Byla 2-53-783/2011

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant: atsakovei L. Ž., nedalyvaujant ieškovo AB banko „Snoras“ atstovei, gautas prašymą nagrinėti bylą ieškovo atstovei nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovo AB banko „Snoras“ ieškinį atsakovei L. Ž. dėl skolos, netesybų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB bankas „Snoras“ kreipėsi ieškiniu į teismą bei prašo iš atsakovės L. Ž. priteisti 4612.31 Lt likusių mokėjimų, 1896.46 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (195 Lt žyminio mokesčio bei kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu). Ieškinyje nurodė, jog ieškovas su atsakove 2006-11-14 sudarė Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas kreditas su sąlyga, jog ši laiku grąžins panaudoto kredito sumą, kas mėnesį (įmokos mokėjimo dieną) mokėdama sutartyje nustatytas įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius. Laiku nesumokėjusi eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius pagal sutartį Nr. ( - ) nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau atsakovė savo prievolių tinkamai neįvykdė, dėl ko susidarė prašoma priteisti suma. Ieškovas savo reikalavimo teisę bandė įgyvendinti derybų keliu (atsakovei buvo siųstos raštiškos pretenzijos, trumposios žinutės), tačiau tai nedavė jokių rezultatų. (b.l. 3-4)

4Atsakovė L. Ž. pateikė atsiliepimą, kuriame su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies, neginčijo 4612.31 Lt dydžio mokėjimų ir 6 procentų dydžio procesinių palūkanas, tačiau dalyje dėl prašomų priteisti delspinigių (1896.46 Lt) nesutiko. Atsiliepime teigė, jog tokio dydžio netesybos, kurių prašo ieškovas, yra aiškiai per didelės, be to, ji dalį prievolės įvykdė, todėl netesybos turėtų būti mažinamos (CK 6.258 str. 3 d., 6.73 str. 2 d.). Nurodė, jog dar 2007-10-12 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje kasacinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 konstatavo, kad jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas taikydamas CK 6.73 str. 2 d., jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Pagal 2006-11-14 sutarties 9.10 p. nustatytos 0.1 % dydžio netesybos nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovė teigė, kad pagal teismų praktiką, atsižvelgiant į CK 6.210 str. ir 6.261 str. nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0.02 % delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (LAT 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006). Be to, dėl susidariusių delspinigių kaltas yra ir pats ieškovas, kai jai pareiškus prieštaravimą pagal 2010 m. balandžio 22 d. gautą pagal kreditoriaus pareiškimą išduotą teismo įsakymą ieškoti iš jos 4612.31 Lt skolą, 562.43 Lt delspinigius, kreditorius laiku nepateikė ieškinio ir 2010 m. birželio 8 d. Kupiškio rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovo pareiškimas paliktas nenagrinėtas. Tai, kad ieškinio surašymo dieną jau prašoma priteisti 1896.46 Lt delspinigius patvirtina ieškovo siekimą pasipelnyti. Todėl, remiantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais bei tuo, kad ji yra iš dalies įvykdžiusi prievolę, nedengia paskolos ne iš piktos valios, o dėl sunkios materialinės padėties (yra dirbanti, tačiau gaunamos pajamos yra sumažėjusios, tenka eiti nemokamų atostogų, turi du moksleivius nepilnamečius vaikus), prašo kaip silpnesnei sandorio šaliai netesybas sumažinti iki 0.02 % dydžio už dieną bei, tenkinus ieškinį iš dalies, atsižvelgus į turtinę abiejų šalių padėtį, kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti (CPK 284 str.). Mano, jog galėtų skolą grąžinti mokėdama 200 Lt kas mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. (b.l. 21-22)

5Ieškovas iki teismo posėdžio pradžios pateikė prašymą bylą nagrinėti nedalyvaujant. Prašyme nurodė, jog ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti, papildė, jog atsakovė dėl sutarties nutraukimo buvo informuota, jos adresu laiškas išsiųstas 2010-03-01, papildomai atsakovė informuota ir trumpuoju pranešimu 2010-03-03, o pati sutartis nutraukta 2010-03-08. Delspinigiai paskaičiuoti nuo 4612.31 Lt likusio panaudoto kredito, už 182 dienas, geranoriškai juos mažinant iki 1896,46 Lt. Taip pat ieškovas informavo, jog neprieštarauja, jog delspinigiai būtų mažinami CK 6.73 str. 2 d. numatytu pagrindu, tačiau būtų atsižvelgta į tai, kad atsakovė nuo 2009-11-20 nėra nieko įmokėjusi ir į ieškovą dėl skolos mokėjimo nesikreipė, nors yra dirbanti ir turėjo galimybę grąžinti skolą. Ieškovas taip pat informavo, kad ieškinyje prašomas sprendimo išdėstymas kas mėnesį grąžinant po 200 litų pažeistų ieškovo interesus, užtruktų tris metus, tuo labiau, jog ir dabar atsakovė nėra mokėjusi apie pusantrų metų. Nurodė, jog ieškovas neprieštarautų, jei būtų sprendimas būtų išdėstytas 1 metų laikotarpiu. (b.l. 43-45)

6Atsakovė L. Ž. teismo posėdyje palaiko atsiliepime išdėstytą poziciją ir pripažįsta, jog ieškovui yra skolinga 4612.31 Lt, neprieštarauja dėl sutartų 6 procentų dydžio palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palaiko prašymą mažinti delspinigius, prašymą išdėstyti mokėjimus, atsižvelgus į jos turtinę padėtį, ir sutinka, kad teismas sprendimą išdėstytų 1 metų laikotarpiui.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies. Iš šalių paaiškinimų, pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog AB bankas ,,Snoras“ ir atsakovė L. Ž. 2006-11-14 sudarė Pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei kreditą su sąlyga, kad atsakovė laiku grąžins panaudoto kredito sumą, kas mėnesį mokėdama Sutartyje nustatytas įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius. Atsakovė L. Ž. pagal Sutartį įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 proc. delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 5-6, 7, 8, 9). Atsakovei nuo 2009-11-20 nemokant, ieškovas 2010-01-25, 2010-02-17, 2010-02-01 paragino vykdyti sutartinius įsipareigojimus (b.l. 10, 11, 12). Atsakovei nesureagavus, ieškovas 2010-03-01 raštu (b.l. 46) bei 2010-03-03 trumpuoju pranešimu (b.l. 47) informavo apie Sutarties nutraukimą ir Sutartį 2010-03-08 nutraukė. Pripažįstama, kad tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė kreditavimo santykiai (CK 6.881 str.) – ieškovas (kreditorius) įsipareigojo suteikti atsakovei (kredito gavėjai) sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o atsakovė įsipareigojo gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Atsakovė pasinaudojo jai suteiktomis piniginėmis lėšomis, tačiau tinkamai savo įsipareigojimų neįvykdė ir nuo 2009-11-20 nutraukė mokėjimus pagal Sutartyje numatytas sąlygas bei liko ieškovui skolinga 4612.31 Lt. Tą faktą pripažįsta ir atsakovė, laikoma, kad šis faktas nustatytas (CPK 187 str.), todėl ieškovo reikalavimas dėl 4612.31 Lt likusių mokėjimų priteisimo yra tenkinamas. Remiantis CK 6.70 str. 1 d., 6.71 str. 1 d., prievolių užtikrinimas pagal sutartis gali būti užtikrinamas netesybomis. Šalys susitarė, jog kortelės turėtojas, praleidęs įmokos mokėjimą, privalo mokėti ieškovui 0.1 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties 9.10 p.). Nustačius, kad atsakovė praleido terminą įmokai, ieškovas įgijo teisę reikalauti netesybas (delspinigius) nuo 2009-11-20 už praleistus mokėjimus, o nuo 2010-03-08, kai buvo nutraukta sutartis, – ir nuo visų nuo visų likusių mokėjimų sumos (4612.31 Lt). Ieškovas tiek ieškinyje, tiek 2011-02-02 rašte teismui (b.l. 43-45) nurodė, jog netesybos už 182 d. sudaro 2098.46 Lt, pateikė paskaičiavimo lentelę (b.l. 14-15), ir šią sumą geranoriškai sumažino iki 1896.46 Lt. Visgi negalima sutikti su šiuo delspinigių paskaičiavimu. Kaip matyti iš paskaičiavimo lentelės, vienos dienos delspinigių sumą ieškovas nurodo 11.53 Lt nuo 4612.31 Lt, arba 0.25 procento dydžio delspinigius, ir šiuo dydžiu remdamasis skaičiuoja delspinigius. Tai neatitinka šalių Sutarties 9.10 p. numatytos sąlygos, ir tokio dydžio reikalavimas negali būti tenkinamas. Pagal šalių sutartas sąlygas dėl delspinigių dydžio (0.1%), delspinigių suma už 182 d. yra 839.02 Lt (vienos dienos netesybų suma 4.61 Lt), ir šiai sumai ieškovas turi reikalavimo teisę. Tačiau teismas, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). Atsakovė prašo pripažinti 0.1% delspinigius aiškiai per didelius, be to, prievolė iš dalies įvykdyta, ir, atsižvelgus į jos turtinę padėtį, juos sumažinti iki 0.02%. Įvertinus, jog 0.1% delspinigiai atitinka 36,5% metinių palūkanų sumą, pripažįstama, jog tokio dydžio delspinigiai aiškiai yra per dideli ir mažintini. Toks aiškinimas atitinka ir teismų formuojamą praktiką bei teisinį reguliavimą kreditavimo santykiuose (tuo tikslu priimtas 2010-12-23 Nr. XI-1253 LR vartojimo kredito įstatymas, įsigaliosiantis nuo 2011-04-01, kurio 11 str. 8 p. numatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0.05 procento pradelstos sumokėti sumos). Pripažinus, jog 0.1% dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, jie yra mažinami iki 0.05% už kiekvieną dieną, ir iš atsakovės priteisiami 420.42 Lt (2.31 Lt x 182 d.). Mažinti iki 0.02% dydžio delspinigių, kaip to prašo atsakovė, nėra pagrindo, nes nuo 2009-11-20 ji visiškai nutraukė mokėjimus, nebendradarbiavo su ieškovu, nereagavo į raginimus, pretenzijas, dėl ko ieškovas buvo priverstas nutraukti sutartį, nors atsakovė dirbo ir gaudavo nuolatines pajamas. Manoma, kad dar labiau gerinti jos padėtį prieštarautų ir ieškovo interesams, pažeistų ir teisingumo, protingumo principus. Nors ieškovė, prašydama taikyti 0.02% dydžio netesybas, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, cituoja konkrečias bylas, tačiau tose bylose nėra tapačios faktinės aplinkybės, ir kiekvienu atveju teismas pats sprendžia, kokio dydžio netesybos yra aiškiai ne per didelės ir nepažeis kitos šalies lūkesčių bei teisėtų interesų. Iš atsakovės ieškovui taip pat priteisiamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6. 210 str. 1 d., Sutarties 9.11 p.).

8Atsakovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinamas. Vadovaujantis CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti. Atsakovė pateikė įrodymus, jog jos vidutinis mėnesio uždarbis yra 1049,64 Lt (b.l. 23), ji neturi nekilnojamojo turto, išskyrus butą, kuriame gyvena (b.l. 49), neturi jos vardu registruotų transporto priemonių, šeimoje auga du nepilnamečiai vaikai – G. Ž., g. ( - ) bei K. Ž., g. ( - ). Atsižvelgus į tai pripažįstama, kad atsakovės padėtis yra sunki ir jai sunku būtų nedelsiant įvykdyti sprendimą, todėl sprendimo vykdymas išdėstomas. Kadangi ieškovas neprieštaravo dėl sprendimo išdėstymo per vienerius metus, su šiuo terminu teismo posėdyje sutiko ir atsakovė, sprendimo įvykdymas išdėstomas vienerių metų laikotarpiui.

9Iš atsakovės ieškovui, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (77.32%), priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 150,77 Lt žyminio mokesčio (b.l. 16) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

10Vadovaujantis LR CPK 92 str., 93 str., 96 str., procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (10.50 litų (b.l. 2)) priteisiamos iš ieškovo ir atsakovės proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai.

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., 284 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės L. Ž., a.k. ( - ) 4612,31 Lt (keturių tūkstančių šešių šimtų dvylikos litų 31 ct) skolą, 420,42 Lt (keturių šimtų dvidešimties litų 42 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 150,77 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų 77 ct) žyminio mokesčio ieškovo AB bankas ,,SNORAS“, buveinė A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, į.k 112025973, a.s Nr. LT30 0075 8995 0190 4542, AB bankas ,,SNORAS”, b.k. 00758, kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Sprendimo vykdymą dėl 5032,73 Lt skolos priteisimo išdėstyti vienerių metų laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įpareigojant atsakovę L. Ž. kas mėnesį sumokėti ieškovui AB bankui „Snoras“ po 384,36 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 36 ct).

15Priteisti iš ieškovo AB banko „Snoras“ 2,38 Lt (du litus 38 ct), iš atsakovės L. Ž. – 8,12 Lt (aštuonis litus 12 ct) procesinių dokumentų įteikimo paštu išlaidas į valstybės biudžetą (į valstybės biudžetą mokėti valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, a.s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas ,,Swedbank”, AB banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai