Byla e2S-1210-538/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. M. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei SEB bankui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriui, akcinei bendrovei Luminor bankui, „Swedbank“, akcinei bendrovei, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, antstoliams A. S., S. S., V. V., J. P., G. J., A. R.-Ž., L. P., L. N. ir S. M. dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti S. Š., patvirtinti pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalingą 580 Eur sumą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos ir 705 Eur sumą, reikalingą bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens bankroto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti keturių mėnesių terminą mokumo atkūrimo planui pateikti.

62.

7Nurodė, kad būdamas trijų įmonių akcininku ir siekdamas gauti finansinių išteklių įmonių veiklai vykdyti, pasirašė laidavimo sutartis, kuriomis bankams užtikrino įmonėms suteikiamų kreditų grąžinimą. Prisiimti finansiniai įsipareigojimai, neatsipirkusios investicijos pareiškėjo turėtų įmonių veikloje lėmė situaciją, kad pareiškėjo finansiniai įsipareigojimai viršija jo turimo turto apimtį ir pareiškėjas tapo nemokus.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Plungės apylinkės teismas 2018-05-23 nutartimi iškėlė D. M. bankroto bylą. Paskyrė D. M. bankroto administratore S. Š., adresas ( - ), asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės Nr. ( - ). Nustatė 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Patvirtino 705 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti D. M. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Patvirtino 580 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį D. M. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimus tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Nustatė keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

114.

12Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei paties pareiškėjo, nei jo kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, nes jo gaunamos pajamos neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos. Iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjo, tiek jo kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais. Teismas pažymėjo, kad kreditoriams bankroto procedūros metu turi teisę kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą, kt.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

145.

15Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - apeliantė) prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo 2018-05-23 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti iškelti D. M. bankroto bylą.

166.

17Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas D. M. yra sąžiningas kreditorių atžvilgiu. Pažymi, kad pareiškėjas su pareiškimu neatskleidė visos informacijos, nepateikė jokių duomenų už praėjusius 3 paskutinius metus, iš kurių būtų galima vertinti jo sąžiningumą kreditorių atžvilgiu, t. y. atsiskaitymą su kiekvienu kreditoriumi mastą, vykdytą paskutinių 3 metų veiklą, gautas pajamas, visų sąskaitų išrašus, sutarčių registrų išrašus, ir t.t. Apeliantės nuomone, tai, kad pareiškėjo neteikia duomenų, patvirtina pareiškėjo pasyvus elgesys. Akcentuoja, kad pareiškėjas nemokus tapo faktiškai nuo teismo nutarčių iškelti bendrovėms ( - ) t. y. nuo 2009 metų pradžios ( - ) bankroto byla iškelta 2009-01-19, ( - ) bankroto byla iškelta 2009-03-09 ( - ) bankroto byla iškelta 2009-04-10. Pažymi, kad pareiškėjas nuo 2009 metų, nuo bankroto bylos iškėlimo bendrovėms elgėsi itin pasyviai, nedėjo pastangų gauti pajamas, kurias pagal savo įgūdžius ir kvalifikaciją yra pajėgus gauti, arba įsidarbinti ir gauti pajamas, taip sudarant sąlygas nors minimaliai atsiskaityti su kreditoriais. Pažymi, kad pareiškėjo duomenų neteikimas, nebuvimas atviru su kreditoriais asmuo ir pareiškimo turinys suponuoja išvadą, kad asmuo slepia savo gaunamas pajamas ir nesiekia atsiskaityti su kreditoriais, o tik siekia išvengti skolų jas nurašant. Pastebi, kad pareiškime ir patikslintame pareiškime prašoma nustatyti būtinąsias išlaidas 580 Eur, administravimo išlaidas 705 Eur, o atsiskaitymas su kreditoriais nėra sprendžiamas. Akcentuotina, kad pareiškėjo nurodomos pajamas – 600 Eur, tai esant nustatytoms 580 Eur būtinosioms išlaidoms, administravimo išlaidoms ir atsiskaitymui su kreditoriais lieka tik 20 Eur, tai leidžia daryti išvadą, kad esant nustatytoms 705 Eur administravimo išlaidoms, kreditoriams nebus skiriama nė vieno cento. Teigia, kad akivaizdu, jog pareiškėjas suprato, kad kredito ir laidavimo sutartimis blogina savo finansinę padėtį. Toks pareiškėjo elgesys, neatsakingais veiksmais darant įtaką savo mokumo būklei, neatitinka sąžiningumo reikalavimo. Pareiškėjas žinodamas ir suvokdamas savo turimus finansinius įsipareigojimus, turėdamas galimybių padėtį gerinti – kiek įmanoma sumažinti skolą turimiems kreditoriams, nesiekė jų sumažinti, bet prisiėmė papildomus įsipareigojimus. Teigia, kad pareiškėjas ne tik nedėjo pakankamai pastangų atsiskaityti su esamais kreditoriais, tačiau, turėdamas didelę skolą, elgėsi nerūpestingai prisiimdamas naują nebūtiną finansinį įsipareigojimą. Apeliantės nuomone, pareiškėjas nebuvo ir nėra sąžiningas kreditorių atžvilgiu bei jo nemokumą nulėmė tyčiniai veiksmai pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams ir sąmoningas neveikimas, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo turimos 403 561,21 Eur apeliantei prievolės prigimties. Pažymi, kad pareiškėjas nuo pat pareiškimo teismui pateikimo dienos nepateikė teismui jokių duomenų apie prievolės susidarymą. Byloje nėra pateikta rašytinių įrodymų patvirtinančių pareiškėjo galimumą atsiskaityti su kreditoriais, nes skundžiamoje nutartyje teismas detaliai išdėstė, kad pareiškėjo gaunamos pajamos yra 600 Eur, iš kurių 580 Eur yra būtinosios išlaidos, ir liekanti tik 20 Eur administravimo išlaidoms, kuri 4 mėnesiams nustatyta 705 Eur. Pažymi, kad byloje nėra duomenų apie paskutiniais 3 metais gaunamas pajamas, visas sąskaitas iš bankų, sandorius, atsiskaitymą su visais kreditoriais sumas, likusių finansinių įsiskolinimų sumas, ir terminus. Teigia, kad pareiškėjas neįrodė nemokumo priežasčių, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė kreditoriams įrodinėjimo naštą ir rėmėsi tik pareiškėjo pateiktais neišsamiais duomenimis.

187.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo skundą atmesti.

208.

21Nurodo, kad apeliantė nepateikė duomenų, kas sudarytų sąlygą konstatuoti, kad pareiškėjas pateikia tikrovės neatitinkančias žinias apie savo mokumą. Pažymi, kad pareiškėjo būtinosios išlaidos yra laikinos, t.y. tik iki fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano nutarties įsiteisėjimo dienos, o pastarasis turi būti pateiktas per 4 mėnesius. Nurodo, kad pareiškėjas realizavo savo teisę turėti savo atstovą vykstančiame procese bei tai, kad pats nedalyvavo teismo posėdžiuose, neleidžia daryti prielaidos apie neva jo slepiamas tam tikras aplinkybes, nesąžiningumą. Pažymi, kad pareiškėjas su pareiškimu buvo pateikęs visą informaciją apie savo sutuoktinę bei egzistuojančią dar 2007-09-07 sudarytą vedybinę sutartį. Teigia, kad pareiškėjo sutuoktinė jokių kreditorinių reikalavimų pareiškėjui neturi, o įtraukta pareiškėjo sutuoktinė į šį procesą teismo iniciatyva. Nurodo, kad R. M. yra pareiškėjo tėvas, kuris pateikė teismui informaciją bei dokumentus, kuriais jis nurodė, jog 2015-04-13 reikalavimo teisės perleidimo sutartimi, įgijo reikalavimo teisę į pareiškėjo 121 930,03 Eur skolą.

229.

23Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo klausimą dėl Plungės apylinkės teismo 2018-05-23 nutarties panaikinimo spręsti savo nuožiūra.

2410.

25Nurodo, kad kreditorius AB SEB bankas 2018-02-23 teikdamas atsiliepimą dėl bankroto bylos D. M. iškėlimo nurodė, jog formaliai pareiškėjo būsena atitinka FABĮ įtvirtintą nemokumo būseną, tačiau priimant galutinį sprendimą būtina tiksliai įvertinti visus aspektus patvirtinančius galimybę bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimui. Taip pat kreditoriaus nuomone, pareiškėjas privalo siekti maksimalaus galimo kreditorinių reikalavimų patenkinimo, būti aktyvus, sąžiningai naudotis bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis ir sąžiningai vykdyti pareigas, pareiškėjas turi aiškiai nurodyti visus pajamų šaltinius, pateikti išsamią bei aiškią informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus, kaip bus įgyvendinama pagrindinė FABĮ paskirtis, dengiamos administravimo išlaidos bei tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai. Kreditorius AB SEB bankas nurodė, jog pareiškėjo prašoma 580 Eur lėšų suma, reikalinga kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti, yra per didelė, nes patvirtinus tokią sumą, likusios 20 Eur lėšų sumos neužteks padengti net administravimo išlaidoms, o kreditorių reikalavimai nebus tenkinami net minimaliai.

2611.

27Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

29Atskirasis skundas netenkintinas.

3012.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3213.

33Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3414.

35Apeliantė su nutartimi nesutinka, argumentuoja, kad pareiškėjas nebuvo ir nėra sąžiningas kreditorių atžvilgiu bei jo nemokumą nulėmė tyčiniai veiksmai pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams ir sąmoningas neveikimas, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

3615.

37Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjo sąžiningumas vertintinas dviem aspektais: pirma, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, antra, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai. Be nuorodos į CK 6.67 straipsnyje nurodytas nesąžiningo elgesio prezumpcijas, FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte neįtvirtintas konkrečių nesąžiningumo atvejų sąrašas, nepateikiama nesąžiningumo apibrėžtis, taip pat nenurodomi nesąžiningumo nustatymo kriterijai. Dėl to aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų veiksmų (neveikimo), kiekvienu konkrečiu atveju pirmiausia vertintinos atsižvelgiant į FABĮ tikslus.

3816.

39Pažymėtina, kad sprendžiant dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą tuo pagrindu, kad pareiškėjas yra nesąžiningas (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas), įrodinėjimas turi savo specifiką. Civilinėje byloje galiojant sąžiningumo prezumpcijai, asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, priešingai nei ginčo teisenos tvarka nagrinėjamose bylose, nėra skirtinga jų baigtimi suinteresuotų šalių, kurios dispozityviai įrodinėja savo reikalavimus ir atsikirtimus, inter alia teikia duomenis, paneigiančius kitos ginčo šalies sąžiningumo prezumpciją. Tokius duomenis teismui gali pateikti kreditoriai, kurie, laikydami save suinteresuotais asmenimis, gali išdėstyti poziciją dėl bankroto bylos iškėlimo, savo pareiškimu įstoti į bylą tam, kad pateiktų teismui duomenis, taip pat ir apie skolininko nesąžiningumą. Dėl to teismas, vertindamas fizinio asmens nemokumą sukėlusias priežastis ir iš pareiškėjo kartu su pareiškimu iškelti jam bankroto bylą pateiktų duomenų bei kreditorių pateiktų duomenų (jei tokie pateikiami) nustatęs, kad yra pagrindas abejoti pareiškėjo sąžiningumu, jei tokių duomenų nepakanka pagrįstai išvadai, jog nemokumą lėmė nesąžiningi pareiškėjo veiksmai, padaryti, turi būti aktyvus ir pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus įrodymus apie prisiimtų prievolių vykdymo ar kitas reikšmingas aplinkybes, kurių pagrindu galėtų padaryti pagrįstą išvadą dėl asmens sąžiningumo (nesąžiningumo). Tokia teismo teisė įtvirtinta FABĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte, kuriame nurodyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, gali įpareigoti fizinį asmenį pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus papildomus dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

4017.

41Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjo skolos susidarė laidavus už įmones, kurių dalyvis buvo pareiškėjas. Byloje nėra duomenų, kad laiduodamas už įmones pareiškėjas nebūtų atskleidęs bankams informacijos apie įmonių ir savo turtą.

4218.

43Nors apeliantė teigia, kad pareiškėjas nemokėjo mokesčių už 2005-2009 metus, tačiau pažymėtina, kad pagal FABĮ įstatymo nuostatas, tikrinama už 3 paskutinius metus sudaryti sandoriai ar atlikti veiksmai bloginantys bankrutuojančio asmens turtinę padėtį.

4419.

45Taip pat pažymėtina, kad nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų atlikęs veiksmus, kurie blogintų jo padėtį, būtų nuslėpęs turtą ar pajamas.

4620.

47Pažymėtina ir tai, kad išieškojimą iš pareiškėjo turto vykdo antstoliai, todėl akivaizdu, kad antstoliai yra suradę ir aprašę visą pareiškėjo turtą, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad pareiškėjas teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nevisiškai atskleidė savo turtinę padėtį ar nuslėpė gaunamas pajamas. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjas teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nesąžiningas.

4821.

49Apeliantė nurodo, kad pareiškėjas klaidino teismą nepateikdamas išsamaus kreditorių sąrašo ir tik teismo posėdžio metu prašė įtraukti į kreditorių sąrašą savo sutuoktinę S. M. ir R. M.. Šis argumentas taip pat nepagrįstas.

5022.

51Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas su pareiškimu buvo pateikęs informaciją apie savo sutuoktinę bei 2007-09-07 sudarytą vedybinę sutartį. Pareiškėjo sutuoktinė jokių kreditorinių reikalavimų pareiškėjui neturi, į procesą pareiškėjo sutuoktinė įtraukta teismo iniciatyva. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad R. M. yra pareiškėjo tėvas, kuris pateikė teismui informaciją bei dokumentus, kuriais jis nurodė, jog 2015-04-13 reikalavimo teisės perleidimo sutartimi, įgijo reikalavimo teisę į pareiškėjo 121 930,03 Eur skolą, priteistą pagal 2014-05-26 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. ( - ). Taip pat pateikė patvirtinančius dokumentus apie tai, kad 2018-01-11 pasirašė reikalavimo teisės atsisakymo sutartį su pareiškėju, pagal kurią atsisakė turimos reikalavimo teisės į pareiškėjo 121 930,03 Eur skolą.

5223.

53Apeliantės nurodytos aplinkybės, kad yra tikimybė, jog kreditoriams skiriama per maža suma kreditorių prievolėms padengti, šioje bylos stadijoje nereikšminga, šios aplinkybės gali būti svarbios tik tvirtinant pareiškėjo mokumo atkūrimo planą. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais, tuo būdu galės būti patikrintos kreditorių abejonės dėl pareiškėjo nesąžiningumo.

5424.

55Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymo nustatyta teismo pareiga motyvuoti priimtą teismo procesinį spendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K 3-219/2009; 2010-06-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje dėl esminių apeliacinio skundo aspektų ir bylos aplinkybių pasisakyta. Darytina išvada, kad kiti apeliacinio skundo argumentai ir pateikti duomenys neturi teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, dėl to teismas dėl jų išsamiau nepasisako.

5625.

57Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, todėl atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

5826.

59Iš apeliantės priteistinos pareiškėjui turėtos išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą (CK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

61Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

62Priteisti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 300 Eur turėtas išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą D. M..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti jam bankroto bylą,... 6. 2.... 7. Nurodė, kad būdamas trijų įmonių akcininku ir siekdamas gauti finansinių... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Plungės apylinkės teismas 2018-05-23 nutartimi iškėlė D. M. bankroto... 11. 4.... 12. Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 5.... 15. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 16. 6.... 17. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 18. 7.... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo skundą atmesti.... 20. 8.... 21. Nurodo, kad apeliantė nepateikė duomenų, kas sudarytų sąlygą konstatuoti,... 22. 9.... 23. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo... 24. 10.... 25. Nurodo, kad kreditorius AB SEB bankas 2018-02-23 teikdamas atsiliepimą dėl... 26. 11.... 27. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į atskirąjį skundą... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 29. Atskirasis skundas netenkintinas.... 30. 12.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 32. 13.... 33. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 34. 14.... 35. Apeliantė su nutartimi nesutinka, argumentuoja, kad pareiškėjas nebuvo ir... 36. 15.... 37. Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,... 38. 16.... 39. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą tuo... 40. 17.... 41. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjo skolos susidarė laidavus už... 42. 18.... 43. Nors apeliantė teigia, kad pareiškėjas nemokėjo mokesčių už 2005-2009... 44. 19.... 45. Taip pat pažymėtina, kad nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų atlikęs... 46. 20.... 47. Pažymėtina ir tai, kad išieškojimą iš pareiškėjo turto vykdo... 48. 21.... 49. Apeliantė nurodo, kad pareiškėjas klaidino teismą nepateikdamas išsamaus... 50. 22.... 51. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas su pareiškimu buvo pateikęs... 52. 23.... 53. Apeliantės nurodytos aplinkybės, kad yra tikimybė, jog kreditoriams skiriama... 54. 24.... 55. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymo nustatyta teismo pareiga... 56. 25.... 57. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ginčijama pirmosios... 58. 26.... 59. Iš apeliantės priteistinos pareiškėjui turėtos išlaidos už atsiliepimo... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339... 61. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 23 d. nutartį... 62. Priteisti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos...