Byla e2-3313-1084/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui D. R. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 375,32 Eur negrąžintą paskolą, 47,98 Eur palūkanas, 25,60 Eur administravimo mokestį, 6,58 Eur mokėjimo palūkanas, 6,08 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui D. R. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. sausio 3 d. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (( - ) straipsnio 2 dalis).

9Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip vartojimo kredito gavėjas, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma) www.gosavy.com, siekdamas sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2016 m. kovo 10 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui suteikta 1 000,00 Eur dydžio paskola vartojimui (e. b. l. 7–9, 37–39). Sutartimi atsakovas įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti pagal mokėjimo grafiką per 36 mėnesių laikotarpį, mokėti 25 procentų metines palūkanas, sumokėti administravimo mokestį, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Sutarties 2.1.4, 4.1, 5.1, 5.4, 8.1.1, 8.1.2 punktai) (e. b. l. 17–25). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2018 m. rugsėjo 28 d. ieškovė vienašališkai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius (Sutarties 7.4 punktas) (e. b. l. 6, 14). Duomenų, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6.200 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovo D. R. ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ priteistina 375,32 Eur negrąžinta paskola ir 47,98 Eur palūkanos (Sutarties 5.1 punktas), 25,60 Eur administravimo mokestis (Sutarties 2.1.4 punktas).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6,58 Eur mokėjimo palūkanas ir 6,08 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Remiantis ieškovės pateikta paskaičiavimo lentele, nustatyta, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (Sutarties 5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties 8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotas vėlavimo palūkanas (ieškovės ieškinyje nurodytas kaip mokėjimo palūkanas), kurios atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistina 6,58 Eur mokėjimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 6,08 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

13Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gruodžio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinus iš dalies (98,68 procentai), iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 14,80 Eur žyminis mokestis ir 268,66 Eur išlaidos advokato pagalbai (CPK 79, 80, 93 straipsniai).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš atsakovo D. R., asmens kodas ( - ) 375,32 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt penkių eurų 32 ct) skolą, 47,98 Eur (keturiasdešimt septynių eurų 98 ct) palūkanas, 25,60 Eur (dvidešimt penkių eurų 60 ct) administravimo mokestį, 6,58 Eur (šešių eurų 58 ct) mokėjimo palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gruodžio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 14,80 Eur (keturiolikos eurų 80 ct) žyminį mokestį ir 268,66 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų 66 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovas D. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai