Byla 2A-274/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skomė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinio sprendimo, kuriuo paliktas nepakeistas teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. preliminarus sprendimas, civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 pagal ieškovo Ellora Ltd ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skomė“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Ellora Ltd (dabar – Ellora 4522899 Ltd) 2009-09-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Skomė“ 300 000 Lt skolą, 13 068,49 Lt palūkanų nuo pažeidimo iki ieškinio padavimo ir procesines 6 proc. dydžio metines palūkanas. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovo UAB ,,Skomė“ akcininkas, turintis 187 500 vnt. akcijų. UAB ,,Skomė“ pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2008-06-11 nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 1 400 000 Lt iki 350 000 Lt, sumažinant akcijos nominalią vertę nuo 4 Lt iki 1 Lt, o įstatinio kapitalo sumažintą dalį atsakovas įsipareigojo išmokėti akcininkams, proporcingai turimų akcijų skaičiui, per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, t. y. iki 2008-12-11. Dėl to ieškovui turėjo būti išmokėta 562 500 Lt, iš kurių jis reikalavimą į 262 500 Lt 2009-07-08 sutartimi perleido naujam kreditoriui UAB „FF lizingas“. Tačiau iki šiol atsakovas jam nėra sumokėjęs 300 000 Lt.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 22 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino – priteisė ieškovui iš atsakovo 300 000 Lt skolą, 13 068,49 Lt palūkanų, 3 565 Lt žyminio mokesčio, 349,03 Lt vertimo išlaidų ir procesines 6 proc. dydžio metines palūkanas. Teismas nustatė, kad UAB ,,Skomė“ 2008-06-11 visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dieną ieškovas Ellora Ltd turėjo 187 500 vnt. atsakovo akcijų, todėl, sumažinus akcijos nominalią vertę nuo 4 Lt iki 1 Lt, jam turėjo būti sumokėta 562 500 Lt (Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 8 d.). Kadangi ieškovas 2009-07-08 sutartimi perleido UAB „FF Lizingas“ 262 500 Lt dydžio reikalavimą į UAB „Skomė“, teismas pripažino pagrįstu ieškovo reikalavimą į 300 000 Lt ir priteisė šias lėšas iš atsakovo. Taip pat priteisė palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir procesines palūkanas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

6Atsakovas UAB ,,Skomė“ dėl šio preliminaraus teismo sprendimo padavė prieštaravimus, prašydamas šį teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį palikti nenagrinėtą. Juos grindė tuo, kad ieškinys ieškovo Ellora Ltd vardu paduotas neįgalioto asmens Z. V., nes šiam asmeniui išduotas įgaliojimas nėra tinkamai įformintas. Tai yra Z. V. išduotas įgaliojimas pasirašytas S. G. P. L., ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu, tačiau išrašas (forma) iš Anglijos įmonių rūmų dėl direktoriaus ar sekretoriaus paskyrimo nepatvirtina, kad bendrovė „Amatus Capital Group“ veikia kaip ieškovo direktorius, nes nėra aišku, kas šį išrašą pasirašė, jis nėra patvirtintas pažyma (Apostille), kaip tai numato 1961 m. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau Konvencija). Teigė, kad taip pat nepateikti dokumentai, patvirtinantys S. G. P. L.tapatybę ir teises veikti ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu; kad įprastai įgaliojimas, išduotas juridinio asmens, patvirtinamas juridinio asmens antspaudu, tuo tarpu ieškovo pateiktas įgaliojimas, nors ir patvirtintas antspaudu, tačiau dėl dokumento prastos kokybės atsakovas negali nustatyti, kieno tai antspaudas. Atsakovas abejojo tuo, ar ieškovas turi civilinį teisnumą, ar yra tik fiktyvus subjektas, nes nepateikta jokių jo realią veiklą patvirtinančių įrodymų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 28 d. galutiniu sprendimu teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą – priteisė ieškovui iš atsakovo 300 000 Lt skolą, 13 068,49 Lt palūkanų, 3 565 Lt žyminio mokesčio, 872,96 Lt vertimo išlaidų, 400 Lt už antstolio atliktus veiksmus ir procesines 6 proc. dydžio metines palūkanas.

9Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Skomė“ ginčija Z. V. įgaliojimus atstovauti ieškovui Ellora Ltd bei ieškovo Ellora Ltd veiksnumą, tačiau neginčija savo skolos ieškovui. Spręsdamas dėl ieškovo teisnumo, teismas konstatavo, kad ieškinyje nurodyti Ellora Ltd banko rekvizitai yra ieškovo ir jie nuo 2003 m. žinomi atsakovui, kuris Baltic International banko viduje yra gavęs ieškovo Ellora Ltd, kaip akcininko, mokėjimus. Be to, Baltic International banko 2009-11-03 pažyma patvirtina, kad ieškinyje nurodyta ieškovo sąskaita priklauso Ellora Ltd ir kad šios įmonės sąskaitos numeris iki IBAN sistemos įvedimo sutampa su ieškovo sąskaitos numeriu, iš kurios atsakovui UAB „Skomė“ buvo sumokėta už įsigytas akcijas.

10Nagrinėdamas, ar Z. V. yra tinkamas ieškovo atstovas, teismas nustatė, kad šio asmens įgaliojimus patvirtina ieškovo direktoriaus ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ 2008-06-20 pasirašyta įgaliojimo kopija, 2010-06-21 išduoto S. G. P.-L. ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu notariškai patvirtinto įgaliojimo, galiojančio iki 2011-07-01, su Apostille ir jo vertimo notaro R. T. patvirtintos kopijos kopija, kurios originalas buvo parodytas teisme. Dėl to teismas sprendė, kad šių oficialių įrodymų nepaneigia atsakovo pateiktas susirašinėjimas elektroniniu paštu su S. G. P.-L, jog Z. V. nėra išduotas toks įgaliojimas. Teismas konstatavo, kad 2009-06-23 Anglijos ir Velso Įmonių registro įmonės Nr. 4522899 (Ellora Ltd) registravimo ir veikimo faktą patvirtinantis dokumentas, 2008-06-20 ir 2009-06-08 įgaliojimai Z. V., atitinka 1961 m. Hagos konvencijos reikalavimus, todėl pripažino nepagrįstu atsakovo argumentą, kad ieškovo pateiktas minėtas išrašas (forma) iš Anglijos įmonių rūmų dėl direktoriaus ar sekretoriaus paskyrimo nėra patvirtintas 1961 m. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ nustatyta tvarka (Konvencijos 2 str. 1 str. c d, 3, 4 str.).

11Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo, teismas konstatavo, kad UAB ,,Skomė“ 2008-06-11 visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį atsakovo kapitalą, dieną ieškovas Ellora Ltd turėjo 187 500 vnt. atsakovo akcijų, todėl jam turėjo būti sumokėta 562 500 Lt (Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 8 d.). Kadangi ieškovas 2009-07-08 sutartimi perleido UAB „FF Lizingas“ 262 500 Lt dydžio reikalavimą į UAB „Skomė“, teismas pripažino pagrįstu ieškovo reikalavimą į 300 000 Lt ir priteisė šias lėšas iš atsakovo. Taip pat priteisė palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir procesines palūkanas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Skomė“ prašo panaikinti teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinį ir 2009 m. rugsėjo 22 d. preliminarų sprendimus ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas visapusiškai ir objektyviai neišsiaiškino bei neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių, neišreikalavo būtinų papildomų įrodymų, netinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles, nemotyvuotai netyrė jo argumentų dėl to, kad ieškinys yra paduotas netinkamai įgalioto asmens, todėl pažeidė rungtyniškumo, proceso teisingumo ir sąžiningumo principus, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl įrodymų vertinimo, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą (CPK 176, 179, 185, 265 str.). Pirma, teismas nenustatė ir nevertino, ar ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“, kuri išdavė įgaliojimą Z. V., turi teisę veikti ieškovo vardu. Minėtas išrašas (forma) iš Anglijos įmonių rūmų dėl direktoriaus ar sekretoriaus paskyrimo nepatvirtina, kad bendrovė „Amatus Capital Group“ veikia kaip ieškovo direktorius, nes yra nepasirašytas, nenurodyta, kokia institucija jį išdavė ir neaktualus (2002 m.). Ieškovas privalėjo pateikti ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ įstatus, nuostatus, ar kitus oficialius dokumentus, tačiau to nepadarė. Teismui pateikta pareigybių patvirtinimo pažyma, kurioje nurodyta, kad ribotos atsakomybės bendrovė „Amatus Capital Group“ yra ieškovo direktorius, pasirašyta „Create.co.uk Limited“, kaip ieškovo atstovo, tačiau neaišku, kokiu pagrindu pastaroji bendrovė veikia, kaip ieškovo atstovas. Antra, teismas nepasisakė ir nevertino jo argumentų, kad S. G. P.-L galimai neturi teisės veikti ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu. Be to, byloje esantys atsakovo elektroninio susirašinėjimo su S. G. P.-L laiškai, kuriuose teigiama, kad Z. V. nebuvo išduotas įgaliojimas veikti ieškovo vardu, neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad Z. V. turi teisę veikti ieškovo vardu. Trečia, teismas iš viso nevertino, ar įgaliojimas pagal Seišelių Respublikos teisę yra išduotas tinkamai. Be to, ieškovas yra registruotas Anglijoje, jo direktorius ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ Nevyje. Ketvirta, teismas neįvertino jo argumentų dėl ieškovo civilinio teisnumo, nes vien tik banko sąskaitos turėjimas nepatvirtina, kad juridinis asmuo vykdo veiklą (CK 1.19, 1.20 str.). Dėl to ieškovas neįrodė, kad jis ir jo atstovas – ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ turi civilinį teisnumą.
  2. Teismo sprendimas yra pagrįstas prielaidomis, o ne įrodytais faktais. Tai yra ieškovas neįrodė, o teismas nesiaiškino, ar ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ turi teisę veikti kaip ieškovo direktorius ir išduoti įgaliojimą Z. V., ar S. G. P.-L turi teisę ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu, todėl be pagrindo sprendė, kad Z. V. turi teisę atstovauti ieškovui.

14Atsiliepimu ieškovas Ellora Ltd prašo apeliacinį skundą atmesti, o galutinį teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

151. Apeliantas teigdamas, jog teismas netinkamai vertino įrodymus, pats nepasisako dėl byloje esančių Anglijos ir Velso Teismo advokato C. B. 2009-11-23, 2010-02-04 ir 2010-07-13 pažymų, 2010-07-07 Anglijos ir Velso Bendrovių registro pažymos, patvirtinančios, kad ieškovas buvo įsteigtas 2002-08-30 kaip ribotos atsakomybės bendrovė pagal 1985 m. Bendrovių įstatymą, kad veikia nuo jos įsteigimo ir Bendrovių registras nėra ėmęsis jokių veiksmų dėl bendrovės išregistravimo arba išbraukimo iš registro, kaip nutraukusios savo veiklos, registruoto ieškovo atstovo „Create.co.uk Limited“ pareigybių patvirtinimo pažymos, steigimo pažymėjimo, išduoto 2002-08-30 Įmonių rūmuose, rašytinio sprendimo dėl direktorių, įmonės memorandumo, įstatų, dėl 2003-05-20 UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutarties, kurią su Ellora Ltd pasirašė atsakovo direktorius J. M., dėl J. M. pasirašytų pranešimų ieškovui, atstovaujamam Z. V., kad UAB „Skomė“ abejonių dėl ieškovo egzistavimo nekilo ir 2008-06-11 mažinant įstatinį kapitalą, laisvų lėšų ir išmokų akcininkams dydžius. Ieškovas pateikė Anglijos ir Velso Įmonių registro Įmonės Nr.4522899 (Ellora Ltd) registravimą ir veiksnumą patvirtinančius dokumentus, atitinkančius Konvencijos reikalavimus, taip pat pateikė ir kitus neprivalomus duomenis (įstatus, ieškovo direktorių). Apelianto reikalavimai pateikti susitariančių šalių vidinius dokumentus yra siekis vilkinti procesą, nes Konvencija buvo ratifikuota tam, kad dokumentų naudojimas kitose valstybėse būtų taikomas maksimaliai supaprastinant procedūras. Teismas tinkamai įvertino apelianto susirašinėjimą elektroniniais laiškais su S. G. P.-L.

162. Ginčai dėl atstovavimo negali būti pagrindas nevykdyti Akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnio 8 dalyje nurodytos prievolės, todėl apeliacinio skundo argumentai teisiškai nereikšmingi.

17Iki bylos nagrinėjimo pradžios ieškovas Ellora Ltd 2012-04-19, 2012-04-26, 2012-05-02, 2012-05-18 ir atsakovas UAB „Skomė“ 2012-05-11 pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, įrodymus ir prašymus.

18Ieškovas Ellora Ltd, be kita ko, nurodo, kad jam yra žinoma, jog atsakovas teigia esą yra pilnai atsiskaitęs su ieškovu šioje byloje, todėl prašo išreikalauti iš atsakovo įrodymus, patvirtinančius, kam, kada ir kokias pinigų sumas, kokiu būdu atsakovas sumokėjo, vykdydamas įsipareigojimą sumokėti 2008 m. sumažinto UAB „Skomė“ įstatinio kapitalo dalį akcininkui Ellora Ltd, kuri šio mokėjimo dalis sumokėta ieškovui, o kuri – naujajam kreditoriui UAB „FF Lizingas“ pagal 2009-07-08 reikalavimo perleidimo sutartį. Taip pat prašo pranešti prokurorui dėl UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. ir galimų bendrininkų galimai nusikalstamų veikų apie tariamą UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. susirašinėjimą su Ellora Ltd direktore S. G. P.-L elektroniniais adresais StellaPortLouis@emailhosting.tv ir ellora@MDemail.net (CPK 299, 300 str.). Tvirtina, jog atsakovo pateikti elektroniniai laiškai yra suklastoti, nes ieškovo direktorė S. G. P.-L patvirtino, jog nei vienu iš nurodytų adresų nesinaudojo ir jokiais kitais būdais nebendravo su J. M.. Be to, pats UAB „Skomė“ direktorius kitoje byloje Nr. 2-13430-129/2010 raštu yra patvirtinęs, jog nemoka ir nesinaudoja kompiuteriu.

19Atsakovas UAB „Skomė“, be kita ko, nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas taip pat turi būti panaikintas dėl to, kad jis 2011-04-26 pervedė 162 911,26 eurus (atitikmuo 562 500 Lt) skolą ieškovo nurodytam trečiajam asmeniui „Development Win Limited“.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Dispozityvumo principas lemia tai, kad apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo dalyką nustato ginčo šalys, o teismo pareiga yra išnagrinėti ginčą neperžengiant jo ribų. Nurodytą principą sudaro du aspektai: apeliacinės instancijos teismas tikrina teisėtumą ir pagrįstumą tik tos sprendimo dalies, kurią skundžia apeliantas ir tik skundo faktinio bei teisinio pagrindo ribose.

22Šiuo atveju apeliacijos ribas apibrėžia atsakovo UAB „Skomė“ skunde išdėstyti argumentai, kuriais jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinį Ellora Ltd (dabar – Ellora 4522899 Ltd, toliau – Ellora Ltd) vardu padavė tinkamai įgaliotas asmuo, tvirtina, jog ieškovas Ellora Ltd neturi teisnumo ir dėl to prašo naikinti skundžiamą teismo sprendimą, o ieškinį atmesti. Tuo pačiu apeliantas UAB „Skomė“ neginčija teismo argumentų dėl ieškovo Ellora Ltd reikalavimo teisės į skolą pagrįstumo, jos pobūdžio, apimties, dydžio, kad yra praleistas prievolės įvykdymo terminas ir kitų aplinkybių, susijusių su ieškinio dalyku (skola). Priešingai, atsakovas po apeliacinio skundo padavimo teisėjų kolegijai pateikė dokumentus, kad, jo teigimu, 2011-04-26 įvykdė prievolę ieškovo nurodytam trečiajam asmeniui „Development Win Limited“ ir dėl šios priežasties skundžiamas teismo sprendimas turi būti panaikintas, o ieškinys atmestas. Tačiau, kaip minėta, pats apeliacinis skundas yra paduotas kitu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Dėl to teisėjų kolegija netikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria konstatuotas skolos pagrįstumas, ir vadovaujasi apeliacinio skundo ribomis (CPK 320 str.).

23Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo teisinį ir faktinį pagrindą, ieškovo atsiliepimo į jį argumentus, papildomuose šalių paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, taip pat šalių apeliacinės instancijos teismui pateiktus papildomus įrodymus, kuriuos teisėjų kolegija priima (CPK 314 str.), daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, pagrįstai ir teisėtai pripažino, kad ieškinys ieškovo Ellora Ltd vardu yra paduotas tinkamo atstovo (CPK 176-185, 263, 265, 320 str.).

24Minėta, kad apeliantas UAB „Skomė“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinį Ellora Ltd vardu padavė turintis tam teisę asmuo ir savo argumentus grindžia tuo, jog teismas nenustatė faktinių aplinkybių dėl įgaliojimą Z. V. ieškovo vardu pasirašiusių subjektų (direktorių ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“, S. G. P.-L) teisės veikti ieškovo vardu bei pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, o sprendimą pagrindė prielaidomis. Šie apelianto argumentai nepripažintini pagrįstais.

25Kaip yra žinoma, kiekvienas suinteresuotas asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis) turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį juridiniai asmenys įgyja ir įgyvendina civilines teises, prisiima ir vykdo civilines pareigas per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Juridinio asmens valdymo organo kaip atstovo pagal įstatymą teises veikti juridinio asmens vardu ir jo interesais nustato įstatymai ir steigimo dokumentai. Tačiau juridiniai asmenys taip pat turi teisę sudaryti sandorius per atstovus (pvz. įgaliojimo pagrindu), išskyrus tuos, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tik asmeniškai, ir kitokius įstatymo nurodytus sandorius (CK 2.132 str. 1 d.). Pagal įstatyme pateiktą įgaliojimo sąvoką įgaliojimas yra rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (CK 2.137 str.). Asmuo, veikiantis per atstovą, pripažįstamas veikiantis pats. Taigi juridinio asmens organai pagal savo kompetenciją gali įgalioti kitą asmenį atlikti tam tikrus veiksmus juridinio asmens naudai (atstovauti) ir šiuo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio teisiniai santykiai: santykiai tarp atstovaujamojo (asmens, kuris suteikia teises kitam asmeniui veikti jo vardu ir interesais) ir atstovo (asmens, kuriam suteikiamos teisės veikti atstovaujamojo vardu ir interesais) bei santykiai tarp atstovaujamojo ir trečiojo asmens dėl atstovo veiksmų. Iš esmės analogiškas nuostatas įtvirtina proceso teisės normos, numatančios, kad juridinių asmenų bylas teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ar steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas, tai yra bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str.). Juridinių asmenų atstovais teisme taip pat gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, advokatai, advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje (CPK 56 str. 2 d.). Kartu su CPK 55 straipsnyje, 56 straipsnio 2 dalyje nurodytais asmenimis, kai atstovaujama juridiniam asmeniui, atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys (CPK 56 str. 3 d.).

26Šiuo atveju bylos medžiaga nustatyta, kad ieškinį Ellora Ltd vardu pasirašė ir padavė advokatas V. B., su kuriuo atstovavimo sutartį 2009-09-03 ieškovo vardu sudarė Z. V. jam 2009-06-08 išduoto įgaliojimo pagrindu (1 t., 1-3 b. l). Kaip minėta, advokatas pagal įstatymą tokią teisę turi. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šią sutartį su advokatu sudaręs Z. V. yra teisėtas ieškovo Ellora Ltd įgaliotas atstovas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiaga, taip pat ieškovo apeliacinės instancijos teismui papildomai pateikti argumentai bei įrodymai šią išvadą patvirtina. Gi atsakovo argumentai bei pateikti įrodymai nesuteikia pagrindą priešingai išvadai (CPK 178, 185 str.).

