Byla 2-1139-479/2014
Dėl avansu sumokėtos sumos grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovei N. G. dėl avansu sumokėtos sumos grąžinimo, ir

Nustatė

2ieškovas J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei N. G. dėl avansu sumokėtos sumos grąžinimo. Ieškovas nurodė, kad 2012-10-16 tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų) pirkimo-pardavimo ateityje. Pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta iki 2013-11-15, tačiau pagrindinė sutartis sudaryta nebuvo. Ieškovas atsakovei sumokėjo 210 000 Lt avansą, kuris nesudarius pagrindinės sutarties turi būti pagal sutartį grąžintas ieškovui. Atsakovė avanso negrąžina, sutarties nesudaro, todėl ieškovas prašė teismo avansines sumas priteisti iš atsakovės.

3Klaipėdos apygardos teisme 2014-07-31 gautas ieškovo J. M. prašymas pakeisti pradinį ieškovą J. M. jo teisių perėmėja UAB „MJM MOTORS“. Ieškovas nurodė, kad 2014-07-15 reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas perleido UAB „MJM MOTORS“ reikalavimo teisę dėl sumokėtų avansinių įmokų grąžinimo iš atsakovės N. G.

4Klaipėdos apygardos teisme taip pat gautas naujosios kreditorės UAB „MJM MOTORS“ ir atsakovės N. G. prašymas patvirtinti taikos sutartį, grąžinti dalį pradinio ieškovo J. M. sumokėto žyminio mokesčio, panaikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

5Prašymai tenkinti.

6LR CPK 48 str. 1 d. numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kitais įstatymų numatytais atvejais), teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Pradinis ieškovas J. M. pateikė teismui 2014-0-15 reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią perleido UAB „MJM MOTORS“ reikalavimo teisę, kilusią iš 2012-10-16 preliminariosios sutarties (LR CK 6.109 str. 1 d.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes konstatuojama, kad nėra kliūčių pakeisti pradinį kreditorių ir tikslinga pakeisti pradinį ieškovą J. M. ieškove UAB „MJM MOTORS“ (LR CPK 48 str. 1 d.).

7Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (LR CPK 140 str.

83 d.). Byloje pateikta šalių pasirašyta ir teismui pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms bei viešajam interesui, taikiai sutarta dėl ginčo esmės, teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d., šalims žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 5 p.).

9Ieškovei UAB „MJM MOTORS“ grąžintina 75 procentai, t. y. 1 462,50 Lt, žyminio mokesčio, sumokėto už pareikštą ieškinį (LR CPK 87 str. 2 d.).

10Teismo 2014-03-18 nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, nes jų taikymas nėra būtinas ir tai nurodyta taikos sutartyje (LR CPK 149 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis LR CPK 290–291 str., teismas

Nutarė

12patenkinti prašymą dėl ieškovo pakeitimo byloje ir pakeisti pradinį ieškovą J. M., a.k. ( - ), gyvenantį ( - ), naująja ieškove UAB „MJM MOTORS“, į.k. 300052046, buveinės adresas S. Žukausko g. 19-20, Kaune.

13Patenkinti prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėjamoje byloje ir patvirtinti tarp ieškovės UAB „MJM MOTORS“, į.k. 300052046, buveinės adresas S. Žukausko g. 19-20, Kaune, ir atsakovės N. G., a.k. ( - ), gyvenančios ( - ), 2014-07-22 sudarytą taikos sutartį nurodytomis sąlygomis :

 1. Šalys taikiai ir laisva valia, neveikiamos jokių išorinių aplinkybių, išvengdamos tolimesnių ginčų nagrinėjimo teisme ir užkirsdamos kelią galimiems naujiems ginčams tarp šalių, išsprendžia tarp šalių kilusius ginčus sudarydamos šią taikos sutartį Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1139-479/2014.
 2. Šia taikos sutartimi atsakovė N. G. perduoda, o ieškovė UAB „MJM MOTORS“, į.k. 300052046, priima ir įgyja asmeninėn nuosavybėn šiuos nekilnojamuosius daiktus:

142.1. žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), toliau vadinamas „Žemės sklypas l", ir

152.2. žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), toliau vadinamas „Žemės sklypas 2", ir

162.3. Žemės sklype 1 nebaigtą statyti statinį, saugyklą-garažą, kuriam VĮ Registrų centras 2014-04-27 atliekant kadastrinius matavimus suteiktas unikalus numeris ( - ), kuris statomas pagal 2008 metais parengtą J. A. projektavimo įmonės, įmonės kodas 164682415, pastato projektą ir pastato statybai 2008-09-11 išduotą Kretingos rajono savivaldybės statybos leidimą Nr. 299, ir kurį 2012-06-18 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos 2012-06-18 pažyma Nr. PASS-30-120618-00159 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto pripažino statomą tinkamai be jokių pažeidimų, toliau vadinamas „Pastatu",

172.4. toliau sutartyje Žemės sklypas 1 ir Žemės sklypas 2 ir Pastatas kartu vadinami sąvoka „Turtas".

