Byla 2-41378-430/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4236,87 Lt skolos, 2269,74 Lt palūkanų, 1666,80 Lt delspinigių, 444,43 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 9,75 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 4236,87 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2006-09-19 AB SEB bankas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje nurodytas sumas. Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl AB SEB bankas sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2009-11-09 AB SEB bankas ir ieškovas sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB SEB bankas perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal sutartį. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovas reikalavimo nėra įvykdęs.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Nustatyta, kad 2006-09-19 AB SEB bankas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje nurodytas sumas (b.l. 12-16). Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl AB SEB bankas sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo (b.l. 23). Už suteiktą kreditą nustatyta 9,75 proc. palūkanų norma (b.l. 12).

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai).

92009-11-09 AB SEB bankas ir ieškovas sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB SEB bankas perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal sutartį (b.l. 17-22). Iš 2009-11-19 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 24), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į išdėstytą bei vadovaujantis CK 6.872 straipsniu, 6.881 straipsniu, ieškovui iš atsakovo priteistina 4236,87 Lt skola ir 2269,74 Lt palūkanos (b.l. 4, 7).

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 4236,87 skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 1666,80 Lt delspinigius (b.l. 6). Sutartyje šalys numatė, 0,10 proc. dydžio delspinigius. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo, įsigaliojusio 2011-11-17, 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, jog, nors pradinis kreditorius su atsakovu vartojimo kredito sutartį sudarė dar prieš minėto įstatymo įsigaliojimą, tačiau Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytas maksimalus delspinigių už pradelstus mokėjimus dydis – 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną, vertintinas kaip orientacinis, bylojantis apie įstatymų leidėjo valią riboti kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių dydį sandorių sudarytų su vartotojais atvejais (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351-302/2014). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1666,80 Lt dydžio delspinigius yra pažeidžiantis atsakovo kaip vartotojo teises, todėl delspinigiai mažintini iki 833,40 Lt (paskaičiuota taikant proporcijų formulę 1666,80 Lt x 0,05 /0,1).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti 444,43 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo (b.l. 5), jas sudaro registruotų pranešimų siuntimas Lietuvoje, paprastų pranešimų siuntimas Lietuvoje, vienpusis spausdinimas, pakavimas ir kt. Tačiau ieškovas nepateikia įrodymų, pagrindžiančių minėtų išlaidų dydį bei įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovas šias išlaidas patyrė dėl atsakovo skolos išieškojimo. Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai (skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei-komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 444,43 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

12CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal šalių sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo mokėti 9,75 procentų dydžio metines palūkanas. Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Atsižvelgiant į tai bei ieškovui prašant, ieškovui iš atsakovo priteistinos 9,75 proc. dydžio sutartinės palūkanos nuo negrąžintos 4236,87 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-10-07) iki teismo sprendimo įvykdymo.

13CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-10-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Patenkinta ieškinio dalis sudaro 85,17 procentus. Ieškovas patyrė 259,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis, b.l. 8). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 221,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (6,30 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) 4236,87 Lt (keturis tūkstančius du šimtus trisdešimt šešis Lt 87 ct) skolą, 2269,74 Lt (du tūkstančius du šimtus šešiasdešimt devynis Lt, 74 ct) palūkanų, 833,40 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt tris Lt 40 ct) delspinigių, 9,75 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos 4236,87 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-07) iki visiško paskolos grąžinimo, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-10-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 221,00 Lt (du šimtus dvidešimt vieną Lt 54 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, išnagrinėjusi... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4236,87 Lt skolos, 2269,74 Lt... 3. Ieškovas nurodo, kad 2006-09-19 AB SEB bankas ir atsakovas sudarė Vartojimo... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau -... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Nustatyta, kad 2006-09-19 AB SEB bankas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito... 8. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties... 9. 2009-11-09 AB SEB bankas ir ieškovas sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti 444,43 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo... 12. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 13. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 14. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 85,17 procentus. Ieškovas patyrė 259,00 Lt... 15. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai... 19. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...