Byla 2-1276-343/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei skolos už statybos rangos darbus priteisimo, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „INKOMLITA“ (vietoje UAB ,,ČIUKURAS“), P. P. (vietoj išregistruotos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „METSTATA“), UAB „DUJOKAS“, inžinierinė konsultacinė firma uždaroji akcinė bendrovė „Etima“, R. G. G., V. J., A. Š

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant L. S., R. J., dalyvaujant ieškovės B UAB „Status optimus“ atstovui advokatui S. Č., atsakovės Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“ atstovui advokatui J. K., trečiojo asmens UAB „DUJOKAS“ direktoriui J. V., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „INKOMLITA“ atstovui advokatui A. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės B UAB „Status optimus“ ieškinį atsakovei Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei skolos už statybos rangos darbus priteisimo, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „INKOMLITA“ (vietoje UAB ,,ČIUKURAS“), P. P. (vietoj išregistruotos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „METSTATA“), UAB „DUJOKAS“, inžinierinė konsultacinė firma uždaroji akcinė bendrovė „Etima“, R. G. G., V. J., A. Š. ir

Nustatė

2

  1. Ieškinio, atsiliepimų į ieškinį esmė

3ieškovė 2010 04 22 ieškinyje (1 t., b. l. 4–9), 2010 10 28 patikslintame ieškinyje (3 t., b. l. 8–13), 2013 06 11 pareiškime dėl ieškinio pagrindo patikslinimo, vadovaudamasi CK 6.1 str., 6.2 str., 6.681 str., 6.687 str., 6.66 str., 6.37 str., prašė: 1) pripažinti negaliojančiais 2009 01 09 susitarimo prie 2007 09 18 statybos rangos sutarties Nr. 252 2, 3 ir 5 punktus bei 2009 02 25 skolų suderinimo aktą; 2) priteisti iš atsakovės už atliktus statybos rangos darbus 615 534,18 Lt (t. y. 312 196,27 Lt už UAB ,,Čiukuras“ atliktus, bet neapmokėtus darbus, 163 846,01 Lt už UAB ,,METSTATA“ atliktus, bet neapmokėtus darbus ir 139 491,90 Lt už UAB ,,Dujokas“ atliktus, bet neapmokėtus darbus); 3) priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo; 4) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno apygardos teismas ieškovei UAB „Status optimus“ 2009 05 05 nutartimi iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslaveda”. Kauno apygardos teismo 2010 01 25 nutartimi buvo priimtas administratoriaus UAB ,,Verslaveda” atsistatydinimas ir administratore paskirta N. M., kuri patikrino bendrovės sudarytus sandorius per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir reiškia šį ieškinį vadovaudamasi ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. nuostatomis.

52007 09 18 tarp atsakovės (Užsakovo) ir ieškovės (Rangovo) buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 252, kurios 2.1 punktu šalys susitarė dėl daugiabučio namo naujos statybos ( - ). Susitarta, jog Rangos darbų bendra kaina – 30 968 907 Lt su PVM. Sutarties 2.2 punktu Rangovas sutiko ir įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis, per sutartyje nustatytą terminą atlikti sutarties priede Nr. 1 nurodytus darbus, o užsakovas įsipareigojo per 30 dienų nuo darbų pradžios sumokėti 3 % avansinį mokėjimą nuo bendros sutarties sumos (Sutarties 3.1 p.), darbai turėjo būti pradėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo ir baigti pagal kalendorinį darbų grafiką (Sutarties 7.1 p.). Susitarė, jog atsiskaitymas už darbus vyks Sutarties 3.6, 3.7, 3.8 punktuose nustatyta tvarka – šalims pasirašius kasmėnesinį atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą bei pažymą apie atliktų darbų vertę ir rangovui pateikus šių dokumentų pagrindu išrašytą sąskaitą faktūrą, užsakovas už darbus sumoka per 10 dienų. Sutarties 6.2 p. leido ieškovei, gavus atsakovės sutikimą, sudaryti sutartis su subrangovais.

6Ieškovė su UAB „Čiukuras“ 2007 12 12 pasirašė subrangos sutartį Nr. 07/12-01, kuria pavedė, o UAB „Čiukuras“ įsipareigojo atlikti subrangos darbus – daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) konstrukcijų (rostverko, kolonų, g/b sienų ir perdangų) įrengimo darbus bei pastato bendrastatybinių dalių darbo projektą pagal užsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (t.1, b.l. 25-31). Subrangos darbų kaina šalių susitarimu buvo numatyta 5 750 000 Lt su PVM (Sutarties 2.1 p.). Šalys susitarė, kad užsakovas per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo sumoka subrangovui 5 % avanso įmoką nuo bendros sutarties sumos, darbų atlikimas įforminamas atliktų darbų aktu ir pažyma apie atliktų darbų vertę (Sutarties 2.4 p.); kad už atliktus darbus užsakovas apmoka per 15 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto pasirašymo (Sutarties 2.5 p.); kad UAB „Čiukuras“ iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pateikia ieškovei kokybiškai įvykdytų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus ir pažymas (formos 2 ir 3), o užsakovas per 5 darbo dienas jas patikrina ir pasirašo arba raštiškai praneša motyvus, kodėl nepasirašomi aktai (Sutarties 10.1 p.). Šalys sutartyje aptarė ir nekokybiškai atliktų darbų priėmimo sąlygas (Sutarties 10.2 ir 10.3 p.) bei susitarė, kad, pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo–priėmimo aktą, laikoma, kad užsakovas darbus priėmė (Sutarties 10.6 p.). UAB „Čiukuras“ pagal subrangos sutartį Nr. 07/12-01 atliko dalį darbų ir pagal sudarytos sutarties sąlygas iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pateikė ieškovei kokybiškai įvykdytų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus ir pažymas (formos 2 ir 3). Šių darbų atlikimas atsispindi statybos darbų žurnale Nr. 1. Ieškovė pagal rastus aktus nustatė, kad 2008 metų kovo–gegužės mėnesiais UAB „Čiukuras“ atliko gelžbetonio pamatų rostverkų betonavimo darbus 359,23 kub. m ir tokios apimties darbus perdavė ieškovei. Perėmusi šiuos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. 252, vadovaujantis sutarties 18.1 punktu, ieškovė iki kiekvieno mėnesio 25 dienos turėjo pateikti užsakovui (atsakovei) kokybiškai įvykdytų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus ir pažymas, o atsakovė – darbus patikrinti ir pasirašyti ar atmesti atliktų darbų aktus. Ieškovė nepilnai įvykdė minėtos sutarties sąlygas ir ne visus perimtus iš UAB „Čiukuras“ darbus perdavė atsakovei. Atsakovei liko neperduota 2008 metais kovo–gegužės mėnesiais atliktų 298,67 kubinių metrų darbų už 502 255,42 Lt. 2008 metais balandžio–spalio mėnesiais UAB „Čiukuras“ atliko monolitinių gelžbetoninių kolonų ir gelžbetoninių sienų betonavimo darbų (225,97 kub. m), kurie buvo perduoti ieškovei, tačiau ieškovė, nesilaikydama statybos rangos sutarties Nr. 252 nuostatų, užsakovui (atsakovei) perdavė tik dalį priimtų darbų – 207,25 kub. m ir liko neperduota 18,72 kub. m darbų, viso už 33 707,23 Lt. 2008 metais gegužės–gruodžio mėnesiais subrangovas UAB „Čiukuras“ atliko monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimo darbų 503,36 kub. m, kuriuos perdavė ieškovei, o ši, netinkamai vykdydama statybos rangos sutarties Nr. 252 sąlygas, ne visus priimtus darbus perdavė atsakovei, liko neperduota darbų 13,36 kub. m už 6 918,47 Lt. Viso ieškovė neperdavė atsakovei darbų, perimtų iš subrangovo UAB „Čiukuras“, už 542 881,12 Lt (502 255,42 + 33 707,23 + 6 918,47), PVM – 97 718,60 Lt, viso už 640 599,72 Lt. Ieškovės bankroto byloje Nr. B2-527-172/2010 Kauno apygardos teismo 2010 03 03 nutartimi buvo patvirtintas UAB „Čiukuras“ 518 367 Lt kreditorinis reikalavimas. Teismo ekspertizės akte, atsakant į 1 klausimą, nurodyta, kad UAB ,,Čiukuras“ 2008 m. kovo–gruodžio mėn. pagal 2007 12 12 subrangos sutartį atliko betonavimo darbų už 675 580,40 Lt, darbų apimtis – 1 077,43 kub. m. Užaktuotų ir statybos darbų žurnaluose užfiksuotų darbų kiekiai nesutampa, ekspertizės akte atsakant į 3 ekspertizės klausimą nurodyta, kad UAB „Čiukuras“ užaktuotų ir perduotų (atliktų darbų aktais) ieškovei betonavimo darbų kiekis sudaro 1 077,43, statybos žurnaluose užfiksuotų darbų kiekis sudaro 1 166,79 kub. m, skirtumas – 89,36 kub. m. Tačiau, perėmusi rangos darbus iš UAB „Čiukuras“, ieškovė ne visus juos perdavė atsakovei. Teismo ekspertizės akte ekspertas, atsakydamas į 4 klausimą, nurodė, kad ieškovės iš UAB „Čiukuras“ statybos darbų žurnalais ir atliktų darbų aktais priimti darbai perduoti atsakovei, sumoje 1 001 370,47 Lt, apimtis – 882,25 kub. m. Ekspertas nurodė, kad UAB ,,Čiukuras” atliktų ir ieškovei perduotų atliktų darbų (betonavimo darbų) skirtumas sudaro 195,18 kub. m. (1 077,43 - 882,25), kurio vertė pinigine išraiška, kaip matyti iš UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ 2012 06 06 pažymos, sudaro 312 196,27 Lt. Ši suma, paaiškėjusi po teismo ekspertizės, ir turi būti priteista ieškovei iš atsakovės dėl UAB ,,Čiukuras“ atliktų darbų, už kuriuos atsakovė liko nesumokėjusi.

72007 11 05 ieškovė (užsakovas) su UAB „Metstata“ (subrangovu) pasirašė subrangos sutartį Nr. 201, kuria ieškovė pavedė, o UAB „Metstata“ įsipareigojo atlikti subrangos darbus – daugiabučio gyvenamojo namo statyba Taikos pr. 70 gręžtinių polių įrengimą pagal užsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą ieškovei, o ši įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (t.1, b.l. 33-39). Subrangos darbų kaina šalių susitarimu buvo nustatyta 420 000 Lt su PVM, šalys susitarė, kad užsakovas per 10 dienų sumoka subrangovui 200 000 Lt avanso įmoką nuo bendros sutarties sumos (Sutarties 2.2, 2.3 p.), darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu (forma Nr. 2) ir pažyma apie atliktų darbų vertę (forma Nr. 3), užsakovas už atliktus darbus apmoka per 30 dienų po atliktų darbų akto pasirašymo (Sutarties 2.4, 2.5 p.). UAB „Metstata“ įsipareigojo iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pateikti kokybiškai įvykdytų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus ir pažymas, o ieškovė per 5 darbo dienas įsipareigojo juos patikrinti ir pasirašyti arba raštu pranešti apie nepasirašymo motyvus. Suderinus atliktų darbų aktą, išrašoma PVM sąskaita faktūra ir pateikiama ieškovei (Sutarties 10.1 p.). Pradėjus darbus paaiškėjo, kad nėra galimybės atlikti gręžtinius polių įrengimo darbus, todėl UAB „Metstata“, suderinusi su ieškove ir atsakove, pakeitė techninio projekto sprendinius ir didžioji dalis gręžtinių polių buvo pakeista į spraustinius, dėl ko išaugo darbų sąmata. 2010 10 28 patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog UAB „Metstata“, vykdydama subrangos darbus, atliko darbų už 446 277,97 Lt, šiai sumai ieškovė darbus iš subrangovo priėmė, pasirašydama atliktų darbų aktus, tačiau atsakovei buvo perduota darbų tik už 423 248,44 Lt ir liko neperduota darbų už 10 752 Lt. Tarp ieškovės ir subrangovo kilęs ginčas buvo sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme (arbitražo byla Nr. 124), kur 2008 12 31 Arbitražinio teismo sprendimu iš ieškovės buvo priteista 234 513,45 Lt suma, kuri ir buvo Kauno apygardos teismo 2009 07 23 nutartimi bankroto byloje patvirtinta kaip UAB „Metstata“ kreditorinis reikalavimas. Po atliktos teismo ekspertizės 2013 06 11 pareiškime dėl ieškinio pagrindo patikslinimo ieškovė nurodė, jog UAB „Metstata“, vykdydama 2007 11 05 subrangos sutartį Nr. 201, atliko ir spraustinių polių įrengimo darbus už 522 832 Lt, šie darbai ir jų kiekiai fiksuoti ieškovės techninės priežiūros žurnaluose ir priimti techninės priežiūros vadovo. UAB „Metstata“ ieškovei perdavė gręžtinių ir spraustinių polių įrengimo darbus atliktų darbų aktais, perdavė darbų už 686 678,01 Lt, tuo tarpu ieškovė atsakovei perdavė darbų už 522 832 Lt, skirtumas sudaro 163 846,01 Lt (Teismo ekspertizės akto 15 klausimas ir atsakymas į jį). Atsakovė neapmokėjo už polių įrengimo darbus 163 846,01 Lt, todėl ši suma priteistina.

82008 01 21 ieškovė su UAB „Dujokas“ pasirašė transporto priemonių-mechanizmų nuomos sutartį Nr. 2008-01/05, kuria išnuomojo ieškovei statybos darbams atlikti transporto priemones–mechanizmus su vairuotoju-mašinistu, už šalių tarpusavyje sutartą vienos darbo valandos kainą, vardintus Sutarties priede Nr. 1(t.1, b.l. 42-44). Šalys susitarė, kad atsiskaitymas už nuomą bei pristatymą vykdomas pagal mechaninio darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kurio pavyzdys ir forma nurodyti priede Nr. 2 (Sutarties 1 p.), PVM sąskaita faktūra pateikiama kiekvienos darbo savaitės pabaigoje, nuomininkas (ieškovė) privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas nuo PVM sąskaitos gavimo datos per 15 kalendorinių dienų (Sutarties 3 p.). 2008 04 01 UAB „Dujokas“ ir ieškovė pasirašė dar vieną sutartį, kuria susitarė dėl žvyro, smėlio pristatymo UAB „Dujokas“ transportu į ieškovės objektą (t.1, b.l. 45-46). Šalys susitarė, kad už pateiktas medžiagas UAB „Status Optimus“ apmoka už faktiškai pristatytų medžiagų kiekius pagal UAB „Dujokas“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrašymo (Sutarties 1 p.). UAB „Dujokas“ pagal 2008 01 21 su ieškove sudarytą Transporto priemonių–mechanizmų nuomos sutartį Nr. 2008-01/05 suteikė transporto priemonių-mechanizmų nuomos su mašinistu ir degalais paslaugas, pagal 2008 04 01 sudarytą su ieškove sutartį dėl žvyro-smėlio pristatymo ieškovei, pristatė sutartą kiekį smėlio ir žvyro, t. y. sutartis vykdė, suteikė sutartyse numatytas paslaugas, apmokėjimui 2008 05 06 išrašė PVM sąskaitą Nr. 0858466 85 267,98 Lt sumai, 2008 05 19 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0858567 54 852,71 Lt sumai, 2008 06 09 PVM sąskaitą Nr. 085846 9 003,40 Lt sumai. Pagal bendrovėje rastus buhalterinius dokumentus nustatyta, kad iš šios sumos UAB „Dujokas“ buvo apmokėta 9 632,19, liko neapmokėta 139 491,90 Lt, ši suma yra patvirtinta kaip UAB „Dujokas“ kreditorinis reikalavimas ieškovės bankroto byloje.

9Nors ieškovė buvo sutartiniuose santykiuose su subrangovais ir žinojo, kokioms sumoms yra atlikta ir jai perduota statybos rangos darbų, įtraukė šias sumas į savo buhalterinę apskaitą, žinojo, kad su subrangovais nėra pilnai atsiskaityta, 2009 01 09 su atsakove pasirašė susitarimą prie 2007 09 18 statybos rangos sutarties Nr. 252, kuriame susitarė, kad, atsižvelgiant į Lietuvoje susidariusią ekonominę padėtį, nutraukia 2007 09 18 statybos rangos sutartį Nr. 252. Pasirašant susitarimą abi šalys patvirtino, kad faktiškai pagal šią sutartį yra atlikta darbų už 3 960 407 Lt (2 p.) ir šie darbai yra užsakovui (atsakovei) perduoti. Taip pat susitarime buvo patvirtinta, kad susitarimo pasirašymo dieną atsakovė ieškovei už atliktus ir perduotus darbus yra skolinga 47 548,52 Lt (3 p.), kuriuos įsipareigojo sumokėti per 15 kalendorinių dienų. Po šio susitarimo pasirašymo šalys 2009 02 25 pasirašė aktą dėl skolų suderinimo, kuriame konstatavo, kad 2009 02 28 nėra viena kitai skolingos.

10Ieškovei neperdavus dalies atliktų darbų, kuriuos ji buvo perėmusi iš subrangovų ir pasirašius 2009 01 09 susitarimą ir skolos suderinimo aktą, buvo pažeisti bendrovės kreditorių interesai, juose buvo parodyta mažesnė nei faktiškai perimta atliktų darbų suma bei mažesnė nei buvo apskaitoje skola už šiuos darbus. Pasirašius susitarimą bei aktą, bendrovė negavo pinigų už faktiškai atliktus statybos rangos darbus, ieškovė prarado galimybę gauti iš atsakovės atsiskaitymą už statybos rangos darbus pagal 2007 09 18 sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 252, o tuo pačiu ir atsiskaityti su kreditoriais.

112009 01 09 susitarimo prie 2007 09 18 statybos rangos sutarties Nr. 252 2, 3 ir 5 punktai bei 2009 02 25 skolų suderinimo aktas šiuo atveju vertintini kaip sandoriai, kuriais pažeidžiami kreditorių interesai (CK 6.66 str.). Ieškovės nuomone, yra visi šio CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai sandoriams panaikinti: ieškovė šių sandorių sudaryti neprivalėjo, nes šiais sandoriais buvo atimta galimybė gauti lėšas esamų kreditorinių reikalavimų patenkinimui, sandorių sudarymo metu ieškovė apie šiuos kreditorius žinojo, sandoriais buvo atimta galimybė bendrovei gauti iš atsakovės pinigines lėšas, o jų negavus kreditoriai taip pat prarado galimybę patenkinti iš jų savo kreditorinius reikalavimus. Tuo buvo pažeistos bendrovės kreditorių teisės.

12Pasirašius 2009 01 09 susitarimą ir nutraukus 2007 09 18 statybos rangos sutartį Nr. 252, atsakovė faktiškai perėmė neužbaigtą statinį, esantį Taikos pr. 70, Klaipėdoje, ieškovė įsipareigojo per 15 dienų nuo šio susitarimo pasirašymo, pasitraukti iš statybos aikštelės ir ją perduoti atsakovei. Šalims nutraukus 2007 09 18 statybos rangos sutartį Nr. 252 ir atsakovei faktiškai perėmus neužbaigtą statinį, jai kyla prievolė atsiskaityti su ieškove už visus faktiškai atliktus statybos rangos darbus. Todėl ieškovė prašo iš atsakovės priteisti už atliktus statybos rangos darbus 615 534,18 Lt (312 196,27 + 163 846,01 +139 491,90) skolą.

13Ieškovė, būdama sutartiniuose santykiuose su subrangovais ir žinodama, kokiomis sumomis yra atlikta ir jai perduota statybos rangos darbų, įtraukė šias sumas į savo buhalterinę apskaitą, žinodama, kad su subrangovais nėra pilnai atsiskaityta, 2009 01 09 su atsakove pasirašė susitarimą prie 2007 09 18 statybos rangos sutarties Nr. 252, kuriame susitarė nutraukti 2007 09 18 statybos rangos sutartį Nr. 252 bei susitarime patvirtino, kad faktiškai atlikta darbų už 3 960 407 Lt, kurie yra perduoti atsakovei ir kad užsakovas yra skolingas ieškovei už perduotus darbus 47 548,52 Lt, kuriuos įsipareigojo sumokėti per 15 kalendorinių dienų. Taip pat šalys 2009 02 25 pasirašė skolų suderinimo aktą, kuriame konstatavo, kad nėra viena kitai skolingos. Ieškovei neperdavus atsakovei dalies atliktų darbų, kuriuos ieškovė buvo perėmusi iš subrangovų, ir pasirašius 2009 01 09 susitarimą ir skolos suderinimo aktą, buvo pažeisti ieškovės kreditorių interesai, kadangi buvo parodyta mažesnė nei faktiškai perimta atliktų darbų suma bei mažesnė nei buvo apskaitoje skola už šiuos darbus, ieškovė negavo pinigų už faktiškai atliktus statybos rangos darbus. Ieškovės teigimu, pasirašytas susitarimas neatitinka pačios ieškovės buhalterinės apskaitos duomenų, kuriuose atsispindi įsiskolinimas UAB „Čiukuras“ ir UAB „Metstata“. Ieškovė, pasirašiusi skolų suderinimo aktą bei susitarimą, prarado galimybę gauti iš atsakovės atsiskaitymą už statybos rangos darbus pagal 2007 09 18 statybos rangos sutartį Nr. 252 ir tuo pačiu atsiskaityti su kreditoriais.

14Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas papildomai nurodė ir akcentavo, jog yra visos sąlygos susitarimą ir skolų suderinimo aktą pripažinti negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu ir CK 1. 82 str. pagrindu. Sutikimą pakeisti projekte numatytų pamatų įrengimą atsakovė davė ir tokį jos pritarimą įrodo tai, kad techninis prižiūrėtojas priėmė darbus pagal pakeistą projektą, 2008 04 08 pasitarime dalyvavo Nėnius ir žadėjo kompensuoti papildomas išlaidas, pakeitus projektą pasikeitė ne kaina, o darbų kiekiai, dėl papildomų darbų atlikimo buvo žodinis susitarimas, darbo projektą parengė UAB „Metstata“, žadėjo išlaidas kompensuoti UAB „Metstata“, darbo projekto ekspertizė buvo atlikta, rangos sutartis buvo nutraukta dėl ekonominės krizės, nes užsakovas negalėjo finansuoti objekto, darbai buvo atlikti ir atsakovė turi juos priimti ir už juos apmokėti, ekspertizė nustatė, kad darbų atlikta daugiau negu užaktuota, sąmata nėra viršyta, ji net nepasirašyta, darbas buvo suderintas pasitarimuose, gal dėl Darbo projekto yra procedūrinių pažeidimų, statybos nei techninis prižiūrėtojas, nei užsakovė nestabdė, buvo nesąžiningi veiksmai sudarant susitarimą, reikia vertinti ekspertizės akto 1,2,4,5 punktus, skaičiuoti reikia kubais.

15Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį (3 t., b. l. 40–46) su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2007 09 18 tarp Užsakovo (atsakovės) ir Rangovo (ieškovės) buvo pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. 252 dėl daugiabučio gyvenamojo namo naujos statybos ( - ). Sutarties 1.1.1 punktas numatė, kad Sutartis reiškia Statybos rangos sutartį su jos priedais, t. y. priedas Nr. 1 – Rangovo atliekamų darbų sąmatą, Nr. 2 – Techninį projektą, Nr. 3 – Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Ieškovė, vykdydama sutartį, privalėjo vadovautis šiais sutarties priedais. Sutarties 2.4 punktas numatė, kad sutartis reguliuoja teisinius santykius tarp Užsakovo ir Rangovo, Rangovo turimų pagal Sutartį atlikti Darbų apimtys ir grupės detaliau yra apibrėžtos Priede Nr. 1, t. y. atliekamų darbų sąmatoje, kuri laikoma pasirašytos sutarties dalimi, t. y. darbai ir jų kiekiai turėjo būti atliekami pagal Užsakovo prie sutarties pridėtą sąmatą. Sutarties 3.1 punktas numatė, kad bendra darbų kaina yra 30 968 907 Lt. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus komercinio arbitražo teisme buvo sprendžiamas ginčas tarp jos ir subrangovo UAB „Metstata“, tačiau išsamiai neišdėstė, dėl ko buvo sprendžiamas ginčas ir koks buvo priimtas sprendimas. Toje byloje atsakovė buvo įtraukta trečiuoju asmeniu, todėl bylos esmė ir aplinkybės jai yra žinomos. Ji paaiškina: Vilniaus komercinio arbitražo teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal subrangovės UAB „Metstata“ ieškinį atsakovei UAB „Status optimus“ dėl 326 460 Lt skolos pagal 2007 11 05 statybos rangos sutartį Nr. 201, delspinigių ir palūkanų priteisimo. UAB „Metstata“ ieškinyje nurodė, kad subrangos sutartimi UAB „Metstata“ įsipareigojo atlikti spraustinių polių įrengimo darbus statybos objekte (Daugiabučio gyvenamojo namo, Taikos pr. 70, Klaipėda) ir šią aplinkybę grindė subrangos sutartimi, kuria vadovaudamasi ir atliko spraustinių polių įrengimo darbus. Su šia aplinkybe UAB „Status optimus“ nesutiko ir teigė, kad sutartis buvo pasirašyta dėl gręžtinių polių, bei nurodė, kad Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ pateiktame UAB „Pamario projektai“ techniniame projekte buvo numatytas gręžtinių polių įrengimas, todėl tokie poliai, t. y. pagal techninį projektą, ir turėjo būti įrengti. Šioje byloje tarp subrangovo UAB „Metstata“ ir UAB ,‚Status optimus“ kilo ginčas, dėl kokių polių įrengimo susitarė sutarties šalys bei dėl apmokėjimo už įrengtus polius. Atkreiptinas dėmesys, kad šalių pasirašytoje statybos rangos sutartyje Nr. 252, techniniame projekte buvo numatytas gręžtinių polių įrengimas bei sąmatoje numatyta jų įrengimo ir kitų po polių įrengimo, t. y. rostverko darbų, kaina, o joks susitarimas dėl techninio projekto pakeitimo ar sąmatos pakeitimo tarp šalių nebuvo pasirašytas. Toje byloje UAB „Status optimus“ reiškė priešieškinį, kuriame prašė iš subrangovo UAB „Metstata“ priteisti nuostolius dėl techniniame projekte numatytų gręžtinių polių pakeitimo į spraustinius bei nurodė, kad dėl polių pakeitimo išbrango rostverkų įrengimas. Taip pat UAB „Status optimus“ aiškino, kad 2007 12 12 tarp jos ir UAB „Čiukuras“ buvo pasirašyta Subrangos sutartis Nr. 07/12-01 atlikti subrangos darbus – „Daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys nesklebtini) konstrukcijų (rostverko, kolonų, g/b sienų ir perdangų) įrengimo darbus bei pastato bendrastatybinių dalių darbo projektą“ bei kad 2008 03 18 UAB ,,Status optimus” gavo subrangovo UAB „Čiukuras“ pranešimą Nr. 52, kuriame buvo pranešta, kad, gavus naują UAB „Metstata“ darbo projektą, keičiasi pasirašytos sutarties pasiūlymo kaina ir nauja sąmata bus pateikta derinimui. Taip pat nurodė, kad 2008 03 21 UAB ,,Status optimus” dėl UAB „Metstata“ neteisėtai pakeistų polių su UAB „Čiukuras“ pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 dėl sutarties darbų kainos, rostverkų įrengimo darbai pabrango 125 015,29 Lt, kadangi subrangovo UAB ,,Metstata” darbo projekte dėl spraustinių polių įrengimo betono rostverkams numatyta daugiau 182,98 kub. m, t. y. du kartus daugiau nei UAB „Pamario projektai“ techniniame projekte. Taip pat UAB „Status optimus“ Vilniaus komercinio arbitražo teismo prašė iš subrangovo UAB „Metstata“ priteisti nuostolius dėl atliktų netinkamos kokybės darbų bei nurodė, kad UAB „Status optimus“ patyrė 91 089,17 Lt nuostolių, kadangi netinkamai atliktus darbus, jų defektus šalino UAB ,,Čiukuras”. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2008 12 31 sprendime konstatavo, kad sutarties šalys, t. y. subrangovas UAB „Metstata“ ir UAB „Status optimus“, susitarė dėl spraustinių polių įrengimo statybos objekte, todėl subrangovas UAB „Metstata“ turi teisę reikalauti sutartinės darbų kainos atlyginimo, tačiau nustatęs, kad UAB „Status optimus“ patyrė nuostolius dėl poreikio panaudoti didesnį kiekį betono rostverkams įrengti, priteisė iš UAB „Metstata“ 79 787,18 Lt nuostoliams atlyginti UAB „Status optimus“ naudai. Vadovaujantis 2007 09 18 Statybos rangos sutarties Nr. 252 8.3 punktu, Rangovas įsipareigojo atlikti darbus pagal pateiktą techninį projektą ir rangovo atliekamų darbų sąmatą. Tos pačios sutarties 3.3 punktas numato, kad bet kokios Rangovo išlaidos, neaptartos Sutartyje, jos pakeitimuose bei papildymuose, kurias Rangovas patiria atlikdamas priede Nr. 1 numatytus darbus, yra Rangovo atsakomybė, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. Taip pat Sutarties 8.9 punktas numatė, kad už nenumatytų, nesuderintų darbų atlikimą, savavališką nukrypimą nuo Sutarties sąlygų bei nekokybiškai atliktus darbus ir defektų pašalinimus Rangovui nemokama. Vadovaujantis Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendime konstatuotomis aplinkybės darytina pagrįsta išvada, kad pati ieškovė nesilaikė sutarties sąlygų ir su subrangovu UAB „Metstata“ susitarė dėl spraustinių polių įrengimo, t. y. nesilaikė techninio projekto, nuo jo savavališkai nukrypo. Taip pat iš bylos aplinkybių yra aišku, kad dėl spraustinių polių įrengimo iškilo poreikis naudoti didesnį betono kiekį rostverkų įrengimams, dėl ko ieškovė pasirašė su subrangovu UAB „Čiukuras“ susitarimą dėl didesnės darbų kainos. Nei techninio projekto pakeitimas, nei sąmatos pakeitimas rostverkų įrengimui nebuvo keičiamas su Užsakovu (atsakove), todėl, padidėjus rostverkų įrengimo kiekiams ir kainai, dėl pačios ieškovės kaltės (nesilaikė techninio projekto) atsakovė, remiantis sutarties Nr. 252 sąlygomis, neturi pagrindo už tai ieškovei mokėti. Ieškovė pateikė UAB „Čiukuras“ 2009 11 06 pažymą apie gyvenamajame name ( - ) atliktus ir užaktuotus betonavimo darbus, kuria remdamasi nurodo neperduotų atsakovei darbų kiekius. Dėl UAB „Čiukuras“. Dalyje „Rostverkai ir pakoloniai“ nurodyta, kad 2008 m. kovo mėn. ir 2008 m. balandžio mėn. subrangovė UAB „Čiukuras“ ieškovei viso perdavė 359,23 kub. m rostverkų. Taip pat šioje pažymoje nurodyta, kad ieškovė atsakovei perdavė tik 60,56 kub. m pagal 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų perdavimo aktą ir neperdavė 298,67 kub. m. Atsakovė nurodė, kad 2008 m. balandžio mėnesį ieškovė du kartus perdavė atsakovei darbus, t. y. pagal du atliktų darbų aktus, ir antruoju aktu 2008 m. balandžio mėnesį atsakovei buvo perduota rostverkų 124,44 kub. m, t. y. viso atsakovei perduota 185 kub. m rostverkų. Atkreiptinas dėmesys, kad Rangovo atliekamų darbų sąmatoje ir buvo numatytas toks rostverkų kiekis (185 kub. m), už kurį atsakovė yra pilnai atsiskaičiusi su ieškove. 174,23 kub. m darbų skirtumas susidarė dėl pačios ieškovės kaltės, nes ji nevykdė darbų pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą (pasirašydama sutartį su subrangovu pakeitė techniniame projekte numatytus gręžtinius polius į spraustinius), savavališkai nuo jo nukrypo, dėl ko išdidėjo rostverkų kaštai, todėl atsakovė neturi atlyginti padidėjusių rostverkų kaštų, o ieškinio reikalavimas šioje dalyje yra nepagrįstas. Taip pat šioje pažymoje nurodyta, kad nebuvo atsakovei perduoti ir kiti monolitinių gelžbetoninių kolonų ir gelžbetoninių sienų bei perdangų betonavimo darbai. Tačiau prie ieškinio ieškovė nėra pridėjusi subrangovo UAB „Čiukuras“ atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktų už 2008 metų kovo–liepos mėnesius, todėl atsakovė neturi galimybės įvertinti pridėtos pažymos ir perduotų darbų. Dėl UAB „Metstata“. Ieškinyje nurodyta, kad liko atsakovei neperduota darbų už 10 752 Lt, tačiau tam pagrįsti ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, t. y. nenurodė, nei kokie darbai nebuvo perduoti, nei kuo remiamasi nurodant šias aplinkybes, todėl ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas. Be to, neaišku, kokiomis aplinkybėmis ar rašytiniais įrodymais prašoma iš atsakovės priteisti visą ieškovės skolos sumą UAB „Metstata“ atžvilgiu, t. y. 234 513,05 Lt, jei pati ieškovė nurodo, kad atsakovei atliktų UAB „Metstata“ darbų buvo neperduota tik už 10 752 Lt. Ieškovė ieškinio reikalavimus grindžia ieškovės bankroto byloje patvirtintais kreditoriniais trečiųjų asmenų reikalavimais, kurie buvo patvirtinti remiantis tarp ieškovės ir trečiųjų asmenų sudarytomis sutartimis, tačiau kreditorinių reikalavimų patvirtinimas ieškovės bankroto byloje nesukelia ir negali sukelti teisinių pasekmių atsakovei, nebuvusiai sutarties šalimi ir negalinčiai pagrįsti piniginio reikalavimo atsakovės atžvilgiu. Iš nurodytų aplinkybių ir rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė už atlikus darbus pagal 2007 09 18 statybos rangos sutartį Nr. 252 yra atsiskaičiusi su ieškove, todėl, nesant pagrindo naikinti 2009 01 09 susitarimą prie minėtos sutarties ir 2009 02 25 skolų suderinimo aktą, actio Pauliana ieškininis reikalavimas dėl šių sandorių panaikinimo taip pat turi būti atmestas.

16Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas papildomai nurodė, kad ieškovė pažeidė rangos sutartį, nes subrangovus pasamdė be atsakovės sutikimo, pakeitus projektą, privaloma jį ekspertuoti, o tai nebuvo padaryta, pakeitus pamatus, papildomas išlaidas prisiėmė ieškovė ir tai patvirtina arbitražinė byla, 2009 01 14 aktą ieškovė vertina kaip priėmimo-perdavimo aktą, tačiau jis nėra priėmimo –perdavimo aktas, nes jame nenurodytos darbų apimtys, kiekiai, vertė; jokie darbai šiuo aktu nebuvo perduoti, nėra žymos, kad darbai perduoti vienašališkai (CK 6.964 str.); 2009 01 09 aktu nutraukė rangos sutartį, patvirtino, kiek perduota darbų, kiek liko nesumokėta; 2008 10 30 ieškovė susitarė su UAB „Čiukuras“ dėl skolos, kurią apmokėjo Žalgiris; Arbitražo sprendimu UAB „Metstata“ priteista iš ieškovės; dėl UAB „Dujokas“ nurodo, jog atsakovei buvo perduota daugiau, negu atliko darbų ir pristatė medžiagų UAB „Dujokas“, jokie kiti konkretūs asmenys, kurie tai atliko nenurodomi; UAB „Dujokas“ dokumentai yra neįskaitomi, nepasirašyti ieškovės, rangos sutarties p.8.8 numatė, kad privažiavimo keliais rūpinsis rangovas.

17Tretieji asmenys RUAB ,,Čiukuras“ (jos teisių ir pareigų perėmėja UAB „Inkomlita“) ir UAB ,,Dujokas“ atsiliepime į patikslintą ieškinį (3 t., b. l. 17–21) prašo jį tenkinti visiškai. Tretieji asmenys nurodė, kad 2007 09 18 tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 252, pagal kurią šalys susitarė dėl daugiabučio namo ( - ), naujos statybos (Sutarties 2.1 p.). Sutarties 6.2 p. buvo numatyta galimybė rangovei (ieškovei) sudaryti sutartis su subrangovais. 2007 12 12 tarp ieškovės ir UAB ,,Čiukuras“ buvo pasirašyta subrangos sutartis Nr. 07/12-01, pagal kurios 2.1 punktą UAB ,,Čiukuras“ įsipareigojo atlikti subrangos darbus, t. y. daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) g/b konstrukcijų (rostverko, kolonų, g/b sienų ir perdangų) įrengimo darbus bei pastato bendrastatybinių dalių darbo projektą pagal užsakovo užduotį už 5 750 000 Lt su PVM. Ieškovė įsipareigojo per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo sumokėti 5 % dydžio įmoką nuo bendros sutarties sumos (Sutarties 2.4. p.). Sutarties 10.1 punkte taip pat buvo numatyta, jog UAB ,,Čiukuras“ iki kiekvieno mėnesio 25 d. pateikia ieškovei kokybiškai atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus ir pažymas, o ieškovė per 5 darbo dienas jas patikrina ir pasirašo arba raštu informuoja, kodėl nepasirašomi aktai. Už atliktus darbus ieškovė įsipareigojo sumokėti per 15 k. d. po atliktų darbų akto pasirašymo (Sutarties 2.5 p.). Be to, 2008 01 21 ieškovė su UAB ,,Dujokas“ pasirašė transporto priemonių-mechanizmų nuomos sutartį Nr. 2008-01/05, kuria UAB ,,Dujokas“ išnuomojo ieškovei transporto priemones-mechanizmus su vairuotoju-mašinistu (Sutarties 1 p.); sutartimi šalys susitarė, kad atsiskaitymas bus vykdomas pagal mechaninio darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei UAB ,,Dujokas“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurias UAB ,,Dujokas“ įsipareigojo pateikti kiekvienos darbo savaitės pabaigoje, o ieškovė pagal šias sąskaitas atsiskaityti per 15 k. d. nuo jų gavimo. 2008 04 01 ieškovė su UAB ,,Dujokas“ pasirašė dar vieną sutartį, kurioje susitarė dėl žvyro ir smėlio pristatymo UAB ,,Dujokas“ transportu į ieškovės objektą (Sutarties 1 p.); ieškovė įsipareigojo apmokėti už faktiškai pateiktas medžiagas pagal UAB ,,Dujokas“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 30 k. d. nuo jų išrašymo dienos. Tokiu būdu ieškovė savo prievolėms, kylančioms iš Statybos rangos sutarties Nr. 252, įvykdyti pasitelkusi subrangovus UAB ,,Čiukuras“ ir UAB ,,Dujokas“ tapo generaliniu rangovu (CK 6.650 str. 1 d.). UAB ,,Čiukuras“ ir UAB ,,Dujokas“ savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus generaliniam rangovui (ieškovei) vykdė tinkamai ir laiku. Ieškovė subrangovams jokių pretenzijų dėl atliktų darbų ar suteiktų paslaugų kokybės niekada nereiškė ir visus subrangovų perduotus darbus priėmė, tačiau ieškovė savo sutartines prievoles subrangovams vykdė netinkamai. Iš 2009 11 06 pažymos apie objekte atliktus ir užaktuotus betonavimo darbus matyti, kad ieškovė iš UAB ,,Čiukuras“ priimtus darbus ne visa apimtimi perdavė atsakovei: 1) 2008 m. kovo–gegužės mėnesiais UAB ,,Čiukuras“ atliko gelžbetonio pamatų rostverkų betonavimo darbus (359,23 kub. m), kuriuos ieškovė priėmė, tačiau atsakovei pardavė tik dalį perimtų darbų, liko neperduota 298,67 kub. m už 502 255,42 Lt; 2) 2008 m. balandžio–spalio mėnesiais UAB ,,Čiukuras“ atliko monolitinių gelžbetoninių kolonų ir gelžbetoninių sienų betonavimo darbus (225,97 kub. m), kuriuos ieškovė priėmė, tačiau atsakovei pardavė tik dalį perimtų darbų, liko neperduota 18,72 kub. m už 33 707,23Lt; 3) 2008 m. gegužės–gruodžio mėnesiais UAB ,,Čiukuras“ atliko monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimo darbus 503,36 kub. m, kuriuos ieškovė priėmė, tačiau atsakovei ieškovė pardavė tik dalį perimtų darbų, atsakovei liko neperduota 18,72 kub. m už 6 918,47 Lt. Darytina išvada, jog UAB ,,Čiukuras“ objekte iš viso atliko ir ieškovės atstovui – techniniam prižiūrėtojui perdavė 1 093,39 kub. m betonavimo darbų, o apmokėjimui pateikė 1 088,56 kub. m betonavimo darbų. Ieškovė atsakovei apmokėjimui pateikė tik 757,81 kub. m betonavimo darbų ir neperdavė 330,75 kub. m betonavimo darbų už 670 300 Lt. Nors atsakovė atsiliepime nurodo, jog jai nebuvo perduoti visi UAB ,,Čiukuras“ atlikti betonavimo darbai dėl to, jog, ieškovei nukrypus nuo techninio projekto, t. y. gręžtinius polius pakeitus į spraustinius, prireikė daugiau betonavimo darbų, ko pasėkoje padidėjo rostverko kaštai, ir ji neprivalo už juos mokėti, tačiau pažymėtina, jog atsakovė yra rangos pagrindu atliktų darbų rezultato savininkė, įgijusi teisę šiuo darbų rezultatu naudotis, jį valdyti ir disponuoti nuosavybės teise (CK 4.47 str. 1 d. 4 p.). UAB ,,Čiukuras“, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei, pagrįstai tikėjosi tinkamo apmokėjimo už faktiškai atliktus darbus. Ieškovė už atliktus subrangos darbus su UAB ,,Čiukuras“ pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga 518 367 Lt. Šis įsiskolinimas yra patvirtintas ieškovės bankroto byloje. Ieškovė taip pat nepilnai apmokėjo subrangovo UAB ,,Dujokas“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras (2008 05 06 Nr. 0858466, 2008 05 19 Nr. 0858567 bei 2008 06 09 Nr. 0858546), iš kurių matyti, jog ieškovei UAB ,,Dujokas“ atliko darbų ir suteikė paslaugų už 149 124,09 Lt, ieškovė jam sumokėjo 9 632,19 Lt, liko skolinga 139 491,90 Lt. Šiai sumai yra patvirtintas UAB ,,Dujokas“ kreditorinis reikalavimas ieškovės bankroto byloje. Ieškovė kaip generalinis rangovas žinojo, kiek, kokių ir už kokią sumą yra atlikta ir priimta statybos subrangos darbų, žinojo, kad su subrangovais UAB ,,Čiukuras“ bei UAB ,,Dujokas“ nėra visiškai atsiskaityta, tačiau, veikdama nesąžiningai, su atsakove, kuri taip pat veikė nesąžiningai, nes žinojo, kad statybos rangos darbų yra atlikta daugiau, pasirašė 2009 01 09 susitarimą prie 2007 09 18 Statybos rangos sutarties Nr. 252 (toliau – Susitarimas), kuriame susitarė nutraukti 2007 09 18 Statybos rangos sutartį Nr. 252 ir patvirtinti, kad faktiškai pagal Statybos rangos sutartį Nr. 252 yra atlikta ir atsakovei perduota darbų už 3 960 407 Lt. Susitarime taip pat numatyta, kad atsakovė už atliktus darbus ieškovei yra skolinga 47 548,52 Lt. 2009 02 25 šalys pasirašė Aktą dėl skolų suderinimo (toliau – Aktas), kuriame konstatavo, jog 2009 02 28 jos nebėra viena kitai skolingos. Šalių sudaryti Susitarimas ir Aktas pažeidžia UAB ,,Čiukuras“ ir UAB ,,Dujokas“ teises ir teisėtus interesus, nes ieškovė, nutraukusi Statybos rangos sutartį Nr. 252 ir patvirtinusi, jog pagal šią sutartį yra atlikta ir perduota darbų tik už 3 960 407 Lt, negavo iš atsakovės tinkamo apmokėjimo už realiai atliktus statybos rangos darbus, dėl ko ieškovė negalėjo ir tinkamai atsiskaityti su subrangovais UAB ,,Čiukuras“ ir UAB ,,Dujokas“. ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. numatyta, jog bankrutuojančios įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Sandorių ginčijimas įmonės bankroto atveju – tai bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ir pareiga. Sandoriai yra ginčijami CK 6.66str. pagrindu. Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės. Actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, kitaip tariant, šis institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba ją įvykdęs netinkamai. Ieškovė subrangovui UAB ,,Čiukuras“ yra skolinga 518 367 Lt, o UAB ,,Dujokas“ – 139 491,90 Lt. Taigi, ieškovės netinkamas prievolių įvykdymas kreditoriams bei įmonės bankroto administratoriaus įstatyminė pareiga ginčyti bankrutuojančios įmonės sudarytus sandorius, ginant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises, suponuoja, kad ieškovė, kaip kreditorius, turi realią ir neginčijamą reikalavimo teisę ir gali reikšti ieškinį CK 6.66 straipsnyje numatyta tvarka. Dėl kreditoriaus teisių pažeidimo. CK 6.66 str. 1 dalyje yra pateiktas sąrašas atvejų, iš kurių įrodžius bent vieną pripažintina, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises. Ieškovė dėl sudaryto ginčijamo Susitarimo bei Akto iš atsakovės negavo tinkamo užmokesčio už subrangovų UAB ,,Čiukuras“, UAB ,,Dujokas“ bei UAB ,,Metstata“ faktiškai atliktus darbus, kadangi Susitarimu buvo užfiksuota, jog atsakovei perduodamų darbų vertė yra 3 960 407 Lt, nors realiai jų buvo atlikta už didesnę sumą. Sudariusi tokį Susitarimą atsakovė išvengė prievolės sumokėti ieškovei už faktiškai atliktus ir perduotus statybos rangos darbus, dėl ko ieškovė, negavusi tinkamo užmokesčio iš atsakovės, negalėjo tinkamai atsiskaityti su subrangovais UAB ,,Čiukuras“ bei UAB ,,Dujokas“ ir taip pažeidė jų, kaip kreditorių, teises ir teisėtus interesus. Dėl skolininko neprivalėjimo sudaryti ginčijamą sandorį. Privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas, ir jei šalis tokios pareigos nevykdo, tai suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą su reikalavimu teismo tvarka nustatyti prievolę. Akivaizdu, jog nei įstatymas, nei pati Statybos rangos sutartis Nr. 252, sudaryta tarp ieškovės ir atsakovės, nenumatė ieškovės ir atsakovės pareigos sudaryti Susitarimo, dėl Statybos rangos sutarties nutraukimo, ir Akto, patvirtinančio, jog nei ieškovė, nei atsakovė viena kitai įsiskolinimų neturi. Dėl nesąžiningumo. CK 1.5 str. 1 d. nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Be to, CK 6.158 str. 1 d. nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis teisiniuose santykiuose privalo elgtis sąžiningai. Ieškovė, sudarydama ginčijamą Susitarimą ir Aktą, elgėsi nesąžiningai, nes kaip generalinis rangovas privalėjo žinoti ir žinojo, kiek ir kokių subrangos darbų yra atlikusios UAB ,,Čiukuras“ ir UAB ,,Dujokas“, be to, žinojo tikslią UAB ,,Čiukuras“ ir ,,Dujokas“ atliktų subrangos darbų vertę, nes atlikti darbai buvo įtraukti į ieškovės techninę dokumentaciją, o susidariusios skolos subrangovams buvo užfiksuotos buhalterinėje apskaitoje. Atsakovė, sudarydama Susitarimą ir Aktą, taip pat veikė nesąžiningai, nes ji, žinodama, jog statybos darbams atlikti buvo samdomi subrangovai, elgėsi neapdairiai ir nesidomėjo, ar ieškovė visiškai atsiskaitė su subrangovais, ar Susitarime nustatyta perduodamų darbų vertė už 3 960 407 Lt atitinka realiai atliktų ir perduotų darbų vertę, ar toks susitarimas nepažeidžia ieškovės kreditorių (subrangovų) teisėtų interesų.

18Trečiasis asmuo UAB ,,Dujokas“ 2013 07 17 papildomuose paaiškinimuose dėl reikalavimo teisės dalies dėl UAB „Dujokas“ atliktų ir ieškovės atsakovei neperduotų darbų nurodė, jog ieškovės reikalavimas atsakovei buvo pareikštas atsižvelgiant į ieškovės bankroto byloje UAB „Dujokas“ pareikštų reikalavimų dydį – 139 494,90 Lt ir šį reikalavimą patvirtinančius dokumentus (2008-05-06 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0858466 viso 85 267,98 Lt sumai, 2008-05-19 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0858567 viso 54 852,71 Lt sumai, 2008-06-09 sąskaitą faktūrą GAA 085846 viso 9 003,40 Lt sumai). Byloje atlikus atliktų statybos darbų apimčių nustatymo ekspertizę, įvertinant, kad visų UAB „Dujokas“ atliktų darbų apimtį sudaro 139 494,90 Lt pagal 2008 05 06 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0858466, 2008 05 19 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0858567, 2008 06 09 PVM sąskaitą faktūrą GAA 085846. 2013 01 25 Ekspertizės akte buvo konstatuota, kad ieškovė atsakovei perdavė daugiau mechanizmų nuomos, transportavimo paslaugų bei medžiagų (smėlio, žvyro, betono trupinių) nei priėmė iš trečiojo asmens UAB „Dujokas“, o būtent nurodyta, kad pagal PVM sąskaitas faktūras: 2008 05 06 GAA 0858466, 2008 05 19 GAA 0858567 ir 2008 06 09 GAA 0858546 trečiojo asmens UAB „Dujokas“ ieškovei perduotų atliktų darbų ir parduotų medžiagų bei ieškovės atsakovei perduotų atliktų darbų ir parduotų medžiagų skirtumą sudaro: smėlis-žvyras skirtumas – 382,28 m3 (UAB „Dujokas“ ieškovei – 2 308 m3, ieškovė atsakovei – 2 690,28 m3); skalda-betono trupiniai skirtumas – 32,97 m3 (UAB „Dujokas“ ieškovei – 52,03 m3; ieškovė atsakovui – 85 m3); grunto transportavimas–žemių išvežimas skirtumas – 7 890 m3 (UAB „Dujokas“ ieškovei – 2 270 m3; ieškovė atsakovei – 10 160 m3); technikos nuoma skirtumas – 106 val. (UAB „Dujokas“ ieškovei – 14 val.; ieškovė atsakovei – 120 val.). Tokiu būdu, tik dalies UAB „Dujokas“ atliktų darbų dokumentų tyrimas suponavo išvadą, kad ieškovė atsakovei perdavė daugiau mechanizmų nuomos, transportavimo paslaugų bei medžiagų (smėlio, žvyro, betono trupinių) nei priėmė iš trečiojo asmens UAB „Dujokas“. Nurodytos išvados padarytos nei ieškinyje, nei ekspertiniame tyrime nevertinant to, kad UAB „Dujokas“ ieškovei tiek smėlio-žvyro bei betono trupinių pardavimo paslaugas, tiek mechanizmų nuomos bei transportavimo paslaugas to pat objekto statybai teikė ir iki neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų išrašymo (2008 01 31 PVM sąskaita faktūra GAA 0858248, 2008 02 28 PVM sąskaita faktūra GAA 0858348, 2008 04 03 PVM sąskaita faktūra GAA 0858372, 2008 04 11 PVM sąskaita faktūra Nr. 0858356). Įvertinant trečiojo asmens UAB „Dujokas“ ieškovei atliktų darbų ir perduotų medžiagų kiekius (įskaitant ekspertizės metu neįvertintus UAB „Dujokas“ ieškovei atliktų darbų ir perduotų medžiagų kiekius) su ieškovės atsakovei perduotais tapačių darbų ir medžiagų kiekiais turi būti pripažinta ir 2013 01 25 Ekspertizės akto atsakymas į 10-ąjį klausimą aiškintinas nurodytu būdu, t. y., kad: parduota medžiaga (smėlis-žvyras): UAB „Dujokas“ ieškovei – 3 134,00 m3; ieškovės atsakovei – 2 690,28 m3; skirtumas – 443,72 m3 (ieškovės perduota atsakovei mažiau, nei priimta iš UAB „Dujokas“); parduota medžiaga (skalda-betono trupiniai): UAB „Dujokas“ ieškovei – 71,88 m3; ieškovės atsakovei – 85 m3; skirtumas – 13,12 m3 (ieškovės perduota atsakovei daugiau, nei priimta iš UAB „Dujokas“);suteiktos paslaugos (grunto transportavimas–žemių išvežimas): UAB „Dujokas“ ieškovei – 5 243,90 m3; ieškovės atsakovei – 10 160 m3; skirtumas – 4 916,10 m3 (ieškovės perduota atsakovei daugiau, nei priimta iš UAB „Dujokas“); suteiktos paslaugos (technikos nuoma): UAB „Dujokas“ ieškovei – 345 val.; ieškovės atsakovei – 120 val.; skirtumas – 225 val. (ieškovės perduota atsakovei mažiau, nei priimta iš UAB „Dujokas“). vertindamas piniginę neperduotų darbų ir suteiktų paslaugų vertę, UAB „Dujokas“ remiasi ekspertizės akte nurodyta mechanizmų nuomos paslaugų kaina, nurodyta šių paslaugų perdavimo iš ieškovės atsakovei dokumentuose. Ekspertizės akto Priedo Nr. 13 eilutėje Nr. 14 nurodoma, kad ieškovės perduodamų atsakovei 120 val. mechanizmų nuomos vertė yra 16 992 Lt., vienos ieškovės atsakovei perduotų mechanizmų nuomos valandos kaina yra 141,60 Lt (16 992 Lt / 120 val.). Todėl ieškovės atsakovei neperduotų paslaugų - 225 mechanizmų nuomos valandų vertė yra 31 860 Lt (141,60 Lt x 225 val.). Atsižvelgiant į tai, kad Ekspertizės akto Priedo Nr. 13 eilutėse 1–4 nėra išskirtos medžiagų (smėlio žvyro) ir darbų, perduodamų kainos, yra nurodoma tik bendra darbų ir medžiagų kaina, UAB „Dujokas“ negalėdamas nurodyti medžiagų (smėlio-žvyro) kainos, kuria medžiagos buvo perduotos iš ieškovės atsakovei, laikosi pozicijos, kad pagrįstai gali būti remiamasi 2009 04 01 sutartyje, sudarytoje tarp trečiojo asmens UAB „Dujokas“ ir ieškovės, nustatyta žvyro-smėlio 1 m3 kaina – 35,00 + 18 % PVM (viso – 41,30 LTL), dėl ko ieškovės atsakovei neperduotų medžiagų (smėlio-žvyro) 443,72 m3 verte laikytina 18 325,64 Lt (41,30 Lt x 443,72 m3) suma. Tokiu būdu, remiantis nurodytomis aplinkybėmis ieškovės atsakovei neperduotų darbų, medžiagų ir suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė nei 50 185,64 Lt. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Ekspertizės akte buvo nustatyta, kad kai kurių darbų ir medžiagų ieškovės atsakovei buvo perduota daugiau, nei perdavė UAB „Dujokas“ ieškovei, darytina išvada, kad ieškovė atsakovei perdavė ir kitų subrangovų atliktus tokius pat darbus ir medžiagas. Šiuo aspektu turi būti įvertinta ir tai, kad dar 2008 04 22 pranešime Nr. 252-04-03, kurį ieškovė pateikė atsakovei, nurodoma, kad „Techniniame projekte parkingo grindų įrengimo detalėje numatyta 10 cm storio smėlio sluoksnis. Faktiškai užpilama ir sutankinama apie 1 m ir daugiau storio sluoksnis. Šiuo metu jau yra užvežta 1590 m3 smėlio“. Nurodomo pranešimo pateikimo metu (2008 04 22) UAB „Dujokas“ buvo perdavęs ieškovei ne daugiau nei 826 m3 smėlio, kas patvirtina, kad tokias pat medžiagas ieškovei pristatinėjo ir kiti subrangovai, kurių atliktų darbų apimtys ir parduotos medžiagos taip pat ieškovės atsakovei buvo perduodamos. Įvertinant šias aplinkybes, kad tuos pat darbus ieškovei atliko ne vien UAB „Dujokas“, tačiau vien UAB „Dujokas“ perduotų darbų apimtys yra didesnės nei tokių pat darbų, perduotų atsakovei apimtys, vadovaujantis įrodymų tikėtinumo principu darytina išvada, kad ieškovė atsakovei galėjo neperduoti visą reikalavimo sumos dalį (139 494 Lt) atitinkančių darbų, medžiagų ir suteiktų paslaugų apimties, dėl ko pripažintina, kad ieškovė turi ne mažesnio nei 139 494 Lt dydžio reikalavimo teisę atsakovei ir gali reikšti ieškinį CK 6.66 straipsnyje numatyta tvarka.

19Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Inkomlita“ ir trečiojo asmens P. P. atstovas papildomai nurodė, kad yra pateiktas 2008 03 13 projekto ekspertizės aktas, N. davė sutikimą dėl sprendinių pakeitimo, atsakovė žinojo apie projekto pakeitimus, jiems neprieštaravo, priėmė atliktus darbus ir iš dalies už juos apmokėjo, UAB „Metstata“ 2008 02 mėn. baigė polius, tik po to UAB „Čiukuras“ galėjo tęsti darbus, ieškovė buvo nemoki 2009 01 09; Žalgiris mokėjo tiesiogiai subrangovams, todėl suprato apie sunkumus, bendrai suderintais veiksmais buvo siekiama išvengti apmokėjimo, atsakovė, atsisakydama pasirašyti aktą, turėjo nurodyti dėl ko jo nepasirašo, atsakovė 2009 01 0 9 akto neginčija, 2009 01 14 aktą pateikė atsakovė, ji akte nenurodė jokių išlygų dėl darbų kiekio ir kokybės, nurodė, kad akto nepasirašė, nes nebuvo perduoti dokumentai, tačiau ekspertams dokumentus perdavė Žalgiris, atsakovės atstovai dalyvavo pasitarimuose, kai buvo atliekami polių kalimo darbai, žadėjo kompensuoti rostverkų pabrangimą, sąmata t.2, b.l. 27-31 nepasirašyta, klausimą dėl polių išsprendė arbitražo teismas, dėl spraustinių polių Žalgiris susitarimą sudarė 2008 02 19 raštu, G.turėjo teisę atstovauti užsakovą, jo parašas patvirtina darbų kiekį ir kokybę, darbo projektas neatitinka techninio projekto, sąmata prie rangos sutarties nepasirašyta, projekto ekspertizės aktas pasirašytas 2008 03 13, nėra duomenų, kad projektas buvo nekokybiškas, lokalinė sąmata nėra patvirtinta, nėra numatyta kokie poliai turi būti kalami, dėl 2009 01 14 akto atsakovė nepareiškė prieštaravimų, atsakovė pakeitimus priėmė, nes buvo priimti atlikti darbai, 2009 01 09 ieškovė buvo nemoki, todėl susitarimas prieštaravo juridinio asmens teisnumui, 2009 01 09 susitarimas sudarytas neatlikus skaičiavimų, ieškovė juo atsisakė jai priklausančių pinigų.

20Trečiojo asmens UAB „Dujokas“ atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad 2009 01 14 aktas fiksuoja galutinį darbų perdavimą, Normantas nurodė, kad konstrukcinės dalies, t.y. polių įrengimo projektas jam buvo pateiktas ir jis jokių pastabų dėl jo neatitikimo techniniam projektui nepareiškė, G. nurodė, jog neatitikimai yra tik tokie, kurie keistų nešančias konstrukcijas, kai keistųsi parametrai ir pan., todėl pakeitimai techniniame projekte nebuvo reikalingi, darbai prasidėjo 2008 11 mėn., t.y. kai gruntas yra drėgnas ir todėl iš karto buvo atkreiptas dėmesys, kad gręžtiniai poliai kainuotų daugiau negu spraustiniai, tai patvirtino ir ekspertas, Žalgiris todėl patyrė ekonominę naudą, nors ekspertas sako kitaip, t.y., kad buvo esminiai darbo projekto pakeitimai. Jis taip pat nurodė, kad buvo poliai sugręžti, juos po to ištraukė, permalė ir po to jie darė spraustinius polius ir tai patvirtina darbų kiekiai ir tai rodo išvežimas.

21Atsiliepime į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo Ričardas G. G. (3 t., b. l. 15) nurodė, kad visiškai pritaria atsakovės atsiliepimo argumentams.

22Teismo posėdžio metu jis papildomai nurodė, jog pagal sąmatą poliai buvo gręžtiniai, sąmatos pakeitimo nebuvo, buvo pirma padaryti poliai, o po to darbo brėžinys, buvo tik seni gręžtiniai poliai.

23Trečiasis asmuo V. J. teismo posėdžio metu nurodė, jog gamybiniuose pasitarimuose surašomos tik išvados, 2007 09 18 pasirašė Rangos sutartį, buvo sąmata ir buvo nulinis ciklas, „Metstata“ neturėjo gręžtinės poliakalės, jie nenumatė, kad išbrangs sekantis etapas, nes nebuvo padarytas darbo projektas, jie labai atpigino pirmą etapą, tik ant darbo projekto matosi, kad išbrangs rostverkai, poliakalei reikalingas specialus pagrindas, todėl buvo daug statybinio laužo, su Metstata pateko į arbitražą, darbo projektas yra negaliojantis, Metstata nesutiko dalintis nuostoliu, čia yra pasipinigavimas, UAB „Dujokas“ pinigų negavo, nes užblokavo UAB „Čiukuras“, nežino iš kur tokie dideli kreditoriniai reikalavimai, dokumentai perėjo per tris administratorius, darbų kainą paimdavo iš lokalinės sąmatos, UAB „Čiukuras“ pats ardė savo broką, avansas panaudotas aikštelei įrengti, buvo pirkti trys kompiuteriai ir du automobiliai lizingu.

24Trečiasis asmuo A. Š. teismo posėdžio metu nurodė, jog turėjo IDV pažymą, buvo darbuotojas Mestatoje, bendravo su Artūru, kuris atveždavo brėžinius, jis juos peržiūrėdavo ir pasirašydavo, darbo projekte yra 43 parašai.

25Liudytojas R. G. parodė, kad techninio projekto vadovas yra UAB „Pamario projektas“, kad buvo išimtas statybos leidimas, pradedant statybą reikalingas darbo projektas, jo klausė, ar jis ne prieš, kad darbo projektą rengtų kitas, N. yra konstruktyvinės dalies rengėjas, už tai, kad darbas būtų pradėtas su Darbo projektu yra atsakingas techninis prižiūrėtojas, sutikimas rengti darbo projektą buvo išduotas UAB „Čiukuras“, o UAB „Metstata“ sutikimas nebuvo išduotas, pagal įstatymą turi būti parengtas viso statinio darbo projektas, UAB „Metstata“ nėra nurodyta projekto dalies vadove.

26Liudytojas D. N. parodė, kad techninio projekto rengimo stadijoje dalyvavo kaip konstruktorius, buvo pradėtos statybos, buvo ruošiamas darbo projektas, darbo projektą ruošė statytojai, jam buvo atvežta darbo projekto pamatų dalis, jis pažymėjo, kad susipažino, toliau procesas turėjo vykti pagal STR. Kai Darbo projektas neatitinka techninio projekto esminių sprendinių, turi būti pagal naują sprendinį koreguojamas techninis projektas ir atliekama ekspertizė. Pagal STR buvo būtina paruošti darbo projektą ir tuo pačiu vykdyti techninio projekto korektūrą. Buvo statomas ypatingas statinys, todėl darbo projektas buvo privalomas, jis neprieštaravo spraustiniams pamatams. Darbo projektas turi būti derinamas su projekto vadovu.

27Liudytoja L. N. parodė, jog ji buvo Techninio projekto vadovė. UAB „Metstata“ darbo projekto su ja nederino, darbo projekte atlikus pakeitimus, reikia koreguoti techninį projektą, Žalgiris turi duoti sutikimą, techninis prižiūrėtojas prižiūri statybos darbus, be darbo projekto statybos darbus vykdyti negalima, projektas keičiamas sutarties su statytoju pagrindu.

28Kauno apygardos teismo 2011 11 23 ir 2011 12 07 nutarčių ir jose užduotų klausimų pagrindu buvo atlikta dokumentinė statybos darbų apimčių teismo ekspertizė bei kompleksinė statybinė ekspertizė dėl objekte Taikos pr. 70, Klaipėda atliktų statybos darbų pagal pateiktą UAB „PAMARIO PROJEKTAI“ projektą kiekinio įvertinimo ir pateiktas 2013 01 25 teismo ekspertizės aktas Nr. 13-01/02.

  1. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas

29Byla dalyje nutrauktina, likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

30Nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2009 05 05 nutartimi ieškovei iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslaveda”. Kauno apygardos teismo 2010 01 25 nutartimi buvo priimtas administratoriaus UAB ,,Verslaveda” atsistatydinimas ir administratore paskirta N. M., kuri patikrino bendrovės sudarytus sandorius per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir, vadovaudamasi ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. nuostatomis, 2010 05 06 teisme pareiškė ieškinį, galutinai sutikslintą 2013 06 11 pareiškime, prašydama CK 6.1, 6.2, 6.681, 6.687, 6.66 ir 6.37 straipsnių pagrindu pripažinti negaliojančiais 2009 01 09 susitarimo prie 2007 09 18 statybos rangos sutarties Nr. 252 2, 3 ir 5 punktus, 2009 02 25 skolų suderinimo aktą bei priteisti iš atsakovės už atliktus statybos rangos darbus 615 534,18 Lt (t. y. 312 196,27 Lt už UAB ,,Čiukuras“ atliktus, bet neapmokėtus darbus, 163 846,01 Lt už UAB ,,METSTATA“ atliktus, bet neapmokėtus darbus ir 139 491,90 Lt už UAB ,,Dujokas“ atliktus, bet neapmokėtus darbus) ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Kauno apygardos teismas 2014 04 15 administratorę N. M. pakeitė administratoriumi M. M..

31Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė (t.8, b.l. 10-24). Lietuvos Apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi sprendimą panaikino, grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (t.8, b.l. 76-84).

32Dėl pripažinimo negaliojančiais 2009 01 09 susitarimo 2,3 ir 5 punktus

33Ieškovė ir atsakovė 2007 m. rugsėjo 18 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 252 dėl daugiabučio gyvenamojo namo naujos statybos ( - ). Ieškovė įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti šio objekto statybos darbus. Šalys susitarė, jog bendra sutarties kaina yra 30 968 907 Lt su PVM (t.1, b.l. 13-24). Darbai turėjo būti atliekami pagal atsakovės ieškovei pateiktą UAB „Pamario projektai“ parengtą techninį projektą. Sutartyje nurodyta, kad išlaidų statinio statybai neviršijimas bei tikslus statinio projekto įgyvendinimas yra esminis reikalavimas, keliamas ieškovei (Statybos rangos sutarties 2.3.p.). Ieškovė įsipareigojo atlikti darbus pagal pateiktą techninį projektą (Statybos rangos sutarties 8.3.p.), kuris galėjo būti ieškovės koreguojamas suderinus su atsakove, nekeičiant techninio projekto esminių sprendinių (Statybos rangos sutarties 2.2.p.), darbo brėžinius, kurie reikalingi darbams pagal sutartį vykdyti, savo sąskaita įsipareigojo parengti ieškovė (Statybos rangos sutarties 10.4.p.), samdyti subrangovus bei sutartis su jais sudaryti ieškovė įsipareigojo gavusi atsakovės patvirtinimą (Statybos rangos sutarties 6.2.p.). Be to, Statybos rangos sutartyje šalių buvo sutarta, kad už nenumatytų nesuderintų darbų atlikimą, savavališką nukrypimą nuo Sutarties sąlygų ieškovei nebus mokama (Statybos rangos sutarties 8.9.p.). 2009 01 09 iš dalies ginčijamu susitarimu prie 2007 09 18 statybos rangos sutarties Nr.252 rangos sutartis buvo nutraukta (t.1, b.l. 11). Buvo susitarta: 1 punktu, atsižvelgiant į Lietuvoje susidariusią ekonominę padėtį, į nepalankias nekilnojamojo turto rinkos sąlygas, šalys susitarė nutraukti 2007 09 18 statybos rangos sutartį Nr. 252, šioje byloje ginčijamu 2 punktu - ,,šalys patvirtina, kad faktiškai atlikti darbai 3.960,407 Lt (trys milijonai devyni šimtai šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai septyni litai) Užsakovui yra perduoti“. G. S. 3 punktu - ,,šalys patvirtina, kad susitarimo pasirašymo dieną Užsakovas už atliktus ir perduotus darbus Rangovui yra skolingas 47.548,52 Lt“, Susitarimo 5 punktu - ,,Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Rangovo pasitraukimo iš aikštelės atsiskaityti su Rangovu, t. y. sumokėti už atliktus ir perduotus darbus 47.548,52 Lt“. 2009 02 25 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytas skolų suderinimo aktas (t.1, b.l. 12), kuriame nurodyta, jog jos neturi viena kitai skolų.

34Ieškovės teigimu, Susitarimo 2, 3 ir 5 punktai, kuriais šalys susitarė dėl faktiškai atliktų ir perduotų darbų apimties ir dėl atsakovės įsiskolinimo už atliktus statybos rangos darbus dydžio, pažeidžia ieškovės, kaip bankrutavusio juridinio asmens, kreditorių teises ir interesus, šiais dokumentais buvo paneigta ieškovės, neįvykdžiusios įsipareigojimų kreditoriams, teisė gauti užmokestį iš atsakovės už pilnos apimties atliktus statybos darbus, dėl kurių neperdavimo atsakovei buvo susitarta Susitarimu, dėl to nurodyta Susitarimo dalis ir 2009 02 25 skolų suderinimo aktas vadovaujantis CK 6.66 str. nustatytu reglamentavimu pripažintini negaliojančiais nuo sudarymo momento, o iš atsakovės ieškovei, tenkinant ieškinio reikalavimus priteistinas atlyginimas už faktiškai atliktus, tačiau atliktų darbų aktais atsakovei neperduotus (nepriimtus) statybos rangos darbus.

35Taigi, ieškinys šioje dalyje pareikštas CK 6.66str. pagrindu. Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį, buvo nesąžiningas. Tai reiškia, kad turi būti nustatytos visos šios sąlygos.

36Teismo vertinimu, ginčijamais Susitarimo punktais nebuvo susitarta nei dėl objekte faktiškai atliktų darbų apimties, nei dėl atsakovės įsiskolinimo už visus atliktus (tame tarpe ir atsakovei neperduotus) statybos rangos darbus dydžio. Kaip jau minėta, ginčijamame Susitarimo 2 punkte nurodyta: ,,šalys patvirtina, kad faktiškai atlikti darbai 3.960,407 Lt (trys milijonai devyni šimtai šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai septyni litai) Užsakovui yra perduoti“. Teismo nuomone, šis Susitarimo punktas niekaip nepažeidžia ir negali pažeisti ieškovės kreditorių teisių ir interesų, kadangi tai nėra šalių patvirtinimas fakto, jog objekte faktiškai buvo atlikta darbų tik už tris milijonus devynis šimtus šešiasdešimt tūkstančių šešis šimtus septynis litus. Šiuo atveju šalys patvirtino tik tai, jog nurodytai sumai faktiškai atlikti darbai Užsakovui , t. y. atsakovei, yra perduoti. Pažymėtina, jog šioje byloje ieškovė net neįrodinėjo aplinkybės, jog faktiškai atlikti darbai 3 960 407 Lt sumoje Užsakovui (t. y. atsakovei) perduoti teisės aktų ir Rangos sutartyje nustatyta tvarka. Susitarimo 2 punktas, teismo nuomone, nei patvirtina, nei paneigia ieškovės teiginio, kad objekte faktiškai buvo atlikta darbų už 615 534,18 litais didesnę sumą. Nesant pagrindo išvadai, jog Susitarimo 2 punktas kaip nors galėtų pažeisti ieškovės kreditorių teises ir interesus, nenustačius, jog šiuo punktu šalys būtų patvirtinę neteisingas faktines aplinkybes, teismo vertinimu, nėra jokio pagrindo Susitarimo 2 punktą pripažinti negaliojančiu.

37Tas pats pasakytina ir dėl Susitarimo 3 ir 5 punktų. Kaip jau minėta, ginčijamame Susitarimo 3 punkte nurodyta: ,,šalys patvirtina, kad susitarimo pasirašymo dieną Užsakovas už atliktus ir perduotus darbus Rangovui yra skolingas 47.548,52 Lt“, o Susitarimo 5 punkte nurodyta: ,,Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Rangovo pasitraukimo iš aikštelės atsiskaityti su Rangovu, t. y. sumokėti už atliktus ir perduotus darbus 47.548,52 Lt“. Teismo vertinimu, šie Susitarimo punktai taip pat niekaip nepažeidžia ir negali pažeisti ieškovės kreditorių teisių ir interesų, kadangi šalys patvirtino tik faktą, jog 2009 01 09 duomenimis atsakovė yra skolinga ieškovei 47.548,52 Lt už jai atliktus ir perduotus darbus, o ne tai, kad atsakovė yra skolinga ieškovei tik 47.548,52 Lt už visus objekte atliktus (tame tarpe ir jai teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka tuo metu dar neperduotus) darbus. Tai, jog atsakovė Susitarimo 5 punkte įsipareigojo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po Rangovo pasitraukimo iš aikštelės atsiskaityti su Rangovu, t. y. sumokėti už atliktus ir perduotus darbus 47.548,52 Lt, teismo vertinimu, nereiškia šalių susitarimo nebereikalauti atsiskaitymo ir nebeatsiskaityti už darbus, kurie Susitarimo sudarymo metu atsakovei ieškovės nebuvo teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti. Nesant pagrindo išvadai, jog Susitarimo 3 ir 5 punktai kaip nors galėtų pažeisti ieškovės kreditorių teises ir interesus, nenustačius, jog šiais Susitarimo punktais šalys būtų patvirtinę neteisingas faktines aplinkybes, prisiėmę nepagrįstus įsipareigojimus ar nepagrįstai atsisakę pagrįstų savo teisių, teismo vertinimu, taip pat nėra jokio pagrindo pripažinti negaliojančiais ir Susitarimo 3 ir 5 punktus.

38Ieškovė susitarimo dalį prašo pripažinti negaliojančia ir CK 1.82 str. pagrindu. Norint šiuo pagrindu sandorį pripažinti negaliojančiu reikia įrodyti, kad kita sandorio šalis veikė nesąžiningai. Šios aplinkybės ieškovė neįrodė, nes, teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, jog atsakovė jau 2009 01 01 buvo nemoki, nepatvirtina kitos šalies nesąžiningumo. Tuometinis atsakovės direktorius tretysis asmuo J. paaiškino, jog nuostoliai susidarė dėl to, kad gręžtiniai poliai buvo pakeisti į spraustinius ir dėl to labai išbrango rostverkų įrengimas. O to numatyti nebuvo galima, nes darbai buvo vykdomi be darbo projekto. Ieškovė neįrodė, kad tokiam pakeitimui buvo duotas atsakovės pritarimas. Aplinkybės, jog darbų prižiūrėtojas G. darbus priėmė, kad jis buvo atsakovės atstovas neteikia pagrindo tvirtinti, kad buvo pritarimas polių pakeitimui, nes turėjo būti keičiami techninio projekto sprendiniai, juos galėjo pakeisti techninio projekto vadovas sutarties su užsakovu (šiuo atveju atsakove) pagrindu. Tai padaryta nebuvo. Be to, vadovaujantis Statybos techninės priežiūros sutarties p. 3.1 R. G. tik vykdė darbų techninę priežiūrą ir atliko pareigas, nustatytas Statybos įstatymo 16 str. ir STR 1.01.0:2002 m. „Statinio statybos techninė priežiūra“, o nebuvo atsakovės, kaip juridinio asmens atstovas (t.2, b.l. 141-142). Be to, dalis skolos susidarė dėl statybvietės įrengimo. Ieškovės tuometinis direktorius pripažino, jog statybvietė buvo įrengta, tačiau jis nepaėmė UAB „Metstata“ parašo ir todėl po to reikėjo papildomų sąnaudų, nes klimpo UAB „Metstata“ poliakalė. Akivaizdu, jog papildomos išlaidos susidarė dėl pačios ieškovės aplaidumo.

39Pažymėtina, jog ieškovės ginčijami Susitarimo 2, 3 ir 5 punktai netrukdo ieškovei reikšti ieškinį dėl pinigų priteisimo.

40Dėl 2009 m. sausio 14 d. darbų ir statybvietės perdavimo ir priėmimo akto

412009 m. sausio 14 d. buvo surašytas darbų ir statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas (t.2, b.l. 33). Šį aktą pasirašė tik ieškovė. Atsakovės parašo akte nėra. Atsakovė 2010 10 15 rašte Nr. S-160 nurodė, jog šio akto nepasirašė dėl to, kad ieškovė nepateikė kartu su minėtu aktu statybos darbų žurnalų Nr.1, Nr.2 Nr.3, bei dokumentacijos, susietos su lauko ir lietaus bei buitinių nuotekų tinklų darbų žurnalu (t.2, b.l.145). Tačiau byloje yra 2012 04 04 dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas, kad nurodytą statybinę-techninę dokumentaciją atsakovė turi, nes ją perdavė ekspertizės atlikimui (t.4, b.l. 144). Lietuvos Apeliacinio teismo Teisėjų kolegija 2015 12 15 nutartyje šioje byloje nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl 2009 01 14 darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo akto sudarymo aplinkybių, dėl jo turinio bei formos (pasirašytas tik rangovo) teisinės reikšmės, neįvertino kiekvienos iš šalių veiksmų šiuo aspektu pagrįstumo, neaptarė, ar toks dokumentas gali patvirtinti arba paneigti ieškovės reikalavimo teisę.

42Ieškovė teigia, kad vienašališkai surašytu 2009 01 14 dienos darbų ir statybvietės perdavimo – priėmimo aktu perdavė atsakovei visus objekte atliktus rangos darbus, šiame akte pažymėdama, kad darbai yra atlikti prisilaikant statybos normų ir taisyklių reikalavimų, užsakovas pretenzijų dėl darbų kokybės ir užbaigtumo neturi. Ieškovės nuomone, kadangi įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo-perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Rangovas užsakovui atsisakius pasirašyti aktą, turi teisę atsisakymo faktą pažymėti akte ir darbus perduoti vienašališkai, o užsakovas tokį aktą turi teisę ginčyti. Atsakovė 2009 01 14 dienos akto neginčijo. Todėl ieškovė laiko, kad darbai buvo perduoti vienašališkai ir atsakovė privalo apmokėti likusią neapmokėtą rangos darbų dalį. Atsakovė gi su tokiu 2009 01 09 Darbų ir statybvietės perdavimo – priėmimo akto vertinimu nesutinka, nes atliktų darbų akte turi būti nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertė, atliktų darbų trūkumai, o to akte nėra.

43Vertindamas 2009 01 09 Darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, teismas vadovaujasi Kasacinio teismo formuojama praktika. Dėl atliktų darbų priėmimo aktų teisinės reikšmės Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybe: šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai. Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojamas rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Lietuvos Aukščiausias teismas išaiškino, kad iš esmės rangos darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi sulygtus darbus, o užsakovas juos priėmė, atitinkamai nustatęs, ar darbai atlikti tinkamai, ar su trūkumais (CK 6.662 straipsnis). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą, tačiau tai nėra dokumentas, kuriuo keičiamos sutarties sąlygos, tarp jų ir sutarties kaina, jeigu rangos sutartyje šalys to nenumatė. Užsakovui priėmus atliktus darbus, perduotus priėmimo aktu, atsiranda prievolė už juos atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Užsakovo pareiga priimti atliktus darbus yra esminė rangos sutarties sąlyga (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Įstatyme nėra nustatyta speciali privaloma priėmimo – perdavimo akto forma, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo – perdavimo akto požymius ir esminę reikšmę sandorio kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą.

44Įvertinęs anksčiau nurodytą, teismas sprendžia, jog 2009 01 14 darbų ir statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas, nėra atliktų darbų perdavimo aktas, kuriuo buvo perduoti darbai atsakovei LSD „Žalgiris“, nors minėto dokumento pavadinime ir yra nurodyta, kad tai yra Darbų ir statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas, nes jame nėra nurodomi jokie konkrečiai perduodami darbai, jų kiekiai, jų apimtys, vertė. Kita vertus, iš 2009 01 14 dienos akto akivaizdu, kad šalys, pasirašydamos minėtą aktą siekė, jog po sutarties nutraukimo rangovas UAB „Status optimus“ pasitrauktų iš statybvietės ir pagal aktą perduotų statybos aikštelę užsakovui LSD „Žalgiris“. Akto preambulėje yra nurodyta, jog šiuo aktu UAB „Status optimus“ perduoda pagal 2007 09 18 sutartį Nr.252 laikinai sustabdytame objekte adresu: ( - ), atliktus darbus pagal darbo projekto brėžinius, statinio bei teritorijos konservavimo baigiamuosius darbus bei dokumentaciją, akte yra išvardinti visi atlikti darbai. Šias aplinkybes įrodo ir 2009 01 09 tarp UAB „Status optimus“ ir LSD „Žalgiris“ pasirašytas susitarimas, kurio 4 punkte numatyta, kad Rangovas (UAB „Status optimus“) įsipareigoja per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, nuo šio susitarimo pasirašymo, pasitraukti iš Statybos aikštelės ir ją perduoti Užsakovui (LSD „Žalgiris“) pasirašant abipusį aktą. Atkreiptinas dėmesys, kad toks aktas ir buvo surašytas - Darbų ir Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad jau ankstesnio 2009 01 09 Rangos sutarties nutraukimo susitarimo 2 punkte šalys aiškiai susitarė ir patvirtino, kad faktiškai atlikti darbai 3.960.407 Lt sumai užsakovui yra perduoti. Atsakovė LSD „Žalgiris“ yra sumokėjusi visus pinigus už atliktus ir jai perduotus darbus. Ieškovė šios aplinkybės, kad atsakovė nėra sumokėjusi susitarime nurodytos 3.960.407 Lt sumos neginčijo.

45Sprendžiant dėl 2009 01 14 darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo akto teisinės reikšmės, vertintina ir tarp šalių sudaryta 2007 09 18 dienos statybos rangos sutartis Nr. 252, kurioje susitarta dėl darbų perdavimo tvarkos. Šios sutarties 18.1. punkte yra numatyta, kad Rangovas pateikia iki kiekvieno mėnesio 25 dienos kokybiškai įvykdytų darbų perdavimo –priėmimo aktus ir pažymas (Formos 2 ir 3), o Užsakovas per 5 darbo dienas jas patikrina ir pasirašo, arba raštiškai praneša kodėl nepasirašo. Suderinus atliktų darbų aktą išrašoma PVM sąskaita faktūra ar kitas teisės aktų reikalaujamas buhalterinės apskaitos dokumentas; Sutarties 3.7 punktas numato, kad, šalims pasirašius kasmėnesinį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą bei pažymą apie atliktų darbų vertę ir rangovui pateikus šių dokumentų pagrindu išrašytą sąskaitą faktūrą, Užsakovas apmoka per 10 kalendorinių dienų. Taigi, akivaizdu, jog šalys buvo aiškiai susitarę dėl darbų perdavimo ir apmokėjimo už juos tvarkos. Byloje nėra ginčo, kad už visus tokia tvarka perduotus darbus atsakovė yra atsiskaičiusi.

46Apibendrindamas, teismas daro išvadą, jog 2009 01 14 Darbų ir statybvietės perdavimo priėmimo aktas nepripažintinas darbų perdavimo aktu ir todėl nepatvirtina ieškovės reikalavimo teisės, kaip būtinos sąlygos taikyti Actio Pauliana institutą. Actio Pauliana institutas netaikytinas, nes nėra išpildytos visos Actio Pauliana institutui taikyti reikalaujamos sąlygos. Šis aktas nepripažintinas negaliojančiu ir CK 1,82 str. pagrindu, nes neįrodytas atsakovės nesąžiningumas. Motyvai nurodyti anksčiau, todėl teismas jų nekartoja.

47Dėl pripažinimo negaliojančiu 2009 02 25 skolų suderinimo akto

48Bylos duomenys patvirtina, jog 2009 02 25 Akte dėl skolų suderinimo (1 t., b. l. 12) šalys buhalterinės apskaitos duomenimis užfiksavo atsakovės skolos ieškovei nulinį likutį 2009 02 28 datai, įvertinę 2008 01 01 buvusį atsakovės debeto likutį 239 876,21 Lt, apyvartą 3 031 339,79 Lt ir kredito sumą 3 271 216 Lt.

49Ieškovės teigimu, šiuo aktu buvo konstatuotas visiškas atsakovės atsiskaitymas su ieškove, kas pažeidžia ieškovės, kaip bankrutavusio juridinio asmens, kreditorių teises ir interesus, paneigia ieškovės, neįvykdžiusios įsipareigojimų kreditoriams, teisę gauti užmokestį iš atsakovės už pilnos apimties statybos darbus. Teismo nuomone, šis aktas yra suvestinis ir išvestinis apskaitos dokumentas, sudarytas šalių pirminių apskaitos dokumentų, egzistavusių konkrečiai datai, pagrindu, ir jokiu būdu nereiškia, jog tai yra šalių pripažinimas, kad objekte subrangovų faktiškai atliktų darbų kiekis nebuvo didesnis ir kad atsakovei ateityje nebekils pareiga atsiskaityti už teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka ieškovės jai perduotus darbus. Atsižvelgiant į tai, jog ginčijamas skolų suderinimo aktas yra tik suvestinis ir išvestinis apskaitos dokumentas, sudarytas šalių pirminių apskaitos dokumentų, egzistavusių konkrečiai datai, pagrindu, ir tai nėra joks šalių tarpusavio reikalavimų užskaitymas (įskaitymas) ar koks kitas sandoris, kuris sukurtų šalims tam tikras teises ir pareigas; į tai, jog šis skolų suderinimo aktas savaime nesukelia tokių teisinių pasekmių, kaip, pavyzdžiui, šalių pripažinimas, jog atsakovei ateityje nebekils pareiga atsiskaityti už teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka perduotus darbus, teismui nenustačius, kad šis aktas galėtų kaip nors pažeisti ieškovės ar jos kreditorių teises ir teisėtus interesus (CPK 2 str., 5 str. 1 d.), konstatuotina, jog šis aktas negali būti ginčijamas pagal įstatyme nustatytas sandorių pripažinimo negaliojančiais taisykles, t. y. jis negali būti nagrinėjamos civilinės bylos dalykas, todėl byla dalyje dėl pripažinimo negaliojančiu 2009 02 25 skolų suderinimo akto nutrauktina (CPK 293 str. 1 p.).

50Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės už atliktus statybos rangos darbus 615 534,18 Lt

51Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 615 534,18 Lt už atliktus darbus. Šiuos reikalavimus grindžia ieškovės bankroto byloje patvirtintais kreditoriniais trečiųjų asmenų reikalavimais, kurie buvo patvirtinti remiantis tarp ieškovės ir trečiųjų asmenų sudarytomis sutartimis, Arbitražinio teismo sprendimu.

52Minėta, jog 2007 09 18 tarp atsakovės (Užsakovo) ir ieškovės (Rangovo) buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 252 (toliau – ir Sutartis), kurios 2.1 punktu šalys susitarė dėl daugiabučio namo naujos statybos ( - ). Rangos darbų bendra kaina – 30 968 907 Lt su PVM. Atsiskaitymo už darbus tvarka buvo numatyta Sutarties 3.6, 3.7 ir 3.8 punktuose. Šalys susitarimu nustatė tokią atsiskaitymų tvarką – šalims pasirašius kasmėnesinį atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą bei pažymą apie atliktų darbų vertę ir Rangovui pateikus šių dokumentų pagrindu išrašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas už darbus sumoka per 10 dienų.

53Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 str.), tiek specialiosiose (CK 6.694 str.). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005-09-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005 bei 2005-11-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005 konstatavo užsakovo pareigą priimti rangovo perduodamus darbus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Pažymėtina, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-12 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-179-330/2015).

54Byloje nekilo ginčo dėl to, jog pareikšto ieškinio pagrindą sudarantys darbai, ieškovės teigimu, objekte atlikti subrangovų UAB ,,Čiukuras“, UAB ,,METSTATA“ ir UAB ,,Dujokas“. Už šių bendrovių atliktus darbus prašoma priteisti iš atsakovės 615 534,18 Lt, t. y. 312 196,27 Lt už UAB ,,Čiukuras“ atliktus, bet neapmokėtus darbus, 163 846,01 Lt už UAB ,,METSTATA“ atliktus, bet neapmokėtus darbus ir 139 491,90 Lt už UAB ,,Dujokas“ atliktus, bet neapmokėtus darbus.

55Dėl UAB „Metstata“ atliktų darbų apmokėjimo.

56Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 163 846,01 Lt už UAB „Metstata“ atliktus darbus. Ieškovė teigia, kad šis klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiu 2008 12 31 Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimu (t,1, b.l. 140-160). UAB „Metstata“ darbai yra priimti atsakovės, kuri nereiškė jokių pretenzijų ir nesutikimų dėl atliktų darbų, o tai sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti atsakovės įsiskolinimą ieškovei dalyje dėl subrangovo UAB „Metstata“ atliktų darbų, todėl ir prašo priteisti įsiskolinimą. Be to, nurodo, jog tokio dydžio finansinis reikalavimas yra patvirtintas bankroto byloje.

57Su šiais argumentais teismas nesutinka. Pirma, 2008 12 31 arbitražinio teismo sprendimu skola UAB „Metstata“ buvo priteista iš ieškovės UAB „Status optimus“, bet ne iš atsakovės LSD „Žalgiris“. Sprendimu buvo priteista 284 000 Lt skola ir 2 840 Lt delspinigiai. Prievolė pagal arbitražinio teismo sprendimą mokėti skolą UAB „Metstata“ atsakovei LSD „Žalgiris“ neatsirado. Priešingai, prievolė mokėti skolą, atsirado būtent ieškovei UAB „Status optimus“, todėl šis sprendimas turi reikšmę tik sprendžiant skolinius santykius tarp generalinio rangovo UAB „Status optimus“ ir subrangovo „Metstata“. Antra, ieškovė prašo priteisti 163.846,01 Lt ir teigia, kad ši suma yra skirtumas tarp perduotų UAB „Metstata“ darbų ieškovei ir ieškovės perduotų darbų atsakovei ir, kad ši suma yra patvirtinta kaip kreditorinis reikalavimas. UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ Ekspertizės akte Nr. 13-01/02, atsakyme į 15 klausimą nurodė, kad UAB „Metstata“ polių įrengimo darbų ieškovei UAB „Status optimus“ perdavė už 522.832 Lt. Ieškovė UAB „Status optimus“ polių įrengimo darbų perdavė atsakovei LSD „Žalgiris“ už 686.678,01 Lt ir skirtumas yra 163.846,01 Lt. Iš eksperto išvados matyti, kad ieškovė atsakovei perdavė UAB „Metstata“ darbų daugiau, t.y. už didesnę sumą, nei ieškovė priėmė iš UAB „Metstata“. Iš nurodyto teismas sprendžia, jog yra akivaizdu, kad už atliktus UAB „Metstata“ darbus atsakovė LSD „Žalgiris“ su ieškove UAB „Status optimus“ yra pilnai atsiskaičiusi ir dar už didesnę sumą, t.y. permokėjusi 163.846,01 Lt. Atsakovė LSD „Žalgiris“ nėra atsakinga už tai, kad, jai atsiskaičius su generaliniu rangovu, pastarasis neatsiskaitė su subrangovu UAB „Metstata“. Kita vertus kreditorinių reikalavimų patvirtinimas ieškovės bankroto byloje nesukelia teisinių pasekmių atsakovei, nebuvusiai sutarties šalimi ir nedalyvavusiai ir nedalyvaujančiai bankroto byloje. CK 6.650 str. 4 d. numatyta, kad jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis, užsakovas (šiuo atveju - LSD „Žalgiris“) ir subrangovas (šiuo atveju -UAB „Metstata“ ) neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų, sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimo. Tokios teisės nei įstatymas, nei sutartis nenumato.

58Todėl ieškinys šioje dalyje atmetamas.

59Dėl UAB „Čiukuras“ atliktų darbų apmokėjimo

60Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 312 196,27 Lt už atliktus ir neapmokėtus darbus.

61Ekspertizės akte, atsakant į 1 klausimą, nurodyta, kad UAB ,,Čiukuras“ 2008 m. kovo–gruodžio mėn. pagal 2007 12 12 subrangos sutartį atliko betonavimo darbų už 675 580,40 Lt, darbų apimtis – 1 077,43 kub. m. Užaktuotų ir statybos darbų žurnaluose užfiksuotų darbų kiekiai nesutampa. Ekspertizės akte atsakant į 3 klausimą nurodyta, kad UAB „Čiukuras“ užaktuotų ir perduotų (atliktų darbų aktais) ieškovei betonavimo darbų kiekis sudaro 1 077,43, statybos žurnaluose užfiksuotų darbų kiekis sudaro 1 166,79 kub. m, skirtumas – 89,36 kub. m. Tačiau, perėmusi rangos darbus iš UAB „Čiukuras“, ieškovė ne visus juos perdavė atsakovei. Ekspertizės akte ekspertas, atsakydamas į 4 klausimą, nurodė, kad ieškovės iš UAB „Čiukuras“ statybos darbų žurnalais ir atliktų darbų aktais priimti darbai perduoti atsakovei, sumoje 1 001 370,47 Lt, apimtis – 882,25 kub. m. Ekspertas nurodė, kad UAB ,,Čiukuras” atliktų ir ieškovei perduotų atliktų darbų (betonavimo darbų) skirtumas sudaro 195,18 kub. m. (1 077,43 - 882,25), kurio vertė pinigine išraiška, kaip matyti iš UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ 2012 06 06 pažymos, sudaro 312 196,27 Lt. Šią sumą, paaiškėjusią po ekspertizės, ieškovės nuomone, ir turi būti priteista ieškovei iš atsakovės dėl UAB ,,Čiukuras“ atliktų darbų, už kuriuos atsakovė liko nesumokėjusi.

62Į bylą yra pateiktas 2008 10 30 susitarimas tarp trečiojo asmens UAB „Čiukuras“ ir UAB „Status optimus“ (t.1, b.l. 32). Šio susitarimo niekas neginčija. Šiame susitarime šalys, t.y. ieškovė ir UAB „Čiukuras“ susitarė dėl atsiskaitymo tvarkos už atliktus darbus ir numatomus atlikti darbus objekte ( - ), pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 07/12/0, sudarytą tarp UAB „Status optimus“ ir UAB „Čiukuras“. Šalys sulygo, kad susitarimo pasirašymo dienai, t.y. 2008 10 30, skola UAB „Čiukuras“ už atliktus darbus yra 797.511 Lt. Šalys susitarimo 2.1. punkte susitarė, kad UAB „Čiukuras“ atsisako delspinigių, prastovų ir už juos pinigų nereikalauja. Susitarimo 2.2. punkte šalys susitarė, kad UAB „Status optimus“ skola UAB „Čiukuras“ yra viso 700.000 Lt. Šiuos 700.000 Lt UAB „Čiukuras“ už UAB „Status optimus“ jos prašymu sumokėjo atsakovė LSD „Žalgiris“ atlikdama mokėjimo pavedimus: 2008 10 30 UAB „Čiukuras“ buvo pervesta 400.000 Lt (t.2, b.l.65) ; 2008 11 14 UAB „Čiukuras“ buvo pervesta 150.000 Lt (t.2, b.l. 49); 2008 11 17 UAB „Čiukuras“ buvo pervesta 150.000 Lt (t.2, b.l. 50). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes akivaizdu, kad trečiajam asmeniui UAB „Čiukuras“ buvo sumokėta už jo atliktus darbus pagal minėtą susitarimą su ieškove UAB „Status optimus“. Be to, dar papildomai už UAB “Čiukuras” 2008 m. lapkričio mėnesį atliktus statybos darbus ir jų pagrindu 2008 11 20 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą CIU Nr. 0001035 184.236,74 Lt sumai UAB „Status optimus“ prašymu atsakovė LSD „Žalgiris“ 2008 12 08 ir 2008 12 24 pavedimais sumokėjo UAB “Čiukuras 180.000 Lt. Skirtumas, kurio nesumokėjo atsakovė yra 4 236,74 Lt. Taigi, iš susitarimo ir mokėjimo pavedimų akivaizdu, kad už atliktus darbus trečiajam asmeniui UAB „Čiukuras“ buvo sumokėta, išskyrus 4 236,74 Lt. Kita vertus, teismas, vertindamas UAB “Čiukuras” atliktus statybos darbus, vertina ir UAB “Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras” 2013 01 25 Ekspertizės aktą Nr. 13-01/02. Šio akto išvadoje atsakant į pirmą klausimą – akto 7 lapas, Ekspertas nurodė, kad UAB “Čiukuras” nuo 2008 m. kovo mėn iki 2008 m. gruodžio mėn. pagal 2007 12 12 subrangos sutartį Nr. 07/12-01 su UAB „Status Optimus” atliko betonavimo darbus bendroje sumoje už 675.580,40 Lt, t.y. faktiškai UAB „Čiukuras“ buvo sumokėta daugiau negu atlikta darbų, nes buvo susitarta dėl 700 000 Lt sumos, todėl buvo permokėta 24 419,60 Lt. Todėl teismas sprendžia, kad neapmokėtos sumos 4236,74 Lt dalis įeina į 24 419,60 Lt sumą. Taip pat iš ieškovės 2010 10 18 paaiškinimo teismui dėl lėšų panaudojimo (t.2, b.l. 147) matyti, kad per laikotarpį nuo 2007 10 08 iki 2009 02 25 iš SEB banke esančios ieškovės atsiskaitomosios sąskaitos UAB “Čiukuras” buvo sumokėta 654.293,54 Lt suma.

63Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, jog atsakovė, atsikirsdama į ieškinį dėl skolos priteisimo nurodė ir tai, jog dėl to, kad gręžtiniai poliai buvo pakeisti į spraustinius, išaugo darbų, kuriuos atliko UAB „Čiukuras“, sąmata, todėl susidariusį nuostolį turi atlyginti rangovas, t.y. B UAB „Status optimus“, o ne užsakovas, t.y. atsakovė. Tokiam pakeitimui atsakovė nedavė sutikimo, todėl neprivalo apmokėti nepagrįstai išaugusią sąmatą. Analizuodamas šalių pateiktus įrodymus ir argumentus šiuo klausimu, teismas nustatė, jog tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Inkomlita“ yra prieštaravimas dėl to, kodėl išaugo darbų sąmata. Ieškovė nurodė, jog, pradėjus darbus paaiškėjo, kad nėra galimybės atlikti gręžtinius polių įrengimo darbus, todėl UAB „Metstata“, suderinusi su ieškove ir atsakove, pakeitė techninio projekto sprendinius ir didžioji dalis gręžtinių polių buvo pakeista į spraustinius, dėl ko išaugo darbų sąmata. T.t. ieškovė pripažino, kad darbų sąmata išaugo dėl polių pakeitimo. Tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Inkomlita“ nurodo, jog byloje esantys įrodymai – 2007 m. rugsėjo 18 d. statybos rangos sutartis, jos 3.1. punktas, kuriuo šalys susitarė dėl rangovo (ieškovės) darbų bendros kainos t.y. atlyginimo rangovui nustatymo remiantis priede Nr.1 pateikta sąmata ir sudarančia 30 968 907 Lt. su PVM, šalių nepasirašyta lokalinė sąmata ( t.2, b.l. 27-31), kurioje yra numatyta bendrastatybių darbų vertė 11 968 732 Lt. nepatvirtina, kad atsakovė su rangovu būtų susitarusi dėl konkrečios mokėtinos darbų kainos už polių kalimą ar tai būtų gręžtiniai, ar spraustiniai poliai. Šalims susitarus dėl viso objekto rangos darbų kainos nėra pagrindo kalbėti ir apie atskiro darbų etapo išbrangimą. Su tokia trečiojo asmens UAB “inkomlita” pozicija nėra pagrindo sutikti, nes pirma, neįrodyta, jog atsakovė pritarė polių pakeitimui, kadangi kaip, nurodyta anksčiau G. nebuvo atsakovės kaip juridinio asmens atstovas. Antra, darbai buvo vykdomi be darbo projekto ir dėl to nebuvo galima iš karto pamatyti, jog išbrangs sekantis darbų etapas, t.y. rostverkų įrengimas. Trečia, Arbitražinis teismas 2008 12 31 sprendime (t.1, b.l. 140-160) konstatavo, kad UAB “Metstata” vykdydama darbus be galutinai parengto Darbo projekto privalėjo suprasti kokius neigiamus padarinius B UAB “Status optimus” tai gali lemti ir neabejotinai privalėjo apie tai informuoti B UAB “Status optimus”. Tuo tarpu B UAB “Status optimus” darbų atlikimo metu nedėjo pakankamų pastangų ir dėl šios priežasties nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga siekiant išsiaiškinti, kokius neigiamus padarinius gali lemti pakeisti darbų sprendiniai. Įvertinęs nurodytą, arbitražinis teismas nusprendė, jog UAB “Metstata” ir B UAB “Status optimus” kaltės santykis sutinka kaip 1:2. Todėl dar ir todėl atsakovė neturi sumokėti prašomų priteisti sumų, nes už atliktus išbrangusius darbus turi apmokėti B UAB “Status optimus”.

64Dėl UAB „Dujokas“

65Ieškinyje teigiama, kad ieškovės reikalavimas atsakovei buvo pareikštas atsižvelgiant į ieškovės bankroto byloje trečiojo asmens UAB „Dujokas“ pareikštų reikalavimų dydį – 139.491,90Lt ir šį reikalavimą patvirtinančias tris PVM sąskaitas faktūras. UAB „Dujokas“ 2013 07 17 pateikė teismui papildomą paaiškinimą raštu (5 t., b.l. 154) kuriame nurodė, kad atsakovės ieškovei neapmokėtų darbų, medžiagų ir suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė nei 50.185,64 Lt. Taigi, ieškovės ir UAB “Dujokas” pozicijos šiuo klausimu prieštaringos. UAB “Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras” 2013 01 25 Ekspertizės akto Nr. 13-01/02 išvadoje į 10 klausimą išanalizavo ir pateikė apskaičiavimus, susijusius su UAB „Dujokas“ perduotais darbais ir paslaugomis ieškovei UAB „Status optimus“ ir UAB „Status optimus“ perduotais darbais ir paslaugomis LSD „Žalgiris“. Iš atliktų apskaičiavimų matyti, kad ieškovė perdavė daugiau darbų atsakovei, nei gavo šių darbų iš UAB „Dujokas“ pagal ieškinyje nurodytas PVM sąskaitas faktūras. Teismo ekspertizės akto 10 atsakyme nurodyta, kad UAB „Dujokas“ pardavė smėlio-žvyro UAB „Status optimus“ 2308 kub. m.; o UAB „Status optimus“ pardavė smėlio-žvyro LSD „Žalgiris“ 2690,28 kub.m., t.y. atsakovė nupirko smėlio – žvyro iš ieškovės 382,28 kub.m. daugiau, nei ieškovei pardavė UAB „Dujokas“. Už nupirktą smėlį-žvyrą atsakovė LSD „Žalgiris“ yra atsiskaičiusi su ieškove. UAB „Dujokas“ pardavė skaldos – betono trupinių UAB „Status optimus“ 52,03 kub.m., o UAB „Status optimus“ pardavė skaldos-betono trupinių LSD „Žalgiris“ 85 kub.m., t.y. atsakovė nupirko skaldos-betono trupinių iš ieškovės 32,97 kub.m. daugiau, nei ieškovei pardavė UAB „Dujokas“. Už nupirktą skaldą-betonio trupinius atsakovė LSD „Žalgiris“ yra atsiskaičiusi su ieškove. UAB „Dujokas“ suteikė grunto transportavimo-žemių išvežimo paslaugų UAB „Status optimus“ 2270 kub.m., o UAB „Status optimus“ nurodė, kad suteikė grunto transportavimo-žemių išvežimo paslaugų LSD „Žalgiris“ 10.160 kub.m., t.y. atsakovė nupirko grunto transportavimo-žemių išvežimo paslaugų iš ieškovės 7890 kub.m. daugiau, nei ieškovei pardavė UAB „Dujokas“. Už suteiktas grunto transportavimo-žemių išvežimo paslaugas atsakovė LSD „Žalgiris“ yra atsiskaičiusi su ieškove. UAB „Dujokas“ suteikė technikos nuomos paslaugų UAB „Status optimus“ 14 val., o UAB „Status optimus“ nurodė ir perdavė technikos nuomos paslaugų LSD „Žalgiris“ 120 val., t.y. atsakovė nupirko technikos nuomos paslaugų iš ieškovės 106 val. daugiau, nei ieškovei pardavė UAB „Dujokas“. Už technikos nuomos paslaugas atsakovė LSD „Žalgiris“ yra atsiskaičiusi su ieškove. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių yra akivaizdu, kad ieškovė perdavė daugiau darbų atsakovei, nei gavo šių darbų iš UAB „Dujokas“ pagal ieškinyje nurodytas PVM sąskaitas faktūras. 2013 07 17 UAB „Dujokas“ pateikė teismui papildomus paaiškinimus raštu su papildomais įrodymais bei paaiškino, kad UAB „Status optimus“ buvo suteikta paslaugų, kurios nebuvo įvertintos teismo ekspertizės akte bei pateikė dar papildomai keturias PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, bei atlikusi apskaičiavimus įrodinėja, kad, remiantis šiomis naujai pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis ir kitais dokumentais, ieškovės atsakovei neperduotų darbų, medžiagų ir suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė nei 50.185,64 Lt. Tuo tarpu iš atsakovės prašoma priteisti 139 491,90 Lt. Naujai pateiktos PVM sąskaitos faktūros yra šios: 2008-01-23 PVM sąskaita faktūra- 4576,98 Lt; 2008-02-28 PVM sąskaita faktūra -25.958,23 Lt; 2008-04-03 PVM sąskaita faktūra – 39.274,53 Lt; 2008-04-11 PVM sąskaita faktūra – 56.093,28 Lt, viso 125903,02 Lt sumai. Pagal šias naujai pateiktas PVM sąskaitas faktūras nėra B UAB „Status optimus“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Dujokas“ kreditorinis reikalavimas. Jeigu jis būtų patvirtintas, tai kreditorinio reikalavimo sumą sudėjus su naujai pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis turėtų būti viso 275.027,11 Lt. Tokia suma nėra patvirtinta. Šiuo atveju UAB „Dujokas“ naujai pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis negrindė kreditorinio reikalavimo UAB „Status optimus“, tačiau šioje byloje prašo jomis vadovautis bei įrodinėja atsakovės skolą. Todėl, teismo vertinimu, vadovautis PVM sąskaitomis faktūromis, dėl kurių nėra patvirtintas UAB „Dujokas“ kreditorinis reikalavimas UAB „Status optimus“ bankroto byloje, nėra pagrindo, nes jos yra apmokėtos. Dėl PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias buvo patvirtintas kreditorinis reikalavimas yra pasisakęs ekspertas ir iš jo išvados yra aišku, kad atsakovei visi UAB „Dujokas“ perduoti darbai ar suteiktos paslaugos buvo apmokėtos ieškovei.

66Todėl ieškinys ir šioje dalyje atmetamas.

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

67Ieškinio netenkinus ir bylos dalį nutraukus, netenkintinas ir ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kadangi tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „INKOMLITA“ (vietoje UAB ,,ČIUKURAS“) ir UAB „DUJOKAS“ buvo ieškovės pusėje, ieškinį atmetus, šių asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos taip pat neatlygintinos.

68Kadangi ieškovė, kaip bankrutuojanti įmonė, nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei yra atleista, teismo turėtos pašto išlaidos iš jos nepriteistinos.

69Teismas, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu, 259–270 straipsniais,

Nutarė

70Bylą dalyje dėl pripažinimo negaliojančiu 2009 02 25 skolų suderinimo akto nutraukti.

71Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

72Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2.
  1. Ieškinio, atsiliepimų į ieškinį esmė
...
3. ieškovė 2010 04 22 ieškinyje (1 t., b. l. 4–9), 2010 10 28 patikslintame... 4. Kauno apygardos teismas ieškovei UAB „Status optimus“ 2009 05 05 nutartimi... 5. 2007 09 18 tarp atsakovės (Užsakovo) ir ieškovės (Rangovo) buvo sudaryta... 6. Ieškovė su UAB „Čiukuras“ 2007 12 12 pasirašė subrangos sutartį Nr.... 7. 2007 11 05 ieškovė (užsakovas) su UAB „Metstata“ (subrangovu) pasirašė... 8. 2008 01 21 ieškovė su UAB „Dujokas“ pasirašė transporto... 9. Nors ieškovė buvo sutartiniuose santykiuose su subrangovais ir žinojo,... 10. Ieškovei neperdavus dalies atliktų darbų, kuriuos ji buvo perėmusi iš... 11. 2009 01 09 susitarimo prie 2007 09 18 statybos rangos sutarties Nr. 252 2, 3 ir... 12. Pasirašius 2009 01 09 susitarimą ir nutraukus 2007 09 18 statybos rangos... 13. Ieškovė, būdama sutartiniuose santykiuose su subrangovais ir žinodama,... 14. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas papildomai nurodė ir akcentavo, jog... 15. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį (3 t., b. l. 40–46) su... 16. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas papildomai nurodė, kad ieškovė... 17. Tretieji asmenys RUAB ,,Čiukuras“ (jos teisių ir pareigų perėmėja UAB... 18. Trečiasis asmuo UAB ,,Dujokas“ 2013 07 17 papildomuose paaiškinimuose dėl... 19. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Inkomlita“ ir trečiojo asmens... 20. Trečiojo asmens UAB „Dujokas“ atstovas teismo posėdžio metu papildomai... 21. Atsiliepime į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo Ričardas G. G. (3 t.,... 22. Teismo posėdžio metu jis papildomai nurodė, jog pagal sąmatą poliai buvo... 23. Trečiasis asmuo V. J. teismo posėdžio metu nurodė, jog gamybiniuose... 24. Trečiasis asmuo A. Š. teismo posėdžio metu nurodė, jog turėjo IDV... 25. Liudytojas R. G. parodė, kad techninio projekto vadovas yra UAB „Pamario... 26. Liudytojas D. N. parodė, kad techninio projekto rengimo stadijoje dalyvavo... 27. Liudytoja L. N. parodė, jog ji buvo Techninio projekto vadovė. UAB... 28. Kauno apygardos teismo 2011 11 23 ir 2011 12 07 nutarčių ir jose užduotų... 29. Byla dalyje nutrauktina, likusioje dalyje ieškinys atmestinas.... 30. Nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2009 05 05 nutartimi ieškovei iškėlė... 31. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė (t.8,... 32. Dėl pripažinimo negaliojančiais 2009 01 09 susitarimo 2,3 ir 5 punktus... 33. Ieškovė ir atsakovė 2007 m. rugsėjo 18 d. sudarė statybos rangos sutartį... 34. Ieškovės teigimu, Susitarimo 2, 3 ir 5 punktai, kuriais šalys susitarė dėl... 35. Taigi, ieškinys šioje dalyje pareikštas CK 6.66str. pagrindu. Actio Pauliana... 36. Teismo vertinimu, ginčijamais Susitarimo punktais nebuvo susitarta nei dėl... 37. Tas pats pasakytina ir dėl Susitarimo 3 ir 5 punktų. Kaip jau minėta,... 38. Ieškovė susitarimo dalį prašo pripažinti negaliojančia ir CK 1.82 str.... 39. Pažymėtina, jog ieškovės ginčijami Susitarimo 2, 3 ir 5 punktai netrukdo... 40. Dėl 2009 m. sausio 14 d. darbų ir statybvietės perdavimo ir priėmimo akto... 41. 2009 m. sausio 14 d. buvo surašytas darbų ir statybvietės perdavimo ir... 42. Ieškovė teigia, kad vienašališkai surašytu 2009 01 14 dienos darbų ir... 43. Vertindamas 2009 01 09 Darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktą,... 44. Įvertinęs anksčiau nurodytą, teismas sprendžia, jog 2009 01 14 darbų ir... 45. Sprendžiant dėl 2009 01 14 darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo akto... 46. Apibendrindamas, teismas daro išvadą, jog 2009 01 14 Darbų ir statybvietės... 47. Dėl pripažinimo negaliojančiu 2009 02 25 skolų suderinimo akto... 48. Bylos duomenys patvirtina, jog 2009 02 25 Akte dėl skolų suderinimo (1 t., b.... 49. Ieškovės teigimu, šiuo aktu buvo konstatuotas visiškas atsakovės... 50. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės už atliktus statybos... 51. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 615 534,18 Lt už atliktus... 52. Minėta, jog 2007 09 18 tarp atsakovės (Užsakovo) ir ieškovės (Rangovo)... 53. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą... 54. Byloje nekilo ginčo dėl to, jog pareikšto ieškinio pagrindą sudarantys... 55. Dėl UAB „Metstata“ atliktų darbų apmokėjimo.... 56. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 163 846,01 Lt už UAB „Metstata“... 57. Su šiais argumentais teismas nesutinka. Pirma, 2008 12 31 arbitražinio teismo... 58. Todėl ieškinys šioje dalyje atmetamas.... 59. Dėl UAB „Čiukuras“ atliktų darbų apmokėjimo... 60. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 312 196,27 Lt už atliktus ir... 61. Ekspertizės akte, atsakant į 1 klausimą, nurodyta, kad UAB ,,Čiukuras“... 62. Į bylą yra pateiktas 2008 10 30 susitarimas tarp trečiojo asmens UAB... 63. Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, jog atsakovė, atsikirsdama į... 64. Dėl UAB „Dujokas“... 65. Ieškinyje teigiama, kad ieškovės reikalavimas atsakovei buvo pareikštas... 66. Todėl ieškinys ir šioje dalyje atmetamas.
    67. Ieškinio netenkinus ir bylos dalį nutraukus, netenkintinas ir ieškovės... 68. Kadangi ieškovė, kaip bankrutuojanti įmonė, nuo bylinėjimosi išlaidų... 69. Teismas, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu, 259–270 straipsniais,... 70. Bylą dalyje dėl pripažinimo negaliojančiu 2009 02 25 skolų suderinimo akto... 71. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 72. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...