 1. Taip pat šia taikos sutartimi atsakovė neatlygintinai perduoda, o ieškovė perima ir įgyja visas atsakovės turėtas teises į J. A. projektavimo įmonės, įmonės kodas 164682415, pastato projektą ir visas atsakovės turėtas teises pagal Kretingos rajono savivaldybės 2008-09-11 išduotą statybos leidimą Nr. 299, todėl šia taikos sutartimi ieškovė įgyja teisę STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" X skyriuje nustatyta tvarka ieškovu vardu gauti (perregistruoti) pastato statybai (statybos užbaigimui) reikalingą statybos leidimą pagal J. A. projektavimo įmonės, įmonės kodas 164682415, pastato projektą ir pagal Kretingos rajono savivaldybės 2008-09-11 atsakovei išduotą statybos leidimą Nr. 299. Taip pat šia taikos sutartimi atsakovė neatlygintinai perduoda, o ieškovė perima ir įgyja visas atsakovės turėtas teises į VĮ Registrų centro atliktus pastato kadastrinius matavimus ir 2014-04-27 suformuotą pastato kadastrinių matavimų bylą. Ieškovė įgyja ir visas teises pagal 2012-06-18 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 2012-06-18 pažymą Nr. PASS-30-120618-00159, apie statinio (2.3. punkte nurodyto pastato) statybą be esminių nukrypimų nuo projekto.
 2. Taikos sutartimi atsakovė neatlygintinai perduoda, o ieškovė perima ir įgyja visas atsakovės turėtas teises į J. A. projektavimo įmonės, įmonės kodas 164682415, Žemės sklype 2 suprojektuoto statinio projektą ir visas atsakovės turėtas teises pagal Kretingos rajono savivaldybės 2008-09-11 išduotą statybos leidimą Nr. 300, todėl šia taikos sutartimi ieškovė įgyja teisę STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai " X skyriuje nustatyta tvarka ieškovės vardu gauti (perregistruoti) statinio Žemės sklype 2 statybai reikalingą statybos leidimą.
 1. Šia taikos sutartimi ieškovė įgyja teisę ieškovės nuosavybės teise įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisę į turtą bei įgyti, įgyvendinti visas taikos sutarties 3 ir 4 punkte nurodytas teises.
 2. Šalys patvirtina, kad turtas ieškovei yra perleistas už 360 000 Lt (trijų šimtų šešiasdešimt tūkstančių litų) galutinę kainą, kuri atsakovei sumokama tokia tvarka:

185.1. 210 000 Lt (du šimtus dešimt tūkstančių litų) ieškovė yra sumokėjusi atsakovui pagal 2012-10-16 tarp J. M., asmens kodas ( - ), ir atsakovės sudarytą preliminariąją sutartį;

195.2. likusi 150 000 Lt (šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų) dalis sumokama taikos sutarties įsigaliojimo dieną, įskaitant į ieškovės turimą tokio paties dydžio reikalavimo teisę pagal

202014-04-18 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-14-7609 ir Klaipėdos miesto aplinkybės teismo 2014-05-13 nutartį civilinėje byloje Nr. P2-269-639/2014.

 1. Šalys patvirtina, kad įsigaliojus šiai taikos sutarčiai už turtą yra visiškai atsiskaityta.
 2. Šalys susitaria, kad įsigaliojus šiai taikos sutarčiai ieškovė atsisako nuo reikalavimo teisės pagal 2014-04-18 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-14-7609 ir Klaipėdos miesto aplinkybės teismo 2014-05-13 nutartį civilinėje byloje Nr. P2-269-639/2014 dalies, kuri viršija pagal šią sutartį įskaitomą kaip apmokėjimą už turtą 150 000 Lt (vieno šimto penkiasdešimt tūkstančių litų) sumą ir daugiau jokių pretenzijų ieškovė atsakovei pagal 2014-04-18 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-14-7609 ir Klaipėdos miesto aplinkybės teismo 2014-05-13 nutartį civilinėje byloje Nr. P2-269-639/2014 neturės ir nereikš ateityje.
 3. Šalys susitaria, kad ieškovė padengia visas vykdymo išlaidas šioje byloje dėl ieškovo prašymu teismo 2014-03-18 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės įvykdymo ir ieškovė jokių pretenzijų atsakovei dėl šių vykdymo išlaidų atlyginimo neturi ir ateityje neturės.
 4. Šalys susitaria, kad ieškovė padengia visas išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0051/14100427 pagal Vilniaus m. 28-ojo notarų biuro notarės S. B. 2013-08-01 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr.3109.1 ir ieškovė jokių pretenzijų atsakovei dėl šių vykdymo išlaidų atlyginimo neturi ir ateityje neturės.
 5. Šalys susitaria, kad šioje civilinėje byloje šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos yra neatlyginamos.
 6. Šalys susitaria, kad šioje byloje teismo patirtas pašto įteikimo išlaidas atlygina ieškovė.
 7. Šalys patvirtina, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., t.y. kad šalys antrą kartą su tais pačiais reikalavimais tuo pačiu pagrindu neturi teisės kreiptis į teismą, nes taikos sutartyje aptarti reikalavimai nebegalėtų būti priimti ir/ar nagrinėjami teisme.
 8. Šalys pareiškia, kad joms žinoma, jog vadovaujantis LR CPK 584 str., ši sutartis, patvirtinta teismo, laikoma vykdytinu dokumentu.
 9. Šalys patvirtina, kad su sutarties sąlygomis susipažino, jas nuodugniai išanalizavo, jos šalims yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Šalys pareiškia, kad šią sutartį pasirašo savo laisvu apsisprendimu ir valia ir siekdamos užbaigti bylos nagrinėjimą ir visus tarpusavio ginčus dėl turto šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis.
 10. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir teismo nutarties ją patvirtinti įsiteisėjimo momento.
 11. Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių atiduodant šalims, o vienas egzempliorius skiriamas pateikti teismui.

21Patvirtinus taikos sutartį, nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės UAB „MJM MOTORS“ ieškinį atsakovei N. G. dėl avansu sumokėtos sumos grąžinimo.

22Įpareigoti LR valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB „MJM MOTORS“, į.k. 300052046, buveinės adresas S. Žukausko g. 19-20, Kaune, sumokėtą 1 462,50 Lt žyminį mokestį (mokėtojas J. M., 2014-03-14 įmokos mokėjimo kvitas).

23Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-18 nutartimi atsakovei N. G., a.k. ( - ), gyvenančiai ( - ), taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių neviršijant 210 000 Lt sumos.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. ieškovas J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei N. G. dėl avansu... 3. Klaipėdos apygardos teisme 2014-07-31 gautas ieškovo J. M. prašymas pakeisti... 4. Klaipėdos apygardos teisme taip pat gautas naujosios kreditorės UAB „MJM... 5. Prašymai tenkinti.... 6. LR CPK 48 str. 1 d. numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba... 7. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (LR CPK... 8. 3 d.). Byloje pateikta šalių pasirašyta ir teismui pateikta taikos sutartis... 9. Ieškovei UAB „MJM MOTORS“ grąžintina 75 procentai, t. y. 1 462,50 Lt,... 10. Teismo 2014-03-18 nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos... 11. Vadovaudamasis LR CPK 290–291 str., teismas... 12. patenkinti prašymą dėl ieškovo pakeitimo byloje ir pakeisti pradinį... 13. Patenkinti prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėjamoje byloje... 14. 2.1. žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ),... 15. 2.2. žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ),... 16. 2.3. Žemės sklype 1 nebaigtą statyti statinį, saugyklą-garažą, kuriam... 17. 2.4. toliau sutartyje Žemės sklypas 1 ir Žemės sklypas 2 ir Pastatas kartu... 18. 5.1. 210 000 Lt (du šimtus dešimt tūkstančių litų) ieškovė yra... 19. 5.2. likusi 150 000 Lt (šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų) dalis... 20. 2014-04-18 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-14-7609 ir Klaipėdos miesto... 21. Patvirtinus taikos sutartį, nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 22. Įpareigoti LR valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-18... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...