Byla 1A-166-557/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Editos Lapinskienės, Lino Pauliukėno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Remigijaus Preikšaičio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta N. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 21 d. nuosprendžio, kuriuo N. Z., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį ir 281 straipsnio 7 dalį pagal laidavimą su užstatu ir perduotas laiduotojos J. Z. atsakomybėn, nustatant vienerių metų laidavimo terminą su 500 Eur dydžio užstatu, ir baudžiamoji byla N. Z. nutraukta.

3Vadovaujantis BK 68 straipsniu, N. Z. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones dvejus metus.

4Vadovaujantis BK 72 straipsniu, N. Z. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, konfiskuojant transporto priemonės – automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), priklausančio N. Z., vertę atitinkančią pinigų sumą, t. y. 4 355 Eur. Konfiskavus automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), priklausančio N. Z., vertę atitinkančią pinigų sumą – 4 355 Eur, nuspręsta panaikinti 2018-12-13 nutarimu taikytą laikiną nuosavybės teisės apribojimą automobiliui „BMW“, valstybinis Nr. ( - ).

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I. Bylos esmė

71.

8Skundžiamu nuosprendžiu pripažinta įrodytu, jog N. Z. mušdamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent: jis 2018-02-11, apie 03.00 val., adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 1,52 promilės girtumas), vartojo fizinį smurtą prieš savo sutuoktinę A. Z., t. y. vieną kartą sugriebė rankomis jai už rankų ir pradėjo jas sukti bei vieną kartą sugriebė ranka už plaukų ir patempė. Tokiais savo veiksmais N. Z. savo sutuoktinei A. Z. sukėlė fizinį skausmą.

92.

10Skundžiamu nuosprendžiu taip pat pripažinta įrodytu, jog N. Z. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio: N. Z. 2018-12-12, apie 02.00 val., Klaipėdoje, Šilutės pl.–Baltijos pr. žiedinėje sankryžoje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo 1,79 promilės etilo alkoholio.

11II. Apeliacinio skundo argumentai

123.

13Apeliaciniu skundu N. Z., kuriam baudžiamoji byla nutraukta, prašo pakeisti nuosprendžio dalį dėl jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), vertę atitinkančios pinigų sumos 4 355 Eur konfiskavimo ir konfiskuoti šį automobilį, o ne jo vertę atitinkančią pinigų sumą, arba maksimaliai sumažinti konfiskuojamą sumą.

143.1

15Nurodo, kad teismo nustatyta konfiskuojamo turto vertė neatitinka automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), realios vertės, o paskirtas pinigų sumos konfiskavimas taps didele finansine našta ir nebus galimybės tinkamai vykdyti nuosprendį. Apeliantas prašo atsižvelgti į tai, kad jis: 1) teisiamojo posėdžio metu jis visiškai pripažino savo kaltę, sutiko duoti parodymus ir pageidavo sutrumpinto įrodymų tyrimo; 2) jis pirmą kartą vairavo neblaivus, dėl to labai gailisi ir blogai vertina savo elgesį, padaryta nusikalstama veika buvo atsitiktinio pobūdžio, kitų ikiteisminių tyrimų prieš jį nebuvo pradėta; 3) jis vienintelis yra dirbantis asmuo šeimoje ir išlaiko du nepilnamečius vaikus (moka už vaikų būrelius ir kitą užklasinę veiklą, perka vaistus, maistą, drabužius, higienos prekes ir kt.) bei savo sutuoktinę A. Z., nes ji nedirba, veda dorą gyvenimą ir rūpinasi šeimos gerove vienas pats, daug dirba, kad patenkintų visus šeimos poreikius, be to, yra socialiai atsakingas už savo neįgalią motiną, kuriai taip pat padeda finansiškai; 4) jis dirba UAB „( - )“ programuotoju ir darbdavio yra charakterizuojamas teigiamai, o gaunamos pajamos yra skiriamos užtikrinti šeimos gerovę bei vykdyti finansinius įsipareigojimus – kreditą už nekilnojamąjį turtą (būstą) bei mokėti valstybei privalomus mokesčius, kitų pajamų jis neturi; 5) automobilis „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), kurio vertę atitinkančią pinigų sumą teismas konfiskavo valstybės nuosavybėn, nėra šeimos turtas. Ši transporto priemonė, kurią jis vairavo, yra jo nuosavybė, o šeimos transporto priemonė yra kitas automobilis ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), jį vairuoja ir šeimos poreikiams tenkinti naudoja sutuoktinė A. Z., todėl tikslinga būtų konfiskuoti patį automobilį ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), o ne jo vertę atitinkančią pinigų sumą. Konfiskuojama suma, kuri, teismo teigimu, atitinka automobilio ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), vertę, yra labai reikšminga šeimos poreikių tenkinimui, tai pagerintų jo asmeniškai ir jo šeimos narių emocinę būklę. Todėl N. Z. prašo atsižvelgti į nurodytų aplinkybių visumą ir į tai, kad automobilis ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), nėra šeimos turtas, nėra paslėptas turtas, priklauso jam asmeniškai, o ne tretiesiems asmenims, šeimos poreikiams tenkinti yra kita transporto priemonė – automobilis ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), jį vairuoja sutuoktinė A. Z., ir nekonfiskuoti automobilio ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), vertės valstybės nuosavybėn, o konfiskuoti patį automobilį.

163.2

17Turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, kurios turinį sudaro priverstinis, neatlygintinis iš nusikalstamos veikos gauto, darant nusikalstamą veiką panaudoto ar nusikalstamai veikai daryti suteikto turto paėmimas valstybės nuosavybėn ir kuri skiriama pilnamečiam, nepilnamečiam ar juridiniam asmeniui kartu su bausme, atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. Šiuo atveju nusikalstama veika buvo padaryta naudojant transporto priemonę – automobilį ,,BMW“, valstybinis ( - ), registruotą jo, N. Z., vardu. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės teismų praktikoje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (kasacinės nutartys bylose Nr. 2K-463/2011,

182K-514/2007, 2K-339/2008). Transporto priemonės konfiskavimas būtų proporcinga (adekvati) poveikio priemonė padarytam teisės pažeidimui. N. Z. nuomone, transporto priemonės konfiskavimas, kaip baudžiamojo poveikio priemonė, atitinka įstatymo leidėjo siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus ir nevaržytų jo ir jo šeimos narių poreikių tenkinimo. Draudimas vairuoti transporto priemones dvejus metus ir taip sukelia didelius ir ilgalaikius netekimus šeimos finansinei būklei.

19III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

204.

21Apeliacinis skundas tenkintinas.

225.

23Iš apeliacinio skundo matyti, jog N. Z., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, neginčija jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, savo kaltės ir veikų kvalifikacijos, tačiau nesutinka su jam paskirta baudžiamojo poveikio priemone – automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), vertę atitinkančios pinigų sumos – 4 355 Eur – konfiskavimu ir prašo konfiskuoti patį automobilį, o ne jo vertę atitinkančią pinigų sumą. Būtent šiuo klausimu apygardos teismas ir pasisako.

246.

25Atleisdamas N. Z. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis) ir parinkdamas apelianto prašomą pakeisti baudžiamojo poveikio priemonę – turto – automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), vertę atitinkančios pinigų sumos – 4 355 Eur – konfiskavimą, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nors automobilis „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso N. Z., bet iš bylos aplinkybių matyti, kad tai šeimos turtas – šeimos automobilis, juo naudojasi visa šeima, jį dabar vairuoja N. Z. sutuoktinė A. Z., todėl teismas nusprendė, kad šiuo atveju yra tikslinga konfiskuoti ne patį automobilį, bet jo vertę atitinkančią pinigų sumą.

267.

27Nesutikdamas su tokiu apylinkės teismo sprendimu N. Z. nurodo, kad automobilis „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), nėra šeimos turtas ir priklauso jam asmeniškai, o ne tretiesiems asmenims, jis nėra paslėptas, o šeimos transporto priemonė yra kitas automobilis – ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), jį vairuoja ir šeimos poreikiams tenkinti naudoja jo sutuoktinė A. Z.. Be to, teismo konfiskuota automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), vertę atitinkanti pinigų suma – 4 355 Eur – yra labai reikšminga šeimos poreikių tenkinimui, o jos sumokėjimas būtų šeimai nepakeliama finansinė našta, todėl, apelianto nuomone, tikslinga būtų konfiskuoti patį automobilį, o ne jo vertę atitinkančią pinigų sumą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokia apelianto pozicija.

288.

29BK 72 straipsnio 1–2 dalyse nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas BK uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikaltimo padarymo įrankiais ir priemonėmis pripažįstami daiktai (turtas), kuriais sudaromos sąlygos, būtinos nusikaltimo padarymui ar lengvinančios jo padarymą. Pagal šio straipsnio 3 dalį kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, o 5 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

309.

31Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atleisdamas N. Z. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, vadovaudamasis BK 72 straipsniu, pagrįstai paskyrė jam baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, nes automobilis „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), buvo N. Z. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 straipsnio 7 dalyje, padarymo priemonė BK 72 straipsnio prasme, to neginčija ir pats apeliantas. Tačiau nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apylinkės teismo sprendimu konfiskuoti minimos transporto priemonės vertę atitinkančią pinigų sumą, o ne patį automobilį. Bylos duomenimis, automobilis „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso N. Z. (t. 1, b. l. 142), o ne tretiesiems asmenims, jis nėra paslėptas, todėl nebuvo pagrindo konfiskuoti šios transporto priemonės vertę atitinkančią pinigų sumą, o ne patį automobilį. Teismo argumentas, kad automobiliu „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), naudojasi N. Z. sutuoktinė A. Z., jokiais bylos duomenimis nėra pagrįstas (tokių aplinkybių bylos nagrinėjimo apylinkės teisme metu N. ir A. Z. nenurodė), būtent N. Z. naudojosi šiuo automobiliu jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo metu. Todėl teismui nebuvo jokio pagrindo konfiskuoti automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), vertę atitinkančią sumą – 4 355 Eur, kuri, kaip pažymi N. Z., yra ypač reikšminga jo šeimos, kurioje auga du nepilnamečiai vaikai, poreikių tenkinimui. Be to, kaip nurodoma apeliaciniame skunde, šeimos poreikių tenkinimui yra kita transporto priemonė – automobilis ,,BMW“, valstybinis Nr. ( - ), jį vairuoja sutuoktinė A. Z. (kartu su apeliaciniu skundu N. Z. pateikė šio automobilio registracijos liudijimą (t. 2, b. l. 103). Taigi Z. šeimos interesai nenukentės konfiskavus vieną iš jų turimų automobilių, kuriuo naudodamasis N. Z. padarė jam inkriminuotą nusikaltimą.

3210.

33Dėl išvardytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl N. Z. vairuoto automobilio, priklausančio jam nuosavybės teise, atitikties BK 72 straipsnyje nurodytiems konfiskuotino turto požymiams, padarė pagrįstą išvadą, tačiau, priimdamas sprendimą tuo pagrindu dėl baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimo – taikymo, netinkamai įvertino bylos aplinkybes. Akivaizdu, jog pagal nustatytas bylos aplinkybes minimas automobilis turėjo būti konfiskuotas, vadovaujantis BK 72 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatomis. Tuo tarpu apylinkės teismas, nuosprendyje aptakiai vadovaudamasis BK 72 straipsniu, konfiskavo transporto priemonės automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), priklausančio N. Z., vertę atitinkančią pinigų sumą – 4 355 Eur, t. y. iš esmės taikė BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatas, kurių taikymui būtinų sąlygų visuma nagrinėjamu atveju nėra nustatyta. Todėl nuosprendis keičiamas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo (BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatų) taikymo, ir, vadovaujantis BK 72 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, konfiskuojamas pats automobilis, o ne jo vertę atitinkanti pinigų suma. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas automobiliui „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), paliekamas galioti iki nuosprendžio dalies dėl turto konfiskavimo įvykdymo.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

35Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 21 d. nuosprendį pakeisti.

36Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, skirti N. Z. baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, konfiskuojant jam priklausantį automobilį „BMW“, valstybinis Nr. ( - ). Laikiną nuosavybės teisių apribojimą į N. Z. nuosavybės teise priklausantį automobilį „BMW“, valstybinis Nr. ( - ), palikti galioti iki nuosprendžio dalies dėl turto konfiskavimo įvykdymo.

37Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 68 straipsniu, N. Z. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė... 4. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, N. Z. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė... 5. Teisėjų kolegija... 6. I. Bylos esmė... 7. 1.... 8. Skundžiamu nuosprendžiu pripažinta įrodytu, jog N. Z. mušdamas sukėlė... 9. 2.... 10. Skundžiamu nuosprendžiu taip pat pripažinta įrodytu, jog N. Z. vairavo... 11. II. Apeliacinio skundo argumentai... 12. 3.... 13. Apeliaciniu skundu N. Z., kuriam baudžiamoji byla nutraukta, prašo pakeisti... 14. 3.1... 15. Nurodo, kad teismo nustatyta konfiskuojamo turto vertė neatitinka automobilio... 16. 3.2... 17. Turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, kurios turinį sudaro... 18. 2K-514/2007, 2K-339/2008). Transporto priemonės konfiskavimas būtų... 19. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 20. 4.... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. 5.... 23. Iš apeliacinio skundo matyti, jog N. Z., kuris atleistas nuo baudžiamosios... 24. 6.... 25. Atleisdamas N. Z. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40... 26. 7.... 27. Nesutikdamas su tokiu apylinkės teismo sprendimu N. Z. nurodo, kad automobilis... 28. 8.... 29. BK 72 straipsnio 1–2 dalyse nustatyta, kad turto konfiskavimas yra... 30. 9.... 31. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios... 32. 10.... 33. Dėl išvardytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328... 35. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 21 d.... 36. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, skirti N. Z. baudžiamojo... 37. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....