Byla 2A-1405-601/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai atstovei Jolantai Jankauskienei, atsakovui K. K., atsakovų atstovei adv. Jūratei Galinaitytei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų J. K. ir K. K. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-159-59/2009 pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams J. K. ir K. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 8 072, 25 Lt.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė solidariai iš atsakovų ieškovui 7 000 Lt žalai atlyginti ir 210 Lt žyminio mokesčio bei 35,15 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas sprendime nustatė, kad ieškovas su atsakove J. K. 2001-11-23 sudarė Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį Nr. 515851-C. 2007-04-03 tikrinant apskaitą pas atsakovus, buvo pastebėti plombų pažeidimai, dėl to buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 008205. Teismas laikė, jog atsakovas, dalyvaudamas patikrinime ir be jokių pretenzijų pasirašydamas patikrinimo aktą, pripažino elektros energijos grobimo faktą. Ekspertizės metu nustatyta, kad skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo persukami pašaliniu įrankiu, plastikinė plomba „A116091“ po pirminio uždėjimo buvo pažeista, metrologinės patikros plomba neoriginali. Remiantis aukščiau nurodytu, teismas sprendė, jog byloje nenuginčytinai nustatyta, jog 2006-04-05 - 2007-04-03 laikotarpiu buvo tyčia pažeistos atsakovų vartotos elektros energijos apskaitos prietaiso-elektros skaitiklio apsauginės tiekėjo bei gamintojo plombos ir mechaniškai atgal prasukti jo rodmenys, taip neteisėtai sumažinant skaitliuko parodymus. Atsižvelgiant į Sutarties 5.5 punkto bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 45.2, 45.11.1 ir kt. p. turinį teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog elektros vartotojo kaltė dėl elektros energijos apskaitos prietaiso sugadinimo ir to pasėkoje sekusio neapskaitinio elektros energijos vartojimo teisės aktais yra preziumuojama. Būtent vartotojas yra kaltas dėl apskaitos prietaiso, jo apsaugos sugadinimo ir neapskaitinio elektros vartojimo tol, kol šis to nenuginčija. Teismas laikė, kad atsakovai byloje teisės aktais preziumuojamos savo kaltės nenuginčijo. Esant priešingiems šalių aiškinimams, teismas sprendė, jog labiau tikėtina, kad skaitliuko plombos buvo pažeistos būtent pačių atsakovų ar kitų asmenų, tačiau su jų prašymu ar jų žinia (atsakovų tyčinė kaltė). Byloje apklausti liudytojai K. M., V. B. , J. P. taip pat patvirtino, jog atsakovų elektros energijos apskaitos plombos pas atsakovus buvo rastos pažeistos, dėl šios priežasties tą pačią dieną ir buvo pakeistas elektros apskaitos skaitiklis, tam neprieštaravo ir pats atsakovas. Liudytojo R. L. parodymus teismas vertino kritiškai, kadangi atsakovų tikrinimo metu jis skaldė malkas pas juos ir todėl nuo atsakovų yra priklausomas. Taip pat teismas sprendė, jog liudytojo V. G. parodymai jokios įrodomosios vertės byloje neturi. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovui paskaičiuota maksimali padaryta žala, pagal visus rastus ėmėjus, kurie mažai tikėtina, kad yra nuolat (ištisus metus) įjungti į tinklą bei remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ieškinį sumažino.

6Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2009-06-09 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Motyvuose nurodo: 1) tik pažeidus išorines plombas, gali būti pažeistos vidinės plombos, esančių po skaitiklio gaubtu, išorinių plombų pažeidimai nebuvo nustatyti, jos nebuvo tiriamos teismo posėdžio metu; 2) Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 2007-04-12 pažymoje Nr. 140-(3959)-IS 1-2748 nurodė, jog nustatyti, ar elektros energijos skaitiklių skaičiavimo mechanizmų būgnai buvo persukami siekiant sumažinti rodmenis, negalima, nes nėra tai nurodančių požymių; 3) teismas neįrodė atstovų neteisėtų veiksmų, nenustatė priežastinio ryšio tarp ieškovo atsiradusių nuostolių ir atsakovų veiksmų, o neįrodžius elektros grobimo fakto, nėra jokio pagrindo skaičiuoti padarytos žalos; 4) vartotojas už plombų pažeidimus atsako tik esant vartotojo tiesioginei kaltei, nagrinėjamu atveju teismas neįrodė atsakovų kaltės, remdamasis byloje esančiais įrodymais, ją tik preziumuodamas; 5) teismas nenustatęs bent vienos iš sąlygų deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti, negalėjo priteisti iš atsakovų ieškovų reikalaujamos žalos; 6) teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog dėl plombų „pažeidimo“ buvo padaryti nuostoliai, kadangi vien nustačius plombų „pažeidimus“, neatsiranda atsakovams pareiga atlyginti ieškovo „turėtus“ nuostolius, patikrinimo metu nenustačius, jog skaitiklis neteisingai fiksuoja elektros energijos sunaudojimą; 7) liudytojai V. B., J. P. bei R. L. patvirtino, kad atsakovas nedalyvavo elektros energijos skaitiklių vietos apžiūroje. Liudytojo K. M. (AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus rajono EAS EA inžinieriaus) parodymai vertintini kritiškai, kadangi jis yra atsakovo darbuotojas; 8) atsakovo parašas patikrinimo akte, nereiškia, jog jis sutinka su akto turiniu; 9) ieškovas nepagrįstai Elektros energijos tiekimo taisyklių 39 p. ir 40.3 p. nustatytas operatoriaus pareigas perkelia atsakovams; 10) elektros energijos apskaitos prietaisų dėžės rakinamos standartiniu raktu, kurį turi kiekvienas gyvenvietės gyventojas, o taip pat ir ieškovas, be to, elektros prietaisų skaitiklis yra net ne atsakovams priklausančiame žemės sklype; 11) remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 60 p. elektros tiekėjas nesupažindino atsakovų su pakabintomis plombomis, įspaudais, jų pakabinimo vieta bei kiekiu, šalys nepasirašė įrenginių perdavimo - priėmimo akto;

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2009-06-09 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-159-59/2009, palikti nepakeistą. Apeliacinį skundą atmesti. Motyvuose nurodo: 1) patikrinimo akte nustatytas aplinkybes, kad skydo ir elektros skaitiklio plombos pažeistos, patvirtina Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, nurodydamas, jog buvo pažeistos tyrimui pateikto elektros skaitiklio plombos, skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami; 2) patikrinimo aktui surašyti pakako to, jog elektros skaitiklio gaubto plombos neatitinka plombavimo reikalavimų, surašant minėtą aktą yra didelė tikimybė nepastebėti visų skaitiklio pažeidimų, o skaičiavimo mechanizmo pažeidimų pastebėti netgi nėra įmanoma; 3) Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 p., nustačius, kad elektros skaitiklio gaubto tiekėjo ir metrologinės plombos buvo suklastotos (pažeistos), o skaičiavimo mechanizmas buvo privestinai sukinėjamas, preziumuoja vartotojo kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl kaltės paneigimo tenka atsakovams (LAT 2000-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005); 4) atsakovai turi pareigą teisingai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją pagal elektros skaitiklio rodmenis, todėl jie turi būti suinteresuoti, kad elektros skaitiklis nebūtų sugadintas, ir tam neturi reikšmės apskaitos prietaiso buvimo vieta; 5) atsakovai neįrodė, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovui padaryta ne dėl jų kaltės, todėl apeliantų argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų jo veiksmuose nebuvimo nepagrįsti (LAT 2006-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2006); 6) elektros skaitiklio gaubto plombų ir skaičiavimo mechanizmo pažeidimai tiesiogiai sąlygojo žalos atsiradimą, t. y. neteisėti veiksmai buvo atlikti anksčiau nei atsirado žala, o atsiradusi žala tapo tų veiksmų rezultatu.

8Teismo posėdžio metu apeliantas prašė patenkinti apeliacinį skundą, o ieškovo atstovė prašė atmesti apeliacinį skundą.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

11Byloje nustatyta, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovo kilo dėl žalos atlyginimo, padarytos vartojant elektros energiją atsakovams nuosavybės teise priklausančioje sodyboje, esančioje ( - ) Ieškovo darbuotojai 2007 m. balandžio 3 d., tikrindami atsakovo sodybos elektros apskaitą nustatė, kad pažeistos elektros skaitiklio plombos. Todėl vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 (toliau – taisyklės) 92 punktu buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 008205. Siekiant įvertinti surašyto akto teisėtumą ir pagrįstumą, buvo atlikta elektros skaitiklio „CA4-U672M1D“ Nr. 0006562 trasologinė ekspertizė, kurioje nurodyta, kad tyrimui pateikto elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo persukami pašaliniu būdu; plomba, kuria apatiniame dešiniajame taške buvo užplombuotas skaitiklio gaubtas nėra originali elektros energijos skaitiklio gaubto plomba; plastikinė plomba, kuria buvo užplombuotas skaitiklio gaubtas apatiniame kairiajame taške, po pirminio uždėjimo buvo pažeista ištraukiant jos ritę iš plombos korpuso. Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus ir vadovaujantis Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklėmis buvo paskaičiuotas atsakovų suvartotos elektros energijos kiekis nuo 2006 m. balandžio 5 d. iki 2007 m. balandžio 3 d. ir nustatyta ieškovui padaryta 8 072,25 Lt dydžio žala. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį iš dalies ir priteisė iš atsakovų 7 000 Lt žalos.

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir mano, kad sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistu, o apeliacinio skundo argumentai atmestini.

13Nepagrįstu laikytinas apeliantų argumentas, kad nenustačius išorinių (skydo) plombų pažeidimo, negalėjo kilti jiems civilinė atsakomybė. Teisėjų kolegija pažymi, kad išorinių plombų pažeidimo nenustatymas nepaneigia fakto, kad pažeistos elektros skaitiklio plombos ir, kad elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo persukami pašaliniu būdu. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 punkte yra išaiškinta, kas yra neteisėtas elektros energijos naudojimas, o b punkte išskirtas vartotojas, kuris sugadina elektros apskaitos prietaisus ar apskaitos schemos elementus taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtynas, laidininkai ar kita; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, elektros apskaitos spintos ar kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio diskui stabdyti; pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan.); c punkte išskirtas vartotojas, kuris kitaip paveikia elektros apskaitos prietaisą, apskaitos schemos elementus, klastoja elektros energijos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklines ir (arba) operatoriaus uždėtas plombas ir per patikrinimą šios vartotojo veikos dėl jos slapto pobūdžio ar sąmoningo gadinimo negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas, elektros imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos įrengiant paslėptą atvadą, ar pan.). Taisyklių 6 punkte yra apibrėžta ir buitinio vartotojo sąvoka - fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiam gyvenamajam namui, ūkiniam pastatui, daugiabučio gyvenamojo namo arba bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butui, vasarnamiui, sodo sklypui, garažui ar pan.). Taisyklių 58 punktas numato neteisėto elektros energijos vartojimo prevencijai elektros apskaitos prietaisų ir elektros apskaitos schemų elementų srovinės dalies plombavimo tvarką: privalomi yra gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plomba ant skaitiklio gaubto ir operatoriaus ar tiekėjo plombos ant kitų nurodytų elementų. Jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai (Taisyklių 62 p.). Kadangi su atsakovais nėra kito susitarimo, jie atsako už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą. Šią pareigą numato ir CK 6.387str. 2 d. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus teisės aktus bei nustatytus pažeidimus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė atsakovų atžvilgiu civilinę atsakomybę ir priteisė ieškovui žalą.

14Nepagrįstu laikytinas apeliantų argumentas, kad teismas neįrodė atsakovų kaltės bei kitų deliktinei atsakomybei kilti sąlygų. Visų pirma, pažymėtina, kad teismas nėra įrodinėjimo pareigos subjektas, tokia našta pagal CPK nuostatas tenka šalims (CPK 178 str.). Antra, pagal CK 6.248 str. 1 d. taikant civilinę atsakomybę skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Nagrinėjamu atveju tokia išimtis nenustatyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ v. V. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-241/2005). Taigi ieškovas, prašydamas priteisti nuostolius, patirtus dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalėjo įrodyti atsakovų kaltės. Įrodymus, paneigiančius jų kaltę, privalėjo pateikti atsakovai. Atsakovai nepateikė įrodymų, paneigiančių jų kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009).

15Nepagrįstu laikytinas apeliantų argumentas dėl netinkamo įrodymų vertinimo. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos CPK 176 - 178 str. ir išplėtotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse. Šių taisyklių esmė yra ta, kad įrodymus vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Teisėjų kolegija mano, kad Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte užfiksuoti duomenys, liudytojų K. M., V. B. ir J. P. parodymai, o taip pat ekspertizės aktas, kuriame nustatytas elektros skaitiklio gaubto plombos neoriginalumas, kitos plombos pažeidimas ir skaičiavimo mechanizmo būgnų priverstinis persukimas, patvirtina kaip labiau tikėtiną išvadą, jog atsakovai naudojo elektros energiją be apskaitos. Tokiu būdu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas iš esmės tinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai atmetė atsakovų argumentus dėl jų kaltės nebuvimo, konstatuojant elektros energijos vartojimo taisyklių pažeidimą ir neapskaitinės elektros energijos vartojimo faktą.

16Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

17Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepadarė nei materialinės teisės, nei procesinės teisės normų pažeidimų, įvertindamas byloje surinktus įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

19Apeliacinį skundą atmesti.

20Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai ieškiniu prašė priteisti solidariai... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m.... 6. Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Alytaus rajono apylinkės... 8. Teismo posėdžio metu apeliantas prašė patenkinti apeliacinį skundą, o... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Byloje nustatyta, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovo kilo dėl žalos... 12. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, iš esmės sutinka... 13. Nepagrįstu laikytinas apeliantų argumentas, kad nenustačius išorinių... 14. Nepagrįstu laikytinas apeliantų argumentas, kad teismas neįrodė atsakovų... 15. Nepagrįstu laikytinas apeliantų argumentas dėl netinkamo įrodymų... 16. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 17. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 19. Apeliacinį skundą atmesti.... 20. Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą palikti...