Byla 2A-41-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant A.Lenčiauskaitei

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Alvilita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovui UAB „Alvilita“ dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4ieškovas G. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Alvilita“ 3500 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2008-05-28 atsakovas UAB „Alvilita“ su UAB „Dignis“ sudarė subrangos sutartį Nr. 0805-28/1. Pagal šią sutartį atsakovui buvo suteikta paslaugų už 133292,72 Lt. 2008-06-30 atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos- faktūros Nr. DIG0000069, DIG 0000075. Atsakovo įsiskolinimas sudaro 3500 Lt sumą. 2009-03-13 UAB „Dignis“ atsakovui UAB „Alvilita“ pateikė pretenziją dėl skolos apmokėjimo, tačiau atsakovas skolos neapmokėjo. 2009-05-20 ieškovas G. B. ir UAB „Dignis“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią perleido G. B. reikalavimą pagal 2008-05-28 tarp UAB „Dignis“ ir UAB „Alvilita“ Subrangos sutartį Nr. 0805-28/1.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Alvilita“ 3500 Lt skolos ir 1105 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui G. B. .

7Teismas konstatavo, jog atsakovas neginčija pačios reikalavimo perleidimo sutarties, o tvirtina, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB „Dignis“ ir atsakovo UAB „Alvilita“ yra įvykęs įskaitymas. Todėl teismas nenagrinėjo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo teisėtumo. Atsakovo teiginį, kad įvyko užskaitymas teismas atmetė kaip nepagrįstą. Teismo teigimu, įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje prievolės pabaiga įskaitymu apibrėžta kaip įskaitymas vienarūšio reikalavimo, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu.

8Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo – pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t. y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje būtent ir kilo ginčas, ar buvo toks pareiškimas, ar atsakovas pranešė apie įskaitymą pradiniam kreditoriui. Tiriant bylos aplinkybes teismas nustatė, kad iki bylos iškėlimo teisme nei ieškovui, nei UAB „Dignis“ (kaip pradiniam kreditoriui) nebuvo žinoma apie UAB „Alvilita“ reiškiamo vienarūšio priešpriešinio reikalavimo egzistavimą. Aplinkybės, kad UAB „Alvilita“ išrašytos PVM sąskaitos – faktūros nepavyko įteikti UAB „Dignis“, atsakovas neginčijo.

9Teismas konstatavo, kad atsakovas pateikdamas 2009-05-05 PVM sąskaitą - faktūrą, netinkamai bandė įgyvendinti CK 6.131 straipsnio reikalavimus, t. y. nepareiškė tinkamo reikalavimo dėl užskaitymo, tiesiog reikalavo sąskaitos apmokėjimo. Todėl atsakovo motyvą, kad atsakovas neturi pareigos mokėti 3500 Lt skolos ieškovui, kadangi tarp atsakovo ir UAB „Dignis“ įvykęs įskaitymas, teismas atmetė kaip nepagrįstą. Be to, teismas nenustatė įskaitymo fakto, prievolinių santykių dalyvių valios, bei sąlygų jam įvykti.

10CK 6.38 str., 6.200 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, todėl teismas vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais pagrindais, ieškovui iš atsakovo priteisė 3500 Lt skolos.

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Alvilita“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies, priteisiant ieškovui iš atsakovo 60,10 Lt skolos.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131) atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė rašytinius įrodymus, kuriais įrodinėjo, kad UAB „Dignis“ statybos rangos sutartyje nustatytais terminais nevykdė statybos rangos darbų ir tokiu būdu pažeidinėjo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Teigia, kad UAB „Dignis“ statybos rangos sutartį įsipareigojo įvykdyti savo jėgomis ir darbo priemonėmis, tačiau nesumokėjo 3439,10 Lt už statybos aikštelėje suteiktas paslaugas. Todėl atsakovas pagrįstai teigia, kad jo įsiskolinimas UAB „Dignis“ 2009-05-05 sudarė 60,10 Lt. Atsakovo nuomone, ieškovas negalėjo perimti iš UAB „Dignis“ didesnį reikalavimą į UAB „Alvilita“;

142)

15Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas negali atsisakyti mokėti 3500 Lt ieškovui, nes pradiniam kreditoriui UAB „Dignis“ atsakovas tinkamai nepranešė apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, o naujajam kreditoriui negali įskaityti priešpriešinį reikalavimą, turimą ankstesniam kreditoriui. Apeliantas teigia, kad CK 6.108 str. ir CK 6.136 str. normos suteikia atsakovui teisę įskaityti naujojo kreditoriaus ieškovo reikalavimui patenkinti savo 3439,10 Lt reikalavimą, turimą ankstesniam kreditoriui UAB „Dignis“. Apelianto nuomone, teismas turėjo įvertinti nurodytas aplinkybes ir ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas G. B. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Dėl pateiktų rašytinių įrodymų vertinimo ieškovas pažymi, kad apeliantas nenurodo kokiais veiksmais pažeidė sutartį. Priešingai, teismui pateikta 2008-05-28 subrangos sutartis, atliktų darbų aktas ir atsakovui išrašyta sąskaita – faktūra.

18Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog UAB „Dignis“ nesumokėjo 3439,10 Lt skolos už statybos aikštelėje suteiktas paslaugas. Ieškovas pabrėžia, kad dėl šių paslaugų suteikimo UAB „Dignis“ ir atsakovas nesitarė nei subrangos sutartimi, nei kitais susitarimais. Atsakovas teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Dignis“ tarėsi dėl paslaugų suteikimo statybos aikštelėje, įsipareigojo už tas paslaugas susimokėti. Ieškovo nuomone, atsakovas 2009-05-05 sąskaitą – faktūrą išrašė be jokio juridinio pagrindo.

19Dėl įskaitymo ieškovas pažymi, kad CK 6.131 str. 1 d. nustato, jog įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, tačiau atsakovas nepateikė teismui dokumentų, patvirtinančių, kad pranešė UAB „Dignis“ ar jo teisių perėmėjui apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Be to, atsakovo atstovai teismo posėdyje patvirtino, kad pranešimų apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą nesiuntė. Tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai įskaitymą vertino netinkamu.

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

22Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

23Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sąlygų.

24CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teisingai įvardijo sąlygas įskaitymui atlikti. Būtent, pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

25CK 6.131 straipsnyje nustatyta įskaitymo atlikimo tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytoje normoje nenurodyti visi pareiškimo ar pranešimo kitai šaliai būdai ar formos ir detali tvarka, t. y. joje nurodytos principinės įskaitymo nuostatos. Jų esmė yra ta, kad prievolės pasibaigimui įskaitymu pakanka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Teismas, svarstydamas, ar šie reikalavimai įvykdyti, turi patikrinti, ar šalis yra padariusi pareiškimą, kad ji įskaito prievolę, ir ar ji apie tai kitą šalį informavo. Tokia teismų praktika formuojama ir kasacinio teismo nutartyse (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2005; 2004 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2004, 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010). Tai reiškia, kad įstatyme nenustatyta privaloma įskaitymo sandorio forma ir šį sandorį sudarančių asmenų (šalių) valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant ginčą dėl įskaitymo svarbu nustatyti, ar šalys dėl įskaitymo susitarė, o jeigu įskaitymas sudarytas vienos šalies valia, ar apie šią valią buvo informuota kita šalis.

26Nagrinėjamoje byloje apeliantas nurodo, jog jis kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė rašytinius įrodymus, kuriais įrodinėjo, kad UAB „Dignis“ statybos rangos sutartyje nustatytais terminais nevykdė statybos rangos darbų ir tokiu būdu pažeidinėjo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, UAB „Dignis“ nesumokėjo atsakovui 3439,10 Lt už statybos aikštelėje suteiktas paslaugas, todėl jo įsiskolinimas UAB „Dignis“ 2009-05-05 sudarė 60,10 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, jog šie apelianto nurodomi įrodymai (UAB ,,Alvilita 2008-08-11 pretenzija- b.l. 72, 2008-08-18 pretenzija- b.l. 74, 2008-08-29 UAB ,,Hrono“ statyba išrašyta PVM sąskaita faktūra atsakovui UAB ,,Alvilita“-b.l. 76 bei atitinkamai UAB ,,Alvilita“ 2009-05-05 išrašyta sąskaita- faktūra UAB ,,Dignis“- b.l. 77) gali būti vertinami kaip įrodymai, patvirtinantys Civilinio kodekso 6.130 str. numatytų sąlygų egzistavimą, t.y. kad prievolės šalys (UAB ,,Dignis“ ir UAB ,,Alvilita“) turi viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. kad skolininkas kartu yra ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; kad šalys turi reikalavimus viena kitai, kad šie šalių reikalavimai yra vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas yra pinigai; kad abu reikalavimai yra galiojantys, vykdytini bei apibrėžti. Tačiau šie atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina priešpriešinių reikalavimų įskaitymo iš atsakovo pusės, fakto.

27Nei atsakovo pretenzijose, nei išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, ir netgi šios sąskaitos faktūros lydimajame rašte (b.l. 106) niekaip nėra išreiškiama atsakovo UAB ,,Alvilita“ valia dėl galiojančio UAB ,,Dignis“ reikalavimo įskaitymo šios sąskaitos išrašymu. Atsakovas neįrodinėjo, kad valia dėl priešpriešinio reikalavimo įskaitymo buvo išreikšta kokia nors kitokia forma, kad apie tokią valią būtų buvęs informuotas pradinis kreditorius (UAB ,,Dignis“). Sąskaitos išrašymas pats savaime negali būti vertinamas kaip pareiškimas apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, nes toks veiksmas kaip sąskaitos išrašymas reiškia reikalavimo sumokėti pateikimą, tačiau savaime nereiškia pareiškimo apie įskaitymą. Minėta, jog remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, apie atitinkamą šalies valią kita šalis turi būti informuota. Teismas, svarstydamas, ar šie reikalavimai įvykdyti, turi patikrinti, ar šalis yra padariusi pareiškimą, kad ji įskaito prievolę, ir ar ji apie tai kitą šalį informavo. Kai šalis į pareikštą ieškinį atsikerta aplinkybe apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, pareiga įrodyti, jog buvo padarytas pareiškimas apie prievolės įskaitymą ir kad apie šį pareiškimą buvo informuota kita šalis, tenka šias aplinkybes teigiančiai šaliai, nagrinėjamu atveju- atsakovui (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Šiuo atveju atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad buvo pareiškimas apie įskaitymą, taip pat- įrodymų, kad apie tokį įskaitymą buvo informuotas UAB ,,Dignis“.

28Dar daugiau, byloje apskritai nėra jokių įrodymų, kad UAB ,,Dignis“ buvo įteikta UAB ,,Alvilita“ 2009-05-05 išrašyta sąskaita- faktūra tiek iki reikalavimo perleidimo ieškovui, tiek ir iki ieškinio pareiškimo teisme dienos. Atsakovas pateikė UAB ,,Alvilita“ 2009-05-12 datos pranešimą, kuriuo neva tai išsiuntė UAB ,,Dignis“ 2009-05-05 sąskaitą- faktūrą (b.l. 106), tačiau pateiktas Lietuvos pašto kvitas (b.l. 107) liudija, jog siunta iš atsakovo UAB ,,Dignis“ buvo siųsta tik 2009-05-28, t.y. po reikalavimo perleidimo tarp ieškovo ir UAB ,,Dignis“ sutarties sudarymo (ši sutartis buvo sudaryta 2009-05-20), be to, atsakovas nepateikė įrodymų, jog iki ieškinio pareiškimo teisme dienos 2009-05-05 sąskaita- faktūra adresatui būtų buvusi įteikta: atsakovo atstovas teisme patvirtino, kad aptariamos UAB ,,Alvilita“ sąskaitos UAB ,,Dignis“ nepavyko įteikti (b.l. 123-124), kad tokia sąskaita nebuvo UAB ,,Dignis“ įteikta, paliudijo ir teisme apklaustas liudytoju tuometis UAB ,,Dignis“ direktorius A. L. (b.l. 124).

29Civilinio kodekso 6.134 str. 1 d. 1 p nustatyta, jog draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Tai reiškia, kad iki ieškinio pareiškimo teisme dienos atsakovui nepateikus pradiniam kreditoriui tiek sąskaitos, kuri galėtų būti pagrindu priešpriešinio reikalavimo įskaitymui, tiek ir pareiškimo apie vienašališką įskaitymą, atsakovas tokią galimybę prarado, naujam kreditoriui pareiškus teisme ieškinį. Todėl teisiškai nėra reikšmingi apeliacinio skundo argumentai, susiję su Civilinio kodekso 6.136 bei 6.108 str. normų taikymu. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis Civilinio kodekso 6.136 str., kai reikalavimas perleistas, skolininkas turi teisę įskaityti naujojo kreditoriaus reikalavimui patenkinti savo reikalavimą, turimą ankstesniam kreditoriui, jeigu skolininko reikalavimo terminas suėjo iki pranešimo apie reikalavimo perleidimą gavimo arba jeigu tas terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą, išskyrus šio kodekso 6.108 straipsnyje nustatytas išimtis. Kadangi 2009-05-05 sąskaita-faktūra pradiniam kreditoriui nebuvo įteikta iki pranešimo apie reikalavimo perleidimą gavimo dienos, Civilinio kodekso 6.136 str. numatytas įskaitymas savo reikalavimo (šiuo atveju- atsakovo) naujajam kreditoriui šiuo atveju- ieškovui), negalimas.

30Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.), todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. ieškovas G. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 5. Nurodė, kad 2008-05-28 atsakovas UAB „Alvilita“ su UAB „Dignis“... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu... 7. Teismas konstatavo, jog atsakovas neginčija pačios reikalavimo perleidimo... 8. Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies... 9. Teismas konstatavo, kad atsakovas pateikdamas 2009-05-05 PVM sąskaitą -... 10. CK 6.38 str., 6.200 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Alvilita“ prašo Vilniaus miesto 1... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1) atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė rašytinius įrodymus, kuriais... 14. 2)... 15. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas negali... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas G. B. prašo Vilniaus miesto 1... 17. Dėl pateiktų rašytinių įrodymų vertinimo ieškovas pažymi, kad... 18. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog UAB „Dignis“ nesumokėjo 3439,10 Lt... 19. Dėl įskaitymo ieškovas pažymi, kad CK 6.131 str. 1 d. nustato, jog... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 23. Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sąlygų.... 24. CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 25. CK 6.131 straipsnyje nustatyta įskaitymo atlikimo tvarka. Teisėjų kolegija... 26. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nurodo, jog jis kartu su atsiliepimu į... 27. Nei atsakovo pretenzijose, nei išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, ir... 28. Dar daugiau, byloje apskritai nėra jokių įrodymų, kad UAB ,,Dignis“ buvo... 29. Civilinio kodekso 6.134 str. 1 d. 1 p nustatyta, jog draudžiama įskaityti... 30. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 33. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti...