Byla 2-3095-775/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovo įgaliotai atstovei R. K. ir atsakovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vardona“ patikslintą ieškinį atsakovui T. L. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo priteisti iš atsakovo 90 000 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 56-64).

3Ieškovo atstovė nurodė, jog 2011-12-27 UAB „Vardona“ už 90 000 Lt iš fizinio asmens pirko meno kūrinį – 1994 m. D. M. paveikslą, kurio išmatavimai 2 m. x 3 m. Sandorio kaina buvo apmokėta grynaisiais pinigais iš UAB „Vardona“ kasos, išrašytas išlaidas patvirtinantis kasos išlaidų orderis, paveikslas įmonei perduotas pasirašant priėmimo perdavimo aktą, turtas buvo įtrauktas į įmonės apskaitą. Pradėjus ieškovo bankroto procedūrą ne teismo tvarka administratoriui buvo perduotas įmonės turtas 2013-09-23 nutarties duomenimis. Administratoriui buvo perduotas paveikslas, kurio likutinė vertė 2013-09-23 balanso duomenimis – 50 625,42 Lt. Administratorius spaudoje paskelbė skelbimus dėl ieškovo turto pardavimo. Nepardavus paveikslo už likutinę vertę vieną mėnesį, paveikslas buvo pardavinėjamas už 50 proc. likutinės vertės dar vieną mėnesį. Nepardavus paveikslo ir už tokią kainą, administratorius siūlo jį parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą. Ieškovo atstovė pažymėjo, jog administratorius nesulaukė nei vieno pasiūlymo įsigyti paveikslą, o tai patvirtina, kad atsakovas T. L., nuo 2006-12-20 iki 2013-10-11 ėjęs UAB „Vardona“ direktoriaus pareigas, 2011-12-27 sandoriu įmonės vardu ir lėšomis įsigijo bevertį daiktą. Tokiu būdu ieškovui ir jo kreditoriams buvo padaryta 90 000 Lt žala, kurią privalo padengti atsakovas. Ieškovo atstovė pabrėžė, jog įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridinius asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu, vadovas juridinio asmens atžvilgiu turi elgtis sąžiningai, būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, įmonę ir vadovą sieja pasitikėjimo (fiducuariniai) santykiai, įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais. Ieškovas, įrodinėdamas, jog įmonei buvo padaryta žala, nurodė, kad paveikslo įsigijimas negali būti vertinamas kaip statybos verslu užsiimančiai įmonei būtina investicija, be to, įsigytas turtas yra bevertis, administratoriui nepavyksta jo parduoti, atsakovas 2011-12-27 sandoriu įmonės likvidų turtą pavertė nelikvidžiu ir taip sumažino ieškovo galimybes tenkinti kreditorių reikalavimus 90 000 Lt suma. Dailininkės D. M. paveikslai internetinėse meno kūrinių pardavimo svetainėse nėra parduodami, todėl neįmanoma palyginti šios dailininkės kūrinių kainų. Ieškovas nurodė, jog įmonės vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų pažeidimas. Būtent tokias pareigas pažeidė atsakovas įsigydamas paveikslą, nes sandorio sudarymo metu UAB „Vardona“ jau buvo faktiškai nemoki. 90 000 Lt lėšos galėjo būti panaudotos pradelstų įsipareigojimų vykdymui, tačiau buvo panaudotos paveikslo įsigijimui, įmonės nemokumą sandorio sudarymo metu patvirtina kreditorių ieškovui siųsti raginimai, mokesčių administratoriai buvo apriboję ieškovo disponavimą piniginėmis lėšomis, teismuose jau buvo išnagrinėtos bylos dėl skolų kreditoriams priteisimo, ieškovas su banku iš naujo tarėsi dėl kredito grąžinimo tvarkos ir sąlygų, įmonė taip pat sudarinėjo skolų suderinimo aktus su kitais kreditoriais. UAB „Vardona“ nuo 2010 m. dirbo itin nuostolingai, 2011 m. panaudojo 100 000 Lt rezervą nuostoliams padengti. 2012-12-21 Kauno apygardos teismas iškėlė UAB „Vardona“ restruktūrizavimo bylą, tai patvirtina, kad vėliausiai po pusmečio nuo ginčijamo sandorio sudarymo įmonės valdymo organai ėmėsi veiksmų įmonės gelbėjimui, prašymą dėl įmonės restruktūrizavimo pateikė atsakovas, tai patvirtina, kad sudarydamas ginčijamą sandorį jis žinojo apie įmonės sunkią finansinę padėtį. Savo veiksmais atsakovas pažeidė ne tik bendruosius veiklos sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus, bet ir pareigą elgtis protingai bei sąžiningai, bendrąsias fiduciarines pareigas įmonei, jos dalyviams ir kreditoriams. Pagrįsdamas priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų ir kilusios žalos, ieškovas nurodė, jog atsakovas 90 000 Lt suma sumažino įmonės kreditorių galimybes tenkinti savo finansinius reikalavimus bankroto procese. Įmonės turtas dėl atsakovo sudaryto sandorio sumažėjo minėta suma ir tai yra tiesioginiai atsakovo neteisėtų veiksmų padariniai.

4Teismo nustatytu terminu atsakovas T. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 40-43), nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepimo į patikslintą ieškinį teismo nustatytu terminu nepateikė.

5Atsakovas paaiškino, jog ieškovas neįrodė savo teiginių, kad UAB „Vardona“ įsigytas paveikslas yra bevertis, bankroto administratoriaus dienraščiuose vieną kartą per mėnesį publikuoti skelbimai negali būti laikomi pakankamomis pastangomis parduoti meno kūrinį, ieškovas nekreipė dėmesio į vyraujančias tokių kūrinių rinkos kainas. Atsakovas pabrėžė, jog eidamas UAB „Vardona“ direktoriaus pareigas jokių neteisėtų veiksmų neatliko, veikė išimtinai įmonės naudai, prieš sudarydamas sandorį konsultavosi apie įvairių įmonių įvaizdžio kūrimo strategijas, atidžiai įvertino paveikslo įsigijimo poreikį, įsigydamas paveikslą atsakovas buvo įsitikinęs jo likvidumu. Paveikslas turėjo būti skirtas įmonės reprezentatyvumui išlaikyti tarp verslo partnerių, įmonės vadovas siekė, kad įmonė užmegztų naujus ryšius, patalpose, kur kabėjo paveikslas, vykdavo svarbios verslo derybos. Paveikslas liko apskaitytas balanse kaip ilgalaikis turtas, vien tai, kad bankroto administratorius nesugebėjo pasirinkti tinkamų priemonių šiam turtui parduoti neįrodo atsakovo veiksmų neteisėtumo. Ieškovas neįrodė visų būtinųjų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, todėl nėra jokio teisinio pagrindo priteisti 90 000 Lt žalos atlyginimą iš atsakovo. Posėdžio metu atsakovas patvirtino, jog apie sunkią įmonės finansinę padėtį sandorio sudarymo metu žinojo, tačiau tikėjosi paveikslą parduoti už didesnę kainą ir taip grąžinti dalį įmonės skolų. Dėl paveikslo įsigijimo atsakovas apie pusę metų vedė derybas, konsultavosi su meno srities specialistais, jam buvo patikinta, jog ginčo meno kūrinio įsigijimas yra gera investicija. Atsakovas pats ieškojo paveikslo pirkėjų, tačiau dabar suvokia, jog jo realizavimo galimybės sudėtingos, patvirtino, jog įmonės finansinės padėties gerinimo planas nebuvo įgyvendintas, bet dėl to nereiškia, kad jis elgėsi neteisėtai.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2006-12-20 UAB „Vardona“ valdyba paskyrė atsakovą T. L. įmonės direktoriumi (b. l. 13-15), darbo sutartis su atsakovu nuo 2013-10-11 buvo nutraukta 2013-09-24 UAB „Vardona“ bankroto administratoriaus įsakymu (b. l. 16).

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad įmonė UAB „Vardona“ 2011 m. turėjo finansinių sunkumų: 2011-12-22 UAB „Serpantinas“ pateikė UAB „Vardona“ raginimą dėl įsiskolinimo padengimo (b. l. 65), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viršininko 2011-10-07 sprendimu buvo nutrauktas pinigų išdavimas ir pervedimas UAB „Vardona“ atžvilgiu (b. l. 66), 2011-11-14 Kauno miesto apylinkės teismas priėmė teismo įsakymą dėl skolos iš UAB „Vardona“ išieškojimo kreditoriaus UAB „Laurex“ atžvilgiu (b. l. 67), 2011-09-02 UAB „Transrifus“ pranešimu ieškovą informavo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo (b. l. 68-69), UAB „Jungtis“ 2011-09-15 pateikė ieškovui raštą dėl įsiskolinimo (b. l. 70), 2011-11-23 raštą dėl sutarties nutraukimo (b. l. 91), 2011-05-09 ieškovui buvo pateiktas AB „DnB NORD bankas“ raštas dėl įsipareigojimų nevykdymo (b. l. 71), 2011-10-14 ieškovas su banku sudarė susitarimą dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo (b. l. 74-78), AB „DnB bankas“ ieškovo įsiskolinimas 2013 m. spalio 17 d. sudarė 1 768 662,87 Lt sumą (b. l. 72-73). 2011 m. rugpjūčio mėn. – 2012 m. kovo mėn. ieškovas sudarė skolų suderinimo aktus su įvairiais kreditoriais (b. l. 79-90, 92-96). UAB „Vardona“ balanso duomenimis, 2011 m. įmonė turėjo 578 903 Lt nuostolių (b. l. 97, 98, 99). 2011-12-27 atsakovas T. L., eidamas UAB „Vardona“ direktoriaus pareigas, grynais pinigais už 90 000 Lt įmonės vardu įsigijo paveikslą (b. l. 17, 51).

92012-12-21 nutartimi Kauno apygardos teismas UAB „Vardona“ iškėlė restruktūrizavimo bylą (b. l. 100-103). 2014-02-13 bankrutavusios UAB „Vardona“ kreditorių susirinkime buvo nutarta parduoti įmonės turtą – kilnojamojo turto nepardavus per 1 mėn., kaina mažintina 50 proc., nepardavus per mėnesį laiko ir už tokią kainą, turtas parduotinas už didžiausią pasiūlytą kainą. Įmonės turto sąraše nurodytas ir atsakovo pirktas paveikslas (b. l. 104-110). Bankroto administratorius, vykdydamas bankroto procedūrą ir bankrutavusios įmonės turto pardavimą, nuo 2014 m. balandžio mėn. iki 2014 m. spalio mėn. apie parduodamą įmonės turtą, tame tarpe ir ginčo paveikslą, skelbdavo dienraščiuose „Kauno diena“ ir „Lietuvos rytas“ (b. l. 18-26). 2015 m. kovo mėn. bankroto administratoriaus įgaliota atstovė kreipėsi į meno kūrinių pardavimą organizuojančius asmenis, prašė nurodyti preliminarią ginčo paveikslo kainą ir galimybes paveikslą parduoti internetiniuose portaluose (b. l. 116-119), gautas atsakymas iš vieno asmens, nurodyta, jog tokio „kalibro“ darbai internete nepardavinėjami (b. l. 120). UAB „Meno rinkos agentūra“ 2015-03-26 išdavė ginčo paveikslo pasą, nustatyta, jog paveikslo autorė D. G. M., paveikslas „Alegorinė kompozicija“ sukurtas 1994 m., paveikslo estimacija – tikėtina meno kūrinio kaina jo pardavimo antrinėje rinkoje – 800-1200 € (b. l. 121).

10CK 2.87 str. 1 d. nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. Pagal CK 2.87 str. 7 d., juridinio asmens valdymo organo narys nevykdantis arba netinkamai vykdantis savo pareigas privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui.

11Bendrovės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 str.). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 str. 4 d.). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę. CK 2.87 str. 1–6 d. įtvirtintos juridinio asmens organų narių pareigos juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, draudimas painioti juridinio asmens turtą su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, pareiga pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie interesų konfliktą. Pažymėtina, kad pagal CK 2.82 str. 1 d. juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas detaliau nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento jis turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012). Kai ieškiniu reikalaujama bendrovės vadovo atlyginti žalą, padarytą bendrovei sudarytais sandoriais, teismas, be kita ko, turi patikrinti, ar tokie sandoriai sudaryti bendrovei prisiimant įprastą jos veikloje ūkinę komercinę riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Stagena“ v. AB SEB bankas, G. S., bylos Nr. 3K-3-420/2013). Remiantis teismų praktikoje pripažįstama verslo sprendimų priėmimo taisykle (angl. business judgment rule), preziumuojamas vadovų veikimas bona fide geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014, 2014 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2014).

12Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

13Nagrinėjamu atveju ieškovas įrodė atsakovo fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą bei akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą, kuomet ginčijamas sandoris buvo sudarytas tuomet, kai įmonė faktiškai nevykdė įsipareigojimų kreditoriams ir buvo nemoki. Dar 2011 m. gegužės mėn. AB „DnB bankas“ įmonei UAB „Vardona“ pateikė raštą dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo (b. l. 71), vien įsiskolinimas bankui tuo metu siekė 17 799,54 € sumą, vėliau, tačiau iki sudarant aptariamą paveikslo pirkimo sandorį, raginimus padengti įsiskolinimus UAB „Vardona“ pateikė ir kiti įmonės kreditoriai – UAB „Serpantinas“ (b. l. 65), Valstybinė mokesčių inspekcija (b. l. 66), UAB „Transrifus“ (b. l. 68-69, 80), UAB „Jungtis“ (b. l. 70, 91-93), UAB „Hilti“ (b. l. 89, 90). UAB „Vardona“ su įvairiais kreditoriais 2011 m. buvo sudariusi skolų suderinimo aktus (b. l. 87, 88, 94, 95, 96). Kauno miesto apylinkės teisme 2011-11-14 buvo priimtas teismo įsakymas dėl įsiskolinimo priteisimo iš skolininko UAB „Vardona“ kreditoriui UAB „Laurex“ (b. l. 67). Kauno apygardos teismas nutartyje dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Vardona“ iškėlimo nurodė, jog 2012-07-01 vien pradelstas įsiskolinimas bankui sudarė virš 80 proc. įmonės turto vertės (b. l. 100-103) (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Išvada, kad sandorio sudarymo metu UAB „Vardona“ buvo nemoki, daroma ne tik pagal į bylą pateiktus ieškovo finansinės atskaitomybės duomenis, bet ir pagal atsakovo paaiškinimus dėl sandorio sudarymo metu buvusių aplinkybių, kuomet jis nurodė, jog sudaromu sandoriu norėjo pagerinti įmonės įvaizdį įsigyjant prabangius daiktus, atsakovas, įsigydamas dailininkės D. G. M. paveikslą, buvo įsitikinęs šio daikto likvidumu, paveikslas turėjo būti skirtas įmonės reprezentatyvumui tarp verslo partnerių išlaikyti, atsakovas neva siekė užmegzti naujus ryšius su potencialiais paslaugų gavėjais, patalpose, kur kabėjo paveikslas, vykdavo verslo derybos; atsakovas posėdžio metu patvirtino, jog sudarydamas paveikslo pirkimo pardavimo sandorį žinojo apie sunkią įmonės finansinę padėtį, tačiau buvo įsitikinęs, jog paveikslas bus viena iš priemonių įmonės reputacijai atstatyti, be to, patvirtino, kad norėjo paveikslą parduoti už didesnę kainą. Tačiau toks atsakovo elgesys, kuomet apyvartines lėšas jis panaudojo abejotino sandorio sudarymui, o ne atsiskaitymui su kreditoriais ar ūkinės komercinės veiklos vystymui, peržengia protingas rizikos ribas ir prieštarauja geriems verslo standartams. Dar pažymėtina, kad atsakovas savo nurodytų teiginių, jog dėl paveikslo įsigijimo ir jo svarbos įmonės verslo ryšiams jis konsultavosi su įvairiais meno srities specialistais, profesionalais, neįrodė, posėdžio metu paklaustas net negalėjo nurodyti subjektų, kurie teikė jam konsultacijas, pavadinimų ar pavardžių, jau nekalbant apie rašytinius susitarimus ar atliktų tyrimų rezultatus. Svarbu įvertinti ir atsakovo posėdžio metu nurodytus teiginius, jog derybos dėl paveikslo įsigijimo vyko apie pusę metų, t. y. būtent nuo kreditoriaus AB „DnB bankas“ pranešimo apie nevykdomus įsipareigojimus gavimo. Per tokį ilgą laiko tarpą atsakovas turėjo galimybes išsiaiškinti tikrąją perkamo daikto vertę, įsitikinti tokio meno kūrinio svarba, atsakovas turėjo būti ypač atidus ir rūpestingas tiek rinkdamas duomenis apie įsigyjamą meno kūrinį ir jo vertę, tiek ir vertindamas paveikslo įsigijimo pasekmes, turint galvoje įmonės UAB „Vardona“ veiklos sritį.

14Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog paveikslo įsigijimo sandoris bendrovei buvo visiškai nenaudingas ir padarė žalą įmonei bei jos kreditoriams. Iš šio sandorio įmonė negavo jokios naudos. Tuo labiau, kad minėtas sandoris ir paties atsakovo teigimu buvo sudarytas, kai įmonės finansinė padėtis buvo bloga.

15Išdėstytų faktinių aplinkybių visuma yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas pažeidė fiduciarines pareigas įmonės atžvilgiu, sudarydamas jai akivaizdžiai nuostolingą sandorį. Jo veiksmai, pasireiškiantys dideliu neatsargumu, aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, suponuoja jo kaltę ir pareigą atlyginti žalą įmonei, kuomet CK 6.263 str. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o pagal CK 2.87 str. 7 d. juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

16Pagal CK 6.249 str. žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga, kuri ne preziumuojama, todėl jos faktą ir dydį privalo įrodyti ieškovas. Taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę yra pagrindas tada, kai ieškovas įrodymais pagrindžia žalos (nuostolių) faktą ir dydį. Ieškovas patirtą žalą grindžia įmonės turto (t. y. už paveikslą sumokėtų lėšų) praradimu. Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala gali būti padaryta turto netekimu, todėl žala bendrovei gali būti padaryta ir dėl turto, kuris buvo bendrovės vadovo žinioje, netekimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teisingas žalos atlyginimas reiškia, jog turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012). Taigi sprendžiant klausimą dėl žalos dydžio nustatymo svarbu yra tai, kad turi būti atlyginta reali šiuo atveju įmonei padaryta žala.

17Sprendžiant dėl žalos dydžio pažymėtina, jog ieškovo nurodytas žalos dydis – 90 000 Lt – negali būti laikomas įrodytu. Ieškovas patikslintame ieškinyje, ieškovo atstovė teismo posėdžio metu pabrėžė, jog atsakovas įmonės vardu įsigijo bevertį daiktą, tačiau tokius teiginius paneigia paties ieškovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – UAB „Meno rinkos agentūra“ 2015-03-26 išduotas kūrinio pasas, kuriame nurodyta, jog tikėtina vertinamo meno kūrinio kaina antrinėje rinkoje siekia nuo 800 iki 1 200 eurų sumą (b. l. 121). Ieškovas nurodė, jog neatsirado asmenų, norinčių įsigyti paveikslą, todėl visa 90 000 Lt suma turi būti priteista iš atsakovo.

18Ieškovas neįrodė, jog ir pats įdėjo maksimalias pastangas siekdamas parduoti šį paveikslą. Kaip nurodė ieškovo atstovė, jie šį paveikslą pardavinėjo kaip ir visą likusį bendrovės turtą – skelbdami apie jį spaudoje, tačiau minėti skelbimai nėra informatyvūs, net neaišku koks meno kūrinys pardavinėjamas (b. l. 18-26), todėl galimai potencialūs paveikslo pirkėjai nesikreipė į bankroto administratorių dėl kūrinio įsigijimo, tačiau tai, kad neatsirado pirkėjo, norinčio įsigyti minėtą paveikslą, nereiškia, jog jis yra bevertis. Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes, darytina išvada, kad įmonės vardu pirkto meno kūrinio vertė turi būti įskaitoma į priteistinos žalos dydį (CK 6.249 str. 6 d.). Kadangi išduotame meno kūrinio pase nurodyta, jog paveikslo vertė yra nuo 800 iki 1200 eurų, darytina išvada, jog jo vidutinė vertė – 1000 eurų, todėl ieškovui priteistiną žalą sudaro atsakovo permokėta 25 065,80 € suma. Konstatuotina, kad tarp įmonei kilusios žalos ir atsakovo neteisėtų veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys. Kaltės prezumpcijos atsiliepimo argumentais ir jokiais rašytiniais įrodymais atsakovas nepaneigė.

19CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (25 065,80 €) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.).

20Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies (96 proc.), tai iš atsakovo proporcingai į valstybės biudžetą priteisiamas įstatyme numatyto dydžio žyminis mokestis – 751,97 € ir 4,40 € išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 2, CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovui BUAB „Vardona“, į. k. 133770842, buveinė Kaune, Valančiaus g. 24, adresas korespondencijai Kaune, Jonavos g. 16A, iš atsakovo T. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 25 065,80 € (dvidešimt penkių tūkstančių šešiasdešimt penkių eurų 80 ct) žalos atlyginimą ir 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (25 065,80 €) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti valstybei iš atsakovo T. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 751,97 € (septynių šimtų penkiasdešimt vieno euro 69 ct) žyminį mokestį ir 4,40 € (keturių eurų 40 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo... 3. Ieškovo atstovė nurodė, jog 2011-12-27 UAB „Vardona“ už 90 000 Lt iš... 4. Teismo nustatytu terminu atsakovas T. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.... 5. Atsakovas paaiškino, jog ieškovas neįrodė savo teiginių, kad UAB... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2006-12-20 UAB „Vardona“ valdyba... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad įmonė UAB... 9. 2012-12-21 nutartimi Kauno apygardos teismas UAB „Vardona“ iškėlė... 10. CK 2.87 str. 1 d. nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio... 11. Bendrovės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinė atsakomybė atsiranda... 12. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų,... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovas įrodė atsakovo fiduciarinių pareigų... 14. Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog paveikslo įsigijimo... 15. Išdėstytų faktinių aplinkybių visuma yra pagrindas konstatuoti, kad... 16. Pagal CK 6.249 str. žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga, kuri ne... 17. Sprendžiant dėl žalos dydžio pažymėtina, jog ieškovo nurodytas žalos... 18. Ieškovas neįrodė, jog ir pats įdėjo maksimalias pastangas siekdamas... 19. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 20. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovui BUAB „Vardona“, į. k. 133770842, buveinė Kaune,... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti valstybei iš atsakovo T. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 751,97 €... 26. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...