Byla B2-138-440/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios B. B. individualios įmonės „BORESTA“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „VALEKSA“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

3Teismas

Nustatė

4

  1. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartimi B. B. individualiai įmonei (toliau – IĮ) „BORESTA“ iškelta bankroto byla. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VALEKSA“. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.
  1. 2016 m. lapkričio 22 d. teisme gautas bankrutavusios B. B. IĮ „BORESTA“ bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“ įgalioto asmens S. P. prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios B. B. IĮ „BORESTA“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 21 d. įvyko kreditorių komiteto susirinkimas, kurio metu nuspręsta kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, liko nepatenkinti IĮ „BORESTA“ kreditoriniai reikalavimai bendrai 2 935 669,85 Eur sumai.

5Prašymas tenkintinas.

  1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 31 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad administratorius likviduojant bankrutavusią įmonę pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.
  1. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus; jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas, siekiant įsitikinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimti, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-498-241/2015).
  1. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2016 m. lapkričio 15 d. pažyma Nr. PS-s-398 patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl bankrutavusios IĮ „BORESTA“ veiklos pabaigos. 2016 m. lapkričio 21 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolinis įrašas Nr. 8 patvirtina, kad pritarta likvidavimo balansui ir nuspręsta kreiptis į teismą prašant priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Iki bylos nagrinėjimo pradžios kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta. Teismui pateiktas likvidacinis balansas patvirtina, kad įmonė turto neturi. Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad liko nepatenkinti 102 bankrutavusios IĮ „BORESTA“ kreditorių reikalavimai, kurių bendra suma yra 2 935 669,85 Eur.
  1. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju bankroto byla iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 2.50 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad už neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kokia yra individuali įmonė, prievoles, jeigu joms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, atsako juridinio asmens dalyvis, t. y. individualios įmonės savininkas (CK 2.45 straipsnis). Aptartas individualios įmonės ir jos savininko turimo turto tarpusavio santykis lemia individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, bankroto proceso ypatumus. Iškėlus bankroto bylą individualiai įmonei, visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti ĮBĮ nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su kuo – įmone ar jos savininku, kaip privačiu fiziniu asmeniu – buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas. Taigi, poreikis kreditoriams reikšti bankroto byloje reikalavimus, kylančius iš sandorių, sudarytų ne su įmone, o su privačiu fiziniu asmeniu (įmonės savininku), priklauso nuo individualios įmonės savininko atsakomybės pagal įmonės prievoles subsidiarumo (CK 2.50 straipsnio 4 dalis), nes visas įmonininko turtas patenka į bankrutuojančios įmonės turto balansą. Tai reiškia, kad bankrutuojančios individualios įmonės likvidavimo procese tuo atveju, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti neužtektų įmonės turto, įmonės savininko turtas bus pardavinėjamas ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka ir tokiu būdu tenkinami kreditorių reikalavimai, todėl bankroto procese gali būti parduotas visas įmonės savininko turtas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2009).
  1. Nagrinėjamu atveju įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi leista nukreipti išieškojimą į bendraatsakovio B. B. vardu registruotą ir jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), bei leista bankroto administratoriui šį turtą realizuoti ĮBĮ bei kitų bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad šis turtas realizuotas, valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro 2016-12-05 išrašas patvirtina, kad B. B. neturi nekilnojamojo turto, o 2016-12-05 valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis B. B. vardu taip pat nėra registruota transporto priemonių. Taigi byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankroto procese buvo realizuotas įmonei bei jo savininkui B. B. priklausantis turtas, t. y. nėra turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas kreditorių naudai (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-177/2013).
  1. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu Šiaulių apygardos teisme negarinėjama civilinė byla Nr. e2-1047-440/2016 ieškovės ,,Swedbank“, akcinės bendrovės ieškinį atsakovams R. B. ir B. B. dėl skolos priteisimo. Šioje byloje ieškovė reikalavimus kildina iš atsakovo sudarytos Kredito sutarties namui ir žemės sklypui pirkti bei atsakovės pasirašytos laidavimo sutarties, todėl darytina išvada, jog ,,Swedbank“, akcinė bendrovė yra B. B. kaip fizinio asmens kreditorė.
  1. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankrutuojančios individualios įmonės savininko atsakomybė už įmonės prievoles nėra absoliuti ir neribota, pavyzdžiui, kai likviduojama dėl bankroto individuali įmonė ir nėra šio juridinio asmens dalyvio (savininko) turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas tenkinant šios įmonės kreditorių reikalavimus, laikytina, kad šios įmonės dalyvio (savininko) prievolės prieš įmonės kreditorius pasibaigia remiantis CK 6.128 straipsnio 3 dalimi (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2010). Tačiau individualios įmonės pabaiga yra pagrindas pasibaigti įmonės prievolėms jos kreditoriams, tačiau tai nesudaro pagrindo pasibaigti įmonės savininkų asmeninėms prievolėms jų kreditoriams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2010). Taigi įmonės bankroto byloje kreditoriui negavus įmonės savininko prievolės įvykdymo ir nesant kitų CK nustatytų prievolių pabaigos pagrindų, jis gali savo teisės ginti kitais civilinių teisių gynimo būdais, pvz., pareikšdamas ieškinį teisme.
  1. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 2 935 669,85 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, pagal likvidavimo balansą ir kitus bylos duomenis, matyti, kad įmonė bei jos savininkas turto neturi, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Patvirtinti bankrutavusios IĮ „BORESTA“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 2 935 669,85 Eur sumai:

Eil. Nr.KodasKreditoriaus pavardė, vardas/pavadinimasAdresasKreditorinis reikalavimas, Eur
Pirmos eilės kreditoriai
1( - )B. D.( - )172,05
2( - )B. R.( - )695,97
3( - )D. I.( - )80,08
4( - )D. G.( - )465,74
5( - )F. T.( - )206,79
6( - )G. M.( - )242,23
7( - )G. N.( - )1 282,62
8( - )G. V.( - )590,80
9( - )J. Z.( - )104,85
10( - )K. M.( - )1 748,96
11( - )K. J.( - )757,98
12( - )K. O.( - )21,50
13( - )K. A. V.( - )242,16
14( - )K. A.( - )625,32
15( - )L. N.( - )20,42
16( - )L. O.( - )659,04
17( - )M. V.( - )124,52
18( - )M. V.( - )1 221,08
19( - )M. E.( - )18 813,40
20( - )N. V.( - )352,97
21( - )P. S.( - )6,61
22( - )P. S.( - )101,24
23( - )P. V.( - )43 189,25
24( - )P. R.( - )35,64
25( - )R. R.( - )54,16
26( - )S. S.( - )154,19
27( - )S. T.( - )211,52
28( - )S. V.( - )15 155,95
29( - )S. A.( - )170,78
30( - )Š. A.( - )243.54
31( - )T. J.( - )22,59
32( - )T. L.( - )163,48
33( - )T. G.( - )642,67
34( - )V. V.( - )300,50
35( - )V. I.( - )416,53
36( - )V. J.( - )104,02
37( - )V. V.( - )219,78
38( - )V. R.( - )31,81
39( - )Z. L.( - )1 365,26
40( - )Ž. V.( - )249,39
41( - )Ž. P.( - )382.25
Viso:91 649,65
Antros eilės kreditoriai
42288677580VSDFV Šiaulių skyriusEžero g. 17, Šiauliai20 276,33
43188710061Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento mokesčių skyriusKonstitucijos pr. 3, Vilnius4 247,10
44112021042VI Turto bankasKęstučio g. 45, Vilnius178 301,03
45188659752Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijosUlonų g. 2, Vilnius6 382,01
Viso:209 206,47
Trečios eilės kreditoriai
46123354322Aliuminio konstrukcijos, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Algirdo g. 75103 941,42
47122049143ALVORA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Visorių g. 331378,61
48122668722APSAUGOS KOMANDA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 29375,59
49221508790ARDENA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Vytenio g. 20427,88
50123018186Betono centras, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Paplaujos g. 75 604,37
51( - )B. I.( - )336 590,56
52126266945Borestos ranga, UABM. Šleževičiaus g. 9, LT-06326 Vilnius130 602,70
53126141781Buitmena, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Bukčių g. 9-71 412,36
54211495540Caverion Lietuva, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 10224 944,20
55300027452Dahlgera, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Kauno g. 3411 223,72
56302756597Daugiabučio namo M. Mažvydo g. 15 savininkų bendrijaVilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Mažvydo g. 15-16358,12
57301694559Diurablis - prekyba, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Slezevičiaus g. 13172,07
58121183926DOGAS, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 51-13 126,12
59( - )D. I.( - )5 986,98
60300864670EDISTRA, UABUtenos r. sav. Utenos m. Smėlio g. 26-2719 694,16
61141686027Ekonovus, UABAdvokatės E. Arlauskytės kontora Tuskulėnų g. 33C, 402 kab. Vilnius848,19
62111609726ELME MESSER LIT, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 1026,31
63302496434Euro Weld group, UABŠvenčionių g. 112, Nemenčinė, Vilniaus raj.289,62
64122666714GARSŲ PASAULIS. UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Nėries g. 691 237,66
65122570826GATVIŲ STATYBA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Panerių g. 125 359,24
66120682381GAUDRĖ, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 103 685,76
67300519891GEOTERA, UABVilniaus r. sav. Zujūnų k. Buivydiškių g. 90579,24
68180773622Gerbūvio specialistai, UABTelšių r. sav. Telšių m. Lygumų g. 55-215 297,59
69123055551GINESTRA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 44293,26
70111794997GrohmannAttollo logistika, UABLentvario g. 7, LT-02300 Vilnius497,79
71300805444Inchcape Motors, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 137339,08
72110655934InComSystems, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių pl. 28531,11
73149587593IRIS, UABAlytaus m. sav. Alytaus m. Naujoji g. 50B1 458,51
74190755366Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vytenio g. 501 143,93
75121981098KRASTA AUTO, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 10A1 892,24
76303383884Lietuvos dujų tiekimas, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 241 882,98
77300887758Linkesa, UABLatvių g. 5, Vilnius1 075,81
78123642417MONTUOTOJAS, ABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių pl. 36-71 310,09
79125596783NAMŲ PRIEŽIŪROS CENTRAS, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Medeinos g. 8A150,58
80111692145NELSAS METAL, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Agrastų g. 21 365,45
81123494737OGRINDA UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Čiobiškio g. 45-199 869,61
82110305282OMNITEL, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 258 127,48
83186003094Oniks, UABVilniaus r. sav. Juodšilių k. Reisleravos g. 15274,27
84( - )R. Z.( - )7 397,12
85124255626RIPOVILA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 72-271 208,09
86300664157Ruber Invest, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Savickio g. 43 309,78
87224994970RUVESTA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Gerosios Vilties g. 5A-847 770,66
88110756584SETTA VILNIUS, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Piliakalnio g. 17451,44
89111748996SILBERAUTO, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Pirklių g. 9551,18
90123017312STALTIKA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Vytauto g. 48225,32
91211454910Statoil Fuel & Retail Lietuva, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16A4 277,52
92111568069Swedbank lizingas, UAB20A241 444,55
93222042160TANAGRA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 29434 642,55
94125693079TAXILLUS, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 3752 692,10
95122226394TERMOLIUKSAS, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 20-12642,59
96167363515TOIRENTA, UAB (buvusi Toifor)Kauno r. sav. Ramučių k. S. Žukausko g. 13949,57
97122737182VILBAIVA, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Titnago g. 88 779,33
98111950243Vilniaus Gedimino technikos universitetasVilniaus m. sav. Vilniaus m. Saulėtekio al. 11441,82
99120090255Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3, ABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Šaltupio g. 35 129,97
100300143802Vonia.lt, UABVilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 5-72633,88
101300035303Prospekto investicijos, UABKvainauskas Mėsinių g. 5/2 Vilnius1 568 545,70
102302549100Indebt, UABGedimino pr. 7, Vilnius2 345,92
Viso:2 634 813,74
IŠ VISO:2 935 669,85

8Pripažinti, kad IĮ „BORESTA“ (juridinio asmens kodas 121606753, buveinės adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vairo g. 6) veikla pasibaigė.

9Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

11Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai