Byla 2-292-494/2014
Dėl buto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant E.Drungilaitei, dalyvaujant pareiškėjai J.B. B., pareiškėjos atstovei adv. N.Žėknienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. B. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybei, VĮ „Registrų centrui“ dėl buto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo,

Nustatė

2P. J. B. B. patikslintu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuosavybės teise valdo butą, esantį ( - ). Nurodė, kad 1984-01-20 ( - ) miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1984-01-17 sprendimo Nr. ( - ) pagrindu jai buvo išduotas orderis Nr. ( - ) apsigyventi bute adresu ( - ). Orderis išduotas J. B. K. vardu (po santuokos sudarymo ( - ) pavardė – B.). Pirmą įnašą 1661,64 rub. už butą sumokėjo 1983-07-07. Įmokas mokėjo iki 1990 m., iš viso už butą sumokėjo 5538,80 rub. Tai gali patvirtinti Gyvenamojo namo statybos kooperatyvo (toliau – GNSK) „( - )“ ( - ) S. P., kuri 2004-03-12 išdavė pažymą. Sumokėjusi įmokas, manė, jog butas priklauso jai nuosavybės teise, gyveno tame bute, 1984-11-01 deklaravo gyvenamąją vietą, valdė butą ir mokėjo mokesčius, tačiau dėl teisinių žinių stokos nesutvarkė nuosavybės dokumentų, todėl dabar nepavyksta buto įregistruoti. 2010-12-22 ir 2011-01-14 VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialui pateikė prašymus įregistruoti nuosavybės teises į butą ir įrašyti (pakeisti) šio nekilnojamojo daikto duomenis, nurodant identifikuotą priklausinį, t.y. rūsį, tačiau teritorinis registratorius 2011-01-28 sprendimu atsisakė tenkinti prašymą, nes pateikti dokumentai nepatvirtino jos nuosavybės teisių atsiradimo. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011-02-10 sprendimu padarė išvadą, kad gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „( - )“ pažyma yra negaliojanti, nes kooperatyvas nėra įregistruotas (perregistruotas) kaip juridinis asmuo ir jo išduota 2004-03-12 pažyma negali būti vertinama kaip tinkama, o kiti pareiškėjos pateikti dokumentai nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindai, todėl teritorinis registratorius pagrįstai netenkino prašymo įregistruoti nuosavybės teises į butą. VĮ „Registrų centre“ susipažinus su savo gyvenamojo namo archyvine byla Nr. ( - ) paaiškėjo, kad dalis to namo gyventojų jau yra įsiregistravę nuosavybės teises turint tokias pačias pažymas, kaip ir pareiškėja. Vilniaus rajono savivaldybės administracija suteikdama informaciją apie GNSK „( - )“ įregistravimą/išregistravimą, dokumentų, patvirtinančių pareiškėjos sumokėjimo už butą faktą, 2013-07-25 rašte nurodė, kad kooperatyvas „( - )“ jokių savo duomenų archyvui neperdavė. Vilniaus rajono savivaldybės Ekonomikos rajono vystymo skyriui 2004-01-15 buvo perduotos tik išregistruotų įmonių bylos. Neišregistruotų iki 2003 m. pabaigos įmonių dokumentai yra Juridinių asmenų registre. Pareiškėjos žiniomis GNSK „( - )“ jokios veiklos nevykdo, kam perduota kooperatyvo dokumentacija – nežino. Nurodo, kad ji teisėtai įgijo daiktą, visą laiką valdė nuosavybės teise, tačiau tai patvirtinantys dokumentai neišliko.

3Teismo posėdžio metu pareiškėja patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes ir prašė prašymą tenkinti. Papildomai paaiškino, kad 1990 m. žuvo vaikas, ji nežinojo buto privatizavimo tvarkos, manė, kad butas yra jos, nes visas įmokas sumokėjo. Bute gyvena nuo 1984-01-17, kvitų apie apmokėjimą už butą neišliko, jokių pretenzijų dėl šio buto per visą laiką, kol jame gyvena, nėra gavusi.

4Pareiškėjos atstovė adv. N. Žeknienė prašė pareiškėjos prašymą tenkinti.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta. Pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja, prašo nagrinėti bylą mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant (b.l. 46).

6Suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta. Pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, jog pareiškėjos butas Vilniaus rajono savivaldybei nepriklausė ir nepriklauso, savivaldybė nereiškia į jį jokių pretenzijų ir neprieštarauja, kad pareiškimas būtų patenkintas. Prašo bylą nagrinėti savivaldybės atstovui nedalyvaujant ir priimti sprendimą teismo nuožiūra (b.l. 49-50).

7Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centro“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime informavo, kad daiktinės teisės į pareiškime nurodytą butą Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos, prašo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra (b.l. 54-55).

8Atsižvelgiant į šias aplinkybes, byla nagrinėjama suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (CPK 247 str.).

9Pareiškimas tenkintinas.

10Pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, statybos būdu ir t.t.) įgijęs nuosavybės teisę; 2) pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę. Pagal CPK 444 str. 2 d. 5 p. gali būti nustatytas valdymo nuosavybės teise faktas bet kokiam pastatui (jo dalia) – gyvenamajam namui, butui, ūkinės komercinės paskirties ar pagalbiniam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-12-29 nutarimo Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“ 10.1 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-10-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2009, nurodė, kad pastato ir (ar) žemės sklypo valdymo nuosavybės teise faktui nustatyti reikia įrodyti tai, kad asmuo turėjo galiojusių įstatymų nustatyta tvarka įgijęs nuosavybės teisę į pastatą (žemės sklypą), tačiau pareiškėjas negali gauti ir teismui pateikti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų arba šie dokumentai yra prarasti ir jų negalima atkurti.

11Pareiškėjos ir jos atstovės, liudytojos S. P. paaiškinimais, suinteresuotų asmenų atsiliepimais į pareiškimą ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog Vilniaus rajono vykdomojo komiteto paskirta Valstybinė komisija 1983-12-27 priėmimo naudoti aktu ( - ) butų gyvenamąjį namą adresu ( - ), priėmė naudotis (b.l. 6-9). ( - ) miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1984-01-17 sprendimu Nr. ( - ) J. B. K. vardu buvo išduotas orderis Nr. ( - ) apsigyventi kooperatinės organizacijos name ( - ) (b.l. 22-24). ( - ) santuokos akto įrašas Nr. ( - ) patvirtina, kad po santuokos sudarymo J. B. K. tapo B. (b.l. 15). Gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „( - )“ ( - ) S. P. 2004-03-12 pažyma Nr. ( - ) patvirtina, kad J.B. B. yra kooperatinio buto gyventoja ir kad išpirkdama butą laikotarpiu nuo 1983-07-07 iki 1990 m. yra sumokėjusi 5538,80 rub. (b.l. 14). Pareiškėja nėra išsaugojusi kvitų apie sumokėtas įmokas už butą, todėl jų pateikti negali. Banko „Swedbank“ 2013-10-17 raštas Nr. ( - ) dėl informacijos pateikimo patvirtina, kad dokumentai apie J.B. B. atliktas pinigines operacijas (mokėjimus už butą 1983-1991 m. laikotarpiu) banke nesaugomi, nes dokumentai apie atliktas mokėjimo operacijas saugomi 10 metų po operacijos atlikimo (b.l. 32, 40).

12Daiktinės teisės į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos (b.l. 16-18). J.B. B. gyvenamąją vietą adresu ( - ), deklaravo 1984-11-01 (b.l. 21, 71). Vilniaus rajono savivaldybės administracija duomenų apie GNSK „( - )“ įregistravimą ir išregistravimą neturi, nes 2004-01-15 savivaldybei perduotos tik išregistruotų įmonių bylos (b.l. 26).

13Pareiškėja 2010-12-22 ir 2011-01-14 VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialui pateikė prašymus įregistruoti nuosavybės teises į butą ir įrašyti (pakeisti) šio nekilnojamojo daikto duomenis, nurodant identifikuotą priklausinį, t.y. rūsį, tačiau teritorinis registratorius 2011-01-04 ir 2011-01-28 sprendimais atsisakė prašymus tenkinti, nes 1994-12-19 parengtos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenys apie 32,46 kv.m. butą nesutapo su 2004-03-12 pažymoje Nr. ( - ) nurodytu J.B. B. valdomo buto 32,40 kv.m. plotu. Be to, pateikti dokumentai nepatvirtino nuosavybės teisių atsiradimo (b.l. 65, 68-69, 72). Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011-02-10 sprendimu Nr. ( - ) padarė išvadą, kad GNSK „( - )“ pažyma yra negaliojanti, nes kooperatyvas nėra įregistruotas (perregistruotas) kaip juridinis asmuo ir jo išduota 2004-03-12 pažyma negali būti vertinama kaip tinkama, o kiti pateikti dokumentai nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindai (b.l. 17-18, 73-75).

14Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad visiškai atsiskaitė už butą, bet negali gauti tai patvirtinančių dokumentų, patvirtina teismui pateikta kooperatyvo „( - )“ ( - ) S. P. 2004-13-12 pažyma Nr. ( - ) dėl J.B. B. sumokėtų 5538,80 rub. įmokų, banko „Swedbank“ 2013-10-17 raštas Nr. ( - ) dėl informacijos pateikimo (b.l. 31, 40), taip pat liudytojos S. P. paaiškinimai teisme, jog yra pareiškėjos kaimynė, nuo ( - ) m. gyvena ( - ), dirbo ( - ) GNSK „( - )“ ir žino, kad pareiškėja už butą yra pilnai sumokėjusi.

15Pažymėtina, kad pareiškėjos butas yra name, unikalus Nr. ( - ), kuris priimtas naudoti 1983-12-27 priėmimo naudoti valstybinės komisijos aktu (patvirtintas 1984-01-03), tiek visas pastatas, tiek butas Nr. ( - ) įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (b.l. 6-9, 16, 1994-12-19 Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla Nr. ( - )), todėl abejoti ginčo buto statybos teisėtumu nėra pagrindo.

16Pareiškėja reikalavime nenurodė nuo kada prašo nustatyti buto valdymo nuosavybės teise faktą. Gyvenamąją vietą bute pareiškėja deklaravo ( - ) (b.l. 21). Pagal Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990-10-16 priimto įstatymo Nr. l-680 „Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų“ 1 str., - gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo narys, visiškai išmokėjęs pajų už butą (gyvenamąją patalpą), tampa buto (gyvenamosios patalpos) savininku ir nustoja būti kooperatyvo nariu. Bylos duomenimis pareiškėja įmokas už butą mokėjo nuo 1983-07-07 iki 1990 metų (konkreti data nenurodyta). Pagal CK 1.119 str. 1 d. metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių, todėl laikytina, kad įmokas pareiškėja mokėjo iki 1990-12-31, 24.00 val., ir buto savininke tapo 1991-01-01. Nuo šios datos gali būti nustatomas valdymo nuosavybės teise faktas.

17Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjos ir liudytojos paaiškinimus teisme, surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad pareiškėja nuosavybės teise nuo 1991-01-01 nuosavybės teise valdo butą, registro Nr. ( - ), esantį ( - ), todėl pareiškėjai negalint kitu būdu gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų, pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas (CPK 444 str. 2 d. 5 p.).

18Vadovaudamasis LR CPK, 259, 263, 265, 270, 444, 448 str., teismas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. B. B., a.k. ( - ) nuo 1991-01-01 nuosavybės teise valdo butą (unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - )), ( - ).

21Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tam, kad pareiškėja galėtų įregistruoti nuosavybės teises Nekilnojamojo turto registre.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. P. J. B. B. patikslintu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėja patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes... 4. Pareiškėjos atstovė adv. N. Žeknienė prašė pareiškėjos prašymą... 5. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo... 6. Suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 7. Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centro“ atstovas į teismo posėdį... 8. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, byla nagrinėjama suinteresuotiems asmenims... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šios... 11. Pareiškėjos ir jos atstovės, liudytojos S. P. paaiškinimais, suinteresuotų... 12. Daiktinės teisės į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ),... 13. Pareiškėja 2010-12-22 ir 2011-01-14 VĮ „Registrų centro“ Vilniaus... 14. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad visiškai atsiskaitė už butą, bet... 15. Pažymėtina, kad pareiškėjos butas yra name, unikalus Nr. ( - ), kuris... 16. Pareiškėja reikalavime nenurodė nuo kada prašo nustatyti buto valdymo... 17. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjos ir liudytojos... 18. Vadovaudamasis LR CPK, 259, 263, 265, 270, 444, 448 str., teismas... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. B. B., a.k. ( - ) nuo... 21. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tam, kad pareiškėja galėtų... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...