27Iš tiesų, kaip teisingai nurodo apeliantas, CK 1.40 straipsnis numato, kad įgaliojimo formai taikoma valstybės, kurioje jis išduotas teisė, o įgaliojimo turinys (atstovo teisės ir pareigos, atstovo ir atstovaujamojo tarpusavio atsakomybė tretiesiems asmenims) yra nustatomas pagal valstybės, kurioje atstovas veikia, teisę. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad su ieškiniu yra pateikti 2008-06-20, 2010-06-21 Z. V. išduoti įgaliojimai, kuriuos išdavė ieškovo Ellora Ltd direktorius – ribotos atsakomybės bendrovė „Amatus Capital Group“ (toliau RAB „Amatus Capital Group“), jos vardu pasirašė S. G. P.-L, pastarasis – patvirtintas notarine tvarka Seišelių Respublikos notaro akivaizdoje ir patvirtintas Seišelių Respublikos Aukščiausiojo Teismo (1 t., 12-14, 17-19 b. l., 2 t., 25-31 b. l.). Byloje taip pat yra ir 2009-06-08 Z. V. išduotas įgaliojimas, kurį RAB „Amatus Capital Group“ vardu sudarė, pasirašė ir užantspaudavo S. G. P.-L, taip pat patvirtintas minėto notaro ir turintis nurodyto teismo tikrumo pažymą (Apostille) (1 t., 56-58, 60-62 b. l.). Kaip matyti iš bylos duomenų, būtent šių įgaliojimų pagrindu Z. V. ieškovo Ellora Ltd vardu 2009-09-03 sudarė atstovavimo sutartį su advokatu V. B..

28Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad turi būti kvestionuojamas įgaliojimo teisėtumas dėl to, kad ieškovas yra registruotas Anglijoje, jo direktorius RAB „Amatus Capital Group“ – Nevyje (Sent Kitsas ir Nevis), o įgaliojimas išduotas Seišelių Respublikoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog įstatymas nenumato, kad juridinio asmens įgaliojimas privalomai turi būti išduodamas jo buveinės registravimo vietos valstybėje, įgaliojimą pasirašančio asmens buveinės vietos valstybėje ar kitų kriterijų, sietinų su įgaliojimą išduodančių asmenų registracijos vieta. Priešingai, minėtas CK 1.40 straipsnis numato, kad įgaliojimo formai taikoma valstybės, kurioje jis išduotas teisė, tai yra, šiuo atveju būtent Seišelių Respublikos teisė. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti teismo išvada, kad notarine forma sudarytas, pasirašytas ir antspaudu patvirtintas ieškovo įgaliojimas, be to, patvirtintas ir pažyma (Apostille), neatitiktų kilmės valstybės teisės. Pažymėtina, kad pagal 1961 m. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau Konvencija), prie kurios yra prisijungusi Lietuvos Respublika (Žin., 1997, Nr. 68-1699) ir Seišelių Respublika, notariniai dokumentai yra atleidžiami nuo legalizavimo, o vienintelis formalumas, kurio galima reikalauti, kad būtų patvirtintas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, yra patvirtinamas pažyma (Apostille), kurią išduoda kilmės valstybės kompetentinga valstybės institucija (Konvencijos 1 str. c punktas, 3, 4, 5 str.). Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo abejoti, kad minėtą rašytinį įgaliojimą tikrumo pažyma (Apostille) patvirtino ne valstybės kompetentinga institucija, nes pagal viešai skelbiamus duomenis Seišelių Respublikos Aukščiausiojo Teismo registratorius yra paskirtas tai daryti (www.hcch.net) (Konvencijos 6 str.).

29Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad oficialus dokumentas (įgaliojimas) yra tinkamai pasirašytas ieškovo Ellora Ltd direktoriaus RAB „Amatus Capital Group“ ir atitinkamai S. G. P.-L. Šios teismo išvados nepaneigia apelianto teiginiai, susiję su minėtos bendrovės teise veikti ieškovo vardu. Apeliantas remiasi tuo, kad išrašas (forma) iš Anglijos įmonių rūmų dėl direktoriaus ar sekretoriaus paskyrimo yra nepasirašytas, nenurodyta, kokia institucija jį išdavė ir neaktualus (2002 m.), kad pareigybių patvirtinimo pažyma, kurioje nurodyta, kad RAB „Amatus Capital Group“ yra ieškovo direktorius, pasirašyta „Create.co.uk Limited“, kaip ieškovo atstovo, tačiau neaišku, kokiu pagrindu pastaroji bendrovė veikia kaip ieškovo atstovas.

30Šiuo klausimu paminėtina tai, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje suformuota praktika, jog teismo sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, o CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų įvertinimo principas reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus (kiekvieną atskirai ir jų visetą) vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu bei konstatuoja tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą ar jų nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2009; 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2010; kt.). Dėl to apeliaciniame skunde iš esmės teisingai nurodoma kaip turi būti vertinamas bylos įrodymų visetas ir daromos išvados, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad teismas minėtų taisyklių nesilaikė ar visiškai nenagrinėjo atsakovo atsikirtimų. Priešingai, iš skundžiamo teismo sprendimo motyvų matyti, jog teismas išsamiai argumentavo sprendimą, kad įgaliojimas yra pasirašytas tinkamų ieškovo atstovų, o taip pat išvadą, kodėl atsakovo pateikti elektroninio susirašinėjimo laiškai nepaneigia ieškovo Z. V. išduoto įgaliojimo teisėtumo. Iš tiesų, kaip teigiama atsiliepime į skundą, teismas įvertino tai, kad 2009-11-23 pareigybių patvirtinimo pažyma, kurioje nurodyta, kad 2009-11-16 duomenimis Ellora Ltd direktorius ir akcininkas yra RAB „Amatus Capital Group“, yra apostilizuota Konvencijoje numatyta tvarka: tai atliko Anglijos ir Velso Aukščiausiojo Teismo patikėtinis, tinkamai atestuotas ir turintis teisę užsiimti teisine praktika Jungtinės Karalystės Milton Keinso mieste (1 t., 194-195, 196-198 b. l.). Šiuos oficialius duomenis paneigiančių įrodymų nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui atsakovas nepateikė, todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad nėra pagrindo vadovautis šia pažyma, nustatant, ar minėta bendrovė yra tikrai ieškovo direktorius (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai: ieškovo steigimo pažymėjimas, ieškovo direktoriaus RAB „Amatus Capital Group“ 2002-12-10 rašytinis sprendimas, 2002-08-30 memorandumas, įstatai, patvirtinti advokato ir apostilizuoti (1 t., 234, 235, 236-239, 240-247 b. l.). Be to, pats apeliantas apeliacinės instancijos teismui yra pateikęs duomenis iš Jungtinės Karalystės Vyriausybės Verslo, inovacijų ir įgūdžių departamento vykdomosios agentūros viešo įmonių registro „Companies House“ internetinės duomenų bazės apie ieškovą, iš kurių matyti, jog jo direktoriumi iki 2010-08-17 buvo būtent RAB „Amatus Capital Group“, o nuo 2010-08-18 direktoriumi paskirta S. G. P.-L. Be kita ko, kaip teisingai teigiama atsiliepime į skundą, paties atsakovo UAB „Skomė“ ir jos dalyvių bei vadovo elgesys patvirtinta, kad atsakovas iš esmės analogiškų įgaliojimų pagrindu eilę metų iki šio ieškinio pareiškimo Z. V. laikė tinkamai įgaliotu ieškovo atstovu: atstovavimas atsakovo akcininkui Ellora Ltd UAB ,,Skomė“ akcininkų susirinkimuose, balsavimas, įvairių pranešimų įteikimas ir kt. (1 t., 169, 170, 171, 172-175, 176-178 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad pats apeliantas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismams teikė įrodymus, jog nagrinėjamo ginčo klausimais elektroniniais laiškais bendravo būtent su ieškovo direktore S. G. P.-L, laukė jos nurodymų į kokią sąskaitą pervesti skolą ir kt. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija laiko, jog pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad įrodymų visetas nepaneigia ieškovo vardu Z. V. įgaliojimus pasirašiusių asmenų teisės, šiuo klausimu tinkamai pritaikė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.). Šiame kontekste dar kartą paminėtina, kad ieškovo Ellora Ltd išduotas įgaliojimas yra patvirtintas notaro, šis dokumentas pagal Konvenciją neturi būti legalizuotas, o apeliantas, neigdamas jį pasirašiusio asmens atstovavimo teisę, iš esmės nenurodė jokių konkrečių aplinkybių ir argumentų, pagrindžiančių savo teiginius (CPK 178 str.).

31Kaip minėta aukščiau, ieškovas Ellora Ltd Z. V. iš esmės buvo išdavęs analogiško turinio įgaliojimus, kuriuose išsamiai įvardytos atstovo teisės. Pavyzdžiui, ,,h“ punkte be kita ko, pavesta pareikšti, kaltinti, vykdyti, ginti, atsakyti arba nepritarti visiems ieškiniams ir kitiems teismo procesams bei reikalavimams, kurie liečia bet kurį pirmiau nurodytų klausimų ar visus kitus šiuo metu domina bendrovę ir jai rūpi; ,,i“ punkte pavesta perduoti šiame dokumente numatytus įgaliojimus kitam fiziniam asmeniui (asmenims) ir (arba) juridiniams asmenims bei juos panaikinti; ,,j“ punkte pavesta bendrovės naudai ir jos vardu, siekiant efektyviau vykdyti visus pirmiau išvardytus įgaliojimus, naudotis advokatų, teisininkų arba juristų paslaugomis ir juos samdyti, jeigu, atstovo nuomone, prireikus jie galės tinkamai atstovauti bendrovei. Taigi atsižvelgdama į aukščiau nurodytus Z. V. suteiktus pavedimus, teisėjų kolegija daro išvada, kad šis asmuo turėjo įgaliojimus ieškovo Ellora Ltd vardu sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu, kuris, atitinkamai, turėjo teisę pasirašyti ieškinį bei atstovauti teisme (CK 1.40 str., CPK 55 str.).

32Kaip minėta, apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino jo argumentų dėl ieškovo Ellora Ltd civilinio teisnumo, neįsitikino, ar šis asmuo yra veikiantis, nurodo, jog vien banko sąskaitos turėjimas nepatvirtina vykdomos veiklos. Analizuodama šiuos apelianto argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad minima sąvoka apibūdina fizinio ar juridinio asmens galėjimą turėti subjektinių teisių ir pareigų, ir, kaip teisingai nurodoma skunde, užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens teisnumas yra nustatomas pagal tos valstybės teisę (CK 1.19 str.). Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, ieškovo Ellora Ltd civilinį teisnumą patvirtina ne tik dokumentai, susiję su ir atsakovo banko sąskaitomis ir finansinėmis operacijomis (1 t., 124-127, 157-160, 163-165 b. l.), bet taip pat ir paties atsakovo apeliacinės instancijos teismui papildomai pateikti įrodymai ir nurodytos aplinkybės: 2011-04-20 raštiškas Ellora Ltd direktorių sprendimas, pasirašytas S. G. P.-L; 2010-04-23 Įmonių registravimo rūmų išduotas Anglijos ir Velso akcinių įmonių registravimo biuro patvirtinimas, kad Ellora Ltd buvo įsteigta 2002-08-30 pagal 1985 m. Įmonių įstatymą ir nuolat bei nepertraukiamai veikia, o Biuras nėra ėmęsis jokių veiksmų dėl įmonės išregistravimo iš registro); aplinkybė, kad pats atsakovas tvirtina 2011-04-26 įvykdęs savo prievolę (sumokėjo skolą) ieškovo nurodytam trečiajam asmeniui ir kt. Apeliantas teigia, kad ieškovas buvo likviduotas, todėl nuo 2011-04-27 iki 2011-09-27 neegzistavo. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, ši aplinkybė taip pat nepaneigia ieškovo civilinio teisnumo, paduodant ieškinį 2009-09-03, o šiuo metu, kaip matyti, ieškovo civilinį teisnumą patvirtinta bylos medžiaga: Konvencijoje numatyta tvarka apostilizuotame Anglijos ir Velso Aukščiausiojo Teismo patikėtinio 2011-11-09 patvirtintame „Companies House“ 2011-09-28 išduotame Anglijos ir Velso bendrovių registratoriaus pažymėjime apie bendrovės pavadinimo keitimą nurodyta, kad Ellora Ltd pakeitė pavadinimą į Ellora 4522899 Ltd, o 2011-10-28 išduotame Anglijos ir Velso bendrovių registratoriaus patvirtinime nurodyta, kad 2011-10-28 duomenimis pagal 2011-09-28 pareiškimą dėl grąžinimo į registrą, bendrovė laikoma ir toliau egzistuojančia tarsi jos pavadinimas nebūtų buvęs išbrauktas. Šiame dokumente taip pat tvirtinama, kad pagal bendrovės bylos dokumentus ieškovo direktorė ir akcininkė yra S. G. P.-L, kad bendrovė registratoriui yra pateikusi visus reikalingus dokumentus.

33Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija atmeta apelianto atsakovo UAB ,,Skomė“ argumentus, susijusius tiek su įrodinėjimą reglamentuojančių taisyklių pažeidimu, tiek su teismo išvadomis dėl ieškovo Ellora Ltd civilinio teisnumo bei jo atstovo Z. V., ir sprendžia, jog apeliacinio skundo motyvai nesuteikia pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 178, 185, 263, 329 str.). Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

34Dėl kitų ieškovo prašymų

35Kaip minėta, apeliacine tvarka nagrinėjant šią bylą, ieškovas papildomai nurodė, kad po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo gavo informaciją, jog atsakovas UAB „Skomė“ tvirtina su juo atsiskaitęs. Ieškovas nurodė, jog tokie atsakovo teiginiai nepagrįsti, neigė gavęs atsiskaitymą ir prašė išreikalauti iš atsakovo įrodymus apie šios skolos sumokėjimą: kam, kada ir kokias pinigų sumas atsakovas sumokėjo, vykdydamas įsipareigojimą akcininkui Ellora Ltd sumokėti 2008 m. sumažinto UAB „Skomė“ įstatinio kapitalo dalį, kuri dalis šio mokėjimo sumokėta ieškovui, o kuri – naujajam kreditoriui UAB „FF Lizingas“ pagal 2009-07-08 reikalavimo perleidimo sutartį. Apeliantas UAB „Skomė“, teigdamas, jog iš tiesų ieškovui yra įvykdęs prievolę ir paties ieškovo nurodytam trečiajam asmeniui „Development Win Limited“ yra pervedęs skolą, savo iniciatyva pateikė šios įmonės direktoriaus patvirtintą 2011-04-26 tarptautinio mokėjimo nurodymo šviesokopiją, iš kurios matyti, kad UAB „Skomė“ 2011-04-26 pavedė AB ,,Citadele“ bankui pervesti Standart Chartered Bank (Hong Kong) Limited (MAC Branch) 162 911,26 eurus ir mokėjimo paskirtyje nurodė, kad tai – ,,grąžinamas Ellora kapitalas“. Dokumento šviesokopijoje esantis banko spaudas patvirtina, kad mokėjimas buvo atliktas. Atsakovas teigė, jog ir šiuo pagrindu sprendimas turėtų būti panaikintas, o ieškinys atmestas. Tačiau ieškovas papildomai pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad minėtas mokėjimas nepatvirtina, jog atsakovas yra sumokėjęs ieškovui ginčo skolą. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, šios aplinkybės rodo, jog šalys nesutaria dėl to, ar atsakovas, kaip jis pats teigia, yra įvykdęs prievolę sumokėti skolą ieškovui, ar ši prievolė, jei ji yra įvykdyta, yra įvykdyta tinkamam asmeniui.

36Šiuo klausimu teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra ieškovo Ellora Ltd reikalavimas priteisti skolą, o apeliacinėje byloje nagrinėjamas atsakovo apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo tuo aspektu, ar ieškinys Ellora Ltd vardu pareikštas tinkamo atstovo. Minėta, kad šio teismo sprendimo (jo dalies) teisėtumas, pagrįstumas tikrinamas apeliacinio skundo ribose. Taigi, atsižvelgdama į aukščiau paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvada, jog šalių nurodomi argumentai bei pateikti dokumentai, susiję su prievolės vykdymu po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo, išeina už nagrinėjamos bylos ir atsakovo UAB „Skomė“ apeliacinio skundo ribų (CPK 320 str.). Dėl to teisėjų kolegija netenkina ir su tuo susijusio ieškovo Ellora Ltd prašymo išreikalauti iš atsakovo UAB „Skomė“ tinkamai patvirtintus dokumentus šiuo klausimu, taip pat nenagrinėja papildomo apelianto prašymo (CPK 179, 323 str.).

37Ieškovas Ellora Ltd taip pat prašo pranešti prokurorui dėl UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. ir galimų bendrininkų nusikalstamų veikų apie tariamą atsakovo direktoriaus J. M. susirašinėjimą su Ellora Ltd direktore S. G. P.-L elektroniniais adresais StellaPortLouis@emailhosting.tv ir ellora@MDemail.net (CPK 299 str.). Šiuos argumentus grindžia tuo, kad S. G. P.-L yra patvirtinusi, jog šiais elektroniniais adresais nesinaudojo. Kaip žinoma, jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui (CPK 300 str.). Šiuo atveju teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, neturi pagrindo vienareikšmiai spręsti apie ieškovo paminėtų neteisėtų veikų požymius, todėl nėra teisinio pagrindo apie jo nurodomus esą nusikalstamus atsakovo direktoriaus ar kitų asmenų veiksmus informuoti prokurorą. Ieškovas, manydamas, kad yra prielaidų iškelti baudžiamąją bylą bei atlikti ikiteisminį tyrimą, turi teisę savo iniciatyva kreiptis į prokuratūrą.

38Atmetus atsakovo UAB „Skomė“ apeliacinį skundą ieškovui Ellora Ltd (dabar – Ellora 4522899 Ltd) bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteisiamos, nes iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikti ieškovo turėtų advokato išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai (CPK 98 str. 1 d.).

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Ellora Ltd (dabar – Ellora 4522899 Ltd) 2009-09-03 kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 22 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas UAB ,,Skomė“ dėl šio preliminaraus teismo sprendimo padavė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 28 d. galutiniu sprendimu teismo... 9. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Skomė“ ginčija Z. V. įgaliojimus... 10. Nagrinėdamas, ar Z. V. yra tinkamas ieškovo atstovas, teismas nustatė, kad... 11. Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo, teismas konstatavo, kad UAB... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Skomė“ prašo panaikinti teismo 2010 m.... 14. Atsiliepimu ieškovas Ellora Ltd prašo apeliacinį skundą atmesti, o... 15. 1. Apeliantas teigdamas, jog teismas netinkamai vertino įrodymus, pats... 16. 2. Ginčai dėl atstovavimo negali būti pagrindas nevykdyti Akcinių... 17. Iki bylos nagrinėjimo pradžios ieškovas Ellora Ltd 2012-04-19, 2012-04-26,... 18. Ieškovas Ellora Ltd, be kita ko, nurodo, kad jam yra žinoma, jog atsakovas... 19. Atsakovas UAB „Skomė“, be kita ko, nurodo, kad skundžiamas teismo... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 22. Šiuo atveju apeliacijos ribas apibrėžia atsakovo UAB „Skomė“ skunde... 23. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas... 24. Minėta, kad apeliantas UAB „Skomė“ nesutinka su pirmosios instancijos... 25. Kaip yra žinoma, kiekvienas suinteresuotas asmuo (tiek fizinis, tiek... 26. Šiuo atveju bylos medžiaga nustatyta, kad ieškinį Ellora Ltd vardu... 27. Iš tiesų, kaip teisingai nurodo apeliantas, CK 1.40 straipsnis numato, kad... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad turi būti kvestionuojamas... 29. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais,... 30. Šiuo klausimu paminėtina tai, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje... 31. Kaip minėta aukščiau, ieškovas Ellora Ltd Z. V. iš esmės buvo išdavęs... 32. Kaip minėta, apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 33. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija atmeta apelianto... 34. Dėl kitų ieškovo prašymų... 35. Kaip minėta, apeliacine tvarka nagrinėjant šią bylą, ieškovas papildomai... 36. Šiuo klausimu teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad nagrinėjamos bylos... 37. Ieškovas Ellora Ltd taip pat prašo pranešti prokurorui dėl UAB „Skomė“... 38. Atmetus atsakovo UAB „Skomė“ apeliacinį skundą ieškovui Ellora Ltd... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinį sprendimą palikti...