Byla 2-2301-153/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,

2sekretoriaujant Vaidai Andruškevičiūtei, dalyvaujant ieškovės UAB „Litesko“ atstovui advokatui R. S., atsakovės Alytaus miesto savivaldybės atstovui R. P., trečiojo asmens UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovui direktoriui V. P., viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Litesko“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybei, trečiajam asmeniui UAB „Alytaus šilumos tinklai“ dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 1 punkto pripažinimo negaliojančiu ab initio, neturtinės žalos, padarytos pažeidus ieškovės dalykinę reputaciją, atlyginimo ir paramos teikimo prievolės panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovės UAB „Litesko“ atstovas prašo byloje priimti dalinį sprendimą ir atsakovės Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą pripažinti neteisėtu ir nesukeliančiu 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo N r. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ ir 2005 m. birželio 23 d. Susitarimo Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ pasibaigimo, negaliojimo ar pakeitimo civilinių teisinių padarinių;

4Teismui nusprendus taikyti šioje byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, atnaujinti ieškovei ieškinio senaties terminą. Vėliau savo prašymą atsiėmė, nes atsakovės atstovas sutiko su ieškovės atstovo motyvais, kad byloje procesinis terminas nepraleistas.

5Atsakovės Alytaus miesto savivaldybės atstovas sutiko priimti byloje dalinį sprendimą, ieškovės reikalavimus prašė atmesti kaip nepagrįstus ir taikyti ieškovės reikalavimui Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, vėliau šio prašymo atsisakė ir pripažino, kad procesinio termino kreiptis į teismą ieškovė nepraleido.

6Trečiojo asmens UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovas prašė ieškinio reikalavimus atmesti, sutiko su ieškovės prašymu priimti byloje dalinį sprendimą.

7Ieškovės reikalavimai tenkintini.

8Ieškovė ieškinyje nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybė) 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Sprendimas) 1 punktu pripažino netekusiu galios Savivaldybės 2005-05-19 sprendimą Nr. T-93 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 ir turto nuomos sutarties Nr. 01-02-014 papildymų ir pakeitimų“ (toliau – 2005 m. Sprendimas). Savivaldybės 2005-05-19 sprendimu Nr. T-93 buvo pritarta susitarimo su ieškove Nr. P004-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d. (toliau – Modernizavimo sutartis), papildymo ir pakeitimo“ tekstui, taip pat Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamos UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (jai priklausančio šilumos ūkio turto Nuomotojas) susitarimo su ieškove Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d. (toliau – Nuomos sutartis, Modernizavimo sutartis ir Nuomos sutartis, abi kartu toliau – Sutartys), papildymo ir pakeitimo“ tekstui. Savivaldybės 2005 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-93 taip pat buvo suteikti įgaliojimai Savivaldybės merui V. K. Savivaldybės vardu pasirašyti aukščiau minėtą susitarimą Nr. P004-A ir Savivaldybės, kaip kontroliuojančios akcininkės, vardu balsuoti UAB „Alytaus šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime už pritarimą aukščiau minėto susitarimo Nr. P005-A sudarymui. Susitarimas Nr. P004-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (toliau – Modernizavimo sutarties pakeitimas) tarp ieškovės ir Savivaldybės buvo pasirašytas 2005-06-01. Susitarimas Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (toliau – Nuomos sutarties pakeitimas) buvo pasirašytas 2005-06-23. Be šių pakeitimų, tiek Modernizavimo sutartis, tiek ir Nuomos sutartis buvo ne kartą keistos iki 2005 m. ir vėliau. Modernizavimo sutarties ir Nuomos sutarties 2005 m. pakeitimuose buvo numatytas Sutarčių galiojimo termino pratęsimas papildomiems 10 metų, iki 2026-06-01, bei reikšmingi papildomi ieškovės investiciniai, kasmetinės paramos Savivaldybei, šilumos kainų dydžio bei kiti įsipareigojimai. 2011-02-19 Alytaus miesto savivaldybė pateikė raštą ieškovei su reikalavimu pervesti 142 500 Lt paramą pagal Modernizavimo sutarties pakeitimo 8 punktą ir 2007 m. Modernizavimo sutarties pakeitimo 4 punktą.

9Atsakovė, Sprendimu pripažinusi savo pačios 2005 m. Sprendimą negaliojančiu, įgijo vienašališką teisę įtakoti jos pačios selektyviai pageidaujamas Modernizavimo sutarties pakeitimo ir Nuomos sutarties pakeitimo nuostatas, numatančias Sutarčių termino pratęsimą. Ieškovės nuomone, atsakovės Sprendimas yra neteisėtas dėl šių motyvų:

101) nei Nuomos sutartis, nei Modernizavimo sutartis, nei CK nuostatos nesuteikia Savivaldybei vienašališkais sprendimais suteikti sau teisę peržiūrėti jau sudarytus civilinius sandorius, t. y. selektyviai, Savivaldybei pageidaujama apimtimi keisti, nutraukti ar pripažinti negaliojančiomis sutarčių ar jų vėlesnių pakeitimų nuostatas arba kaip nors kitaip įtakoti sudarytų civilinių sandorių turinį;

112) 2005 m. Sprendimu suteikto įgaliojimo merui V. K. panaikinimas negali būti realizuojamas retrospektyviai (atgaline tvarka), kai įgaliojimui galiojant atstovė jau sudarė atitinkamus sandorius atstovaujamojo vardu. Įgaliojimo sudaryti Modernizavimo sutarties pakeitimą bei Nuomos sutarties pakeitimą „atšaukimas“ praėjus beveik 6 metams po atitinkamų įgaliojimų pagrindu atliktų sandorių sudarymo yra niekinis ir niekaip neįtakoja Modernizavimo sutarties pakeitimo ir Nuomos sutarties pakeitimo galiojimo bei jų privalomumo sutarčių šalims;

123) atsakovė pažeidė sąžiningumo ir šalių lygiateisiškumo principus, nes kvestionuodama ieškovės naudai prisiimtus priešpriešinius įsipareigojimus, ignoruoja tais pačiais Sutarčių pakeitimais prisiimtus investuotojo priešpriešinius įsipareigojimus Savivaldybės naudai, kurie jau yra įvykdyti arba ir toliau tinkamai vykdomi. Ieškovė jau yra investavusi daugiau nei 16,2 mln. Lt (be PVM) į Alytaus miesto šilumos ūkį, suteikusi paramos atsakovei daugiau kaip už 1,16 mln. Lt. Pagal 2007 m. Modernizavimo sutarties pakeitimą ieškovė yra suteikusi papildomos paramos atsakovei už 750 tūkstančių Lt, 2009 m. pradėjusi realizuoti beveik 100 mln. vertės Alytaus biomasės kogeneracinės elektrinės statybos Alytaus rajoninėje katilinėje investicinį projektą.

134) atsakovė, priimdama Sprendimą, veikė ultra vires. Vienašališkais aktais kištis į šalių privatinės teisės reguliuojamus santykius yra draudžiama;

145) Sprendimas yra nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, Sprendimo 1 punktas pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 str. ir 8 str. reikalavimus. Atsakovė nenurodė jokių motyvų, kodėl 2005 m. Sprendimas yra neteisėtas ir pažeidžiantis viešąjį ir teisėtus turtinius miesto savivaldybės interesus. Nesutarimai tarp šalių turėjo būti sprendžiami pagal Modernizavimo sutarties 8.2, 8.3 punktus, Nuomos sutarties 8.2, 8.3 punktus;

156) priimdama Sprendimą, atsakovė pažeidė pagrindinius Vietos savivaldos įstatymo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento procedūrinius principus, taip pat viešumo ir skaidrumo principus, ieškovei nebuvo suteikta galimybė dalyvauti svarstant ir priimant Sprendimą Alytaus miesto savivaldybės taryboje.

16Atsiliepime į ieškinį atsakovė Alytaus miesto savivaldybė prašė taikyti ieškinio senaties terminą ieškovės reikalavimui dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punkto pripažinimo negaliojančiu ir neteisėtu, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 101-107). Atsakovė nurodė tokius argumentus:

171) ieškovė pernelyg formaliai vertina tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius ir nepaiso sutarčių aiškinimo taisyklių bei pažeidžia esminį sutarčių teisės principą – pacta sund servanda. Aiškinantis sutarties turinį lemiamą reikšmę turi ne sutarties lingvistinės formuluotės, o tikrieji šalių ketinimai, kurių šalys siekė pasirašydamos šią sutartį. Atsižvelgiant į Modernizavimo sutarties tikslą modernizuoti ir renovuoti Alytaus miesto šilumos ūkį tam, kad būtų užtikrintas Alytaus miesto visuomenės gerbūvis, darytina išvada, jog Alytaus miesto savivaldybės taryba, priimdama 2011 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“, pripažino padarytą ankstesnę klaidą, įvertino, kad priimdama 2005-05-19 sprendimą Nr. T- 93 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 ir Turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014 papildymų ir pakeitimų“, savivaldybės taryba pažeidė 2001 m. sausio 23 d. įvykusio Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso taisyklių nuostatas ir konkurso rezultatus bei 2001-08-02 sutarties Nr. 01-08-02-013 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytas nuostatas ir konstatavo, jog taip pakenkė viešajam bei teisėtiems turtiniams miesto savavaldybės interesams. Taip yra įgyvendinamas šalių bendradarbiavimas (šalių kooperavimosi principas) ir užtikrinamas ekonomiškas sutarties vykdymas bei siekiama išvengti galimų piktnaudžiavimų;

182) Vietos savivaldos įstatymo 4 str. įtvirtinti vietos savivaldos principai įpareigoja savivaldybės tarybą veikti išimtinai gyventojų interesų labui, jiems atstovauti ir siekti jų gerbūvio, o tai apima ir sutartinius santykius, kurių pagrindu plėtojama ir palaikoma vietos visuomenės gerovė. Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartis buvo sudaryta atsižvelgiant į Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso taisykles, patvirtintas Alytaus miesto valdybos 2000 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 565 (toliau – Taisyklės). Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta, kad sutartis bus sudaroma 15-ai metų, dėl to ir pasirašytos sutarties 9.1 papunktyje buvo numatytas 15 metų terminas, t. y. iki 2016 m. birželio 1 d. Jeigu potencialiems konkurso dalyviams iš anksto būtų žinoma, kad sutartis bus pratęsiama anksčiau nei po 10 metų, t. y. nesilaikant konkurso sąlygų, galėjo atsirasti ir daugiau nuomotojų, o ne vienintelė Prancūzijos komandinė akcinė bendrovė „Dalkia“. Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties 9.1 papunktyje buvo imperatyviai nurodytas sutarties galiojimo terminas, t. y. iki 2016-06-01, o Nuomos sutarties 3.1 p. nustatyta, kad turtas yra išnuomojamas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis 15 (penkiolikai) metų nuo turto priėmimo-perdavimo dienos, bet ne trumpiau nei pasibaigs šildymo sezonas pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. rudens šildymo sezono, jeigu šalys raštu nesusitaria kitaip. Suėjus turto nuomos terminui, šalys atskiru susitarimu gali pratęsti šios sutarties galiojimą nuo 5 iki 10 metų. 2005-05-19 sprendimas Nr. T-93 priimtas pažeidžiant bei nesilaikant konkurso taisyklėse nustatytų sąlygų, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad nėra jokio konkurso ir pirminės sutarties pažeidimo ir kad jokia kompetentinga Lietuvos Respublikos institucija tokio pažeidimo nėra nustačiusi. Kitai institucijai be savivaldybės tarybos to pripažinti ir nereikia, nes tai akivaizdžiai matyti iš sutarčių bei konkurso taisyklių sąlygų;

193) šilumos energijos tiekimas yra visuotinai suprantamas viešasis interesas, nes tai apima absoliučią daugumą miesto fizinių ir juridinių asmenų. Pasikeitus Šilumos ūkio įstatymui ir savivaldybės tarybai netekus faktinių teisių įtakoti šilumos kainą akivaizdu, kad savivaldybės taryba šioje srityje dabar negali realiai ginti visuomenės. Šilumos kaina priklauso tik nuo šilumos tiekėjo ir Kainų ir energetikos komisijos. Dėl šių aplinkybių yra visiškai nepagrįstas ieškovės teiginys, kad atsakovės spendime panaudota formuluotė, jog pažeistas viešasis interesas ir teisėti savivaldybės interesai, nėra pagrįstas ir dėl to pažeidžiama ieškovės dalykinė reputacija. Miesto šilumos ūkis yra savivaldybės UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nuosavybė, savivaldybei priklauso daugiau kaip 98 % bendrovės akcijų, todėl ir privalu vertinti tai, jog savivaldybė šilumos ūkyje turi turtinių interesų ir viešąjį interesą, ginant bendruomenės interesus prieš monopolinį šilumos tiekėją;

204) pagal Vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d. savivaldybės tarybos priimtus tesės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba, įvertinusi, kad Modernizavimo sutarties termino pratęsimas iki 2026 m. birželio 1 d. yra neteisėtas bei ydingas pačiai savivaldybei, panaikino ginčo sprendimą, turėdama tikslą, kad pasibaigus sutarties terminui 2016 m. birželio 1 d., galėtų apibendrinti sutartinius įsipareigojimus, juos įvertinti ir tik įsitikinusi, kad ieškovė tinkamai vykdė įsipareigojimus ir kad sutarties sąlygos atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus bei kad sutartis ateityje bus tinkamai vykdoma, spręs galimybę dėl sutarties pratęsimo 5 ar 10 metų, taip, kaip numatyta pagrindinės Modernizavimo sutarties 9.1 papunktyje;

