Byla I-3938-624/2013
Dėl UAB „Aliejaus investicijų projektai“ planuojamos ūkinės veiklos bei nustatyti katilinės sanitarines apsaugos zonas. Taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti statybos leidimo galiojimą bei katilinės, esančios (duomenys neskelbtini), statybos darbus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, susipažinęs su VšĮ „Inovatyvūs aplinkosaugos sprendimai“ skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-06-10 gautas VšĮ „Inovatyvūs aplinkosaugos sprendimai“ skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-03-29 išduotą statybos leidimą Nr. 13-0345; 2) įpareigoti Vilniaus visuomenės sveikatos centrą atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą dėl UAB „Aliejaus investicijų projektai“ planuojamos ūkinės veiklos bei nustatyti katilinės sanitarines apsaugos zonas. Taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti statybos leidimo galiojimą bei katilinės, esančios ( - ), statybos darbus.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Pareiškėja skunde nurodo, kad UAB „Aliejaus investicijų projektai“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė statybos leidimą kuro sandėlio, dūmtraukio statybos ir katilinės (4H2b), esančios ( - ) kapitaliniam remontui. Išduodant statybos leidimą nebuvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas bei nenustatytos sanitarinės apsaugos zonos aplink katilinę.

5Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 281 str. 1 d. (redakcija, galiojanti nuo 2010-10-01) nustatyta, kad nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į: 1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas.

6Kaip matyti iš pareiškėjos skundo turinio, pareiškėja ginčija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-03-29 išduotą statybos leidimą Nr. 13-0345, pagal kurį jau pradėti statybos darbai.

7Specialioji teisėjų kolegija spręsdama rūšinio teismingumo klausimą savo nutartyse ne kartą yra pažymėjusi, kad Statybos įstatymas įtvirtina konkrečias ginčų dėl statybas leidžiančių dokumentų rūšinio teisingumo nustatymo taisykles, pagal kurias, pradėjus statybą, yra kreipiamasi į bendrosios kompetencijos teismą (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011-09-08 nutartis, 2011-09-21 nutartis ir kt.).

8Reikalavimas įpareigoti Vilniaus visuomenės sveikatos centrą atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą dėl UAB „Aliejaus investicijų projektai“ planuojamos ūkinės veiklos bei nustatyti katilinės sanitarines apsaugos zonas, kiek galima spręsti iš skundo turinio, yra susijęs su reikalavimu dėl statybos leidimo panaikinimo, todėl skundą atsisakoma priimti ir šioje dalyje. Pažymėtina, kad reikalavimo įpareigoti Vilniaus visuomenės sveikatos centrą atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą dėl UAB „Aliejaus investicijų projektai“ planuojamos ūkinės veiklos bei nustatyti katilinės sanitarines apsaugos zonas, esant pareikštam reikalavimui dėl statybos leidimo, kurio neteisėtumas ir grindžiamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dėl UAB „Aliejaus investicijų projektai“ planuojamos ūkinės veiklos nebuvimu bei katilinės sanitarines apsaugos zonos nenustatymu, yra sunkiai suprantamas, kadangi akivaizdu, jog panaikinus leidimą, naujo leidimo išdavimo procedūros metu turės būti laikomasi visų teisės aktais nustatytų procedūrų ir reikalavimų. Tačiau, valiai dėl naujo leidimo išdavimo nesant išreikštai, nėra suprantama kokiu pagrindu teismas galėtų įpareigoti atlikti tokius veiksmus.

9Atsižvelgiant į tai, skundą atsisakoma priimti kaip nepriskirtiną šiam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

10Pareiškėja paduodama skundą sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio. Kadangi pareiškėjos skundą atsisakyta priimti, pareiškėjai grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

11Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 3 d., 42 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

12Atsisakyti priimti UAB „Inovatyvūs aplinkosaugos sprendimai“ skundą.

13Išaiškinti pareiškėjai, kad ji su ieškiniu dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-03-29 išduoto statybos leidimo Nr. 13-0345 turi kreiptis į bendros kompetencijos teismą pagal atsakovo buveinę.

14Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos 2013-06-05 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti UAB „Inovatyvūs aplinkosaugos sprendimai“.

15Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai