Byla e2-3454-794/2017
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti Žemės ūkio bendrija ,,Žibučių ūkis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Kredito unijos ,,Vilniaus kreditas“, atstovaujamos advokato G. M., ieškinį atsakovams G. M., G. K. ir UAB ,,Baltijos technika“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti Žemės ūkio bendrija ,,Žibučių ūkis“,

Nustatė

2ieškovė Kredito unija ,,Vilniaus kreditas“ pateikė ieškinį teismui, kuriuo prašo teismo solidariai iš atsakovų G. M., G. K. ir UAB ,,Baltijos technika“ priteisti 331 638,95 eurų sumą, iš atsakovų G. M., G. K. 5 procentų dydžio, iš atsakovo UAB ,,Baltijos technika“ 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovams G. M., G. K. ir UAB ,,Baltijos technika“ procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1751, 122 straipsniai, 123 straipsnio 1, 4 dalys), per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad ieškovė Kredito unija ,,Vilniaus kreditas“ ir trečiasis asmuo bankrutuojanti ŽŪB ,,Žibučių ūkis“ 2014 m. vasario 18 d. sudarė kredito sutartį Nr. S0010849/14 (toliau – Kredito sutartis), pagal kurią ieškovė trečiajam asmeniui suteikė 1 000 000 Lt (289 620,02 Eur) kreditą. 2014 m. balandžio 3 d. ieškovė su atsakovu G. M. sudarė laidavimo sutartį Nr. L1-S00010849, pagal kurią G. M. įsipareigojo laiduoti už trečiąjį asmenį ir atsakyti ieškovei visu savo turtu ir ateityje įsigysimu turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai nevykdys visų arba dalies prievolių pagal Kredito sutartį. 2014 m. balandžio 3 d. ieškovė ir atsakovė G. K. sudarė laidavimo sutartį Nr. L2-S0010849/14, pagal kurią G. K. laidavimo sutartimi įsipareigojo laiduoti už trečiąjį asmenį ir atsakyti ieškovei visu savo turtu ir ateityje įsigysimu turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai nevykdys visų arba dalies prievolių pagal Kredito sutartį. 2014 m. birželio 10 d. ieškovė ir atsakovė UAB „Baltijos technika“ sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią UAB „Baltijos technika" įsipareigojo laiduoti už trečiąjį asmenį ir atsakyti ieškovei visu savo turtu ir ateityje įsigysimu turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai nevykdys visų arba dalies prievolių pagal Kredito sutartį. Taigi, visi atsakovai sudarė laidavimo sutartis, kuriomis įsipareigojo atsakyti už to paties asmens (trečiojo asmens ŽŪB ,,Žibučių ūkis“) prievolę pagal tą pačią Kredito sutartį. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-523-755/2016 trečiajam asmeniui ŽŪB ,,Žibučių ūkis“ iškėlė bankroto bylą. Ieškovė minėtoje bankroto byloje pateikė kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 260 741,23 Eur negrąžintos paskolos suma, 45 892,70 Eur nesumokėtų sutartinių palūkanų, 20 178,52 Eur nesumokėtų įstatyminių palūkanų, 4 826,50 Eur delspinigių, 633,82 Eur vykdomųjų raštų išdavimas bei 799,94 Eur būtinosios vykdymo išlaidos, iš viso reikalavimo dydis 333 072,21 Eur. Trečiajam asmeniui iškėlus bankroto bylą, ieškovė kreipėsi į atsakovus, kaip laiduotojus, dėl įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis vykdymo, tačiau jokių veiksmų iš atsakovų nesulaukė.

7Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susiklostė laidavimo prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6. 76 – 6.89 straipsniai). Iš laidavimo atsirandanti prievolė yra priklausoma nuo juo užtikrinamos pagrindinės prievolės, ir tai yra jo, kaip akcesorinės prievolės, pagrindinis požymis. Akcesorinei prievolei būdinga, kad ji priklauso nuo pagrindinės prievolės. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Šiuo atveju pagrindinė prievolė yra kylanti iš tarp ieškovės ir trečiojo asmens sudarytos Kredito sutarties, o atsakovai, sudarydami laidavimo sutartis, įsipareigojo atsakyti už bankrutuojančią ŽŪB ,,Žibučių ūkis“, pagal jos prievoles ieškovei Kredito unijai ,,Vilniaus kreditas“. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 2 dalis). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir tarp ieškovės su atsakovų sudarytose laidavimo sutartyse (Laidavimo sutarčių 2.1 , 2.3 punktai). Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Vadinasi, nuo bankroto bylos iškėlimo atsiranda laiduotojo pareiga įvykdyti akcesorinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011; 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-490/2014; ir kt.). Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-523-755/2016 iškelta bankroto byla ŽŪB ,,Žibučių ūkis“. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 16 d. Vadinasi, nuo šios dienos trečiojo asmens ŽŪB ,,Žibučių ūkis“ prievolė ieškovei Kredito unijai ,,Vilniaus kreditas“ laikytina neįvykdyta, todėl ieškovė turi teisę kreiptis į atsakovus, kaip trečiojo asmens laiduotojus (CK 6.81 straipsnis). Pagal CK 6.81 straipsnio 3 dalį bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Tokia sąlyga įtvirtinta ir Laidavimo sutartyse (2.2 punktas), todėl atsakovai už trečiojo asmens bankrutuojančios ŽŪB ,,Žibučių ūkis“ prievoles pagal Kredito sutartį privalo atsakyti solidariai. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovų solidariai priteistina 331 638,95 Eur dydžio suma.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovės UAB ,,Baltijos technika“ priteistinos 6 procentų, iš atsakovų G. M., G. K. 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. vasario 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

9Ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 3 356 Eur žyminis mokestis, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 1 118,66 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 3,00 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“). Duomenų apie advokato teisinės pagalbos išlaidas byloje nėra (CPK 98 straipsnis, 178 straipsnis).

10Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017 m. vasario 10 d. teismo nutartimi, paliktinos galioti iki visiško sprendimo už akių įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi ir 285-286 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovei Kredito unijai ,,Vilniaus kreditas“ solidariai iš atsakovų G. M., G. K. ir UAB ,,Baltijos technika“ 331 638,95 eurų (trys šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai 95 ct) skolą, iš atsakovų G. M., G. K. 5 procentų dydžio, iš atsakovės UAB ,,Baltijos technika“ 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 356 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt šeši eurai), t. y. iš kiekvieno atsakovo po 1 118,66 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniolika eurų 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 10 d. nutartimi, palikti galioti iki sprendimo už akių visiško įvykdymo.

15Atsakovai negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai