Byla B2-1985-159/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „INKASO“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Inkomsta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „INKASO“ 2010-06-02 Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Inkomsta“ ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad 2008-06-17 UAB „Inkomsta“ su UAB „Rifas“, įmones kodas 147171016, Tinklų g. 35R, Panevėžys, pasirašė Subrangos sutartį Nr. 07-50. Pagal sutartį atsakovei UAB „Inkomsta“ buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra RF Nr. 006165 90 470,60 Lt. Atsakovė iki galo neatsiskaitė ir liko skolinga UAB „Rifas“ 44 829,42 Lt, tai įrodo 2009-11-30 ir 2010-02-28 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai

32010-03-15 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. INK/RIF/10/03/15 kreditorė UAB „Rifas“ perleido reikalavimą į atsakovės UAB „Inkomsta“ 44 829,42 Lt skolą ir su ja susijusias sumas ieškovei UAB „INKASO“, ieškovė tapo atsakovės kreditore. UAB „INKASO“ 2010-03-19 pranešimu Nr. PR10-273 atsakovei pranešė apie perleistą reikalavimą ir nurodė, kad UAB „Inkomsta“ prievolę sumokėti skolą ir su ja susijusias sumas turi įvykdyti naujajai kreditorei UAB „INKASO“. Tuo pačiu raštu atsakovei buvo pranešta, kad ieškovė imsis visų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme numatytų teisėtų priemonių ir kels atsakovei bankroto bylą, jeigu atsakovė nesumokės nurodytos sumos per 31 dieną nuo pranešimo gavimo dienos. Pranešimas 2010-03-23 įteiktas UAB „Inkomsta“ administratorei E. Š.

4Ieškovė UAB „INKASO“ mano, kad atsakovė UAB „Inkomsta“ yra nemoki, nes skolinga gana nemažą pinigų sumą, jos ilgai padengti negali. Teismo prašo iškelti atsakovei UAB „Inkomsta“ bankroto bylą, o bankroto procedūroms atlikti paskirti UAB „Paltaja“, įmonės kodas 121517849, sutinkančią ir turinčią teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (b. l. 3–6).

5Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-3 nutartimi atsakovės UAB „Inkomsta“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – piniginių lėšų, sąskaitų bankuose, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtinių teisių areštas, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisių pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažėjimą, taip pat sustabdyti išieškojimo veiksmai iš šio turto (b. l. 32–33).

6Ieškovė UAB „INKASO“ 2010-06-17 Klaipėdos apygardos teismui pateikė patikslintą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Inkomsta“. Nurodė, kad atsakovė UAB „Inkomsta“ pagal 2010-06-14 pranešimą Nr. 2010/06/14 2010-06-11 sumokėjo skolos dalį – 39 829,42 Lt, nesumokėtą skolos dalį sudaro 17 762,01 Lt. 2010-05-13 atsakovė dalį skolos sumokėjo pradiniam kreditoriui UAB „Rifas“, nors buvo tinkamai informuota, kad pagal 2010-03-15 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. INK/RIF/10/03/15 UAB „Rifas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovės skolą UAB „INKASO“. Pagal kitą 2010-06-15 pranešimą Nr. 2010/06/15, atsižvelgdama į sunkią ekonominę padėtį valstybėje, UAB „INKASO“ sumažino likusią skolos dalį iki 14 658,59 Lt. Teismo prašo iškelti atsakovei UAB „Inkomsta“ bankroto bylą, o bankroto procedūroms atlikti paskirti UAB „Paltaja“, įmonės kodas 121517849, sutinkančią ir turinčią teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, atsakovei per nurodytą laikotarpį nepadengus skolų (b. l. 112–115).

