Byla 2-171-356/2009
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, ieškovams O. K., Antanui A. K. ir jų atstovei advokatei Ingai Maskoliūnaitei, atsakovei G. K. ir jos atstovui advokatui Kęstučiui Rakauskui, atsakovėms V. Ž. ir J. K., trečiojo asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovui, trečiajam asmeniui N. B. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų O. K. ir A. A. K. ieškinį atsakovėms G. K., V. Ž., J. K., tretiesiems asmenims N. B. ir Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl pažeistų teisių gynimo

Nustatė

2I. O. K. ir A. A. K. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti jiems teisę gauti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstravimui ir antstato virš garažo statybai be atsakovių sutikimo. Prašė priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė ieškinyje ir paaiškino, kad ieškovai ir tretysis asmuo N. B. yra žemės sklypo ir gyvenamojo namo su priklausiniais bendraturčiai. Atsakovės yra namų valdos, su kuria ribojasi ieškovų žemės sklypas, bendraturtės. Ieškovai norėtų rekonstruoti jiems priklausančio gyvenamojo namo dalį, įrengti antstatą virš garažo pagal projektavimo firmos parengtą techninį projektą, kurį yra suderinę su visomis institucijomis. Statybos projektui parengti turi būti išduotas statinio projektavimo sąlygų sąvadas, jam gauti savivaldybės administracijos direktoriui turi būti pateikiamas ir kaimyninio sklypo savininkų sutikimas, nes esamas užstatymas nuo kaimyninio sklypo ribos yra mažesnis nei numatyta teisės norminių aktų reikalavimuose. Atsakovės atsisako duoti sutikimą rekonstrukcijai niekuo savo atsisakymo nemotyvuodamos.

4Atsakovė G. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį (84 b.l., T.1), nurodė, kad ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti. Jos atstovas nurodė, kad ieškovų reikalavimas išduoti dokumentą, kurį jie jau turi, yra nepagrįstas, jų pateiktas techninis projektas parengtas pažeidžiant nustatytus reikalavimus, ieškovai turi galimybę didinti gyvenamąjį namą tokiu būdu, kad nepažeistų gretimo sklypo ir gretimų statinių savininkų teisių ir teisėtų interesų, t.y. suremontuoti stogą, jei jis kiauras, o gyvenamąjį plotą plėsti kitoje namo pusėje. Ieškovai nepaneigė prezumpcijos, atsakovė neturi pareigos įrodinėti, kodėl nesutinka. Mano, kad jos atsisakymas duoti sutikimą gyvenamojo namo rekonstrukcijai yra pagrįstas. Be to, tarp jų ir ieškovų yra nesutarimų, nes pagal ieškovų skundus ji buvo įpareigota nugriauti pavėsinę ir nupjauti medelius, kurie buvo arčiau žemės sklypo ribos, nei numato įstatymas.

5Atsakovės J. K. ir V. Ž. pateikė atsiliepimus į patikslintą ieškinį (139, 141 b.l., T.1), nurodė, kad ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti. Paaiškino, kad ieškovų pateiktas techninis projektas parengtas pažeidžiant nustatytus reikalavimus. Ieškovai turi galimybę didinti gyvenamąjį namą tokiu būdu, kad nepažeistų jų teisių ir teisėtų interesų. Jos baiminasi gaisro pavojaus, nuo išplėsto ir daug aukštesnio pastato kris šešėlis ant jų žemės sklypo, tarp pastatų susiformuos ankštas „koridorius“.

6Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Utenos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, o atstovas paaiškino, jog ieškinio patenkinimui neprieštarauja (83 b.l., T.1).

7Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, N. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Šalių pateikti rašytiniai įrodymai – 2003-11-04 pastatų dalies pirkimo ir pardavimo sutartis bei pastatų dalies priėmimo – perdavimo aktas, 2004-02-12 valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, 2005-10-06 pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ( 9-12, 23 b.l., T.1), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai 2007-10-29 ir 2008-09-18, 2003-05-20 pareiškimas apie palikimo priėmimą, 2003-05-20 dovanojimo sutartis (81-82, 118, 122 b.l., T. 1, 25-26 b.l.,T.2), 2008-09-11 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis (25-30 b.l., T.2) - neginčijamai patvirtina, kad ieškovai O. K. ir A. A. K. yra savininkai žemės sklypo ir jame esančios ½ dalies gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ), atsakovė V. Ž. nuomoja 416/582 dalis 0,0268 ha žemės sklypo, esančio ( - ), t.y. greta esančio žemės sklypo, o atsakovės G. K. ir J. K. priėmė palikimą po V. B. K., dalies gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininko mirties bei G. K. savo paveldėjimo teises padovanojo J. K., o taip pat, kad jau nagrinėjant civilinę bylą atsakovė G. K. įgijo nuosavybės teises į 166/585 dalis žemės sklypo, esančio ( - ).

10Taigi šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovams priklausančio ir esančio adresu ( - ), žemės sklypui kaimyninis žemės sklypas yra adresu ( - ), kurį ir jame esantį gyvenamąjį namą atitinkamomis dalimis nuosavybės teise ir nuomos sutarties pagrindu valdo atsakovės.

11Ieškovai, kaip nekilnojamojo daikto savininkai, esant būtinumui, ketina naudotis statytojo teisėmis ir rekonstruoti gyvenamojo namo dalį. Tuo tikslu jų prašymu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2007-05-25 patvirtino projektavimo sąlygų sąvadą Nr. AR7-200 ( 14 b.l.,T.1) ieškovų gyvenamojo namo rekonstravimui ir antstato virš garažo statybai, nurodė, kad viena iš projektavimo sąlygų yra išlaikyti norminius atstumus iki sklypo ribų arba gauti rašytinį kaimyninių sklypų savininkų sutikimą. Projektavimo firma „Tikroji kryptis“ parengė gyvenamojo namo rekonstravimo ir antstato virš garažo statybos projektą (13-72 b.l.,T.1). Utenos rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija 2007-09-12 rekomendavo neišduoti ieškovams statybos leidimo, nes neišlaikyti norminiai atstumai ir nėra pateikta kaimyninio žemės sklypo savininkų sutikimo (180 b.l., T.1).

12Taigi šioje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl ieškovų teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą, siekiant atlikti jiems priklausančios namo dalies rekonstrukciją tam tikru konkrečiu būdu - pakeičiant garažo stogo konstrukcijas ir įrengiant virš ieškovų namo dalies antstatą. Atsakovės iš esmės neprieštarauja ieškovų gyvenamojo namo dalies rekonstrukcijai, tačiau nesutinka, kad ji būtų atlikta ieškovų projektiniame pasiūlyme nurodytu būdu. Nors nekvestionuojama ieškovų, kaip gyvenamojo namo dalies savininkų, teisė perplanuoti ir rekonstruoti savo namo dalį, padidinant jos plotą įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.75 straipsnio 1 dalis, 4.77 straipsnis), tačiau ieškovams, kurie atsakovėms neduodant rašytinio sutikimo, ieškiniu prašo pripažinti jiems teisę gauti projektavimo sąlygas be jų sutikimo, būtina įrodyti, kad jų pasirinktas savo teisės įgyvendinimo būdas nepažeistų kaimyninio žemės sklypo savininkų ir naudotojų teisių ir teisėtų interesų.

13Kiekviena statyba, esanti gretimai su kitu pastatu ar po to, kai jis pastatytas, sukelia arba gali sukelti tam tikrų nepatogumų gretimo pastato savininkui ar naudotojui. Siekiant to išvengti arba užtikrinti bendrus interesus yra nustatyti tam tikri reikalavimai, įskaitant priešgaisrinius, insoliacinius ir kt.

14Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p. 30, 3 lent. nustatyti minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių iki gyvenamųjų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis I, yra 6m.

15Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p. 192, reglamentuojama, kad gyvenamasis pastatas išdėstomas taip, kad pastatų atstumas iki sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 m., jei pastatai yra 1-2 aukštų. Minimalus atstumas nuo atskirai statomo gyvenamojo namo ir jo priklausinių iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 m. Mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos arba blokuojant gretimų žemės sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas raštu.

16Pastato rekonstrukcijos projektavimo sąlygų gavimui, kai statytojas nori statyti (rekonstruoti) statinį arčiau kaip 1 metras nuo kaimyninio sklypo ribos, reikalingas šio žemės sklypo savininkų (šiuo konkrečiu atveju - atsakovių) sutikimas. Ši imperatyvi teisės norma yra įtvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priede. Šis reikalavimas yra skirtas kaimyninio žemės sklypo savininko (naudotojo) teisėtų interesų apsaugai. Preziumuojama, kad statant (rekonstruojant) pastatą arčiau kaip 1 metro atstumu iki kaimyninio sklypo ribos be šio sklypo savininko (naudotojo) rašytinio sutikimo, yra pažeidžiamos pastarojo teisės, ir jam, esant ginčui, nereikia motyvuoti tokio atsisakymo duoti sutikimą priežasčių. Kai yra preziumuojama, pakanka įrodyti tik patį faktą, su kuriuo siejama prezumpcija (kad atstumas yra mažesnis). Kad šią prezumpciją nuginčyti, kita šalis turi įrodyti, kad nėra aplinkybių, lemiančių tokią prezumpciją, arba kad yra kitų aplinkybių, kurios paneigia, jog pažeidžiamos teisės, kad joks neigiamas neleistinas poveikis žemės sklypui nebūtų padarytas.

17Šioje byloje rašytiniais įrodymais laikytina nustatyta, kad atstumas tarp dviejų pastatų, esančių ( - ), ir ( - ), yra 5,80 m., o atstumas nuo ieškovų gyvenamojo namo su priestatu, virš kurio projektuojamas antstatas, iki jau minėto kaimyninio žemės sklypo ribos, yra 0,80 m. Garažas, virš kurio ieškovai ketina statyti antstatą, yra gyvenamojo namo priestatas, pastatytas 1988 m. (57 b.l., T.1), jis yra pastatytas kitų asmenų, o ne ieškovų, buvusio namo savininko kaimynams, tuo metu gyvenusiems ( - ), sutinkant, t.y. tokiu būdu atsisakant įstatyminės savo teisių apsaugos. Perduodant nuosavybės teises naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto savininkas. Taigi, nei pirkėjas, nei įpėdinis negali įgyti daugiau teisių ar pareigų, nei jų turėjo pardavėjas ar palikėjas. Taigi šioje byloje nustatyta, kad nėra ieškovų kaltės dėl to, kad atstumas nuo ieškovų gyvenamojo namo su priestatu, virš kurio projektuojamas antstatas, iki jau minėto kaimyninio žemės sklypo ribos, yra tik 0,80 m., o atstumas tarp pastatų – tik 5,80 m. Taip pat pažymėtina, kad ieškovams statant antstatą, šie atstumai nepasikeistų, t.y. nesumažėtų.

18Mažesniu atstumu namas gali būti rekonstruojamas tik esant rašytiniam kaimyninio žemės sklypo savininko susitarimui, todėl, jei šalys susitarimo nepasiekia, tačiau namo savininkas siekia tęsti rekonstrukcijos darbus be gretimo žemės sklypo savininko sutikimo, yra įvertinami tokio nepritarimo motyvai.

19LR CK 4.99 straipsnyje nustatyta, kad žemės sklypo savininkas turi teisę reikalauti, jog kaimyniniuose sklypuose nebūtų statomi nauji, rekonstruojami jau esami statiniai, jeigu galima daryti įtikinamą prielaidą dėl to, kad tokių naujų statinių statymas ar rekonstravimas padarys neigiamą neleistiną poveikį kaimyniniam žemės sklypui ar jame esantys pastatai neteks stabilumo. Žemės sklypo savininkas, nepritardamas gretimo sklypo statyboms (rekonstrukcijai), turi pateikti aplinkybes, kurios pagrįstų realų, o ne tariamą jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

20Atsakovės teigė, kad ieškovams pastačius antstatą virš jau esamo garažo, kai atstumai yra mažesni nei numato norminiai teisės aktai, būtų pažeistos jų teisės ir teisėti interesai (gaisro pavojus, nuo išplėsto ir daug aukštesnio pastato kris šešėlis ant jų žemės sklypo, tarp pastatų susiformuos ankštas „koridorius“), tačiau jokių įrodymų neteikė.

21Pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus į juos (LR CPK 178 straipsnis).

22Ieškovai, kad įrodyti, jog mažesnis nei 1 metras ir 6 metrai atstumas iki gretimo sklypo ribos ir statinių, jiems atlikus rekonstrukciją, nepadarys neigiamo neleistino poveikio atsakovių žemės sklypui, teikė įrodymus.

23Ieškovų iniciatyva teismas pavedė UAB „Romas ir Virgis“ atlikti statinio projekto ekspertizę, jos aktas buvo pateiktas (87-103 b.l., T.2). Ekspertas nustatė, kad šiuo metu (dar nepastačius priestato) buto, esančio ( - ), kurio patalpos inventorinėje byloje žymimos 1, patalpų insoliacijos laikas neužtikrintas, kad šio namo patalpos 2, 2.7 ir 2.8 kambariai yra orientuoti pietų ir pietryčių kryptimi, jų insoliacija yra pakankama: patalpų 1.5 (1:5,30), 1.4 (1:5,70), 2.3 (1:5,60), 2.4 (1:5,95), 1.6 (1:3,10), kurių langai orientuoti šiaurės vakarų kryptimi patalpų apšvietos parametrai yra geresni už minimalius norminius reikalavimus – 1:6. Ekspertas nurodė, kad natūralios apšvietos koeficiento (NAK) ribines vertes reglamentuoja STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, pagal kurį natūralios apšvietos koeficientas gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi būti ne mažesnis kaip 0,5 proc., skaičiuotina patalpos 1.6 NAK vertė yra 0,58 proc.

24Į klausimą, koks numatomas insoliacijos dydžių sumažėjimas pagal ieškovų pateiktą gyvenamojo namo ir antstato virš garažo statybos techninį projektą pastačius antstatą virš gyvenamojo namo kaimyniniam gyvenamajam namui, esančiam ( - ), ekspertas atsakė, kad taip pat patalpos, žymimos 1, insoliacijos laikas būtų neužtikrintas, o patalpų, žymimų 2, 2.7 ir 2.8 kambariai, kurie orientuoti pietų ir pietryčių kryptimi, insoliacija būtų pakankama, nes antstato statyba neturės įtakos gyvenamojo namo patalpų 1.5 (1:5,40), 1.4 (1:5,70), 2.3 (1:6,00), 2.4 (1:5,95), kurių langai orientuoti šiaurės vakarų kryptimi, patalpų apšvietai. Patalpos 1.6 apšvietos parametro sumažėjimui priestato statybos įtaka būtų minimali -12 proc., gyvenamojo kambario langų įstiklinimo paviršiaus ir patalpos grindų ploto santykis - 1:3,80, t.y. būtų geresnis už minimalius norminius parametrus – 1:6, nes didžiąja dalimi langą uždengia to paties namo PV kampo ir lodžijos projekcija, o šis kambarys turi antrą langą, orientuotą šiaurės rytų kryptimi. Ekspertas pažymėjo, kad natūralios apšvietos koeficientas gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi būti ne mažesnis kaip 0,5 proc. Gyvenamojo namo, esančio ( - ), priestato antstato statyba, jei fasadas būtų apdailintas baltomis silikatinėmis plytomis, sumažintų 1.6 patalpos NAK iki minimalios norminės vertės – 0,5 proc. O jei priestato, kurio sienos prieš esamus ( - ), namo 1.6 patalpos langus būtų tinkuotos ir nudažytos balta ar šviesia spalva, padidintų NAK iki 0,67 proc.

25Eksperto išvada leidžia pagrįstai teigti, kad ieškovų numatoma atlikti rekonstrukcija jokio neigiamo poveikio, turint mintyje atsakovių gyvenamųjų patalpų insoliaciją, nepadarys.

26Atstumas tarp dviejų pastatų, esančių ( - ), ir ( - ), yra 5,80 m., Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p. 30, 3 lent. nustatyti minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių iki gyvenamųjų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis I, yra 6 m.

27Priešgaisriniai atstumai tarp vienos paskirties pastatų gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija gyvenamiems pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Techniniame projekte nebuvo pateikti gaisrinio skyriaus skaičiavimai, todėl ieškovai juos pateikė skyrium, projektavimo firmos „Tikroji kryptis“ vadovas E. Š. papildė (projekto Nr.173), kad gaisrinio skyriaus plotas paskaičiuotas pagal formulę yra 1672 kv.m., kad projektuojamas antstatas sklypo plane planuojama statyti išlaikant 5,80 m. atstumą nuo artimiausio kaimyninio gyvenamojo namo pietrytinėje pusėje, gaisrinio skyriaus plotas neviršija apskaičiuotojo, skaičiuojant gaisrinį skyrių abiejų kaimyninių pastatų gyvenamiesiems namams – 906 kv.m. (114 b.l., T.2).

28Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2008-08-25 raštu Nr.3-426 (12 b.l.,T.2) patvirtino, kad virš esamo garažo suprojektuotas antstatas neprieštarauja priešgaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų reikalavimams, nes pastačius minėtą antstatą nesumažės šiuo metu esantis priešgaisrinis atstumas tarp garažo ir kaimynų gyvenamojo namo, antstato statybinės konstrukcijos suprojektuotos tokio paties atsparumo ugniai kaip ir visas namas, t.y. I-ojo atsparumo ugniai. Liudytojas D. V. (37 b.l., t.2), dirbantis Utenos apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje vyr. inspektoriumi, patvirtino, kad jo parengta pažyma atitinka įstatymų reikalavimus, nes atstumas tarp pastatų dėl antstato statybos nesumažės.

29Vienas atsakovių argumentų buvo tai, kad būtų pažeisti priešgaisriniai reikalavimai. Tam tikro atstumo ar gaisringumo kategorijos teisinis nustatymas dar nereiškia, kad nuo gaisro pavojaus yra apsaugoti kiti pastatai. Jo buvimas reiškia tam tikrą siekį išvengiant gaisro plitimo į gretimą pastatą, o gaisrui kilus, galimybę esančiomis techninėmis priemonėmis jį likviduoti. Atsakovių namas yra prie pat gatvės. Nepaisant atstumo tarp namų, esant pavojingai gaisro situacijai, šiuolaikinėmis gaisrų gesinimo priemonėmis gesinimo darbai gali būti atliekami iš įvairių vietų. Pagal atsakovės G. K. prašymą buvo atliktas patikrinimas ieškovams priklausančiame garaže, tačiau pareiškime nurodytos aplinkybės, kad netvarkingai įrengtas dūmtraukis, nepasitvirtino (45-47 b.l., T.2).

30Remiantis Statinio projekto dalinės ekspertizės aktu, kitais ieškovų pateiktais įrodymais, darytina išvada, jog nėra pagrindo teigti, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), antstato virš garažo statybos techninis projektas iš esmės prieštarauja teisės aktams ar šio statinio projektavimo sąlygoms ir dėl to jo pagrindu negalėtų būti išduotas statybos leidimas. Pabrėžtina, kad atsakovės, ginčydamos ieškovų teises, nepateikė jokių analogiškų objektyvių įrodymų (specialistų, ekspertų išvadų, papildomų ekspertizės aktų ir pan.), kurie paneigtų minėtame ekspertizės akte, kituose rašytiniuose įrodymuose nurodytas aplinkybes ar leistų abejoti jų teisingumu ir pagrįstumu.

31Taigi nėra įrodymų apie neigiamą poveikį atsakovių žemės sklypui tuo atveju, jei ieškovai atliktų statybos darbus (namo dalies rekonstrukciją), kurių rezultatas būtų antstatas virš jau esamo garažo, todėl ieškovų statybos techninių normų reikalavimų pažeidimas (mažesni atstumai, tačiau ne dėl ieškovų numatytos atlikti rekonstrukcijos), nepripažintinas esminiu, darytina išvada, kad atsakovių nuosavybės teisės nebūtų pažeistos, t.y. rekonstrukcija joms nesutrukdytų sklypą valdyti, naudotis ir juo disponuoti.

32Šioje byloje yra pareikštas reikalavimas pripažinti ieškovų teisę be atsakovių sutikimo gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Ieškovai yra galimi statytojai, o realizuoti teisę į statybą ir tuo pačiu tapti statytojais jie galės tik gavę projektavimo sąlygas ir leidimą statybai, todėl ieškovų ieškinio dalykas yra suformuluotas teisingai, t.y. prašant jų teises ginti, jiems pripažįstant teisę gauti projektavimo sąlygų sąvadą rekonstrukcijai be atsakovių sutikimo. Atsakovių teiginys, kad nesant jų rašytinio sutikimo ar teismo sprendimo, ieškovai jau turi dokumentą, tačiau be reikalo reikalauja jį gauti pakartotinai ir dar jas, neturinčias teisės tokį dokumentą išduoti, įtraukia į bylą atsakovėmis, nepagrįstas.

33Ieškinys, ginant ieškovų teises, jų teises pripažįstant (LR CK 1.138 str.1p.), tenkintinas visiškai, ieškovams pripažįstant teisę be atsakovių sutikimo nustatyta tvarka gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą.

34Ieškinį patenkinus visiškai, paskirtytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovių lygiomis dalimis ieškovams priteistina: 1.000,00 Lt už ekspertizės atlikimą (58, 115 b.l., T.2), 1.400,00 Lt išlaidų (už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą) advokatės pagalbai apmokėti (8, 102 b.l., T.1), 112,00 žyminio mokesčio (6 b.l., T.1), 9,55 Lt kitų būtinų išlaidų (VĮ Registrų centrui – 6,00 Lt už registro išrašą, 3,55 už užklausimą Notarų rūmams (157-158 b.l., T.1), o į valstybės biudžetą – 97,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3p., 6p., 8p., 93 str., 96 str., 98 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

36Ieškinį patenkinti visiškai.

37Pripažinti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens kodas ( - ), teisę gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstravimui ir antstato virš garažo statybai be atsakovių G. K., asmens kodas ( - ), J. K., asmens kodas ( - ), ir V. Ž., asmens kodas ( - ), sutikimo.

38Priteisti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens kodas ( - ), iš atsakovės G. K., asmens kodas ( - ), 466,66 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 37,33 Lt žyminio mokesčio, 333,33 Lt ekspertizės išlaidų, 3,18 Lt kitų būtinų išlaidų.

39Priteisti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens kodas ( - ), iš atsakovės J. K., asmens kodas ( - ), 466,66 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 37,33 Lt žyminio mokesčio, 333,33 Lt ekspertizės išlaidų, 3,18 Lt kitų būtinų išlaidų.

40Priteisti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens kodas ( - ), iš atsakovės V. Ž., asmens kodas ( - ), 466,66 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 37,33 Lt žyminio mokesčio, 333,33 Lt ekspertizės išlaidų, 3,18 Lt kitų būtinų išlaidų.

41Priteisti iš atsakovių G. K., asmens kodas ( - ), J. K., asmens kodas ( - ), ir V. Ž., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžeto pajamas po 32,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. I. O. K. ir A. A. K. patikslintu ieškiniu prašė... 3. Nurodė ieškinyje ir paaiškino, kad ieškovai ir tretysis asmuo N. B. yra... 4. Atsakovė G. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį (84 b.l., T.1),... 5. Atsakovės J. K. ir V. Ž. pateikė atsiliepimus į patikslintą... 6. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Utenos rajono... 7. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, N. B.... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Šalių pateikti rašytiniai įrodymai – 2003-11-04 pastatų dalies pirkimo... 10. Taigi šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovams priklausančio ir... 11. Ieškovai, kaip nekilnojamojo daikto savininkai, esant būtinumui, ketina... 12. Taigi šioje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl ieškovų teisės... 13. Kiekviena statyba, esanti gretimai su kitu pastatu ar po to, kai jis... 14. Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p.... 15. Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p.... 16. Pastato rekonstrukcijos projektavimo sąlygų gavimui, kai statytojas nori... 17. Šioje byloje rašytiniais įrodymais laikytina nustatyta, kad atstumas tarp... 18. Mažesniu atstumu namas gali būti rekonstruojamas tik esant rašytiniam... 19. LR CK 4.99 straipsnyje nustatyta, kad žemės sklypo savininkas turi teisę... 20. Atsakovės teigė, kad ieškovams pastačius antstatą virš jau esamo garažo,... 21. Pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, kiekviena šalis turi įrodyti... 22. Ieškovai, kad įrodyti, jog mažesnis nei 1 metras ir 6 metrai atstumas iki... 23. Ieškovų iniciatyva teismas pavedė UAB „Romas ir Virgis“ atlikti statinio... 24. Į klausimą, koks numatomas insoliacijos dydžių sumažėjimas pagal... 25. Eksperto išvada leidžia pagrįstai teigti, kad ieškovų numatoma atlikti... 26. Atstumas tarp dviejų pastatų, esančių ( - ), ir ( - ), yra... 27. Priešgaisriniai atstumai tarp vienos paskirties pastatų gali būti... 28. Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2008-08-25 raštu Nr.3-426... 29. Vienas atsakovių argumentų buvo tai, kad būtų pažeisti priešgaisriniai... 30. Remiantis Statinio projekto dalinės ekspertizės aktu, kitais ieškovų... 31. Taigi nėra įrodymų apie neigiamą poveikį atsakovių žemės sklypui tuo... 32. Šioje byloje yra pareikštas reikalavimas pripažinti ieškovų teisę be... 33. Ieškinys, ginant ieškovų teises, jų teises pripažįstant (LR CK 1.138... 34. Ieškinį patenkinus visiškai, paskirtytinos bylinėjimosi išlaidos: iš... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270... 36. Ieškinį patenkinti visiškai.... 37. Pripažinti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens... 38. Priteisti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens... 39. Priteisti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens... 40. Priteisti ieškovams O. K., asmens kodas ( - ), ir A. A. K., asmens... 41. Priteisti iš atsakovių G. K., asmens kodas ( - ), J. K., asmens kodas... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...