Byla 2SA-45-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Neringa Švedienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties, kuria pareiškėjos skundas netenkintas, civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. K. skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7Pareiškėja N.K. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, prašydama pripažinti antstolio Vytauto Mitkaus 2010 m. gegužės 20 d. patvarkymus dėl vykdymo veiksmų atlikimo vykdomojoje byloje Nr.0240/10/02628, t. y. dėl vykdymo veiksmų tęsimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje bei dėl priėmimo vykdyti vykdomąjį dokumentą negaliojančiais. Nurodė, kad 2010-06-03 gavo antstolio patvarkymus, iš kurių vienu buvo nuspręsta tęsti vykdymo veiksmus Trakų rajono teismo teritorijoje, o kitu - priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei atitinkamu arešto aktu areštuoti nekilnojamuosius daiktus – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , 0,2478 ha ploto ir gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) . Patvarkymas, kuriuo buvo nuspręsta tęsti vykdymo veiksmus Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje, visiškai nemotyvuotas bei nėra/nebuvo patvirtintas apylinkės teismo rezoliucija. Esant tokiam procedūriniam pažeidimui, užkertamas kelias antstoliui teisėtai atlikti kitus vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/10/02628. Todėl yra neteisėtas ir 2010-05-20 patvarkymas dėl vykdomojo dokumento priėmimo. Pareiškėja taip pat abejojo antstolio šališkumu.

8Suinteresuotas asmuo antstolis Vytautas Mitkus su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2010-05-19 antstolio V. Mitkaus kontorai išieškotojas – hipotekos kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateikė vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-05-11 vykdomąjį dokumentą Nr.1044V/2009 dėl 627 630,20 Lt skolos ir 11 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės, išieškojimą nukreipiant į įkeistus nekilnojamuosius daiktus – priverstinai parduoti iš varžytynių žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius ( - ). Išieškotojas prašyme priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą nurodė, kad vykdymo veiksmai, priimant vykdyti vykdomąjį dokumentą pagal skolininko gyvenamąją vietą, bus atliekami greičiau, operatyviau ir ekonomiškiau. Antstolis patikrino, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2010-05-20 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Procesinės teisės normos šiuo atveju nepažeistos, kadangi vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti pagal skolininko gyvenamąją vietą. Įkeisto turto arešto aktas surašytas laikantis procesinės teisės normų, Sprendimų vykdymo instrukcijos, be to, 2010-05-26 patvirtintas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjos Astos Pikelienės rezoliucija. Skolininkės abejonės antstolio nešališkumu vykdymo procese nepagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais.

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi skundą atmetė. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad antstolis, priimdamas 2010-05-20 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą, nepažeidė procesinės teisės normų, reglamentuojančių vykdomojo dokumento priėmimą vykdymui, kadangi kliūčių jam priimti, nurodytų Civilinio proceso kodekso 651 straipsnyje, nebuvo. Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 1 dalyje numatytos alternatyvios vykdomojo dokumento vykdymo vietos ir teisė pasirinkti, kokiam antstoliui Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 1 dalies numatytose ribose vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti, tenka išieškotojui, šiuo atveju Danske Bank A/S Lietuvos filialui, todėl tai, kad vykdomasis dokumentas pateiktas vykdymui ne pagal skolininkės turto buvimo vietą Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje veikiantiems antstoliams, o pagal skolininkės gyvenamąją vietą (Žemynos g. 31-2, Vilniuje), priklausančią Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo teritorijai, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad vykdomasis dokumentas priimtas pažeidžiant procesines teisės normas.

10Teismas nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad antstolio 2010-05-20 priimtas patvarkymas tęsti vykdymo veiksmus Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje yra nepagrįstas, nes nepatvirtintas teisėjo rezoliucija ir yra nemotyvuotas, kadangi nurodytas patvarkymas patvirtintas 2010-05-26 teisėjos rezoliucija, šio patvarkymo motyvai buvo įvertinti tvirtinant patvarkymą, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad jis nemotyvuotas.

11Skolininkės argumentus, kad antstolio veiksmai vykdant vykdomąjį dokumentą sukelia abejonių antstolio šališkumu ir suvaržo jos teisę gauti teisingai apskaičiuotą pinigų sumą, likusią po skolininkei priklausančio turto pardavimo ar kitokio realizavimo, atmetė kaip nepagrįstus įrodymais.

12Pareiškėja N.K. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti, jos skundą dėl antstolio veiksmų patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad skundžiamas patvarkymas, kuriuo buvo nuspręsta tęsti vykdymo veiksmus Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje, visiškai nėra motyvuotas. Tai, kad patvarkymas yra patvirtintas teismo rezoliucija, dar nelegalizuoja jo turinio. Toks procedūrinis trūkumas yra esminis, užkertantis kelią antstoliui teisėtai vykdyti kitus vykdomuosius veiksmus. Tai reiškia, kad antstolis neturi teisės priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir tęsti / pradėti bet kokius paskesnius vykdymo veiksmus – areštuoti kokį nors skolininko turtą, jį vertinti.

13Suinteresuotas asmuo antstolis Vytautas Mitkus atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad antstolio veiksmai yra teisėti. Vykdymo veiksmai buvo pradėti antstolio aptarnaujamoje teritorijoje pagal skolininkės gyvenamąją vietą, siekiant sėkmingai įvykdyti teismo sprendimą, antstolio veiksmai turi būti tęsiami Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje, nes vykdomajame rašte nurodytas vienintelis jo įvykdymo būdas – įkeisto turto priverstinis pardavimas iš varžytynių, antstolio patvarkymą tęsti vykdymo veiksmus Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje rezoliucija patvirtino jo procesinės veiklos kontrolę atliekančio Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo teisėjas.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių bendrąsias vykdymo veiksmų atlikimo taisykles, todėl atskirojo skundo argumentais jos keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo.

16Iš vykdomosios bylos nuorašo nustatyta, kad antstolio V. Mitkaus kontoroje gautas Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymas priimti vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos 2010-05-11 vykdomąjį raštą Nr.1044V/2009 dėl 627630,20 Lt skolos ir 11 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės, išieškojimą nukreipiant į įkeistus nekilnojamuosius daiktus – priverstinai paduoti iš varžytynių žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius adresu ( - ), pagal skolininkės gyvenamąją vietą (vykd. b. l. 1-3). 2010-05-20 patvarkymu vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti (vykd. b. l. 4). 2010-05-20 surašytas turto arešto aktas (vykd. b. l. 25-26). 2010-05-20 pranešimais Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje veikiantys antstoliai informuoti apie atliktus vykdymo veiksmus jų veiklos teritorijoje (vykd. b. l. 20-24), 2010-05-20 priimtas patvarkymas tęsti vykdymo veiksmus Trakų rajono apylinkės teismo teritorijoje, kuris 2010-05-26 buvo patvirtintas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjos Astos Pikelienės rezoliucija (vykd. b. l. 30).

17Apeliantė nesutinka su teismo priimta nutartimi, kuria atmestas jos skundas dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, ji nurodo, kad skundžiamas patvarkymas, kuriuo buvo nuspręsta tęsti vykdymo veiksmus kito apylinkės teismo teritorijoje, visiškai nėra motyvuotas, todėl jis neatitinka Civilinio proceso kodekso 591 straipsnio nuostatų, tačiau kolegija tokį argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

18Civilinio proceso kodekso 591 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pradėtus vykdymo veiksmus antstolis gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, jeigu tai būtina siekiant sėkmingai įvykdyti sprendimą, šiuo atveju antstolis surašo motyvuotą patvarkymą tęsti vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, šį patvarkymą turi patvirtinti rezoliucija apylinkės teismo, kurio teritorijoje yra vykdantis sprendimą antstolis, teisėjas (to paties straipsnio 2 dalis).

19Antstolis Vytautas Mitkus, priimdamas skundžiamą 2010-05-20 patvarkymą, kuriuo patvarkė tęsti vykdymo veiksmus Trakų rajono teismo teritorijoje, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 591 straipsnio nuostatomis informavo vykdymo proceso šalis apie tai, koks vykdomasis dokumentas yra vykdomas, kad yra areštuotas turtas, esantis Trakų rajono savivaldybėje. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad antstoliui yra perduotas vykdymui vykdomasis dokumentas dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių išieškojimo, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus ir priverstinio pardavimo iš varžytynių N. K. nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų – žemės sklypo, 0,2478 ha, ir gyvenamojo namo, esančių ( - ), įvertindama tai, kad antstolis turi imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, sprendžia, kad pripažinti jo priimto patvarkymo nemotyvuotu ir neatitinkančiu procesinės teisės normų reikalavimų nėra pagrindo, tuo labiau, kad apylinkės teismas, kurio teritorijoje yra vykdantis sprendimą antstolis, patvirtindamas šį patvarkymą rezoliucija, nenustatė jokių esminių pažeidimų priimant šį patvarkymą dėl vykdymo veiksmų tęsimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

20Atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad antstolis nepagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, tačiau kokių nors konkrečių argumentų, kuriais ji pagrįstų tokį teiginį nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atmestas jos skundas dėl nurodyto antstolio vykdymo veiksmo, nepateikia, todėl kolegija jį atmeta kaip nepagrįstą (Civilinio proceso kodekso 178 str.).

21Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

22Apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl atmetus atskirąjį skundą, iš apeliantės priteistinos šios pašto išlaidos į valstybės biudžetą į surenkamąją sąskaitą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 96 straipsnio 2 dalis).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš N. K. 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Neringa Švedienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. Pareiškėja N.K. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Vytauto Mitkaus... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis Vytautas Mitkus su skundu nesutiko, prašė jį... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi... 10. Teismas nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad antstolio 2010-05-20... 11. Skolininkės argumentus, kad antstolio veiksmai vykdant vykdomąjį dokumentą... 12. Pareiškėja N.K. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį... 13. Suinteresuotas asmuo antstolis Vytautas Mitkus atsiliepimu į atskirąjį... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 16. Iš vykdomosios bylos nuorašo nustatyta, kad antstolio V. Mitkaus kontoroje... 17. Apeliantė nesutinka su teismo priimta nutartimi, kuria atmestas jos skundas... 18. Civilinio proceso kodekso 591 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pradėtus... 19. Antstolis Vytautas Mitkus, priimdamas skundžiamą 2010-05-20 patvarkymą,... 20. Atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad antstolis nepagrįstai priėmė... 21. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra paliktina... 22. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,40 Lt išlaidų, susijusių su... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339... 24. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį palikti... 25. Priteisti iš N. K. 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų...