Byla B2-2175-343/2011
Dėl B UAB „Kauno projektas“ 2011 03 04 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Nordea Bank Finland Plc skundą dėl B UAB „Kauno projektas“ 2011 03 04 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2.

3skundu Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti visus B UAB „Kauno projektas“ 2011 03 04 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Nurodo, kad UAB „Anlara“ yra nepagrįstai įtraukta į kreditorių sąrašą, todėl susirinkime balsuoti negalėjo ir todėl yra neteisėti nutarimai. Esminę reikšmę turi aplinkybė, jog dėl kreditoriaus UAB „Anlara“ įtraukimo į kreditorių sąrašą FNTT yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kur tiriama ar UAB „Anlara“ yra teisėtas teisių perėmėjas ir ar gali būti tinkamas kreditorius bankroto byloje. Kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai šešiais darbotvarkės klausimais. Pirmu nutarimu buvo patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 02 14 iki 2011 03 04. Už balsavo kreditoriai, turintys 52,10 proc. balsų. Į šiuos balsus įskaičiuoti ir UAB „Anlara“ 27,89 proc. balsų. Viena iš ataskaitos dalių yra dėl UAB „Anlara“ kreditorinio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Mano, kad klausimas negalėjo būti aptariamas kreditorių susirinkime, nes reikalavimo teisių perleidėjai nėra kreditoriai bankroto byloje, todėl šis klausimas iš viso negalėjo būti aptariamas ataskaitoje. Antra, patvirtinus ataskaitą, kreditoriai nepagrįstai pripažino reikalavimo teisių perleidimą teisėtu, nors jiems tokie įgaliojimai nesuteikti, vyksta dėl to ikiteisminis tyrimas. Pažymi, kad klausimas dėl reikalavimo teisių perleidėjų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo buvo svarstomas 5 –uoju darbotvarkės klausimu ir joks nutarimas nebuvo priimtas ir tai rodo, kad administratoriaus veiklos ataskaita negalėjo būti patvirtinta. Antru klausimu buvo svarstoma dėl įkeisto Nordea Bank Finland nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo ir pardavimo kainų tvirtinimo. Nurodo, kad kreditoriai priėmė tokį nutarimą, kokį pasiūlė UAB „Anlara“ ir kuris nenaudingas kreditoriams, nes buvo patvirtintos mažiausios kainos vietoje 750000 Lt patvirtinta 700 000 Lt . Jei UAB „Anlara“ nebūtų balsavusi, tai būtų tas nutarimas nepriimtas, o priimtas banko pasiūlymas dėl didesnės pardavimo kainos. Trečiu darbotvarkės klausimu buvo svarstomas klausimas dėl B AB „Kanapa“ paprastųjų vardinių akcijų pardavimo tvarkos nustatymo ir pardavimo kainų tvirtinimo. Bankas siūlė pirma išsiaiškinti B AB „Kanapa“ turto vertę ir tik po to nustatinėti galimą pradinę vertybinių popierių kainą. Tačiau buvo priimtas AB Turto bankas pasiūlymas ir kaina nustatyta susirinkime. Jeigu nebūtų balsavusi B AB „Anlara“, tai būtų priimtas banko pasiūlymas. Ketvirtu darbotvarkės klausimu buvo svarstoma administratoriaus išlaidų sąmata. Buvo patvirtinta ne banko pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata. Bankas siūlė patvirtinti 141 000 Lt iki įmonės išregistravimo ir taip būtų sutaupyta 200 000 Lt, kurie galėtų būti padalinti kreditoriams. Tačiau buvo priimtas kitoks nutarimas. Jeigu UAB „Anlara“ nebūtų balsavusi, tai būtų priimtas šis nutarimas. Penktu darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl reikalavimo teisių perleidėjų kreditorinių reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo.

4Atsiliepimu į skundą VSDFV Kauno skyrius nurodo, kad su skundu sutinka. Kadangi Kauno apygardos teismas 2010 11 19 nutarė išbraukti UAB „Anlara“ iš kreditorių sąrašo, todėl ir pritaria banko prašymui panaikinti visus B UAB „Kauno projektas“ 2011 03 04 kreditorių susirinkimo nutarimus.

5Atsiliepimu į skundą B UAB „Kauno projektas“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2010 02 08 nutartimi yra patvirtinęs UAB „Anlara“ kreditorinį reikalavimą. Bankas šios nutarties neginčija. Ji yra įsiteisėjusi, todėl UAB „Anlara“ pagrįstai balsavo kreditorių susirinkime. Administratoriaus ataskaita patvirtinta pagrįstai, nes nėra įrodymų, kad administratorius piktybiškai neatliko savo pareigų. Bankas nepateikė įrodymų, kad nustatyta įkeisto turto pardavimo kaina yra per maža. Sprendžiant dėl B AB „Kanapa“ akcijų pardavimo, tai banko motyvas prieštarauja ĮBĮ 33str. 1d. 3p., kuris suteikia kreditorių susirinkimui nustatyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką. Dėl administravimo išlaidų sąmatos nurodo, kad įmonė administratoriui jau yra skolinga 306 000 Lt, todėl jeigu būtų patvirtintas banko pasiūlymas, tai nebebūtų galimybės padengti administravimo išlaidas. Dėl kreditorinių reikalavimų nurodo, kad teismo nutartys privalo būti vykdomos ir esant patvirtintam kreditoriniam reikalavimui, negalima riboti kreditoriaus teisės balsuoti kreditorių susirinkime.

6Atsiliepimu į skundą UAB „Anlara“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad UAB „Anlara“ turi Kauno apygardos teismo 2010 02 08 nutartimi patvirtintą finansinį reikalavimą ir todėl turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo kreditorinius reikalavimus. Tai numato ĮBĮ 21str. 2d. 1p. . Skundą pateikusiam advokatui turėtų būti žinomi civiliniai procesiniai principai, taip pat ir tesimo nutarties privalomumo principas, numatytas CPK 18 str. . Preziumuodamas faktinę aplinkybę, kad advokatas Salius Aviža yra kompetentingas teisės specialistas bent jau bendrųjų teisės principų suvokimo taikymo apimtyje, UAB „Anlara“ sprendžia, kad banko atstovas, teikdamas aiškiai nepagrįstą reikalavimą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Todėl prašo pripažinti advokato piktnaudžiavimą teise ir skirti jam baudą CPK 95 str. pagrindu.

7Skundas atmestinas.

8Iš skundo matyti, kad šie nutarimai Norda Bank Finland Plc (toliau tekste bankas) nuomone yra neteisėti vien dėl to, kad UAB „Anlara“ neturi galiojančio kreditorinio reikalavimo į atsakovą, o nutarimai priimti nepagrįstai įskaičiavus neturinčio teisės dalyvauti kreditorių susirinkime asmens balsus (b.l. 3-9). Bankas šių aplinkybių neįrodė. Kauno apygardos teismas 2010 02 08 nutartimi patvirtino UAB „Anlara“ 1 899 255,56 Lt kreditorinį reikalavimą. Ši teismo nutartis yra galiojanti, todėl sutinkamai su CPK 18 str. reikalavimais privaloma visiems. Banko nuomonė dėl šio UAB „Anlara“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nesukuria jokių teisinių pasekmių. Nustačius, kad UAB „Anlara“ turi teisę ir dalyvauti, ir balsuoti B UAB „Kauno projektas“ kreditorių susirinkimuose, skundas dėl pripažinimo negaliojančiais B UAB „Kauno projektas“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, šiuo pagrindu atmestinas.

9Be to, bankas nurodo, kad B UAB „Kauno projektas“ 2011 03 04 kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti ir iš esmės. Pirma, banko nuomone, nepagrįstai buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita, nes viena iš ataskaitos dalių yra dėl UAB „Anlara“ kreditorinio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Mano, kad klausimas negalėjo būti aptariamas kreditorių susirinkime, nes reikalavimo teisių perleidėjai nėra kreditoriai bankroto byloje, todėl šis klausimas iš viso negalėjo būti aptariamas ataskaitoje. Patvirtinus ataskaitą, kreditoriai nepagrįstai pripažino reikalavimo teisių perleidimą teisėtu, nors jiems tokie įgaliojimai nesuteikti, dėl to vyksta ikiteisminis tyrimas. Pažymi, kad klausimas dėl reikalavimo teisių perleidėjų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo buvo svarstomas 5 –uoju darbotvarkės klausimu ir joks nutarimas nebuvo priimtas ir tai rodo, kad administratoriaus veiklos ataskaita negalėjo būti patvirtinta. Visus šiuos argumentus teismas atmeta, kadangi pirma, ataskaita parodo administratoriaus veiklą, jokios ataskaitos išvados niekam jokios privalomosios galios neturi. Antra, patvirtinus ataskaitą dėl reikalavimo teisių perleidimo situacija liko ta pati. Ataskaitos patvirtinimas teisėsaugos institucijoms nėra privalomas, nesukuria teisinių pasekmių. Trečia, administratoriaus ataskaitoje atsispindi jo veikla, o ne kreditorių susirinkimo nutarimai. Nutarimus kreditorių susirinkime priima kreditoriai ir administratoriaus veikimas ar neveikimas nesietinas su kreditorių nutarimų priėmimu ar nepriėmimu. Kadangi kreditorių susirinkimas nieko dėl UAB „Anlara“ nenutarė, tai administratorius neturėjo jokios pareigos atlikti kokius nors veiksmus ir tai tik patvirtina aplinkybę, kad ataskaita buvo patvirtinta pagrįstai.

10Dėl antro darbotvarkės klausimo - antru klausimu buvo svarstoma dėl įkeisto Nordea Bank Finland Plc nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo ir pardavimo kainų tvirtinimo. Argumentu panaikinti šį nutarimą bankas nurodo, kad nutarimas yra nenaudingas kreditoriams, nes buvo patvirtintos mažiausios kainos: vietoje 750 000 Lt patvirtinta 700 000 Lt . Teismas šį argumentą atmeta, nes kainų skirtumas yra labai mažas, nutarimas yra priimtas balsų dauguma, turtas bus parduodamas varžytynėse ir logiška, kad kreditoriai tikisi, jog mažesnė kaina pritrauks daugiau pirkėjų ir taip galimybė, kad kaina bus padidinta yra didesnė, negu užaukštinus kainas ir atbaidžius pirkėjus.

11Trečiu darbotvarkės klausimu buvo svarstomas klausimas dėl B AB „Kanapa“ paprastųjų vardinių akcijų pardavimo tvarkos nustatymo ir pardavimo kainų tvirtinimo. Bankas nurodo, kad siūlė pirma išsiaiškinti B AB „Kanapa“ turto vertę ir tik po to nustatinėti galimą pradinę vertybinių popierių kainą. Tačiau buvo priimtas AB Turto bankas pasiūlymas ir kaina nustatyta susirinkime. Vertybinių popierių pardavimo tvarką reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 4d., kuri nustato, kad kainą ir tvarką nustato kreditorių susirinkimas, o akcijos parduodamos didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui. Įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos. Kita vertus neaišku, kas turėtų nustatyti galimą pradinę akcijų vertę, kaip išsiaiškinti B AB „Kanapa“ turto vertę, kas ją turėtų nustatyti, kokiais kriterijais reikėtų vadovautis. Nutarimas priimtas balsų dauguma. Bankui nenurodžius įstatymo pažeidimo, nenurodžius kokiu būdu turėtų būti išsiaiškinta dėl turto vertės, sprendžiama, kad nutarimo naikinti nėra teisinio pagrindo.

12Ketvirtu darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Buvo siūloma pakeisti jau patvirtintą sąmatą. Bankas siūlė sumažinti administravimo išlaidas 200 000 Lt ir sutiko, kad jau yra išleista 306 000 Lt . Akivaizdu, kad banko pasiūlymas pažeidė administratoriaus interesus, todėl teismas sprendžia, kad pagrįstai nebuvo patenkintas.

13Penktu darbotvarkės klausimu kreditoriai nieko nenutarė, todėl nėra ką ir naikinti.

14Šeštu darbotvarkės klausimu buvo numatyti einamieji klausimai, tačiau jie nebuvo svarstomi, todėl jokie nutarimai nėra priimti. Taigi ir naikinti nėra ką.

15Tesimas sprendžia, kad skundas dėl 201i 03 04 B UAB „Kauno projektas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmestina dėl aukščiau nurodytų priežasčių.

16Prašymas skirti baudą advokatui S.Avižai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis taip pat atmestinas, nes šioje byloje advokatas yra tik atstovas ir visi procesiniai dokumentai yra pateikti banko vardu.

17Vadovaudamasis CPK 290-292 str., str., teismas

Nutarė

18Nordea bank Finland Plc skundą dėl 2011 03 04 B UAB „Kauno projektas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmesti.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos skundžiama atskirtuoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai