Byla A2-2362-221/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-768-259/2010 (buvęs Nr. 2-2392-259/2009)

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“, atstovaujamos advokato T. Š., prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-768-259/2010 (buvęs Nr. 2-2392-259/2009) ir

Nustatė

2kad pareiškėja (atsakovė) UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-768-259/2010 pagal ieškovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui UAB “Kraujo donorystės centras“, tretiesiems asmenims VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl 660 003,24 Lt žalos atlyginimo, motyvuodama tuo, kad visiškai atsitiktinai paaiškėjo aplinkybė, jog egzistuoja dokumentai, kad iš perdirbtos kraujo plazmos gauti preparatai buvo parvežti į Lietuvą ir pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms ir ligoninės apie tai pranešė teritorinėms ligonių kasoms. Tai yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, dėl kurios turi būti atnaujintas procesas byloje, nes ši aplinkybė nei atsakovei, nei teismui bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma. Pareiškėjos nuomone, ieškovė, gavusi ataskaitas iš ligoninių apie tai, jog preparatus gavo, šias aplinkybes žinojo, tačiau įrodymų nepateikė ir bylos nagrinėjimo metu neigė tiek aplinkybę, kad plazma buvo išvežta perdirbimui, tiek aplinkybę, kad perdirbus plazmą, gauti preparatai grįžo į Lietuvą bei buvo pateikti ligoninėms. Tokių aplinkybių nutylėjimas nulėmė galimai neteisėto sprendimo priėmimą (b. l. 2-8).

3Ieškovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiuntė atsiliepimą, nurodydama, kad nesutinka su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo (b. l. 62-64). Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja prašymą atnaujinti procesą argumentuoja ne naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, o pačiu ginčo dalyku ir siekia jį pakeisti. Pažymi, kad pareiškėja remiasi tais pačiais argumentais, kurie buvo pateikti prašomoje atnaujinti byloje bei įrodinėja aplinkybes, kurios jau buvo įrodinėtos. Prie prašymo atnaujinti procesą pateiktų teritorinių ligonių kasų ataskaitų dėl kraujo preparatų panaudojimo negalima laikyti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes jas atsakovė galėjo gauti ir pateikti bylos nagrinėjimo metu. Be to, ataskaitos neįrodo fakto, kad grąžinta pagal 2007 m. spalio 4 d. sutartį Nr. S-128 išvežta ir perdirbta kraujo plazma, kuri išvežta perdirbimui be Sveikatos apsaugos ministerijos leidimo ir be galimybės ją grąžinti perdirbtą į Lietuvą.

4Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiuntė atsiliepimą nurodydama, kad nesutinka su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo (b. l. 62-64). Atsiliepime nurodė, kad abejoja, ar pateikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų teritorinėms ligonių kasoms pateiktų kraujo preparatų panaudojimo 2009 m. gruodžio mėnesio ataskaitų kopijos turi neabejotiną teisinę svarbą Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 10 d. sprendimui ir Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai, t. y. jau išnagrinėtos bylos baigčiai. Mano, kad pareiškėja teisminių ginčų metu turėjo visas teises ir galimybes pateikti duomenis apie atitinkamų medžiagų pateikimą Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir pareiškėjo prašyme išreiškiamas spėjimas, kad Valstybinė ligonių kasa prie SAM nepateikė visų reikšmingų bylai aplinkybių, yra nepagrįstas. Pažymi, kad neturint SAM leidimo, kraujo plazma ir negalėjo būti išvežta frakcionavimui (perdirbimui). Atsakovo pateiktos ataskaitos visiškai nepatvirtina tos aplinkybės, kad būtent atsakovo pateikti minimi perdirbti komponentai bei to, kad jie perdirbti iš UAB „KDC“ teisėtai išvežtos kraujo plazmos. Byloje taip nėra jokių įrodymų, kad atsakovas būtų prašęs 2010 metais pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų kraujo preparatų panaudojimo ataskaitas. SAM nuomone, atsakovė, tiek nagrinėjant bylą, tiek su prašymu dėl proceso atnaujinimo, nepateikė ir nepateikia jokių įrodymų apie preparatų/komponentų ne tik įvežimą į Lietuvą, bet ir apie tai, kad šie preparatai/komponentai pareiškėjo buvo pateikti Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms, nors prašymą dėl proceso atnaujinimo bando grįsti ataskaitomis.

5Trečiasis asmuo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog nesutinka su prašymu dėl proceso atnaujinimo ir prašo jį atmesti. Pažymi, jog tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai yra konstatavę, jog atsakovė plazmą į Austriją išvežė neteisėtai. Trečiojo asmens nuomone, pareiškėjo su prašymu pateikti įrodymai nelaikytini naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atsakovei bylos nagrinėjimo metu. Atsakovė nepateikė įrodymų, dėl ko šių įrodymų negalėjo pateikti nagrinėjant bylą, o, kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, turėjo žinoti ir kraujo preparatų kiekį, pagamintą iš jo neteisėtai išvežtos kraujo plazmos, ir jų pagaminimo, įvežimo į Lietuvą bei perdavimo Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms laiką. Trečiasis asmuo mano, kad atsakovė, pati nurodydama, jog Kauno teritorinei ligonių kasai teikė ataskaitas, patvirtinančias, kad teikė preparatus Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, negalėjo jų pati neturėti, o jei ir neturėjo, galėjo reikalauti šių įrodymų per teismą, tačiau to nepadarė. Be to, su prašymu pateiktos ataskaitos nepatvirtina, kad preparatai buvo gauti būtent iš atsakovo išvežtos plazmos.

6Prašymas netenkintinas.

7Išnagrinėjus pateiktus dokumentus, civilinės bylos Nr. 2-768-259/2010 medžiagą, konstatuotina, kad 2009 m. liepos 8 d. Kauno apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-768-259/2010 pagal ieškovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui UAB “Kraujo donorystės centras“, tretiesiems asmenims VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl 660 003,24 Lt žalos atlyginimo (1 t., b. l. 4-10). 2010 m. vasario 10 d. sprendimu ieškinys patenkintas visiškai (2 t., b. l. 75-81). 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas atmetė atsakovės UAB „ Kraujo donorystės centras“ apeliacinį skundą ir minėtą Kauno apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą (2 t., b. l. 142-149). Taigi, sprendimas įsiteisėjęs.

8Pareiškėja (atsakovė) UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo atnaujinti procesą minėtoje byloje (b. l. 4-8) tuo pagrindu, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu, nurodant, jog atsitiktinai 2012 m. birželio pradžioje naujai paaiškėjo aplinkybė, jog egzistuoja dokumentai, kad iš perdirbtos kraujo plazmos gauti preparatai buvo parvežti į Lietuvą ir pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms ir ligoninės apie tai pranešė teritorinėms ligonių kasoms. Į teismą su prašymu atnaujinti procesą pareiškėja kreipėsi 2012 m. rugpjūčio 16 d., tai yra per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią, anot pareiškėjos, sužinojo šią aplinkybę, esančią, kaip nurodo pareiškėja, proceso atnaujinimo pagrindu, nepraėjus penkeriems metams po sprendimo įsiteisėjimo. Nors neginčytinų įrodymų pareiškėja nepateikė, tačiau sprendžiant iš pateiktų užklausimų bei atsakymų į juos (b. l. 14-17, 25), tikėtina, kad pareiškėja jos pateiktuose įrodymuose nurodytas aplinkybes sužinojo prašyme nurodytu metu. Taigi prašymas, atnaujinti procesą paduotas nepraleidus Lietuvos Respublikos CPK 368 straipsnyje nustatytų terminų.

9Proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu pagrindas yra tokios esminės bylos aplinkybės, kurios egzistavo bylos nagrinėjimo metu, tačiau dėl objektyvių, nuo dalyvavusio byloje asmens, nepriklausančių priežasčių negalėjo būti žinomos, todėl teismo proceso metu jomis negalėjo remtis, kas nulėmė galimo neteisingo sprendimo priėmimą.

10Minėtas punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas pateikia naujų įrodymų, patvirtinančių, jog paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tačiau naujai pateiktuose įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui, todėl remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo bylos nagrinėjimo metu. Vertinant pateiktus įrodymus, svarbu išsiaiškinti, ar tokie įrodymai, kuriuos pareiškėjas nurodo kaip proceso atnaujinimo pagrindą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, ar jie negalėjo būti pateikti bylos nagrinėjimo metu ne dėl pareiškėjo kaltės, ar pareiškėjas ėmėsi reikiamų priemonių tokioms aplinkybėms sužinoti. Taip pat būtina nustatyti, ar pareiškėjo pateikti įrodymai visų byloje esančių įrodymų kontekste galėtų sukelti abejonių priimto teismo sprendimo pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2004).

11Susipažinus su prašymu dėl proceso atnaujinimo ir naujai pateiktais rašytiniais įrodymais, civilinės bylos Nr. 2-768-259/2010 medžiaga, matyti, kad ligoninių ataskaitos pristatytos Valstybinei ligonių kasai 2009 m. pabaigoje - 2010 m. pradžioje, t. y. civilinės bylos Nr. 2-768-259/2010 nagrinėjimo metu, tačiau pareiškėja nenurodo jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių negalėjo pateikti šių įrodymų nagrinėjant bylą. Teismas pritaria ieškovės bei trečiųjų asmenų atsiliepimuose išsakytiems argumentams, kad nagrinėjant bylą, atsakovė galėjo ir turėjo galimybes paklausti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, ar jos gavo iš jo 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28 d. į Austriją išvežtos 52 409 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos pagamintus kraujo preparatus. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. sausio 27 d. teismo posėdžio metu atsakovės, t. y. pareiškėjos, atstovas teigė, kad kraujo plazma grįžo į gydymo įstaigas gydymo tikslams (2 t., b. l. 73), tačiau tai patvirtinančių įrodymų neteikė. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas siūlė baigti bylos nagrinėjimą pagal turimą medžiagą, papildomų prašymų neturėjo (2 t., b. l.74). Pareiškėja nepateikia jokių įrodymų, jog nagrinėjant bylą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar pačios ieškovės būtų prašiusi pateikti kraujo preparatų panaudojimo ataskaitas, bet jų negavo, todėl atmestinas prašyme nurodytas argumentas, kad ieškovė nuslėpė šias aplinkybes. Teismas pažymi, kad negavusi prašomų rašytinių įrodymų, atsakovė turėjo galimybę pasinaudoti CPK 199 straipsnyje įtvirtinta nuostata ir prašyti, jog reikalingus įrodymus išreikalautų teismas. Pažymėtina ir tai, kad aplinkybės dėl perdirbto kraujo grąžinimo į Lietuvą buvo aiškintos ir nagrinėjant atsakovės apeliacinį skundą (atsakovės atstovas nurodė, kad aplinkybes dėl preparatų grąžinimo žino direktorius, anot kurio, dalis preparatų grąžinta į Lietuvą) (2 t., b. l. 135-136). Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad pareiškėja, kaip atsakovė byloje, ne kartą pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodžiusi, jog tol, kol ieškovė neskirs lėšų kraujo preparatams apmokėti, atsakovė minėtų komponentų negalės parvežti į Lietuvą ir pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (1 t., b. l. 134; 2 t., b. l. ). Atsižvelgtina ir į tai, jog pačiame prašyme atnaujinti procesą pareiškėja nurodo, jog dar bylos nagrinėjimo metu ji teigė, jog yra teikusi ataskaitas Kauno teritorinei ligonių kasai, nurodydama, jog teikia preparatus Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir byloje buvo pateikta 2009 m. gruodžio 31 d. Kauno teritorinei ligonių kasai skirta tikslinamoji ataskaita iš kurios neva matyti, kad ligoninėms buvo pateikta 500 vnt. 20 proc. albumino. Taigi, išnagrinėtos ir aptartos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl preparatų grąžinimo buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu tiek pareiškėjai (atsakovei), tiek bylą nagrinėjusiems teismams. Kartu pažymėtina, jog pareiškėjai elgiantis apdairiai ir rūpestingai, turėjo būti žinomas ir kraujo preparatų kiekis, pagamintas iš jo išvežtos kraujo plazmos, ir jų pagaminimo, įvežimo į Lietuvą bei perdavimo Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms laikas.

12Taigi, iš visų nurodytų aplinkybių, vertinant su prašymu atnaujinti procesą pateiktus įrodymus, t. y. ataskaitas, nei prašyme nurodytos aplinkybės, nei patekti įrodymai nelaikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai (atsakovei) bylos nagrinėjimo metu. Be to, tokie įrodymai galėjo būti pateikti bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog ėmėsi reikiamų priemonių tokioms aplinkybėms sužinoti bei įrodymams gauti. Be to, pateiktos ataskaitos nepatvirtina aplinkybės, kad būtent pareiškėjos pateikti minimi perdirbti komponentai, nei kad jie perdirbti iš UAB „Kraujo donorystės centras“ išvežtos kraujo plazmos, nei kad kraujo plazma išvežta teisėtai. Teismas pažymi, jog pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai nustatė, jog kraujo plazma buvo išvežta neturint SAM leidimo, t. y. neteisėtai. Todėl pareiškėjos pateikti įrodymai visų byloje esančių įrodymų kontekste negali sukelti abejonių priimto teismo sprendimo pagrįstumu.

13Iš išnagrinėtų aplinkybių darytina išvada, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės bei pateikti įrodymai nepripažintini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą.

14Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 370 str. 3 d., 290 straipsniais, teismas

Nutarė

15atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-768-259/2010 pagal ieškovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui UAB “Kraujo donorystės centras“, tretiesiems asmenims VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl 660 003,24 Lt žalos atlyginimo.

16Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“, įmonės kodas 110509057, I. K. g.15, Kaunas, valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000), 26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Kauno miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai