Byla 2-1014-124/2014
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Corado projects“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl skolos, palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 489 128,73 L įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti 2014 m. rugsėjo 05 d. Civilinio proceso kodekso123 straipsnio 3 d. numatyta tvarka, atsakovas buvo įpareigotas atsiliepimą šioje byloje pateikti per 20 dienų (148 b. l.). Terminas pateikti atsiliepimą baigėsi 2014m.rugsėjo 26 d., tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė. Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą iki šio laiko nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nepateikė prieštaravimų, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, esant ieškovo prašymui, yra priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus teismui pateiktų įrodymų-ieškinyje nurodytų bei teismui pateiktų buhalterinių dokumentų formalų tyrimą, ieškinys tenkintinas.

5Iš rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovo įmonei 2014-06-20 Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius, vykdydamas savo pareigas , numatytas ĮBĮ 11str.3d.8 p., nustatė, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir kaip atskaitingas asmuo negrąžino į įmonės kasą nepanaudotų 489 128,73 Lt įmonės lėšų, išduotų jam laikotarpiu nuo 2010-03-01 iki 2010-10-31, kurias ir prašo priteisti, kaip įgytus be pagrindo (CK 6.237 str.1d.).

6Ieškinys pagrįstas, tenkintinas.

7Iš ieškovo pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovas R. Ž. iki bankroto bylos iškėlimo buvo įmonės vadovu. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, t.y. pavedimai bei kasos išlaidų orderiai patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2010m. kovo 01 d. iki 2010 m. spalio 31 d. atsakovui buvo išmokėta 747 024,92 Lt, tačiau kaip atskaitingas asmuo atsakovas atsiskaitė tik už dalį skolos, negrąžindamas į įmonės kasą 486 128,73 Lt lėšų (79-141b.l.)

8Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinosios sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „IBCA trobos“ v. A. G., bylos Nr. 3K-3-493/2012).

9CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas išaiškinimas, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012).

11Byloje ieškovas įrodė, kad atsakovui buvo išduota ieškinyje nurodyta lėšų suma, kurią atsakovas turėjo panaudoti įmonės reikmėms, o likusią dalį grąžinti į kasą. Bendrovės vadovas yra įpareigotas tinkamai organizuoti juridinio asmens apskaitą, ką nustato Buhalterinės apskaitos įstatymas, o „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 30 d. numato vadovo atsakomybę už jų nevykdymą, nesilaikymą. Šių taisyklių 9p. nustato, kad atskaitingas asmuo gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu. Kadangi atsakovas su įmone atsiskaitė tik iš dalies, t.y. už 254 992,75 Lt sumą, likusių nepanaudotų lėšų 489 128,73 Lt į kasą negrąžino, todėl ši suma remiantis preliminariais įrodymais priteistina iš atsakovo .

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d.bei 6.210 str.1d.iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Ieškovas pareiškė materialinius reikalavimus 489 128,73 Lt sumai, nuo kurios turėjo sumokėti 8891 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d.).Kadangi ieškovas ,kaip bankrutuojanti įmonė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinį patenkinus, ši suma priteistinais atsakovo valstybei (CPK 96 str.1d.).Ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtas atstovavimo išlaidas, todėl jos nepriteistinos(CPK 98 str. 1 d.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 2,4 dalimis, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi , 285 str. , 286, 287 str. 1 d,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti .

16Priteisti iš R. Ž. (asmens kodas ( - ) bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Corado projects“ (įm.k.302340848) 489 128,73 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt aštuonis litus ir 73 ct.) skolos, 5 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamos nuo priteistos sumos bylos teisme iškėlimo dienos(nuo 2014 m. rugsėjo 02 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 8 891 Lt(aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio valstybei.

17Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2014-09-04 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi atsakovo R. Ž. turtui, palikti iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, vėliau panaikinti.

18Ieškovas turi teisę šį sprendimą apskųsti apeliacine tvarka per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių-atsakovas neturi teisės apskųsti šio teismo sprendimo apeliacine tvarka . Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą , atitinkantį LR CPK 287 str. 2 , 3 d. reikalavimus , dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai