Byla 2S-297-252/2017
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui M. A., BUAB „Autita“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės UAB „Naideka“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-680-956/2017 pagal pareiškėjos UAB „Naideka“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui M. A., BUAB „Autita“.

Nustatė

2I.Ginčo esmė

 1. Pareiškėja prašė pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, panaikinti antstolio M. A. 2016 m. gruodžio 14 d. patvarkymą Nr. S-16-89-16349, pinigines lėšas grąžinti į UAB „Naideka“ sąskaitą.
 2. Nurodė, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/02018 areštavo visas jos pinigines lėšas, kad dėl arešto ir priverstinio piniginių lėšų nurašymo nuo jos visų sąskaitų, sutrikdyta įmonės veikla, negali atsiskaityti su kitais kreditoriais. Antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/02018 jokių veiksmų neatlieka, tik didina vykdymo išlaidas.
 3. Antstolis M. A. 2016 m. gegužės 26 patvarkymu skundą atsisakė tenkinti, nurodė, kad jis 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymu Nr. S-2205 pareiškėjos skundą atsisakė tenkinti. Vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/02018 vykdomi griežtai laikantis visų įstatymuose ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytų reikalavimų, visi procesiniai dokumentai nedelsiant siunčiami skolininkui.
II.Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Naideka“ skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis M. A. 2016 m. lapkričio 29 d. patvarkymu priėmė vykdyti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 25 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-400-278/2015 civilinėje byloje Nr. 2-400-278/2015 ir paskaičiavo vykdymo išlaidas (vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 l. 16; 17).
 3. 2016 m. lapkričio 30 d. pareiškėjai UAB „Naideka“, adresu ( - ), buvo išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, kurie pareiškėjai įteikti 2016 m. gruodžio 1 d. (vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 l. 16; 17; 18; 19). 2016 m. gruodžio 14 d. antstolis apskaičiavo vykdymo išlaidas ir priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-89-16349 (vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 l. 21; 22).
 4. 2016 m. gruodžio 14 d. antstolis priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas ir nurodė pareiškėjai, jeigu nurašytos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba nurašytos lėšos, iš kurių turi būti daromos iškaitos CPK nustatyta tvarka, tai pareiškėja (skolininkė) turi teisę per 14 d. pateikti antstoliui nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Taip pat nurodė, kad tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos pareiškėjai (skolininkei) (vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 l. 23).
 5. 2016 m. gruodžio 16 d. antstolio kontoroje gautas pareiškėjos skundas, kuriuo UAB „Naideka“ prašė pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, panaikinti antstolio M. A. 2016 m. gruodžio 14 d. patvarkymą Nr. S-16-89-16349, o pinigines lėšas grąžinti į UAB „Naideka“ sąskaitas; taikyti laikinąsias apsaugos priemones - vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 sustabdymą; išreikalauti iš antstolio vykdomąją bylą Nr. 0089116/02018; nušalinti antstolį M. A. nuo vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 (b. l. 4-9; vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 l. 24-29). Antstolis 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymu Nr. S-2205 atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą ir su vykdomąja byla Nr. 0089/16/02018 perdavė Panevėžio miesto apylinkės teismui.
 6. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatė, kad nėra duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėja per raginime nustatytą terminą būtų įvykdžiusi sprendimą, todėl antstolis turėjo teisę vykdymo išlaidas išieškoti priverstinai. Antstolio vykdymo veiksmai atliekami laikantis civilinio proceso kodekso ir Sprendimo vykdymo instrukcijos nuostatų.
 7. Pareiškėja neatsiskaitydama su išieškotoja BUAB „Autita“ sukūrė neigiamas pasekmes, nes antstoliui pradėjus priverstinio vykdymo procedūrą, pareiškėja įgijo pareigą atlyginti vykdymo dokumento vykdymo išlaidas, nes vykdomasis dokumentas pradėtas vykdyti priverstinai, pareiškėjai nepasinaudojus teise skolą mokėti gera valia iki vykdomojo dokumento priverstinai vykdyti išdavimo.
 8. Pareiškėjos argumentai, kad dėl arešto ir priverstinių lėšų nurašymo, suvaržoma jos veikla, todėl išieškotos lėšos turėtų būti grąžintos, nepagrįsti. Iš 2016 m. gruodžio 14 d. nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-16-89-16337 nustatyta, kad antstolis nurodė nurašyti 1915,69 Eur, t.y. ne daugiau nei reikia išieškojimui padengti. Dėl kitų skunde nurodytų argumentų teismas nepasisakė, nes pareiškėja nurodė kitų vykdomųjų bylų išieškojimo aplinkybes.
III.Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu UAB „Naideka“ skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 17 d. nutartį, prašo ją panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Teigia, kad skundžiama teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, o antstolio veiksmai pažeidžia teisės aktų reikalavimus.
 3. Nurodo, kad kreipėsi su prašymais į antstolį dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ar atidėjimo bei grąžinimo depozitinėje antstolio sąskaitoje esančių areštuotų lėšų, tačiau antstolis nepateikė jokio atsakymo, o vietoje to, priėmė skundžiamus patvarkymus.
 4. Pareiškėja yra kreipusi su prašymu sustabdyti vykdymo veiksmus kitoje vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/01947 dėl to, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl 2016 m. kovo 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-640-828/2016 išdėstymo dalimis, todėl išieškojus nurodytą piniginę sumą išieškotojo naudai, nebebus galimybės regreso tvarka sugrąžinti nepagrįstai išieškotų piniginių sumą iš BUAB „Autita“.
 5. Teigia, kad antstolis pateiktų prašymų kitose vykdomosiose bylose nenagrinėjo, elgėsi šališkai, atsižvelgė vien tik į išieškotojo interesus.
 6. Teismas neįvertino, kad antstolis turėdamas visas pinigines lėšas, dešimteriopai daugiau nei reikia išieškojimui vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/02018, jokių veiksmų neatlieka.
 7. Neatlikdamas jokių veiksmų nurodytoje vykdomojoje byloje, antstolis rašytinį nurodymą nurašyti pinigines lėšas iš visų UAB „Naideka“ sąskaitų priėmė kitoje vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/01947 priima tik 2016 m. gruodžio 6 d., tačiau UAB „Naideka” nepateikia kaip ir vykdymo išlaidų paskaičiavimo 2016 m. gruodžio 6 d.
 8. Jeigu teismas būtų įvertinęs, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, tuomet teismas būtų tinkamai įvertinęs, kad antstolis vienoje byloje vykdymo veiksmus forsuoja, kitoje – vilkina. Išieškojimo veiksmus atlieka išimtinai išieškotojo naudai.
 9. Pažymi, kad išieškojimas galimas ir iš kito areštuoto turto, nes pinigai yra atsiskaitymo priemonė, dėl ko pareiškėja negali vykdyti ūkinės veiklos, negalės atsiskaityti su darbuotojais.
 10. Apelianto nuomone piniginių sąskaitų ir turto areštas suponuoja antstolio įgaliojimų viršijimą arba akivaizdų pareigos neatlikimą.
 11. Antstolis yra šališkas, tačiau nenusišalino nuo vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje ir toliau juos tęsia, atsižvelgdamas vien tik į išieškotojo interesus.
 12. Teisėja S.Kulbienė yra nagrinėjusi to paties išieškotojo ieškinį UAB „Naideka“ dėl nuostolių priteisimo, kuriuo ieškinį tenkino, todėl apelianto nuomone bylą nagrinėjanti teisėja privalėjo nusišalinti. Apeliantui nekyla abejonių, kad jo bylą nagrinėjo šališkas teismas.
 13. Teismui bylos nagrinėjimo metu buvo žinomos aplinkybės, jog apeliantas yra pateikęs teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje ir 2015 m. sausio 26 d. sprendimo panaikinimo, šios aplinkybės turėjo įtakos neteisėtos bei nepagrįstos nutarties priėmimui.
 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Autita“ prašo UAB „Naideka“ atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio17 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apeliantės 500 Eur išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimo į atskirojo skundo surašymą apmokėti, skirti 5792 vienkartinę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę sumos priteisinat išieškotojui.
 15. Nurodo, kad M. A. pagrįstai priėmė vykdyti išieškotojo BUAB „Autita“ pateiktą vykdomąjį dokumentą ir atliko skolininko skundžiamus veiksmus. UAB „Naideka“ atskiruoju skundu siekia sustabdyti priverstinį skolos išieškojimą, motyvuodamas tuo, kad tas pats antstolis išieško ir kitais įsiteisėjusiais teismų sprendimais priteistas sumas.
 16. Atskiruoju skundu UAB „Naideka“ išeina iš šio ginčo ribų ir skundžia kitoje civilinėje byloje pareikštu prašymu skolą išdėstyti dalimis.
 17. Atskirajame skunde nepagrįstai nurodoma, kad skundžiamas antstolio 2016 m. gruodžio 14 d. patvarkymas Nr. S-16-89-16349 yra neteisėtas, nes antstolis nepriėmė patvarkymo sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus kitoje vykdomojoje byloje.
 18. Kitoje vykdomojoje byloje sprendžiamas atskiras ginčas dėl antstolio veiksmų teisėtumo, todėl šioje byloje negali būti nagrinėjamas kitoje byloje pareikšto prašymo teisėtumas. Atskirajame skunde nenurodoma kuo skundžiamas antstolio patvarkymas yra ydingas.
 19. Skolininkas siekia panaikinti antstolio patvarkymą dėl piniginių lėšų nurašymo, tačiau vykdomojo rašto, kurio pagrindu antstolis atliko skundžiamus veiksmus neginčija. Antstolis priimdamas skundžiamą patvarkymą vykdė savo kaip antstolio pareigas.
 20. Pagal vykdomąjį dokumentą išieškoma suma yra nedidelė, palyginus su UAB „Naideka“ darbuotojų skaičiumi (86), nesiekia 2000 Eur, todėl negali trukdyti įmonės veiklos.
 21. Skolininkas nepagrįstai prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - draudimą BUAB „Autita“ bankroto administratoriui naudoti pinigines lėšas pervestas iš UAB „Naideka“.
 22. Vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad lėšos nuo skolininko sąskaitos buvo nurašytos, todėl nėra ką uždrausti, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau yra išnagrinėtas 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi ir atmestas. Nutartis yra įsiteisėjusi. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių apmokamas 57 Eur žyminiu mokesčiu, kurio apeliantas nesumokėjo, todėl nėra pagrindo tenkinti tokį prašymą.
 23. Skolininkas UAB „Naideka“ skųsdamas antstolio veiksmus, teismo nutartį siekia tik nutolinti atsiskaitymą su BUAB „Autita“ ir taip piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Dėl tokių veiksmų BUAB „Autita“ ir jo kreditoriai patiria nuostolius, todėl prašo UAB „Naideka“ skirti baudą.
 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis M. A. prašo atskirojo skundo netenkinti ir apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą.
 25. Nurodo, kad apeliantas supina dvi vykdomąsias bylas dėl to apelianto argumentai yra neaiškūs ir nesuprantami. Siekiant aiškumo antstolis pateikė abiejų bylų vykdymo eigą.
 26. Vykdomojoje byloje 0089/16/01947 2016 m. gruodžio 6 d. surašytas patvarkymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų paskaičiavimas. Visi dokumentai skolininkui įteikti 2016 m. gruodžio 7 d. 2016 m. gruodžio 7 d. iš skolininko sąskaitų buvo nuskaičiuota visa areštuotina piniginė suma 17471,46 Eur. 2016 m. gruodžio 8 d. surašytas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas. 2016 m. gruodžio 16 d. vykdomoji byla su skundu ir nušalinimo pareiškimu persiųsta Panevėžio miesto apylinkės teismui.
 27. Vykdomojoje byloje 0089/16/02018 (šio ginčo byla) 2016 m. gruodžio 14 d. surašytas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimas. Šie dokumentai skolininkui įteikti 2016 m. gruodžio 15 d. Tą pačią dieną iš skolininko sąskaitų nuskaičiuota visa areštuotina piniginė suma 1915,59 Eur. 2016 m. gruodžio 19 vykdomoji byla su skundu ir nušalinimo pareiškimu persiųsta Panevėžio apylinkės teismui.
 28. 2016 m. lapkričio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 9 d. gauti skolininko prašymai vykdomosiose bylose sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus ir panaikinti 2016 m. gruodžio 7 d. areštą piniginėms lėšoms. 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymu atsisakyta tenkinti prašymą, nesant tam numatyto įstatymo pagrindo, o dėl arešto, skolininkas buvo informuotas, kad nei prašymo rašymo, nei nagrinėjimo dieną arešto piniginėms lėšoms nebuvo. 2016 m. gruodžio 7 d. pervedus visą areštuotą sumą, areštas pasinaikino. Patvarkymas įteiktas 2016 m. gruodžio 14 d.
IV.Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Atskirasis skundas netenkinamas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).
 3. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų neteisėtumo, pagrįstumo klausimas.
 4. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundo bei vykdomosios bylos Nr. 0089/16/02018 medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė pareiškėjos skundą atmesti.
 5. Apeliantė prašė panaikinti antstolio M. A. 2016 m. gruodžio 14 patvarkymą Nr. S-16-89-16349 vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/02018 ir pripažinti antstolio veiksmus (neveikimą) neteisėtais.
 6. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusių Panevėžio apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimo, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutarties, kurie privalomi ir turi būti įvykdyti (CPK 18 straipsnis), pagrindu BUAB „Autita“ buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 1282,75 Eur skolos, 200 € bylinėjimosi išlaidų ir 6 procentų metinių palūkanų(nuo 2015-01-28) iki visiško sprendimo įvykdymo, kurį išieškotojas pateikė vykdyti.
 7. Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą nustatęs, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, pradėjo vykdymo veiksmus (CPK 651 str.). Taigi vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/02018 buvo pradėti teisėtai, ginčo dėl to nėra.
 8. Apeliantei buvo išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, kurie jai įteikti 2016 m. gruodžio 1 d. Pareiškėja per 10 d. nuo raginimo gavimo dienos gera valia turėjo sumokėti 1482,75 Eur, į šią sumą įskaitant 200 Eur bylinėjimosi išlaidas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. sausio 28 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo, 49,20 Eur vykdymo išlaidas, t. y., iki 2016 m. gruodžio 12 d., tačiau per nustatytą terminą pareiškėja to nepadarė.
 9. Antstolis 2016 m. gruodžio 14 d. apskaičiavo vykdymo išlaidas, priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir nurodymą privertinai nurašyti pinigines lėšas 1915,69 Eur sumai, kurį apeliantas prašo panaikinti.
 10. Kaip teisingai nurodo pirmosios instancijos teismas, antstoliui pradėjus priverstinio vykdymo procedūrą, UAB „Naideka“ įgijo pareigą atlyginti vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas, atlyginti antstolio patirtas būtinąsias bei papildomas vykdymo išlaidas, taip pat atlyginti antstoliui už įstatymų nustatytą vykdomojo dokumento vykdymą, nes vykdomasis dokumentas pradėtas vykdyti priverstinai, pareiškėjai nepasinaudojus teise skolą sumokėti gera valia iki vykdomojo dokumento priverstinai vykdyti išdavimo, todėl antstolis pagrįstai priėmė skundžiamą patvarkymą 2016 m. gruodžio 14 d. patvarkymą Nr. S-16-89-16349 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Vykdymo išlaidų paskaičiavimas yra įteiktas UAB „Naideka“, prieštaravimų dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo apeliantas nereiškia.
 11. Apeliantė nurodo, kad vykdomojoje byloje antstolis neatlieka jokių veiksmų. Su tokiomis atskirajame skunde nurodytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas nesutinka.
 12. Vykdomosios bylos duomenimis antstolis visus vykdymo veiksmus atliko laikydamasis įstatyme ir vykdomo instrukcijose numatytų terminų. Vykdomojoje byloje 0089/16/02018 skola ir vykdymo išlaidos yra išieškoti 2016 m. gruodžio 15 d., o vykdomoji byla užvesta 2016 m. lapkričio 29 d. Taigi antstolis per trumpą laiką, mažiau nei mėnesį, išieškojo visą skolą ir vykdymo išlaidas, apelianto teiginiai, kad antstolis nieko nedaro, prieštarauja vykdomosios bylos duomenims, todėl yra nepagrįsti.
 13. Kiti apelianto argumentai yra susiję su kitose vykdomosiose bylose susijusiais vykdymo veiksmais. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo vertinti ir pasisakyti dėl apelianto prašymo kitoje vykdomojoje byloje sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus, teisėtumo.
 14. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nevertina atskirajame skunde nurodytų kitose vykdomosiose byloje pareikštų prašymų ar priimtų antstolio patvarkymų, nes teismas nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų teisėtumo vykdomojoje byloje, vertina antstolio veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje ir negali vertinti ir revizuoti kitose vykdomosiose bylose antstolio veiksmų pagrįstumo (CPK 510 str., 320 str. 2 d.). CPK 665 straipsnio, reglamentuojančio išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilę, 2 dalis numato, kad antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas. Todėl antstoliui pasirinkus išieškojimą nukreipti į pinigines lėšas, nėra pagrindo tokius veiksmus vertinti, kaip antstoliui suteiktų įgaliojimų viršijimą. Nesant draudimo nukreipti išieškojimą į pinigines lėšas, antstolis pagrįstai nuskaičiavo iš UAB „Naideka“ 1915,69 Eur sumą, t.y. ne daugiau nei reikia skolai ir vykdymo išlaidoms padengti.
 15. Apeliantas taip pat nurodo, kad antstolis M. A. yra šališkas, atlieka neteisėtus šališkus veiksmus priimdamas neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus. Antstolio šališkumo klausimas yra išspręstas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi, kuria buvo atmestas UAB „Naideka“ pareikštas nušalinimas antstoliui M. A., nes pareiškėjos pareikštas nušalinimas neatitinka CPK 65 straipsnyje nurodytų antstolio nušalimo pagrindų, be to konstatavo, kad pareiškėjas nenurodė kokie antstolio veiksmai vertintini kaip šališki. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos motyvams, apeliantui su atskiruoju skundu nepateikus naujų argumentų ar įrodymų, teismas neturi pagrindo abejoti antstolio šališkumu.
 16. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kad teisėja nagrinėjusi bylą pirmosios instancijos teisme buvo šališka, nes teisėja yra nagrinėjusi BUAB „Autitas“ ieškinį atsakovui UAB „Naideka“ dėl nuostolių priteisimo, byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.
 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje išaiškinta, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas (CPK 65, 66 ir 71 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-775/2014). Susipažinus su bylos duomenimis nagrinėjančio teisėjos veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos pareiškėjo teisės ar kiltų abejonių dėl teisėjos šališkumo, nenustatyta. Nagrinėjamu atveju teisėja gali nagrinėti skundą dėl antstolio veiksmų, nes šioje byloje ji nebuvo išreiškusi savo nuomonės dėl bylos esmės, o vien faktas, kad teisėja yra išsprendusi ginčą tarp tų pačių šalių kitoje byloje, negali savaime laikoma šališkumu (CPK 71 str. 1 d.). Byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, apie posėdį tinkamai informavus šalis (CPK 153 str. 2 d.). Pareiškėjai buvo sudarytos galimybės iki teismo posėdžio pateikti visus įrodymus skunde nurodytoms aplinkybėms pagrįsti. Skundas grindžiamas rašytiniais įrodymais, vykdomosios bylos medžiaga, apeliantė nenurodė argumentų, kodėl nagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, pagal esamą bylos medžiagą, pirmosios instancijos teismas negalėjo dėl šalių ginčo priimti teisingo sprendimo. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, nesant kitų motyvų ir juos pagrindžiančių įrodymų laikytinos jo subjektyvia nuomone ir atmestinos kaip nepagrįstos.
 18. Atskiruoju skundu UAB „Naideka“ prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Autida“ bankroto administratoriui naudoti pinigines lėšas pervestas iš UAB „Naideka“. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad UAB „Naideka“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi jau išnagrinėtas – prašymas atmestas, atskirasis skundas dėl šios nutarties nėra paduotas, nutartis įsiteisėjusi. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismo nutarties motyvams atsisakyti taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, sprendžia, kad tenkinti prašymą taikyti apeliantės prašomas laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.
 19. Išieškotojas BUAB „Autida“ prašo skirti baudą UAB „Naideka“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, išieškojimo vilkinimą.
 20. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę (CPK 95 str.). Apeliantė nesutikdama su antstolio veiksmais pasinaudojo teise, skųsti antstolio veiksmus teismui bei nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, ją apskundė apeliacinės instancijos teismui (CPK 510 str., 334 str.). Atsižvelgdamas į tai apeliacinis instancijos teismas konstatuoja nėra pakankamo pagrindo skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą procesu, kadangi ji naudojasi civilinio proceso įstatyme suteiktomis teisėmis.
 21. Atmetus pareiškėjos UAB „Naideka“ atskirąjį skundą, iš jos priteistinos išieškotojos BUAB „Autita“ patirtos advokato pagalbos išlaidos atsiliepimui į atskirąjį skundą surašyti. Pateiktais duomenimis BUAB „Autita“ už teisines paslaugas advokatui 2017m. vasario 8 d. sumokėjo 500 Eur. Šios išlaidos yra pagrįstos, tačiau jos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytas ribas( 7, 8.15), dėl ko šios išlaidos atlygintinos iš dalies, priteisiant iš skolininkės UAB „Naideka“ BUAB „Autita“ naudai 317,32 Eur ( 793,30 Eur x 0,4).

3Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

4Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

5Priteisti iš UAB „Naideka“ , juridinio asmens kodas ( - ), 317,32 Eur (trys šimtai septyniolika eurų 32 ct) advokato pagalbos išlaidų BUAB „Autita“ juridinio asmens kodas ( - ), naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai