Byla e2-8427-589/2018
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ ieškinį atsakovui J. G

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąją dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ ieškinį atsakovui J. G..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – „Lindorff Lietuva“) prašo priteisti iš atsakovo 868,86 Eur negrąžinto kredito skolą, 163,43 Eur palūkanas, 78,20 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 25,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – ir CPK) numatytiems pagrindams.

4Atsakovas pranešimu buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui įteiktas 2018 m. rugpjūčio 17 d. tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies civilinėje byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 4 d. atsakovas su pradine kreditore BIGBANK AS filialu (ankstesnis pavadinimas – Balti Investeeringute Grupi Pank AS filialas) sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0805853/95ba (toliau – ir Sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė suteikė atsakovui 1 651,82 Eur kreditą su 60,93 procento dydžio metine palūkanų norma iki 2011 m. rugsėjo 12 d. Atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti Sutarties mokėjimo grafike išdėstytą kredito sumą bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Pagal minėtą sutartį atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną, todėl atsakovui pažeidus prievolės įvykdymo terminą, už 180 dienų apskaičiuoti 78,20 Eur delspinigiai. Pradinė kreditorė 2011 m. gruodžio 27 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą. Nuo 2017 m. spalio 1 d. ieškovė perėmė visą Lindorff Oy vykdytą lietuvišką veiklą, įskaitant vykdytą per Lindorff Oy filialą.

9Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

10Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Pradinė kreditorė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė, byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą nėra, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovės reikalavimai įrodyti prie ieškinio esamais dokumentais.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis), taigi ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas yra pagrįstas įstatymu.

12Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas (CK 6.37, 6.38, 6.63, 6.71, 6.200, 6.205, 6.210, 6.261 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 868,86 Eur negrąžintina vartojimo kredito suma, 163,43 Eur palūkanos, 78,20 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais dokumentais jos pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – 25,00 Eur žyminis mokestis, o valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79, 80, 88, 93-94, 96 straipsniai).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo J. G., asmens kodas ( - ) 868,86 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir aštuoniasdešimt šešių centų) negrąžintą vartojimo kredito sumą, 163,43 Eur (vieno šimto šešiasdešimt trijų eurų ir keturiasdešimt trijų centų) palūkanas, 78,20 Eur (septyniasdešimt aštuonių eurų ir dvidešimties centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 110,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 25,00 Eur (dvidešimt penkių eurų) žyminį mokestį ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“, juridinio asmens kodas 304615887, naudai.

16Priteisti iš atsakovo J. G., asmens kodas ( - ) 5,70 Eur (penkių eurų ir septyniasdešimties centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Pinigai turi būti pervesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai