Byla 2-4638-160/2014
Dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ (bankroto administratorius UAB „Valeksa“) finansinio reikalavimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius Positivum“)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant atsakovo atstovui adv. pad. E. Š., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ginčą dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ (bankroto administratorius UAB „Valeksa“) finansinio reikalavimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius Positivum“) ir

Nustatė

2BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ prašo atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtinti 99023,42 Lt finansinį reikalavimą restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąraše. Paaiškino, kad 95582,45 Lt skola susidarė pagal 2010-09-22 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 884-19 ir neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras, likusią 3440,97 Lt sumą sudaro delspinigiai (95582,45 Lt x 0,02 % x 180 d.). UAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto bylą iškelta 2011-11-10 Klaipėdos apygardos teisme, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Jonvita“. 2012-05-31 UAB „Jonvita“ buvo atstatydintas, nutartis įsiteisėjo 2012-10-11, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“. Naujai paskirtas UAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto administratorius apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Vėtrūna“ nežinojo, todėl praleido terminą finansiniam reikalavimui pareikšti.

3Kreditoriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

4Restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ administratorius UAB „Ius Positivum“ atsiliepimu prašo atmesti UAB „OKZ HOLDING Baltija“ prašymą atnaujinti terminą kreditoriaus reikalavimui pareikšti ir netvirtinti 99023,42 Lt reikalavimo UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąraše. Paaiškino, kad UAB „OKZ HOLDING Baltija“ turi 99023,42 Lt reikalavimą į UAB „Vėtrūna, kadangi šis reikalavimas sutampa su UAB „Vėtrūna“ buhalterinės apskaitos duomenimis, tačiau kreditorius praleido terminą finansiniam reikalavimui pareikšti. UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byla iškelta 2013-02-15, kreditoriams nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo pareikšti finansinius reikalavimus, nutartis įsiteisėjo 2013-02-26. Restruktūrizavimo administratorius 2013-03-14 išsiuntė pranešimą UAB „OKZ HOLDING Baltija“ pateikti finansinį reikalavimą, tačiau kreditorius nustatytu terminu reikalavimo nepareiškė. 2013-10-03 nutartimi buvo patvirtintas UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planas. Administratorius kreditoriaus prašymą gavo 2014-03-20, t. y. praleidus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. nustatytus terminus (per teismo nustatytą terminą ir iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo) reikalavimui pareikšti. Kadangi reikalavimas nebuvo pareikštas iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, tai buvo praleistas naikinamasis terminas ir pagal kasacinio teismo praktiką toks reikalavimas negali būti patvirtintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-19 nutartis Nr. 3K-3-175/2010). Reikalavimas taip pat negali būti tvirtinamas ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. 7 d. (patikslinimai dėl nesumokėtų mokesčių, kitų privalomų įmokų, įsiskolinimų darbuotojams, negrąžinti kreditai įstatymo 12 str. 2 d. 7 p. nurodyti kreditai ir kt.) nustatyta tvarka, kadangi kreditoriaus reikalavimas atsirado iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nėra susijęs su restruktūrizavimo procesu.

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas prašė ieškovo prašymus atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pranešimas apie teisę pareikšti finansinį reikalavimą UAB „OKZ HOLDING Baltija“ buvo siųstas buveinės adresu. Duomenų, kad UAB „OKZ HOLDING Baltija“ iškelta bankroto byla, neturėjo. Jei finansinis reikalavimas bus patvirtintas, bus pažeistas kitų kreditorių lygiateisiškumo principas, kurie pavėlavo kreiptis dėl kreditorinio reikalavimo. UAB „Vėtrūna“ pripažįsta UAB „OKZ HOLDING Baltija“ finansinį reikalavimą ir su šiuo kreditoriumi atsiskaitys, kai bus atsiskaityta su kreditoriais restruktūrizavimo byloje.

6Šalių paaiškinimai tvirtina, kad ginčo tarp šalių dėl skolos pagrįstumo ir dydžio, nėra. Ginčas kilęs tik dėl praleisto termino finansiniam reikalavimui pareikšti restruktūrizavimo byloje.

7Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 3 p. teismo nutartimi, kuria iškeliama restruktūrizavimo byla, nustatomas ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų ir ne ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, laikotarpis iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos. Pagal šio įstatymo 23 str. 1 d. kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Šio straipsnio 3 d. nustatyta, kad teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą, įstatymas nenumato galimybės atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui patvirtinti, t. y. po restruktūrizavimo plano patvirtinimo galimi tik kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. 7 d.).

8UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byla iškelta 2013-02-15, kreditoriams nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo pareikšti finansinius reikalavimus, nutartis įsiteisėjo 2013-02-26. Taigi finansiniai reikalavimai, atsiradę iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, galėjo būti pareikšti iki 2013-04-11. Praleidus šį terminą kreditoriai galėjo prašyti atnaujinti praleistą terminą reikalavimams pareikšti iki nutarties patvirtinti UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planas patvirtintas 2013-10-03. UAB „OKZ HOLDING Baltija“ su prašymu atnaujinti terminą reikalavimui pareikšti ir patvirtinti jį į UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo administratorių kreipėsi 2014-03-19, t. y. suėjus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. 3 d. nustatytam terminui kreditorių reikalavimams pareikšti, kuris laikytinas naikinamuoju.

9Tačiau UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje administratorius 2014-05-09 Vilniaus apygardos teismui padavė prašymą patvirtinti pakeistą restruktūrizavimo planą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1376-160/2014, t. IX, b. l. 143). Planas buvo prašomas pakeisti remiantis 2014-05-07 kreditorių susirinkimo nutarimu. Iki šio susirinkimo, 2014-03-19 BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ restruktūrizavimo administratoriui padavė prašymą patvirtinti 99023,42 Lt finansinį reikalavimą (b. l. 30), kurio dydžio ir esmės administratorius neginčija. Todėl laikytina, kad prieš tvirtinant patikslintą restruktūrizavimo planą, susidarė sąlygos priimti kreditorinius reikalavimus, kurie buvo pareikšti iki patikslinto restruktūrizavimo plano patvirtinimo (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. 3 d.). Prašyme bankroto administratorius nurodė, kad bankroto administratorius negavo pranešimo apie skolininkui UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Pranešimų, išsiųstų UAB „Vėtrūna“ kreditoriams sąrašas (b. l. 57-58) tvirtina, kad pranešimas UAB „OKZ HOLDING Baltija“ buvo siųstas šios bendrovės adresu Pramonės pr. 4K, Plungė. Tačiau UAB „OKZ HOLDING Baltija“ 2011-11-10 buvo iškelta bankroto byla (b. l. 3-5), nuo 2012-10-11 įmonę valdo administratorius UAB „Valeksa“ (b. l. 6-14), todėl priimtinas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus paaiškinimas, kad administratoriui, laikantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 12 d. 1 p. nustatytos tvarkos, pranešta apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „OKZ HOLDING Baltija“ yra iškelta bankroto byla ir jos kreditorių teisių gynimas priskiriamas viešo intereso sričiai bei tai, kad bankroto administratorius pateikė prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą iki patikslinto restruktūrizavimo plano patvirtinimo, siekiant išlaikyti bankrutuojančios ir restruktūrizuojamos bendrovių teisių ir pareigų balansą (proporcingumą), prašymas atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti tenkinamas ir BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorinis reikalavimas 99023,42 Lt sumai tvirtinamas. Atsakovo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2010 naikinamojo termino taikymo atvejis nėra tapatus nagrinėjamam, kadangi toje byloje kreditorinis reikalavimas buvo pareikštas praėjus kuriam laikui nuo restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Tuo tarpu šioje byloje kreditorius kreditorinį reikalavimą pareiškė prieš patikslinto restruktūrizavimo plano patvirtinimą ir jo reikalavimo neįtraukus į kreditorinių reikalavimų sąrašą būtų aiškiai pažeistas proporcingumo ir BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių teisėtų lūkesčių principai.

10Vadovaudamasi CPK 290-292 str.,

Nutarė

11Atnaujinti BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ terminą finansiniam reikalavimui pareikšti.

12Patvirtinti UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ finansinį reikalavimą antrosios eilės kreditorinių reikalavimų sąraše 99023,42 Lt sumai (95582,45 Lt skolos ir 3440,97 Lt delspinigių).

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai