Byla 1A-622-92-2011
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nuosprendžio, kuriuo A. Z. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 139 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 metams 6 mėnesiams. Įpareigojant A. Z.:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jūratės Damanskienės, teisėjų Lauretos Ulbienės ir Ryšardo Skirtūno, sekretoriaujant Vaivai Jasudavičiūtei, dalyvaujant prokurorei Neringai Pačėsaitei, nuteistajam A. Z., gynėjai advokatei Justinai Eugenijai Alimienei, vertėjai Boženai Seniut,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nuosprendžio, kuriuo A. Z. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 139 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 metams 6 mėnesiams. Įpareigojant A. Z.:

31) iki 2011 m. rugsėjo mėnesio 15 d. atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę 426,93 Lt žalą;

42) iki 2011 m. rugsėjo 1 d. neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

5Nukentėjusiojo I. G. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies – iš A. Z. priteista 426,93 Lt turtinės žalos atlyginimui ir 25000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimui.

6Kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7A. Z. nuteistas už tai, kad 2010-05-15 apie 17 val. 00 min. būdamas adresu ( - ), namo kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (2,33 promilės), kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, turėdamas pareigą prižiūrėti savo amerikiečių strafordšyro terjero veislės šunį, kad šis nekeltų grėsmės aplinkiniams, elgėsi su juo neatsargiai kas pasireiškė tuo, kad vedžiodamas šunį be antsnukio nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent šuniui užpuolus pro šalį ėjusį nukentėjusįjį I. G. nesugebėjo nukentėjusiojo apsaugoti nuo šuns ir pastarasis pradėjo kandžioti nukentėjusiojo ranką ir jam padarė daugines kastines kairio dilbio apatinio trečdalio žaizdas, atvirus skeveldrinius kaulo lūžius bei kaulo defektą, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, dėl ko nukentėjusysis I. G. ilgai sirgo, t.y. nuo 2010-05-15 iki 2010-05-24 buvo gydytas VŠĮ VGPUL traumatologijos stacionare, bei iki 2010-09-09 buvo gydytas ambulatoriškai VŠĮ Antakalnio poliklinikoje. Tokiais savo veiksmais jis dėl neatsargumo padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam I. G..

8Apeliaciniu skundu A. Z. prašo pakeisti apylinkės teismo nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio ir sumažinti priteistą sumą, neturtinei žalai atlyginti. Nurodo, kad nusikaltimas, už kurį nuteistas, yra neatsargus. Teigia, jog siekė išvengti įvykio, o būtent, bandė šunį atitraukti nuo nukentėjusiojo. Pažymi, kad teismas, priteisdamas 25 000 Lt neturtinės žalos, neatsižvelgė į jo sunkią turtinę padėtį, žalos padarymo aplinkybes. Prašo įvertinti tai, jog jis, būdamas bedarbiu, gyvena su motina, kuri yra invalidė. Nurodo, jog priteisdamas neturtinę žalą, apylinkės teismas nesilaikė proporcingumo principo, todėl ji turėtų būti sumažinta.

9Teismo posėdyje nuteistasis A. Z. ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą patenkinti, prokurorė – atmesti.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

11Nuteistasis A. Z. nusikalstamų veiksmų kvalifikavimo bei paskirtosios bausmės neginčija, kolegijai šie klausimai abejonių taip pat nekelia. Apylinkės teismas ištyrė byloje esančius įrodymus, nepažeisdamas BPK 20 str., 301 str. reikalavimų, teisingai juos įvertino ir pagrįstai nuteistojo A. Z. nusikalstamus veiksmus kvalifikavo pagal Lietuvos Respublikos BK 139 str. 1 d. bei paskyrė teisingą bausmę.

12Apeliantas nesutinka su apylinkės teismo nuosprendžiu dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo nukentėjusiajam I. G.

13Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusysis I. G. pareiškė civilinį ieškinį, kuriame nurodė, jog dėl nusikalstamų A. Z. veiksmų patyrė neturtinę žalą, nes dėl sužalojimų patyrė ir patiria skriaudą ir dvasines kančias, jo gyvenimo kokybė žymiai suprastėjo.

14Apylinkės teismas nukentėjusiojo civilinį ieškinį šioje dalyje tenkino iš dalies ir iš A. Z. priteisė I. G. 25 000 Lt neturtinės žalos.

15Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą. Todėl asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (Lietuvos Respublikos BPK 109 str.). Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

16Pagal civilinį įstatymą (CK 6.250 str.) neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę kompensaciją, kuria turi būti siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus dvasinius išgyvenimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 26 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-371/2003, 2004 m. vasario 18 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-16/2004).

18Civilinis įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo – ją kiekvienoje byloje, dėl kiekvieno nukentėjusiojo turi įvertinti teismas. Įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį, teismas privalo atsižvelgti į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 1 d., 2 d.). Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji teisės principai, konkrečioje situacijoje užtikrinantys priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Todėl teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus, t.y. į kaltininko turtinę padėtį, žalos padarymo aplinkybes ir kt. Tai sudaro prielaidas siekti protingos nukentėjusiojo ir kaltininko skirtingų interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 12 d. nutartis, bylos Nr. 2K-669/2006).

19Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, daro išvadą, jog apylinkės teismas, priteisdamas nukentėjusiajam A. Z. 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, nepakankamai įvertino visus neturtinės žalos dydžio įvertinimui reikšmingus kriterijus.

20Kaip matyti iš faktinių bylos duomenų, A. Z. nusikalstamais veiksmais buvo nesunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata. Akivaizdu, jog tai neigiamai paveikė I. G. gyvenimą, sukėlė dvasinius išgyvenimus, emocinius sukrėtimus, dėl padarytų sužalojimų gydymas dar nėra baigtas. Todėl tai sudaro pagrindą jam priteisti neturtinės žalos atlyginimą.

21Kita vertus A. Z. žalą padarė veikdamas neatsargiai, t.y. sąmoningai nesiekė sukelti nukentėjusiajam dvasinių ir moralinių išgyvenimų.

22Kolegijos nuomone, sprendžiant priteistos žalos dydį, turi būti atsižvelgta ir į A. Z. turtinę padėtį - bylos duomenimis nuteistojo turtinė padėtis nėra gera: jis yra bedarbis, gyvena su invalide motina, kuriai reikalinga nuolatinė priežiūra. Todėl šiuo konkrečiu atveju, žalą padariusio asmens neatsargi kaltės forma ir jo turtinė padėtis yra tos aplinkybės, dėl kurių neturtinės žalos dydis mažintinas.

23Kolegija laiko tikslinga apylinkės teismo nuosprendžiu priteistą sumą neturtinės žalos atlyginimui sumažinti iki 8000 Lt.

24Dėl paminėto, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keičiamas BPK 328 str. 4 p. pagrindu – dėl netinkamai išspręstų klausimų.

25Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p.,

Nutarė

26nuteistojo A. Z. apeliacinį skundą tenkinti.

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nuosprendį pakeisti: iš A. Z. I. G. priteistą neturtinės žalos atlyginimui sumą sumažinti iki 8 000 Lt.

28Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. 1) iki 2011 m. rugsėjo mėnesio 15 d. atlyginti nusikalstama veika padarytą... 4. 2) iki 2011 m. rugsėjo 1 d. neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos... 5. Nukentėjusiojo I. G. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies – iš A. Z.... 6. Kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. A. Z. nuteistas už tai, kad 2010-05-15 apie 17 val. 00 min. būdamas adresu (... 8. Apeliaciniu skundu A. Z. prašo pakeisti apylinkės teismo nuosprendį dalyje... 9. Teismo posėdyje nuteistasis A. Z. ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 11. Nuteistasis A. Z. nusikalstamų veiksmų kvalifikavimo bei paskirtosios... 12. Apeliantas nesutinka su apylinkės teismo nuosprendžiu dalyje dėl neturtinės... 13. Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusysis I. G. pareiškė civilinį... 14. Apylinkės teismas nukentėjusiojo civilinį ieškinį šioje dalyje tenkino... 15. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas... 16. Pagal civilinį įstatymą (CK 6.250 str.) neturtinė žala yra asmens fizinis... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad neturtinės... 18. Civilinis įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar... 19. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, daro išvadą, jog apylinkės... 20. Kaip matyti iš faktinių bylos duomenų, A. Z. nusikalstamais veiksmais buvo... 21. Kita vertus A. Z. žalą padarė veikdamas neatsargiai, t.y. sąmoningai... 22. Kolegijos nuomone, sprendžiant priteistos žalos dydį, turi būti... 23. Kolegija laiko tikslinga apylinkės teismo nuosprendžiu priteistą sumą... 24. Dėl paminėto, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keičiamas BPK 328... 25. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4... 26. nuteistojo A. Z. apeliacinį skundą tenkinti.... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nuosprendį pakeisti:... 28. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....