Byla 2-1772/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-2301-153/2011 atsakovui Alytaus miesto savivaldybei (tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“) dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios, paramos teikimo prievolės panaikinimo, neturinės žalos atlyginimo už ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimą bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašė:

51) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio atsakovo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą;

62) panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d. (toliau – Modernizavimo sutartis), papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 8 punkte ir 2007 m. gruodžio 12 d. Susitarimo Nr. P007-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2007 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 4 punkte, laikotarpiui skaičiuojant nuo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ priėmimo dienos iki šio sprendimo 1 punkto pripažinimo negaliojančiu;

72) priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės žalos atlyginimą už ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimą;

84) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškinio įvykdymui užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones:

101) uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą, kadangi priešingu atveju, bus pažeistas viešas interesas, ieškovas negalės užtikrinti Alytaus miesto šilumos vartotojų aprūpinimo šilumos energija, kas sąlygotų energijos tarifų padidinimą vartotojams, taip pat būtų didinama žala ieškovo dalykinei reputacijai.

112) uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei reikalauti iš ieškovo 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ 8 punkte ir 2007 m. gruodžio 12 d. Susitarimo Nr. P007-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ 4 punkte numatytų paramos teikimo prievolių vykdymo. Nepritaikius šios laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas gali pareikalauti įvykdyti paramos prievolę ir, patenkinus ieškinį, atsakovui atsirastų prievolė grąžinti ieškovui beveik 2 mln. Lt.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 14 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apygardos teismas nurodė, kad 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 1 punktas (dėl pripažinimo) jau įvykdytas, todėl jo vykdymo uždraudimas neturi prasmės. Šiuo punktu nėra nutraukiamas su ieškovu pasirašytų sutarčių vykdymas, todėl nėra pagrindo teigti, kad pažeidžiamas viešas interesas bei sudaromos kliūtys užtikrinti Alytaus miesto šilumos vartotojų aprūpinimą šilumos energija.

14Apygardos teismas taip pat sprendė, jog netikslinga užtikrinti ieškinio reikalavimą panaikinti ieškovui paramos teikimo prievolę, numatytą pagal Modernizavimo sutartis bei jos pakeitimus (reikalavimas dėl Modernizavimo sutarties pakeitimo). Kadangi ieškovas nereiškia reikalavimo priteisti iš atsakovo sumas, jau perduotas kaip paramą pagal Modernizavimo sutartį taip pat reikalauja pripažinti Modernizavimo sutartį ir jos pakeitimus įsipareigojimo teikti paramą dalyje neteisėta ar negaliojančia, nėra pagrindo išvadai, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkintas restitucijos taikymas. Be to, teismo nuomone, draudimo atsakovui reikalauti iš ieškovo paramos teikimo prievolių vykdymo taikymas prieštarautų CPK 144 str. nurodytiems laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslams, pažeistų šalių interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo, teisingumo principus (CPK 145 str. 2 d.).

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

181. Apygardos teismas nepagrįstai sprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 (toliau – Sprendimas) pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktas jau įvykdytas. Sprendimo 1 punktu atsakovas taip pat numatė tolesnius savo veiksmus, kurie nukreipti į tarp šalių sudarytų sutarčių vienašališką peržiūrėjimą, todėl Sprendimo 1 punktas dar nėra pilnai įvykdytas.

192. Tiek modernizavimo sutarties pakeitimas, tiek nuomos sutarties pakeitimas buvo sudaryti suderinus šalių valią: apeliantui numatytas sutarčių pratęsimas 10 metų (iki 2026 m. birželio mėn.) ir investiciniai įsipareigojimai, kuriuos apeliantas vykdo. Pagal modernizavimo sutarties pakeitimą apeliantas jau yra investavęs daugiau nei 16,2 mln. Lt (be PVM) į Alytaus miesto šilumos ūkį ir suteikęs atsakovui paramos daugiau kaip už 1,6 mln. Lt. Pagal 2007 m. modernizavimo sutarties pakeitimą, kurio nebūtų buvę 2005 metas nepratęsus sutarčių galiojimo termino, ieškovas yra suteikęs papildomos paramos atsakovui už 750 000 Lt, o taip pat 2009 m. pradėjęs realizuoti beveik 100 mln. vertės Alytaus biomasės kogeneracinės elektrinės statybos Alytaus rajoninėje katilinėje investicinį projektą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali kilti restitucijos taikymo klausimas.

203. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali nukentėti viešasis interesas, gali nukentėti vartotojų interesas apsirūpinti šilumos energija mažiausiomis sąnaudomis bei kiltų grėsmė šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui. Tiekėjo pareiga užtikrinti patikimą, efektyvų ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija, o apelianto veikla gaminant šilumą ir elektros energiją kogeneraciniu būdu yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga (Šilumos ūkio įstatymo 4 str. 1 d.).

214. Neapribojus atsakovo galimybių neleistinai kištis į šalių sutartinius santykius, žalą gali patirti Alytaus miesto mokesčių mokėtojai, kuriems tektų našta padengti atsakovo mokėtiną baudą, jeigu Sprendimo pagrindu bus nutrauktos sutartys, taip pat našta vykdyti atsakovui tenkančią pareigą atlyginti ieškovui nuostolius bei grąžinti atsakovui jau suteiktą beveik 2 mln. Lt paramą visuomeniniams-kultūriniams Alytaus miesto bendruomenės poreikiams tenkinti. Dėl atsakovo sunkios materialinės padėties tai įvykdyti būtų sudėtinga ir reikalingos išlaidos mokesčių bei/ar energijos tarifų padidinimą tektų Alytaus miesto mokesčių mokėtojams.

225. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas didina žalą ieškovo dalykinei reputacijai.

236. Byloje yra prima facie įrodymai dėl Sprendimo neteisėtumo,kadangi Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, jog viešosios valdžios institucijos negali savo administraciniais aktais įsiterpti į ankstesnių aktų pagrindu sukurtus civilinius teisinius santykius naikinant jų turinį sudarančias privačių asmenų teises.

24Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei reikalauti iš ieškovo 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ 8 punkte ir 2007 m. gruodžio 12 d. Susitarimo Nr. P007-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ 4 punkte numatytų paramos teikimo prievolių vykdymo nurodo, kad apygardos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškiniu reikalaujama pakeisti Modernizavimo sutartį. Ieškovas kreipėsi į teismą, vadovaudamasis CK 6.472 str. 1 d., numatančia, kad dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai apdovanotasis atlieka prie dovanotoją neteisėtus, gerai moralei prieštaraujančius veiksmus. Nors atsakovas laiko, jog turi teisę vienašališkai peržiūrėti tarp šalių sudarytas sutartis, toliau reikalauja iš ieškovo vykdyti investicinius įsipareigojimus. Įvykdžius šiuos įsipareigojimus ir teismui patenkinus ieškinį, atsakovas turėtų ieškovo investuotas sumas grąžinti ir dėl atsakovo sunkios finansinės gali neturėti tam lėšų, todėl investicijų grąžinimo našta tektų Alytaus miesto gyventojams, kas pažeistų viešąjį interesą.

25Atsakovas atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Alytaus miesto savivaldybės taryba, priimdama 2011 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-34, „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“, kurio 1 punktą prašoma pripažinti netekusiu galios ab initio, pripažino savo padarytą ankstesnę klaidą, įvertino, kad, priimdama 2005 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. T-93 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 ir turto nuomos sutarties Nr. 01-02-014 papildymų ir pakeitimų“, pažeidė 2001 m. sausio 23 d. įvykusio Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo konkurso taisyklių nuostatas ir konkurso rezultatus bei 2001 m. rugpjūčio 2 d. sutarties Nr. 01-08-02-012 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčius taip pakenkdama viešajam bei teisėtiems turtiniams miesto savivaldybės interesams. Konkurso taisyklėse buvo numatyta, kad sutartis bus sudaroma 15 metų (iki 2016 m. birželio 1 d.).

272. Sprendimu nėra nutraukiamas su ieškovu sudarytų sutarčių vykdymas, todėl nėra pažeidžiamas viešasis interesas ir nėra sudaromos kliūtys aprūpinti Alytaus gyventojus šilumos energija. Atsakovas savo veiksmais iki 2016 m. ieškovui nesukėlė pasekmių.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas netenkintinas.

30Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą

31Ginčijamu Sprendimo 1 punktu Alytaus miesto savivaldybė taryba pripažino negaliojančiu savo pačios jau anksčiau įvykdytą sprendimą ir nustatė sau naują įpareigojimą ateičiai – sprendimą dėl tolimesnio Alytaus miesto šilumos ūkio nuomos bei modernizavimo sutarties pratęsimo priimti tik įsitikinus, kad jų sąlygos atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus. Netaikydamas laikinosios apsaugos priemonės (Sprendimo 1 punkto vykdymo sustabdymo) apygardos teismas, be kita ko, atsižvelgė į tai, kad sprendimai dėl pripažinimo yra įvykdomi jų priėmimo momentu, todėl Sprendimo 1 punktas, kuris yra dėl pripažinimo, jau yra įvykdytas ir todėl jo vykdymo uždraudimas neturi prasmės. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, jog ne visas ginčijamo Sprendimo 1 punktas yra įvykdytas. Minėto Sprendimo 1 punktu atsakovas, apelianto vertinimu, taip pat numatė tolesnius savo veiksmus, kurie nukreipti į tarp šalių sudarytų sutarčių vienašališką peržiūrėjimą.

32Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu ginčijamo Sprendimo 1 punkto vertinimu. Minėtu sprendimo punktu atsakovas iš esmės nustato sau įsipareigojimą priimti sprendimus teisėtai. Tinkamas valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas bei teisės normų pažeidimo ištaisymas teismų praktikoje pripažįstamas viešuoju interesu, todėl draudimas vykdyti įsipareigojimą sprendimus priimti teisėtai pažeistų viešąjį interesą ir būtų nesuderinamas su siekiu užtikrinti, kad valdžios institucijos sprendimus priimtų teisėtai. Atitinkamai laikinosios apsaugos priemonės taikymas pažeistų viešąjį interesą. Kaip teisingai pažymėta skundžiamoje nutartyje, iš Sprendimo 1–o punkto turinio matyti, kad jame nėra nutraukiamas jau pasirašytų sutarčių su ieškovu vykdymas, todėl nėra pagrindo teigti, kad juo yra pažeidžiamas viešas interesas, sudaromos kliūtys užtikrinti Alytaus miesto šilumos vartotojų aprūpinimą šilumos energija. Pagal bylos duomenis, skundžiamo sprendimo pagrindu atsakovas inicijuoja derybas dėl su ieškovu sudarytų sutarčių peržiūrėjimo. Tokie atsakovo veiksmai netraktuotini kaip vienašalis su ieškovu sudarytų sutarčių modifikavimas, todėl atskirojo skundo argumentai, kuriais prašoma taikyti laikinąją apsaugos priemonę, atmestini.

33Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei reikalauti iš ieškovo 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ 8 punkte ir 2007 m. gruodžio 12 d. Susitarimo Nr. P007-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ 4 punkte numatytų paramos teikimo prievolių vykdymo

34Prašymas taikyti šią laikinąją apsaugos priemonę iš esmės grindžiamas abejonėmis, jog, priėmus ieškovui palankų sprendimą, atsakovas (Alytaus miesto savivaldybė) nebūtų pajėgus grąžinti ieškovo sumokėtų lėšų. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad savivaldybė yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, t. y. neįvykdyti būsimo teismo sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-642/2010, 2009 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1678/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1075/2009 ir kt.). Savivaldybės turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų (savų) lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. Todėl teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad laikotarpiu, kai savivaldybės dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės krizės yra sudėtingoje finansinėje būklėje, neegzistuoja rizika būsimo teismo sprendimo įvykdymui, jeigu atsakovas yra savivaldybė. Todėl grėsmės, kad ieškovui galimai palankus sprendimas nebus įvykdytas, nenustatyta.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašė:... 5. 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio atsakovo Alytaus miesto... 6. 2) panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d.... 7. 2) priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės... 8. 4) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškinio įvykdymui užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti šias... 10. 1) uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei vykdyti Alytaus miesto... 11. 2) uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei reikalauti iš ieškovo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 14 d. nutartimi atsisakė taikyti... 14. Apygardos teismas taip pat sprendė, jog netikslinga užtikrinti ieškinio... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m.... 17. Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei vykdyti... 18. 1. Apygardos teismas nepagrįstai sprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės... 19. 2. Tiek modernizavimo sutarties pakeitimas, tiek nuomos sutarties pakeitimas... 20. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali nukentėti viešasis... 21. 4. Neapribojus atsakovo galimybių neleistinai kištis į šalių sutartinius... 22. 5. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas didina žalą ieškovo dalykinei... 23. 6. Byloje yra prima facie įrodymai dėl Sprendimo neteisėtumo,kadangi... 24. Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei reikalauti... 25. Atsakovas atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo... 26. 1. Alytaus miesto savivaldybės taryba, priimdama 2011 m. vasario 24 d.... 27. 2. Sprendimu nėra nutraukiamas su ieškovu sudarytų sutarčių vykdymas,... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas netenkintinas.... 30. Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei vykdyti... 31. Ginčijamu Sprendimo 1 punktu Alytaus miesto savivaldybė taryba pripažino... 32. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu ginčijamo Sprendimo 1 punkto vertinimu.... 33. Dėl tikslingumo uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei reikalauti... 34. Prašymas taikyti šią laikinąją apsaugos priemonę iš esmės grindžiamas... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 36. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....