7Atsakovė UAB „Inkomsta“ 2010-06-22 Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą į patikslintą UAB „INKASO“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 125–127). Prašo teismo atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Inkomsta“, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Inkomsta“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones, paskirti UAB „INKASO“ baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

8Nurodė, kad ieškovė UAB „INKASO“ pranešime nurodė, kad kreipsis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Inkomsta“ iškėlimo nesumokėjus 42 829,42 Lt įsiskolinimo. Atsakovė UAB „Inkomsta“ pateikė teismui įrodymus, kad iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkino kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, kad atsakovė jai yra skolinga 14 658,59 Lt, motyvuodama tuo, kad dalį UAB „Inkomsta“ sumokėtos įmokos ji vienašališkai paskirstė vadovaudamasis CK 6.54 str. UAB „Inkomsta“ nebuvo tinkamai informuota apie UAB „INKASO“ papildomus reikalavimus, suformuluotus patikslintame ieškinyje, negavo sąskaitų netesyboms, skolos išieškojimo išlaidoms apmokėti, nesutinka su sutartyje nurodytu netesybų dydžių ir jų skaičiavimo metodika. Akivaizdu, kad dėl atsakovės skolinio įsipareigojimo pagrįstumo yra kilęs ginčas, kuris nėra išnagrinėtas.

9Atsisakytina kelti bankroto bylą UAB „Inkomsta“.

10Iš 2010-03-15 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. INK/RIF/10/03/15 matyti, kad pradinė kreditorė UAB „Rifas“ perleido reikalavimą į atsakovės UAB „Inkomsta“ 44 829,42 Lt skolos likutį pagal 2008-11-24 PVM sąskaitą faktūrą RF Nr. 006165 90 470,60 Lt (b. l. 16–21).

11Nustatyta, kad UAB „INKASO“ 2010-03-19 pranešimu Nr. PR10-273 pranešė atsakovei, jog 2010-03-15 perėmė UAB „Rifas“ reikalavimą į UAB „Inkomsta“ 44 829,42 Lt skolą bei netesybas pagal UAB „INKASO“ ir UAB „Rifas“ reikalavimo perleidimo sutartį ir nurodė, jeigu UAB „Inkomsta“ neįvykdys prisiimtų turtinių įsipareigojimų ir nesumokės 44 829,42 Lt per

1231 dieną nuo šio pranešimo gavimo dienos, naujasis kreditorius imsis visų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme numatytų teisėtų priemonių ir kels atsakovei bankroto bylą, jeigu atsakovė nesumokės nurodytos sumos (b. l. 22). Atsakovei minimas pranešimas įteiktas

132010-03-23 (b. l. 23).

14Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad 2010-06-11 vietinio mokėjimo nurodymu atsakovė UAB „Inkomsta“ pervedė UAB „INKASO“ 39 829,42 Lt; 2010-02-19 ir 2010-05-13 vietinio mokėjimo nurodymais UAB „Inkomsta“ pervedė 5 000 Lt UAB „Rifas“, iš viso 44 829,42 Lt (b. l. 71–73).

15Iš ieškovės pranešimo matyti, kad atsakovė UAB „Inkomsta“ ieškovei UAB „INKASO“ yra skolinga 17 762,01 Lt, iš jų 14 338,42 Lt delspinigiai, nustatyti pagal 2008-04-17 Subrangos sutarties Nr. 07-50 6.1 punktą (b. l. 120).

16UAB „Inkomsta“ 2008 metų balanse yra nurodytas 12 357 053 Lt vertės turtas, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 211 037, iš jų po vienerių metų mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus – finansinės skolas sudaro 3 391 748 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 819 289 Lt – neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (b. l. 78–79, LR ĮBĮ 2 str. 8 d.). Iš VSDFV Klaipėdos skyriaus pranešimo matyti, kad atsakovė UAB „Inkomsta“ yra veikianti įmonė, joje dirba daugiau nei 70 darbuotojų (b. l. 48–67).

17Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms UAB „Inkomsta” atsisakytina kelti bankroto bylą, atsakovė patenkino kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus, atsakovės ieškovei skolos sumokėjimo faktas įrodo įmonės mokumą (ĮBĮ

1810 straipsnio 3 dalies 1 punktas, CPK 178 str.).

19Nustatyta, kad atsakovė nesutinka ir ginčija ieškovės patikslintame ieškinyje nurodytą

20papildomą 14 658,59 Lt sumos reikalavimą, ieškovei nepateikus netesybų skaičiavimo dydžio ir metodikos. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovė ginčija 14 658,59 Lt sumos piniginę prievolę ieškovei, todėl teismas vadovaudamasis teismų formuojama praktika, kad tuo atveju, kai skolininkas ginčija piniginę prievolę pareiškėjui, klausimas dėl reikalavimo dydžio ir fakto turi būti sprendžiamas ne bankroto bylos kėlimo stadijoje, o bendra ieškinio teisenos tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-614/2010).

21Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-3 nutartimi taikytos atsakovės turtui laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 1, 4 d., b. l. 32–33).

22Atsakovės UAB „Inkomsta“ prašymas skirti ieškovei UAB „INKASO“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas, nes teismas ieškovės UAB „INKASO“ patikslinto ieškinio pateikimo nekvalifikuoja piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis nustatančiomis aplinkybėmis (CPK 95 str. 1 d.).

23.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str. 1, 4 d., 290–291 straipsniais ir Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

251. Atsisakyti UAB „Inkomsta“, įmonės kodas 141774897, buveinės adresas Akmenų g. 10, Klaipėda, kelti bankroto bylą.

262. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-3 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Inkomsta“, įmonės kodas 141774897, buveinės adresas Akmenų g. 10, Klaipėda, priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių UAB „Inkomsta“, esančių pas UAB „Inkomsta“ arba pas trečiuosius asmenis, areštą, uždraudimą perleisti, įkeisti bet kokį turtą kitiems asmenims ar kitaip apriboti nuosavybės teises bei sumažinti turto vertę.

273. Atsakovės UAB „Inkomsta“ prašymą skirti ieškovei UAB „INKASO“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmesti.

28Nutartį per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovė UAB „INKASO“ 2010-06-02 Klaipėdos apygardos teismui pateikė... 3. 2010-03-15 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. INK/RIF/10/03/15 kreditorė UAB... 4. Ieškovė UAB „INKASO“ mano, kad atsakovė UAB „Inkomsta“ yra nemoki,... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-3 nutartimi atsakovės UAB „Inkomsta“... 6. Ieškovė UAB „INKASO“ 2010-06-17 Klaipėdos apygardos teismui pateikė... 7. Atsakovė UAB „Inkomsta“ 2010-06-22 Klaipėdos apygardos teismui pateikė... 8. Nurodė, kad ieškovė UAB „INKASO“ pranešime nurodė, kad kreipsis į... 9. Atsisakytina kelti bankroto bylą UAB „Inkomsta“. ... 10. Iš 2010-03-15 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. INK/RIF/10/03/15 matyti,... 11. Nustatyta, kad UAB „INKASO“ 2010-03-19 pranešimu Nr. PR10-273 pranešė... 12. 31 dieną nuo šio pranešimo gavimo dienos, naujasis kreditorius imsis visų... 13. 2010-03-23 (b. l. 23).... 14. Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad 2010-06-11 vietinio mokėjimo... 15. Iš ieškovės pranešimo matyti, kad atsakovė UAB „Inkomsta“ ieškovei... 16. UAB „Inkomsta“ 2008 metų balanse yra nurodytas 12 357 053 Lt vertės... 17. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms UAB „Inkomsta” atsisakytina kelti... 18. 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas, CPK 178 str.).... 19. Nustatyta, kad atsakovė nesutinka ir ginčija ieškovės patikslintame... 20. papildomą 14 658,59 Lt sumos reikalavimą, ieškovei nepateikus netesybų... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-3 nutartimi taikytos atsakovės turtui... 22. Atsakovės UAB „Inkomsta“ prašymas skirti ieškovei UAB „INKASO“... 23. .... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str. 1, 4 d.,... 25. 1. Atsisakyti UAB „Inkomsta“, įmonės kodas 141774897, buveinės adresas... 26. 2. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 27. 3. Atsakovės UAB „Inkomsta“ prašymą skirti ieškovei UAB „INKASO“... 28. Nutartį per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...