215) ieškovės teiginys, kad jai nebuvo suteikta galimybė dalyvauti svarstant ir priimant ginčo sprendimą, yra nepagrįsti. Ginčijamas sprendimas buvo užregistruotas 2011-02-07 Miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų registre (TŽ) 6 numeriu, apsvarstytas komitetuose, suderintas su frakcijomis bei patalpintas savivaldybės interneto tinklalapyje. 2011-02-18 savivaldybės meras pasirašė potvarkį Nr. M-6 „Dėl miesto savivaldybės 6-osios tarybos 54-ojo posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės“, kuris buvo patalpintas savivaldybės interneto tinklalapyje. Apie 2011-02-24 savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimą informacija buvo atspausdinta 2011-02-19 dienraštyje „Alytaus naujienos“ Nr. 34(11872). Sprendimo bei informavimo parengimas atitiko Vietos savivaldos įstatymo numatytą klausimo rengimo savivaldybės tarybos posėdžiams tvarką ir procedūras. Svarstant savivaldybės taryboje ginčo sprendimą, posėdžių salėje buvo UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ direktorius V. Č., tačiau jis noro pasisakyti dėl svarstomo sprendimo nepareiškė;

226) ginčo sprendimas yra individualus administracinis teisės aktas, todėl skundui dėl jo paduoti taikomi bendras Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytas vieno mėnesio terminas. Kadangi 2011-02-24 svarstant taryboje klausimą dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, posėdžių salėje buvo UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ direktorius, taigi apie ginčo sprendimą jis sužinojo 2011-02-24. Ieškovė ieškinį parašė tik 2011 m. balandžio 5 d., todėl praleido vieno mėnesio terminą. Remiantis CK 1.126 str. 2 d. ir ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p., yra pagrindas ieškovės reikalavimą dėl 2011 m. vasario 24 d. savivaldybės tarybos sprendimo NR. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ teisėtumo atmesti bei taikyti ieškinio senatį;

237) atsakovė, paskelbdama apie ginčo sprendimą, savivaldybės interneto tinklalapyje bei ieškovės nurodytose žiniasklaidos priemonėse, paskelbė faktą apie priimtą savivaldybės tarybos individualų administracinį teisės aktą, grindžiamą tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis. Atsakovė tokiu būdu bei priemonėmis informavo visuomenę ir tuo pačiu ieškovę apie faktą (įvykį) dėl atsakovės priimto sprendimo ir tuo pačiu išreiškė savo nuomonę dėl galimos tolesnės rizikos vykdant Modernizavimo sutartį ir tai, kad būtina su ieškove derėtis dėl Modernizavimo sutarties sąlygų. Visuomenės informavimas išsakant nuomonę apie įvykį, visiškai įsitikinus informacijos teisingumu, nelaikytinas tikrovės neatitinkančių duomenų paskleidimu, nes atsakovė neatliko neteisėtų veiksmų, o jų nesant kaip vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų neturtinės žalos atlyginimas negalimas. Ieškovė nepagrįstai reikalauja kompensacijos. Ieškovės nurodyta 0,2 % dalis aiškiai per didelė ir nepagrįsta jokiais įrodymais. Tai yra vienašališkas siekimas dėl atsakovės priimto sprendimo turėti sau naudos;

248) ieškovės teiginiai, kad atsakovės neteisėti ir nepagrįsti veiksmai buvo tęstinio pobūdžio, tendencingi, vykę rinkimų į savivaldybių tarybas išvakarėse, o tai parodo, jog jie buvo sąmoningi ir motyvuoti politinio pobūdžio priežasčių, siekiant užsitarnauti didesnes rinkėjų simpatijas sumenkinant ieškovę ir jos dalykinę reputaciją, prilygintini kaltinimams Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Tokiais nepagrįstais pareiškimais ieškovė diskredituoja Alytaus miesto savivaldybės tarybą kaip instituciją bei menkina jos dalykinę reputaciją;

259) 2001-08-02 Modernizavimo ir Turto nuomos sutartys lieka galioti, todėl dėl papildomos paramos teikimo ieškovė gali spręsti pati, ją teikti ar neteikti, jeigu lieka galioti ginčijamas sprendimas. Atsakovė nenutraukė pagrindinės Modernizavimo sutarties ir iki 2016 metų ieškovei nesukėlė jokių turtinių pasekmių. Investicija į biomasės kogeneracinę jėgainę, kuria remiasi ieškovė, pačiame susitarime numatyta, kaip liksianti ieškovės nuosavybe;

2610) savivaldybė negali tapti atsakinga už konkrečių informavimo priemonių paviešintos informacijos turinį, juolab kad ieškovės paminėtos žiniasklaidos priemonės patalpino tik informaciją apie savivaldybės tarybos priimtą sprendimą bei pareiškė savo nuomonę.

27Dubliku ieškovė UAB „Litesko“ patikslino pirmą ieškinio reikalavimą ir išdėstė jį tokia tvarka (b. l. 177-193):

28atsakovės Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą pripažinti neteisėtu ir nesukeliančiu 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ ir 2005 m. birželio 23 d. Susitarimo Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ pasibaigimo, negaliojimo ar pakeitimo civilinių teisinių padarinių. Ieškovė prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, teismui nusprendus taikyti šioje byloje ABTĮ 33 str. 1 d.

29Dublike papildomai nurodė šiuos argumentus:

301) atsakovė nepateikė jokių konkrečių argumentų, kurie paneigtų, kad Sprendimo 1 punktas prieštarauja CK, Modernizavimo sutarties ir Nuomos sutarties nuostatoms;

312) atsakovė nepateikė argumentų, kurie paneigtų, kad Sprendimo 1 punktas priimtas ultra vires, todėl šios aplinkybės turėtų būti laikomos įrodytomis;

323) Sprendimo 1 punktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymui. Atsakovės teiginys, kad sudarydama 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimą ir 2005 m. Nuomos sutarties pakeitimą Alytaus miesto savivaldybė pažeidė Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso taisykles, patvirtintas Alytaus miesto valdybos 2000 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 565 (toliau – Konkurso taisyklės), yra nepagrįstas. Konkurso taisyklių 4.1 punkte nurodyta, kad „Konkursą laimėjęs nuomininkas, su kuriuo bus sudaryta šilumos ūkio modernizacijos ir renovacijos sutartis 15 metų laikotarpiui, privalės naujai sukurtą turtą, naudojamą bendrovės veikloje, be jokių suvaržymų, įkeitimo ar su tuo susijusio įsiskolinimo, sugrąžinti ir perduoti bendrovei (Alytaus šilumos tinklai). Nei šiame punkte, nei kitose Konkurso taisyklių punktuose nėra įtvirtintas draudimas šalims susitarti dėl sutarčių termino pratęsimo anksčiau nei po 15 metų. Priešingai, Konkurso taisyklės, vertinant jas visų nuostatų kontekste, nustatė minimalų Modernizavimo ir renovacijos sutarties terminą. Vadovaujantis atsakovės logika išeitų, kad sutarčių terminą galima bus pratęsti tik jam pasibaigus;

334) atsakovė nepagrįstai teigia, kad 2005 m. Sprendimas priimtas pažeidžiant Nuomos sutartis 3.1 punktą, numatantį šios sutarties pratęsimo galimybes. Nei šiame, nei kitose Nuomos sutarties ir Modernizavimo sutarties punktuose nėra įtvirtintas draudimas šalims pakeisti bet kurią sutarties dalį, įskaitant ir dalį dėl šių sutarčių termino, anksčiau nei po 15 metų nuo turto priėmimo-perdavimo dienos. Priešingai, Nuomos sutarties 9.2 punktas ir Modernizavimo sutarties 9.2 punktas nustato, kad šalys bet kada gali pakeisti sutarčių nuostatas;

345) nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad ginčijamu Sprendimu ginami pažeisti Alytaus miesto šilumos energijos vartotojų interesai. 2005 m. Sutarčių pakeitimai atnešė naudą šilumos vartotojams ir užtikrino tos naudos tęstinumą. Alytaus miesto savivaldybė nėra įstatymų įgaliota institucija, galinti ginti Alytaus miesto šilumos vartotojus, tai atlieka Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Viešojo intereso gynimas negali suteikti legitimacijos atsakovės Sprendimui, kuris pažeidžia ne vieną teisės aktą;

356) atsakovė pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ginčijamo Sprendimo projektas miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų registre buvo užregistruotas 2011-02-09, atsiliepime klaidingai nurodo, kad projektas užregistruotas 2011-02-07. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad minėtas projektas jau kitą darbo dieną, t. y. 2011-02-10, buvo patalpintas internetiniame puslapyje. Laikytina, kad atsakovė neįrodė, jog projektą savo internetiniame puslapyje paskelbė laiku. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad minėta informacija buvo patalpinta ir paskelbta atsakovės internetiniame puslapyje ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki 2011-02-24 posėdžio pradžios, todėl laikytina, kad atsakovė neįrodė tinkamo informacijos apie 2011-02-24 posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir įregistruotus klausimus paskelbimo savo internetiniame puslapyje;

367) atsakovė nepateikė mero pasirašyto Sprendimo projekto, kuris remiantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 17 punktu, turėjo būti mero pasirašytas ir užregistruotas savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje. Iš 2011-02-24 Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio protokolo matyti, kad Sprendimo projektas, kuris buvo užregistruotas 2011-02-09 ir iki 2011-02-17 apsvarstytas bei patvirtintas komitetuose, prieš pat posėdį buvo vienašališkai pakeistas ir 2011-02-24 posėdžio metu buvo svarstomas pakeistas Sprendimo projektas. Pakeistas Sprendimo projektas nėra atsakovės pateiktas, todėl nėra jokių duomenų, kad jis būtų tinkamai pasirašytas, paskelbtas ir apsvarstytas komitetuose. Tai, kad 2011-02-24 posėdyje buvo balsuojama už paskutinę dieną pakeistą ir jokių derinimų nepraėjusį Sprendimo projektą, yra akivaizdus procedūrinis pažeidimas;

37atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė pateikdama ieškinį praleido ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą. Civiliniame procese ABTĮ netaikomas. Šiuo ieškiniu yra reiškiami trys savarankiški civiliniai reikalavimai: dėl pripažinimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo ir dėl paramos teikimo prievolės panaikinimo. Ieškinio senaties terminas nei vienam iš reikalavimų nepraleistas;

3814) atsakovė dėl ieškinio senaties termino taikymo remiasi teismų praktika, kuri nesutampa su šios bylos ratio decidendi. Kai visi ar bent jau pagrindiniai ieškinio reikalavimai yra civiliniai, ABTĮ remtis negalima, o turi būti vadovaujamasi CPK ir CK. Šioje byloje keliami tik civilinio pobūdžio reikalavimai;

3915) net ir pripažinus, kad ieškinio senaties terminas praleistas, jis praleistas nežymiai, tik vieną dieną, nes ieškinys teismui paduotas 2011-04-05. Terminas praleistas tik todėl, kad prieš tai ieškovė buvo kreipusis į Kauno apygardos administracinį teismą su administraciniu skundu. Atsisakymas ginti pažeistas ieškovės teises motyvuojant praleistu ieškinio senaties terminu būtų nesąžiningas ir neproporcingas, nes ieškovė aktyviai ėmėsi ginti savo teises kreipdamasi į teismą.

40Tripliku atsakovė Alytaus miesto savivaldybė prašė ieškinį atmesti. Atsikirsdama į dubliko argumentus, atsakovė nurodė šiuos motyvus:

411) skundžiamu sprendimu atsakovė tik panaikino savo pačios priimtą sprendimą ir numatė procedūras derėtis dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties bei Turto nuomos sutarties pakeitimų ar papildymų, todėl sprendimu savaime ir tiesiogiai nepripažino neteisėtais jokių ieškovės veiksmų;

422) ieškovės argumentai, kad ginčijamas sprendimas priimtas pažeidžiant procedūras, neatitinka tikrovės. Nei Vietos savivaldos, nei Viešojo administravimo įstatymai, nei savivaldybės tarybos veiklos reglamentas nenumato, kad atsakovė turėjo ar turėtų kokia nors oficialia forma suderinti tokio pobūdžio sprendimų projektus, o nesuderinus, neturėtų teisės jų priimti. Dėl to nei vienas iš šių sprendimų nebuvo ir neturėjo būti derinamas su ieškove, ir ta aplinkybė nedaro įtakos individualaus teisės akto teisėtumui kvestionuoti;

433) šiame teisminiame ginče nenagrinėjami ginčo šalių jokie kiti dokumentai, priimti arba galimi būti priimti, ginčijamo sprendimo pagrindu, todėl neturi prasmės ieškovės reikalavimų 1 punkto dalis, kur prašoma teismo spręsti susitarimų, kurie patys nėra šio ginčo objektai, galiojimo klausimą.

44Tretysis asmuo „Alytaus šilumos tinklai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

45Apklausti byloje šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytus motyvus.

46Trečiojo asmens UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius V. P. paaiškino, kad ginčas vyksta faktiškai tarp dviejų akcinių bendrovių, į šį ginčą atsakovė įsikišo tik tuo pagrindu, kad yra UAB „Alytaus šilumos tinklai“ akcininkė. Tretysis asmuo mano, kad iš sudarytų sutarčių nėra aišku, kam bus grąžintas turtas po sutarties termino pabaigos, anksčiau priimti atsakovės sprendimai dėl ūkio modernizavimo ir nuomos sukėlė abejonių tarybos nariams, ar pasibaigus nuomos sutarčiai atsakovei bus grąžintas renovuotas turtas, ar šis turtas liks ieškovės valdyme. Trečiojo asmens atstovo nuomone, teisinga būtų išspręsti šalių abejones keičiant ankstesnių sutarčių sąlygas derybų būdu, o ne administraciniais aktais, kurie iš esmės ginčo neišsprendė. Tretysis asmuo palaiko atsakovės poziciją ir prašo priimti dalinį sprendimą byloje ir ieškovės reikalavimą atmesti.

47Bylos medžiaga patvirtina, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2011-02-24 sprendimu ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-05-19 sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 30 punktais,16 straipsnio 2 dalies 26 punkto ir 18 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei atsižvelgdama į tai, kad kito įstatyminė bazė bei kad priimdama 2005-05-19 sprendimą Nr. T-93 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 ir turto nuomos sutarties Nr. Nr. 01-08-02-014 papildymų ir pakeitimų“ savivaldybės taryba pažeidė 2001-01-23 įvykusio Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso rezultatų nuostatas, taip pat pažeidė ir 2001-08-02 sutarties Nr. 01-08-02-013 1 dalies 1.1.1 ir 1.1.2 punktuose užfiksuotas nuostatas, taip pakenkdama viešajam bei teisėtiems turtiniams miesto savivaldybės interesams, Alytaus savivaldybės taryba ir šio sprendimo 1 p. pripažino netekusiu galios Alytaus savivaldybės tarybos 2005-05-1 sprendimą Nr.-93 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 ir turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014 papildymų ir pakeitimų“ kaip neteisėtą ir pažeidžiantį viešąjį ir teisėtus turtinius miesto savivaldybės interesus, t. y. priimtą pažeidžiant savivaldybės tarybos ir UAB „Litesko“ 2001-08-02 sutarties Nr. 01-8-02-013 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“ priedo Nr. 1 ,,Turto nuomos sutartis“ 3.1 punktą, numatantį šios sutarties pratęsimo galimybes.

48Sprendimą dėl tolesnio Alytaus šilumos ūkio nuomos bei modernizavimo sutarties pratęsimo savivaldybės taryba nusprendė priimti tik įsitikinusi, jog visiškai įgyvendintos 2001-08-02 sutartyse Nr. 01-0802-013 ir Nr. 01-08-02-014 įtvirtintos sąlygos ir susitarimai ir ar jie atitinka teisės aktų nuostatas. Įgyvendinant sutarties Nr. 01-02-08-013 8.1 punktą, sudaryti derybinę grupę <2.1-2.10>. Suteikti šiai grupei įgaliojimus derėtis su UAB „Litesko“ dėl sutarčių 01-08-02-13, Nr. 01-08-02-014 korekcijų atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus bei griežtai vadovaujantis Alytaus miesto šilumos ūkio išnuomojimo konkurso taisyklių nuostatomis, taip pat dėl savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimo Nr. T-252 1 punktu patvirtino susitarimo dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 papildymo ir pakeitimo, siekiant pakeisti šio susitarimo 3 punkto nuostatą dėl numatomo statyti biokuro generatoriaus išlikimo UAB „Litesko“ nuosavybe (1 t., b. l. 112-113).

49Ieškovė yra tos nuomonės, kad atsakovė negalėjo administraciniu aktu pripažinti netekusiu galios savivaldybės 2005-05-19 sprendimą T-93, dėl galiojančių ir vykdomų sutartinių įsipareigojimų tarp ieškovės ir atsakovės, nesilaikydama nustatytos įstatyme ir šalių įtvirtintos sutartyse sutarčių nutraukimo ir pakeitimo tvarkos.

50Vietos savivaldos įstatymo 18 str., suteikiantis teisę savivaldybės tarybai jos priimtus administracinius aktus sustabdyti, pakeisti ar panaikinti, negali būti taikomas visos apimties, kai savivaldybė veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose lygiais pagrindais su kitais ūkio subjektais. Taigi esant sutartiniams santykiams tarp ieškovės ir atsakovės, Modernizavimo sutarties pakeitimas ir Nuomos sutarties pakeitimas galėjo būti peržiūrėti, pakeisti, nutraukti ar pripažinti negaliojančiais remiantis išskirtinai Civilinio kodekso, Modernizavimo sutarties ir Nuomos sutarties numatyta tvarka, t. y. apibusiu šalių sutarimu, esant esminiam sutarties pažeidimui arba teismo tvarka. Vienašališkais aktais kištis į šalių privatinės teisės reguliuojamus santykius yra draudžiama (1 t., b. l. 41,51). Todėl negalima sutikti su atsakovės motyvais, kad skundžiamu sprendimu atsakovė tik panaikino savo pačios priimtą 2005-05-19 sprendimą Nr. T-93 ir numatė procedūras derėtis dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties bei Turto nuomos sutarties pakeitimų ar papildymų. Šis ieškovės skundžiamas sprendimas sukėlė sutarčių šalims turtines pasekmes ir faktiškai sustabdė ginčo sutarčių galiojimą ir vykdymą sutartyse nustatytomis sąlygomis, nes atsakovė vienašališku teisės aktu, nesant jokių objektyvių priežasčių tokiam sprendimui priimti, nemotyvuodama sprendimo išvadų dėl tariamai neteisėtų ir viešąjį interesą pažeidžiančių bei savivaldybės teisėtų turtinių interesų atsakovės, dėl pakitusios įstatyminės bazės po 2005-05-19 sprendimo priėmimo, pripažino sprendimą Nr. T-93 netekusiu galios (Vietos savivaldos įstatymo 16 str., 18 str. 1 d.). Dėl to konstatuojama, kad atsakovės veiksmai neatitiko viešojo administravimo įstatymo nuostatų ir suformuotos šios kategorijos bylose teismų praktikos. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. yra įtvirtinta nuostata, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, „vieno langelio“ ir tarnybinės pagalbos principais. Pagal to paties įstatymo 8 str. individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Todėl ieškovė pagrįstai nurodė, kad nei prieš Sprendimo priėmimą, nei vėliau, kitai Modernizavimo sutarties ir Nuomos sutarties šaliai (ieškovei) Savivaldybė nepateikė jokių paaiškinimų dėl jos atliktų veiksmų ar nurodomų jų motyvų: taip pat kokia įstatyminė bazė kito ir ką bendra tai turi su Sprendimu; kuo pasireiškia tariamas „Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso nuostatų“ ar Modernizavimo sutarties 1.1.1 ir 1.1.2 punktuose „užfiksuotų nuostatų“ pažeidimas ir apie kokias „nuostatas“ atsakovė kalba; ir kuo Turto nuomos sutarties 3.1 punktas, numatantis vieną iš šios sutarties pratęsimo galimybių (bet niekaip ne draudimą Šalis susitarti dėl sutarties termino pratęsimo nelaukiant sutarties pasibaigimo), tariamai prieštarauja Savivaldybės priimtam 2005 m. Sprendimui. Todėl teismas sutinka su ieškovės motyvais, kad pagrindas, kuriuo pripažinti anksčiau galioję administraciniai aktai kaip tariamai pažeidžiantis „viešąjį“ ar „teisėtus turtinius miesto savivaldybės“ interesus, yra visiškai abstraktus. Tad ginčo sprendimo motyvai neatitinka faktinių aplinkybių ir yra klaidinantys, todėl nepagrįsti. Taip pat jokiais objektyviais įrodymais nepagrįsti atsakovės sprendime konstatuoti faktai dėl „savivaldybės tarybos 2001-01-23 įvykusio Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso rezultatų nuostatų“ pažeidimo. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė nurodė ginčo Sprendimo preambulėje teisės aktą (2001-01-23 įvykusio Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso rezultatų nuostatos), kurio nėra. Bylos duomenimis, Savivaldybės 2005 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-93 buvo 2005-06-01 pritarta susitarimu Nr. P004-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“, taip pat Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamos UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (jai priklausančio šilumos ūkio turto Nuomotojas) 2005 m. susitarimu Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d. Modernizavimo sutartis ir Nuomos sutartis papildymo ir pakeitimo“ tęsti (ieškovė ir atsakovė susitarė) sutartinius santykius 25 metus (b. l. 32-35, 45, 1 t.). Taip pat Savivaldybės 2005 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-93 buvo suteikti Įgaliojimai Savivaldybės merui V. K. Savivaldybės vardu pasirašyti aukščiau minėtą susitarimą Nr. P004-A ir Savivaldybės, kaip kontroliuojančios akcininkės, vardu balsuoti UAB „Alytaus šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime už pritarimą aukščiau minėto susitarimo Nr. P005-A sudarymui (1 t., b. l. 32). Susitarimas Nr. P004-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (1 t., b. l. 45) tarp ieškovės ir Savivaldybės buvo pasirašytas 2005 m. birželio 1 dieną. Susitarimas Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (1 t., b. l. 46-54) buvo pasirašytas 2005 m. birželio 23 dieną. Be aukščiau nurodytų pakeitimų tiek Modernizavimo sutartis, tiek ir Nuomos sutartis jau buvo ne kartą keistos iki 2005 metų, o taip pat ir vėliau: 2002 m. gegužės 3 d. Susitarimas dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 papildymo ir pakeitimo Nr. 02-05-03-001; 2002 m. gegužės 3 d. Susitarimas dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014 papildymo ir pakeitimo Nr. 02-05-03-002; 2004 m. lapkričio 18 d. Susitarimas Nr. P003-A Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 papildymo ir pakeitimo; 2006 m. gruodžio 20 d. Susitarimas Nr. P006-A Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 papildymo ir pakeitimo; 2007 m. gruodžio 7 d. Susitarimas Nr. P007-A Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 papildymo ir pakeitimo (1 t., b. l. 55-68). Modernizavimo sutarties ir Nuomos sutarties 2005 metų pakeitimuose buvo numatytas Sutarčių galiojimo termino pratęsimas papildomiems 10 metų, iki 2026 m. birželio 1 d., ieškovė pagrįstai nurodo, kad atsakovė neatsižvelgė į reikšmingus papildomus ieškovės investicinius kasmetinius paramos Savivaldybei, šilumos kainų dydžio įsipareigojimus, kurie nurodyti Modernizavimo sutarties ir Nuomos sutarties pakeitimuose ir kuriais susitarta dėl ieškovės įsipareigojimų (šią dieną įvykdytų), kurių nebūtų buvę, jei Sutarčių terminas nebūtų pratęstas. Lygiai taip pat nebūtų buvę ir vėlesniais Sutarčių pakeitimais (2006 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas, 2007 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) prisiimtų dar didesnių investicinių, šilumos kainos mažinimo, papildomos paramos Savivaldybei ieškovės įsipareigojimų (šią dieną visiškai ir tinkamai vykdomų), jei Sutarčių terminas 2005 m. susitarimais nebūtų pratęstas. Be to, 2011 m. vasario 19 d. Alytaus miesto savivaldybė pateikė raštą UAB „Litesko“ su reikalavimu pervesti 142 500 Lt paramą pagal Modernizavimo sutarties pakeitimo 8 punktą ir 2007 metų Modernizavimo sutarties pakeitimo 4 punktą (1 t., b. l. 69). Taigi ieškovė vykdė visus turtinius reikalavimus, investavo lėšas į miesto šilumos ūkio modernizavimą ir renovavimą, atsakovė šiems veiksmas pritarė ir naudojo ieškovės lėšomis pagerintą turtą gyventojų poreikiams tenkinti, tad panaikindama 2005-05-19 sprendimą elgėsi neteisėtai, pažeidė šalių sutarties sąlygas. Bylos medžiaga patvirtina, kad pagal Modernizavimo sutarties 8.2, 8.3 punktus, Nuomos sutarties 8.2, 8.3 punktus, kilus bet kokiems ginčams dėl sutarčių šalys nustatyta tvarka (sudarius komisiją iš 4 asmenų) juos privalo spręsti derybomis, o per 60 dienų ginčo nepavykus taikiai išspręsti – visi ginčai ar nesutarimai privalomai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka LR teismuose. Taip pat 2001 metų redakcijos (be 2005 metų pakeitimų) Nuomos sutarties 3.1 punktas nustatė, kad „Turtas yra išnuomojamas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis 15 (penkiolikai) metų nuo turto priėmimo-perdavimo dienos, bet ne trumpiau nei pasibaigs penkioliktas šildymo sezonas pradedant skaičiuoti nuo 2011 metų rudens šildymo sezono (jeigu raštu šalys nesusitaria kitaip). Suėjus turto nuomos terminui, šalys atskiru susitarimu gali pratęsti šios Sutarties galiojimą nuo 5 (penkerių) iki 10 (dešimties) metų terminui arba sudaryti naują ar papildomą sutartį, jei jos to pageidaus.“ Nei šiame punkte, nei kituose Nuomos sutarties ir Modernizavimo sutarties punktuose nėra įtvirtintas draudimas šalims pakeisti bet kurią sutarties dalį, įskaitant ir dalį dėl šių sutarčių termino, anksčiau nei po 15 metų nuo turto priėmimo-perdavimo dienos. Priešingai – Nuomos sutarties 9.2 punktas ir Modernizavimo sutarties 9.2 punktas nustato, kad šalys bet kada gali pakeisti sutarčių nuostatas, įskaitant ir nuostatas dėl sutarčių termino, jeigu jos tai atlieka raštu ir patvirtina pakeitimus parašais bei antspaudais. 2001 metų redakcijos (be 2005 metų pakeitimų) Nuomos sutarties 3.1 punktas yra sistemiškai vertinamas visų sutarties punktų kontekste, įskaitant Nuomos sutarties 9.2 punktą ir Modernizavimo sutarties 9.2 punktą, o taip pat Civilinio kodekso 6.223 str. 1 d. (Sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu), o tai reiškia, jog šalys bet kada galėjo sutarti dėl sutarčių nuostatų (pvz. papildomų Savivaldybės pageidaujamų ieškovės investicinių, paramos, šilumos kainos dydžio ir kitokių finansinių įsipareigojimų prisiėmimo), o taip pat ir dėl sutarčių termino pratęsimo. Atsižvelgiant į tai, Modernizavimo sutarties pakeitimas ir Nuomos sutarties pakeitimas buvo atlikti laikantis Modernizavimo sutarties 9.2 ir Nuomos sutarties 9.2 punktuose nustatytos tvarkos, be to, niekaip neprieštaravo 2001 metų redakcijos (be 2005 metų pakeitimų) Nuomos sutarties 3.1 punktui, numačiusiam galimybę (o ne pareigą) šalims dėl Nuomos sutarties termino pratesimo spręsti šios sutarties termino pabaigoje. Dar Nuomos sutarties termino eigoje, atsiradus naujiems Savivaldybės pageidavimams dėl naujų, papildomų ieškovės (Operatoriaus pagal Modernizavimo sutartį, Nuomininko pagal Nuomos sutartį) įsipareigojimų; Savivaldybei pageidaujant šių naujų įsipareigojimų pradėjimo realizuoti nedelsiant, o ne 2016 metais; ir šalims dėl to susitarus (taip pat įvertinus reikalingą papildomą sutarčių termino trukmę tokio pobūdžio padidintų investicijų atsipirkimui ir pan.), šalys niekaip nėra apribojusios savo teisių papildyti, pakeisti esamas Sutartis ar „sudaryti naują ar papildomą sutarti, jei jos to pageidaus“ (Modernizavimo sutarties 9.2 punktas, Nuomos sutarties 3.1, 9.2 punktai). Tad bylos medžiaga ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai santykiai modernizavimo ir nuomos sutarties pagrindu, šalys sutartyse aptarė sutarčių pakeitimo tvarką. Atsakovė šios tvarkos nesilaikė ir administraciniu aktu išsprendė sutarčių galiojimą (1 t., b. l. 29), taip pažeidė CK 6.189 str. 1 d. Teismas taip pat sutinka su ieškovės motyvais, jog atsakovė neturėjo pagrindo administraciniu aktu pripažinti netekusių galios ginčo sutarčių dėl negaliojančių nuostatų ir neatitinkančių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, nes Modernizavimo sutarties 8.1 punkte nurodyta, kad derybų grupė sudaroma tik tada, kai įsigalioja nauji LR teisės norminiai aktai, kurie įtakoja pagrindinius Sutarčių finansinius, ekonominius ir / ar techninius rodiklius, o dėl teisės aktų pasikeitimų atitinkamos Sutarčių nuostatos turi būti keičiamos šalių sutarimu taip, kad jos kiek įmanoma turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir keičiamoji nuostata. Nuomos sutarties 8.1 punktu, Modernizavimo sutarties 8.1 punktu šalys aiškiai susitarė, kad vykdydamos šią sutartį vadovausis LR teisės norminiais aktais. Kitoks tarpusavio santykių reguliavimas sudarant ilgalaikę sutartį būtų nelogiškas ir iš esmės apsunkinantis. Ieškovė pagrįstai nurodė suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo taisyklę (c. b. Nr. 3K-3-605/2005), kad esant tęstiniam sutartinių santykių pobūdžiui, šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo, o sutarties vykdymas turi atitikti imperatyviąsias teisės normas, t. y. pasikeitus įstatymų nuostatoms, jos yra vykdomos tiesiogiai ir jokie papildomi sutarčių pakeitimai nebūtini. Taip pat pagrįstas ieškovės motyvas, kad atsakovės nuoroda į pasikeitusius aktus yra nekonkreti, nes atsakovė net nenurodo, kokie konkretūs teisės aktai keitėsi ir kokią įtaką jų pasikeitimas turi Modernizavimo sutarčiai ir Nuomos sutarčiai („pagrindiniams [Sutarčių] finansiniams, ekonominiams ir / ar techniniams rodikliams“). Taigi ir šiuo požiūriu Sprendimas yra nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, vadinasi, Sprendimo 1 punktas pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 str. ir 8 str. reikalavimus.

51Taip pat nėra pagrįstas ginčijame sprendime atsakovės nurodytas motyvas, kad buvo pažeistas viešas interesas, atsakovės turtinis interesas, nes tai prieštarauja bylos medžiagai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, priimtas 2005 m. Sprendimas T-93 bei dėl to su ieškove sudarytas 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas ir 2005 m. Nuomos sutarties pakeitimas atnešė papildomas investicijas į Alytaus miesto šilumos ūkį. Taip pat byloje nėra nuginčytas ieškovės motyvas, kad Alytaus miesto šilumos vartotojams sumažėjo šilumos kainos, Alytaus miesto savivaldybei buvo suteikta didelė (daugiau kaip 4 mln. litų, skaičiuojant iki 2026 m. Sutarčių termino pabaigos) parama, ji panaudota Alytaus visuomenės tikslams ir poreikiams tenkinti. Be to, remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, vartotojų interesus šilumos energetikos sektoriuje užtikrina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos (22 str.), vartotojų interesus gina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (30 str.). Savivaldybėms nenumatyta teisė ar pareiga ginti viešąjį interesą energetikos sektoriuje. Taigi Alytaus miesto savivaldybė nėra įstatymų įgaliota institucija, galinti ginti Alytaus miesto šilumos vartotojus. Ieškovė pagrįstai nurodė, kad ginčo sprendimas yra priimtas ultra vires (viršijant įgaliojimus), pažeidžia Civilinį kodeksą, Viešojo administravimo įstatymą, Modernizavimo sutartį ir Nuomos sutartį. Taigi viešojo intereso gynimas, kad ir kaip jis būtų vertinamas, negali suteikti legitimacijos atsakovės sprendimui, kuris pažeidžia ne vieną teisės aktą.

52Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 5 dalis nustato, kad pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo diena po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje. Atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ginčijamo Sprendimo projektas miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų registre buvo užregistruotas 2011 m. vasario 9 d. (1 t., b. l. 117) Vis tik atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad minėtas projektas jau kitą darbo dieną, t. y. 2011 m. vasario 10 d., buvo patalpintas internetiniame puslapyje. Todėl ieškovė pagrįstai teigia, kad atsakovė neįrodė, jog projektą savo internetiniame puslapyje paskelbė laiku. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 16 punktas numato, jog apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir įregistruotus klausimus meras, o kai jo nėra – laikinai mero pareigas einantis mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš vieno trečdalio išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša elektroniniu paštu (jo nesant, persiunčia dokumentų kopijas paprastuoju paštu) visiems tarybos nariams, Vyriausybės atstovui ir paskelbia gyventojams ne mažiau kaip vienoje vietinėje (regiono) visuomenės informavimo priemonėje bei savivaldybės interneto tinklalapyje. Atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad apie 2011 m. vasario 24 d. posėdžio laiką ir svarstyti parengtus bei įregistruotus klausimus buvo paskelbta vietinėje spaudoje (1 t., b. l. 118). Tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad minėta informacija buvo patalpinta ir paskelbta atsakovės internetiniame puslapyje ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki 2011 m. vasario 24 d. posėdžio pradžios. Taigi laikytina, kad atsakovė neįrodė tinkamo informacijos apie 2011 m. vasario 24 d. posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir įregistruotus klausimus paskelbimo savo internetiniame puslapyje. Be to, padaryta ir kitų procedūrinių pažeidimų: byloje pateiktas pasirašytas tarybos nario J. K. raštas (b. l. 115, 1 t.), tačiau nepateiktas mero pasirašytas Sprendimo projektas, kuris remiantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 17 punktu, turėjo būti mero pasirašytas ir užregistruotas savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje. Be to, iš 2011 m. vasario 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio protokolo matyti, kad Sprendimo projektas, kuris buvo užregistruotas 2011 m. vasario 9 d. ir iki 2011 m. vasario 17 d. apsvarstytas bei patvirtintas komitetuose (1 t., b. l. 114), prieš pat posėdį buvo vienašališkai pakeistas ir 2011 m. vasario 24 d. posėdžio metu buvo svarstomas pakeistas Sprendimo projektas. Pakeistas Sprendimo projektas nėra pridėtas prie atsakovės atsiliepimo į ieškinį, nėra jokių duomenų, kad jis būtų tinkamai pasirašytas, paskelbtas ir apsvarstytas komitetuose. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 19 punktas nustato, kad tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti pasirašyti, suderinti, įregistruoti ir komitetuose apsvarstyti sprendimų projektai, todėl jau vien tai, kad 2011 m. vasario 24 d. posėdyje buvo balsuojama už paskutinę dieną pakeistą ir jokių derinimų nepraėjusį Sprendimo projektą, yra akivaizdus procedūrinis pažeidimas. Tad dėl šių pažeidimų priimtas nepagrįstas bei neteisėtas sprendimas.

53Visi paminėti motyvai sudaro pagrindą ieškovės reikalavimus patenkinti ir apginti ieškovės teises (CK 1.138 str. 1 p.), pripažinti, kad atsakovė, būdama sutarčių (modernizavimo ir turto nuomos) šalimi, nesilaikė Civilinio kodekso 1.5 str., 6.158 str. 1 d. nuostatų, kurios įpareigoja šalis sutartiniuose santykiuose laikytis sąžiningumo, protingumo ir lygiateisiškumo standartų. Esant tokioms aplinkybėms ieškinio reikalavimai tenkintini – ginčijamas sprendimas panaikinamas.

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270,301 str.,

Nutarė

55Ieškovės UAB „Litesko“ ieškinį patenkinti.

56Atsakovės Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 (pirmą) punktą pripažinti neteisėtu ir nesukeliančiu 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ ir 2005 m. birželio 23 d. Susitarimo Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ pasibaigimo, negaliojimo ar pakeitimo civilinių teisinių padarinių.

57Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,... 2. sekretoriaujant Vaidai Andruškevičiūtei, dalyvaujant ieškovės UAB... 3. Ieškovės UAB „Litesko“ atstovas prašo byloje priimti dalinį sprendimą... 4. Teismui nusprendus taikyti šioje byloje Administracinių bylų teisenos... 5. Atsakovės Alytaus miesto savivaldybės atstovas sutiko priimti byloje dalinį... 6. Trečiojo asmens UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovas prašė ieškinio... 7. Ieškovės reikalavimai tenkintini.... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau... 9. Atsakovė, Sprendimu pripažinusi savo pačios 2005 m. Sprendimą... 10. 1) nei Nuomos sutartis, nei Modernizavimo sutartis, nei CK nuostatos nesuteikia... 11. 2) 2005 m. Sprendimu suteikto įgaliojimo merui V. K. panaikinimas negali būti... 12. 3) atsakovė pažeidė sąžiningumo ir šalių lygiateisiškumo principus, nes... 13. 4) atsakovė, priimdama Sprendimą, veikė ultra vires. Vienašališkais aktais... 14. 5) Sprendimas yra nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, Sprendimo 1... 15. 6) priimdama Sprendimą, atsakovė pažeidė pagrindinius Vietos savivaldos... 16. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Alytaus miesto savivaldybė prašė taikyti... 17. 1) ieškovė pernelyg formaliai vertina tarp šalių susiklosčiusius... 18. 2) Vietos savivaldos įstatymo 4 str. įtvirtinti vietos savivaldos principai... 19. 3) šilumos energijos tiekimas yra visuotinai suprantamas viešasis interesas,... 20. 4) pagal Vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d. savivaldybės tarybos... 21. 5) ieškovės teiginys, kad jai nebuvo suteikta galimybė dalyvauti svarstant... 22. 6) ginčo sprendimas yra individualus administracinis teisės aktas, todėl... 23. 7) atsakovė, paskelbdama apie ginčo sprendimą, savivaldybės interneto... 24. 8) ieškovės teiginiai, kad atsakovės neteisėti ir nepagrįsti veiksmai buvo... 25. 9) 2001-08-02 Modernizavimo ir Turto nuomos sutartys lieka galioti, todėl dėl... 26. 10) savivaldybė negali tapti atsakinga už konkrečių informavimo priemonių... 27. Dubliku ieškovė UAB „Litesko“ patikslino pirmą ieškinio reikalavimą ir... 28. atsakovės Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34... 29. Dublike papildomai nurodė šiuos argumentus:... 30. 1) atsakovė nepateikė jokių konkrečių argumentų, kurie paneigtų, kad... 31. 2) atsakovė nepateikė argumentų, kurie paneigtų, kad Sprendimo 1 punktas... 32. 3) Sprendimo 1 punktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymui.... 33. 4) atsakovė nepagrįstai teigia, kad 2005 m. Sprendimas priimtas pažeidžiant... 34. 5) nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad ginčijamu Sprendimu... 35. 6) atsakovė pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ginčijamo Sprendimo... 36. 7) atsakovė nepateikė mero pasirašyto Sprendimo projekto, kuris remiantis... 37. atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė pateikdama ieškinį praleido... 38. 14) atsakovė dėl ieškinio senaties termino taikymo remiasi teismų praktika,... 39. 15) net ir pripažinus, kad ieškinio senaties terminas praleistas, jis... 40. Tripliku atsakovė Alytaus miesto savivaldybė prašė ieškinį atmesti.... 41. 1) skundžiamu sprendimu atsakovė tik panaikino savo pačios priimtą... 42. 2) ieškovės argumentai, kad ginčijamas sprendimas priimtas pažeidžiant... 43. 3) šiame teisminiame ginče nenagrinėjami ginčo šalių jokie kiti... 44. Tretysis asmuo „Alytaus šilumos tinklai“ atsiliepimo į ieškinį... 45. Apklausti byloje šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytus... 46. Trečiojo asmens UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius V. P.... 47. Bylos medžiaga patvirtina, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2011-02-24... 48. Sprendimą dėl tolesnio Alytaus šilumos ūkio nuomos bei modernizavimo... 49. Ieškovė yra tos nuomonės, kad atsakovė negalėjo administraciniu aktu... 50. Vietos savivaldos įstatymo 18 str., suteikiantis teisę savivaldybės tarybai... 51. Taip pat nėra pagrįstas ginčijame sprendime atsakovės nurodytas motyvas,... 52. Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 5 dalis nustato, kad pateikti sprendimų... 53. Visi paminėti motyvai sudaro pagrindą ieškovės reikalavimus patenkinti ir... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270,301 str.,... 55. Ieškovės UAB „Litesko“ ieškinį patenkinti.... 56. Atsakovės Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34... 57. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos...