovas) pasirašo trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį su Miesto plėtros departamentu (toliau Organizatorius) ir SĮ „Vilniaus planas“ (toliau Rengėjas), atstovauja Partnerius tvarkant bendrus reikalus pagal šią sutartį. Pirmasis partneris (ieškovas) turi teisę visų partnerių vardu teikti priimti pasiūlymus iš Rengėjo, gauti ir pateikti kitus dokumentus susijusius su Sutarties įgyvendinimu. Šiame punkte taip pat numatyta, kad visi bendros veiklos vykdymo metu sudaryti sandoriai, kuriems sudaryti buvo suteikiami tinkami kitų partnerių įgaliojimai, sukelia įsipareigojimus visiems partneriams proporcingai pagal šią sutartį. Sutarties 2.2, 2.3, 3.3.3, 4.1 punktais partneriai, tame tarpe ir atsakovė, įsipareigojo už paslaugas sumokėti ieškovui pagal sutartyje nurodytas sąlygas. Atsakovės mokėtina suma numatyta minėtos sutarties 4.1.6 punkte - 46 917,90 Lt.

24Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė V. L. pasirašydama Jungtinės veiklos sutartį yra sutikusi su jos tikslais ir koncepcija, šį savo sutikimą patvirtinusi pasirašydama Jungtinės veiklos sutartį bei sutarties pasirašymo dieną, 2008 04 22 sumokėdama ieškovui 11 901, 05 Lt, ir neginčydama šios sutarties sąlygų negali paneigti, kad Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis buvo pasirašyta siekiant įgyvendinti būtent Jungtinės veiklos sutarties tikslus, o ta aplinkybė kad trišalė sutartis pasirašyta chronologine prasme anksčiau nei jungtinės veiklos sutartis neturi reikšmės, nes negali būti atmesta faktinė aplinkybė kuria remiasi ieškovas jog abiejų sutarčių sąlygos buvo derinamos su jungtinės veiklos sutarties partneriais dar prieš ieškovui pasirašant trišalę sutartį. Be to abiejų ginčo sutarčių sąlygos vienos kitoms neprieštarauja ir yra nukreiptos į vieną ir tą patį tikslą kvartalo Nr.3 apie 16 ha dalies detalaus plano parengimą, o tai kokia chronologine tvarka buvo pasirašytos abi sutartys neturi teisinės reikšmės.

25Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą priėjo pagrįstos išvados, kad priešingai nei teigia atsakovai, ieškovas Jungtinės veiklos sutartimi nebuvo įpareigotas pats parengti detalųjį planą, o tik įgaliotas tikslu parengti detalųjį planą vykdyti jo rengimo procedūras, atstovaudamas Jungtinės veiklos sutarties partnerius tvarkant bendrus reikalus (1 t., b.l. 5-15). Taip pat pagrįsta teismo išvada, kad pirmąjį trišalėje sutartyje numatyto detalaus plano rengimo etapą – konceptualiąją jo dalį jo rengėjas – trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas“ yra įvykdęs. Šios išvados pirmosios instancijos teismas priėjo remdamasis į bylą pateikta medžiaga (1 t., b.l. 17, CD) bei trečiojo asmens atstovės paaiškinimais, iš kurių matyti, kad Rengėjas pagal Trišalę sutartį SĮ „Vilniaus planas“ atliko detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimą urbanistiniu, kraštovaizdžio apsaugos, aplinkos kokybės, higienos, inžineriniu ir transportiniu aspektais, dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento darbiniuose pasitarimuose, vykdė apie 50 ha teritorijos prie Minsko plento detaliojo plano konceptualiosios dalies ir atliktų SPAV procedūrų svarstymus su visuomene, viešai eksponavo parengtą detaliojo plano koncepciją, rengė susirinkimus. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovų teiginius, kad ieškovas neatliko jokių veiksmų pagal Jungtinės veiklos sutartį atmestinas, nes pagal Trišalę sutartį procedūras vykdė SĮ „Vilniaus planas“, bendradarbiaudamas su ieškovu, o planuojamoje teritorijoje turintys žemės sklypus savininkai, tame tarpe ir atsakovai, buvo apie vykdomus planus informuojami, kaip nustatyta iš bylos medžiagos, tinkamai. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad, skirtingai nei teigė atsakovai, jiems buvo žinoma detaliojo plano procedūrų eiga, kadangi atsakovė V. L. dalyvavo 2010 m. sausio 12 d. apie 50 ha teritorijos prie Minsko plento (16 ha dalies), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano konceptualiosios dalies pristatymo ir atliktų SPAV procedūrų aptarimo susirinkime (1 t., b.l. 17, CD 63, 66 psl.), kurio metu buvo pristatyta parengta detaliojo plano koncepcijos dalis – 16 ha kvartalas Nr. 3, dalyvavusieji susirinkime pristatytiems detaliojo plano koncepcijos sprendiniams pritarė, SPAV susirinkimo dalyvius išvados tenkino.

26Jungtinės veiklos sutarties dalyviai 2012 m. gegužės 31 d. susirinkimo, kuriame iš 19 Jungtinės sutarties partnerių dalyvavo 15 vienbalsiai nutarė sumokėti SĮ „Vilniaus planas“ įsiskolinimą ir nutraukti Jungtinės veiklos sutartį bei susitarė, kad sutarties dalyviai skolas sumoka ieškovui iki 2012 m. birželio 4 d. (1 t., b.l. 26,27,87-89). Apeliantė teigia, kad toks sutarties nutraukimas prieštarauja Jungtinės veiklos sutarties 6.2 punktui, kuriame numatyta, kad be CK numatytų sutarčių nutraukimo pagrindų minėta sutartis gali būti nutraukiama visų partnerių bendru susitarimu atsisakius Sutartyje numatytos bendros veiklos. Tačiau pažymėtina jog iš paties šio punkto matyti, kad jis išplečia CK numatytų sutarties nutraukimo atvejų ratą jį papildydamas. Tuo tarpu CK 6.980 straipsnio1 dalies 2 punktas numato netgi vieno iš partnerių teisę nutraukti savo sudarytą su kitais partneriais terminuotą ar sudarytą tam tikram tikslui jungtinės veiklos sutartį jeigu norintis sutartį nutraukti dėl svarbių priežasčių nebegali jos vykdyti. Šiuo atveju 15 jungtinės veiklos partnerių nutarus Jungtinės veiklos sutartį nutraukti pasikeitus objektyvioms aplinkybėms, laikytina, kad ginčo Jungtinės veiklos sutartis nutraukta CK 6.980 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu teisėtai.

27Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-665 „Dėl pritarimo apie 50 ha teritorijos prie Minsko plento detaliojo plano konceptualiajai daliai“ nusprendė pritarti 50 ha teritorijos prie Minsko plento, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano konceptualiajai daliai (1 t., b.l. 17, CD 4 psl.). Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorius 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu „Dėl administracijos direktoriaus 2007 -10-22 įsakymo Nr. 30-1893 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko plento detalaus plano rengimą„ pakeitimo“ Nr. 30-1744 leido 288 ha teritoriją planuoti, rengiant atskirus šios teritorijos (kvartalų ir sklypų ar jų grupių) detaliuosius planus (1 t., b.l. 20).

282012 m. lapkričio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, SĮ „Vilniaus planas“ ir ieškovas nutarė nutraukti Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr. 2007-131/A70-24 ir pasirašė nutraukimo aktą, kurio 2 punkte nurodė, kad už faktiškai suteiktas paslaugas pagal šią sutartį sutarties nutraukimo momentu ieškovas su SĮ „Vilniaus planas“ yra atsiskaitęs (1 t., b.l. 25). Šią aplinkybę patvirtina SĮ „Planas“ 2013 06 18 pažyma Nr. 418 bei bankinių išrašų kopijos (1 t., b.l. 122-132). Mokėtina kaina apskaičiuota vadovaujantis Miestų, miestelių ir jų dalių detaliojo planavimo darbų kainos skaičiavimo metodikos (Teritorijų planavimo sąvado žymuo D4-96), patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 05 02 įsakymo Nr. 63, 14.2 punktu, kuris numato, kad detalaus plano projektą rengiant atskirais etapais, t. y. rengiant planuojamos teritorijos raidos programą (konceptualiąją dalį), įskaitant ir esamos padėties analizę (pirminiai projektiniai pasiūlymai), kaina skaičiuojama 50 procentų visos projekto kainos, o esant sudėtingai gamtinei situacijai – 55 procentai visos projekto kainos (246 861 Lt x 50 proc. = 123 430 Lt). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nei nustatytos kainos nei jos apskaičiavimo būdo šalys neginčijo ir priėjo pagrįstos išvados kad ieškovui Trišalės sutarties nutraukimo dienai įsiskolinimą SĮ „Vilniaus planas“ sumokėjus iš savo lėšų, Jungtinės veiklos sutarties partneriai, tame tarpe ir atsakovė V. L., turi atsikaitysi su ieškovu Jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka (46917,90 Lt / 2 - 11 901, 05 Lt = 11 557,90 Lt) (Jungtinės veiklos sutarties 2.2.3, 2.3, 3.3.3, 4.1.6. 4.3, 5.1 punktai).

29Pirmosios teismas remdamasis bylos medžiaga taip pat nustatė, kad Jungtinės veiklos sutarties dalyvius informavus elektroniniu paštu, 2012 12 30 d. įvyko antras jos dalyvių susirinkimas (1 t., b.l. 105-106). Atsakovė Jungtinės veiklos sutarties nutraukimo neginčijo, dėl darbų atlikimo pretenzijų nereiškė, ji buvo raginama sumokėti skolą 2012 12 18 pretenzija, tačiau skolos nesumokėjo. (1 t., b.l. 28-29). Todėl pirmosios instancijos teismas remdamasis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, Jungtinės veiklos sutarties 4.2 punktu, kuriuo atsakovė kaip jungtinės veiklos sutarties partnerė buvo įsipareigojusi atlyginti ieškovui už parengtą ir pilnai suderintą projektą arba projekto dalį pagal ieškovo arba rengėjo, šiuo atveju SĮ „Vilniaus planas“ pristatytą darbų aktą ir sąskaitas faktūras per 10 dienų nuo jų gavimo ieškinį tenkino pagrįstai. Teismas pagrįstai atmetė apeliantės teiginį, kad nei ieškovas, nei trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas“ jai nėra pateikę darbų priėmimo akto ir konceptualios plano dalies, todėl jai nėra pareigos atsiskaityti su ieškovu, nes teismas iš byloje esančių įrodymų visumos sprendė, kad atsakovė domėjosi darbų eiga, buvo susirinkimuose, pati dar 2012 12 12 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (1 t., b.l. 78), nors dėl Jungtinės veiklos sutarties nutraukimo tik 2012 12 30 buvo sušauktas susirinkimas.

30Nors apeliantė apeliaciniame skunde iš esmės teisingai nurodo jog jungtinės veiklos dalyvių (partnerių) atsakomybė yra solidarioji (sutarties 5.1. punktas). Tačiau klaidingai iš to kildina pareigą ieškovui dėl apeliantės skolos ieškinį reikšti visiems jungtinės veiklos sutarties partneriams reikalaujant apeliantės skolos iš jų visų solidariai. Su tokiu apeliacinio skundo motyvu negalima sutikti apeliantė be jokio teisinio pagrindo atsakovės ir kitų partnerių pareigą numatytą jungtinės veiklos sutartyje atsakyti pagal prievoles solidariai perkelia ieškovui kaip pareigą reikšti ieškinį dėl solidariosios visų atsakovų atsakomybės, taip iškreipdama solidariosios atsakomybės esmę, nes pagal CK 6.6 straipsnio reglamentuojančio solidariąją skolininko pareigą 4 dalis numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek ją visą, tiek jos dalį. Taigi teisė rinktis kaip išsireikalauti skolą iš solidariųjų skolininkų priklauso kreditoriui, šiuo atveju ieškovui. Šiuo atveju kai visi kiti partneriai (solidarūs skolininkai) savo įsipareigojimų dalis yra įvykdę ieškovo pasirinktas skolos išsireikalavimo būdas yra logiškas.

31Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo (2 t., b.l. 157) nustatęs, kad žemės sklypą, unikalus Nr. 4162-0800-0048, esantį Vilniaus m, Nemėžio k., ieškovė valdo asmeninės nuosavybės teise, ir Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta tik ieškovės, kaip žemės sklypo savininkės. Tačiau atsižvelgęs į tai, kad atsakovas savo atsiliepime šį sklypą įvardijo bendrą šeimos turtą. Teismas priėjo pagrįstos išvados, kad Jungtinės veiklos sutartis, sudaryta vienos atsakovės vardu, buvo sudaryta bendrų šeimos poreikių ir interesų tenkinimui, todėl prievolė kylanti iš Jungtinės veiklos sutarties yra solidarioji sutuoktinių prievolė (Civilinio kodekso 3.92 straipsnio 3 dalis, 3.109 straipsnio 1 dalis 5 punktas, 2 dalis), todėl įsiskolinimą priteisė solidariai iš abiejų atsakovų.

32Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

33Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.),

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas UAB „Diptera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 5. A. V. L. pareiškė priešieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. A. V. L. pateiktu atsiliepimu į ieškinį nurodė atsakovės priešieškinio... 7. Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas“ atsiliepime nurodė, kad 2008 04 10... 8. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas įvertinęs Trišalės sutarties objekto ribas bei visų bylos dalyvių... 11. Apeliantai (atsakovai) V. L. ir V. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 12. Apeliantai nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė atsakovų argumentus, kad... 13. Ieškovas UAB „Diptera“ atsiliepimu prašė Vilniaus miesto apylinkės... 14. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu dėl... 15. Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus planas“ atsiliepimu prašė atmesti... 16. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Iš šalių ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimų, bylos medžiagos byloje... 19. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė yra 2,08 ha ploto sklypo, unikalus Nr.... 20. Pirmosios instancijos teismas remdamasis ieškovo paaiškinimais teisme... 21. Minėto 2007 10 12 Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo 2.1... 22. 2008 04 22 ieškovas, atsakovė V. L. ir tretieji asmenys kiti 16 ha ploto... 23. Jungtinės veiklos sutarties 2.1 punkte nurodyta kad kiti parneriai pavedė... 24. Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė V. L. pasirašydama... 25. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą priėjo pagrįstos išvados,... 26. Jungtinės veiklos sutarties dalyviai 2012 m. gegužės 31 d. susirinkimo,... 27. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr.... 28. 2012 m. lapkričio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, SĮ... 29. Pirmosios teismas remdamasis bylos medžiaga taip pat nustatė, kad Jungtinės... 30. Nors apeliantė apeliaciniame skunde iš esmės teisingai nurodo jog jungtinės... 31. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo (2 t., b.l. 157) nustatęs, kad... 32. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat... 33. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti...