Byla 2S-1114-464/2012
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese, išieškotojas A. M., skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolės N. L. pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdymo procese, išieškotojas A. M., skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija, ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4antstolė N. L. 2011-12-07 (b.l. 1-3, 5-6) kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą, prašydama spręsti klausimą dėl baudos 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g.9 savininkų bendrijai skyrimo. Nurodė, jog vykdant Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2011-08-01 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-83-817/2010, skolininkas nepateikė: 1) žiniaraščių apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą pagal buto Nr. ( - ) , esančio ( - ), bendraturčius, tai yra 33/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-12-11 iki 2009-11-25, kurių savininkas A. M., 31/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurių savininkas O. I., 36/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurių savininkė yra E. M.; 2) informacijos apie tai, kokiais duomenimis remiantis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekį buto Nr. ( - ), esančio ( - ), kiekvienam bendraturčiui; 3) informacijos apie tai kodėl cirkuliacinio vandens mokestis ieškovui yra nekompensuojamas; 4) 130-osios daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos sudarytų sutarčių su paslaugas teikiančiomis įmonėmis, išskyrus sutarčių su AB „Vilniaus vandenys“ ir su UAB „Vilniaus energija“, nuorašus.

5Išieškotojas A. M. atsiliepimu (b.l. 17-18) su antstolės aktu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pažyma ir žiniaraštis yra skirtingi dokumentai. Žiniaraštyje atsispindi kiekvienas ūkinis įvykis. Pateiktose pažymose duomenys apie suteiktas paslaugas skiriasi. Bendrija nepateikė sutarties su AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, sutarties su kiemsargiu. Be to, bendrija yra sudariusi sutartis su UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus vandenys“ dėl kompensacijų paskaičiavimo. Bendrija rašte nepateikė informacijos kokie būtent cirkuliacinio vandens mokesčio kompensacijos skaičiavimo reikalavimai turi būti tenkinami, kad šis mokestis būtų kompensuojamas.

6Skolininkas 130-oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija atsiliepimu (b.l. 26-30) su antstolės reikalavimu nesutiko, prašė baudos neskirti. Nurodė, kad visus dokumentus bendrija perdavė išieškotojui pagal 2011-10-14, 2011-11-02 atliktų darbų aktus. Išieškotojas gavo išklotines apie šalto, karšto vandens, šildymo ir kitų paslaugų apmokėjimą buto bendrasavininkų per laikotarpį nuo 2000-01-05 iki 2009-11-27. Bendrija pateikė išieškotojui 2011-10-01 pažymas Nr. 301, 302, 303. Taip pat bendrija raštu išaiškino išieškotojui, kad jeigu žiniaraščiuose nėra duomenų apie vandens sunaudojimą, reiškia, kad buto savininkai nenurodė atsiskaitymo knygutėje sunaudoto vandens skaitiklio rodmenų. Bendrija nurodė, kad neveda, nelaiko ir neturi dokumentų, kurie būtų pavadinti žiniaraščiais. Visi išieškotojo reikalaujami duomenys buvo užfiksuoti jam pateiktuose dokumentuose. 2011-10-01 paaiškinime Nr. 306 bendrija nurodė informaciją apie tai, kokiais duomenimis remiantis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekį buto Nr. ( - ), esančio ( - ), kiekvienam bendraturčiui. 2011-10-01 paaiškinime Nr. 306 išieškotojui nurodyta informacija kodėl ieškovui nekompensuojamas cirkuliacinio vandens mokestis bei pateikta 2011-10-01 pažyma Nr. 304 apie ieškovui priskaičiuotas kompensacijas. Bendrija pateikė išieškotojui visas sutartis, kurių šalimi yra bendrija. Jokių sutarčių, kuriose atsispindėtų kompensacijų paskaičiavimai, bendrija neturi.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus m. 3-asis apylinkės teismas 2012-03-07 nutartimi (b.l. 95-98) skyrė skolininko 130-osios daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrijos vadovui – bendrijos pirmininkui L. J. 200 Lt baudą už teismo sprendimo nevykdymą išieškotojo A. M. naudai bei priteisė iš skolininko 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrijos valstybės naudai 17,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nustatė, jog 2011-09-20 antstolė patvarkymu įpareigojo skolininką per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti išieškotojui dokumentus. Skolininkas patvarkymą gavo 2011-09-27, todėl turėjo įvykdyti antstolės įpareigojimą iki 2011-10-07. 2011-10-24 antstolei pateiktas išieškotojo pranešimas, kad skolininkas iš dalies neįvykdė teismo sprendimo. 2011-12-05 antstolė surašė sprendimo neįvykdymo aktą. Nagrinėdamas antstolės prašymą skirti skolininkui baudą, teismas pripažino, jog išieškotojas gavo duomenis apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą, sutartis tarp AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ ir bendrijos patvirtinančias, kad daugiabučio namo gyventojų įplaukas už suteiktas paslaugas apdoroja ir paskirsto AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“. Išieškotojui pateikti dokumentai apie bendraturčių sunaudotą vandenį pagal skaitiklių rodmenis, nurodytus atsiskaitymo knygelės 6, 7 eilutėje. Papildomai buvo pateiktos pažymos apie bendraturčiams priskaičiuotas ir jų apmokėtas sumas už karštą ir šaltą vandenį.

10Teismas nurodė, jog išieškotojui pateiktuose dokumentuose yra nurodyta visa informacija, kurią teismas 2 p. įpareigojo pateikti išieškotojui ir sprendė, jog skolininkas šį įpareigojimą įvykdė. Pateiktų dokumentų pavadinimų netikslumą teismas vertintino kaip neesminį ir nesudarantį pagrindo skirti išieškotojui baudą dalyje dėl įpareigojimo pateikti žiniaraščius apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą. Iš skolininko pateikto pranešimo teismas padarė išvadą, kad sunaudoto vandens kiekį bendrija fiksuoja pagal skaitiklio parodymus. Tačiau buto bendraturčiai nėra susitarę kaip tarpusavyje jiems paskirstomas sunaudoto vandens kiekis, todėl mokesčius pagal skaitiklio parodymus dalina proporcingai kiekvienai šeimai pagal gyvenančių žmonių skaičių. Aplinkybę, kad išieškotojas A. M. nesutinka su rašte nurodyta informacija, teismas vertino kaip neturinčią teisinės reikšmės, sprendžiant sprendimo dėl įpareigojimo raštu pateikti informaciją neįvykdymo klausimą. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo skirti baudą už įpareigojimo pateikti raštą, kuriame būtų išdėstyta informacija apie tai, kokiais duomenimis remiantis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekį buto Nr. ( - ), esančio ( - ), kiekvienam bendraturčiui neįvykdymą. 2011-11-02 atliktų darbų aktas patvirtina, kad skolininkas perdavė išieškotojui akte nurodytas sutartis. Teismas atsižvelgęs į tai, jog neturi duomenų, patvirtinančių, jog bendrija turi ir kitų sutarčių, kurios nebuvo pateiktos išieškotojui bei įvertinęs sutarties su AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ pavėlavimo pateikti priežastis (originalo neturėjimą), teismas sprendė, jog nėra pagrindo skirti bendrijai baudą už šios teismo sprendimo dalies nevykdymą.

11Spręsdamas dėl skolininko pareigos pateikti raštą, kuriame būtų išdėstyta informacija apie tai, kodėl cirkuliacinio vandens mokestis ieškovui yra nekompensuojamas, nevykdymo, teismas nurodė, jog skolininkas, 2011-10-01 raštu paaiškinęs, kad cirkuliacinio vandens mokestis yra kompensuojamas, jei atitinka visi kompensacijos skaičiavimo reikalavimai, konkrečios informacijos dėl kokių priežasčių cirkuliacinio vandens mokestis būtent ieškovui yra nekompensuojamas nenurodė. Tokios informacijos nėra ir bendrijos 2011-10-01 pažymoje Nr. 304. Todėl teismas padarė išvadą, jog už šios dalies sprendimo neįvykdymą yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytas sankcijas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Išieškotojas A. M. atskiruoju skundu (b.l. 105-109) prašo panaikinti Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2012-03-07 nutarties dalį, kuria nuspręsta neskirti skolininkui baudų už įpareigojimų: 1) pateikti žiniaraščius apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą; 2) pateikti raštą, kuriame būtų išdėstyta informacija apie tai, kokiais duomenimis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekį kiekvienam bendraturčiui; 3) pateikti sutartis su AB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus energija“, kuriuose nurodytas kompensacijos paskaičiavimas, nevykdymą, ir dėl šių dėl šių įpareigojimų skirti baudas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Išieškotojas A. M. nesutinka su teismo padarytomis išvadomis, jog dalis įpareigojimų buvo įvykdyta. Pati bendrija teigė, jog duomenys apie suvartotą vandenį pagal skaitliukų rodmenis atsispindi žiniaraščiuose, pagal kuriuos bendrija patikrina, ar butų savininkai tinkamai vykdo savo prievoles. Teismas nepagrįstai rėmėsi 2012-02-29 pažyma, kurioje nurodyta, jog bendrija neveda ir nelaiko žiniaraščių ir nevertino bendrijos atsiliepime nurodytų teiginių apie tai, jog duomenys apie suvartotą vandenį atsispindi žiniaraščiuose. Reikalaujama žiniaraščių ar kitaip įvardintų dokumentų, kuriuose atsispindi bendrijos ūkiniai įvykiai, o ne pažymų, kuriuose paskaičiuoti mokesčiai už šaltą ir karštą vandenį. Dėl skirtingų pažymų pateikimo ir už suvartotą vandenį už tą patį periodinį laikotarpį ir buvo teikiamas ieškinys teismui. Išieškotojui nebuvo pateikta iš kokių dokumentų paimta informacija atsispindi pažymose.
  2. Išieškotojas negavo informacijos, kokiais duomenimis remiantis bendrovė fiksuoja suvartoto šalto ir kašto vandens kiekį buto bendraturčiams. Bendrija teigia, jog mokesčius pagal skaitliukų parodymus dalina proporcingai kiekvienai šeimai. Tačiau nėra aišku, iš kur bendrija gauna skaitliukų parodymus. Atsiskaitymo knygelėse yra vykdomi mokėjimai, bet ne deklaracijos. Pateiktos pažymos patvirtina, jog buto bendrasavininkė E. M. šalto ir karšto vandens skaitliukų parodymų nenurodo. Taigi lieka neaišku, kokiais duomenimis remiantis bendrija fiksuoja sunaudoto vandens kiekį. Nebuvo pateiktos sutartys, kuriose atsispindi kompensacijų paskaičiavimai. Gyventojams už teikiamas paslaugas kompensacijas teikia ne bendrija, o įmonės, su kuriomis yra sudarytos paslaugų teikimo sutartys. Taigi įpareigojimo punktas, dėl sutarčių pateikimo nebuvo visiškai įvykdytas.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė į teismo posėdį iškviesti AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ atstovą. Taip pat nepagrįstai atsisakė prijungti prie nagrinėjamos bylos c.b. Nr. 2-113-609, esančią Vilniaus m. 2-ajame apylinkės teisme, kurioje yra duomenys apie pažymų pateikimą, leidžiantys objektyviai įvertinti vykdomosios bylos vykdymą.

14Skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g.9 savininkų bendrija atsiliepimu (b.l. 115-117) atskirąjį skundą prašo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog reikalaujami dokumentai buvo pateikti, ką patvirtina 2011-10-14 ir 2011-11-02 atliktų darbų aktai. Aplinkybė, jog A. M. dokumentus gavo, patvirtina 2011-11-02 raštas, kuriame pasirašyta už dokumentų gavimą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su baudos už teismo sprendimo nevykdymą skyrimu. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

19Teismo procesinio sprendimo priėmimas dažniausiai nereiškia civilinio proceso pabaigos, ir tam, kad būtų realiai apgintos sprendime nustatytos byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir teisėti interesai, būtina jį įvykdyti. Savanoriškas teismo sprendimo įvykdymas geriausiai atitinka byloje dalyvaujančių asmenų interesus, tačiau tuo atveju, kai įpareigota šalis savanoriškai teismo sprendimo nevykdo, šis vykdomas priverstinai. Priverstinio teismo sprendimo vykdymo tvarka reglamentuojama CPK VI dalyje. Pagal šios CPK dalies normas teismo procesinius sprendimus pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo antstolis, kuris visų pirma turi siekti apsaugoti išieškotojo interesus, kartu vadovautis interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, gindamas išieškotojo interesus, neturi pažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK LVII skyrius reglamentuoja nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus. Pagal CPK 771 str. 1 d. jeigu neįvykdytas teismo sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą ir perduoda priėmusiam sprendimą teismui spręsti sprendimo neįvykdymo klausimą. Teismas nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai (CPK 771 str. 5 d.).

20Iš vykdomosios ir civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2010-05-26 sprendimu c.b. Nr. 2-83-817/2010 iš dalies patenkino apelianto (ieškovo) A. M. ieškinį ir įpareigojo atsakovą pateikti dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Antstolė, 2011-12-05 surašė sprendimo vykdomojoje byloje Nr. 0062/11/02510 neįvykdymo aktą ir kreipėsi į teismą dėl baudos atsakovui skyrimo, kadangi atsakovas pateikė ne visus vykdomajame rašte išvardintus dokumentus.

21Kaip matyti iš bylos medžiagos, iš esmės tarp šalių kilo ginčas dėl dokumentų, įpareigotų pateikti teismo sprendimu, formos ir turinio. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo pateiktus dokumentus, konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti, jog šis nevykdė įpareigojimo dalies pateikti žiniaraščius apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą, pateikti informaciją apie tai, kokiais duomenimis remiantis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekį buto Nr. ( - ), esančio ( - ), kiekvienam bendraturčiui bei sutartis sudarytas su paslaugas teikiančiomis įmonėmis, t.y. konstatavo, jog ši sprendimo dalis buvo įvykdyta tinkamai. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje atsakovo pateiktus dokumentus, pagrindžiančius nepiniginio pobūdžio sprendimo įvykdymą (b.l. 32-70), su minėtomis pirmosios teismo išvadomis sutinka. Pažymėtina, kad atsakovo 130-osios daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrijos pareigos tvarkyti, kaupti, archyvuoto ir sisteminti dokumentaciją atitinkamu būdu nevykdymas nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad įstatyme įtvirtinta prezumpcija, kad šalys yra sąžiningos, todėl asmuo, teigiantis, jog kitas asmuo yra nesąžiningas, privalo šį faktą įrodyti (CK 1.5 str., CPK 12 str., 178 str.). Tokia prezumpcija nagrinėjamos bylos atveju paneigta nebuvo, apeliantas teigdamas, kad jam nebuvo pateikti dokumentai, atsispindintis bendrijos ūkinius įvykius, savo teiginių nepagrindė, t.y. neįrodė, jog atsakovas disponuodamas atitinkamais duomenimis apeliantui jų nepateikė.

22Atkreiptinas dėmesys ir į tokią aplinkybę, kad bauda už sprendimo neįvykdymą negali būti skiriama atskirai už kiekvieno dokumento, nurodyto vykdomajame rašte, nepateikimą, kaip to siekia savo atskiruoju skundu apeliantas. Nustačius, kad sprendimas visiškai ar iš dalies neįvykdytas, skiriama viena bauda, kurios dydį, įvertinęs sprendimo neįvykdymo mastą, neįvykdymo priežastis ir kitas reikšmingas šiam, klausimui išspręsti aplinkybes, nustato būtent teismas. Šiuo konkrečiu atveju teismas išsamiai detalizavo, kurių sprendimo dalių skolininkas neįvykdė, o kurias įvykdė, ir pagrįstai paskyrė vieną baudą, nustatęs atitinkamą jos dydį. Baudos paskyrimas kartu reiškia, kad skolininkui išlieka pareiga pateikti tuos duomenis, už kurių neprateikimą paskirta bauda. Tai, kad apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada dėl sprendimo įvykdymo apimties, susiformavusia laisvo įrodymų vertinimo procese (CPK 185 str.) ,nesuponuoja kitokio apeliacinės instancijos vertinimo, nei jį atliko bylą nagrinėjęs apylinkės teismas. Apeliacinės instancijos teismas skundžiamos nutarties motyvams pritaria ir jų nekartoja.

23Apelianto skundo argumentai, kad teismas neiškvietė į posėdį AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ atstovo, teisiškai nepagrįsti. Tokio pobūdžio byloje sprendžiamas ne savarankiškas civilinis ginčas, o ginčas atsiradęs vykdant priimtą teismo sprendimą, taigi šiame procese dalyvaujantys byloje asmenys yra tik tie, kurie dalyvavo pačią nagrinėjant civilinę bylą (šalys ir tretieji asmenys, tokių esant). Byloje dėl procesinio poveikio priemonių taikymo už teismo sprendimo nevykdymą išplėsti dalyvaujančių byloje asmenų ratą nėra teisino pagrindo.

24Bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme faktą bei dydį pagrindžiančių duomenų į bylą nebuvo pateikta, todėl 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g.9 savininkų bendrijos prašymas jas priteisti negali būti tenkinamas.

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą (b.l. 125), todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

26Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

27Vilniaus m. 3-ojo m. apylinkės teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. antstolė N. L. 2011-12-07 (b.l. 1-3, 5-6) kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį... 5. Išieškotojas A. M. atsiliepimu (b.l. 17-18) su antstolės aktu sutiko,... 6. Skolininkas 130-oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija atsiliepimu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus m. 3-asis apylinkės teismas 2012-03-07 nutartimi (b.l. 95-98) skyrė... 9. Teismas nustatė, jog 2011-09-20 antstolė patvarkymu įpareigojo skolininką... 10. Teismas nurodė, jog išieškotojui pateiktuose dokumentuose yra nurodyta visa... 11. Spręsdamas dėl skolininko pareigos pateikti raštą, kuriame būtų... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Išieškotojas A. M. atskiruoju skundu (b.l. 105-109) prašo panaikinti... 14. Skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g.9 savininkų bendrija... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 18. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 19. Teismo procesinio sprendimo priėmimas dažniausiai nereiškia civilinio... 20. Iš vykdomosios ir civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus m.... 21. Kaip matyti iš bylos medžiagos, iš esmės tarp šalių kilo ginčas dėl... 22. Atkreiptinas dėmesys ir į tokią aplinkybę, kad bauda už sprendimo... 23. Apelianto skundo argumentai, kad teismas neiškvietė į posėdį AB... 24. Bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme faktą bei dydį... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 26. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,... 27. Vilniaus m. 3-ojo m. apylinkės teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartį palikti...