Byla 2-14143-793/2014
Dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Teisinių paslaugų grupė“, N. G

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „MJM Motors“ skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Teisinių paslaugų grupė“, N. G.,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas antstolio Jono Petriko raštas dėl skundo persiuntimo, kuriuo teismui perduotas pareiškėjo UAB „MJM Motors“ skundas dėl antstolio Jono Petriko veiksmų. Antstolis Jonas Petrikas 2014-10-24 patvarkymu atsisakė patenkinti UAB „MJM Motors“ skundą. Pareiškėjas prašo panaikinti antstolio Jono Petriko 2014-09-22 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/01610 bei panaikinti antstolio 2013-11-22 uždėtus areštus žemės sklypams, esantiems ( - ) ir ( - ). Nurodo, jog 2013-11-22, kai antstolis areštavo aptariamus žemės sklypus, jie priklausė N. G., tačiau minėti žemės sklypai 2014-08-04 Klaipėdos apygardos teismo nutarties pagrindu teisėtai perėjo pareiškėjui UAB „MJM Motors“. Atsižvelgiant į tai teigia, jog nuo nuosavybės perėjimo į žemės sklypus momento, išnyko vienas iš būtinųjų pagrindų turto areštui, kadangi aptariamas turtas nebepriklauso skolininkei N. G.. Nurodo, kad UAB „MJM Motors“ yra vienintelė ir teisėta antstolio areštuotų dviejų žemės sklypų savininkė. Kadangi vykdomojoje byloje 0172/13/01610 skolininkė yra N. G., išieškotojo UAB „Teisinių paslaugų grupė“ naudai, o UAB „MJM Motors“ nėra skolinga UAB „Teisinių paslaugų grupė“, todėl, anot pareiškėjo, antstolis UAB „MJM Motors“ atžvilgiu neturi jokio vykdomojo dokumento bei teisės vykdyti arešto jo turtui. (b. l. 3-4).

3Antstolis Jonas Petrikas atsiliepimu nurodo, kad antstolis nėra surašęs jokio procesinio dokumento, kurio pagrindu būtų areštuotas UAB „MJM Motors“ nuosavybės teise priklausantis turtas. Akcentuoja, kad vadovaujantis LR CPK 603 straipsnio 3 dalimi, ieškiniai dėl arešto turtui panaikinimo pareiškiami skolininkui ir išieškotojui, todėl pareiškėjas UAB „MJM Motors“ su ieškiniu dėl turto arešto panaikinimo turi kreiptis į teismą, ieškinį pareiškiant N. G. ir UAB „Teisinių paslaugų grupė“ (b. l. 9-11).

4Skundas tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad antstolio Jono Petriko kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0172/13/01610 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro 2013-08-27 išduotą vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. JP-4062), kuriuo reikalaujama išieškoti iš skolininkės N. G. 11500,00 Lt skolą, 615,00 Lt notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo sudarymą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, išieškotojo UAB „Teisinių paslaugų grupė“, naudai (v. b. l. 1-3). Antstolis vykdydamas vykdomąją bylą 2013-11-22 patvarkymu „Dėl turto arešto“ areštavo N. G. nuosavybės teise priklausantį turtą, tame tarpe ir žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) bei žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) (v. b. l. 37-42). Pareiškėjas UAB „MJM Motors“ 2014-09-16 kreipėsi į antstolio Jono Petriko kontorą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Nurodydamas, kad areštuoti žemės sklypai nuosavybės teise priklauso UAB „MJM Motors“ ir kadangi UAB „MJM Motors“ nėra skolininkas vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/01610, todėl prašo panaikinti areštą minėtiems žemės sklypams (v. b. l. 154). Antstolis 2014-09-22 patvarkymu „Dėl atsisakymo panaikinti areštą“ pareiškėjos prašymo netenkino (v. b. l. 176). Pareiškėjas UAB „MJM Motors“ kreipėsi į teismą dėl antstolio 2014-09-22 patvarkymo, kuriuo netenkintas pareiškėjo prašymas dėl turto arešto aptariamiems žemės sklypams, panaikinimo.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Teisinių paslaugų grupė“ 2014-11-17 pateikė teismui prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-14143-793/2014 sustabdymo iki tol, kol įsiteisės Klaipėdos apygardos teismo sprendimas ar nutartis civilinėje byloje Nr. A2-1580-265/2014, kurioje suinteresuotas asmuo prašo atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1139-479/2014. Nurodo, jog neišsprendus klausimo dėl proceso atnaujinimo, negalima nagrinėti civilinės bylos Nr. 2-14143-793/2014, kadangi neįmanoma tiksliai ir teisingai įvertinti skundo dėl antstolio veiksmų faktinio ir teisinio pagrindo.

7Pareiškėjas UAB „MJM Motors“ atsiliepimu nesutinka su civilinės bylos Nr. 2-14143-793/2014 sustabdymu. Akcentavo, jog suinteresuotas asmuo nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuris teismui leistų svarstyti skundo dėl antstolio veiksmų sustabdymo klausimą.

8Pažymėtina, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas klausimas, ar antstolis teisėtai ir pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl arešto panaikinimo žemės sklypams, esantiems ( - ), unikalus Nr. ( - ) bei ( - ), unikalus Nr. ( - ), kai tuo tarpu, suinteresuotas asmuo UAB „Teisinių paslaugų grupė“ siekia civilinę bylą stabdyti dėl jau išnagrinėtos ir įsiteisėjusios Klaipėdos apygardos teismo 2014-08-04 nutarties, kuria panaikintos Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-18 nutartimi N. G. taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas jos kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, t. y. minėtiems žemės sklypams, kurie būtent ir yra nagrinėjamos civilinės bylos dalykas. Teismas sutinka su pareiškėjo argumentais, kad suinteresuotas asmuo savo prašymu iš esmės prašo Klaipėdos miesto aplinkybės teismo pripažinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-08-04 įsiteisėjusios nutarties galimą neteisėtumą ir tuo pagrindu antstoliui Jonui Petrikui leisti laikyti areštuotą UAB „MJM Motors“ turtą, nors jokio vykdomojo dokumento ir jokios vykdomosios bylos UAB „MJM Motors“ antstolis J. Petrikas neturi ir nevykdo. Atsižvelgiant į tai, teismas nemato jokio teisinio pagrindo sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-14143-793/2014 nagrinėjimą, kol įsiteisės Klaipėdos apygardos teismo sprendimas ar nutartis civilinėje byloje Nr. A2-1580-265/2014, todėl suinteresuoto asmens prašymas dėl civilinės bylos Nr. 2-14143-793/2014 sustabdymo netenkintinas.

9Antstolis, vykdydamas valstybės suteiktą vykdomųjų dokumentų vykdymo funkciją, veikia kaip valstybės įgaliotas asmuo; jis privalo vadovautis antstolio veiklos teisėtumo principu, sąžiningai atlikti profesines pareigas, imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 2, 3 straipsniai). Pagal CPK 675 straipsnį antstolis turi teisę areštuoti skolininko turtą, siekdamas užtikrinti jo realizavimą tam, kad skolininkas padengtų įsiskolinimą išieškotojui. Vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nustatyta, kad antstolis imasi veiksmų nustatyti turto, į kurį nukreipiamas išieškojimas, priklausymą skolininkui. Pagal CPK 690 straipsnio 1 dalį, jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui.

10Nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatyta, kad antstoliui 2013-11-22 patvarkymu „Dėl turto arešto“ areštavus žemės sklypus, esančius ( - ), unikalus Nr. ( - ) bei ( - ), unikalus Nr. ( - ), jie vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis nuosavybės teise priklausė N. G. (v. b. l. 29-32). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014-08-04 nutartimi patvirtino tarp UAB „MJM Motors“ ir N. G. sudarytą taikos sutartį, kuria N. G. perdavė UAB „MJM Motors“ žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš 2014-09-15 Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog minėti žemės sklypai nuo 2014-09-15 nuosavybės teise priklauso pareiškėjui UAB „MJM Motors“, įregistravimo pagrindas Klaipėdos apygardos teismo 2014-08-04 nutartis (v. b. l. 155-158). Pažymėtina, jog pareiškėjui kreipiantis į antstolį su prašymu dėl turto arešto panaikinimo minėtiems žemės sklypams, antstoliui Jonui Petrikui prie prašymo buvo pridėti ir Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašai, iš kurių antstoliui tapo žinoma, kad aptariami žemės sklypai, kurie areštuoti 2013-11-22 patvarkymu, nuosavybės teise priklauso ne skolininkei N. G., pareiškėjui UAB „MJM Motors“.

11Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Viešų registrų duomenys apie skolininkui priklausantį turtą yra įrodymai, kurių pagrindu antstolis sprendžia apie šio turto savininką. Dėl to esminė informacija, turinti įrodomąją reikšmę, apie turto savininką yra Nekilnojamojo turto registro duomenys. Tačiau tai nereiškia, kad atlikdamas pareigą nustatyti skolininko nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą antstolis apsiriboja vien tik Nekilnojamojo turto registro duomenimis, jeigu iš kitų antstoliui prieinamų viešų registrų ar kitų įrodymų matyti, kad turtas gali priklausyti atskirai skolininkui ar kartu su kitais asmenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2014).

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, akivaizdu, kad antstoliui buvo žinoma, kad 2013-11-22 areštuoti žemės sklypai N. G. nebepriklauso, o jų teisėtu savininku yra pareiškėjas UAB „MJM Motors“. Teismas sutinka su pareiškėjo išdėstytais argumentais, jog antstolio atsisakymas panaikinti jo uždėtą areštą šiuo metu skolininkui jau nepriklausančiam turtui, kuris teisėtai buvo perleistas UAB „MJM Motors“ nuosavybėn 2014-08-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ir kai nuosavybės teisė yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre, yra nesuderinamas ir su antstolio veiklai keliamais aukštais profesionalumo, teisėtumo ir sąžiningumo reikalavimais.

13Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra pagrindas panaikinti antstolio Jono Petriko 2014-09-22 patvarkymą „Dėl atsisakymo panaikinti areštą“, kuriuo netenkintas pareiškėjo prašymas panaikinti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 675 straipsnio 2 dalis nustato, kad antstolis turi teisę panaikinti turto areštą tik tuomet, jeigu turtas areštuotas antstolio. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis areštavo aptariamus žemės sklypus vadovaudamasis UAB „Teisinių paslaugų grupė“ prašymu „Dėl vykdomojo dokumento vykdymo“, kuriuo antstoliui perduotas Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro 2013-08-27 vykdomasis įrašas, notarinio registro Nr. JP-4062, dėl 115615,00 Lt išieškojimo iš N. G. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje panaikino antstolio Jono Petriko 2014-09-22 patvarkymą „Dėl atsisakymo panaikinti areštą“, konstatuotina, jog nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui kyla pareiga panaikinti areštą žemės sklypams, esantiems ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir ( - ), unikalus Nr. ( - ).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 510 str.,

Nutarė

16netenkinti suinteresuoto asmens UAB „Teisinių paslaugų grupė“ prašymo dėl civilinės bylos Nr. 2-14143-793/2014 sustabdymo.

17Pareiškėjo UAB „MJM Motors“ skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Teisinių paslaugų grupė“, N. G., tenkinti iš dalies.

18Panaikinti antstolio Jono Petriko 2014-09-22 patvarkymą „Dėl atsisakymo panaikinti areštą“.

19Kitoje dalyje skundą atmesti.

20Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0172/13/01610 gražinti antstoliui Jonui Petrikui.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, rašytinio... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas antstolio Jono Petriko raštas... 3. Antstolis Jonas Petrikas atsiliepimu nurodo, kad antstolis nėra surašęs... 4. Skundas tenkintinas iš dalies.... 5. Nustatyta, kad antstolio Jono Petriko kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr.... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Teisinių paslaugų grupė“ 2014-11-17 pateikė... 7. Pareiškėjas UAB „MJM Motors“ atsiliepimu nesutinka su civilinės bylos... 8. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas... 9. Antstolis, vykdydamas valstybės suteiktą vykdomųjų dokumentų vykdymo... 10. Nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatyta, kad antstoliui 2013-11-22... 11. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi... 12. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą,... 13. Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra pagrindas panaikinti... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 675 straipsnio 2 dalis nustato,... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 510 str.,... 16. netenkinti suinteresuoto asmens UAB „Teisinių paslaugų grupė“ prašymo... 17. Pareiškėjo UAB „MJM Motors“ skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų,... 18. Panaikinti antstolio Jono Petriko 2014-09-22 patvarkymą „Dėl atsisakymo... 19. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 20. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0172/13/01610 gražinti... 21. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos būti...