Byla 2A-948-516/2011
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo ir netesybų netaikymo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Praction“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Praction“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai ir UAB „Omnitel“ dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo ir netesybų netaikymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Praction“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009-12-31 įsakymą Nr. IV-1564, įpareigoti UAB „Omnitel“ netaikyti 5333 Lt dydžio netesybų UAB „Praction“, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad ieškovas ir UAB „Omnitel" 2006-04-25 sudarė sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 630991. Ieškovui pageidavus papildomų paslaugų, buvo užpildomi nustatytos formos prašymai prie Sutarties - prašymai įjungti abonentą (-us), prašymai įjungti paslaugas. Pasirašius šiuos prašymus, ieškovas privalėjo naudotis suteiktomis UAB „Omnitel" paslaugomis nustatytą terminą (konkretus minimalus naudojimosi terminas buvo nustatytas kiekviename prašyme). Ieškovas, 2009 m. vasario mėn. gavęs UAB „Omnitel" PVM sąskaitą-faktūrą už 2009 metų sausio mėnesį suteiktas paslaugas, pastebėjo, kad UAB „Omnitel" vienašališkai padidino paslaugų kainą - nuo 2009-01-01 d. pasikeitus PVM tarifui (iš 18 proc. į 19 proc.) UAB „Omnitel" atitinkamai padidino paslaugų kainų, nors pasirašant Sutartį visos kainos buvo nurodytos su PVM, t.y. pasikeitus PVM tarifui paslaugų kaina turėjo išlikti tokia pati. UAB „Omnitel" dar kartą vienašališkai padidino paslaugų kainą, kai pakeitė mokėjimo planą į „Asmeninis", kurio mėnesio mokestis buvo didesnis nei buvo sutarta. Kadangi UAB „Omnitel" du kartus padidino paslaugų kainas, ieškovas 2009-03-10 informavo UAB „Omnitel" apie sutarties nutraukimą. 2009-03-12 ieškovas pateikė UAB „Omnitel" papildymą dėl sutarties nutraukimo. 2009-05-29 ieškovas gavo UAB „Omnitel" pranešimą, kuriuo šis pareikalavo sumokėti 5333 Lt dydžio netesybas. UAB „Omnitel" reikalavimas sumokėti netesybas buvo grindžiamus tuo, kad ieškovas nevykdė savo įsipareigojimo - naudotis UAB „Omnitel" teikiamomis paslaugomis ne mažiau nustatyto minimalaus naudojimosi termino. Netesybos buvo paskaičiuotos dėl penkių abonentų, kurie naudojosi mobiliojo interneto paslaugomis. UAB „Airista", atstovaudama ieškovą pagal teisinių paslaugų sutartį, 2009-06-15 kreipėsi raštu į UAB „Omnitel" ir į Ryšių reguliavimo tarnybą, prašydama netaikyti netesybų ir priimti atitinkamą sprendimą. 2009-10-05 ieškovas kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą su prašymu išspręsti ginčą. Ryšių reguliavimo tarnyba 2009 12 31 įsakymu Nr. IV-1564 netenkino ieškovo prašymo, kuriuo buvo ginčijamos UAB „Omnitel" paskaičiuotos netesybos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. spalio 13 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad ieškovas 2009-10-05 prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą dėl šalių ginčo išnagrinėjimo išankstine ne teismo tvarka.

10Tarnyba, įvertinusi ginčo faktines aplinkybes, išnagrinėjusi pateiktus įrodymus, nustatė, kad UAB „Omnitel" vienašališkai pakeitus ieškovui suteiktus viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų mokėjimo planus į mokėjimo planą „Asmeninis", Sutartyje įtvirtintos nuostatos, taip pat atskiruose Sutarties prieduose numatytos sąlygos dėl mobilaus interneto paslaugų teikimo, įskaitant mobilaus interneto paslaugų teikimo mokėjimo planus, nebuvo pakeisti. Todėl konstatavo, kad „Omnitel" vienašališkai pakeitus Sutarties prieduose numatytus viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų mokėjimo planus į mokėjimo planą „Asmeninis", ieškovas įgijo teisę Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 12 punkto nustatyta tvarka (be netesybų) nutraukti Sutartį dėl savarankiškos judriojo telefono ryšio paslaugos telefono ryšio numeriais ( - ).

11Tarnyba taip pat nustatė, kad kitos savarankiškos pagal Sutartį ir jos priedus teikiamos mobilaus interneto paslaugos teikimo telefono ryšio numeriais ( - ) sąlygos nebuvo pakeistos, todėl konstatavo, kad UAB „Praction" nutraukus Sutartį ir jos atitinkamus priedus dėl mobilaus interneto paslaugos teikimo, UAB „Omnitel" teisėtai reikalauja netesybų dėl priešlaikinio Sutarties ir Sutarties priedų nutraukimo.

12Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009-12-31 įsakymas yra pagrįstas, todėl panaikinti jį nėra jokio teisinio pagrindo.

13Kaip buvo nustatyta ginčo nagrinėjimo Tarnyboje metu bei kaip matyti iš bylos faktinių aplinkybių, UAB „Omnitel" įsipareigojo teikti UAB „Praction" dvi savarankiškas, atskiras paslaugas pagal skirtingus mokėjimo planus - viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas ir mobilaus interneto paslaugas, todėl šalys buvo pasirašiusios atitinkamus Sutarties priedus. Tokią nuomonę suponuoja šalių Sutarties 9.3 punktas, nustatantis, jog, klientas, norėdamas gauti kitas nei Sutartyje apibrėžtos UAB „Omnitel" paslaugos, pasirašo su UAB „Omnitel“ atskiras sutartis dėl tokių paslaugų teikimo arba užpildo nustatytos formos prašymus.

14Teismo teigimu, tai, jog šalys sudarė savarankiškas sutartis rodo aplinkybės, jog UAB „Omnitel“ ir UAB „Praction“ kiekviename Sutarties priede nustatė skirtingus minimalaus naudojimosi UAB „Omnitel“ pagal Sutartį teikiamomis paslaugomis terminus bei aplinkybės, jog UAB „Omnitel“ teikė ieškovui paslaugas pagal skirtingus mokėjimo planus. Šalių sutarties prieduose buvo nustatytos šios paslaugų teikimo sąlygos bei šalių teisės ir įsipareigojimai: pagal 2007 m. vasario 15 d. GSM abonento prašymą, pagal kurį buvo teikiamos mobilaus interneto paslaugos telefono ryšio numeriu ( - ) UAB „Omnitel" suteikė ieškovui 680 Lt nuolaidą, o UAB „Praction" įsipareigojo naudotis paslaugomis iki 2010 m. sausio 30 d.; pagal 2007 m. birželio 20 d. GSM abonentų prašymą Nr. A65833, pagal kurį buvo teikiamos mobiliojo interneto paslaugos telefono ryšio numeriu ( - ), UAB „Omnitel" suteikė ieškovui 826 Lt nuolaidą, o UAB „Praction" įsipareigojo naudotis paslaugomis iki 2010 m. birželio 9 d.; pagal 2007 m. gruodžio 12 d. prašymą įjungti abonentą (-us) Nr. B022153, pagal kurį buvo teikiamos mobiliojo interneto paslaugos telefono ryšio numeriu ( - ), UAB „Omnitel" suteikė ieškovui 928 Lt nuolaidą, o UAB „Praction" įsipareigojo naudotis paslaugomis iki 2010 m. lapkričio 26 d.; pagal 2008 m. liepos 22 d. prašymą įjungti abonentą (-us) Nr. B068010, pagal kurį buvo teikiamos mobiliojo interneto paslaugos telefono ryšio numeriu ( - ), UAB „Omnitel" suteikė ieškovui 2650 Lt nuolaidą, o UAB „Praction" įsipareigojo naudotis paslaugomis iki 2011 m. liepos 22 d.; pagal 2008 m. spalio 27 d. GSM abonentų prašymą Nr. A52286 pagal kurį buvo teikiamos mobiliojo interneto paslaugos telefono ryšio numeriu ( - ), UAB „Omnitel" suteikė ieškovui 3291 Lt nuolaidą, o UAB „Praction" įsipareigojo naudotis paslaugomis iki 2010 m. spalio 27 d.

15Šalių sutartinius santykius reguliuoja Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. 1V-1160, nustatančios elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant prisijungimą prie viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamų galutiniams paslaugų gavėjams, teikimo sutarties turinio reikalavimus, paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, mokėjimo už paslaugas tvarką ir t. t. Šių Taisyklių 12 punkte nustatytos vienašališko Teikėjo vykdomo paslaugų teikimo sutarties sąlygų keitimo pasekmės. Pagal šio punkto nuostatas, Paslaugų teikimo sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Paslaugų teikimo sutarties sąlygas, padidina Paslaugų teikimo sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia Paslaugų teikimo sutartį, kad apie Paslaugų teikimo sutarties sąlygų pakeitimus ir Paslaugų kainų padidinimą abonentui turi būti pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, jei naujosios Paslaugų teikimo sutarties sąlygos ar Paslaugų kainos jam nepriimtinos, jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia Paslaugų teikimo sutartį, Teikėjas neturi teisės taikyti abonentui netesybų dėl priešlaikinio Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo.

16Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai teigia, kad Taisyklių 12 punkte nėra nustatyta galimybė abonentui nutraukti sutartį kažkurioje jos dalyje arba iš dalies. Sutinkamai su Taisyklių nuostatomis, sutartyje yra nustatomos tik bendrosios šalių teisės ir įsipareigojimai dėl Paslaugų teikimo ir naudojimosi Paslaugomis, o ieškovui teikiamos konkrečios Paslaugos, mokėjimo planai, minimalūs naudojimosi Paslaugomis terminai ir kitos specialiosios sąlygos yra nustatomos atitinkamuose sutarties prieduose. Kaip jau buvo minėta, pagal šalių sutartį ir jos priedus ieškovui telefono ryšio numeriais ( - ) buvo teikiamos judriojo telefono ryšio paslaugos, o telefono ryšio numeriais ( - ) – mobilaus interneto paslaugos.

17Teismas sutiko su Tarnybos padaryta išvada, jog sutarties ir jos priedų sąlygos dėl mobilaus interneto paslaugų teikimo telefono ryšio numeriais ( - ) nebuvo pakeistos, todėl ieškovui šioje dalyje nutraukus sutartį ir jos atitinkamus priedus atsakovas UAB „Omnitel“ įgijo teisę reikalauti netesybų dėl priešlaikinio sutarties ir jos priedų nutraukimo.

18III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

19Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Praction“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-10-13 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti.

20Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Taisyklių 12 punkte nėra nustatyta galimybė abonentui nutraukti sutartį kažkurioje jos dalyje arba iš dalies. Abonentui pasinaudojus Taisyklių 12 p. nustatyta teise, yra nutraukiama visa sutartis, o ne atskiros dalys. Taisyklės numato, kad sutartis gali būti sudaroma ir dėl paslaugų paketo, kas šiuo atveju reikštų, jog yra sudaroma vieninga sutartis dėl kelių rūšių paslaugų teikimo ir šioms paslaugoms yra taikomos vieningos bendrosios nuostatos tiek dėl sutarties nutraukimo, tiek dėl kitų aplinkybių. Apelianto nuomone, jei būtų nustatyta priešingai, paslaugos gavėjas neturėtų pasirinkimo teisės, būtų apribota jo teisė laisvai sudaryti sutartis su pasirinktu paslaugos tiekėju, nepagrįstai suvaržyta pasirinkimo laisvė. Teigia, kad Ryšių reguliavimo tarnyba sutartį vertina kaip 1 dokumentą, todėl Ryšių reguliavimo tarnybos išvada, jog ieškovas turėjo teisę nutraukti sutartį tik dalyje, kiek susiję su judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo telefono ryšio numeriais yra nepagrįsta. Teigia, kad nepaisant to, jog atsakovas UAB „Omnitel“ padidino paslaugų kainas tik dėl judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo, o mobilaus interneto paslaugų teikimo kainos liko nepakeistos, ieškovas įgijo teisę nutraukti visą sutartį.
  2. Taisyklių 12 p. taip pat nėra nustatyta jokių išlygų dėl paslaugų kainos padidinimo, jei kaina padidinama tik daliai paslaugų pagal sutartį. Teigia, kad Ryšių reguliavimo tarnyba neatsižvelgė į tai, kad ieškovas sudarė su UAB „Omnitel“ vieną sutartį ir ieškovas kiekvieną mėnesį pagal šią sutartį mokėjo vieną sutarties kainą. Taigi jeigu paslaugų teikėjas padidinimo paslaugų kainą daliai ieškovo abonentų, tai atitinkamai padidėjo visa bendra pagal tą pačią sutartį mokėtina suma už suteiktas paslaugas. Atitinkamai padidėjus paslaugų kainai, ieškovas įgijo teisę nutraukti sutartį Taisyklių 12 p. tvarka.
  3. šalių elektroninio ryšio paslaugų sutartys ir jų priedai yra viešosios sutartys, sudarytos pagal atsakovo parengtas standartines sąlygas. Apelianto nuomone, ieškovas, nors ir nėra fizinis asmuo, jis laikytinas silpnesniąja sutarties šalimi, kurios teisės turėtų būti ginamos prioritetiškai;
  4. teismas savo sprendime nieko nepasisakė dėl sutarties kainos pakeitimo ir PVM. Atsakovas padidino paslaugų kainą tiek už judriojo telefono ryšio paslaugas, tiek ir už mobilaus interneto paslaugas, nors pasirašant sutartį visos kainos buvo nurodytos su PVM, t.y. pasikeitus PVM tarifui paslaugų kaina turėjo išlikti tokia pati. Teigia, kad sutartyje nėra aptarta, jog pasikeitus PVM tarifui kaina yra vienašališkai pakeičiama, todėl atsakovas neturėjo teisės padidinti sutarties kainos be rašytinių abiejų šalių sutrikimo nepranešus;
  5. teismas neįvertino pateiktų įrodymų, jų turinio, neanalizavo, nesiaiškino sutarties sudarymo aplinkybių ir tikrosios šalių valios. Be to, teismas pažeidė 1997-06-16 LAT apžvalgoje „Įstatymų, nustatančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymas teismų praktikoje“ suformuluotas taisykles.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas LR Ryšių reguliavimo tarnyba prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-10-13 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Teigia, ieškovas ir atsakovas sulygo dėl kelių savarankiškų atlygintinų paslaugų teikimo dalykų, t.y. dėl viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų ir dėl mobiliojo interneto paslaugų, kurių kiekvienas yra atskiras sutarties ir sutarties priedų dalykas. Be to, šalių teisės ir pareigos dėl viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų ir dėl mobilaus interneto paslaugų teikimo atsirado skirtingu laiku. Taigi ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai dėl skirtingų savarankiškų sutarčių.

23Atsakovas, įvertinęs įstatymų nuostatas nurodo, jog klientas neprivalo atlyginti elektroninių ryšių paslaugų teikėjui jo patirtų tiesioginių nuostolių, t.y. sumokėti sutartyje nustatytas netesybas, esant Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 p. nurodytiems pagrindams. Byloje nebuvo nustatyta, kad atsakovas UAB „Omnitel“ pakeitė apeliantui teikiamų mobiliojo interneto paslaugų teikimo tvarką. Liko nepakitusios ir minėtų paslaugų teikimo kainos. Dėl šios priežasties, apeliantui išreiškus valią atsisakyti mobiliojo interneto paslaugų ir nesant pagrindų, numatytų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 p., jam išlieka pareiga atlyginti protingas išlaidas, kurias turėjo UAB „Omnitel“.

24Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu ir tinkamai pritaikė teisės normas.

25Teigia, kad atsakovas nėra susijęs su nei su viena iš šalių jokiais materialiniais teisiniais santykiais. Tarnyba, išnagrinėjusi ginčą ikiteismine tvarka atliko jai LR elektroninių ryšių įstatymų pavestą funkciją – išsprendė ginčą tarp elektroninių ryšių paslaugų teikėjo ir galutinio gavėjo, bei priėmė šalims privalomą sprendimą. Taigi tarnyba neturėjo pareigos atsakyti dėl UAB „Praction“ pareikšto materialinio teisinio reikalavimo.

26Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Omnitel“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-10-13 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Teigia, kiekvienas susitarimas dėl Specialiųjų sąlygų yra atskira sutartis, kuri gali būti pasirašoma ir nutraukiama atskirai. Atsakovas savo iniciatyva nekeitė paslaugų teikimo tarifų. Pažymi, kad bendras sąskaitos dydžio padidėjimas atsiradęs nuo 2009-01-01 buvo atliktas tik dėl tos priežasties, kad pasikeitus PVM įstatymui apeliantas privalėjo skaičiuoti mokestį tokiu tarifu, kurį įsakmiai nurodo įstatymas. Atsakovas vienašališkai nekeitė mokėjimo už teikiamas paslaugas dydžio, tačiau ir šio mokėjimo dydžio nekeisdamas privalėjo skaičiuoti PVM pasikeitusiu tarifu iš pateikti sąskaitas didesnei sumai dėl pasikeitusių imperatyvių įstatymo reikalavimų. Atsakovo nuomone, nepakeitus mokėjimų už paslaugas dydžiui, o sąskaitoms padidėjus tik ta dalimi, kuria buvo padidintas PVM mokestis, apeliantas neįgavo teisės nutraukti sutarties nemokėdamas netesybų dėl to, jog paslaugos teikėjas padidino teikiamų paslaugų tarifus.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

29Byloje kilo ginčas dėl abonento galimybės nutraukti paslaugų teikimo sutartį (visa apimtimi), nemokant sutartyje numatytų netesybų, kai be pagrindinės sutarties šalys papildomais susitarimais sulygo dėl skirtingų paslaugų teikimo skirtingomis sąlygomis ir dalyje paslaugų (dėl judriojo telefoninio ryšio) paslaugų teikėjas vienašališkai pakeitė sutarties sąlygas (kainą), taip pat- dėl vertinimo ar PVM tarifo padidinimas reiškia sutartyje nustatytos kainos pakeitimą (padidinimą) kai sudarant sutartis paslaugų kainos buvo nurodytos su paskaičiuotu PVM.

30Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,Praction“ ir UAB ,,Omnitel“ 2006-04-25 buvo sudaryta sutartis dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 630991 (b.l. 10-13). Sutarties 9.3 punkte numatyta, kad klientas, norėdamas gauti kitas nei Sutartyje apibrėžtos UAB „Omnitel" paslaugos, pasirašo su UAB „Omnitel“ atskiras sutartis dėl tokių paslaugų teikimo arba užpildo nustatytos formos prašymus. Ginčo laikotarpiu ieškovas su atsakovu buvo sudaręs susitarimus dėl judriojo telefono ryšio paslaugos telefono ryšio numeriais ( - ) bei dėl interneto paslaugos teikimo telefono ryšio numeriais ( - ). Atsakovui pakeitus ieškovo judriojo telefono ryšio mokėjimo planus į planą ,,Asmeninis“ , ieškovas raštu informavo UAB ,,Omnitel“ apie sutarties nutraukimą (b.l. 20-22).

31Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, nemokėdamas sutartyje numatytų netesybų, turėjo teisę nutraukti sutartį tik dėl judriojo telefono ryšio paslaugos, kadangi atsakovas vienašališkai pakeitė sutartyje nurodytas judriojo telefono ryšio paslaugų kainas, tačiau, kadangi interneto paslaugų teikimo telefono ryšio numeriais kainos pakeistos nebuvo, nutraukdamas sutartis dėl teikiamos interneto ryšio paslaugos, ieškovas privalo sumokėti sutartyje numatytas netesybas.

32Apelianto nesutikimas su šia teismo išvada grindžiamas sudarytos sutarties vientisumu, bei Taisyklių 12 punkte nenumatyta galimybe sutartį nutraukti dalyje.

33Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, teisingai įvertino tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį, sudarytos sutarties esmę bei struktūrą ir padarė pagrįstą išvadą, jog paslaugų tiekėjui vienašališkai pakeitus esmines sutarties sąlygas (paslaugų tarifus) dėl dalies teikiamų paslaugų, t.y. dėl judriojo telefono ryšio, ieškovas įgijo teisę nutraukti sutartį, nemokėdamas sutartyje numatytų netesybų, būtent šių paslaugų dalyje, tačiau toje dalyje, kurioje paslaugas teikęs atsakovas sutarties sąlygų nepakeitė, vienašalis sutarties nutraukimas prieš terminą, sąlygoja pareigą mokėti sutartines netesybas.

34Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu apelianto argumento, esą tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta viena, vientisa sutartis ir nutraukta ji galėjo būti tik visa apimtimi, o ne iš dalies. 2006-04-25 ginčo šalių pasirašyta sutartis dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo (b.l. 10-13) nustatė bendrąsias šalių teise bei pareigas, tačiau šioje sutartyje nebuvo susitarta dėl konkrečių paslaugų teikimo sąlygų, paslaugų tarifų, jų teikimo terminų, taikomų nuolaidų ir pan. Šios individualios sutarties sąlygos buvo aptariamos konkretaus abonento atveju papildomuose susitarimuose (prašymuose įjungti abonentą, įjungti paslaugas ir pan. – b.l. 14- 18). Atsakovas nurodo, kad per visą sutarties galiojimo laikotarpį apeliantas buvo aktyvavęs/ atjungęs 12 skirtingų abonentų. Jeigu sutartis būtų aiškinama tokiu būdu, kaip nurodo apeliantas, kiekvienu atveju, įjungiant (aktyvuojant) naują abonentą arba užsakant naują paslaugą, turėtų būti pasirašoma nauja sutartis, susidedanti tiek iš bendrųjų, tiek iš specialiųjų sąlygų ir kiekvieną kartą, atjungiant atitinkamą abonentą, sutartis dėl jo visa apimtimi turėtų būti nutraukiama. Tačiau šalių bendradarbiavimo praktika liudija, jog bendrosios sutarties sąlygos, numatytos 2006-04-25 sutartyje, aktyvuojant naujus abonentus ar užsakant naujas paslaugas (pvz., interneto ryšio), nebuvo iš naujo pasirašomos. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog papildomi susitarimai dėl papildomų paslaugų pagal tą pačią sutartį teikimo gali būti nutraukiami tokia pat tvarka, kaip jie yra sudaromi, t.y. kiekvienas susitarimas dėl konkrečios paslaugos teikimo gali būti sudarytas, taip pat gali būti ir nutrauktas kaip atskira sutarties dalis, nustatanti konkrečiais šalių teises bei pareigas. Visa sutartis turėtų būti nutraukiama tik tokiu atveju, kada nutraukiami visi papildomi susitarimai. Įvertinant tai, kad pagal tą pačią sutartį su papildomais susitarimais ieškovui buvo teikiamos skirtingos elektroninio ryšio paslaugos (judriojo telefono ryšio bei interneto), judriojo telefono ryšio paslaugų atsisakymas (papildomų susitarimų dėl telefono ryšio paslaugų teikimo nutraukimas) savaime nesąlygoja ir susitarimų dėl interneto paslaugų teikimo nutraukimo, nes šios paslaugos buvo teikiamos savarankiškai, vienos paslaugos teikimas neįtakojo kitos paslaugos teikimo.

35Atsakovas UAB ,,Omnitel“ atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodo, jog Civilinio kodekso normos nedraudžia tokios sutarčių struktūros, kai šalys susitaria dėl bendrųjų sąlygų, o individuliai aptartos konkrečių paslaugų teikimo sąlygos nustatomos individualiai aptariamose specialiosiose sutarties sąlygose. Tokia praktika plačiai taikoma ne tik atlygintinio paslaugų teikimo santykiuose, bet ir draudimo, kreditavimo teisniuose santykiuose.

36Aplinkybė, kad Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punkte nėra kalbama apie dalinį sutarties nutraukimą, nereiškia, jog esant pagrindui konstatuoti paslaugų teikėjo vienašalį sutarties pakeitimą tik dėl dalies teikiamų paslaugų, ieškovas įgijo teisę nutraukti sutartį, neatlygindamas paslaugų teikėjui paslaugų kainos dalies, proporcingos suteiktoms paslaugoms ir neatlyginti protingų išlaidų, kurias turėjo paslaugų teikėjas (Civilinio kodekso 6.721 str. 1 d.) toje dalyje, kurioje sutarties sąlygos nebuvo apekistos. Atsakovas Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba, nagrinėdama ginčą tarp paslaugų teikėjo ir ieškovo, taip pat pirmosios instancijos teismas, pagrįstai pažymėjo, jog mobiliojo interneto ryšio paslaugų tarifai ieškovui nebuvo pakeisti, taigi, šių paslaugų dalyje ieškovo teisės niekaip nebuvo pažeistos, todėl ieškovui vienašališkai nutraukiant sutartį ir dėl mobiliojo interneto paslaugų teikimo, šiam kyla pareiga atlyginti paslaugų teikėjui protingas išlaidas, kurias nagrinėjamu atveju sudaro sutartinės netesybos. Teismas, nagrinėdamas ginčą, pagrįstai pažymėjo, kad apeliantui buvo suteiktos 8375 Lt nuolaidos judriojo ryšio įrenginiams, t.y. suteiktų nuolaidų suma yra ženkliai didesnė, negu sutartinės netesybos dėl vienašalio sutarties nutraukimo prieš terminą. T.y. šiuo atveju sutartinės netesybos kompensuoja būtent paslaugų teikėjo patiriamus nuostolius dėl suteiktų nuolaidų įrenginiams.

37Dėl PVM mokesčio tarifo pasikeitimo ir jo įtakos paslaugų kainai.

38Apeliacinės instancijos tesimas pažymi, jog mokesčių tarifus nustato Lietuvos Respublikos Seimas, o ne paslaugų teikėjas, todėl mokesčio tarifo padidėjimas negali būti vertinamas kaip paslaugos kainos vienašalis pakeitimas. Todėl apelianto argumentas, esą atsakovas pakeitė paslaugų kainą aptariamu aspektu, yra nepagrįstas.

39Kiti apeliacinio skundo argumentai (kaip antai, esą teismo sprendime nenurodyti motyvai, dėl kurių ieškinys atmestas), taip pat nepripažįstami pagrįstais: teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje teismo išdėstyti argumentai yra pakankamai aiškūs, suprantami ir iš jų yra aišku, kodėl ieškinys atmestas.

40Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nenustatė pagrindų, dėl kurių teismo sprendimas galėtų būti panaikintas (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.), todėl ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus m. 2 apylinkės teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

42Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Praction“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Nurodė, kad ieškovas ir UAB „Omnitel" 2006-04-25 sudarė sutartį dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. spalio 13 d. sprendimu ieškovo... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas 2009-10-05 prašymu kreipėsi į Lietuvos... 10. Tarnyba, įvertinusi ginčo faktines aplinkybes, išnagrinėjusi pateiktus... 11. Tarnyba taip pat nustatė, kad kitos savarankiškos pagal Sutartį ir jos... 12. Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos... 13. Kaip buvo nustatyta ginčo nagrinėjimo Tarnyboje metu bei kaip matyti iš... 14. Teismo teigimu, tai, jog šalys sudarė savarankiškas sutartis rodo... 15. Šalių sutartinius santykius reguliuoja Elektroninių ryšių paslaugų... 16. Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai teigia, kad Taisyklių 12 punkte nėra... 17. Teismas sutiko su Tarnybos padaryta išvada, jog sutarties ir jos priedų... 18. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Praction“ prašo Vilniaus miesto 2... 20. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas LR Ryšių reguliavimo tarnyba... 22. Teigia, ieškovas ir atsakovas sulygo dėl kelių savarankiškų atlygintinų... 23. Atsakovas, įvertinęs įstatymų nuostatas nurodo, jog klientas neprivalo... 24. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje... 25. Teigia, kad atsakovas nėra susijęs su nei su viena iš šalių jokiais... 26. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Omnitel“ prašo Vilniaus... 27. Teigia, kiekvienas susitarimas dėl Specialiųjų sąlygų yra atskira... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 29. Byloje kilo ginčas dėl abonento galimybės nutraukti paslaugų teikimo... 30. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,Praction“ ir UAB ,,Omnitel“... 31. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas,... 32. Apelianto nesutikimas su šia teismo išvada grindžiamas sudarytos sutarties... 33. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, teisingai įvertino tarp... 34. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu apelianto argumento, esą tarp... 35. Atsakovas UAB ,,Omnitel“ atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodo,... 36. Aplinkybė, kad Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punkte... 37. Dėl PVM mokesčio tarifo pasikeitimo ir jo įtakos paslaugų kainai.... 38. Apeliacinės instancijos tesimas pažymi, jog mokesčių tarifus nustato... 39. Kiti apeliacinio skundo argumentai (kaip antai, esą teismo sprendime... 40. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nenustatė pagrindų,... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 42. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 13 d. sprendimą palikti...