Byla 1-68-77/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Eleonora Matulaitienė,

2sekretoriaujant Linai Deržinskienei,

3dalyvaujant prokurorui Ričardui Bendikui,

4gynėjams advokatams Kęstučiui Virkečiui, Aušrai Bračiulienei,

5kaltinamojo UAB ( - ) atstovui V. Š.,

6civilinio ieškovo atstovui R. B.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

8V. R., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), LR pilietis, lietuvis, vedęs, buvęs ( - ), išsilavinimas aukštasis, gyvenantis ( - ), neteistas,

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, 220 straipsnio 1 dalį (6 veikos),

10M. D., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, LR pilietė, aukštojo išsilavinimo, netekėjusi, ekonomistė, dirbanti ( - ), gyvenanti ( - ), neteista,

11kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 220 straipsnio 1 dalį (8 veikos),

12D. D., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, LR pilietė, išsiskyrusi, gyvenanti ( - ), dirbanti ( - ), išsilavinimas aukštasis, neteista,

13kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį,

14J. P., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, LR pilietė, našlė, gyvenanti ( - ), pensininkė, išsilavinimas aukštesnysis, neteista,

15kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį (2 veikos),

16UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), neteista,

17kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį, 20 str.2 d. ir 220 straipsnio 1 dalį (6 veikos).

18Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

19Parengiamojoje teisiamojo posėdžio dalyje kaltinamieji V. R., M. D., D. D., J. P. ir juridinio asmens UAB ( - ) atstovas V. Š. pareiškė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, prašo atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės, atlyginus valstybei padarytą žalą ir susitaikius su valstybe. (BPK 270 str.)

20Valstybę atstovaujančios Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas R. B. pateikė teismui Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2011-07-18 raštą Nr. (15.5-33)S-12983, iš kurio matyti, kad Civilinis ieškinys sudaro 3500, 00 Lt, ir kaltinamasis UAB ( - ) bei kiti kaltinamieji valstybei padarytą žalą atlygino. Todėl prašo taikyti susitaikymo procedūras ir baudžiamąją bylą kaltinamiesiems V. R., M. D., D. D., J. P. ir juridiniam asmeniui UAB ( - ) nutraukti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio pagrindais, kadangi visi kaltinamieji savo kaltę pripažįsta visiškai, savo noru atlygino padarytą žalą valstybei, susitaikė su Šiaulių VMI, atstovaujančią valstybę ir yra pagrindo manyti, kad ateityje jie nedarys nusikalstamų veikų. Prie šio rašto pateikė susitaikymo protokolus su visais kaltinamaisiais (BPK 270 str.) (16 tomas, b. l. 43, 44, 45, 46, 47, 48).

21Prašymai tenkintini.

22Iš ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų matyti, kad:

23Juridinis asmuo UAB ( - ), V. R., M. D., D. D. ir J. P. kaltinami tuo, kad 2004 – 2006 metų laikotarpyje V. R., būdamas UAB ( - ) generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, veikdamas kartu su UAB ( - ) vyriausiąja finansininke, vadybos nare M. D., veikdami juridinio asmens UAB ( - ) naudai ir interesais, eidami vadovaujančias pareigas ir turėdami teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, V. R. sutinkamai su 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsniu, būnant atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, M. D. sutinkamai su 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsniu, būnant atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku, veikiant kartu su UAB ( - ) buhaltere J. P. ir UAB ( - ) buhaltere-kasininke D. D., 2004, 2005, 2006 metais apgaulingai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, t.y.: - pažeisdami 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 dalies reikalavimus, nurodančius, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, bei Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 12 str. 4 dalies reikalavimus, nurodančius, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, ir Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 6str. 2 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, laikotarpiu nuo 2004-01-01 iki 2006-09-29 d. įvykusių ūkinių operacijų, t.y. 196941,34 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo įmonės darbuotojams, neįformino apskaitos dokumentais ir neįtraukė į buhalterinės apskaitos registrus; - pažeisdami 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 dalies reikalavimus, nurodančius, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, laikotarpiu nuo 2004-01-09 iki 2006-08-23 apskaitos dokumentais fiksavo neįvykusias ūkines operacijas - prekių įsigijimą iš fizinių asmenų už 254925 Lt. dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio-rugsėjo mėnesius. Juridinis asmuo UAB ( - ), V. R. ir M. D. kaltinami tuo, kad V. R., būdamas UAB ( - ) generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, veikdamas kartu su UAB ( - ) vyriausiąja finansininke, vadybos nare M. D., veikdami juridinio asmens UAB ( - ) naudai ir interesais, eidami vadovaujančias pareigas ir turėdami teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekiant išvengti mokesčių, UAB ( - ) 2004 metų metinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) 2004 metų pelną prieš apmokestinimą, neteisėtai padidinant pardavimo savikainą, neįvykusių ūkinių operacijų dėl prekių įsigijimo iš fizinių asmenų duomenimis, tuo sumažinant UAB ( - ) 2004 metų pelną prieš apmokestinimą. Šią UAB ( - ) 2004 metų pelno (nuostolio) ataskaitą su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis, 2005-09-27 pateikė valstybės įgaliotai institucijai-Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tuo išvengiant juridinių asmenų pelno mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą. Taip pat įrašė žinomai neteisingus duomenis apie turto panaudojimą, į 2004 m. Metinę A klasės išmokų, nuo išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją neįtraukiant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusių išmokėtų išmokų, neatėmus neapmokestinamojo pajamų dydžio, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Šią deklaraciją su žinomai neteisingais duomenimis 2005-02-03 pateikė valstybės įgaliotai institucijai-Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai . Be to, juridinis asmuo UAB ( - ), V. R. ir M. D. kaltinami tuo, kad V. R., būdamas UAB ( - ) generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, veikdamas kartu su UAB ( - ) vyriausiąja finansininke, vadybos nare M. D., veikdami juridinio asmens UAB ( - ) naudai ir interesais, eidami vadovaujančias pareigas ir turėdami teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekiant išvengti mokesčių, UAB ( - ) 2004 I-IV ketvirčių Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinėse apyskaitose (forma Nr. 4) įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) turto panaudojimą, t.y. į šias apyskaitas neįtraukė UAB ( - ) darbuotojams 2004 metais priskaičiuoto neoficialaus darbo užmokesčio. Šias 2004metų I-IV ketvirčių Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansines apyskaitas (forma Nr. 4), su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis apie UAB ( - ) turto panaudojimą, valstybės įgaliotai institucijai-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui pateikė 2004-04-14, 2004-07-14, 2004-10-14, 2005-01-14d.. Be to, juridinis asmuo UAB ( - ), V. R. ir M. D. kaltinami tuo, kad V. R., būdamas UAB ( - ) generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, veikdamas kartu su UAB ( - ) vyriausiąja finansininke, valdybos nare M. D., veikdami juridinio asmens UAB ( - ) naudai ir interesais, eidami vadovaujančias pareigas ir turėdami teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekiant išvengti mokesčių, UAB ( - ) 2005 metų metinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) 2005 metų pelną prieš apmokestinimą, neteisėtai padidinant pardavimo savikainą, neįvykusių ūkinių operacijų dėl prekių įsigijimo iš fizinių asmenų duomenimis, tuo sumažinant UAB ( - ) 2005 metų pelną prieš apmokestinimą. Šią UAB ( - ) 2005 metų pelno (nuostolio) ataskaitą su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis, 2006-09-26 pateikė valstybės įgaliotai institucijai-Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Taip pat įrašė žinomai neteisingus duomenis apie turto panaudojimą, į 2005m. Metinę A klasės išmokų, nuo išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją neįtraukiant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusių išmokėtų išmokų, neatėmus neapmokestinamojo pajamų dydžio, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Šią deklaraciją su žinomai neteisingais duomenimis 2006-02-03 pateikė valstybės įgaliotai institucijai- Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. Be to, juridinis asmuo UAB ( - ), V. R. ir M. D. kaltinami tuo, kad V. R., būdamas UAB ( - ) generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, veikdamas kartu su UAB ( - ) vyriausiąja finansininke, vadybos nare M. D., veikdami juridinio asmens UAB ( - ) naudai ir interesais, eidami vadovaujančias pareigas ir turėdami teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekiant išvengti mokesčių,, UAB ( - ) 2005 I-IV ketvirčių Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinėse apyskaitose (forma Nr. 4) įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) turto panaudojimą ir šias 2005 metų I-IV ketvirčių Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansines apyskaitas (forma Nr. 4), su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis apie UAB ( - ) turto panaudojimą, valstybės įgaliotai institucijai-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui pateikė 2005-04-11, 2005-07-14, 2005-10-12, 2006-01-10. Be to, juridinis asmuo UAB ( - ), V. R. ir M. D. kaltinami tuo, kad V. R., būdamas UAB ( - ) generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, veikdamas kartu su UAB ( - ) vyriausiąja finansininke, valdybos nare M. D., veikdami juridinio asmens UAB ( - ) naudai ir interesais, eidami vadovaujančias pareigas ir turėdami teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekiant išvengti mokesčių, UAB ( - ) 2006 metų metinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) 2006 metų pelną prieš apmokestinimą, neteisėtai padidinant pardavimo savikainą, neįvykusių ūkinių operacijų dėl prekių įsigijimo iš fizinių asmenų duomenimis, tuo sumažinant UAB ( - ) 2006 metų pelną prieš apmokestinimą. Šią UAB ( - ) 2006 metų pelno (nuostolio) ataskaitą su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis, 2007-09-18 pateikė valstybės įgaliotai institucijai-Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Taip pat įrašė žinomai neteisingus duomenis apie turto panaudojimą, į 2006m. Metinę A klasės išmokų, nuo išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją neįtraukiant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusių išmokėtų išmokų, neatėmus neapmokestinamojo pajamų dydžio, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Šią deklaraciją su žinomai neteisingais duomenimis 2007-03-06 pateikė valstybės įgaliotai institucijai- Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. Be to, juridinis asmuo UAB ( - ), V. R. ir M. D. kaltinami tuo, kad V. R., būdamas UAB ( - ) generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, veikdamas kartu su UAB ( - ) vyriausiąja finansininke, valdybos nare M. D., veikdami juridinio asmens UAB ( - ) naudai ir interesais, eidami vadovaujančias pareigas ir turėdami teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekiant išvengti mokesčių, UAB ( - ) 2006 m. I-III ketvirčių Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinėse apyskaitose (forma Nr. 4) įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) turto panaudojimą, į šias apyskaitas įtraukė UAB ( - ) darbuotojams 2006 metais priskaičiuotą ne visą darbo užmokestį ir šias 2006 metų I-III ketvirčių Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansines apyskaitas (forma Nr. 4), su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis apie UAB ( - ) turto panaudojimą, 2006-01-10, 2006-04-13, 2006-07-11 pateikė valstybės įgaliotai institucijai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui. M. D. ir J. P. kaltinamos tuo, kad M. D., būdama UAB ( - ) direktore, sutinkamai su 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsniu, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, veikdama kartu su UAB ( - ) buhaltere J. P., kuri, sutinkamai su 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsniu, būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku, apgaulingai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, t.y. pažeisdamos 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 dalies reikalavimus, nurodančius, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, laikotarpiu nuo 2004-07-26 iki 2006-08-25 apskaitos dokumentais fiksavo neįvykusias ūkines operacijas- įrengimų ir prekių įsigijimą iš fizinių asmenų , dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2004, 2005 ir 2006 metų sausio- rugpjūčio mėnesius.

24M. D. kaltinama tuo, kad būdama UAB ( - ), įmonės kodas 145129456, registruotos adresu Liejyklos 1A, Šiauliai, direktore ir sutinkamai su 2001-11-06d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsniu, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, UAB ( - ) 2005 metų metinėje pelno(nuostolio) ataskaitoje įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) 2005 metų pelną prieš apmokestinimą, neteisėtai padidinant pardavimo savikainą, neįvykusių ūkinių operacijų dėl prekių įsigijimo iš fizinių asmenų duomenimis, tuo sumažinant UAB ( - ) 2005 metų pelną prieš apmokestinimą. Šią UAB ( - ) 2005 metų pelno (nuostolio) ataskaitą su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis, 2006-09-26 pateikė valstybės įgaliotai institucijai-Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tuo išvengiant juridinių asmenų pelno mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą.

25Be to, M. D. kaltinama tuo, kad būdama UAB ( - ), įmonės kodas 145129456, registruotos adresu Liejyklos 1A, Šiauliai, direktore ir sutinkamai su 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsniu, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, UAB ( - ) 2006 metų metinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB ( - ) 2006 metų pelną prieš apmokestinimą, neteisėtai padidinant pardavimo savikainą, neįvykusių ūkinių operacijų dėl prekių įsigijimo iš fizinių asmenų duomenimis, tuo sumažinant UAB ( - ) 2006 metų pelną prieš apmokestinimą. Šią UAB ( - ) 2006 metų pelno (nuostolio) ataskaitą su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis, 2007-08-24 pateikė valstybės įgaliotai institucijai-Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tuo išvengiant juridinių asmenų pelno mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą. Be kaltinamųjų V. R., M. D., D. D., J. P. ir juridinio asmens UAB ( - ) atstovo V. Š. visiško savo kaltės pripažinimo, jų kaltė dėl UAB ( - ) apgaulingos apskaitos tvarkymo, taip pat V. R., M. D. ir UAB ( - ) kaltė dėl neteisingų duomenų apie UAB ( - ) pelną (nuostolius), pajamas ir turto panaudojimą pateikimo Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui yra įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga:

262008-01-30 UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvada Nr. 5-4/3, kad:

271) UAB ( - ) gen. direktorius V. R. ir vyr. finansistė M. D. 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio - rugsėjo mėn. pažeidė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 dalies nuostatas, nurodančias, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, 12 str. 4 d. nuostatas (galioja nuo 2003-12-30 pagal 2003-12-18 LR įstat. Nr. IX-1914), nurodančias, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to kai yra galimybė tai padaryti, ir 6 str. 2 d. nuostatas, nurodančias, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

28Dėl minėtų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB ( - ) 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. 01-09 mėn. turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

292) UAB ( - ) įformino įrengimų ar prekių įsigijimą iš fizinių asmenų pagal išrašytus pirkimo – pardavimo aktus, kurie nepatvirtina atitinkamo turinio ūkinės operacijos buvimo.

30UAB ( - ) su fiziniais asmenimis įformintus dokumentus, kuriuose įrašytos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos, t.y. pirkimo – pardavimo aktus, kasos išlaidų orderius, įrašė į 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio – rugsėjo mėn. buhalterinę apskaitą.

31Tiriamoji įmonė, pagrįsdama ūkines operacijas buhalterinės apskaitos dokumentais, t.y. pirkimo – pardavimo aktais, kasos išlaidų orderiais, kuriuose nurodytos kitos nei įvykusios operacijos apie įrengimų ar prekių įsigijimą ir apmokėjimą ir šiuos apskaitos dokumentus įrašydama į 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio – rugsėjo buhalterinę apskaitą, nevykdė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 11 06 Nr. IX- 574) 12 str. 1 dalies nuostatų, nurodančių, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, kurių rekvizitai nurodyti minėto įstatymo 13 str.

32Dėl fizinių asmenų vardu išrašytų apskaitos dokumentų, bei su fiziniais asmenimis surašytų pirkimo – pardavimo aktų, kuriuose įrašytos kitos, nei įvykusios ūkinės operacijos ir pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo, t.y. dėl fizinių asmenų vardu išrašytų pirkimo – pardavimo aktų, bei fizinių asmenų vardu išrašytų kasos išlaidų orderių ,visų šių aukščiau minėtų apskaitos dokumentų įrašymo į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, tyrimo metu iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio – rugsėjo mėn. (3 t., b. l. 146, 5 t., b. l. 33).

33Taip pat kaltinamųjų juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės ( - ), V. R., M. D., D. D. ir J. P. kaltė dėl UAB ( - ) apgaulingos apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų pateikimo įrodyta liudytojų S. A. (1 t., b. l. 100), B. A. (1 t., b. l. 101), K. B. (1 t., b. l. 106), P. B. (1 t., b. l. 107), V. B. (1 t., b.l. 109), S. B. (1 t., b. l. 110), A. B. (1 t., b. l. 111), A. B. (1 t., b. l. 117), V. C. (1 t., b. l. 119), V. Č. (1 t., b. l. 120), R. D. (1 t., b. l. 123), E. D. (1 t., b. l. 124), V. D. (1 t., b. l. 127), K. D. (1 t., b. l. 132), M. G. (1 t., b. l. 138), K. G. (1 t., b. l. 139, 3 t., b. l. 28), V. J. (1 t., b. l. 145), R. J. (1 t., b. l. 148), R. K. (1 t., b. l. 150), R. K. (1 t., b. l. 167), F. K. (1 t., b. l. 168), D. K. (1 t., b. l. 172), M. K. (1 t., b. l. 173), A. M. (1 t., b. l. 176), V. M. (1 t., b. l. 179) V. M. (1 t., b. l. 180), O. M. (1 t., b. l. 181), J. M. (1 t., b. l. 185), Č. M. (1 t., b. l. 190), G. N. (1 t., b. l. 191), V. L. O. (1 t., b. l. 194), R. P. (2 t., b. l. 1), M. R. (2 t., b. l. 2), V. S. (2 t., b. l. 5), J. S. (2 t., b. l. 6, 3 t., 29), K. Š. (2 t., b. l. 7), G. Š. (2 t., b. l. 8), A. Š. (2 t., b. l. 9), A. I. U. (2 t., b. l. 18 ), R. U. (2 t., b. l. 25), V. V. V. (2 t., b. l. 26), A. V. (2 t., b. l. 27), A. V. (2 t., b. l. 28), N. V. (2 t., b. l. 29), Ž. V. (2 t., b. l. 30), A. Z. (2 t., b. l. 31), F. A. (2 t., b. l. 32-33), J. B. (2 t., b. l. 38-39, 48), G. B. (2 t., b. l. 49), M. B. (2 t., b. l. 52-53), B. B. (2 t., b. l. 58), A. B. (2 t., b. l. 61), R. V. (3 t., b. l. 18, 30), E. B. (2 t., b. l. 64, 67), M. B. (2 t., b. l. 71-72), A. B. (2 t., b. l. 75-77), L. C. (2 t., b. l. 80-82), V. Č. (2 t., b. l. 85), T. D. (2 t., b. l. 88-90), I. F. (2 t., b. l. 103), A. F. (2 t., b. l. 106), J. G. (2 t., b. l. 110), R. J. (2 t., b. l. 115), J. J. (2 t., b. l. 118), A. K. (2 t., b. l. 127-128), V. L. (2 t., b. l. 138), G. M. (2 t., b. l. 140), V. N. (2 t., b. l. 147), Ž. O. (2 t., b. l. 151-153), A. P. (2 t., b. l. 155), A. R. (2 t., b. l. 158-159), P. S. (2 t., b. l. 175-176), M. S. (2 t., b. l. 179), V. S. (2 t., b. l. 181), V. A. Š. (2 t., b. l. 184), R. Š. (2 t., b. l. 193-194), E. T. (3 t., b. l. 1-2), A. T. (3 t., b. l. 4), A. P. (3 t., b. l. 7), S. V. (3 t., b. l. 10-11), T. V. (3 t., b. l. 14-15), G. N. (3 t., b. l. 24-25), I. T. (3 t., b. l. 31) ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM 2006-09-29 patikrinimo aktu Nr. 8-4/967 (1 t., b. l. 11-16), kratos protokolu 2006-09-29 (1 t., b. l. 17-39), Apžiūros protokolu 2006-11-10 (1 t., b. l. 60-90), Reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolais 2006-10-10 2006-10-20, 2006-11-10, 2006-12-14 (t. 1, b. l. 47-59), 2008-02-12 LTEC rašysenos objektų tyrimo specialisto išvada Nr. 11-2588(07) (6 t., b. l. 158-163), Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašais (3 t. b. l. 42-43, 44-45, 54, 78, 81-82, 90, 93-96, 97-99), VRM cdb duomenimis (2 t., b. l. 197-200), 2009-03-17 UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvada Nr. 5-4/17 (4 t., b. l. 50-109).

34Kaltinamųjų M. D. ir J. P. kaltė dėl UAB ( - ) apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kaltinamosios M. D. kaltė dėl neteisingų duomenų apie UAB ( - ) pelną (nuostolius) pateikimą Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai yra įrodyta šiais ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis:

35Iš 2008-01-30 UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvados Nr. 5-4/3 matyti, kad UAB ( - ) įformino įrengimų ar prekių įsigijimą iš fizinių asmenų pagal išrašytus pirkimo – pardavimo aktus, kurie nepatvirtina atitinkamo turinio ūkinės operacijos buvimo. UAB ( - ) su fiziniais asmenimis įformintus dokumentus, kuriuose įrašytos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos, t.y. pirkimo – pardavimo aktus, kasos išlaidų orderius, įrašė į 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio – rugsėjo mėn. buhalterinę apskaitą. Tiriamoji įmonė, pagrįsdama ūkines operacijas buhalterinės apskaitos dokumentais, t.y. pirkimo – pardavimo aktais, kasos išlaidų orderiais, kuriuose nurodytos kitos nei įvykusios operacijos apie įrengimų ar prekių įsigijimą ir apmokėjimą ir šiuos apskaitos dokumentus įrašydama į 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio – rugsėjo buhalterinę apskaitą, nevykdė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 - 11 - 06 Nr. IX-574) 12 str.1 dalies nuostatų, nurodančių, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, kurių rekvizitai nurodyti minėto įstatymo 13 str. Dėl fizinių asmenų vardu išrašytų apskaitos dokumentų, bei su fiziniais asmenimis surašytų pirkimo – pardavimo aktų, kuriuose įrašytos kitos, nei įvykusios ūkinės operacijos ir pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo, t.y. dėl fizinių asmenų vardu išrašytų pirkimo – pardavimo aktų, kuriomis įformintas įrengimų ar prekių pirkimas , bei fizinių asmenų vardu išrašytų kasos išlaidų orderių, kuriais pateisintas grynųjų pinigų išdavimas iš UAB ( - ) kasos ir visų šių aukščiau minėtų apskaitos dokumentų įrašymo į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, tyrimo metu iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. sausio – rugsėjo mėn. (3 t., b. l. 146- 200, 4 t., b. l. 1-33).

36Taip pat kaltinamųjų M. D. ir J. P. kaltė dėl UAB ( - ) apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir M. D. kaltė neteisingų duomenų apie įmonę pateikimo yra įrodyta liudytojų J. B. (2 t., b. l. 48), M. B. (2 t., b. l. 52-53), E. B. (2 t., b. l. 67), D. J. (2 t., b. l. 121), R. L. (2 t., b. l. 131-132), V. D. (2 t., b. l. 161-162, 172-174), R. Š. (2 t., b. l. 189-190) ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, 2008-02-12 LTEC rašysenos objektų tyrimo specialisto išvada Nr. 11-2588(07) (6 t., b. l. 159-161), telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrole bei įrašais (3 t. b. l. 44-45, 97), VRM cdb duomenimis (2 t., b. l. 197-200), 2009-03-17 UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvada Nr. 5-4/17 ir specialistės I. S. 2010-02-19, 2009-10-30 paaiškinimais (4 t., b. l. 50-109, 124-127, b. l. 128).

37Tokiu būdu, kaltinamųjų kaltė: V. R. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 d.; 220 straipsnio 1 d., juridinio asmens UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d. ir 222 str. 1 d., 20 str. 2 d. ir 220 str. 1 d., M. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d., D. D. ir J. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. byloje surinkta ikiteisminio tyrimo medžiaga yra įrodyta ir jų nusikalstamos veikos kvalifikuotos teisingai. Kaltinamieji kaltinami nesunkių ir apysunkių nusikaltimų padarymu, praeityje neteisti, kaltę pripažino visiškai, atlygino nusikalstama veika padarytą turtinę žalą valstybei.

38Kadangi kaltininko susitaikymas su nukentėjusiuoju (valstybe) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galimas bet kurioje ikiteisminio tyrimo, bylos parengimo nagrinėti teisme ir teisiamojo posėdžio stadijoje, parengiamojoje teisiamojo posėdžio dalyje gauti kaltinamųjų ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo prašymai atleisti kaltinamuosius nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkams susitaikius su valstybe ir baudžiamąją bylą nutraukti, priimtini ( BK 38 str. 1 dalies komentaro 28 p.).

39Kaltinamojo V. R. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamojo gebėjimu suprasti savo veiksmus bei juos valdyti, negauta (13 t., b. l. 6, 7, 8). 2011-07-19 Šiaulių miesto apylinkės teisme gautas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos susitaikymo su V. R. protokolas. Kadangi V. R. susitaikė su Šiaulių VMI, atstovaujančią valstybę, UAB ( - ) atlygino valstybės biudžetui padarytą žalą, yra pagrindo manyti, kad jis ateityje nedarys nusikalstamų veikų, todėl kaltinamasis V. R. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistinas, baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. BK 38 str. 2 dalyje numatytų pagrindų jo atžvilgiu nėra. Atleidus V. R. nuo baudžiamosios atsakomybės, jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė (BK 67 str. 2 d. 4 p., 71 str.)

40Kaltinamosios M. D. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamosios gebėjimu suprasti savo veiksmus bei juos valdyti, negauta (13 t. b. l. 6, 23, 24). 2011-07-19 Šiaulių miesto apylinkės teisme gautas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos susitaikymo su M. D. protokolas. Kadangi M. D. susitaikė su Šiaulių VMI, atstovaujančią valstybę, UAB ( - ) atlygino valstybės biudžetui padarytą žalą, yra pagrindo manyti, kad ateityje ji nedarys nusikalstamų veikų, todėl kaltinamoji M. D. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistina, baudžiamoji byla jos atžvilgiu nutrauktina Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. BK 38 str. 2 dalyje numatytų pagrindų jos atžvilgiu nėra. Atleidus M. D. nuo baudžiamosios atsakomybės, jai skirtina baudžiamojo poveikio priemonė (BK 67 str. 2 d. 4 p., 71 str.)

41Kaltinamosios D. D. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamosios gebėjimu suprasti savo veiksmus bei juos valdyti, negauta (13 t., b. l. 6, 12,13). 2011-07-19 Šiaulių miesto apylinkės teisme gautas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos susitaikymo su D. D. protokolas. Kadangi D. D. susitaikė su Šiaulių VMI, atstovaujančią valstybę, UAB ( - ) atlygino valstybės biudžetui padarytą žalą, yra pagrindo manyti, kad ateityje D. D. nedarys nusikalstamų veikų, todėl kaltinamoji D. D. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistina, baudžiamoji byla jos atžvilgiu nutrauktina Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. BK 38 str. 2 dalyje numatytų pagrindų jos atžvilgiu nėra. Baudžiamojo poveikio priemonė, atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės, D. D. neskirtina, atsižvelgiant į jos antraeilį vaidmenį nusikalstamų veikų padaryme (BK 67 str. 2 d.).

42Kaltinamosios J. P. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamosios J. P. gebėjimu suprasti savo veiksmus bei juos valdyti, negauta (13 t., b. l. 32, 34, 36). 2011-07-19 Šiaulių miesto apylinkės teisme gautas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos susitaikymo su J. P. protokolas. Kadangi J. P. susitaikė su Šiaulių VMI, atstovaujančią valstybę, UAB ( - ) atlygino valstybės biudžetui padarytą žalą, yra pagrindo manyti, kad ateityje nedarys nusikalstamų veikų, todėl kaltinamoji J. P. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistina, baudžiamoji byla jos atžvilgiu nutrauktina Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. BK 38 str. 2 dalyje numatytų pagrindų jos atžvilgiu nėra. Baudžiamojo poveikio priemonė, atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės, J. P. neskirtina, atsižvelgiant į jos antraeilį vaidmenį nusikalstamų veikų padaryme, į tai, kad ji yra pensininkė (BK 67 str. 2 d.).

43Kaltinamojo juridinio asmens UAB ( - ) atžvilgiu 2011-07-19 Šiaulių miesto apylinkės teisme gautas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos susitaikymo su juridinio asmens UAB ( - ) atstovu V. Š. protokolas. Kadangi kaltinamasis susitaikė su Šiaulių VMI, atstovaujančia valstybę, UAB ( - ) atlygino valstybės biudžetui padarytą žalą, yra pagrindo manyti, kad ateityje šis juridinis asmuo nedarys nusikalstamų veikų, todėl kaltinamasis UAB ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleistinas, baudžiamoji byla nutrauktina Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. BK 38 str. 2 dalyje numatytų pagrindų jos atžvilgiu nėra. Šiaulių Apskrities Valstybinė Mokesčių inspekcija pareiškė civilinį ieškinį dėl UAB ( - ) nusikalstama veika Lietuvos Respublikos biudžetui padarytos 120555,00 Lt turtinės žalos (13 t., b. l. 183). 2011-06-03 Šiaulių Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė patikslintą civilinį ieškinį dėl 57558,00 Lt išieškojimo iš juridinio asmens UAB ( - ). Ieškinys sumažintas dėl to, kad atmesta paskaičiuota suma Sodrai, sumažinta pajamų, pelno mokesčio suma. 2011-07-19 teismo posėdžio metu gautas Šiaulių Apskrities Valstybinė Mokesčių inspekcijos atsisakymas nuo ieškinio. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, kadangi žala valstybei atlyginta UAB ( - ) sumokant 3500,00 Lt. (16 tomas, 42, 43 lapai). Šiaulių Apskrities Valstybinė Mokesčių inspekcija pareiškė civilinį ieškinį dėl UAB ( - ) atsakingų asmenų nusikalstama veika Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui padarytos 4629,00 Lt turtinės žalos (13 t., b. l. 188). 2011-07-19 teismo posėdyje Šiaulių Apskrities Valstybinė Mokesčių inspekcijos atstovas atsisakė nuo ieškinio, pareikšdamas, kad visa padaryta žala UAB ( - ) ir UAB ( - ) atsakingų darbuotojų yra atlyginta. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas. Tokiu būdu, civilinių ieškinių byloje nėra. 2010-05-03 nutarimu (t. 13, b. l. 195) laikinai apribotos UAB ( - ) nuosavybės teisės į bendrovės turtą – pastatą, viso už 133 500 Lt sumą. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas UAB ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinas.

44Proceso išlaidų nėra.

45Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir nagrinėjimui, saugomi FNTT prie LR VRM Šiaulių apskrities skyriuje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini teisėtiems savininkams (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 254 straipsnio 5 dalimi, 297 straipsniu, 303 straipsnio 4 dalimi, 304-307 straipsniais,

Nutarė

47V. R., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, baudžiamąją bylą nutraukti kaltininkui susitaikius su valstybės institucijos atstovu Šiaulių apskrities Valstybine mokesčių inspekcija (LR BK 38 str. 1 d., LR BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.).

48Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 71 straipsniu V. R. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą 10 MGL 1300, 00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus), įmoką įpareigoti sumokėti per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

49M. D., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, baudžiamąją bylą nutraukti kaltininkei susitaikius su valstybės institucijos atstovu Šiaulių apskrities Valstybine mokesčių inspekcija (LR BK 38 str. 1 d., LR BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.).

50Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 71 straipsniu M. D. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą 7 MGL 910 Lt (devynis šimtus dešimt), įmoką įpareigoti sumokėti per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

51D. D., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, baudžiamąją bylą nutraukti kaltininkei susitaikius su valstybės institucijos atstovu Šiaulių apskrities Valstybine mokesčių inspekcija (LR BK 38 str. 1 d., LR BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.).

52J. P., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, baudžiamąją bylą nutraukti kaltininkei susitaikius su valstybės institucijos atstovu Šiaulių apskrities Valstybine mokesčių inspekcija (LR BK 38 str. 1 d., LR BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.).

53UAB ( - ), įmonės kodas 144634612 nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, baudžiamąją bylą nutraukti kaltininkei susitaikius su valstybės institucijos atstovu Šiaulių apskrities Valstybine mokesčių inspekcija (LR BK 38 str. 1 d., LR BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.).

54Laikiną UAB ,,Mechanika“ nuosavybės teisės apribojimą bendrovės turtui – pastatui, viso už 133 500 Lt sumą pagal 2010-05-03 FNTT nutarimą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

55Daiktinius įrodymus(buhalterinės apskaitos dokumentus), saugomus FNTT prie LR VRM Šiaulių apskrities skyriuje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti teisėtiems savininkams UAB ( - ) ir UAB ( - ) (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

56Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Eleonora Matulaitienė,... 2. sekretoriaujant Linai Deržinskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Ričardui Bendikui,... 4. gynėjams advokatams Kęstučiui Virkečiui, Aušrai Bračiulienei,... 5. kaltinamojo UAB ( - ) atstovui V. Š.,... 6. civilinio ieškovo atstovui R. B.,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 8. V. R., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), LR pilietis, lietuvis, vedęs, buvęs... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1... 10. M. D., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, LR pilietė, aukštojo... 11. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1... 12. D. D., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, LR pilietė, išsiskyrusi,... 13. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1... 14. J. P., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, LR pilietė, našlė,... 15. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1... 16. UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), neteista,... 17. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalį... 18. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 19. Parengiamojoje teisiamojo posėdžio dalyje kaltinamieji V. R., M. D., D. D.,... 20. Valstybę atstovaujančios Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių... 21. Prašymai tenkintini.... 22. Iš ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų matyti,... 23. Juridinis asmuo UAB ( - ), V. R., M. D., D. D. ir J. P. kaltinami tuo, kad 2004... 24. M. D. kaltinama tuo, kad būdama UAB ( - ), įmonės kodas 145129456,... 25. Be to, M. D. kaltinama tuo, kad būdama UAB ( - ), įmonės kodas 145129456,... 26. 2008-01-30 UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvada... 27. 1) UAB ( - ) gen. direktorius V. R. ir vyr. finansistė M. D. 2004 m., 2005 m.... 28. Dėl minėtų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB ( - ) 2004 m.,... 29. 2) UAB ( - ) įformino įrengimų ar prekių įsigijimą iš fizinių asmenų... 30. UAB ( - ) su fiziniais asmenimis įformintus dokumentus, kuriuose įrašytos... 31. Tiriamoji įmonė, pagrįsdama ūkines operacijas buhalterinės apskaitos... 32. Dėl fizinių asmenų vardu išrašytų apskaitos dokumentų, bei su fiziniais... 33. Taip pat kaltinamųjų juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės ( - ),... 34. Kaltinamųjų M. D. ir J. P. kaltė dėl UAB ( - ) apgaulingo buhalterinės... 35. Iš 2008-01-30 UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto... 36. Taip pat kaltinamųjų M. D. ir J. P. kaltė dėl UAB ( - ) apgaulingo... 37. Tokiu būdu, kaltinamųjų kaltė: V. R. pagal Lietuvos Respublikos... 38. Kadangi kaltininko susitaikymas su nukentėjusiuoju (valstybe) Lietuvos... 39. Kaltinamojo V. R. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamojo... 40. Kaltinamosios M. D. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamosios... 41. Kaltinamosios D. D. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamosios... 42. Kaltinamosios J. P. atžvilgiu duomenų, kurie leistų suabejoti kaltinamosios... 43. Kaltinamojo juridinio asmens UAB ( - ) atžvilgiu 2011-07-19 Šiaulių miesto... 44. Proceso išlaidų nėra.... 45. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir nagrinėjimui,... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio... 47. V. R., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti,... 48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 49. M. D., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti,... 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 51. D. D., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti,... 52. J. P., asmens kodas ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti,... 53. UAB ( - ), įmonės kodas 144634612 nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti,... 54. Laikiną UAB ,,Mechanika“ nuosavybės teisės apribojimą bendrovės turtui... 55. Daiktinius įrodymus(buhalterinės apskaitos dokumentus), saugomus FNTT prie LR... 56. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...