Byla B2-2817-657/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Irnedas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, susipažinusi su ieškovės UAB „Laustiga“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Irnedas“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Laustiga“ 2013-11-14 teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „Irnedas“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodoma, kad buvo įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai informuoti skolininką apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos jam iškėlimo, jei neatsiskaitys.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

6Susipažinęs su ieškovės teismui pateiktu pareiškimu ir jo priedais, teismas nustatė, kad su pareiškimu nepateikti dokumentai, patvirtinantys, kad buvo įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai: teismui nepateikta įstatymo reikalavimus atitinkančio pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, jei ji su ieškove per nustatytą terminą neatsiskaitys. Teismui pateiktas 2013-10-02 raginimas atsiskaityti neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje pranešimui nustatytų reikalavimų, kadangi iš jo turinio matyti, kad juo atsakovė nebuvo įspėta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per nustatytą terminą su ieškove neatsiskaitys, be to, jame nustatytas terminas atsiskaityti yra trumpesnis nei numato įstatymas. Duomenų apie įstatymo reikalavimus atitinkančio pranešimo įteikimą atsakovei su pareiškimu taip pat nepateikta (ĮBĮ 6 str.1 ir 2 d.). Nepavykus pranešimo įteikti, pagal įstatymo nuostatas turi būti siunčiamas pakartotinis pranešimas įmonės buveinės adresu, tačiau ir šie duomenys su pareiškimu nepateikti (ĮBĮ 6 str.1 ir 2 d.).

7Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad neįvykdyti imperatyvūs ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nustatanti reikalavimai. Teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju negalima laikyti, kad atsakovė apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei nepadengs ieškovei įsiskolinimo, buvo tinkamai informuota.

8Be to, pažymėtina, kad teismui pateikiamų procesinių dokumentų skaičius turi atitikti CPK 113 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

9Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinio ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Irnedas“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

10Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti, pasinaudojus CPK XXII – XXIII skyriuose nustatyta tvarka ar ginčo teisena.

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12Atsisakyti priimti ieškovės UAB „Laustiga“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Irnedas“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

14Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai