Byla 2-1108-883/2011
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui S. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „SMScredit.lt“ prašo priteisti iš atsakovo S. B. 1680Lt Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovui ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteiktas per atsakovo darbo vietos UAB ,,Primenta“ vyr. finansininką S. M., tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė (b. l. 17). Byloje yra ieškovės prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d., priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Iš pateiktų duomenų matyti, kad ieškovė su atsakovu 2009-03-17 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas atsakovui iki 2009-04-16 suteikė 500,00 Lt paskolą (b. l. 4-6). Atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti ir sumokėti 100,00 Lt paskolos suteikimo mokestį, o laiku neįvykdžius įsipareigojimų mokėti 1 procento delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (sutarties 9.2. punktas), tačiau savo įsipareigojimų ieškovei nevykdė. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas iki sutartimi nustatyto termino (2009-04-16) grąžino 500,00 Lt paskolą ir 100,00 Lt paskolos mokesčio (palūkanų), šios sumos yra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, todėl iš atsakovo priteistinos ieškovei (LR CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.881 str. 1 d., 6.886 str.).

8Nustačius, kad atsakovas sutarties tinkamai neįvykdė, jam, vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta paskolos sutarties bendrosiose sąlygose, atsakovas, neįvykdęs prievolės grąžinti paskolą laiku, privalo mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos, ir tuo pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1080 Lt delspinigių, skaičiuojamų už 180 dienų.

9Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis LR CK 6.73 straipsniu, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, ar tuo nepažeidžiamas sutarčių laisvės principas.

10Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovas kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB „Ribenos prekyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2008). Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui.

11Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną prilygsta 365 procentų dydžio metinėms palūkanoms, kai tuo tarpu įstatymas minimaliais kreditoriaus nuostoliais pripažįsta penkių procentų dydžio metines palūkanas, tarp šalių nesant atskiro susitarimo dėl palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Tokio dydžio delspinigiai atsižvelgiant į formuojamą praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi, prieštaraujantys civiliniame kodekse įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas, todėl teismas delspinigių dydį mažina iki 0,2 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. iki 216 Lt. Ši suma, teismo nuomone, laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl paskolos sutarties sąlygų nevykdymo, atsižvelgiant į nedidelę suteiktos paskolos sumą, paskolos grąžinimo terminą, ir į tai, kad ieškovo nuostolius taip pat padengia teismo priteista 100,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio (palūkanų) suma (LR CPK 3 str. 7 d., 178 str., LR CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str. , 6.256 str. 1 d. ir 2 d.).Pagal formuojamą teismų praktiką didesni delspinigiai galėtų būti priteisiami tik tuo atveju, jeigu ieškovas pateiktų teismui įrodymus, patvirtinančius, jog dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo jis patyrė nuostolių, atsiradusių dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. Ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl darytina išvada, kad toks netesybų dydis nėra mažesnis už ieškovo patirtus nuostolius, todėl ieškinio dalis dėl likusios delspinigių dalies netenkintina (LR CPK 178 str.).

12Terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str.), todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovo ieškovei priteistina 67 Lt žyminio mokesčio ( CPK 93 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88, 93, 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 - 279 str. ,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644, buv. Jonavos g. 254A, Kaunas) iš atsakovo S. B., a. k. ( - ) 500 (penkis šimtus litų) paskolos, 100 (vieną šimtą litų) palūkanų, 216 (du šimtus šešiolika litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (816 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo dienos ( 2011-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai