Byla e2A-1169-967/2019
Dėl vedybų (povedybinės) sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje – antstolė I. K., notarė D. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės, Žilvino Terebeizos ir Sigitos Zubavičiūtės-Montvilienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų V. L. ir M. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tomerta“, atstovaujamos bankroto administratorės S. G., ieškinį atsakovams V. L. ir M. L. dėl vedybų (povedybinės) sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje – antstolė I. K., notarė D. J..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė BUAB „Tomerta“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama pripaz?inti negaliojanc?ia atsakovų V. L. ir M. L. sudarytą (duomenys neskelbtini) vedybu? (povedybine?) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), patvirtinta? Vilniaus miesto (duomenys neskelbtini)-ojo notarų biuro notare?s D. J., nuo pat jos sudarymo momento; taikyti restitucija?; panaikinti įras?ą vedybų sutarčiu? registre apie (duomenys neskelbtini) vedybų sutarties (povedybine?s) i?registravima? registre.

62.

7Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4141-794/2016 ieškovei iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta S. G..

83.

9Antstolei I. K. perduoti vykdyti: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini), išduotas dėl 600,00 Eur skolos, 11,40 Eur delspinigiu? išieškojimo iš atsakovo M. L.; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 18 d. vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini), išduotas dėl 2 500,00 Eur skolos, 76,25 Eur delspinigiu? išieškojimo iš atsakovo M. L.; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini), išduotas dėl 2 000,00 Eur skolos išieškojimo iš atsakovo M. L..

104.

11Iš viso pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), patvirtintą ieškovės ir atsakovo M. L. pasirašytą taikos sutartį, šis ieškovei yra skolingas 18 869,58 Eur ir delspinigius.

125.

13Vykdant išieškojimą, antstole? I. K. 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu Nr. S-18-139- 11128 areštavo sutuoktiniu? bendra? turtą ir pasiūlė sutuoktiniams i?statymo nustatyta tvarka pasidalinti turtą, ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikiant antstolei patvarkyme nurodyta? informacija?.

146.

15Antstolė I. K. informavo išieškotoją – ieškovę apie atsakovų sudarytą (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinę) sutartį, kurią patvirtino Vilniaus miesto (duomenys neskelbtini)-ojo notaro biuro notare? D. J..

167.

17Ieškovės teigimu, atsakovai (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine?) sutarti? Nr. (duomenys neskelbtini) sudarė po to, kai antstolė I. K. jau buvo pradėjusi priverstinį skolos išieškojimą ir 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu Nr. S-18-139-11128 areštavusi bendrą sutuoktinių turtą, todėl tokia vedybų (povedybine?) sutartis yra niekine? ir negaliojanti nuo pat jos sudarymo momento kaip prieštaraujanti imperatyvioms i?statymo normoms (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis), teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis). Koki? turtą atsakovė (duomenys neskelbtini) įgijo asmeninės nuosavybės teise pagal ginčo (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine?) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), ieškovė nurodė nežinanti.

188.

19Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė atmesti ieškovės bankroto administratorės S. G. pateiktą ieškinį. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine?) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) sudarė oficialiai, notarų biure, vadovaudamiesi tokioms sutartims nustatyto teisinio reglamentavimo. (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine) sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) atsakovai aiškiai susitarė, kad sutuoktinių atskirai įgytas turtas tiek iki santuokos sudarymo, tiek įgytas gyvenant susituokus po povedybinės sutarties įsigaliojimo yra ir bus asmeninė nuosavybė to sutuoktinio, kuris šį turtą įgis. Atsakovų teigimu, jie turėjo teisę sudaryti povedybinę sutartį ir ją įgyvendino tinkamai. Įstatyme nėra nuostatų, draudžiančių sudaryti povedybinę sutartį, tokia sutartis nelaikytina per se prieštaraujančia gerai moralei ar viešajai tvarkai, todėl povedybinės sutarties nuostatos, kurios nėra taikomos retrospektyviai, neprieštarauja gerai moralei ar viešajai tvarkai bei nepažeidžia kreditorių teisėtų interesų. Atsakovų nuomone, ieškovė neįvykdė jai nustatytos pareigos įrodyti, kad sudaryta povedybinė sutartis pažeidžia jos teises. Kaip nurodė atsakovai, jie nagrinėjamu atveju pakeitė būsimo, o ne jau įgyto turto, kuris antstolės I. K. patvarkymu buvo areštuotas, turto teisinį režimą, todėl vertinti kokių nors ieškovės interesų pažeidimo šiuo aspektu nėra teisinio pagrindo.

209.

21Pažymėjo, kad atsakovai augina tris vaikus, iš kurių vienas – mokyklinio amžiaus. Dėl vykdomų išieškojimų ir dešimčių bylų (kylančių iš atsakovui M. L. priklausiusios bendrovės bankroto) atsakovas M. L. jau kelis metus neturi galimybės prisidėti prie šeimos gerovės ir vaikų išlaikymo, nes visas jo turtas ir banko sąskaitos yra areštuotos. Areštavus ir atsakovės V. L. sąskaitas bei nepalikus jokios sumos pragyvenimui, šeima liko be disponuojamų lėšų. Nurodė, kad (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine) sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) atsakovai aiškiai susitarė jog turtiniai įsipareigojimai laikomi to sutuoktinio asmenine prievole, kurio vardu jie prisiimti, jeigu atsirado iki santuokos sudarymo arba po povedybinės sutarties įsigaliojimo. Atsakovų sudarytos (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinės) sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) nuostatos atitinka imperatyvius teisės aktų reikalavimus, ką įrodo jų patvirtinimas notarine tvarka.

2210.

23(duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinė) sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) įregistruota oficialiame registre, todėl nepagrįstas ieškovės teiginys, kad ji nežino, kokį turtą atsakovė V. L. įgijo asmeninėn nuosavybėn.

2411.

25Ieškovei, prašančiai panaikinti (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinę) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), tenka pareiga įrodyti kaip sudaryta vedybų sutartis pažeidė jos teises. Vien turto režimo (statuso) nustatymas (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinėje) sutartyje Nr. (duomenys neskelbtini) savaime nepaneigia ieškovės išieškojimo teisės pagal atsakovo M. L. prievolę, atsiradusią iki minėtos sutarties sudarymo. (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine) sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) nebuvo susitarta dėl bendrosios nuosavybės padalijimo. Atsakovai neketino ir nenustatė atsakovo M. L. dalies bendrojoje nuosavybėje, tuo labiau nepagrįstai mažesnės jos dalies, todėl neegzistuoja jokios aplinkybės, sudarančios galimybę pažeisti kreditorių teisėtus interesus.

2612.

27Nepriklausomai nuo to, kad (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinė) sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) buvo sudaryta ir įregistruota vedybų sutarčių registre po antstolės I. K. pasiūlymo pasidalinti turtą ir kitų vykdomųjų veiksmų, atsakovams pakeitus savo turto teisinį režimą, išieškojimas iš atsakovo M. L. nebegali būti nukreipiamas į nebeegzisuojančią jo dalį nebeegzistuojančiame bendrame turte. Atsakovės V. L. gaunamos pajamos iš darbinės veiklos pagal (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinę) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) yra jos asmeninė nuosavybė, o ne bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

2813.

29Ieškovė ir ją atstovaujanti bankroto administratorė S. G. tendencingai piktnaudžiauja turimais plačiais procesiniais įgalinimais nesąžiningai ribodama atsakovų teises.

3014.

31Antstolė I. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo pareiškė palaikanti ieškovės bankroto administratorės S. G. pateiktą ieškinį. Nurodė, kad patikrinusi išieškojimo iš atsakovo M. L. galimybes, nustatė, jog šis turi sutuoktinę V. L., su kuria gyvendamas yra įgijęs bendra jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdomą turtą. 2018 m. rugpjūčio 2 d. priimtas nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą Nr. S-18-139-11129 ir patvarkymas dėl turto arešto ir sutikimo dėl turto dalies nustatymo Nr. S-18-138-11128, kuriuo atsakovui M. L. pasiūlyta pateikti antstolei I. K. sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine forma.

3215.

332018 m. rugpjūčio 29 d. atsakovas M. L. pateikė (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinę) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), kuria numatyta, jog atsakovų turtui yra taikomas asmeninės nuosavybės turto teisinis režimas. Atsakovai, sudarydami (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinę) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), žinojo apie išieškojimo nukreipimą į bendrą jų turtą, tokiu būdu pažeisdami CPK 667 straipsnyje įtvirtintą skolininko turto, kuris yra jo bendra nuosavybė su kitais asmenimis, nustatymo tvarką.

3416.

35Pažymėjo, jog atsakovo M. L. atžvilgiu nuo 2015 m. vasario 24 d. iš viso yra užvesta 12 vykdomųjų bylų, kurių pradinė išieškotina suma sudaro 34 903,17 Eur.

3617.

37Vykdomųjų bylų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) eiga atsakovas M. L. pradėjo domėtis tik tuomet, kai buvo pradėtas išieškojimas iš bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdomo turto, tačiau nėra atlikęs nei vienos įmokos įsiskolinimams dengti.

3818.

39Antstolė I. K. vykdymo procese nustatė, kad atsakovas M. L. dirba savo vadovaujamoje įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurios adresu siunčiami patvarkymai dėl skolos išieškojimo grįžta neįteikti, jo vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas, įkeistas hipotekos kreditoriui, kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, jis neturi, todėl išieškojimo nukreipimas į bendrą atsakovų turtą yra efektyviausia priemone, kuria galima pasinaudoti dengiant įsiskolinimą ieškovei.

4019.

41Sudarydami (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinę) sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) atsakovai siekė apsunkinti kreditorių galimybes išieškoti skolas jų naudai bei išvengti atsiskaitymo. Tokia sutarties sudaryta piktnaudžiaujant teise, nepaisant moralės, teisingumo bei sąžiningumo normų, todėl laikytina negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

42II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4320.

44Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 19 d. sprendimu civiline?je byloje Nr. e2-33919- 235/2018 ieškinį tenkino visiškai.

4521.

46Teismas nustatė, atsakovai sudarydami povedybine? sutarti? z?inojo apie is?ies?kojimo nukreipima? i? bendra? atsakovu? turta?, tode?l (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinė) sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) sudaryta nepaisant CPK 667 straipsnio nuostatu?, kuriose numatyta skolininko turto, kuris yra jo bendra nuosavybe? su kitais asmenimis, nustatymo tvarka.

4722.

48Atsakovu? sudaryta (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinė) sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) yra niekine? ir negaliojanti nuo pat jos sudarymo, nes pries?tarauja imperatyvioms i?statymo normoms (CK 1.80 straipsnis), vies?ajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis), teisingumo ir sa?z?iningumo principams (CK 1.5 straipsnis), o tokia is?vada darytina is? to, kad vedybu? (povedybine?) sutartis sudaryta tuomet, kuomet antstole? I. K. jau buvo prade?jusi priverstini? i?siskolinimo ieškovei is?ies?kojima? ir buvo ares?tavusi atsakovo M. L. sutuoktine?s turta?.

4923.

50Sandoris, paz?eidz?iantis privaloma? antstolės I. K. patvarkyma?, priimtą intra vires, yra niekinis, kaip pries?taraujantis vies?ajai tvarkai, ir negalioja.

51III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

5224.

53Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-33919-235/2018 ir ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5424.1.

55Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad povedybine? sutartis sudaryta nepaisant CPK 667 straipsnio. Atsakovu? vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino atsakovu? sudaryta? povedybine? sutarti? ir sprendė, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas ir i? atsakovės V. L. turtą. Ginčo atveju atliekami išieškojimo veiksmai atsakovo M. L. atžvilgiu, t. y. bandoma atsakovo M. L. asmenines prievoles įvykdyti priverstine tvarka iš jo asmeninio turto, tačiau to nepavykus padaryti išieškojimas buvo nukreiptas i? atsakovės V. L. asmenini? turtą t. y. atsakovės gaunamas pinigines lėšas. Antstolei I. K. atsakovams pasiūlius pasidalinti turtą, atsakovai būtent tai ir padare?, sudarydami povedybine? sutarti?, kurioje aiškiai susitarė, kas yra įtvirtinta ir įstatyme, t. y., kad vieno iš sutuoktinio prievolės dėl žalos atlyginimo yra asmeninės jo prievolės ir jos negali būti vykdomos is? kito sutuoktinio turto (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.112 straipsnio 1 dalis).

5624.2.

57Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovas M. L. dirba ir gauna pastovias pajamas, o taip pat iš esmės byloje nebuvo pakankamai duomenu?, kad atsakovo M. L. asmeninio turto nepakanka kreditorių reikalavimams patenkinti ir todėl nebuvo ir ne?ra teisinio pagrindo nustatyti ir teigti, kad atsakovui M. L. priklauso 1/2 dalis jo sutuoktinės turto, kuris yra bendroji jungtine? sutuoktiniu? nuosavybe? ir kad atsakovai negalėjo sudaryti povedybinės sutarties.

5824.3.

59Ieškove? nepateikė jokiu? įrodymu?, kad ginčijama sutartis prieštarauja jos nurodytiems įstatymams, o taip pat ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tokiu? įrodymu? ir (ar) aplinkybiu? nenurodė. Ginc?o atveju nenustac?ius, kad ginc?ijamos sutarties nuostatos pries?tarautu? kokioms nors i?statymu? normoms, laikytina, kad sutartis atitinka teise?s aktuose i?tvirtinta? teisini? reglamentavima? ir tode?l negale?jo bu?ti panaikinta.

6024.4.

61Atsakovai, sudarydami (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine?) sutarti? Nr. (duomenys neskelbtini), nepažeidė antstolės I. K. 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymo Nr. S-18-139-11128, priešingai, atsakovai sudarydami povedybinę sutarti? vykdė antstolės I. K. nurodymą dėl turto pasidalinimo ir sieke? įtvirtinti, kad patvarkymas nebūtu? pažeistas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu? bylu? skyriaus išplėstinės teisėju? kolegijos 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-185-415/2016, kurioje buvo pasisakyta dėl vedybų (povedybinės) sutarties teisiniu? pasekmių vykdymo procese ais?kinimo ir taikymo, todėl buvo priimtas nepagri?stas ir neteise?tas sprendimas.

6224.5.

63Ne?ra ginc?o, kad skolininkas yra atsakovas M. L., kurio prievole? yra kilusi is? z?alos atlyginimo, tode?l is?ies?kojimas gali bu?ti vykdomas tik is? jo asmeninio turto ar jam priklausanc?ios turto dalies bendrame turte. Atsakovams sudarius povedybine? sutarti?, kuria nustatė jų (sutuoktiniu?) turto teisini? rez?ima?, is?ies?kojimas is? atsakove?s V. L. turto negali būti vykdomas.

6424.6.

65Bet koks turtas, vieno is? sutuoktinio bet kokiu bu?du i?gytas po s?ios sutarties sudarymo, jiems gyvenant santuokoje, bus laikomas jo asmenine nuosavybe, t. y. remiantis mine?ta povedybine sutartimi kiekvieno is? sutuoktiniu? gaunamos pajamos, tarp ju? ir atsakovės V. L. gaunamas darbo uz?mokestis, yra kiekvieno is? sutuoktiniu? asmenine? nuosavybe?, tode?l atsiz?velgiant i? tai, kas nurodyta konstatuotina, jog nagrine?jamu atveju is?ies?kojimas is? atsakovo M. L. sutuoktine?s gaunamo darbo uz?mokesc?io dalies pagal atsakovo M. L. prievoles negalimas, nes atsakovai ture?jo teise? sudaryti povedybine? sutarti?.

6624.7.

67Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginc?ijama? sprendima?, netyre? ir nepasisake? de?l visu? esmine? reikšme? byloje turinc?iu? i?rodymu?, tuo pažeisdamas CPK 235 straipsnio 1 dalyje numatyta? pareiga?, ir ne?ra ais?ku, kokiais is? tiesu? motyvais remdamasis tenkino ieškove?s ies?kini?, be to, neanalizavo byloje esanc?iu? i?rodymu? bei bylai reiks?mingu? aplinkybiu? kurie akivaizdz?iai patvirtina, jog nepagrįstai buvo konstatuota, kad atsakovai neteise?tai sudare? sutarti?, o taip pat de?l ju? visis?kai nepasisake? ir sprendime.

6825.

69Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą ieškovė prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-33919-235/2018 nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7025.1.

71Atsakove? V. L. nepateikė antstolei I. K. jokiu? įrodymu?, kad banko sąskaitoje esantys pinigai ne?ra darbo užmokestis, jai pervedamas darbo vietos, t. y. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) arba kad tai nėra pajamos, pagal CK 3.88 straipsnį esančios bendrąja jungtine sutuoktiniu? nuosavybe.

7225.2.

73Atsakovai ginčo sutartimi visoms pajamoms, kilnojamam ir nekilnojamam turtui, kuris pagal CK 3.88 straipsnį pripaz?i?stamas bendra?ja jungtine sutuoktiniu? nuosavybe, susitare? taikyti asmenine?s nuosavybe?s turto teisini? rez?ima?, tuo galimai nukrypdami nuo sutuoktiniu? lygiateisis?kumo principo ir taip pablogindami atsakovo M. L. turtine? pade?ti? ir apsunkindami kreditorių galimybes is?ies?koti skolas bei is?vengti atsiskaitymo su jais.

7425.3.

75(duomenys neskelbtini) vedybinės (povedybine?s) sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) 1.2-1.3 punktai yra tiesiogiai susiję bei turintys įtakos turto balanso sudarymui, dalijant sutuoktiniu? bendrąja? jungtinę sutuoktinių nuosavybe? (CK 3.118 straipsnis).

7625.4.

77Atsakovai ginčo sutartimi pasidalino turtą, pakeisdami antstolės I. K. 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu Nr. S-18-139-11128 areštuoto turto teisinį rez?ima? is? bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės i? asmeninės nuosavybės ir nukrypo nuo geros moralės kriterijaus.

7826.

79Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą antstolė I. K. prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-33919-235/2018 nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8026.1.

81Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes ir teisėtai bei pagrįstai padare? išvadą, jog atsakovu? sudaryta (duomenys neskelbtini) vedybinė (povedybine?) sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) yra negaliojanti nuo pat jos sudarymo momento, nes prieštarauja imperatyvioms i?statymo normoms (CK 1.80 straipsnis), vies?ajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) bei teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis).

8227.

83Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą notarė D. J. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-33919-235/2018 ir ieškovės ieškinį atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8427.1.

85(duomenys neskelbtini) vedybinė (povedybine?) sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtinta tik dėl būsimo turto teisinio režimo, o esamo turto, kuris buvo areštuotas iki sutarties sudarymo, teisinis režimas nepakeistas.

8627.2.

87Sutarties 1.2 punkte nurodyta, kad kiekvieno sutuoktinio atskirai įgytas turtas tiek iki santuokos sudarymo, tiek ir gyvenant susituokus nuo šios sutarties įsigaliojimo bei įregistravimo viešame registre yra ir bus asmeninė nuosavybė to sutuoktinio, kuris šį turtą įgijo savo vardu, todėl ši vedybų sutartis nepakeitė teisinio turto režimo, kurį sutuoktiniai įgijo santuokos metu ir iki vedybų sutarties sudarymo.

8827.3.

89Kadangi atsakovai ginčijama vedybų (povedybine) sutartimi nekeitė iki sutarties sudarymo įgyto ir areštuoto turto teisinio režimo, nesidalino iki sutarties sudarymo įgyto turto, tokiu būdu pažeisdami kreditorių interesus, o susitarė tik dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės pabaigos ateičiai, ši sutartis yra teisėta ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

90IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9128.

92Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

9329.

94Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinke?s teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartimi civiline?je byloje Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtintos ieškovės ir atsakovo M. L. taikos sutarties pagrindu buvo išduoti: 2018 m. vasario 20 d. vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 600,00 Eur skolos, 11,40 Eur delspinigiu?; 2018 m. birželio 18 d. vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 2 500,00 Eur skolos, 76,25 Eur delspinigiu? išieškojimo; 2018 m. spalio 15 d. vykdomasis raštas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 2 000,00 Eur skolos išieškojimo iš atsakovo M. L. ir perduoti antstolei I. K. vykdyti. Antstolė I. K. vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), užvestoje pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą 2018 m. birželio 18 d. vykdomąjį raštą Nr. (duomenys neskelbtini), ir vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), užvestoje pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą 2018 m. vasario 20 d. vykdomąjį raštą Nr. (duomenys neskelbtini), 2018 m. rugpjūčio 2 d. priėmė patvarkymą dėl turto arešto ir sutikimo dėl turto dalies nustatymo Nr. S-18-139-11128, kuriuo išaiškino, kad atsakovui M. L. priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, todėl, vadovaujantis CPK 667 straipsniu, areštuotas bendrasis turtas ir atsakovui M. L. pasiūlyta per 20 dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstolei I. K. Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos užpildytą sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ar kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, kurį pareiškė pridedanti. 2018 m. rugpjūčio 2 d. nurodymu nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą Nr. S-18-139-11129, priimtu vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), areštuotos visos atsakovės V. L. banko sąskaitos, uždraudžiant jai išmokėti 3 780,86 Eur sumą. 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymas dėl turto arešto ir sutikimo dėl turto dalies nustatymo Nr. S-18-139-11128 bei 2018 m. rugpjūčio 2 d. nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą Nr. S-18-139-11129 išsiųsti atsakovams adresu (duomenys neskelbtini). 2018 m. rugpjūčio 29 d. antstolių I. K., N. L., A. B., G. B. ir R. K. kontoroje gauta ir užregistruota (suteiktas Nr. 9-18-139-2718) atsakovų sudaryta (duomenys neskelbtini) vedybinė (povedybine?) sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – povedybinė sutartis), kurią ieškovė prašo pripažinti negaliojančia ab initio, motyvuodama savo reikalavimą aplinkybe, jog šioji sudaryta antstolei I. K. pradėjus priverstinių skolos išieškojimo veiksmų vykdymo procese.

9530.

96Sutuoktinių teisė sudaryti vedybų (povedybinę) sutartį ir joje nustatyti sutuoktinių turto teisinį režimą yra įtvirtinta CK trečiosios knygos III dalies trečiojo skirsnio normose. Pagal CK 3.104 straipsnio 1 dalį, sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje nustatyti, kad: 1) turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė; 2) turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe; 3) turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

9731.

98Sutarties laisvės principas suponuoja, kad sutuoktiniai laisva valia gali nustatyti tiek esamo, tiek būsimo sutuoktinių turto teisinį režimą (CK 3.104 straipsnio 3 dalis), tačiau negali (neturi teisės) savo susitarimu pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo (CK 6.157 straipsnis), nepaisyti pareigos sutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnis), nustatyti gerai moralei arba viešajai tvarkai prieštaraujančias sutarties sąlygas (CK 3.83 straipsnio 2 dalis, 3.105 straipsnio 1 punktas).

9932.

100Kasacinio teismo konstatuota, kad kai prievolė kreditoriui yra vieno sutuoktinio asmeninė prievolė ir vedybų sutartyje nustatomas būsimo turto atskirumo režimas (CK 3.104 straipsnio 1 dalies 1 punktas), tai pasikeitusi kito sutuoktinio turtinė padėtis po vedybų sutarties sudarymo negali turėti įtakos vedybų sutarties galiojimui dėl tokios prievolės kreditoriui vykdymo, jeigu nekonstatuojami sutuoktinių neteisėti veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2014).

10133.

102Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatyme nėra nuostatų, draudžiančių sudaryti povedybinę sutartį ir tokia sutartis nelaikytina per se (savaime) prieštaraujančia gerai moralei ar viešajai tvarkai, taigi nėra pagrindo konstatuoti niekinį tokios povedybinės sutarties pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-185-415/2016).

10334.

104Remiantis CPK 666 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka.

10535.

106Pagal Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (toliau – TAARĮ) 2 straipsnio 3 dalį, skolininko turto areštas yra įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą. Disponavimo teisės laikinas apribojimas reiškia, kad priverstinai laikinai apribojama teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti, kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę (TAARĮ 2 straipsnio 7 dalis). Pagal TAARĮ 4 straipsnio 1 dalį turto areštas sukelia teisinius padarinius asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti – nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre momento, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre.

10736.

108Areštavus turtą ir uždraudus juo disponuoti, negalimi asmenų susitarimai dėl areštuoto turto pardavimo, perdavimo kito asmens nuosavybėn, o jei tokie daromi – yra niekiniai ir negaliojantys CK 1.80 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013; 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2013; 2015 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-686/2015).

10937.

110Pagal kasacinio teismo praktiką, santuokinio turto dalijimas yra laikomas disponavimu juo, keičiant jo teisinį statusą iš bendrosios jungtinės nuosavybės į asmeninę, todėl turto, kuriuo disponuoti uždrausta, dalijimas draudžiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308-686/2015).

11138.

112Nagrinėjamu atveju bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti apie susiklosčiusią tokią situaciją, kada pasibaigus antstolės I. K. 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkyme dėl turto arešto ir sutikimo dėl turto dalies nustatymo Nr. S-18-139-11128 nustatytam dvidešimties dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos terminui pateikti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos užpildytą sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ar kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, (duomenys neskelbtini) atsakovai sudarė povedybinę sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), kuria susitarė, kad kiekvieno sutuoktinio atskirai įgytas turtas tiek iki santuokos sudarymo, tiek įgytas gyvenant susituokus nuo šios sutarties įsigaliojimo bei įregistravimo viešame registre yra ir bus asmeninė nuosavybė to sutuoktinio, kuris šį turtą įgijo savo vardu ar gavo (gaus) dovanų, paveldėjo (paveldės), atsidalino (atsidalins) (sutarties 1.1-1.2 punktai). Sutuoktinių asmeninės nuosavybės turto teisinis režimas taikomas visų turto rūšių ir prievolių atžvilgiu, įskaitant, bet neapsiribojant: nekilnojamiesiems daiktams; kilnojamiesiems daiktams; indėliams, piniginėms lėšoms; paskoloms, kitiems turtiniams įsipareigojimams; visų rūšių vertybiniams popieriams; lėšoms ir daiktams; visoms pajamoms, gautoms nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos kiekvieno iš sutuoktinio darbinės, intelektinės veiklos ar iš kiekvieno sutuoktinio verslo gautoms pajamoms; dividendams, taip pat pensijoms, pašalpoms bei kitoms išmokoms (sutarties 1.3 punktas).

11339.

114Atsakovai apeliaciniame skundė teigė, jog ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad ginčijama povedybinė sutartis prieštarauja kokioms nors įstatymų normoms – jie vykdė antstolė I. K. nurodymą dėl turto pasidalinimo ir siekė, kad 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymas dėl turto arešto ir sutikimo dėl turto dalies nustatymo Nr. S-18-139-11128 nebūtų pažeistas. Kadangi atsakovo M. L. ieškovės atžvilgiu vykdytina prievolė yra kilusi iš žalos atlyginimo, jos išieškojimas gali būti vykdomas tik iš jo asmeninio turto, nustačius tokį sutuoktinių turto teisinį režimą povedybinėje sutartyje, todėl atsakovės V. L. gaunamos pajamos, įskaitant ir darbo užmokestį, yra jos asmeninė nuosavybė. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą paaiškino, kad sudarant povedybinę sutartį galimai buvo nukrypta nuo sutuoktinių lygiateisiškumo principo, pabloginant atsakovo M. L. turtinę padėtį, kad būtų išvengta atsiskaitymo su kreditoriais – atsakovai ginčijamą sutartį sudarė jau žinodami apie išieškojimą, nukreiptą į jų bendrą turtą.

11540.

116Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog visų pirma byloje duomenų, galinčių patvirtinti aplinkybę, kad minėti antstolės I. K. patvarkymai buvo šalims įteikti asmeniškai, kaip to yra reikalaujama pagal CPK 123 straipsnio 1 dalį, nėra. Antstolė I. K. atsiliepime į ieškinį buvo minėjusi, kad atsakovo M. L. darbovietės UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ buveinės adresu siunčiami patvarkymai dėl skolos išieškojimo grįžta neįteikti. Ar nagrinėjamu atveju šalys gavo antstolės I. K. priimtus 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymą dėl turto arešto ir sutikimo dėl turto dalies nustatymo Nr. S-18-139-11128 bei 2018 m. rugpjūčio 2 d. nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą Nr. S-18-139-11129, kai iš vykdymo proceso eigos galima spręsti, atsakovas M. L. galimai piktybiškai nepriimdavo siunčiamos korespondencijos, negalima nustatyti, kaip ir atsakyti į klausimą, ar būtent gauti patvarkymai suformavo atsakovų valią sudaryti sutartį, ar šis jų ketinimas jau buvo atsiradęs iki patvarkymų priėmimo dienos, taigi, nepriklausomai nuo antstolės I. K. atliktų veiksmų vykdymo procese.

11741.

118Šis valios susiformavimo momentas gali būti pripažįstamas reikšmingu sprendžiant dėl atsakovų, kaip dvišalio sandorio šalių, sąžiningumo konstatuojant, jog povedybinė sutartis pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalį prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai morale, todėl yra niekinė ir negaliojanti.

11942.

120Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nagrinėjant civilines bylas dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagal CK 1.81 straipsnį pažymėta, kad įstatyme neatskleistas formuluotės „viešoji tvarka“ ar „gera moralė“ turinys; jis yra įvairialypis ir sietinas ne tik su atliekamais veiksmais, bet ir su tikslais bei veiksmų pasekmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2006).Viešoji tvarka apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, o principai įtvirtinti Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose. Sandorio turinys geros moralės požiūriu vertintinas pagal moralės vertybių (gėrio ir blogio, sąžiningumo ir nesąžiningumo) sampratą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187-421/2017).

12143.

122Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad sandorio šalies sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas; teisės klausimas – ar teisingai aiškinami sąžiningumo kriterijai atitinkamuose teisiniuose santykiuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-689-695/2015). Sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumą nusako asmens psichikos būklė konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus. Sąžiningumo turinio reikalavimai gali skirtis, priklausomai nuo to, kokie sandoriai yra sudaromi ir kokioje situacijoje asmenys veikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187-421/2017).

12344.

124Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad povedybinė sutartis yra negaliojanti ab initio ir prieštarauja CK 1.5 straipsniui, 1.80 straipsniui, 1.81 straipsniui iš esmės dėl to, kad atsakovai, pasirašydami povedybinę sutartį žinojo apie išieškojimo nukreipimą į jiems priklausantį bendrą turtą, privalėjo pateikti teisinį ginčo įvertinimą, paremtą sandorio šalių elgesio, jų veiksmų teisėtumo analize pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus, povedybinės sutarties sąlygų išaiškinimu, nustatant tikruosius šalių ketinimus, kurių šalys siekė sudarydamos ginčijamą povedybinę sutartį, konkrečiai nusprendžiant, kaip jos, teismo vertinimu, pažeidžia ieškovės interesus, kitaip tariant, ar dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės (bendro turto, įgyto iki povedybinės sutarties sudarymo) padalijimo, atsakovui M. L. atiteko mažesnė bendro turto dalis, kurios nepakanka jo asmeninėms prievolėms įvykdyti.

12545.

126Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalį, santuokiniu turtu (turtu, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė) pripažįstama: 1) turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; 2) pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; 3) pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; 4) įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas; 5) pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita).

12746.

128Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą, pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti atsakovų bendrą turto masę ir individualizuoti turtą, atsakovams priklausantį bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise. Pažymėtina, jog sprendžiant dėl pajamų, gaunamų iš vieno sutuoktinio veiklos, reikšmingas yra jų gavimo momento nustatymas. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pripažįstama, kad po sudarytos povedybinės sutarties įregistravimo, išieškojimas nebegali būti nukreipiamas į laiko atžvilgiu vėliau gautas arba gausimas, t. y. hipotetines, vieno iš sutuoktinių pajamas, įskaitant pajamas, susijusias su darbo santykiais, ir lėšas, gautas ir (ar) patenkančias į jo vardu atidarytas sąskaitas bankuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-185-415/2016), tačiau, kaip pagrįstai galima daryti išvadą, jeigu piniginės lėšos bendrąja prasme yra gautos iki povedybinės sutarties įregistravimo Vedybų sutarčių registre dienos, nukreipti išieškojimo į jas nebūtų draudžiama, laikant, kad bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės režimas jų atžvilgių nėra pasibaigęs. Šiuo atveju, vadovaujantis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, svarbu buvo nustatyti, ar ginčijamos povedybinės sutarties sąlygos galioja retrospektyviai turtui, įgytam kiekvieno iš atsakovų atskirai po santuokos sudarymo 1994 m. rugsėjo 16 d., atsižvelgiant į sutarties sąlygų, kuriose, pateikiant pavyzdį, nurodyta, jog asmeninės nuosavybės turto teisinis režimas nustatomas kiekvieno sutuoktinio atskirai įgytam turtui tiek iki santuokos sudarymo, tiek ir įgytam gyvenant susituokus nuo povedybinės sutarties įsigaliojimo bei įregistravimo viešame registre, kalbant apie turtą, vartojami veiksmažodžiai jam apibrėžti ,,yra“ ir ,,bus“, susitariama, kad pripažįstamos asmenine nuosavybe piniginės lėšos, buvusios vieno iš sutuoktinių vardu atidarytose banko ar kitose kredito įstaigos sąskaitose iki santuokos sudarymo, tiek esančios ar atsirasiančios vieno iš sutuoktinio vardu atidarytose sąskaitose po santuokos sudarymo ir šios sutarties įsigaliojimo, tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

12947.

130Teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrindas grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui padarius išvadas, nepagrįstas visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu ir įrodymų, reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti, pakankamumu.

13148.

132CPK 327 straipsnis reglamentuoja bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo atvejus. Be kitų šiame proceso įstatymo straipsnyje įtvirtintų atvejų, pagrindas perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo egzistuoja, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pastaroji proceso įstatymo nuostata patvirtina, kad byla gali būti perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tik tada, jeigu pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Vis dėlto šios sąlygos egzistavimo nepakanka, kad apeliacinės instancijos teismas galėtų pasinaudoti savo teise aptariamu pagrindu perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo – šios teisės įgyvendinimas papildomai sietinas su procesinių kliūčių, užkertančių kelią pačiam apeliacinės instancijos teismui išnagrinėti bylą iš esmės, egzistavimu.

13349.

134Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl aptariamo bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pagrindo turinio, yra konstatavęs, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016).

13550.

136Teisėjų kolegija padarytos situacijos analizės pagrindu sprendžia, jog yra pagrindas skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13751.

138Grąžinus bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliekamas spręsti bylą nagrinėsiančiam pirmosios instancijos teismui (CPK 93 straipsnis).

139Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

140tenkinti apeliacinį skundą iš dalies.

141Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-33919-235/2018, ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė BUAB „Tomerta“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi... 8. 3.... 9. Antstolei I. K. perduoti vykdyti: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 10. 4.... 11. Iš viso pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 12 d.... 12. 5.... 13. Vykdant išieškojimą, antstole? I. K. 2018 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu Nr.... 14. 6.... 15. Antstolė I. K. informavo išieškotoją – ieškovę apie atsakovų sudarytą... 16. 7.... 17. Ieškovės teigimu, atsakovai (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine?)... 18. 8.... 19. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė atmesti ieškovės... 20. 9.... 21. Pažymėjo, kad atsakovai augina tris vaikus, iš kurių vienas – mokyklinio... 22. 10.... 23. (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinė) sutartis Nr. (duomenys... 24. 11.... 25. Ieškovei, prašančiai panaikinti (duomenys neskelbtini) vedybų... 26. 12.... 27. Nepriklausomai nuo to, kad (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinė)... 28. 13.... 29. Ieškovė ir ją atstovaujanti bankroto administratorė S. G. tendencingai... 30. 14.... 31. Antstolė I. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo pareiškė... 32. 15.... 33. 2018 m. rugpjūčio 29 d. atsakovas M. L. pateikė (duomenys neskelbtini)... 34. 16.... 35. Pažymėjo, jog atsakovo M. L. atžvilgiu nuo 2015 m. vasario 24 d. iš viso... 36. 17.... 37. Vykdomųjų bylų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) eiga... 38. 18.... 39. Antstolė I. K. vykdymo procese nustatė, kad atsakovas M. L. dirba savo... 40. 19.... 41. Sudarydami (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinę) sutartį Nr. (duomenys... 42. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 43. 20.... 44. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 19 d. sprendimu civiline?je... 45. 21.... 46. Teismas nustatė, atsakovai sudarydami povedybine? sutarti? z?inojo apie... 47. 22.... 48. Atsakovu? sudaryta (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybinė) sutartis Nr.... 49. 23.... 50. Sandoris, paz?eidz?iantis privaloma? antstolės I. K. patvarkyma?, priimtą... 51. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 52. 24.... 53. Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 54. 24.1.... 55. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad povedybine? sutartis... 56. 24.2.... 57. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovas M. L. dirba ir gauna... 58. 24.3.... 59. Ieškove? nepateikė jokiu? įrodymu?, kad ginčijama sutartis prieštarauja... 60. 24.4.... 61. Atsakovai, sudarydami (duomenys neskelbtini) vedybų (povedybine?) sutarti? Nr.... 62. 24.5.... 63. Ne?ra ginc?o, kad skolininkas yra atsakovas M. L., kurio prievole? yra kilusi... 64. 24.6.... 65. Bet koks turtas, vieno is? sutuoktinio bet kokiu bu?du i?gytas po s?ios... 66. 24.7.... 67. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginc?ijama? sprendima?, netyre? ir... 68. 25.... 69. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą ieškovė prašė jį atmesti ir... 70. 25.1.... 71. Atsakove? V. L. nepateikė antstolei I. K. jokiu? įrodymu?, kad banko... 72. 25.2.... 73. Atsakovai ginčo sutartimi visoms pajamoms, kilnojamam ir nekilnojamam turtui,... 74. 25.3.... 75. (duomenys neskelbtini) vedybinės (povedybine?s) sutarties Nr. (duomenys... 76. 25.4.... 77. Atsakovai ginčo sutartimi pasidalino turtą, pakeisdami antstolės I. K. 2018... 78. 26.... 79. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą antstolė I. K. prašė jį... 80. 26.1.... 81. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes ir... 82. 27.... 83. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą notarė D. J. prašė panaikinti... 84. 27.1.... 85. (duomenys neskelbtini) vedybinė (povedybine?) sutartis Nr. (duomenys... 86. 27.2.... 87. Sutarties 1.2 punkte nurodyta, kad kiekvieno sutuoktinio atskirai įgytas... 88. 27.3.... 89. Kadangi atsakovai ginčijama vedybų (povedybine) sutartimi nekeitė iki... 90. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 91. 28.... 92. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 93. 29.... 94. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinke?s teismo 2017 m. spalio 12 d.... 95. 30.... 96. Sutuoktinių teisė sudaryti vedybų (povedybinę) sutartį ir joje nustatyti... 97. 31.... 98. Sutarties laisvės principas suponuoja, kad sutuoktiniai laisva valia gali... 99. 32.... 100. Kasacinio teismo konstatuota, kad kai prievolė kreditoriui yra vieno... 101. 33.... 102. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatyme... 103. 34.... 104. Remiantis CPK 666 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas iš fizinių asmenų... 105. 35.... 106. Pagal Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (toliau –... 107. 36.... 108. Areštavus turtą ir uždraudus juo disponuoti, negalimi asmenų susitarimai... 109. 37.... 110. Pagal kasacinio teismo praktiką, santuokinio turto dalijimas yra laikomas... 111. 38.... 112. Nagrinėjamu atveju bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti apie... 113. 39.... 114. Atsakovai apeliaciniame skundė teigė, jog ieškovė nepateikė jokių... 115. 40.... 116. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog visų pirma byloje duomenų,... 117. 41.... 118. Šis valios susiformavimo momentas gali būti pripažįstamas reikšmingu... 119. 42.... 120. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nagrinėjant civilines bylas dėl... 121. 43.... 122. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad sandorio šalies... 123. 44.... 124. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad povedybinė sutartis yra... 125. 45.... 126. Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalį, santuokiniu turtu (turtu, kuris yra bendroji... 127. 46.... 128. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą,... 129. 47.... 130. Teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrindas grąžinti bylą nagrinėti... 131. 48.... 132. CPK 327 straipsnis reglamentuoja bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui... 133. 49.... 134. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl aptariamo bylos perdavimo pirmosios... 135. 50.... 136. Teisėjų kolegija padarytos situacijos analizės pagrindu sprendžia, jog yra... 137. 51.... 138. Grąžinus bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 139. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1... 140. tenkinti apeliacinį skundą iš dalies.... 141. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą,...