Byla e2YT-9725-291/2017
Dėl bešeimininkių daiktų perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės atstovui R. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, prie LR finansų ministerijos ir VĮ Turto bankui dėl bešeimininkių daiktų perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjo atstovas prašo pripažinti pastatą esantį adresu tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose, neturinčiais savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo ir perduoti juos Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. Nurodo, kad Savivaldybės administracijos pareiga vykdyti pastatų naudojimo priežiūrą, tuo pačiu ir aukščiau minėto statinio naudotojų pareigų vykdymo kontrolę, kyla iš Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 46 str. 1 d. 3 p. Statybos; techninio reglamento STR 1,03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 102.3 punktas. Šiaulių miesto savivaldybė kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu, nustatyti pastato, esančio adresu tarp pastatų Višinskio g. 36B ir Rudės g. 27, Šiauliai savininkus ar juos atstovaujančius asmenis. VĮ Registrų centras informavo, kad dėl minėto pastato įrašų nerasta, o daiktinės teisės į jį, neįregistruotos.

5Šiaulių miesto savivaldybė yra institucija, atsakinga už pastatų naudojimo priežiūrą, todėl jos kaip institucijos pareiga yra užtikrinti visuomenės saugumą ir likviduoti priežastis kurios kelią pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ir dėl kurių griūties galimi dideli materialiniai nuostoliai. Šiuo konkrečiu atveju Šiaulių miesto savivaldybė negali įgyvendinti šių funkcijų, nes minėtas nekilnojamasis daiktas - pastatas, esantis tarp pastatų Višinskio g. 36B ir Rudės g. 27, Šiauliai m. nėra registruotas nekilnojamo turto registre ir net neturi formalaus savininko iš kurio būtų galima pareikalauti atsakomybės. Šiaulių miesto savivaldybė siekdama užtikrinti visuomenės saugumą ir likviduoti priežastis kurios kelią pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ir dėl kurių griūties galimi dideli materialiniai nuostoliai, 2016 metų sausio 21 diena pradėjo nekilnojamojo daikto, esančio tarp pastatų P. Višinskio g. 36B ir Rudės g. 27, Šiauliai m. pripažinimo bešeimininkio turtu procedūras.

6Šiaulių miesto savivaldybės atstovas R. B. teismo posėdyje pareiškimą prašė tenkinti, nurodė, kad savivaldybė yra atlikusi visas procedūras numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 str. 1 d. pareiškimas paduodamas suėjus daugiau kaip vieneriems metams, kai į apskaitą buvo įtraukti bešeimininkiai statiniai.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija, prie LR finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą pareiškėjo prašymą prašė tenkinti.

8Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsiliepime į pareiškimą pareiškėjo prašymą prašė tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą pareiškėjo prašymo neginčijo, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas (Lietuvos Respublikos CK 4.57 str. 1 d.).

12Byloje surinktais įrodymais (pareiškėjo atstovo paaiškinimu, bylos medžiaga) nustatyta, kad pastatas esantis tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose, neturi savininko. 2016-01-21 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitos aktu Nr. BSAA-3 pastatas, esantis tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose įtrauktas į statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitą. Po pastato savininkų paieškos, AB „Lesto“ rašto apie dėl apleistos transformatorinės, kuriame nurodyta, kad pastatas esantis tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose, jų įmonei nepriklauso, viešų skelbimų spaudoje, interneto svetainėje skelbimų lentoje, kad savivaldybės administracija kreipsis dėl pastato, esančio tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose pripažinimo bešeimininkiu daiktu, jokie asmenys pretenzijų į šį daiktą nepareiškė.

13Iš šių įrodymų darytina išvada, kad pastatas, esantis tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose teisiškai neregistruotas, neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo, nerealizuotinas, nenaudojamas ir neprižiūrimas, kelia realų pavojų aplinkiniams pastatams ir žmonėms. Nuo jo įtraukimo į apskaitą dienos yra praėję daugiau kaip vieneri metai laiko, per tą laiką jokie asmenys teisių į šį daiktą nepareiškė, Lietuvos Respublikos CK 4.58 str. 3 d. nurodytų aplinkybių nenustatyta, VĮ Registrų centras, Valstybinė mokesčių inspekcijai, prie LR finansų ministerijos ir VĮ Turto bankas su pareiškimu sutinka, todėl pareiškimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas, pastatas, esantis tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose, pripažintinas bešeimininkiu daiktu ir perduotini Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn (Lietuvos Respublikos CK 4.58 str. 1 d., CPK 537 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 str., teismas,

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Pripažinti pastatas esantis tarp pastatų P.Višinskio g. 36B ir Rūdės g. 27, Šiauliuose, bešeimininkiu daiktu ir perduoti juos Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai