Byla e2-4967-284/2019
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Volikienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. U. ieškinį atsakovui G. U., institucijai, teikiančiai išvadą,- Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo,

Nustatė

2Ieškovė V. U. kreipėsi su ieškiniu atsakovui G. U., institucijai, teikiančiai išvadą,- Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo, prašydama padidinti nepilnametės dukters E. U., gimusios ( - ), išlaikymo dydį, nustatytą Pakruojo rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-396-284/2016 m., ir priteisti iš G. U. išlaikymą nepilnametei dukrai E. U. kiekvieną mėnesį mokant po 300 eurų iki E. U. sulauks pilnametystės ( iki ( - )), išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, lėšas pervedant į V. U. nurodytą sąskaitą, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant ieškovę.

3Atsakovas G. U. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą , kurioje nurodė, kad ieškovės V. U. ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas .

5Parengiamajame teismo posėdyje ieškovė V. U. ir atsakovas G. U. sutarė bylą baigti taikos sutartimi, aptarė sutarties sąlygas .

62019 m. gegužės 3 d. šalys teismui pateikė 2019 m. gegužės 1 d. sudarytą taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti rašytinio proceso tvarka , ir civilinę bylą nutraukti.

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. CK 6.985 straipsnis imperatyviai nustato, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2019 m. gegužės 1 d. taikos sutarties, nustatyta, kad ieškovė V. U. ir atsakovas G. U. , siekdami užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje , taikiai susitarė dėl šalių tarpusavio ginčo išsprendimo, sudarydami prašomą teismo patvirtinti taikos sutartį.

10Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 straipsnis), yra nurodęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas. Taikos sutartis savo esme yra civilinė sutartis, todėl jai, kaip ir bet kuriai kitai civilinei sutarčiai, galioja sutarties laisvės principas, t.y. šalys laisvo apsisprendimo būdu (CK 6.156 straipsnis) išsprendžia ginčą, sutarties sąlygose pačios nusistatydamos savo teises ir pareigas. Taigi, tik pačios šalys sprendžia dėl taikos sutarties turinio, t. y. nusistato savitarpio teises ir pareigas, todėl teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409-701/2015; 2012 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409-522/2012 ir t.). Proceso šalies pareiškimas, kad ji pripažįsta konkretų faktą, sukuria teismui pareigą įsitikinti, kad pripažinimas išreikštas sąžiningai, laisva šalies valia ir atitinka bylos aplinkybes. Be to, faktai nebenustatinėjami tokiu atveju, jei jų pripažinimas išreikštas aiškiai, nuoseklus, neprieštarauja byloje esantiems įrodymams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013; 2015 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378-248/2015).

11Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į tai, kad dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo yra išreikšta visų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, be to, šalims žinomos ir suprantamos teismo patvirtintos taikos sutarties galia ir pasekmės ( CPK 42 str. 2 d., CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., 296 str. 1 d. 4 p.), daro išvadą, kad ieškovės V. U. ir atsakovo G. U. 2019 m. gegužės 1 d. sudaryta taikos sutartis tvirtintina.

12Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, ieškovė V. U. yra 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo, todėl , baigiant bylą taikos sutartimi, iš atsakovo G. U. priteistina: už ieškinį žyminis mokestis 25 procentai- 8,10 eurai ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos- 1,54 eurai, iš viso 9,64 eurai (CPK 80, 87, 88 ,92, 96 straipsniai ).

13Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, sutartyje nenumatė valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų atlyginimo tvarkos, ieškovė V. U. 100 procentų yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, atsižvelgus į šalių tinkamą procesinį elgesį ( šalių iniciatyva teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka byla buvo baigta taikiai –patvirtinta taikos sutartimis ir byla nutraukta), iš atsakovo G. U. valstybei nepriteistinos ieškovei V. U. suteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos -221 eurai(CPK 96, 99 straipsniai).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 249 str., 258 str., 290-291 straipsniais, 293 str. 5 p., 294, 295 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškovės V. U. ir G. U. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo rašytinio proceso tvarka tenkinti. Patvirtinti ieškovės V. U., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ir atsakovo G. U., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 2019 m.gegužės 1 d. sudarytą taikos sutartį žemiau nurodytomis sąlygomis :

16Šios sutarties šalys: ieškovė V. U., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), ir atsakovas G. U., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmuose civilinėje byloje Nr. e2-4967-284/2019, siekdamos taikiai išspręsti kilusį ginčą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, laisva valia ir bendru susitarimu sudarė šią taikos sutartį: 1.

17Šalys prašo teismo pakeisti Pakruojo rajono apylinkės teismo patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-396-284/2016 dalyje dėl nepilnametės dukters E. U., gimusios ( - ), išlaikymo, ir nustatyti, kad atsakovas G. U., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ) skirs nepilnametės dukters E. U. išlaikymui po 250 Eur kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis nuo 2019-05-01 iki jos pilnametystės (iki ( - )), lėšas pervedant į V. U. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, AB, iki kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas išlaikymas, 20 dienos, išlaikymui skirtas lėšas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

182.

19V. U. lėšas, skirtas dukters išlaikymui, naudos uzufrukto teise.

203.

21Šalys pasilieka prie turėtų bylinėjimosi išlaidų.

224.

23Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d.

245.

25Sutartis surašyta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovė V. U., antrą - atsakovas G. U., ir trečias - pateikiamas teismui į civilinę bylą.

266.

27Šalys teismo prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-4967-284/2019 nutraukti. II. Civilinę bylą nutraukti. III. Priteisti iš atsakovo G. U., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 9,64 eurus ( bylinėjimosi išlaidų) į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5660. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Volikienė teismo... 2. Ieškovė V. U. kreipėsi su ieškiniu atsakovui G. U., institucijai,... 3. Atsakovas G. U. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 4. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 5. Parengiamajame teismo posėdyje ieškovė V. U. ir atsakovas G. U. sutarė... 6. 2019 m. gegužės 3 d. šalys teismui pateikė 2019 m. gegužės 1 d. sudarytą... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2019 m. gegužės 1 d. taikos... 10. Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK... 11. Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į... 12. Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, ieškovė V. U. yra 100 procentų... 13. Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, sutartyje nenumatė valstybės... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 249 str.,... 15. ieškovės V. U. ir G. U. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo... 16. Šios sutarties šalys: ieškovė V. U., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), ir... 17. Šalys prašo teismo pakeisti Pakruojo rajono apylinkės teismo patvirtintą... 18. 2.... 19. V. U. lėšas, skirtas dukters išlaikymui, naudos uzufrukto teise.... 20. 3.... 21. Šalys pasilieka prie turėtų bylinėjimosi išlaidų.... 22. 4.... 23. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos... 24. 5.... 25. Sutartis surašyta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovė... 26. 6.... 27. Šalys teismo prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos...