Byla 2A-245-577/2012
Dėl įsiskolinimo išieškojimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovei J. Z. dėl įsiskolinimo išieškojimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad tiekia šaltą vandenį bei šalina nuotekas butui, esančiam adresu ( - ), kurio faktinė nuomininkė buvo atsakovė. Atsakovė už ieškovo suteiktas paslaugas nemokėjo laikotarpiu nuo 2000-02-01 iki 2008-11-30 (imtinai), todėl susidarė įsiskolinimas. Ieškovas prašė išieškoti iš atsakovės 3345,82 Lt įsiskolinimo, 240,53 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2009-01-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė J. Z. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškinio reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad nuo 1991 metų ji gyvena adresu ( - ), o bute, esančiame adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, ji gyveno tik trejus metus iki 1991 metų. Atsakovė taip pat nurodė, jog jai išsikrausčius iš buto, esančio adresu ( - ), niekas šiame bute negyveno, o 2006-11-20 dieną šis butas buvo užantspauduotas, todėl skola už vandenį susidarė už laikotarpį, kai atsakovė minėtame bute nebegyveno, be to, kadangi atsakovė nuomos sutarties su Vilniaus miesto savivaldybe nėra sudariusi bei minėtame bute ji realiai negyvena jau nuo 1991 metų, todėl atsakovė nėra tinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje. Atsakovė prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, kadangi Vilniaus miesto savivaldybė yra buto, esančio adresu ( - ), savininkė, be to, nuomos sutartis su atsakove nebuvo sudaryta, todėl atsakovė nėra tinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje.

5Tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikė teismui atsiliepimus, kuriuose su ieškovo ieškinio reikalavimais sutiko visiškai.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-21 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ valstybės naudai 30,88 Lt pašto išlaidas bei 360 Lt išlaidas už antrinę teisinę pagalbą.

7Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį patenkinti. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepasiūlė ieškovui pateikti papildomų įrodymų, konstatavo, jog duomenų, kad atsakovė buvo sudariusi buto nuomos sutartį su trečiuoju asmeniu Vilniaus miesto savivaldybe, nėra, tai pat nurodė, kad nėra duomenų ir apie tai, jog atsakovė laikotarpiu nuo 2000-02-01 iki 2008-11-30 (imtinai) realiai gyveno ginčo bute. Dokumentai, laikytini oficialiais rašytiniais įrodymais (2011-05-12 Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašas apie asmenį, nuomos mokesčio skaičiuoklė, 2009 m. rugpjūčio 4 d. prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo), įrodo, kad atsakovė J. Z. buvo deklaravusi savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) nuo 1988-03-24. Atkreipia dėmesį į tai, kad tik 2010-10-26 atsakovė įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ tiekė šaltą vandenį bei šalino nuotekas butui, esančiam adresu ( - ), kurio faktinė nuomininkė buvo atsakovė, kuri už ieškovo suteiktas paslaugas nesumokėjo laikotarpiu nuo 2000-02-01 iki 2008-11-30. Atsakovė UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinio teismui pateikimo dieną buvo įsiskolinusi už tiektą šaltą vandenį ir nuotekų šalinimą. Taigi nurodytų mokesčių nemokėjimas užtraukia atsakovei atsakomybę. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, laikytina, kad atsakovė J. Z. šioje civilinėje byloje yra tinkama atsakovė. Be to, nurodo, jog šalys gali pačios susitarti, kokia forma sudaromas sandoris, išskyrus atvejus, kai įstatymas įsakmiai numato sandorio negaliojimą tuo atveju, kai nėra laikomasi privalomos sandorio formos. Taigi nagrinėjamu atveju sutarties formos nesilaikymas nedaro gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties negaliojančia. Pirmos instancijos teismas neįsigilino į bylą bei nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių. Pažymi, kad net jei teismas būtų nustatęs, kad atsakovė J. Z. išvyko, tai neįvertino aplinkybės, kad atsakovė nevykdė savo pareigos pranešti apie išvykimą Vilniaus miesto savivaldybei, kaip patalpų savininkei. Atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta iki 2009-09-07 buvo būtent ( - ), todėl laikytina, kad iki minėtos dienos J. Z. buvo šių patalpų nuomininkė. Taip pat apeliantas pažymi, kad geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų abonentu gali būti ne tik gyvenamųjų patalpų savininkas, bet ir asmenys, kitais pagrindais valdantys tinklus. Atsakovei, kuri buvo buto, esančio ( - ), nuomininkė, kilo pareiga mokėti ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ už tiektą geriamąjį vandenį bei nuotekų šalinimą, kadangi nuomininkės J. Z. teisėtai valdomi geriamojo vandens bei nuotekų šalinimo įrenginiai skolos susidarymo laikotarpiu buvo prijungti prie ieškovui priklausančių geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad UAB „Vilniaus vandenys“ vykdė savo sutartinius įsipareigojimus laikotarpiu 2000-02-01 – 2008-11-30, todėl akivaizdu, kad ieškovas ir atsakovė aptarė esmines vandens pirkimo, tiekimo sąlygas, taigi laikytina, kad tarp ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai.

8Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundo motyvais nesutinka ir prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir sprendimą palikti nepakeistą; įpareigoti ieškovą gražinti vykdymo proceso metu išieškotus pinigus; išreikalauti iš priešgaisrinės apsaugos departamento pažymą apie patalpos tinkamumą gyventi; išreikalauti iš gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos 2009-08-04 prašymo kopiją dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinio skundo ribose. Teismas, išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui pakeisti arba panaikinti.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas tiekė šaltą vandenį bei šalino nuotekas butui, esančiam adresu ( - ), kurio savininkas yra trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė ginčo butą trečiajam asmeniui SĮ „Vilniaus miesto būstas“. Iš ieškovo į bylą pateiktų paskaičiavimo lentelių bei mokestinių pranešimų nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2000-02-01 iki 2008-11-30 (imtinai) įsiskolinimą už teikiamas paslaugas sudaro 3345,82 Lt suma, o delspinigių priskaičiuota 240,53 Lt sumai. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė J. Z. buvo sudariusi buto, esančio adresu ( - ), nuomos sutartį su trečiuoju asmeniu Vilniaus miesto savivaldybe, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė. Byloje nėra duomenų ir apie tai, jog atsakovė J. Z. laikotarpiu nuo 2000-02-01 iki 2008-11-30 (imtinai) realiai gyveno ginčo bute bei naudojosi ieškovo teikiamomis paslaugomis, be to, iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ginčo butas 2006-11-20 buvo užantspauduotas.

12Pirmos instancijos teismas padarė išvadas, kad: ieškovo ieškinys yra nepagrįstas bei netenkintinas, nes iš visos civilinės bylos medžiagos matyti, jog ieškovas tiekė šaltą vandenį bei šalino nuotekas butui, esančiam adresu ( - ), kurio savininkas yra trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė; ieškovas neįrodė tos aplinkybės, kad viso ginčo laikotarpiu atsakovė J. Z. realiai, t.y. kaip faktinė nuomininkė, naudojosi ginčo butu bei teikiamomis šiam butui paslaugomis; atsakovė J. Z. nėra tinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje.

13Apeliantas su minėtomis pirmos instancijos teismo išvadomis nesutinka ir nurodo, jog 2011-05-12 Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašas apie asmenį, nuomos mokesčio skaičiuoklė, 2009-08-04 prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo įrodo, kad atsakovė buvo deklaravusi savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) nuo 1988-03-24, be to, tik 2010-10-26 atsakovė įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis ir pažymi, jog pirmos instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus bei šalių paaiškinimus, pagrįstai konstatavo, jog ieškovas neįrodė tos aplinkybės, kad viso ginčo laikotarpiu atsakovė J. Z. realiai, t.y. kaip faktinė nuomininkė, naudojosi ginčo butu bei teikiamomis šiam butui paslaugomis. Pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovė J. Z. ginčo laikotarpiu negyveno ginčo bute ir teikiamomis paslaugomis nesinaudojo; šią aplinkybę patvirtina faktas, jog ginčo butas dar 2006-11-20 dieną buvo užantspauduotas. Pažymėtina, jog trečiųjų asmenų atstovės pirmos instancijos teisme negalėjo nurodyti, kada tiksliai atsakovė J. Z. atlaisvino ginčo butą. Be to, buto, esančio adresu ( - ), savininkas yra trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė su atsakove J. Z. nebuvo sudariusi jokios ginčo buto nuomos sutarties, kurios pagrindu prievolė atsiskaityti už suteiktas paslaugas galėtų kilti ir atsakovei J. Z.. Teismas atkreipia dėmesį, jog apeliantas ir apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių nurodytas aplinkybes. Todėl apelianto nurodytos aplinkybės ir minėti rašytiniai įrodymai nepaneigia pirmos instancijos teismo išvadų ir neįrodo, jog atsakovė J. Z. ginčo laikotarpiu faktiškai gyveno ginčo bute.

15Apeliantas skunde nurodo, kad geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų abonentu gali būti ne tik gyvenamųjų patalpų savininkas, bet ir asmenys, kitais pagrindais valdantys tinklus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog paslaugų tiekėjas ir pastato savininkas bei panaudos gavėjas gali susitarti dėl to, kad panaudos gavėjas taps šalto vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties šalimi, o jeigu nėra tokio susitarimo, minėtos sutarties šalis yra pastato, kuriam tiekiamas šaltas vanduo ir nuotekų šalinimo bei valymo paslaugos, savininkas. Tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šalto vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko – šalto vandens ir nuotekų šalinimo bei valymo vartotojo. Nesudarius rašytinės sutarties su šalto vandens ir nuotekų šalinimo bei valymo tiekėju dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, pirmos instancijos teismas pagrįstai laikė, kad šalto vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas tarp tiekėjo ir pastato, į kurį tiekiamas šaltas vanduo bei nuotekų šalinimo ir valymo paslauga, savininko Vilniaus miesto savivaldybės nuo pastato prijungimo prie ieškovui priklausančių geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių datos iki šalys sudarys šalto vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo–pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas.

16Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismas teisingai sprendė, jog atsakovė J. Z. nėra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje, pasiūlė ieškovui į bylą atsakovu įtraukti Vilniaus miesto savivaldybę, o pastarajam atsisakius, nagrinėjo bylą iš esmės ir ieškinį atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

17Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad... 4. Atsakovė J. Z. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais... 5. Tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė ir SĮ „Vilniaus miesto... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-21 sprendimu ieškinį atmetė ir... 7. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo... 8. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundo motyvais... 9. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 10. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas tiekė šaltą vandenį bei šalino... 12. Pirmos instancijos teismas padarė išvadas, kad: ieškovo ieškinys yra... 13. Apeliantas su minėtomis pirmos instancijos teismo išvadomis nesutinka ir... 14. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo... 15. Apeliantas skunde nurodo, kad geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir (arba)... 16. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismas... 17. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 16 d. sprendimą palikti...