Byla e2A-787-431/2018
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys byloje – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Radzevičienės ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės valstybės įmonės „Turto bankas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys byloje – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 4 537,55 Eur skolos, iš kurios – 3 284,34 Eur negrąžintos Europos Sąjungos fondų paramos, 613,45 Eur palūkanų, 99,76 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skola susidarė atsakovei pažeidus 2009 m. spalio 27 d. pasirašytos projekto „Sertifikatų užsakymo, klientų aptarnavimo ir apskaitos valdymo sistemos diegimas (UKABSIS), projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K01-187 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutarties“ (toliau – Sutartis) nuostatas, nesilaikius Sutartyje numatytos prievolės finansavimo lėšas naudoti tik projekto tinkamoms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti. Todėl atsakovė turėjo grąžinti Europos Sąjungos fondų suteiktas lėšas iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
 2. Projekto finansavimo pabaigos data yra 2011 m. sausio 13 d., o pagal Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių (toliau - Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 1651 punktą ir VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 4-577, 8 punktą Projekto vykdytojai nustatyta prievolė atsiskaityti už pasirinktų bei Sutartimi įsipareigotų reikšmių pasiekimą, praėjus trejiems metams nuo projekto finansavimo pabaigos, t.y. atsiskaityti už stebėsenos rodiklių reikšmes, kokios jos pasiektos 2014 metais. Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punkte numatyta, kokius apmokėjimo būdus gali pasirinkti Projekto vykdytojas. Atsakovė pasirinko vieną iš Projekto išlaidų apmokėjimo būdų – sąskaitų apmokėjimą.
 3. Atsakovės pareiga buvo pasirūpinti sąskaitų apmokėjimo terminais ir laiku jas pateikti Įgyvendinančiai institucijai – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA). Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad Projekto vykdytojo įsipareigojimų įvykdymo terminas (stebėsenos rodiklių pasiekimas) priklausė ne nuo momento, kuomet realiai atsirado projekto rezultatas, o nuo LVPA veiksmų. Sutartis yra nutraukta ir prašoma grąžinti proporcingą nepasiektiems rodikliams suteikto finansavimo dalį ne dėl ataskaitų netinkamo pateikimo ar jų nepateikimo, o dėl to, kad faktiškai nebuvo pasiekti Projekto rezultatai. Atsakovė nepateikė patikslintos atskaitos po Projekto užbaigimo bei paaiškinimų dėl faktiškai pasiektų reikšmių rodiklių atsiskaitomaisiais 2014 m. LVPA informavo atsakovę, kad pagal jos pateiktus dokumentus nustatyta, kad yra nepasiekta Projekto stebėsenos rodiklio „Paremtų įmonių eksporto didėjimas (procentais)“ įsipareigota pasiekti reikšmė (50 proc. augimo arba 868,86 Eur), o preliminari Rodiklio faktiškai pasiekta reikšmė sudaro – 40,81 proc. sumažėjimą arba – 709,12 Eur. Atsakovei buvo nurodyta, kad rodiklio įsipareigotos reikšmės nepasiekimo dalis preliminariai sudaro 100 proc. Todėl LVPA pagal Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 19 punktą priėmė sprendimą suteikti galimybę atsakovei ištaisyti pažeidimus, nurodytus Rekomendacijų 20 punkte, tačiau atsakovė jų neištaisė.
 4. Atsakovė nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog Sutarties nepažeidė. Projektas buvo pradėtas vykdyti 2009 m. spalio 27 d. ir truko 12 mėnesių. Veiklas atsakovė vykdė laiku, ataskaitas teikė laiku ir 2010 m. net buvo išmokėtos paramos lėšos. Stebėsenos rodiklių pasiekimas priklausė ne nuo momento, kada realiai atsirado projekto rezultatas, o nuo LVPA veiksmų – ataskaitos patvirtinimo, kurią turėjo atlikti LVPA, datos. Atsakovė 2015 m. rugsėjo 9 d. ir 2015 m. rugsėjo 11 d. elektroniniais laiškais prašė, kad LVPA paaiškintų, kokiu pagrindu ir kaip nustatoma Projekto pabaigos data, tačiau jokio atsakymo negavo. Atsakovė kreipėsi į Ūkio ministeriją, kad būtų ištirti LVPA veiksmai.
 5. Trečiasis asmuo, Ūkio ministerija, sutiko su ieškovės reikalavimais.
 6. Trečiasis asmuo, LVPA, sutiko su ieškiniu. Nurodė, jog LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija vykdo atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas. LVPA priėmė sprendimą dėl projekto vykdytojo – atsakovės – pažeidimų įgyvendinus projektą ir Ūkio ministerija įsakymu įpareigojo atsakovę grąžinti dalį išmokėtų Europos Sąjungos paramos lėšų. Atsakovė LVPA sprendimą ir Ūkio ministro įsakymą turėjo teisę apskųsti administracine tvarka, tačiau šia savo teise nepasinaudojo.

  3

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovės UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 4 537,55 Eur skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą (4 537,55 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gruodžio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei VĮ „Turto bankas“. Priteisė iš atsakovės UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ į valstybės biudžetą 102 Eur žyminio mokesčio.
 2. Teismas nustatė, jog atsakovei sudarius Sutartį su Ūkio ministerija ir LVPA, pagal Ūkio ministerijos 2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. 4-450 jai buvo išmokėtos Europos Sąjungos fondų lėšos. LVPA 2016 m. gegužės 26 d. surašė tyrimo išvadą, kurioje nurodė atsakovės padarytus teisės aktų ir Sutarties pažeidimus – Aprašo 8.2.4 punkto, Taisyklių 190 ir 1651 punktų, Sutarties specialiųjų sąlygų 10.3 ir 10.4 punktų, bendrųjų sąlygų 2.1.13 ir 2.1.14 punktų. LVPA pripažino netinkamomis finansuoti tokias atsakovės išlaidas – 2 229,89 Eur pagal mokėjimo prašymą MP008, 1 534,99 Eur pagal mokėjimo prašymą MP006 ir 59,46 Eur pagal mokėjimo prašymą MP001.
 3. Ūkio ministras 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4-456 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto VP2-2.1-ŪM-02-K-01-187 vykdytojai UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ susigrąžinimo“ 1.1 punktu įpareigojo atsakovę iki 2016 m. rugsėjo 30 d. grąžinti 3 824,34 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą. Įsakymo 1.2 punkte atsakovei nurodyta mokėti Europos Komisijos nustatyto dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo įsakymo 1.1 punkte nurodytos finansavimo sumos išmokėjimo iki jos susigrąžinimo dienos, o įsakymo 1.3 punkte nurodyta atsakovei mokėti Finansų ministro nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant grąžinti 1.1. ir 1.2 punkte nurodytas lėšas. Ūkio ministerija 2016 m. liepos 4 d. raštu pranešė atsakovei, kad Ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4-456 1.1 punkte nurodytą grąžintiną Europos Sąjungos lėšų sumą atsakovė turi iki 2016 m. rugsėjo 30 d. pervesti į lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą.

  6

 4. Ieškovė pagal su Ūkio ministerija 2007 m. spalio 11 d. sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį ir 2016 m. lapkričio 3 d. Reikalavimo perleidimo teisių į Projekto vykdytoją, t.y. atsakovę ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 108/E10-18 perėmė reikalavimo teisę į atsakovės negrąžintą 3 824,34 Eur paramą bei apskaičiuotas netesybas. Ieškovė 2016 m. lapkričio 18 d. pareiškė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė apie atsakovei Ūkio ministro įsakymu nustatytą įpareigojimą grąžinti lėšas bei pranešė, kad toliau skaičiuoja už negrąžintą sumą palūkanas ir delspinigius. Tačiau atsakovė nesutiko tenkinti pretenzijos.
 5. Aprašo 8.2.4 punkte numatytas vienas iš priemonės rezultato rodiklių, tai paremtų įmonių eksporto didėjimas. Šio rodiklio reikšmė per 3 metus po projekto įgyvendinimo turi padidėti mažiausiai 15 procentų. Pareiškėjas (atsakovė) įsipareigoja rodiklio skaitinę reikšmę teikti 3 metus po projekto įgyvendinimo. Projekto aprašymo 7 skyriuje „Stebėsenos rodikliai. Rezultatų rodikliai“ nurodytas paremtų įmonių eksporto didėjimas 50 procentų. LVPA 2016 m. gegužės 26 d. pažeidimo tyrimo išvados 7 punkte nurodyta, jog ataskaitiniais metais atsakovės faktiškai pasiekta rodiklio reikšmė yra 709,12 Eur, tai yra Rodiklis nebuvo pasiektas daugiau kaip 50 proc. Pritaikius 20 proc. finansinės korekcijos dydį nuo visos Projektui įgyvendinti panaudotos tinkamų finansuoti išlaidų sumos (38 243,34 Eur * 20%) netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 7 648,67 Eur suma, iš kurios 3 824,34 Eur sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos. 2016 m. gegužės 26 d. pažeidimo tyrimo išvados 4.2.1 punkte nurodyta, kad projekto finansavimo pabaigos data laikoma 2011 m. sausio 13 d.
 6. Taisyklių 5 punkte nurodyta, kad projekto finansavimo pabaiga yra galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data arba galutinio mokėjimo prašymo apmokėjimo data, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau, o projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, tai projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos data, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. Taisyklių 1651 punkte numatyta, jog 5 metus po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo dienos projekto vykdytojas privalo kasmet, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos, teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto užbaigimo. Ataskaita po projekto užbaigimo teikiama kaip informacija įgyvendinančiajai institucijai, siekiant užtikrinti duomenų apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą, Reglamento Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose išdėstytų nuostatų įgyvendinimą pateikimą. Nepažeidžiant Reglamento Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose nustatytų reikalavimų, projektų finansavimo ir administravimo sutartyje gali būti nustatomas trumpesnis ataskaitos po projekto užbaigimo teikimo laikotarpis. LVPA, siekdama sumažinti administravimo naštą, 2014 m. vasario 21 d. raštu Nr. R4-1938 (13.314-144) patikslino Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2 punktą ir nustatė 3 metų vietoje 5 ataskaitų po Projekto užbaigimo teikimo terminą.
 7. Pagal Taisyklių 190 punktą, įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas šių Taisyklių 1651 punkte nustatyta tvarka ir terminais teikia įgyvendinančiajai institucijai ataskaitą po projekto užbaigimo. Jeigu Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje numatytu laikotarpiu nustatoma, kad gauta pajamų, į kurias neatsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. Pagal Taisyklių 191 punktą, jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.
 8. Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2010 m. spalio 29 d. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Sutarties 3.1.4 punktą pripažįstamos išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau, kaip Sutarties specialiosiose sąlygose numatyta Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir ne vėliau, kaip Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga. Pagal Sutarties 4 punktą Projekto išlaidos apmokamos taikant išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo būdą. Atsakovė neneigė aplinkybės, kad ji buvo pasirinkusi sąskaitų apmokėjimo būdą bei neneigė LVPA nurodytos aplinkybės, kad paramos lėšos atsakovei galutinai avansu buvo išmokėtos 2010 m. gruodžio 31 d. Todėl patvirtinti galutinį mokėjimo prašymą ir patvirtinti galutinę ataskaitą LVPA galėjo tik 2011 m., kai atsakovė pateikė sąskaitas, patvirtinančias patirtas išlaidas. Todėl teismas pripažino, kad projekto finansavimo pabaigos data yra 2011 m. sausio 13 d., o atsakovė turėjo teikti ataskaitas 3 metus po 2011 metų, t.y. už 2012-2014 metus.

  7

 9. Atsakovė, pažeisdama sutartinius įsipareigojimus, nepasiekė Rodiklių rezultatų, ką buvo įsipareigojusi pagal Sutartį ir tai pagrįstai konstatuota LVPA 2016 m. gegužės 26 d. tyrimo išvadoje. Atsakovė 2015 m. vasario 19 d. pateikė parengtą pagal preliminarios finansinės atskaitomybės dokumentus ataskaitą už 2014 m. ir papildomus dokumentus po Projekto užbaigimo, tačiau nepateikė patikslintos ataskaitos po projekto užbaigimo bei paaiškinimų dėl rodiklių pasiektų reikšmių atsiskaitomaisiais 2014 m., nors LVPA prašė atsakovę per 10 darbo dienų atlikti įtariamo pažeidimo ištaisymo veiksmus ir pateikti ištaisymo veiksmų atlikimą pagrindžiančius įrodymus. Atsakovė pradėjo kelti LVPA veiksmų teisėtumo klausimą. Pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.3 punktą projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad Projektas atitiktų specialiuosius projektų atrankos kriterijus, deklaruotus paraiškoje, o pagal Specialiųjų sąlygų 10.4 punktą projekto vykdytojas privalo teikti tikslią ir išsamią informaciją apie Projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, problemas ir kitą informaciją. Projekto vykdytojas taip pat įsipareigojo bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku jiems teikti informaciją, LVPA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, šalinti Projekto įgyvendinimo ataskaitų ir Projekto įgyvendinimo trūkumus (Bendrųjų sąlygų 2.1.13, 2.1.14 punktai).
 10. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.10 punktą dėl projekto vykdytojo kaltės nepasiekus paraiškoje įsipareigoto produkto rezultato rodiklio Ministerija (Ūkio ministerija) turi teisę pareikalauti iš projekto vykdytojo grąžinti proporcingą rodiklių nepasiekimui suteikto finansavimo dalį, už Sutarties sąlygų nesilaikymą Projekto vykdytojui gali būti taikomos sankcijos teisės aktų nustatyta tvarka. Ūkio ministerija sprendimą dėl įpareigojimo grąžinti Europos Sąjungos fondų lėšas, įformintą Ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4-456 priėmė laikydamasi Finansų ministro įsakymu pavirtintos Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių nuostatų. Atsakovė administracinių procedūrų tvarka neskundė nei LVPA (Įgyvendinančiosios institucijos) 2016 m. gegužės 26 d. tyrimo išvados nei Ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4-456, kuriuo buvo įpareigota grąžinti 3 824,34 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų.
 11. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.38 straipsnis). Pripažinus atsakovės padarytus Sutarties specialiųjų sąlygų 10.3 ir 10.4 punktų, Bendrųjų sąlygų 2.1.13 ir 2.1.14 punktų pažeidimus, iš atsakovės ieškovei priteistina ieškovės nurodyta skola su palūkanomis ir netesybomis suma.

  8

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10

 1. Atsakovė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas sprendime netinkamai aiškino ir taikė Taisyklėse ir Apraše numatytas sąvokas, todėl klaidingai pripažino, jog Projekto pabaiga yra 2011 m. sausio 13 d., o ne 2010 m. spalio 29 d. Sutarties 7.2 punkte numatyta, kad baigęs įgyvendinti projektą, projekto vykdytojas privalo 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos kasmet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams teikti Įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto užbaigimo, nurodytas sutarties 7.4 punkte. LVPA 2014 m. vasario 21 d. raštu nurodė, kad LVPA ir Ūkio ministerija, siekdamos sumažinti administracinę naštą bei atsižvelgdamos į Taisyklių 1651 punktą, patikslina Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2 punktą nustatant 3 metų (vietoj 5) ataskaitų po projekto užbaigimo teikimo terminą.
  2. Pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2 punktą, baigęs įgyvendinti projektą, Projekto vykdytojas privalo 3 metus nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos kasmet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams teikti Įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto užbaigimo, nurodytas sutarties 7.4 punkte. Taigi LVPA įpareigojo atsakovę teikti ataskaitas po Projekto pabaigos, atsižvelgiant būtent į Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigą. Pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punktą Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2010 m. spalio 29 d. Toks projekto pabaigos terminas yra nurodytas ir oficialiame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internetiniame puslapyje.
  3. LVPA 2014 m. vasario 21 d. rašte, kuriuo buvo pakeista Sutartis, nurodoma, kad ataskaitos teikiamos po Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Be to, Sutarties 7.2. punkto pakeitimas padarytas, atsižvelgiant į Taisyklių 1651 punktą. Tai reiškia, kad sprendžiant, nuo kada skaičiuojami 3 metai ataskaitoms pateikti, yra esminis būtent Sutartyje numatytas Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos momentas. Teismas, palaikydamas sprendė, kad 3 metų terminas ataskaitoms pateikti turi būti skaičiuojamas nuo Projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo dienos, t. y. finansavimo pabaigos 2011 m. sausio 13 d. Tačiau minėtame rašte LVPA pati nurodė, kad nustato atsakovei pareigą teikti ataskaitas 3 metus po Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
  4. Atsižvelgiant į Sutarties 3.2. ir 7.2. punktus, LVPA 2014 m. vasario 21 d. raštą dėl Sutarties pakeitimo, Taisyklių 1651 punktą ir šiuos aktus aiškinant sistemiškai, darytina išvada, kad atsakovė ataskaitas turėjo teikti nuo 2010 m. spalio 29 d., t. y. už 2011-2013 m. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Sutarties nuostatas dėl ataskaitų teikimo ir taikė išimtinai Taisyklių 1651 punktą, kuris neatskleidžia tikrosios susitarimo esmės ir prasmės. Atsakovė Projekto veiklas ir įgyvendino iki 2010 m. spalio 29 d., Projekto lėšos galutinai jai buvo išmokėtos 2010 m. gruodžio 31 d. Todėl po 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovė jokių Projekto veiklų daugiau neatlikinėjo ir neįgyvendino. Iki 2011 m. sausio 13 d. buvo baigti tvarkyti formalumai LVPA, tai yra patvirtinta galutinė Projekto ataskaita. Ataskaitų teikimą LVPA ir Ūkio ministerija sieja su Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga (2010 m. spalio 29 d.), todėl, baigus įgyvendinti projekto veiklas 2010 m., 3 metų ataskaitos turi būti teikiamos už 2011-2013 m. Todėl teismo sprendimas, kuriuo spręsta, kad atsakovė privalėjo teikti ataskaitas už 2014 m. ar jas kaip nors tikslinti, yra neteisingas, todėl naikintinas.
  5. Sutarties sąlygos yra standartinės sąlygos, kurias pasiūlė būtent LVPA ir Ūkio ministerija. Todėl LVPA ir Ūkio ministerijai yra taikytini didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai ir šios institucijos turi pareigą laikytis prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu parengė tokias jos sąlygas. Sutarties 3.2. ir 7.2. punktai konkrečiai nustato ataskaitų po Projekto pabaigos teikimo sąlygas, kurios yra suderintos su Taisyklių 1651 punktu. Pritarus teismo pozicijai, kad projekto pabaiga siejama su 2011 m. sausio 13 d., būtų pripažinta, kad atsakovės, LVPA ir Ūkio ministerijos pasirašyta Sutartis LVPA ir Ūkio ministerijai nieko nereiškia ir jos nesaisto. Nesąžininga atsakovės atžvilgiu situacija, kad stipresnės sutartinių santykių šalys gali nesilaikyti Sutarties nuostatų. Norėdamos kitaip aiškinti Sutarties 3.2. ir 7.2. punktų nuostatas, LVPA ir Ūkio ministerija turėtų jas kitaip formuluoti, nes skaitant šalių sudarytos Sutarties minėtas nuostatas ir jų pakeitimus yra aišku, kad Projekto ataskaitos teikiamos po Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kuri yra aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta Sutarties 3.2. punkte ir yra 2010 m. spalio 29 d. Todėl ataskaita už 2014 m. neteikiama.
 2. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ apeliacinį skundą ieškovė VĮ „Turto bankas“ nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo aplinkybes ir teisinius argumentus, kurie nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas. Šioje byloje nėra nagrinėjamas Ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4-456 teisėtumas, nes taip būtų pažeidžiamas bylos rūšinis teismingumas. Nurodyto įsakymo teisėtumą gali vertinti tik administracinis teismas. Šiuo metu šis įsakymas yra nenuginčytas, todėl galiojantis. Teismas pagrįstai sprendime nurodė, jog negali nesivadovauti šiuo įsakymu.
  2. Teismas tinkamai nustatė ir įvertino ieškovės pateiktus įrodymus, o apeliantė jų nepaneigė. Atsakovė, Ūkio ministerija ir LVPA 2009 m. spalio 27 d. sudarė Sutartį. Pagal Ūkio ministerijos 2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymą atsakovei buvo sumokėtos Europos Sąjungos fondų lėšos. LVPA 2016 m. gegužės 26 d. surašė tyrimo išvadą, kurioje nustatė atsakovės padarytus sutarties ir teisės aktų pažeidimus. Ūkio ministras 2016 m. liepos 4 d. įsakymu įpareigojo atsakovę grąžinti 3 824,34 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą. Sutarties pažeidimai buvo realūs ir fiksuoti.
 3. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą trečiasis asmuo Ūkio ministerija prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007- 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, 10.3.5 papunktį LVPA atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustačiusi pažeidimą įgyvendinančioji institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai ji nedelsdama praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai.
  2. Pagal Taisyklių 195 punktą įtariamus pažeidimus tiria ir nustato įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuostatomis. Vadovaudamasi Taisyklių 197 punktu, įgyvendinančioji institucija, t. y. LVPA, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas (ar keli) iš Taisyklių 197 punkte nurodytų pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai.
  3. LVPA, nustačiusi Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimą, 2016 m. birželio 2 d. raštu pateikė Ūkio ministerijai priimtą sprendimą – 2016 m. gegužės 25 d. pažeidimo tyrimo išvadą ir siūlymą susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį. Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 7.4.2 papunkt, Ūkio ministerija priima sprendimus dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, grąžinimo (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas), o pagal 7.4.3 papunktį – susigrąžina ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, išmokėtas ir (ar) panaudotas pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas).
  4. Ūkio ministerija LVPA sprendimą išnagrinėjo ir, nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, ir jo pagrindu, neperrašinėdama LVPA sprendime dėl pažeidimo nustatytų aplinkybių, priėmė 2016 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 4-456 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-187 vykdytojai UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras“, susigrąžinimo“ ir ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 4-457 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 4-450 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau kartu - Įsakymai), kuriuose nurodė konkrečius teisės aktus ir dokumentus, kuriais vadovavosi ir į ką atsižvelgė juos priimdama.
  5. Atsižvelgiant į Taisyklių, kurios yra specialus ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojantis teisės aktas, kurio nuostatos yra privalomos visiems tokio administravimo subjektams, nuostatas reguliuojančias pažeidimų tyrimą ir nustatymą, LVPA, vadovaudamasi Taisyklių 197 punktu, priėmė galutinį sprendimą dėl netinkamų finansuoti išlaidų sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, o šio LVPA sprendimo pagrindu Ūkio ministerija, vadovaudamasi Taisyklių 198 punktu, nekeisdama LVPA sprendimu nustatytų netinkamų išlaidų sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, priėmė įsakymus dėl LVPA pripažintų netinkamų finansuoti lėšų susigrąžinimo. LVPA sprendimo dalis dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamų finansuoti išlaidų sumos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujantis Taisyklių 198 punktu, negali būti keičiama ir yra privaloma.
  6. Ūkio ministerija negali keisti nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusių netinkamų finansuoti išlaidų sumos (Taisyklių 198 punktas). Ūkio ministerija yra saistoma LVPA priimamų sprendimų dėl pažeidimų konstatavimo ir netinkamų finansuoti išlaidų sumų, kurie pripažįstami kaip galutiniai sprendimai, sukeliantys teisines pasekmes. Todėl Ūkio ministerija, gavusi LVPA sprendimą dėl pažeidimo ir tam tikrą pasiūlymą, priima vieną (ar kelis) iš Taisyklių 198 punkte numatytų sprendimų. Sprendimo priėmimo pagrindą sudaro LVPA atliktas tyrimas dėl pažeidimo ir netinkamų finansuoti išlaidų sumos nustatymas. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuostatos, kad LVPA sprendimas dėl nustatyto pažeidimo ir Ūkio ministerijos sprendimas, turėtų būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, t. y. pažeidimo tyrimo išvada ir ministro įsakymas dėl paramos gražinimo turi būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, kurio sprendžiamąja dalimi yra įsakymas, o motyvuojamąja dalimi – pažeidimo tyrimo išvada (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo 2013 m, gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2152/2013, 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2046/2013, 2015 m. balandžio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-325-822/2015, 2016 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-658-858/2016).
  7. Pagal Taisyklių 1881 punktą Ūkio ministerija, kaip asignavimų valdytoja, visais Taisyklėse nustatytais atvejais priima sprendimus dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų ir (ar) kitų lėšų susigrąžinimo. Įsakymai, Ūkio ministerijos priimti atsižvelgiant į LVPA sprendimą dėl pažeidimo ir jame pateiktą pasiūlymą Ūkio ministerijai, būtent yra dėl netinkamų finansuoti atsakovės projekto išlaidų susigrąžinimo, nustačius ES finansinės paramos naudojimo pažeidimą. Įgyvendinant atsakovės projektą, padaryto pažeidimo tyrimas ir nustatymas, yra LVPA kompetencija (Taisyklių 195 punktas). Įsakymai Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais apskųsti nebuvo. Todėl darytina išvada, kad teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius duomenis, teisingai taikė teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisingą procesinį sprendimą.
 4. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ LVPA sprendimą turėjo skųsti, vadovaudamasi teisės aktų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka ir terminais, tačiau jo neskundė, todėl atsižvelgdama į tai, kad šios bylos dalykas nėra susijęs su LVPA veiksmais ar neveikimu, prašo teismo sprendimą priimti savo nuožiūra.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuriuo buvo patenkintas Ūkio ministerijos reikalavimas dėl 4 537,55 Eur Europos Sąjungos fondų paramos grąžinimo, palūkanų ir delspinigių priteisimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šiuos klausimus apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.
 2. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovė su Ūkio ministerija ir LVPA 2009 m. spalio 27 d. buvo sudariusios Sutartį, kurios vykdymui Ūkio ministerijos 2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 4-450 atsakovei buvo išmokėtos Europos Sąjungos fondų lėšos. LVPA 2016 m. gegužės 26 d. surašė tyrimo išvadą, kurioje nurodė atsakovės padarytus teisės aktų ir Sutarties pažeidimus. Ūkio ministras, remdamasis minėta tyrimo išvada 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4-456 įpareigojo atsakovę iki 2016 m. rugsėjo 30 d. grąžinti 3 824,34 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą.
 3. Atsakovė neginčija LVPA 2016 m. gegužės 26 d. tyrimo išvadoje nustatytų Sutarties ir su jos vykdymu susijusių teisės aktų pažeidimų, tačiau teigia, jog 2014 m. ji nebeprivalėjo teikti LVPA Projekto įgyvendinimo ataskaitų, atitinkamai ir jos 2014 m. veikla, susijusi su Projekto vykdymu, nebeturėjo būti tikrinama. Atsakovė teigia, jog Sutarties 7.2 punkte numatytas 3 metų ataskaitų teikimo po projekto užbaigimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo Sutarties 3.2 punkte nurodytos 2010 m. spalio 29 d., kada turi būti baigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. Todėl ataskaitas ji turėjo teikti tik 2011-2013 m. Tuo tarpu LPVA 2016 m. gegužės 26 d. pažeidimo tyrimo išvados 4.2.1 punkte nurodyta, kad Projekto finansavimo pabaigos data yra 2011 m. sausio 13 d. Todėl atsakovė turi teikti ataskaitą ir už 2014 m.
 4. Pažymėtina, jog LVPA 2016 m. gegužės 25 d. pažeidimo tyrimo išvados 12 dalies 1 punkte buvo nurodyta, jog šį LVPA sprendimą Projekto vykdytojas (atsakovė) gali apskųsti pagal taisyklių 211 punkte nustatytą tvarką. Pagal Taisyklių 211 punktą projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančioji institucija gautą pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų ginčijusi LVPA 2016 m. gegužės 25 d. pažeidimo tyrimo išvadą dėl jos 4.2.1 punkte nustatytos Projekto finansavimo pabaigos datos – 2011 m. sausio 13 d.
 5. Ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. 4-457 ir 2016 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. 4-456, kuriuo atsakovė buvo įpareigota grąžinti 3 824,34 Eur, buvo nurodyta, jog šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 28 straipsnio 1 dalį į administracinį teismą dėl institucijos sprendimo galima kreiptis per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė buvo laiku ir tinkamai informuota apie LVPA 2016 m. gegužės 25 d. pažeidimo tyrimo išvadą bei Ūkio ministro įsakymus, tačiau šių institucijų sprendimų neginčijo per įstatymo nustatytą terminą. Nagrinėjamoje byloje atsakovė nesuformulavo savarankiško reikalavimo nei dėl minėtų LVPA ir Ūkio ministro aktų nuginčijimo, nei dėl termino jiems ginčyti atnaujinimo, taip pat nenurodė jokių aplinkybių, kodėl praleido įstatyme nustatytą apskundimo terminą. Taigi LVPA 2016 m. gegužės 25 d. pažeidimo tyrimo išvada ir Ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4-456 nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl pripažintini teisėtais ir galiojančiais, taip pat ir juose nustatyti faktai bei aplinkybės pripažintinos pagrįstomis.
 6. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė iš pradžių pati savanoriškai 2015 m. vasario 19 d. teikė LVPA ataskaitą už 2014 m. Tačiau tik LVPA pareikalavus ištaisyti įtariamo pažeidimo veiksmus ir pateikti ištaisymo veiksmų atlikimą pagrindžiančius įrodymus, pradėjo kelti reikalavimo teikti ataskaitos teisėtumo klausimą. Nagrinėjamoje byloje ieškovė kreipėsi dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal 2007 m. spalio 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą su Ūkio ministerija, ir 2016 m. lapkričio 3 d. reikalavimo teisių į Projekto vykdytoją ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 108/E10-18, kuriais jai buvo perduota reikalavimo teisę į 3 824,34 Eur atsakovės skolą su delspinigiais. Todėl teismas nagrinėjamoje byloje gali vertinti tik šio reikalavimo perleidimo atitikimą CK 6.101-6.110 straipsniuose įtvirtintoms nuostatoms. Atsakovė paties reikalavimo perleidimo neginčijo.
 7. Pažymėtina, jog pirmos instancijos teismas pasisakė dėl atsakovės ginčijamos Projekto užbaigimo datos, nuo kurios skaičiuojamas 3 metų terminas ataskaitoms teikti, ir pagrįstai nustatė, kad atsakovė turėjo teikti ataskaitas 3 metus po 2011 m., tai yra ir už 2014 m. Nors Sutarties 3.2 punkte buvo nurodyta, jog projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2010 m. spalio 29 d., tačiau faktiškai pagal atsakovės pasirinktą Sutarties 4 punkte numatytą sąskaitų pamokėjimo būdą Europos Sąjungos paramos lėšos atsakovei galutinai avansu buvo išmokėtos tik 2010 m. gruodžio 31 d. Šios aplinkybės neginčijo ir pati atsakovė. Tuo tarpu ir Sutarties 3.3 punktas numato galimybę pratęsti Projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2015 m. spalio 1 d. Todėl aiškinant Sutarties sąlygas negalima teigti, jog vienintelė neginčijama Projekto vykdymo pabaigos data ir atskaitos taškas yra tik 2010 m. spalio 29 d. Apeliaciniu skundu atsakovė pati pripažino, jog galutinė ataskaita pagal Projektą buvo patvirtinta tik 2011 m. Taigi trejų metų terminas ataskaitoms teikti pagrįstai buvo skaičiuojamas nuo 2011 metų, todėl atsakovė privalėjo teikti ataskaitą ir 2014 m.
 8. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 9. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas dėl ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl detaliau šių argumentų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

13Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai