Byla 2-3161-772/2013
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Noble Group“ ieškinį atsakovui G. J. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Noble Group“ prašo priteisti iš atsakovo G. J. 5458,37 Lt skolą (3685,61 Lt skolą už prekes, 445,95 Lt išieškojimo išlaidas, 1326,81 Lt delspinigius), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 82,00 Lt žyminį mokestį bei 900,00 Lt už teisminį atstovavimą. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Byla nagrinėtina dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 str.1d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad G. J. su UAB „Sanistal“ 2008-11-20 sudarė sutartį Nr. 420/08/11/20/092 dėl prekių tiekimo, 2008-11-20 atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra AAA Nr. 08827123 už 3685,61 Lt ir pristatytos prekės. Atsakovas apmokėti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą privalėjo apmokėti per 30dienų, tačiau šios pareigos G. J. neįvykdė, todėl pagal sutarties 3.3 punktą, atsakovui kyla pareiga sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius – 1326,81 Lt.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1 str., prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis privalo atlikti kitos šalies naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą.

7Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos CK 6.200 str., 6.205 str., nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovui priteistina reikalaujama 3685,61 Lt skola ir 1326,81 Lt delspinigiai.

82012-10-10 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. NOBLE/SAN/12/10/10(GJ) UAB „Samstai“ visas reikalavimo teises į G. J. skolą perleido naujajam kreditoriui UAB „Noble Group“. Naujasis kreditorius nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo momento siuntė sutartyje nurodytu atsakovo adresu ir kitais atsakovo telefonu nurodytais adresais pranešimus - raginimus dėl skolos apmokėjimo, tačiau pranešimai grąžinti kaip neįteikti. Naujasis kreditorius nurodo, kad patyrė 445,95 Lt (su PVM) išieškojimo išlaidų, tačiau jokių įrodymų pagrindžiančių jų paskaičiavimą teismui nepateikė, išskyrus penkis atsakovui siųstus pranešimus (LR CPK 178 str.). Ieškovo siųsti atsakovui pranešimai apie įsiskolinimą buvo įkainoti neprotingai didele 445,95 Lt suma, todėl ši suma mažintina, priteisiant 50,00 Lt sumą.

9Atsakovas praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės įstatyminės palūkanos už priteistą 5062,42 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-27 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

10Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 82 Lt žyminį mokestį ir 900,00 Lt už advokato padėjėjo teisinę pagalbą. Sąskaitoje už teisines pagalbas nurodoma ieškinio parengimas yra 100,00 Lt, procesinių dokumentų parengimas 400,00 Lt, atstovavimas teisme – 400,00 Lt, tačiau ne visos sumos skirtos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Be to, bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio. Tokią poziciją yra išreiškęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008. Ieškovas pateiktą ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, kas savaime suponuoja paprastesnį teismo procesą, pareikštas ieškinys nagrinėjamas rašytinio proceso būdu. Todėl teismas pripažįsta, kad 400,00 Lt suma už atstovavimą teisme yra nepagrįsta. Be to, jeigu byla pereitų į ginčo teiseną, ieškovas turėtų galimybę į papildomą bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas patyrė 582,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (CPK 79 str., 93 str.). Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 5458,37 Lt sumą, teismas ieškovo reikalavimus tenkina iš dalies ir priteisia iš atsakovo ieškovui 5062,42 Lt, t. y. patenkino 92,75 procentus pareikštų reikalavimų. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui priteistina 539,78 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013-03-27 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi atsakovo G. J. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtis, areštuojant turto ne didesnei kaip 5062,42 Lt sumai. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259 straipsniais, 262 straipsnio 1 dalimi, 427, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo G. J. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Noble Group” (į.k. 301696752), 3685,61 Lt (trijų tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių litų 61 cento) skolą, 1326,81 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt šešių litų 81 cento) delspinigius, 50,00 Lt (penkiasdešimtis litų) išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos5062,42 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-03-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 539,78 Lt (penkis šimtus trisdešimt devynis litus 78 centus).

16Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

17Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013-03-27 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi, atsakovo G. J. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtį nustatant, kad areštuojamo turto vertė 5062,42 Lt (penki tūkstančiai šešiasdešimt du litai 42 centai).

18Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2d.).

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, dokumentinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Noble Group“ prašo priteisti iš atsakovo G. J. 5458,37 Lt... 3. Byla nagrinėtina dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad G. J. su UAB „Sanistal“... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1 str., prievolė – tai... 7. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos... 8. 2012-10-10 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. NOBLE/SAN/12/10/10(GJ)... 9. Atsakovas praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš... 10. Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 82 Lt žyminį mokestį... 11. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų... 12. Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013-03-27 Šiaulių... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259... 14. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovo G. J. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Noble Group”... 16. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 17. Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013-03-27 Šiaulių... 18. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...