Byla 2S-1372-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė, Andžej Maciejevski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „LIT-DAN ŪKIS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-iojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria tenkintas VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo arbitrės Jurgitos Judickienės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje dėl ieškinio užtikrinimo priemonių pagal ieškovo SIA „Dabikene“ ieškinį atsakovui UAB „LIT-DAN ŪKIS“,

Nustatė

2VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo arbitrė J. Judickienė kreipėsi į teismą su prašymu prašė taikyti atsakovui UAB „LIT-DAN ŪKIS“ ieškinio užtikrinimo priemones: uždrausti atsakovui UAB „LIT-DAN ŪKIS“ sudaryti bet kokias kliūtis ieškovui SIA „Dabikene“ vykdyti įprastinę žemės ūkio veiklą ginčo žemės sklypuose pagal sąrašą iki Arbitražinio teismo sprendimo dėl ginčo priėmimo. Nurodė, kad ieškovas SIA „Dabikene“ pateikė prašymą dėl kreipimosi į arbitražinio teismo vietos teismą dėl atsakovui priklausančiam turtui taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių, VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismas 2010-04-21 nutartimi ieškovo prašymą tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui priklausančiam turtui – uždraudė atsakovui UAB „LIT-DAN ŪKIS“ sudaryti bet kokias kliūtis ieškovui SIA „Dabikene“ vykdyti įprastinę žemės ūkio veiklą ginčo žemės sklypuose pagal sąrašą iki Arbitražinio teismo sprendimo dėl ginčo priėmimo.

3Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo arbitrės J. Judickienės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, t. y. ieškiniui, nagrinėjamam VšĮ Vilniaus tarptautiniame ir nacionaliniame komerciniame arbitraže, užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui sudaryti kliūtis ieškovui SIA „Dabikene“ vykdyti įprastinę žemės ūkio veiklą ginčo žemės sklypuose, kurių unikalūs Nr.: (duomenys neskelbtini), iki arbitražinio teismo sprendimo dėl ginčo šioje byloje priėmimo. Teismas, įvertinęs VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2010-04-21 nutartį, nustatė, kad nutartis priimta nepažeidžiant imperatyvių teisės normų, pagrįsta ir motyvuota, atsižvelgdamas į ieškinio dalyką, padarė išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui gali atsirasti didelė turtinė žala, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus užtikrintas arbitražo teismo sprendimo įvykdymas, užtikrinta šalių teisėtų interesų pusiausvyra.

4Atsakovas UAB „LIT-DAN ŪKIS“ atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti. Nurodė, kad J. Judickienė negali būti laikoma arbitre, įgaliota ad hoc arbitraže spręsti kilusi ginčą, kadangi ji nebuvo tinkamai paskirta arbitre, vadovaujantis šalių susitarimu, numatytu 2006-05-01 nuomos sutarties 12 str. Dėl to J. Judickienė neturėjo teisės ir įgaliojimų prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jos priimta nutartis yra neteisėta ir naikintina, arbitrės prašymas paliktinas nenagrinėtas, nes paduotas neįgalioto asmens. Teismas priėmė nutartį nesant pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi iš nutarties nėra aišku, kodėl teismas nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas ieškinyje, pateiktame arbitražo teismui, nėra pareiškęs nei vieno turtinio reikalavimo, prašo pripažinti nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu. Nutraukus nuomos sutartį žala ieškovui neatsiras, nes nėra jokio pagrindo manyti, jog jis nevykdys CK 6.564 str. 3 d. reikalavimų ir neleis ieškovui nuimti derliaus ar neatlygins su tuo susijusių nuostolių. Be to, nutartyje nurodyti neegzistuojantys žemės sklypų unikalūs numeriai, o neegzistuojančios informacijos pateikimas teismui laikytinas piktnaudžiavimu savo teisėmis, o neįvykdytinos nutarties priėmimas yra pagrindas ją panaikinti. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių pusiausvyros, lygiateisiškumo, proporcingumo, protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus, todėl nutartis turi būti panaikinta.

5Vilniaus apygardos teisme 2010 m. liepos 23 d. gautas atsakovo UAB „LIT-DAN ŪKIS“ pareiškimas dėl atskirojo skundo atsisakymo, kuriuo atsakovas prašo priimti atsisakymą nuo atskirojo skundo ir apeliacinį procesą nutraukti. Nurodo, kad iš esmės pasikeitė bylos aplinkybės, dėl kurių jis nebeturi teisinio suinteresuotumo dėl atskirojo skundo nagrinėjimo, t. y. 2010-06-18 buvo gautas arbitrės J. Judickienės pranešimas dėl jos, kaip arbitrės, nusišalinimo nuo šios bylos, arbitrė J. Judickienė 2010-06-19 nutartimi panaikino 2010-04-19 ir 2010-04-20 nutartis dėl ieškinio užtikrinimo, kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą su prašymu panaikinti pirmosios instancijos teismo 2010-05-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Jis ketina kreiptis į pirmosios instancijos teismą pritarti arbitrės J. Judickienės prašymui panaikinti 2010-05-13 nutartimi jam priklausančiam turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

7Pagal CPK 308 str. 1 d., 338 str. asmuo, padavęs apeliacinį (atskirąjį) skundą, jeigu skundas yra nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, turi teisę atsisakyti skundo iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti atskirojo skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 str. 2 d. numatytos sąlygos, t. y. pareikštas atskirojo skundo atsisakymas gali būti tenkinamas, jei atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Kaip matyti iš su atsisakymu nuo atskirojo skundo pateiktų dokumentų, arbitrė J. Judickienė, kurios prašymu buvo priimta atsakovo UAB „LIT-DAN ŪKIS LG“ atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo 2010-05-13 nutartis dėl atsakovui priklausančiam turtui taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių, 2010-06-19 nutartimi nusišalino nuo civilinės bylos dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu pagal ieškovo SIA „Dabikene“ ieškinį atsakovui UAB „LIT-DAN ŪKIS LG“, panaikino 2010-04-19 ir 2010-04-21 nutartis dėl ieškinio užtikrinimo, nutarė kreiptis į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą su prašymu panaikinti skundžiama 2010-05-13 nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nurodė, jog jis nebeturi teisinio suinteresuotumo dėl atskirojo skundo nagrinėjimo, todėl atsisako nuo atskirojo skundo, atsakovui yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės. Byloje nėra nustatyta, kad atsakovo UAB „LIT-DAN ŪKIS LG“ atskirojo skundo atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, pažeidžia kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, t. y. nėra nustatyta sąlygų, numatytų CPK 42 str. 2 d.

8Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovo atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d., 338 str.).

9Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 16,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsakovui atsisakius nuo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo UAB „LIT-DAN ŪKIS LG“ į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 308, 338 str.,

Nutarė

12Priimti atsakovo UAB „LIT-DAN ŪKIS“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarties atsisakymą ir apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1372-520/2010 nutraukti.

13Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo UAB „LIT-DAN ŪKIS“ 16,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai