Byla 2-42-182/2015
Dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį nustatymo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, sekretoriaujant Jolantai Lasevičienei, dalyvaujant pareiškėjos V. K. atstovui advokatui Jonui Amšiejui, suinteresuotam asmeniui D. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Druskininkų butų ūkis“, D. J. dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėja pareiškimu ir jos atstovas teismo posėdžio metu prašo teismo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį juridinį faktą, kad pareiškėja V. K., iki santuokos B., įgijo nuosavybės teisę į vieno kambario butą su bendro naudojimo patalpomis, esantį ( - ), įgyjamosios senaties pagrindu. Pareiškėjos atstovas paaiškino, kad 2001 m. gegužės 23 d. pareiškėja V. K. (tuo metu V. B.) iš D. J. pirko 18,77 m2 ploto vieno kambario butą, esantį ( - ), su bendro naudojimo patalpomis viso 7,44 kv. m, sudarydama notarinę buto pirkimo - pardavimo sutartį, reg. Nr. ( - ). Dėl teisinių žinių ir gyvenimiškos patirties stokos, sunkios finansinės padėties pareiškėja neįregistravo turto pirkimo - pardavimo sutarties Registrų centre. Apie tai, kad, neįregistravus buto pirkimo - pardavimo sutarties per tris mėnesius ji tapo negaliojančia, pareiškėja sužinojo, ketindama parduoti butą, kai kreipėsi į Registrų centrą pažymos apie jai nuosavybės teise priklausantį butą.

3Suinteresuotas asmuo D. J. su pareiškimu sutinka, nurodo, kad 2001 m. gegužės 23 d. jis pardavė V. B. – K. jam nuosavybės teise priklausantį vieno kambario butą, esantį ( - ), su bendro naudojimo patalpomis, tai yra, koridorių, sandėlio, tualetų, virtuvės jam priklausančiomis dalimis. Butą pareiškėjai jis perdavė prieš pasirašant sutartį pas notarą, o pinigus pareiškėja jam sumokėjo sutarties sudarymo momentu pas notarą. Jis jokių pretenzijų į šį butą nereiškia ir nereikš ateityje, pareiškėja yra teisėta šio buto savininkė.

4Suinteresuoto asmens UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, sutinka su pareikštu reikalavimu dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį nustatymo V. K. (b. l. 51).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

7Pareiškėjos atstovo, suinteresuoto asmens D. J. paaiškinimais, liudytojo K. B. parodymais, bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja ir suinteresuotas asmuo D. J. ( - ), sudarė notarinę buto pirkimo - pardavimo sutartį (b. l. 6), pagal kurią pareiškėja įgijo butą/kambarį su bendro naudojimo patalpomis, esantį ( - ), (b. l. 6). Iš 2014 m. liepos 4 d. Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo rašto Nr. 6868772 matyti, kad pareiškėjos prašymo įregistruoti jos nuosavybę į Nekilnojamąjį daiktą – butą, esantį ( - ),, nuspręsta netenkinti, nes minėta sutartis buvo pateikta praleidus įstatyme nustatytą terminą (b. l. 8). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas/ patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimis, esantis ( - ), registruoti D. J. vardu nuo 1999 m. liepos 8 d. (b. l 27-28). Pareiškėjos atstovas, suinteresuotas asmuo D. J. ir liudytojas K. B. - kaimynas patvirtino, kad pareiškėja nepertaukiamai valdo ir naudojasi butu nuo 2001 metų gegužės 23 d.

8Pareiškėja 2001 m. gegužės 23 d. pirkimo - pardavimo sutartimi nusipirko iš D. J. vieno kambario butą, esantį ( - ), su bendro naudojimo patalpų dalimis. Pirkimo - pardavimo sutartis įstatymo nustatyta tvarka nebuvo įregistruota turto registravimo įstaigoje, todėl negalioja nuo sudarymo momento (1964 m. CK 255 straipsnio 1 dalis). Taigi, pirkimo - pardavimo sandoris nesukūrė teisinių padarinių, jo, kaip teisinę reikšmę turinčio dokumento, nėra ir pareiškėja šio sandorio pagrindu negali reikalauti nuosavybės teisės į minėtą butą. Tačiau, sandorio sudarymo faktas reiškia, kad D. J. jam nuosavybės teise priklausantį butą savo valia perdavė pareiškėjai valdyti, todėl ši sąžiningai, teisėtai įgijo ir valdo daiktą nuo sandorio sudarymo. Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad per buto valdymo laiką D. J. pareiškė savo teises į pareiškėjai perduotą butą, atvirkščiai, iš notaro patvirtinto pareiškimo ( b. l. 29) matyti, kad jis pareiškia pripažįstantis pareiškėjos nuosavybės teisę į butą, ( - ).

9CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis draudimas įgyjamąja senatimi įgyti nuosavybės teisę dviem atvejais: 1) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus; 2) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus. Imperatyvus CK 4.69 straipsnio 3 dalies pobūdis yra susijęs su viešojo intereso gynimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje pagal AB ,,Pakruojo arka“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-535/2008) ir paaiškinamas atsižvelgiant į šia norma siekiamus tikslus. Atsižvelgiant į tai, kad CK 4.69 straipsnio 3 dalies norma – imperatyvioji, joje įtvirtinto draudimo negalima paneigti remiantis CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, kurioje įtvirtinta teismo pareiga aiškinant ir taikant įstatymus vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

10Kasacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs dėl teisinės registracijos tikslų ir reikšmės. Šiuo atveju reikšmingi kasacinio teismo išaiškinimai apie tai, kad asmens teisių registracija viešame registre atlieka ne teises nustatančią, o teisių išviešinimo funkciją; kad asmens nuosavybės teisės į konkretų daiktą teisinė registracija yra išvestinis veiksmas, kurį lemia nuosavybės teisės į tą registruotiną daiktą atsiradimo pagrindas (sandoris, administracinis aktas, naujo daikto sukūrimas ir kt. (CK 4.47 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje L. G. v. VĮ Valstybės turto fondas, VĮ „Varėnos miškų urėdija“, bylos Nr. 3K-3-399/2010). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad asmens nuosavybės teisės į konkretų daiktą teisinė registracija savaime negali pažeisti kito suinteresuoto asmens teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje A. Č. v. UAB „Prienų turgus“, Kauno apskrities viršininko administracija, Prienų rajono savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-291/2010). Be to, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria teisinį nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės taryba v. VĮ Registrų centras, A. P., B. N., D. A., bylos Nr. 3K-3-412/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos prašymą dėl leidimo įgyvendinti teismo pripažintą teisę, bylos Nr. 3K-3-364/2009). Teisinė registracija, kaip minėta, yra išvestinio pobūdžio veiksmas, todėl gali būti nuginčyta byloje surinktais įrodymais. Kaip matyti, 2014 m. spalio 23 d. pareiškimu D. J. pripažino pareiškėjos nuosavybės teisę į butą su bendro naudojimosi patalpomis, esantį ( - ), tuo atsisakydamas savo nuosavybės teisės ( b. l. 29), todėl byloje esantys įrodymai paneigia įrašo viešajame registre turinį.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad įgyjamosios senaties institutu užpildomos nuosavybės teisės įgijimo procedūrų spragos ir ištaisomos sandorių dėl nuosavybės teisės įgijimo sudarymo klaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kt., bylos Nr. 3K-7-67/2011). Tai, be kita ko, reiškia, kad asmuo, įgijęs nekilnojamąjį daiktą sandoriu, kuris atitiko sandorio šalių valią ir įstatymo reikalavimus, tačiau jo neįregistravęs ir dėl to sandoriui tapus negaliojančiu (1964 m. CK 255 straipsnis), savo teises gali ginti įgyjamosios senaties pagrindais.

12Taigi, įvertinus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas nustatytinas, nes yra šių sąlygų visuma:

131. Pareiškėja pirkimo - pardavimo sutartimi nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), t. y., pareiškėja nėra daikto savininkė.

142. Butas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nors butas yra registruotas viešame registre kito asmens D. J. vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis), tačiau byloje esantis notaro patvirtintas D. J. pareiškimas bei jo paaiškinimai teisme patvirtina, jog D. J. šio buto nelaiko ir nepripažįsta savo nuosavybe, dėl to laikytina, kad viešo registro duomenys paneigti bylos duomenimis.

153. Pareiškėja, sąžiningai įgijusi daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką - daugiau nei 10 metų, t. y., nuo 2001 m. gegužės 23 d. Tai reiškia, kad V. B. (K.), tiek užvaldydama daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką, ir net įgydama daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, yra įsitikinusi, jog niekas neturi daugiau už ją teisių į daiktą, nežino apie kliūtis, trukdančias įgyti jai tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis).

164. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, nes buto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, t. y., sudarant buto su bendro naudojimosi patalpų dalių pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią buto buvęs savininkas - pardavėjas D. J. savo valia perdavė daiktą pareiškėjai.

175. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis), pareiškėja butą valdė kaip savą, nesislapstydama, tai patvirtina, pareiškėjos vardu išrašomos sąskaitos už namo eksploatacines išlaidas ir į butą tiekiamą vandenį, šilumą (b. l. 9-16, 31-47).

186. Daiktas valdomas nepertraukiamai, ką patvirtina pareiškėjos paaiškinimai, liudytojų parodymai, mokesčių už butą mokėjimo dokumentai, kita bylos medžiaga (b. l. 9-16, 31-47)

19Įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad, paskelbus apie bylos nagrinėjimą viešai teismo tinklapyje, kitų suinteresuotų asmenų į bylą neįstojo, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas pripažinti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

20Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, 533 str.,

Nutarė

21pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K. (B.), a. k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę į 18,77 kv. m bendro ploto patalpą/butą, ( - ), unikalus Nr. ( - ), su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-10 (5/100 iš 76, 02 kv. m.), a-11 (1/3 iš 3,07 kv. m), a-12 (5/100 iš 4,81 kv. m), a-14 (5/100 iš 12,22 kv. m), a-15 (5/100 iš 7,30 kv. m), a-16 (5/100 iš 0,95 kv. m), a-17 (5/100 iš 0,95 kv. m), a-18 (5/100 iš 0,95 kv. m), a-19 (5/100 iš 0,95 kv. m), a-20 (5/100 iš 12,60 kv. m), a-21 (5/10 iš 2,76 kv. m), viso 7, 44 kv. m, įgyjamosios senaties pagrindu.

23Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė,... 2. pareiškėja pareiškimu ir jos atstovas teismo posėdžio metu prašo teismo... 3. Suinteresuotas asmuo D. J. su pareiškimu sutinka, nurodo, kad 2001 m.... 4. Suinteresuoto asmens UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovas į teismo... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 7. Pareiškėjos atstovo, suinteresuoto asmens D. J. paaiškinimais, liudytojo K.... 8. Pareiškėja 2001 m. gegužės 23 d. pirkimo - pardavimo sutartimi nusipirko... 9. CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis draudimas įgyjamąja... 10. Kasacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs dėl teisinės... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad įgyjamosios senaties... 12. Taigi, įvertinus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad nuosavybės... 13. 1. Pareiškėja pirkimo - pardavimo sutartimi nėra ir nebuvo įgijusi... 14. 2. Butas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nors butas yra... 15. 3. Pareiškėja, sąžiningai įgijusi daiktą, jį sąžiningai valdo visą... 16. 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, nes buto valdymas,... 17. 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis),... 18. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai, ką patvirtina pareiškėjos... 19. Įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, taip pat atsižvelgdamas į... 20. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 21. pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K. (B.), a. k. ( - )... 23. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...