Byla 2-92-418/2011
Dėl pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, sekretoriaujant Janinai Matonienei, dalyvaujant ieškovui A. L., jo atstovui advokatui Kazimierui Juknai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai dėl pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, ir

Nustatė

2Ieškovas A. L. prašo pripažinti galiojančia Ricielių karvių fermos pagalbinių patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 1998-07-13d. tarp Lazdijų rajono žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ likvidacinės komisijos ir A. L. ir pripažinti jam nuosavybės teises į karvių fermos komplekso pagalbines patalpas, kurių unikalus Nr. ( - ), esančias Ricielių kaime, Druskininkų savivaldybėje. Nurodė, jog buvo Lazdijų rajono Leipalingio seniūnijos žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ nariu - pajininku. 1997-04-01d. žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ visuotinis pajininkų susirinkimas priėmė nutarimą likviduoti bendrovę, sudaryta ir patvirtinta likvidacinė komisija, nutarta bendrovės turtą perduoti pajininkams pagal jiems priklausančius pajus bei jį parduoti. 1998-07-13d. už 1400 Lt žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ likvidacinė komisija pardavė jam Ricielių karvių fermos komplekso pagalbines patalpas, buvusias Ricielių kaime, Lazdijų rajone (dabar Druskininkų savivaldybėje). Pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta notarine tvarka. Žemės ūkio bendrovė „Nemunas“ buvo likviduota ir 2000-05-23d. išregistruota iš įmonių rejestro. Nuo 1998-07-13d. ieškovas Ricielių karvių fermos pagalbinių patalpas valdo ir jomis naudojasi.

3Atsakovas su pareikštu ieškiniu sutiko. Nurodė, jog pagal pateiktus teismui dokumentus, tikėtina, jog Ladijų rajono žemės ūkio bendrovė „Nemunas“ likvidacinė komisija neturėjo pakankamai lėšų tinkamai parengti kadastro – registro bylą bei įforminti nekilnojamojo daikto pirkimo- pardavimo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka.

4Atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismui pateikė rašytinį prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant.

5Ieškovo atstovas advokatas K.Jukna teismo posėdžio metu nurodė, jog palaiko ieškinio reikalavimus pilnai. Papildomai paaiškino, jog kadangi sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo patvirtinta notarine tvarka, buvo praleistas ir tuo metu nustatytas pagal įstatymą trijų mėnesių terminas įregistruoti viešame registre. Todėl pripažįstant sudarytą sutartį galiojančia, tuo pačiu turi būti ir atnaujintas minėtas trijų mėnesių terminas.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovo atstovo paaiškinimais, bylos medžiaga (b.l. 7-16) nustatyta, jog 1997-04-01d. Lazdijų rajono Leipalingio seniūnijos žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ visuotinis pajininkų susirinkimas nutarė likviduoti žemės ūkio bendrovę nuo 1997-04-01d. (3 punktas), bendrovės turtą perduoti žemės ūkio bendrovės pajininkams pagal tenkančių pajų dalis arba parduoti nustatyta likvidacinės komisijos kaina (4 punktas) (b.l. 10-11). 1998-07-13 tarp Žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ likvidacinės komisijos ir A. L. sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią buvo parduotos Ricielių karvių fermos komplekso pagalbines patalpos, pieno blokas ir kampelis, jame esantis inventorius už 1400 Lt; pagalbines patalpas A. L. priėmė pasirašytinai (b.l.7). Pagal 1998-07-13d. kasos pajamų orderį Serija SAA Nr. 19783717 Žemės ūkio bendrovei „Nemunas“ A. L. sumokėjo 1400 Lt (b.l. 8). 2000-05-22d. Žemės ūkio bendrovė „Nemunas“ likviduota, 2000-05-23d. Lazdijų rajono mero potvarkiu Nr. 271 išregistruota (b.l.14-15).

81998-07-13d. tarp Žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ likvidacinės komisijos ir A. L. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu galiojusio 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 255 str. nustatė, kad pirkimo – pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje. Pagal byloje esančius dokumentus, nustatyta, jog pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo nei notariškai patvirtinta, nei per įstatymo nustatytą terminą įregistruota. Todėl ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti galiojančia. Tiek 1964 m. Civilinio kodekso, tiek 2000 m. Civilinio kodekso normos numato, kad teismas pagal sandorį įvykdžiusios šalies reikalavimą turi teisę pripažinti sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, galiojančiu, nors jis ir nėra įformintas notarine tvarka (1964 m. CK 58 str., 2000 m. CK 1.93 str.). Tam, kad teismas galėtų pripažinti sandorį galiojančiu, būtinos tokios sąlygos: pirma, sandoris yra dvišalis; antra, viena sandorio šalis visiškai arba iš dalies įvykdė sandorį; trečia, kita sandorio šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka (1964 m. CK 58 str. 4 d., CK 1.93 str. 4 d.). Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo pripažinti sandorį galiojančiu pagal 1964 m. CK 58 str. 4 d., CK 1.93 str. 4 d. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą šios normos taikymo praktiką yra svarbu nustatyti tai, jog vykdant sandorį savo valią išreiškia ne tik šalis, kuri vykdo, bet ir šalis, kuri priima įvykdymą, turi būti akivaizdi šalių valia ne tik sudaryti, bet ir įvykdyti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje 3k-3-581/2007). Nustatyta, jog 1998-07-13d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis tarp Žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ likvidacinės komisijos ir A. L. yra dvišalis; ieškovas A. L. sandorį įvykdė – perdavė už perkamą turtą nustatytą pinigų sumą (kasos pajamų orderis Serija SAA Nr. 19783717), pasirašytinai perkamą turtą priėmė (b.l. 7-8). Pirkėjui įmokėjus sutartą kainą, pirkimo-pardavimo sutartis turi būti tvirtinama notariškai ir teisiškai įregistruojama viešame registre. Tokiems teisiniams veiksmams reikalinga abiejų sutarties šalių objektyviai išreikšta valia. Žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ likvidacinė komisija po sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties nesiėmė aktyvių veiksmų pirkimo-pardavimo sutartį patvirtinti notarine tvarka. 2000-05-22d. Žemės ūkio bendrovė „Nemunas“ likviduota, 2000-05-23d. Lazdijų rajono mero potvarkiu Nr. 271 išregistruota (b.l.14-15). Iš nustatytų aplinkybių seka, jog pirkimo-pardavimo sutartis notarine tvarka nebuvo įforminta ne dėl pirkėjo kaltės. Aukščiau nustatytos aplinkybės atitinka 1964 m. CK 58 str., 2000 m. CK 1.93 str. 4d. reikalavimus, todėl 1998-07-13d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp A. L. ir Lazdijų rajono žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ likvidacinės komisijos, teismo pripažintina galiojančia. Pagal nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu galiojusio 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 255 str. pirkimo – pardavimo sutartis per tris mėnesius turėjo būti įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje. Nustatyta, jog minėta pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo patvirtinta notariškai, dėl ko nebuvo ir įregistruota per įstatymo nustatytą terminą, iš to seka, jog įstatymo nustatytas terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 str. 3 d.).

9Atkreiptinas dėmesys, jog ieškinio reikalavimą dėl pripažinimo A. L. nuosavybės teisės į pirkimo-pardavimo sutarties dalyką, t.y. karvių fermos komplekso pagalbines patalpas, kurių unikalus Nr. 4400-1993-8268, esančias Ricielių kaime, Druskininkų savivaldybėje, nėra teisinio pagrindo tenkinti, kadangi įsiteisėjus priimtam teismo sprendimui, jis privalomas visiems subjektams ir sudaro teisinį pagrindą atlikti pakeitimus Nekilnojamojo turto registre, tame tarpe ir atlikti teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre dėl A. L. nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą (Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 18 str., 301 str., Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo3 str., 9 str., 1d. 4p., 11 str. 1d. 1p., 22 str. 2p.).

10Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-268 str., 270 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Pripažinti galiojančia 1998-07-13d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį tarp Lazdijų rajono žemės ūkio bendrovės „Nemuno“ likvidacinės komisijos ir A. L. dėl Ricielių karvių fermos pagalbinių patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių Ricielių kaime, Druskininkų savivaldybėje.

13Atnaujinti ieškovui A. L., asmens kodas ( - ) 3 (trijų) mėnesių terminą įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pagal 1998-07-13d. pirkimo-pardavimo sutartį, t.y. Ricielių karvių fermos pagalbines patalpas, kurių unikalus Nr. ( - ), esančias Ricielių kaime, Druskininkų savivaldybėje.

14Priteisti iš ieškovo A. L. 17,30 Lt (septyniolika litų 30 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmonės kodas 188659752, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai