Byla 2A-134-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Irmos Čuchraj, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Marių valdos“ atstovei A. C., atsakovės Lietuvos Respublikos atstovaujamos Klaipėdos apskrities VMI atstovei L. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Marių valdos“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Marių valdos“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai atstovaujamai Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 1354,48 Lt skolą, laikotarpiu nuo 2003-11-01 iki 2008-03-31 už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, 393,80 Lt delspinigių bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė yra daugiabučio namo, Rambyno g. 4, Klaipėda, patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius. B. R. g. 4-2, Klaipėda savininkas B. L. (B. L.) 2004-04-03 mirė. Šį butą po savininko mirties paveldėjo Lietuvos valstybė. Įsiskolinimas savininkui pradėjo kauptis nuo 2003 m. lapkričio mėnesio. Neatsiradus palikėjo įpėdinių, palikimą priėmė Lietuvos Respublika, atstovaujama Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos. 2005-01-31 ieškovė nusiuntė atsakovei prašymą Nr. 34, kuriuo informavo, kad buto savininkas yra miręs ir nėra atsiradę įstatyminių paveldėtojų. Atsakovės buvo paprašyta perimti šį turtą kaip bešeimininkį ir jį realizavus, apmokėti ieškovei įsiskolinimą. 2008-04-24 atsakovė patvirtino, kad valstybė paveldėjusi butą, jį 2008-04-03 pardavė ir paprašė pateikti duomenis apie skolos pagrįstumą, dokumentus bei faktinius paskaičiavimus. Ieškovė 2008-05-16 pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00295, 1663,35 Lt už laikotarpį nuo 2003-12-01 iki 2008-03-31 su skolos dydį pagrindžiančiais įrodymais. Atsakovė sutiko mokėti dalį skolos už eksploatavimą ir administravimą, t.y. 458,49 Lt už laikotarpį nuo savininko mirties 2004-04-03 iki buto pardavimo 2008-04-03 ir atsisakė mokėti įskolinimą susidariusį iki palikėjo mirties (nuo 2003 m. gruodžio mėn. iki 2004-04-03) bei už bendrą apšvietimą, kiemų priežiūrą, šiukšlių išvežimą, anteną, kitas paslaugas bei delspinigius, motyvuodama tuo, kad minėtos išlaidos neturi būti skaičiuojamos, kai bute negyvena žmogus. Ieškovė mano, kad atsakovė turi sumokėti mokesčius susijusius su buto eksploatacija. 2010-05-15 teismo posėdžio metu ieškovė sumažino savo reikalavimą atsisakydama delspinigių ir iš atsakovės prašė priteisti 1 354,48 Lt.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovė praleido 3 mėn. terminą nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams. Valstybei priėmus šį turtą ir paviešinus apie tai registre, ieškovė jau žinojo kam reikšti kreditorinius reikalavimus, tačiau šia teise nepasinaudojo, toliau skaičiuodama eksploatacines išlaidas.

4Ieškovė UAB „Marių valdos“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismas visiškai nepasisakė dėl skolos, susidariusios po B. L. mirties 2004-04-03, taip pažeisdamas LR CPK 265 str. 2 d. nuostatą. Taip pat pažymėjo, kad atsakovė perėmusi Rambyno g. 4-2 butą savo žinion, mokėjimo pranešimais buvo tinkamai informuojama apie įsiskolinimą už bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros ir komunalines paslaugas. Papildomai ieškovė pranešė atsakovei apie savo, kaip palikėjo kreditorės, reikalavimus 2005-01-31. Šias aplinkybes patvirtina ir tarp šalių vykusios derybos, kurių neneigia ir atsakovė. Apeliantė taip pat nurodė, kad ji įvykdė reikalavimą informuoti atsakovę apie palikėjo įsiskolinimą nepraėjus naikinamajam trijų metų terminui. Todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo vertinti ieškovės argumentus ir negalėjo šioje byloje taikyti ieškinio senaties termino.

5Atsiliepimu atsakovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantės prašymas 2005-01-31 atsakovei perimti bešeimininkį turtą, negali būti laikomas tinkamu informavimu apie skolą. Atsakovė prašymo pateikimo dieną ne tik nebuvo priėmusi palikimo, bet ir neturėjo tam teisės. Valstybei priėmus šį turtą ir paviešinus apie tai registre, ieškovė ir tada teise kreiptis jau į žinomą turto perėmėją, nepasinaudojo. Su šiuo klausimu yra susijęs ir nepagrįstas apeliantės delspinigių už skolą skaičiavimas. apskaičiusios valstybei perduotina turtą, tame tarpe ir nekilnojamąjį, mokesčių inspekcijos vykdo patikėtas valstybės funkcijas, susijusias su minėto turto realizavimu. Apskaitytu nekilnojamuoju turtu mokesčių inspekcijos savo nuožiūra nedisponuoja, t. y. jo neišnuomoja, neįkeičia, neperduoda naudotis kitiems asmenims. Be to, butų bendrojo naudingo ploto mokesčių inspekcijos neišnaudoja, nes jų atstovai perimtuose butuose negyvena, teikiamomis komunalinėmis ar kitomis paslaugomis bei kiemo teritorija nesinaudoja, techninių ar kitų įrenginių neeksploatuoja, todėl namo administratorius nepatiria nuostolių, susijusių su įvairių paslaugų teikimu.

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

9Ieškovė UAB „Marių valdos“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr.AD1-617 dėl „ UAB „Marių valdos“ skyrimo Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravime“ pagrindu vykdo gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą. Ieškovė yra daugiabučio namo, Rambyno g. 4, Klaipėda, patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius. B. R. ( - ) savininkas B. L. (B. L.) 2004-04-03 mirė. Šį butą po savininko mirties paveldėjo Lietuvos valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities VMI.

10Ginčas tarp šalių kilo dėl susidariusios skolos laikotarpiu nuo 2003-11-01 iki 2008-03-31 už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas priteisimo. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškinį atmetė dėl senaties termino pasibaigimo.

11Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. CK 5.50 str. 4 d. numatyta, kad asmenys, kuriems paveldėjimo teisė atsiranda tik tuo atveju, kai kiti įpėdiniai palikimo nepriima, gali pareikšti sutikimą priimti palikimą per tris mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos. Be to, LR CK 5.11 str., numatantis šešias įpėdinių pagal įstatymą eiles, suteikia teisę per aštuoniolika mėnesių įpėdiniams kreiptis dėl paveldimo turto. Kai nė vienas įpėdinis palikimo nepriėmė paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei (CK 5.62 str. 3 d.).

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad buto Rambyno g. 4-2, Klaipėda, savininkas B. L. mirė 2004-04-03, vadinasi valstybei atsiranda teisė priimti palikimą nuo 2005-10-03, tačiau valstybė palikimą priėmė tik 2007-10-23. Palikėjo kreditorius šiuo atveju UAB „Marių valdos“ dar 2005-01-31nusiuntė atsakovei prašymą Nr. 34, kuriuo informavo, kad buto savininkas yra miręs bei apie tuo metu susidariusį įsiskolinimą. Be to, iš byloje esančių raštų matyti, kad tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl skolų apmokėjimo, todėl teigti, kad atsakovė nežinojo apie susidariusias skolas ar, kad ieškovė praleido įstatyme nurodytus terminus kreditoriniams reikalavimas pareikšti nėra pagrindo. Taip pat, pažymėtina, kad atsakovė pripažįsta dalį reikalavimo, t. y. sutinka su skola susidariusia iki B. L. mirties, LR CK 1.130 str. 2 d. numato, kad ieškinio senaties terminą nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Kaip jau buvo nurodyta, atsakovė iš dalies pripažino prievolę, todėl ieškinio senaties terminas nutrūko ir prasidėjo iš naujo (CK 1.130 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, daryti išvadą, kad ieškovė praleido senaties terminą nėra pagrindo (CK 5.63 str. 1 d.). Kadangi valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės yra pagrindas priteisti iki palikėjo mirties susidariusią skolą (CK 5.62 str. 3 d.).

13LR CK 4.82 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas, kitas įmokas. To paties, straipsnio 5 dalyje nustatyta, kaip apskaičiuojama buto savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis - ji lygi savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Taigi, buto ( - ) savininkui mokestis buvo skaičiuojamas pagal jam priklausančią bendrosios dalinės nuosavybės dalį, o ne pagal bute gyvenančių asmenų skaičių, todėl atsakovės argumentai, kad tiekėjo paslaugų tiekimas klientui mirus bei bute niekam negyvenant yra tik paslaugų tiekėjo noras pasipelnyti yra nepagrįsti. Be to, pažymėtina, kad po buto šeimininko mirties, pareiga rūpintis turtu atsiranda įpėdiniui, šiuo atveju valstybei. Kadangi valstybė butą, esantį ( - ), pardavė 2008-04-03, todėl yra teisinis pagrindas iš valstybės priteisti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas susidariusį nuo B. L. mirties, t. y. 2004-04-03 iki 2008-04-03.

14Iš byloje pateiktos UAB „Marių valdos“ pažymos apie skolos dydį, matyti, kad ieškovės prašomos priteisti skolos dalį 84,93 Lt sudaro delspinigiai už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-03-31 (b. l. 57). Ieškinį teismui ieškovė pateikė 2009-11-04. Civilinio kodekso 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškovė praleido terminą reikalavimui dėl delspinigių pareikšti, atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, todėl ieškinio dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina (CK 1.131 str. 1 d.), ieškinys tenkintinas iš dalies ir priteisiant 1269,55 Lt.

15Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies atlygintinos kitos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Iš pinigų priėmimo kvitų matyti, kad ieškovė turėjo 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, taip pat į tai jog ieškinio suma yra 1354,48 Lt, ieškovei UAB „Marių valdos“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos priteistina 500 Lt turėtų advokato atstovavimo išlaidų ir 66 Lt žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme bei 65 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (LR CPK 93 str. 1 d., 3 d., 4 d.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei UAB „Marių valdos“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos 1269,55 Lt skolos, 500 Lt ieškovės turėtų advokato atstovavimo išlaidų ir 66 Lt žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme bei 65 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai