Byla e2A-1094-302/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Dalios Kačinskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5080-653/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „2nojus“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „2nojus“ ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimą, kuriuo UAB „2nojus“ pasiūlymai pirkimo dalyse Nr. 5, 8 ir 9 buvo pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir dėl to atmesti; 2) įpareigoti atsakovą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos iš naujo įvertinti UAB „2nojus“ pasiūlymus pirkimo dalyse Nr. 5, 8 ir 9, juos pripažinti atitinkančiais visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sudaryti pasiūlymų eilę pirkimo dalyse Nr. 5, 8 ir 9, pirmoje vietoje nurodant UAB „2nojus“ pateiktą pasiūlymą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Medicinos įrangos ir medicininių baldų pirkimas“ (toliau taip pat vadinama – Pirkimas). Pirkimas yra suskaidytas į 9 dalis. Ieškovas pateikė pasiūlymą 5-9 Pirkimo objekto dalims. Pirkimo objektas yra medicinos įrangos bei medicininių baldų pardavimas, pristatymas, instaliavimas (sumontavimas), garantinis aptarnavimas, personalo instruktavimas. Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje Pirkimo sąlygų 5 priede.

5Atsakovas 2015 m. gegužės 8 d. raštu Nr. SR-2649 „Dėl pranešimo apie pasiūlymų atmetimo priežastis“ informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų (Pirkimo sąlygų 9.7.2. p.). Pasiūlymas Pirkimo 5 ir 9 dalims atmestas dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų 5.5. punkto reikalavimų (tiekėjas nepateikė patikimų ir Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių įrodymų, kad leistina saugi kušetės apkrova yra 225 kg.);

6Pasiūlymas 8 pirkimo daliai atmestas dėl to, kad tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka Pirkimo techninės specifikacijos 2 punkto (netinka siūlomi parametrai – 800-1200 mm, reikalaujama: reguliuojamas aukštis nesiauresnėse ribose kaip nuo 950 iki 1350 mm (+/- 50 mm) ir 8 punkto (netinka siūlomi parametrai – 400x600 mm, reikalaujama: stalo viršaus (darbo plokštumos) plotas ne mažesnis kaip 700x500 mm).

7Ieškovo teigimu, jo siūlomos prekės Pirkimo Nr. 5, 8 ir 9 dalims atitinka techninėje specifikacijoje numatytas savybes. Tą ieškovas įrodinėjo, pirma, gamintojo pasirašytu kataloginiu aprašymu, skirtu atsakovui ir kuriame nurodytos atsakovo reikalavimus atitinkančios prekės bei, antra - nuoroda į gamintojo WIEJAK Sp. o.o. internetinį puslapį, informacija iš internetinio puslapio, kuriame pateikiamas gaminamų produktų sąrašas, kurių parametrus ir technines charakteristikas reikia vertinti tik kaip pavyzdį, nes gamintojas WIEJAK Sp. o.o. savo internetiniame puslapyje neteikia visų galimų pagamintų ir gamintinų prekių techninių charakteristikų. Ieškovo nuomone, Pirkimo sąlygos leidžia tiekėjams siūlomų prekių atitikimą Pirkimo sąlygoms įrodinėti ir kitokiais dokumentais, nei tiesiogiai numatyta Pirkimo sąlygų 5.5. punkte (t.y. gamintojo katalogais ir nuorodomis į gamintojo interneto svetainę). Pirkimo sąlygų 5.5 punkto, pagal kurį siūlomų prekių atitikimą reikalavimams perkančioji organizacija gali tikrinti gamintojo interneto svetainėje, griežtas aiškinimas ir taikymas paraidžiui, sudaro palankesnes sąlygas dalyvauti viešajame pirkime gamintojams, kurie savo internetiniuose puslapiuose skelbia išsamią informaciją, patys kontroliuoja jos turinį.

8Ieškovas pažymi ir tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, patikrinusi atsakovo organizuojamus pirkimus, konstatavo, kad buvo proteguojamas vienas tiekėjas. Tikėtina, kad ir šiame Pirkime atsakovas siekia sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti tiekėjams, kurie yra gamintojai.

9Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad tikrino ieškovo siūlomų prekių gamintojo interneto tinklalapyje skelbiamą informaciją ir nustatė, kad siūlomos prekės neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų. Dėl Pirkimo dalies Nr. 8 nustatyta, kad siūlomo prekės modelio (t. y. Medicininis staliukas SIN 001) specifikacijos neatitinka atsakovo nustatytų reikalavimų, t. y. ieškovo siūlomo produkto matmenys iš tikrųjų yra 400x600 mm (reikalauta 700x500 mm), o aukštis - reguliuojamas 800-1200 mm diapazone (reikalauta 950-1350 mm (±50 mm)). Dėl Pirkimo dalių Nr. 5 ir 9 gamintojo internetiniame tinklalapyje nenurodyta, kokią apkrovą gali atlaikyti siūlomos prekės modelis (kušetė PWA 010), nors techninės specifikacijos 9.3 ir 5.3.3 punktuose reikalaujama tokius dydžius nurodyti.

10Dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams, atsakovas privalėjo ieškovo pasiūlymą Pirkimo dalims Nr. 5, 8, 9 atmesti (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino:

13panaikino atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2015 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. 2649, kuriuo ieškovo UAB „2nojus“ pasiūlymai Pirkimo dalyse Nr. 5, 8 ir 9 buvo pripažinti neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

14kitoje dalyje bylą nutraukė;

15priteisė iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ieškovo UAB „2nojus“ naudai 217 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas netinkamai taikė tiekėjų turiningąjį pasiūlymų vertinimo principą, turintį viršenybę prieš formalumus ir nepagrįstai konstatavo ieškovo pasiūlymo neatitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams. Šis pažeidimas yra esminis, kadangi ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažesnė nei Pirkimo 5 ir 9 dalyse laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainos (Pirkimo 8 dalyje buvo atmesti visų tiekėjų pasiūlymai). Ieškovas siūlomų prekių technines charakteristikas įrodinėjo ne gamintojo viešai paskelbtu prekių katalogu, o individualizuotu būtent Pirkimui skirtu gamintojo pateiktu prekių aprašymu, kuris yra identiškas atsakovo nurodytiems perkamų prekių techniniams reikalavimams.

17Pagal Pirkimo sąlygų 5.5. punktą pateikiamuose kataloguose tiekėjas turėjo pažymėti konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos perkančiosios organizacijos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taigi, katalogų pateikimo tikslas – įsitikinti, kad prekių gamintojas iš tikrųjų gamina tiekėjo siūlomas prekes. Be to, tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, taigi įsitikinti, jog tiekėjas pateikė autentiškus gamintojo duomenis, kuriame aprašomos tiekėjo siūlomos prekės. Gamintojas, kurio prekes siūlė ieškovas, viešajame kataloge nenurodo visų gaminamų prekių techninių charakteristikų ir informavo, kad gamina prekes ir pagal individualius užsakymus. Tokiomis aplinkybėmis atsakovui pateiktas individualizuotas prekių aprašymas neprieštarauja gamintojo viešai skelbiamam katalogui ir jį papildo. Ieškovo pateikti įrodymai (gamintojo pateiktas individualizuotas, atsakovui skirtas kataloginis aprašymas), pirmosios instancijos teismo vertinimu, tinkamai patvirtina siūlomų prekių atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams. Faktinė aplinkybė, kad atsakovui pateiktas gamintojo pasirašytas kataloginis aprašymas sutampa su Pirkimo sąlygose išdėstytais reikalavimais, kad kataloginis aprašymas adresuotas būtent atsakovui, nepaneigia gamintojo galimybės pagaminti atsakovo reikalaujamų charakteristikų prekes. Be to, atsakovas, turėdamas abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo, turėjo teisę reikalauti pateikti jų originalus (Pirkimo sąlygų 5.5 p.), tačiau to nedarė.

18Pirmosios instancijos teismas nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą pripažinti ieškovo pasiūlymą atitinkančiu visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sudaryti pasiūlymų eilę Pirkimo dalyse Nr. 5, 8 ir 9, pirmoje vietoje nurodant UAB „2nojus“ pateiktą pasiūlymą (CPK 293 str. 1 p.). Teismas pažymėjo, kad toks ieškovo teisių gynybos būdas įstatyme nenustatytas. Pagal CVP IS sistemos duomenis pirkimo sutartys atitinkamose dalyse dar nesudarytos, todėl perkančioji organizacija privalės iš naujo atlikti pasiūlymų vertinimą ir priimti dėl jų sprendimus, prireikus, spręsti dėl ankstesnių sprendimų, priimtų po netinkamai atliktų procedūrų, galiojimo.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas ir jį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

211. Pirmosios instancijos teismo sprendimas sudaro sąlygas tiekėjams teikti pasiūlymus dėl realiai negaminamų prekių. Gamintojo prekių katalogų pateikimo perkančiajai organizacijai tikslas – įrodyti, kad perkančiajai organizacijai reikalingas prekes gamintojas tikrai gamina, o ne gauti gamintojo pažadą pagaminti Pirkimu siekiamas įsigyti prekes. Individualizuotas (perkančiajai organizacijai parengtas ir skirtas) tiekėjo katalogo išrašas tereiškia, kad gamintojas nurodo pagal užsakymą pagaminsiąs prekes Pirkimui, nors tokių prekių negamina ir neturi patirties tokių prekių gamyboje.

222. Atsakovas neabejojo jam pateikto gamintojo kataloginio prekių aprašymo autentiškumu, todėl ir dokumentų originalų prašyti nebuvo tikslo. Atsakovui pateiktu gamintojo kataloginiu prekių aprašymu atsakovas suabejojo ne dėl to, kad jis galėtų būti padirbtas, bet dėl to, kad jį išduodantis asmuo yra suinteresuotas Pirkimo baigtimi.

233. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas tik atlikus jo turinio išsamų vertinimą ir įsitikinus, kad gamintojas negamina (nenurodo) savo kataloge tokių prekių, kokias numatoma pirkti. Ieškovo pateikti atsakovui specialiai parengti katalogai, kurie iš esmės yra tik Pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų vertimas į lenkų kalbą su gamintojo rekvizitais, neįrodo, kad gamintojas gamina perkančiajai organizacijai reikalingas prekes. Todėl perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, kad gamintojo prekių charakteristikos neatitinka Pirkimo sąlygose numatytų techninių reikalavimų prekėms.

24Ieškovas UAB „2nojus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

251. Atsakovas nepaneigė ieškovo pateiktų dokumentų teisingumo. Gamintojas kataloge nurodo tik kai kurių prekių pavyzdžius ir yra deklaravęs, kad gali pagaminti ir kitokių charakteristikų prekes pagal pirkėjo užsakymą.

262. Pirkimo sąlygose nebuvo suformuoti reikalavimai gamintojui, kuris nėra tiekėjas, nebuvo reikalavimo, kad gamintojas gamintų, turėtų patirties gaminant Pirkimo sąlygose nurodytų charakteristikų prekes.

273. Perkančioji organizacija nesiėmė veiksmų pašalinti abejones dėl gamintojo pajėgumo pagaminti reikiamas prekes (nesikreipė į gamintoją dėl katalogų ir techninių aprašų originalų, Pirkimo sąlygų 5.5 p.).

284. Gamintojas WIEJAK Sp. o. o., pasirašęs atsakovui pateiktą prekių kataloginį aprašymą, neturi suinteresuotumo Pirkimo baigtimi. Kiekvienas tiekėjas gali įsigyti šio gamintojo prekes.

295. Apeliantas klaidingai suvokia savo paties paskelbtus pirkimo dokumentus ir juos numatytus reikalavimus. Pirkimo sąlygose (2.5 ir 5.5 p.) buvo numatytas reikalavimas tiekėjui įrodyti siūlomų prekių attikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, o ne gamintojo pajėgumą prekes pagaminti.

306. Viešųjų pirkimų tarnyba, patikrinusi apelianto organizuojamus ir vykdomus pirkimus, konstatavo, jog buvo proteguojamas vienas tiekėjas, kuriam buvo sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti viešajame pirkime.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas netenkintinas

33Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

34Dėl taikos sutarties byloje

35Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 19 d. gauta ieškovo UAB „2nojus“ ir atsakovo Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos taikos sutartis ir prašymas teismui šią taikos sutartį patvirtinti.

36Teisėjų kolegija pažymi, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje turi teisę baigti bylą taikos sutartimi (CPK 142 str. 3 d.), tačiau teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 5 d.). Šioje byloje šalių pateikta taikos sutartis netvirtintina dėl jos 2.2 ir 2.7 punktų prieštaravimo imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Taikos sutarties 2.2 punktu sutariama dėl ieškovo pasiūlymo vietos pasiūlymų eilėje, o tai turi įtakos trečiųjų asmenų (kitų tiekėjų) teisėms bei teisėtiems interesams. Kadangi pastarieji neįtraukti į bylą ir nedalyvavo sudarant taikos sutartį, ja ir teismo nutartimi, kuria tvirtinama taikos sutartis negali būti sprendžiama dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų. Taikos sutarties 2.7 punktas, kuriuo siekiama taikos sutarties sąlygas pripažinti konfidencialiomis, prieštarauja viešojo pirkimo procedūroms būdingam skaidrumo principui (VPĮ 3 str. 1 d.).

37Dėl teikėjo UAB „2nojus“ pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygas

38Byloje sprendžiamas ginčas, ar ieškovo UAB „2nojus“ pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovas siūlė gamintojo WIEJAK Sp. o. o. prekes. Nėra ginčo, kad į bylą nėra pateiktas visiems potencialiems pirkėjams skirtas gamintojo WIEJAK Sp. o. o. prekių katalogas (tik individualizuotas, skirtas atsakovui), kuriame būtų siūlomos perkančiosios organizacijos reikalaujamų techninių duomenų prekės. Tokių prekių gamintojas nesiūlo ir savo interneto svetainėje. Byloje nėra duomenų, kad šis gamintojas konkrečiai Pirkime nurodytų charakteristikų prekes gamintų ar turėtų būtent tokių charakteristikų prekių gaminimo patirties. Todėl ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė ne gamintojo WIEJAK Sp. o. o. parengtą tiekėjams platinamą katalogą su jame pažymėtomis perkančiosios organizacijos perkamomis prekėmis, o šio gamintojo pasirašytą ir perkančiajai organizacijai skirtą prekių kataloginį aprašymą, kuriame nurodytos Pirkime numatomos įsigyti prekės, atitinkančios joms Pirkimo sąlygose keliamus techninius reikalavimus. Nėra ginčo, kad toks kataloginis aprašymas buvo parengtas būtent šiam Pirkimui ir kad jį tiekėjas patvirtino pasirašydamas, taigi patvirtino pajėgumus pateikti (pagaminti) kataloginiame aprašyme nurodytų charakteristikų prekes.

39Perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą Pirkimui laikė neatitinkančiu Pirkimo sąlygų 5.5. punkto reikalavimų ir dėl tos priežasties atmetė kaip neatitinkanti Pirkimo dokumentų reikalavimų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., Pirkimo dokumentų 9.7.2 p.).

40Pirkimo sąlygų 5.5 punktas numato, kokiais dokumentais tiekėjas turi įrodyti parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams. Tai, pirma, gamintojo parengtas katalogas su pažymėtomis prekių reikalaujamomis techninėmis reikšmėmis ir, antra, nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kur perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti duomenų autentiškumą. Taip pat nurodoma, kad jokie kiti gamintojo dokumentai nebus laikomi pakankama informacija vertinimui atlikti.

41Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai pažymėjo, kad ginčo byloje išsprendimui svarbu įvertinti Pirkimo sąlygų 5.5 punkto tikslą ir kad reikalavimų tiekėjams pateikti gamintojo katalogus perkančioji organizacija siekė įsitikinti, kad prekių gamintojas iš tikrųjų gamina tiekėjo siūlomas prekes.

42Pirkimo dokumentų 5.5 punktas yra Pirkimo sąlygų skyriuje, numatančiame pasiūlymų rengimo, pateikimo, keitimo tvarką, taigi juo numatomi reikalavimai tiekėjo pasiūlymui, jo formai ir turiniui. Nors Pirkimo dokumentų 5.5 punktas nėra nei Pirkimo sąlygų skyriuje, numatančiame reikalavimus Pirkimo objektui, nei skyriuje, nustatančiame kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui, kaip jau minėta, šio punkto tikslas – sudaryti perkančiajai organizacijai galimybę įsitikinti, kad gamintojas gamina reikiamas prekes. Toks perkančiosios organizacijos tikslas apima du tikrinamus aspektus: pirma, ar siūlomos prekės atitinka joms keliamus reikalavimus (reikalavimų Pirkimo objektui tikrinimas), antra, ar tiekėjas yra pajėgus įvykdyti sutartį, t.y. ar jo pasirinktas gamintojas gali užtikrinti reikiamų prekių tiekimą (tiekėjo kvalifikacinio pajėgumo tikrinimas per tiekėjo pasirinkto gamintojo tikrinimą). Kadangi reikalaujant pateikti gamintojo prekių katalogus buvo siekiama patikrinti tiek pasiūlymo atitikimą Pirkimo objektui keliems reikalavimas, tiek tiekėjo pajėgumą vykdyti sutartį, vertinant ieškovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms, aktualios tiek VPĮ normos, reguliuojančios tiekėjų kvalifikacijos vertinimą (VPĮ 32 str.), tiek apskritai pasiūlymo vertinimą (VPĮ 39 str.).

43Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (VPĮ 24 str. 9 d.). Pirkimo sąlygose nebuvo aiškiai numatytas reikalavimas siūlyti tik tų gamintojų, kurie jau gamina perkančiosios organizacijos numatomas įsigyti prekes, produkciją. Atitinkamai nėra draudimo siūlyti prekes tų gamintojų, kurie jas gali pagaminti, pagal individualų užsakymą. Pirkimo dokumentų 5.5 punkte tik numatyta, kokiais dokumentais (gamintojo parengtu katalogu) tiekėjas turi įrodyti, kad gamintojas, kurio gaminamos prekės siūlomos, gali tiekti perkančiajai organizacijai reikalingas prekes. Tiekėjas UAB „2nojus“ perkančiajai organizacijai pateikė gamintojo parengtą individualizuotą kataloginį išrašą, taigi laikėsi Pirkimo sąlygų 5.5 punkto reikalavimų ir, kaip ir reikalaujama, gamintojo katalogu (kataloginiu išrašu) įrodė gamintojo pajėgumą pagaminti Pirkimui reikiamas prekes. Pirkimo sąlygose nebuvo keliami jokie reikalavimai gamintojo katalogui, įskaitant reikalavimą, kad jis būtų platinamas visiems tiekėjams, todėl specialiai atsakovui parengtas kataloginis išrašas atitinka gamintojo parengto katalogo sampratą.

44Sutiktina, kad ne visi gamintojai turi parengę ir interneto erdvėje išviešinę išsamius gaminamų prekių katalogus, kuriuose nurodo visas gaminamas prekes. Kuo platesnis gamintojo gaminamos produkcijos asortimentas, tuo labiau įprasta į katalogą įtraukti ar interneto svetainėje nurodyti labiau apibendrintą informaciją apie gaminamas prekes ir nenurodyti kiekvienos gaminamos prekės. Pirkimo sąlygų 5.5 punkto kaip draudžiančio siūlyti prekes tų gamintojų, kurie jas gali pagaminti, tačiau negamina, ar gamina, tačiau nėra įtraukę į katalogą, nereklamuoja interneto svetainėje, aiškinimas, neatsižvelgiant į jame numatyto reikalavimo paskirtį, reikštų papildomus ir Pirkimo dokumentuose aiškiai neįtvirtinus reikalavimus gamintojui, be pagrindo ribotų tikėjų konkurenciją (VPĮ 32 str. 2 d. ), nes Pirkime negalėtų būti siūlomos prekės tų gamintojų, kurie jas gamina, tačiau nėra įtraukę į katalogus, ar kurie, kaip yra nagrinėjamu atveju, konkrečiai reikalaujamų charakteristikų prekių negamina, tačiau, prireikus, gali pagaminti, nes tam turi reikiamus pajėgumus, kvalifikaciją ir patirtį.

45Pirkimo sąlygomis iš esmės apibrėžiami reikalavimai, kurių tikslas pirkimo objektą ir reikalavimus tiekėjams apibrėžti taip, kad Pirkimo sąlygų visumos laikymasis sudarytų prielaidas Pirkime dalyvauti tik ir kartu visiems tiekėjams, kurie gali pasiūlyti reikalingas (perkamas) prekes. Pirkimo sąlygos, kuriomis be pagrindo, t.y. nepateisinant poreikiu nusipirkti būtent tam tikras prekes, užkertamas kelias dalies tiekėjų dalyvavimui Pirkime, gali būti pripažintos be pagrindo ribojančios tiekėjų konkurenciją, diskriminuojančios tiekėjus ir todėl neteisėtos (VPĮ 3 str. 1 d., 32 str. 2 d.). Aiškinant Pirkimo sąlygų turinį taip pat turi būti atsižvelgiama į Pirkimo tikslus (racionaliai naudojant lėšas įsigyti tai, ko reikia) ir viešųjų pirkimų esminius principus, įskaitant tiekėjų konkurencijos principą.

46Iš atsakovo argumentų matyti, kad atsakovui (perkančiajai organizacijai) parengtą gamintojo WIEJAK Sp. o. o. individualizuotą katalogą (kataloginį išrašą) perkančioji organizacija vertino kaip nepatikimą įrodymą, kad šis gamintojas siūlo tokias prekes, kokias siekiama įsigyti. Abejones dėl kataloginio išrašo formos (kad jame nurodoma konkrečiai tik gamintojo reikalaujamos prekių charakteristikos, kad pateiktas kataloginis išrašas netapatus gamintojo internete skelbiamai informacijai apie siūlomas prekes) perkančioji organizacija prieš atmesdama ieškovo pasiūlymą galėjo ir turėjo šalinti paprašydama patikslinti pasiūlymą, nekeičiant jo turinio (VPĮ 39 str. 1 d., 32 str. 5 d.). Nors perkančioji organizacija tą ir darė, tačiau reikalavo pasiūlymą patikslinti būtent tik gamintojo interneto svetainėje esančiais duomenimis (2015-04-30 perkančiosios organizacijos raštas Nr. 2466).

47Kaip jau minėta, bendriausia prasme perkančiosios organizacijos siekis įsitikinti tiekėjo pasirinkto gamintojo realia galimybe tiekti perkamas prekes savo esme turi kvalifikacinio reikalavimo tiekėjui požymių, nes nuo to, ar tiekėjas pasirinks galinčius tiekti prekes gamintojus, priklauso tiekėjo galimybė tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Pirkimo dokumentų 5.5 punkte numatytas ne reikalavimas tiekėjui ar gamintojui, o tai, kokiais dokumentais turi būti grindžiamas gamintojo pajėgumas tiekti reikiamas prekes. Reikalavimas pateikti atitinkamą gamintojo pajėgumus įrodantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas, todėl jis yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos (pasirinkto gamintojo tinkamumo) atitiktimi Pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011).

48Tiekėjo WIEJAK Sp. o. o. pajėgumai pagaminti perkamas prekes byloje nepaneigti ir jais nėra abejojama, taigi Pirkimo sąlygų 5.5 punktu siektas tikslas yra tenkinamas. Be to, perkančiajai organizacijai parengtas ir gamintojo patvirtintas specialus kataloginis išrašas yra tinkamas Pirkimo sąlygų 5.5 punkto, reikalaujančio įrodyti, kad gamintojas gali pateikti perkančiosios organizacijos siekiamas įsigyti prekes, įvykdymas. Todėl ieškovo UAB „2nojus“ pasiūlymas nepagrįstai buvo atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 5.5 punkto reikalavimų.

49Išdėstytų motyvų visumos pagrindu apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas, kaip teisėtas, pagrįstas ir tinkamai motyvuotas, paliekamas nepakeistas. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai bylos išnagrinėjimui neturi esminės reikšmės ar apskritai nesusiję su byla (Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad atsakovas kitame pirkime protegavo konkretų tiekėją), todėl dėl jų papildomai nepasisakytina.

50Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui neatlyginamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, o ieškovui iš apelianto (atsakovo) priteistinos atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidos 250 EUR (CPK 93 str. 1 d.).

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „2nojus“ (j. a. k. 302705542) iš atsakovo viešosios įstaigos „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ (j. a. k. 124364561) 250 EUR (du šimtus penkiasdešimt eurų) atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „2nojus“ ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo Všį... 4. Atsakovas vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Medicinos įrangos... 5. Atsakovas 2015 m. gegužės 8 d. raštu Nr. SR-2649 „Dėl pranešimo apie... 6. Pasiūlymas 8 pirkimo daliai atmestas dėl to, kad tiekėjo pateikta techninė... 7. Ieškovo teigimu, jo siūlomos prekės Pirkimo Nr. 5, 8 ir 9 dalims atitinka... 8. Ieškovas pažymi ir tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, patikrinusi atsakovo... 9. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 10. Dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams, atsakovas... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškinį... 13. panaikino atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 14. kitoje dalyje bylą nutraukė;... 15. priteisė iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 16. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas netinkamai taikė... 17. Pagal Pirkimo sąlygų 5.5. punktą pateikiamuose kataloguose tiekėjas turėjo... 18. Pirmosios instancijos teismas nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 21. 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas sudaro sąlygas tiekėjams teikti... 22. 2. Atsakovas neabejojo jam pateikto gamintojo kataloginio prekių aprašymo... 23. 3. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas tik atlikus jo turinio išsamų... 24. Ieškovas UAB „2nojus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo... 25. 1. Atsakovas nepaneigė ieškovo pateiktų dokumentų teisingumo. Gamintojas... 26. 2. Pirkimo sąlygose nebuvo suformuoti reikalavimai gamintojui, kuris nėra... 27. 3. Perkančioji organizacija nesiėmė veiksmų pašalinti abejones dėl... 28. 4. Gamintojas WIEJAK Sp. o. o., pasirašęs atsakovui pateiktą prekių... 29. 5. Apeliantas klaidingai suvokia savo paties paskelbtus pirkimo dokumentus ir... 30. 6. Viešųjų pirkimų tarnyba, patikrinusi apelianto organizuojamus ir... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Apeliacinis skundas netenkintinas... 33. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 34. Dėl taikos sutarties byloje... 35. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 19 d. gauta ieškovo UAB... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje turi... 37. Dėl teikėjo UAB „2nojus“ pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygas... 38. Byloje sprendžiamas ginčas, ar ieškovo UAB „2nojus“ pasiūlymas atitiko... 39. Perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą Pirkimui laikė neatitinkančiu... 40. Pirkimo sąlygų 5.5 punktas numato, kokiais dokumentais tiekėjas turi... 41. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai pažymėjo, kad... 42. Pirkimo dokumentų 5.5 punktas yra Pirkimo sąlygų skyriuje, numatančiame... 43. Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be... 44. Sutiktina, kad ne visi gamintojai turi parengę ir interneto erdvėje... 45. Pirkimo sąlygomis iš esmės apibrėžiami reikalavimai, kurių tikslas... 46. Iš atsakovo argumentų matyti, kad atsakovui (perkančiajai organizacijai)... 47. Kaip jau minėta, bendriausia prasme perkančiosios organizacijos siekis... 48. Tiekėjo WIEJAK Sp. o. o. pajėgumai pagaminti perkamas prekes byloje... 49. Išdėstytų motyvų visumos pagrindu apeliacinis skundas netenkintinas ir... 50. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui neatlyginamos jo turėtos... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 52. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą palikti... 53. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „2nojus“ (j. a. k....